T 3.7 modelovanje ponasanja koriscenjem dijagrama aktivnosti
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
878
On Slideshare
878
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Modelovanje ponašanja korišćenjem dijagramaaktivnostiSpecifikacija i dizajn informacionih sistema dr Zoran Jeremić zoran.jeremic@gmail.com 1
 • 2. Sadržaj• Uvod• Osnove – Aktivnosti, tokeni, objekti, signali• Strukture – Dekompozicija
 • 3. Proces razvoja sistema Faza Aktivnost Izlaz BiznisZapočinjanje Utvrđivanje poslovnih potreba dokumenta Intervjuisanje stejkholdera, istraživanje OrganizovanaAnaliza sistemskog okruženja dokumentacija Analiza inženjerskih aspekata sistema, Logički modelSpecifikacija definisanje koncepata sistema sistema Definisanje arhitekture, komponenti, FormalnaDizajn tipova podataka, algoritama specifikacija Programiranje, testiranje jedinica, ProverljivImplementacija integrisanje, dokumentovanje sistem ResultatiTestiranje & Integrisanje svih komponenti, testiranja,Integracija verifikacija, validacija, instalacija, obuka funkcionalan sistem Popravljanje bagova, modifikacije,Održavanje adaptacija Verzije sistema
 • 4. Modelovanje ponašanjaSekvencijalni Dijagrami stanja Dijagrami aktivnostidijagramiCheckout Order Add to cartManager message: create In process Order Check supplied availability message: change [problem] [okay] statusInventory Notify Supply User Order
 • 5. Prednosti• Omogućava modelovanje složenog ponašanja – Koje se ne zasniva na interakcijama. – Ima paralelna ponašanja.• Primeri: – Poslovni tok(odobravanje zajma). – Ponašanje korisnika(login/logout). – Algoritmi.
 • 6. Sadržaj• Uvod• Osnove – Aktivnosti, tokeni, objekti, signali• Strukture – Dekompozicija
 • 7. Modelovanje korisničkog servisa
 • 8. Dijagram aktivnosti za korisnički servisStart ActionFork decision merge Join Final Node
 • 9. Tokeni• Konceptualni model dijagrama aktivnosti je zasnovan na tokenima.
 • 10. TokeniInicijalni čvor kreira jedantokenAkcija zahteva token da bise izvršila i proizvodi tokenkada se završiSvaki fork čvor generišetokene prema brojuputanja.Svaki join prikupljadobijene tokene i proizvodijedan token na izlazu
 • 11. Tokovi objekata • Objekti opisuju interfejs između akcijaObjektni Receive Call Call Data Log Call tok Call dataPinovi Receive Call Log Call Call data Call data Initiate Call
 • 12. Pinovi• Pinovi deklarišu interfejs između dve akcije. Output Pin Input Pin Transformacija parametara
 • 13. Objekti sa stanjem• Objektni čvorovi omogućavaju modelovanje promene stanja Call Data Find Customer Call DataReceive Call [created] Type [classified]
 • 14. Data Store• Datastore je stereotip za objekat koji trajno skladišti objekte.
 • 15. Hvatanje signalaVremenski signal Događaj Tokovi kada je Tokovi kada se Šalje se vremenski iskaz tačan desi neki događaj kada događaj se uđe u tok
 • 16. Primer: Volvo Blind Spot Info System (BLIS) – mrtvi ugao
 • 17. BLIS Camera Behavior Safety Controller Behavior Side Object Check Objects Detected in Camera Is object [no] Detected? Detection data [yes] Alarm Deciding Side Object Detected Side? [left] [right] Left Alarm Right Alarm
 • 18. Sadržaj• Uvod• Osnove – Aktivnosti, tokeni, objekti, signali• Strukture – Dekompozicija
 • 19. Finalni čvoroviAktivnost se prekida kada prvi Aktivnost se prekida kada svitoken stigne tokeni u grafu stignu
 • 20. Dekompozicija• Akcija se može dekomponovati u podaktivnosti.• Pozvani graf aktivnosti može koristiti više stanja podaktivnosti. Ulazni Finalna parametar akcija
 • 21. Particije• Particije (swimlines) mogu grupisati akcije prema: – Klasama, biznis jedinicama, učesnicima...• Mogu biti multidimenzione (nije uvek moguće).Management Evaluate Revise Impact Plan [ priority = 1]Support Register Release Bug FixEngineering Fix Test Bug Fix
 • 22. Izuzeci• Izuzeci predstavljaju greške ili neočekivane situacijeRegion sa Exceptionprekidima Handler