PORTFOLIO Jennifer van Noort | Urban Design
Tijdens de cursus Urban Research                   Baronielaan | Breda                 ...
Gebiedsvisie        Concept idee                               geborge       ...
Binding tussen de oude en de nieuwe stadskern                              Plangebied    ...
Verstopte kwaliteiten                                   De Reeshof is een grote    ...
1e prijs ontwerpcompetitie                                 Ontwerp            ...
Luik: Dynamisch doorstroom gebied                          Concept               ...
Van braakliggend terrein                                              1000 - ...
Functionele stad:     Zeer rechtlijnig en eenvormig                Concept:  Contrast  Interactie la...
DE RUIMTELIJKE DRAGERS VAN AMERSFOORTOndergrond                               Netwerken   ...
Amersfoort is een aantrekkelijke                                             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Portfolio Jennifer van Noort

325
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
325
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Portfolio Jennifer van Noort

 1. 1. PORTFOLIO Jennifer van Noort | Urban Design
 2. 2. Tijdens de cursus Urban Research Baronielaan | Breda 3e studiejaar, Urban Researchkwamen verschillende kleineonderzoek opgaven aan bod.Doormiddel van zwart-wit tekeningenmoesten de meest essentiëleelementen in beeld gebracht worden.De Baronielaan wordt gekenmerktdoor de vele herenhuizen. Dearchitectonische details zijn in detekening dan ook sterker in beeldgebracht dan de rest.
 3. 3. Gebiedsvisie Concept idee geborge nh eid w eid s intie m we s id h er k bij zo ni nder en ngs unt 50 m 15m 8m 15m p Stedebouwkundig plan Steden en dorpen worden nog steeds Zuid-Limburg 3e studiejaar, Urban Design volgebouwd tot aan de randen van een gemeentegrens en hebben te maken met ontbrekende voorzieningen en/of identiteiten. Intieme dorpsstraat Het glooiende Zuid-Limburgse landschap is erg gevarieerd en heeft mij geïnspireerd om verder kijken dan bepaalde grenzen en gebruik te maken van de natuurlijke vormgeving. Wat maakt een dorp duurzaam zodat het de krimp tegen gaat? - Liefde voor de natuur. Watermolen / dorpshuis - Collectieve verantwoordelijkheid. - Stedebouwkundige rijkdom. - Bereikbaarheid. BELEEFBAAR dorp
 4. 4. Binding tussen de oude en de nieuwe stadskern Plangebied Kwaliteit Achterstraat N 54 se nis 52 at 32 34 38 6 2 20/2 7 4 44 46 50 tra ijke Achterstraat s 18 ter O ud S p Stadshart Ach Legenda: past niet in traditioneel na vervanging goed gevelbeeld (ontwerp in de maakt) past in gevelbeeld, goed matig onderhoudHet oude stadscentrum van Oud Spijkenisse 3e studiejaar, (stage) DN UrblandSpijkenisse is door de jaren heenversnipperd geraakt en is toe aan een 18 20/22 7 4 32 34 38opknapbeurt. Het is de bedoeling datde oorspronkelijke samenhang vanhet gebied hersteld wordt.De bebouwing aan de Achterstraatbestaat voornamelijk uit achterkantenvan winkelpanden. Door de kwaliteitvan de gevels in beeld te brengen,worden de eventuele kansen enbedreigingen inzichtelijk gemaakt.
 5. 5. Verstopte kwaliteiten De Reeshof is een grote Reeshof | Tilburg 4e studiejaar, Minor Gebiedsontwikkeling uitbreidingslocatie van de stad Tilburg. Wat opvalt is dat het stadsdeel volledig geïsoleerd ligt ten opzichte van de rest van de stad. Door een gebrek aan ruimtelijke kwaliteit heeft het gebied te maken met een bevolkingskrimp en slaat de verwaarlozing toe. De buitenruimte heeft meer betekenis nodig. Door bestaande en verstopte ? kwaliteiten in beeld te brengen en door in te spelen op de woonwensen vanAutonoom gebied bewoners, kan er een betere binding met de buurt ontstaan. Uiteindelijk moet het gebied getransformeerd Singels in zicht worden naar een levendige brengen omgeving met toekomstwaarde. Huidig fietspad sociaal onveilig Toegevoegde verblijfsmogelijkheden Toekomstbeeld met verhoogde belevingswaarde
 6. 6. 1e prijs ontwerpcompetitie Ontwerp Constructie De Mandarijnenschil 4e studiejaar, ArchitectuurGroene Halte Klim Bet LED op on PlattegrondVoor deze competitie moest eenduurzame bushalte / paviljoen voor ineen recreatief natuurgebiedontworpen worden. Een initiatief vanhet openbare busvervoerNoord-Brabant.De Mandarijnenschil is een object metveelzijdige eigenschappen. Het wordtvaak op de grond in de openbareruimte aangetroffen, in verschillendevormen en maten. Het is een maquetteorganische verpakking datopgenomen wordt door de natuur.Daarnaast zorgt het ook voor warmteen bescherming. DoorsnedeHet meubilair is geïntegreerd in de 37m²wanden wat de halte hufterproofmaakt. Duurzaam materiaalgebruikzorgt er voor dat de halte ook handigin beheer en onderhoud is.Concept mandarijnenSchil Fragment van de schil Binnenstebuiten Principe Buitenaanzicht Binnenaanzicht - Organisch - Warme kleur - Opvallende kleur - Opname in - Blaasjes reliëf - Beschermend - landschap - Glad - Vervormbaar - Blijvend groen - Graffitiproof - Gladde buitenkant - Zachte binnenkant
 7. 7. Luik: Dynamisch doorstroom gebied Concept Korrelgrootte XL Harde overgang van Stadscentrum bebouwingstypes Antwerpen SMALL Brussel Maastricht Aken - Keulen lokale functie “longstay” Centrum Mediacité Luik MEDIUM Mediacité regionale functie PRINCIPE BEBOUWINGSHOOGTE “visit” Guillemins Guillemins ? Luxemburg EXTRA LARGE PRINCIPE BEBOUWINGSHOOGTE XL Huidige overgang Parijs internationale functie “shortstay” PRINCIPE BEBOUWINGSHOOGTE Huidige overgang Vloeiende overgang Huidige Mogelijke zachte situatie Huidige overgang Vloeiende overgang overgangen Gemixte overgang Van doorreisstad naar XL verblijf. Guillemins | Liege 4e studiejaar, Major Urban Design Oriëntatie Vloeiende overgang Plankaart Gemixte overgang Met de komst van het futuristische TGV-station, ontworpen door architect Santiago Calatrava, heeft Luik een Gemixte overgang nieuw subcentrum gekregen. Het internationaal georiënteerde stationsgebied is een aanvulling voor de stad zonder dat het concurreert met andere centrums. Het reeds aanwezige Palais de Congrès is tevens een XL bestemming en vormt een aanknooppunt om het gebied in te richten met het kenmerk ‘shortstay’. Uitgangspunten XL wereld beleven: xl gebouwen / xl pleinen / xl vervoer / xl functies Optimale bereikbaarheid voor voetgangers: voetgangerszone / aansluiting ov / aangename verblijfsruimte Zachte overgang naar bestaande wereld: overgang bebouwingshoogte / vermenging architectuur types
 8. 8. Van braakliggend terrein 1000 - 1600 Marktenstad 1600 - 1800 Handelsstad 1800 - 1960 Arbeidersstad Amsterdam Nieuw-West 4e studiejaar, afstudeeronderzoek @ Elberfeldtot proeftuinDe stedebouwkundige branche heeftte maken met een bouwrecessie. Erzijn minder projecten in omloop en dusook minder traditioneelontwerpwerk. Toch levert deze tijd ooknieuwe inzichten op voor mij. Metweinig middelen en veel creativiteitvalt er namelijk nog genoeg teverbeteren in de leefomgeving. Hierbijmoet er naast fysieke aspecten ookrekening gehouden worden met desociaal-economische samenhang. Westelijk georiënteerde groei Grote afstanden tussen kruisingen Slechte aansluiting op pleinenNieuw-West is een naoorlogseuitbreidingswijk (ontwikkeld in tijdenvan crisis) en kampt met verschillenderuimtelijke problemen. Zo is er een teveel aan openbare ruimte. Anoniemegebieden waar bewoners engebruikers geen waarde aan hechten.De huidige crisis zorgt er voor datherstructureringsprojecten stil komente liggen. Hierdoor ontstaan er steedsmeer braakliggende terreinen die voorgrote gaten in het stedelijke weefsel Volkstuinen Sportpark Geuzenveldzorgen. Het is onbekend Huidige context Parkstadwanneer de projecten weer van startzullen gaan. Recreatieterrein SloterplasHet is de bedoeling om (mogelijk) NEtijdelijke oplossingen aan te dragen BREUKZOvoor de braakliggende terreinen.Zodanig dat de openbare ruimte meerverblijfs- en gebruikskwaliteit krijgt en Sportpark Ookmeerde relatie met het omliggende gebiedverbeterd wordt. Uiteindelijk kunnende tijdelijke en lichte ingrepenmisschien wel een permanente (hardloop) Rondje Sloterplaswaarde verkrijgen.
 9. 9. Functionele stad: Zeer rechtlijnig en eenvormig Concept: Contrast Interactie langs fietsrouteBraakliggende terreinen Stedebouwkundige spelregels Afwijkende vorm Gedefinieerde ruimte Doorkruidende routeCulturele proeftuinen THEEHUIS Transparantie OriëntatiepuntLegenda: Stadsniveau: Stadsgezicht Stadsdeelniveau: Recreatief knooppunt Wijkniveau: Interactie Centrumpoort Buurtniveau: Collectieve proeftuin Sfeercollage Centrumpoort
 10. 10. DE RUIMTELIJKE DRAGERS VAN AMERSFOORTOndergrond Netwerken Occupatie le ol Zw Eemvallei H Amst ilversum erda e m oll Zw Am Hi am ste lve rd rsu Apeldoorn m Utrecht Gelderse Vallei t ech Utr Utrechtse HeuvelrugBijzondere positie door het samen komen van 3 verschillende Goede bereikbaarheid op verschillende schaalniveaus. Zowel binnen De diverse leefomgevingen maken Amersfoort aantrekkelijk voorlandschapstypen: Het bos-/heidelandschap, het bekenlandschap en de gemeentegrens als daar buiten. jong en oud en maken een woon-/werkcarrière binnen eigen stadhet natte veenweidegebied. mogelijk.VISIE AMERSFOORT 2030: LANGE LIJNEN VAN DE STADAantrekkelijke landschappen Sterke bereikbaarheid Intensiveren stedelijk karakter waterlopen stadsradialen verdicht stadshart beekdal fietsradialen geïntensiveerde stadsradialen stadspark versterkte stad-land verbindingen versterkte wijkcentra landschapspark ontsluitingsring bezienswaardigheden rijksweg ziekenhuis aansluiting rijksweg lange jan toren spoor stations / ov-knooppunten
 11. 11. Amersfoort is een aantrekkelijke Structuurvisie Amersfoort must stedebouwLange lijnen van de stad vestigingsplaats voor bedrijven en een gewilde plek om te wonen. Het succes is onder andere te danken aan SPAKE OTEN- G NBUR een aantal ruimtelijke CH BUNS vestigingsfactoren: • De groene leefomgeving, zowel RK KE in de stad als in de directe NIJ omgeving; • De goede bereikbaarheid via het spoor en de snelweg in combinatie met een centrale ligging in het midden van het land; • Een aantrekkelijke historische binnenstad met bijbehorende voorzieningen. N HOEV ELAKE Nadat decennia lang nieuwe kwaliteiten zijn toegevoegd aan de stad, zet deze structuurvisie juist in op het voortbouwen en versterken van de SOEST kwaliteiten die er al zijn. LEUSD EN T ECH UTR W OU DEN BE RG MAARN

×