GIS Conferentie 2010 Nieuwe Media Nieuwe Energie  Bert Vermeij En Jeroen Van Winden
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

GIS Conferentie 2010 Nieuwe Media Nieuwe Energie Bert Vermeij En Jeroen Van Winden

on

 • 1,105 views

We need your data for our Global Topographic Community Basemap!

We need your data for our Global Topographic Community Basemap!

Statistics

Views

Total Views
1,105
Views on SlideShare
1,101
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 4

http://www.linkedin.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Eigenlijk maar 1 punt makenDoe mee met ArcGIS.com en de community basemap
 • Verhaal:ArcGIS gebruikerscommunityGemeenschappelijkeinteresse fietsenVeel ‘energie’ in R’damvanwegetourstartMet 35 ArcGIS mensenfietsen – energieGPS logsAnalyse in ArcGISTracksTijdVerschillenGeografieverbindttijd en ruimte…Je kunt op de fietsoveralkomen; alles is op loopafstand…als je de tijdhebt
 • Van ‘le tour de rotterdamnaar social media’ GemeenschappelijkeinteressesbrengtmensensamenCommunitiesFietsen cyclingcols, hardfietsen.nl. Kuitenbijters, climbybikeJulliezijnallemaalactief in deze communitiesOmdat het leukOmdat het leerzaam isOmdat het nuttig is
 • Wiezitten op twitter, hyves, facebook, linkedin, ArcGIS.comWiekentCommunityBasemapIkzou je willenvragenomtijdensonzepresentatieeensnatedenken over de volgendevraag: Waaromzou je meedoenaan ArcGIS.comAntwoorden:ProfileringIdentiteit. De identiteit van organisatieswordtbepaald door de consument (watdenkenmensen van / over eenorganisatie)Klantgerichtdenken onderscheidtussen ‘binnen’ en ‘buiten’ valtweg. GeenmurenmeerombedrijfOpen Innovatie = kennisdelen. Als je echtdeel wilt zijn van een community, van eensamenlevingwaaringezamenlijk de schouderswordengezetonder het oplossen van maatschappelijkevraagstukken
 • ArcGIS.comWiekentCommunityBasemapIkzou je willenvragenomtijdensonzepresentatieeensnatedenken over de volgendevraag: Waaromzou je meedoenaan ArcGIS.comIkdenkdat ArcGIS.com in elk geval van betekenis is voorsamenwerking. Voor het samenaanpakken van vraagstukkenrondinrichting, gebruik en beheer van ons land.
 • Klimaatverandering, mobiliteit, de grotedruk op schaarseruimte, leefbaarheid van de steden en veiligheidzijn maar eenpaar van de geografischevraagstukken die we moetenoplossen. Denkookaanschoneenergie, behoud van ecosystemen, de relatietussen de omgeving en gezondheid. En daarzijnnogwelwatstappentezetten. Daar is iedereenbijnodig. NietalleenGIS professionals, Julliehebben al heel veelkennis, heel veelgeografischeinformatiegeorganiseer in GIS. Nu moeten we de slag makenomalleanderentehelpen, omalleswat we wetenteintegreren in alleswat we doen.Julliewerk, de manierwaaropjulliesamenwerkendemonstreertdat ‘communities’, een van de antwoordenvoor de toekomstzijn. Het gaat het bouwen van verbingingentussenorganisaties en vakdisciplines. Dezevisiekanwerkelijkheidworden. Onzegemeenschappelijkegeografischekennis,onzegezamenlijkeinvesteringen in professionele data, informatie en kaartenkunnen we vooriedereenbeschikbaarmaken.GIS software evolueertmee;meergeavanceerd, in staatomtegaan met tijd, met 3D, makkelijker in gebruik.Zodatruimtelijkdenken, het doorgronden van relaties en patronenoveralingezetkanworden.Daarstaatnogeeninteressanteontwikkelingnaast. Overheidsorganisatiesgaanmeer en meerhundatabronnenpubliceren. Via trajectenals INSPIRE en PDOK komtinformatiesamen. Zoontstaateensoortcolletiefgeografischbegrip.GIS professionals—JULLIE— makeninformatiebeschikbaar.Julliedelen je data, publiceren services, publicerenkaarten. Om burgers teinformeren, om burgers tebetrekken. Met alsdoel die complexewereldwaarinwijlevenbeterleefbaartemaken.
 • Tegelijkzien we de boeiendeontwikkelingdatallerleid ‘Communities’ zijnuitgegroeid tot eenintegraaldeel van onskennissysteemwiegebruiktergeennuttigefilmpjes op youtubeWiemaaktergeengebruik van socialenetwerkenomantwoorden op vragentekrijgenNaastbestaandeprofessioneleinformatiesystemen en formeleinfrastructurenals de basisregistraties en INSPIRE zijnerdusallerleinieuwebronnenom het complexesysteemdatonzeleefomgeving is temanagenen.Het Internet is het platform dat aldezebronnen van informatie, al dezebronnen van GIS energiesamenbrengt tot eengedistribueerdnetwerk van services; gemakkelijktevinden, open en eenvoudig in gebruik.
 • Nieuwe energieEen nieuw soort GISCommunitiesDelenInnovatieJulliegaranderen de kwaliteitNietalleenvoor de ESRI CommunityOpen interfaces Javascript, Geoservices REST specificatieBijvoorbeeld: eenvoudigemeldingenapplicatieomaantegevendateen boom gesnoeidmoetworden: wijsecht de boom aanipvergens in eenstraatprikken
 • Ik had julliegevraagdeensnatedenken over de vraag: Waaromzou je meedoenaan ArcGIS.comAntwoorden:ProfileringIdentiteit. De identiteit van organisatieswordtbepaald door de consument (watdenkenmensen van / over eenorganisatie)Klantgerichtdenken onderscheidtussen ‘binnen’ en ‘buiten’ valtweg. GeenmurenmeerombedrijfOpen Innovatie = kennisdelen. Als je echtdeel wilt zijn van een community, van eensamenlevingwaaringezamenlijk de schouderswordengezetonder het oplossen van maatschappelijkevraagstukken

GIS Conferentie 2010 Nieuwe Media Nieuwe Energie Bert Vermeij En Jeroen Van Winden Presentation Transcript

 • 1. Nieuwe media, nieuwe energie
  Bert Vermeij
  Jeroen van Winden
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8. Onzeleefomgeving is een complex systeem
 • 9. Nieuwebronnen van geografischeinformatie
  Social media
  Volunteered Geographic Information (VGI)
  Crowd sourcing
  Twitter
  User generated content
 • 10. Complementaireenergiebronnen
  Gebruikers geo-informatie
  Oplossingenvoormaatschappelijkevraagstukken
  Formeleinfrastructuren
  User Generated Content
  Professionele communities
  INSPIREBasisregistratie
  PDOK
  OSM
  ArcGIS.com
  “De kracht van geografie ligt naar mijn mening in het kunnen verbinden van het totale spectrum aan beschikbare informatie. Ontwikkelingen als PDOK, INSPIRE, social media en (digitale) communities als ArcGIS.com versterken elkaar.”
  Ries Bode, Programmamanager PDOK
 • 11. ArcGIS.com
 • 12. Eigen content…
 • 13. …en vananderen…
  Publiek en in Groepen
  Doorzoekbaar
 • 14. …met elkaar delen
 • 15.
 • 16. Het ArcGIS platform
  Cloud
  Web
  • Ontdekken
  • 17. Creëren
  • 18. Beheren
  • 19. Visualiseren
  • 20. Analyseren
  • 21. Samenwerken
  Organisatie
  Mobiel
  Lokaal
  Desktop
 • 22. Desktop
 • 23. ArcGISforiOSiPhone, iPad, iPod Touch
  Mobiel
  ArcGISfor Windows Phone 7Met dank aan Maarten Struysvan AltenPTS
 • 24. Web
  ArcGIS Explorer Online
  ArcGIS Viewer forFlex
  HTML Embedding
 • 25. Basemaps
 • 26. Samen de basis bouwenCommunityBasemaps
 • 27. Nieuweenergie
  Bouwsamen de basemap
  Met elkaar, voorelkaar
  De meestwaardevolle basis basiskaart
  Deel je professionele content
  Voorelkaar
  Vraag je nietafwateenanderermeezoukunnendoen …. Datweet die anderbeterdanwieook
 • 28. ArcGIS.com
  ArcGIS.community