Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
 T 3 uvod u modelovanje koriscenjem uml-a
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

T 3 uvod u modelovanje koriscenjem uml-a

 • 985 views
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
985
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
18
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Uvod u modelovanje korišćenjem UML-aAnaliza i specifikacija informacionih sistema dr Zoran Jeremić zoran.jeremic@gmail.com 1
 • 2. Sadržaj• Uvod u modelovanje?• Uvod u UML• Osnovni elementi UML-a• UML dijagrami 2 Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 3. Šta je modelovanje?  Razvoj informacionih sistema je suviše kompleksan da bi ga mogli planirati iz glave  Kao proizvod faze analize i dizajna dobijaju se modeli  U razvoju informacionih sistema, modeli su:  Abstraktni /ne-fizički • Softver nije opipljiv  Vidljivi • Težimo da vizuelizujemo neopipljive elemente 3Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 4. ModelovanjeModel je uprošćena predstava kompleksne realnosti.Kompleksni sistemi i softver se ne mogu razumeti bez odgovarajućeg modelovanja.Danas, softver postaje veoma kompleksan i stoga ga moramo razumeti kroz modelovanje. 4Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 5. Ciljevi modelovanja Ciljevi modelovanja: 1. pomaže u vizuelizaciji sistema onakvog kakav jeste ili onakvog kakav želimo da bude 2. omogućava specifikaciju strukture i ponašanja sistema 3. dokumentuje odluke koje su donešene 4. obezbeđuje zajednički jezik za sve stejkholdere 5. omogućava jasnoću i razumevanje 5Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 6. Zašto model? Model je pojednostavljenje realnosti  Izaberite detalje koje ćete predstaviti  Izaberite detalje koje ćete ignorisati Model se može razvijati paralelno sa našim razumevanjem Model može predstavljati realne i apstraktne stvari Kreiranje modela omogućava bolje razumevanje sistema Model se može koristiti za razmenu ideja Što je sistem veći, veći je značaj modela Model se može koristiti da simulira realni sistem Model se kreira lakše i brže od realnog sistema 8Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 7. Sadržaj• Uvod u modelovanje?• Uvod u UML• Osnovni elementi UML-a• UML dijagrami 10 Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 8. Zašto UML? Model dobre prakse  Objedinjavanje drugih jezika (npr., OMT, OOSE) Međunarodno prihvaćen – ISO standard - ISO/IEC 19501 Intuitivan Podrška alata Široko prihvaćen 11Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 9. Šta je UML? Unified Modeling Language (UML) je jezik za specifikaciju, vizuelizaciju, konstrukciju i dokumentovanje elemenata softverskog sistema, kao i poslovno modelovanje. U~ Unified: • Ujedinjuje sve postojeće notacije M~ Modeling: • Koristi se za modelovanje softverskih elemenata L~ Language: • Sredstvo komunikacijeModelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami 12
 • 10. UML je jezik za: Vizuelizaciju: Grafički modeli sa preciznom semantikom. Specifikaciju: Modeli su precizni, nedvosmisleni i spremni da predstave sve značajne odluke faze analize, dizajna i implementacije. Konstruisanje: Modeli mogu biti direktno povezani sa programmskim jezicima, omogućavajući direktno i reverzno inženjerstvo. Dokumentovanje: Dijagrami predstavljaju sve informacije koje je prikupio razvojni tim, omogućavajući komunikaciju i deljenje prikupljenog znanja. 13Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 11. UML je za vizuelno modelovanje Slika vredi hiljadu reči!- standardna grafička notacija: polu-formalna- za modelovanje enterprise informacionih sistema, distribuiranih Web aplikacija, realtime sistema, … Predstavnik Naruči proizvod prodaje Klijent Popuni narudzbenicu Proizvod Poslovni proces korišćenjem Isporuka proizvoda- Specifikacija i dokumentovanje: modeli koji su precizni, nedvosmisleni i kompletni  UML simboli su zasnovani na jasno definisanoj sintaksi i semantici.  Analiza, arhitektura/dizajn, implementacija, testiranje odluka.- Konstrukcija:mapiranje između UML-a i OOPL. 14 Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 12. Sadržaj• Uvod u modelovanje?• Uvod u UML• Osnovni elementi UML-a• UML dijagrami 15 Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 13. Tri osnovna gradivna bloka UML-a Water Fresh water have Rivers Oceans have have have live in Salt water have Fish Crocodiles Penguins– Stvari – bitni koncepti Kratak osvrt– Relacije – povezivanje individualnih stvari– Dijagrami – grupisanje međusobno povezanih kolekcija stvari i relacija 16Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 14. Tri osnovna gradivna bloka - dijagrami Dijagrami ponašanja : ponašanje sistema/poslovnog procesaStrukturni dijagrami : elementi specifikacije nezavisni od vremena • Dijagram aktivnosti • Dijagram stanja• Dijagram klasa • Dijagram slučajeva upotrebe• Dijagram komponenti • Dijagram interakcija• Dijagram razmeštaja• Dijagram objekata Dijagrami interakcije• Dij. kompozitne strukture : naglašavaju interakciju objekata• Dijagram paketa • Dijagram komunikacije (kolaboracije) • Sekvencijalni dijagram • Dijagram pregleda interakcija • Vremenski dijagram 17Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 15. Sadržaj• Uvod u modelovanje?• Uvod u UML• Osnovni elementi UML-a• UML dijagrami 18 Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 16. Unified Modeling Language UML Faza dizajna: •Čvrsto je povezana sa fazom Faza analize: analize, jer počinje identifikacijom zahteva a završava detaljnom •Sistem je opisan skupom specifikacijom tih zahteva. zahteva. •Dijagrami klasa •Dijagrami interakcija •USE-CASE DIJAGRAM •Dijagrami stanja •Dijagrami razmeštaja 19Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 17. Dijagram klasa UML dijagrami klasa prikazuju klase sistema, njihove međusobne relacije, operacije i atribute klasa. Istražuje domenske koncepte u formi domenskog modela Analizira zahteve u formi konceptualnog/analitičkog modela Opisuje detaljni dizajn objektno-orjentisanog softvera 20Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 18. Dijagram klasa 21Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 19. Dijagram komponenti UML dijagram komponenti prikazuje strukturne relacije između softverskih komponenti sistema. On ilustruje delove softvera, ugrađene kontrolere i slično, i ima veći stepen apstrakcije od dijagrama klasa. 22Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 20. Dijagram komponenti 23Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 21. Dijagram razmeštaja UML dijagram razmeštaja prikazuje statički pogled run- time hardverske konfiguracije i softverskih komponenti koje se izvršavaju na tim čvorovima. Dijagram razmeštaja prikazuje hardver vašeg sistema, softver koji je instaliran na tom sistemu i srednji sloj koji se koristi za povezivanje međusobno razdvojenih mašina. 24Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 22. Dijagram razmeštaja 25Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 23. Dijagram razmeštaja 26Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 24. Dijagram objekata UML dijagram objekata (dijagram instanci), je koristan za predstavljanje primera objekata iz stvarnog sveta i njihovih međusobnih relacija. On prikazuje instance umesto klasa. One su korisne za objašnjavanje malih delova složenih relacija, a naročito rekurzivnih relacija. 27Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 25. Dijagram objekata 28Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 26. Dijagram paketa UML dijagram paketa pojednostavljuje složene dijagrame klasa grupisanjem klasa u pakete. Paket je kolekcija logički povezanih UML elemenata. Paketi su predstavljeni kao folderi datoteka i mogu se koristiti na bilo kom UML dijagramu. 29Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 27. Dijagram paketa 30Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 28. Dijagrami kompozitne strukture UML dijagram kompozitne strukture se koristi za istraživanje run-time instanci koje su međusobno povezane i kolaboriraju preko komunikacionih linkova. Prikazuje internu strukturu (uključujući celine i konektore) struktuiranog klasifikatora ili kolaboracije. 31Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 29. Dijagrami kompozitne strukture 32Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 30. Dijagram aktivnosti UML dijagram aktivnosti omogućava opisivanje toka kontrole ciljnog sistema, kao što je istaživanje složenih poslovnih pravila i operacija, opisivanjem slučaja upotrebe istog poslovnog procesa. To je objektno- orjentisani ekvivalent dijagramu tokova i dijagramu toka podataka. 33Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 31. Dijagram aktivnosti 34Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 32. Dijagram stanja UML dijagram stanja može prikazati različita stanja entiteta kao i to kako entitet reaguje na različite događaje prelaskom iz jednog u drugo stanje. 35Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 33. Dijagram stanja 36Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 34. Dijagram slučajeva upotrebe UML dijagrami slučajeva upotrebe opisuju ponašanje ciljnog sistema posmatrajući iz aspekta spoljašnje sredine. Slučajevi upotrebe opisuju sadržaj aktuelnih zahteva. Slučajevi upotrebe. Slučaj upotrebe opisuje niz akcija koje obezbeđuju određene merljive vrednosti učesnika i grafički se predstavljaju elipsama. Učesnici. Učesnik je osoba, organizacija ili spoljašnji sistem koji igra ulogu u jednoj ili više interakcija u sistemu. Predstavlja se figurom čoveka. Asocijacije. Asocijacije između učesnika i slučajeva upotrebe su predstavljene punim linijama. Asocijacija postoji kada god je učesnik uključen u interakciju koju opisuje slučaj upotrebe. 37Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 35. Dijagram slučajeva upotrebe 38Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 36. Dijagram komunikacije UML dijagram komunikacije se koristi da modeluje ponašanje slučaja upotrebe. U poređenju sa sekvencijalnim dijagramom, dijagram komunikacije je više fokusiran na prikazivanje kolaboracije između objekata nego na vremenske sekvence. 39Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 37. Dijagram komunikacije 40Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 38. Sekvencijalni dijagram UML sekvencijalni dijagram modeluje kolaboraciju objekata zasnovanu na vremenskoj sekvenci. Prikazuje kako objekti interaguju u određenom scenariju slučaja upotrebe. 41Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 39. Sekvencijalni dijagram 42Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami
 • 40. Hijerarhija UML dijagrama 43Modelovanje | UML | Osnovni elementi | Dijagrami