T 1 uvod u softversko inzenjerstvo

1,634 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,634
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

T 1 uvod u softversko inzenjerstvo

 1. 1. Uvod u softversko inženjerstvo dr Zoran Jeremić zoran.jeremic@gmail.com T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 1
 2. 2. Sadržaj 1. Osnovne informacije o predmetu 2. Softver i njegov značaj 3.Softversko inženjerstvo 4. Osnovni pojmovi i osnovne paradigme T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 2
 3. 3. Informacije o predmetu Naziv: Softversko inženjerstvo ESPB: 6 Uslov: Uvod u objektno programiranje Semestar: 5 Predavanja: 2 Laboratorijske vežbe: 2 Auditorne vežbe: 1 Broj časova aktivne nastave: 75 T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 3
 4. 4. Cilj predmeta Upoznavanje sa savremenim softverskim inženjerstvom, teorijom i praktičnim postupcima u procesu razvoja softvera u svim fazama njegovog životnog ciklusa. Ishod predmeta:  Studenti će biti osposobljeni da projektuju jednostavne softverske sisteme na bazi poznavanja rada alata koji će biti prikazani tokom kursa. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 4
 5. 5. Sadržaj predmeta1. Uvod u softversko inženjerstvo.2. Metodologije razvoja softvera.3. Životni ciklus razvoja sofvera. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 5
 6. 6. Sadržaj predmeta (2)4. Uvod u modelovanje korišćenjem ULM-a.5. Definisanje zahteva korišćenjem UML Use Case dijagrama. Perform Sale Register Client Sales Person Perform Business Sale Institutional Sales Person Cancel Sale T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 6 Sales Manager
 7. 7. Sadržaj predmeta (3)6. Definisanje strukture korišćenjem UML dijagrama klasa. Realni domen Domen modela autobus modeluje vozilo automobil modeluje solja modeluje T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 7
 8. 8. Sadržaj predmeta (4)7. Modelovanje ponašanja korišćenjem UML dijagrama interakcija. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 8
 9. 9. Sadržaj predmeta (5)8. Modelovanje stanja korišćenjem UML statechart dijagrama. Marital single married divorced T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 9
 10. 10. Sadržaj predmeta (6)9. Dijagrami aktivnosti. Camera Behavior Safety Controller Behavior Side Object Check Objects Detected in Camera Is object [no] Detected? Detection data [yes] Alarm Deciding Side Object Detected Side? [left] [right] Left Alarm Right Alarm T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 10
 11. 11. Sadržaj predmeta (7)10. Pregled CASE alata za UML modelovanje.11. Dizajn paterni.12. Testiranje softvera i upravljanje kvalitetom.13. Evolucija softvera i održavanje. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 11
 12. 12. Praktična nastava U skladu sa temom obrađenom u okviru predavanja. Demonstracija praktičnog razvoja softverskih sistema tehnikama predstavljenim na predavanjima, korišćenjem odabranih CASE alata. Program predmeta usklađen sa preporukama IEEE/ACM Computing Curriculum:CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-SWE 0-9. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 12
 13. 13. Literatura Osnovna:  prezentacije sa predavanja  UML vodič za korisnike, Booch, Rumbaugh, Jacobson, 506 strana (ili bilo koje drugo uputstvo za UML) Dodatna:  I. Sommerville, Software Engineering, 6th ed., Addison-Wesley, Reading, MA, 2000. (ISBN: 020139815X)  R.S. Pressman, Software Engineering: A Practitioners Approach, McGraw Hill, NY, 5th ed., 2001. (ISBN: 0072496681)  M. Fowler, K. Scott, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, MA, 1999. (ISBN: 020165783X)  G. Booch, Object-Oriented Analysis and Design with Applications, 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, MA, 1994. (ISBN: 0805353402) T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 13
 14. 14. Ocena znanjaPredispitne obaveze Poena Završni ispit PoenaPraktična nastava 2 kolokvijuma(vežbe) 30 50 ili pismeni ispit iz 2 dela-2 zadatka x 15 bodovaAktivnost i angažovanje 20-2x10 bodova T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 14
 15. 15. Studentski zadaci 2 zadatka koji se realizuju radom po grupama Svaki zadatak nosi po 25% od konačne ocene:  10% za učešće u aktivnostima na dodeljenom zadatku  15% za izvršenje dodeljenih aktivnosti Zadaci predstavljaju softverske probleme koji prate predavanja i dodeljuju se studentima u toku semestra na vežbama u zakazanim terminima. Student na raspolaganju ima 3 sedmice predviđene za ispunjenje datih obaveza, nakon čega nije moguće predati zadatak. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 15
 16. 16. Studentski zadaci Da bi se u potpunosti realizovao zadatak student treba da izvrši 3 aktivnosti:  Brainstorming (prezentovanje ideje) : • Student iznosi svoju ideju za rešavanje problema • Student komentariše ideje svojih kolega • Student ocenjuje ideje svojih kolega  Ocenu ove aktivnosti čine: • Ocene koje je student dobio od svojih kolega, • Ocene koju je student dobio od nastavnika, • Aktivnosti i angažovanju studenta na realizaciji zadatka, kritičkom osvrtu na ideje svojih kolega, • Ocene koju je student dobio za procenu ideja svojih kolega, T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 16
 17. 17. Studentski zadaci  Predlaganje sopstvenog rešenja • Student koristi ArgoUML alat da kreira sopstveni UML dijagram koji predstavlja rešenje problema.  Procena rešenja kolega • Student vrši procenu rešenja najmanje četvorice kolega na osnovu definisanih kriterijuma,  Ocenu ove aktivnosti čine: • Procene rešenja koje su dali drugi studenti, • Procena rešenja koju je dao nastavnik, • Aktivnost i angažovanje koje je student ispoljio prilikom izvršenja aktivnosti, • Kvalitet procene koju je student izvršio. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 17
 18. 18. Studentski zadaci Pored opisanih zadataka, student je u obavezi da popuni 3 dodatne ankete koje se odnose na realizovane aktivnosti. Prva anketa se popunjava pre podele zadataka, a zatim po jedna anketa nakon svakog zadatka. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 18
 19. 19. 2010/2011 jan-okt 2011  Prijavljeno 67 studenta  Položilo 39 studenta (58,21%)  Struktura ocena 6 7 8 9 10 0 7 13 8 11  Prosečna ocena 8,59 T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 19
 20. 20. 2009/2010 jan-okt 2010  Prijavljeno 73 studenta  Položilo 44 studenta (60,27%)  Struktura ocena 6 7 8 9 10 3 7 10 8 16  Prosečna ocena 8,61 T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 20
 21. 21. Registracija studenata Obavezna za sve studente (rok 30.10.2011)  http://viser.learningdesignpatterns.org T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 21
 22. 22. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 22
 23. 23. Softver i softversko inženjerstvo Osnovni pojmovi i paradigme T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 23
 24. 24. Motivacija Značaj softvera Softver ima ogroman uticaj na bilo koji aspekt društva T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 24
 25. 25. Softver je svuda 25
 26. 26. Softver je svuda T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 26
 27. 27. Softver je svuda T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 27
 28. 28. Neki popularni Socijalna mreža nastala 2004. godine Mark Zuckerberg (Harvard) Više od 500 miliona aktivnih korisnika 50% aktivno svaki dan Najbrže rastuća demografska grupa su oni od 35 i više godina Više od milion software developera i preduzimača. Više od 350,000 aktivnih aplikacija na Facebook platformi. Više od 250 aplikacija sa više od milion mesečno aktivnih korisnika. Blokiran u nekoliko zemalja: Pakistan, Sirija, Kina, Vijetnam, Iran i S.Koreja. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 28
 29. 29. Neki popularni Preko 78 miliona videa ukupno Preko 6 miliona videa mesečno. Preko 200,000 videa dnevno. 45 terabajta prostora. 100 miliona posetilaca mesečno. A sve je počelo kada su 3 momka 2005. godine napravili softver zbog problema koji su imali da međusobno razmene video fajlove sa žurke. Novembra 2005 YouTube je zvanično započeo sa radom, a oktobra 2006. godine Google ga je otkupio za 1,65 milijardi $. Kritike na račun: distribucije copyright materijala, zaštite privatnosti, kontraverznih sadržaja U nekim zemljama zabranjen pristup T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 29
 30. 30. Trenutno stanje civilizacije T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 30
 31. 31. Značaj softvera u ljudskim životima• Milenijumski Bug (Y2K) ! – Upozorenje o Y2K dekadu pre 2000. – Budžet Klintonove vlade za Y2K oko 3.4 milijarde USD 31
 32. 32. Značaj softvera Postao je pokretačka snaga Ključna razlika Motor koji modernih Značaj pokreće proces proizvoda i softvera donošenja usluga odluka Osnova za moderna nauučna istraživanja i rešavanja problema 32
 33. 33. Značaj softvera Ugnježden je u sisteme svih vrsta: transportne, medicinske, telekomunikacione, vojne industrijske procese, održavanje, kancelarijske proizvode,... Lista je skoro beskonačna. Softver je praktično neizbežan u modernom svetu. Ulaskom u 21 vek, polako će postati pokretač novih napredaka u svim oblastima od osnovnog obrazovanja do genetskog inženjerstva. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 33
 34. 34. Vrste softvera Desktop aplikacije  Aplikacije koje se izršavaju na lokalnim računarima. Obuhvataju sve neophodne fukncionalnosti i ne moraju biti povezani na računarsku mrežu ili Internet. Interaktivne aplikacije  Aplikacije koje se izvršavaju na udaljenom računaru a kojima korisnici pristupaju sa svoji PC računara ili terminala. Ove aplikacije obuhvataju i web aplikacije kao što su komercijalne aplikacije. Ugnježdeni kontrolni sistemi  Kontrolni sistemi koji kontrolišu i upravljaju hardverskim uređajima. Brojčano, najviše je ovakvih tipova aplikacija. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 34
 35. 35. Vrste softvera Sistemi za serijsku obradu  Poslovni sistemi namenjeni za obradu podataka u velikim serijama. Obrađuju veliki količinu ulaznih podataka i kreiraju izlaz. Aplikacije za zabavu  Softver namenjen prvenstveno ličnoj upotrebi i zabavi korisnika. Sistemi za modelovanje i simulacije  Ovo su sistemi koje su razvili naučnici i inženjeri za modelovanje fizičkih procesa i situacija. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 35
 36. 36. Problemi u razvoju softvera T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 36
 37. 37. Najčešći problemi Finalni softverski proizvod ne ispunjava očekivanja korisnika. Teško ga je proširiti i unaprediti: Ukoliko kasnije želite da dodate novu funkcionalnost što je skoro nemoguća misija. Loša dokumentacija. Loš kvalitet: česte greške, komplikovano korišćenje,... Više vremena i veći troškovi nego što je očekivano. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 37
 38. 38. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 38
 39. 39. Naravno Ovakve stvari se nikada ne dešavaju. Pogrešno T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 39
 40. 40. Softverski horor• Greška na lanseru satelita Ariane 5 je uzrokovana greškom u softverkoj funkciji za konvertovanje iz 64-bitne float vrednosti u 16-bitnu celobrojnu vrednost. 40
 41. 41. Softverski horor• Klimatski orbiter se srušio na Mars u septembru 1999. zbog “glupe greške” : pogrešnih jedinica u programu. 41
 42. 42. Softverski horor• Nekoliko smrtnih slučajeva (1985-1987) pacijenata koji su se lečili od raka usled prevelike doze zračenja koja je nastala kao posledica greške (nepravilno rešavanje konkurentnih aktivnosti) u softveru Therac-25 42
 43. 43. Softverski horor• Sistem za kontrolu leta u Dalasu je u jesen 1989. godine poludeo a kontrolori su morali da prate avione na papiru. 43
 44. 44. Softverski horor• Strateška vazdušna komanda SAD-a je 9.novembra 1979. god. dobila uzbunu jer je vojni kompjuterski komandni i kontrolni sistem izvestio o lansiranju sovjetskih raketa prema SAD-u, što je bila posledica toga da je simulirani napad interpretiran kao stvarni. 44
 45. 45. Softverski horor• Za vreme zalivskog rata 1991. godine Scud projektil je ubio 28 i ranio 98 američkih vojnika, jer je sistem za kontrolu Patriot antiraketnog sistema zakazao zbog greške (akumuliranja vremenskog vakuma) 45
 46. 46. CHAOS izveštaj o uspehu projekata www.standishgroup.com/ T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 46
 47. 47. ZaključakProgramiranje nije dovoljno!Nije dovoljno dati sve od sebe: moraš znatišta treba da uradiš, i onda dati sve od sebe.- W. Edwards Deming - T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 47
 48. 48. I s obzirom na to Pametna osoba rešava problem. Mudra osoba ih izbegava. - Albert Einstein - T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 48
 49. 49. Rešenje Softversko inženjerstvo T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 49
 50. 50. Softversko inženjerstvo Inženjerska disciplina koja se bavi svim aspektima produkcije softvera od ranih faza specifikacije sistema do održavanja sistema nakon stavljanja u upotrebu. Inženjerska disciplina  Korišćenjem odgovarajućih teorija i metoda rešavanja problema i imajući u vidu specifičnosti organizacije i finansijska ograničenja. Svi aspekti produkcije softvera  Ne samo tehnički proces razvoja. Takođe obuhvata upravljanje projektom, razvoj alata, metoda, itd., koji podržavaju proces produkcije softvera. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 50
 51. 51. Najčešće postavljana pitanja u vezi softverskoginženjerstvaPitanje OdgovorKoji su to ključni izazovi sa kojima se Borba sa sve većim razlikama, zahtevima za smanjenjemsuočava softversko inženjerstvo? vremena isporuke i razvojem pouzdanog softvera.Koji su troškovi softverskog inženjerstva? Oko 60% su troškovi razvoja softvera, 40% su troškovi testiranja. Za softver prilagođen korisniku, troškovi evaluacije često prevazilaze troškove razvoja.Koje su najbolje tehnike i metode Upravljanje svim softverskim projektima i njihov razvojsoftverskog inženjerstva? moraju biti profesionalni. Različite tehnike su pogodne za različite tipove sistema. Na primer, igre se uvek razvijaju korišćenjem velikog broja prototipova dok se sistemi za kontrolu zahtevaju razvoj kompletne i detaljne specifikacije. S toga, nema najbolje metode.Koje novine je uneo Web u softversko Web je doveo do pojave softverskih servisa i mogućnostiinženjerstvo? razvoja distribuiranih servisno orjentisanih sistema. Razvoj Web sistema je doveo do značajnog napredka u razvoju programskih jezika i višestruke upotrebe softvera. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 51
 52. 52. Osnovne karakteristike dobrog softvera Karakteristika Opis proizvoda Održivost Softver mora biti napravljen na takav način da može lako da evaluaira u skladu sa promenama zahteva korisnika. To je kritična karakteristika s obzirom na promenljivost poslovnog okruženja. Poudanost i bezbednost Softverska pouzdanost obuhvata skup karakteristika kao što su pouzdano izvršenje funkcija, bezbednost i sigurnost. Pouzdan softver ne sme da uzrokuje dovede do fizičkih ili ekonomskih posledica u slučaju otkaza. Zlonamerni korisnici ne smeju biti u mogućnosti da pristupe sistemu ili ga ugroze. Efikasnost Softver ne sme nepotrebno da troši sistemske resurse kao što su memorija i procesorsko vreme. Efikasnost stoga obuhvata vreme odgovora, vreme obrade, iskorišćenje memorije, itd. Prihvatljivost Softver mora biti prihvatljiv za one korisnike za koje je napravljen. Ovo znači da mora biti razumljiv, upotrebljiv i kompatibilan sa drugim sistemima koji se koriste. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 52
 53. 53. Značaj softverskog inženjerstva Sve više, pojedinci i društvo zavise od složenih softverskih sistema. Neophodno je da brzo i ekonomično proizvodimo pouzdane sisteme. Mnogo je jeftinije (gledano dugoročno) korišćenje metoda i tehnika softverskog inženjerstva za izradu softverskih sistema nego jednostavna implementacija programa kao što se to radi na malim programima za ličnu upotrebu. Za većinu tipova sistema, većina troškova su troškovi promene softvera nakon što je stavljen u upotrebu. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 53
 54. 54. Aktivnosti softverskog procesa Specifikacija softvera – korisnici i inženjeri definišu softver koji treba izraditi i ograničenja u toku tog procesa. Razvoj softvera – softver se dizajnira i implementira. Kontrola i validacija softvera – softver se proverava da bi se utvrdilo da li ispunjava korisničke zahteve. Evolucija softvera – softver se modifikuje u skladu sa promenama zahteva korisnika i tržišta. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 54
 55. 55. Zbog čega je softversko inženjerstvo složeno? T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 55
 56. 56. Sistemski pristup razvoju softvera Cilj softverskog inženjerstva je da razvoj softvera približi nauci i inženjerstvu i udalji ga od ad-hoc pristupa razvoju čiji su ishodi nepredvidljivi a koji su intenzivno korišćeni u prošlosti i dalje se koriste. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 56
 57. 57. Veličina projekta Razvoj veoma velikih sistema zahteva korišćenje različitog skupa metoda u poređenju sa razvojem malih sistema, T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 57
 58. 58. Osnovni principi softverskog inženjerstva Osnovni principi koji se mogu primeniti na sve vrste softverskih sistema, bez obzria na razvojne tehnike koje se koriste:  Sisteme treba razvijati korišćenjem upravljivog i jasnog razvojnog procesa. Naravno koriste se različiti procesi za različite tipove softvera.  Pouzdanost i performanse su značajne za sve vrste sistema.  Veoma je bitno razumevanje i upravljanje specifikacijom i zahtevima softvera (šta softver treba da radi).  Tamo gde je to moguće bolje je koristiti postojeći softver nego razvijati novi. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 58
 59. 59. Softversko inženjerstvo i Web Web je danas platforma za izvršenje aplikacija i ogranizacije češće koriste Web aplikacije nego lokalne sisteme. Web servisi omogućavaju da se aplikativnim funkcijama pristupa preko Weba. Cloud computing je pristup obezbeđivanju računarskih servisa gde se pokreću udaljene aplikacije.  Korisnici ne kupuju softver nego plaćaju njegovu upotrebu. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 59
 60. 60. Softversko inženjerstvo za Web Ponovna upotreba softvera je dominantan pristup za konstruisanje Web aplikacija.  Prilikom izgradnje ovakvih sistema treba razmišljati o upotrebi postojećih softverskih komponenti i sistema. Web sistemi se mogu razvijati i isporučivati inkrementalno.  Jasno je da nije praktično definisanje svih zahteva za ovavke sisteme unapred. Korisnički interface je ograničen mogućnostima Web browsera.  Tehnologije kao što je AJAX omogućavaju bogat korisnički interfejs koji se kreira unutar Web browsera. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 60
 61. 61. Studija slučaja – Bolnički informacioni sistem Informacioni sistem koji se koristi u bolnicama i klinikama. Koristi centralizovanu bazu podataka o pacijentima, ali je takođe moguće pokrenuti je na lokalnom PC, tako da se može koristiti i u bolnicama koje nemaju mrežnu infrastrukturu. Kada lokalni sistemi imaju siguran mrežni pristup, koriste informacije o pacijentu iz baze podataka, ali mogu downloadovati i koristiti lokalne kopije o pacijentima koje nisu povezane sa bazom podataka. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 61
 62. 62. Bolnički informacioni sistem - ciljevi Da se generišu informacije koje omogućavaju menadžerima u zdravstvu da izvrše da li je funkcionisanje institucije usklađeno sa lokalnim i vladinim propisima. Da obezbede medicinskom osoblju pravovremene informacije kojima se olakšava tretman pacijenata. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 62
 63. 63. Organizacija bolničkog informacionog sistema T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 63
 64. 64. Bolnički informacioni sistem – osnovne karakteristike Prećenje procesa lečenja bolesnika  Lekari mogu kreirati zapise za pacijente, menjati informacije u sistemu, pratiti istoriju lečenja itd. Sistem podržava zbirne preglede informacija o pacijentu, tako da doktori mogu brzo steći uvid u osnovne probleme i tretmane koji su primenjivani. Praćenje pacijenta  Sistem nadgleda zapise o pacijentima koji su uključeni u tretman i upozorenja o detektovanim potencijalnim problemima. Administrativno izveštavanje  Sistem generiše mesečne menadžerske izveštaje koji prikazuju broj lečenih pacijenata na svakom odeljenju koji su primljeni i otpušteni, lekovi koji su prepisani, troškovi lečenja, itd. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 64
 65. 65. Bolnički informacioni sistem – potencijalni problemi Privatnost  Veoma je bitno voditi računa o poverljivosti informacija o pacijentu. One ne smeju biti dostupne nikome osim autorizovanom medicinskom osoblju i samom pacijentu. Pouzdanost  Neke vrste bolesti uzrokuju da pacijenti postanu rizični, za sebe, za okolinu. Sistem mora upozoriti medicinsko osoblje o takvim pacijentima.  Sistem mora biti dostupan kada je potreban. U suprotnom je moguće da lekar ne može da prepiše odgovarajuću terapiju pacijentu. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 65
 66. 66. Workshop - različite studije slučaja IS studentske službe  IS aerodroma IS digitalne biblioteke  IS GSP-a IS za poslovnu  IS poreske uprave korespodenciju  IS apoteke IS banke  IS kadrovske službe IS za praćenje  IS za dijagnostiku vozila dokumenata u poslovnom okruženju  ... Knjigovodstveni IS T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 66
 67. 67. Workshop - različite studije slučaja Osnovne informacije Ciljevi Organizacija Osnovne karakteristike Potencijalni problemi T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 67
 68. 68. IS studentske službe – grupa I Pristup studentima i profesorima Čuvanje informacija o studentima Korisnici sistema: studenti, profesori i administratori Prijavljivanje ispita Raspoloživost sistema, dostupnost sa udaljene lokacije Treba da bude pouzdan Mogućnost izmene podataka Funkcionalnosti za studente (javno dostupne), funkcionalnosti za nastavnike i administraciju. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 68
 69. 69. IS studentske službe Baza podataka – centralizovana, data layer, sinhronizacija baza podataka Web aplikacija – Web browser pristup, Pretraga za studente Različit stepen privilegija Prijave ispita Praćenje finansijskog stanja Uvid u profile studenata (ograničen) T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 69
 70. 70. IS studentske službe Problemi mogućnost pojave greške, narušavanje privatnosti, regulisanje posebnih slučajeva T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 70
 71. 71. Bankarski IS – grupa II Baza podataka sa korisničkim nalozima, Pregleda stanja računa Klijenti i zaposleni Klijenti pristupaju preko Interneta, zaštićen pristup pin, password. Pristup preko mreže, plaćanje, provera računa, stanja Distribuirana organizacija, glavni server i filijale sa lokalnim serverima – sinhronizacija podatak Pristup računima preko filijale, Interneta, bankomata T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 71
 72. 72. Bankarski IS Plaćanje karticom SMS obaveštavanje Uvid u kreditnu sposobnost građana Problemi: sigurnost računa korisnika Privatnost o transakcijama korisnika, Konstantno održavanje napajanja sistema i pouzdanost T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 72
 73. 73. IS GSP-a – grupa III Informacije o linijama, informacije o prijavama, informacije o prodajnim mestima. Svakodnevni uvid putnika, SMS obaveštavanje, pitanja građana Problemi: Pouzdanost sistema, pouzdanost mreže operatora Umreženi IS. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 73
 74. 74. Bibliotečki IS – grupa IV Administrativni softver za ažuriranje Dostupan i radnicima i čitaocima Radne stanice i server Provera klijenata koji su u biblioteci Ciljevi: upis članova, ažuriranje knjiga, izdavanje knjiga, poštovanje ograničenja, Organizacija bazirana na ograničenom pristupu 2 baze međusobno povezane: knjige i korisnici T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 74
 75. 75. Bibliotečki IS Backup sistem Problem: pristupanje preko Interneta, brzina i količina podataka. T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 75
 76. 76. Uvod u softversko inženjerstvo dr Zoran Jeremić zoran.jeremic@gmail.com T-1: Uvod u softversko inženjerstvo 76

×