Presentatie open online onderwijs, symposium OER in de gezondheidszorg, UMC St Radboud 22 mei 2013

533 views
463 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie open online onderwijs, symposium OER in de gezondheidszorg, UMC St Radboud 22 mei 2013

 1. 1. HESTER JELGERHUIS (SURF)SYMPOSIUM OER IN DE GEZONDHEIDSZORG, 22 MEI 2013Open online onderwijs: trends en gebruikers
 2. 2. MAAR EERST EEN PAARFACTS & FIGURESCC-BY Pink Sherbet Photographybron:http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/236299644/lightbox/
 3. 3. Prognoses uit 2009 geven aan dathet hoger onderwijs wereldwijd 98miljoen meer studenten zoumoeten bedienen in 2025. Om datte kunnen waarmaken zouden erde komende 15 jaar elke weekvier nieuwe grote universiteitenhun deuren moeten openen.bron:http://www.col.org/resources/speeches/2012presentations/Pages/2012-04-12.aspx
 4. 4. Op 22 mei 2013 telt Coursera 3.6miljoen „studenten‟ die zichhebben ingeschreven voor eenvan de 374 cursussen van de 70bij Coursera aangeslotenuniversiteiten.Coursera groeit volgersmedeoprichter Andrew Ng snellerdan Facebook.edX heeft de ambitie uitgesproken1 miljard studenten te willen.
 5. 5. MIT OpenCourseWare is inseptember 2012 door 69.5 miljoenunieke bezoekers bezocht.De doelgroep bestaat uit selflearners (43%), studenten(42%), docenten (9%) en overigedoelgroepen (6%).
 6. 6. Sinds de deelname van de OpenUniversiteit UK aan iTunes U op 3juni 2008 zijn hun leermaterialenbijna 62 miljoen keer gedownloaddoor meer dan 8 miljoenbezoekers. Dat komt neer op eengemiddelde van 172.500downloads per week.
 7. 7. EEN SNEL VERANDERENDONDERWIJSLANDSCHAPCC-BY Hester Jelgerhuis
 8. 8. Trends: wat gebeurt er in de wereld?bron: presentatie Anka Mulder tijdens Open Onderwijs evenement 13 maart 2013, http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=43iS9AulbOU#t=425s
 9. 9. Trends: wat gebeurt er in de wereld?bron: presentatie Nicolai van der Woert over Trendrapport OER 2013 tijdens het Open Onderwijs evenement op 13 maart2013, http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YVc_mnp1Mxg#t=218s
 10. 10. Trends: wat gebeurt er in de wereld?• Open onderwijs breekt door: 2012 als het jaar van de MOOC‟s, de invloedvan durfkapitaal en nieuwe verdienmodellen (HO is niet meer alleenvoorbehouden aan universiteiten), er ontstaan verschillende soorten„open‟, OER Declaration UNESCO (regeringen sluiten zich aan), Openingup Education (EU ministers committeren zich).• Eerste deel van de hype is voorbij: het onderwerp staat op de agenda, demedia besteden er veel aandacht aan, openheid als sleuteltrend in diverserapporten, we zitten in de fase van pioniers naar early adopters, het is nutijd om het didactische model te gaan fijnslijpen.
 11. 11. Trends: wat gebeurt er in de wereld?• Er worden ook kanttekeningen geplaatst: de didactiek wordt armgenoemd, er wordt gesproken over de monetarisering van hetonderwijs, en er is behoefte aan meer wetenschappelijke onderbouwing.• Er zijn verschuivingen in het landschap, met nieuwe mogelijkheden entoepassingen als gevolg: verschuiving van docenten naarstudenten, nieuwe doelgroepen, nieuweonderwijsaanbieders, schaalvergroting, onderwijs op maat, hybrideonderwijs, big data en learning analytics, certificering en accreditatie.
 12. 12. Trends: wat gebeurt er in het NL HO?• Er heeft in korte tijd een transformatie plaatsgevonden van een focus opopen informatie en leermaterialen (OER) naar open online onderwijs.• Open online onderwijs staat op de bestuurlijke agenda van het HO.Openheid als sleuteltrend in het hoger onderwijs?• De community groeit snel en er is veel aandacht voor het onderwerp in demedia.
 13. 13. 1. Unbundling van onderwijs > onderwijs op maat: de scheiding vanleermateriaal, toetsing & certificering, en face-to-face contact.2. Verschuiving van (1) focus op hergebruik van leermaterialen naarvolgen van open online onderwijs, en daarmee van (2) focus opdocenten naar focus op studenten.3. Nieuwe doelgroepen en schaalvergroting: internationale„studenten‟, professionals, alumni, postinitiëlemarkt, werkgevers, marktpartijen als onderwijsaanbieders / intermediair(Coursera, UvN) etc.Trends: een persoonlijke top drie
 14. 14. “The potential of unbundling is certainly a threat, but those who re-bundlewell, will find they have reinvented higher education for the 21st century.”Lawrence Summers, president emeritus Harvard Universitybron: Promise and/or peril: MOOCs and open and distance education, Terry Anderson, maart 2013A golden age ahead?
 15. 15. Waar liggen kansen voor NL?• Leven lang leren: kwalitatief hoogstaand open online onderwijs inzetten voor de (bij-en na)scholing van professionals, al dan niet in samenwerking met het bedrijfsleven.• Kwaliteit en efficiency: kwalitatief hoogstaand open online onderwijs identificerenen/of ontwikkelen voor enkele „basisvakken‟ in het bacheloronderwijs en die breedtoepassen binnen het NL HO.• Ruimte voor innovatie in onderwijs en verhogen rendementen door hergebruik /„inkoop‟ van elders ontwikkeld toponderwijs (denk ook aan inzet voor„bijspijkeronderwijs‟, schakelprogramma‟s, honoursonderwijs).• Ontwikkelen van didactisch rijk open online onderwijs in bachelor en master doorkrachten te bundelen (instellingsoverstijgend en i.s.m. met NVAO, werkgevers etc.).• Internationalisering en branding: kwalitatief hoogstaand Engelstalig onderwijs alsexportproduct om een brede wereldwijde doelgroep te bereiken, al dan nietgekoppeld aan topsectoren of typische NL markten: “made in Holland”.• Investeren in onderzoek naar open online onderwijs.
 16. 16. • Wat is de impact van dezeontwikkeling op het onderwijs inde gezondheidszorg?• Waar ziet u kansen?Aan u de vraag:
 17. 17. NIEUWE DOELGROEPEN,NIEUWE ROLLEN?
 18. 18. De student als doelgroepVAN  NAARformeel ingeschrevenstudenten op de campus self learners op hetwereldtoneel
 19. 19. De docent als doelgroepVAN  NAARproducent  consument of content curator
 20. 20. De onderwijsaanbieder als doelgroepVAN  NAARinstellingen voor hogeronderwijs als aanbiedervan totaalpakket unbundling een meerdere(commerciële) aanbieders
 21. 21. De werkgever als doelgroepVAN  NAARwerkgevers als afnemervan door HO bepaaldaanbod werkgevers als afnemer van zelfbepaald of zelf samengesteldaanbod
 22. 22. • Wat zijn uw belangrijkstedoelgroepen?• En waar ziet u verschuivingenmet de opkomst van open onlineonderwijs?Aan u ook hier de vraag:
 23. 23. SURF EN DE SPECIALINTEREST GROEP OERCC-BY Hester Jelgerhuis
 24. 24. WAT doet SURF?Innovatieprogramma Open Educational Resourceslooptijd: april 2011 – december 2013www.surf.nl/oer
 25. 25. WAAROM een innovatieprogramma OER?• Wereldwijd stelden instellingen voor hoger onderwijs steeds vakeronderwijsmateriaal open beschikbaar en investeerden overheden fors inde ontwikkeling van open leermaterialen. Deze ontwikkeling past in eenmondiale „open beweging‟.• In het Meerjarenplan 2011-2014 van SURF gaven de instellingen voorhoger onderwijs prioriteit aan het thema open, zowel op het gebied vanonderwijs als onderzoek.
 26. 26. Doelstellingen innovatieprogramma OER1. Het vergroten van de awareness over de meerwaarde van OER binnenhet Nederlandse hoger onderwijs.2. Het faciliteren van instellingen voor hoger onderwijs bij het ontwikkelenvan een visie op OER en de vertaalslag naar concreet beleid.3. Het stimuleren van de ontwikkeling en het (her)gebruik van OER in hetNederlandse hoger onderwijs.
 27. 27. WAT doet het innovatieprogramma OER?Beoogde resultaten en activiteiten#1 Faciliteren van en participeren in netwerken > o.a. special interest group OER,UNESCO, sectorkamer HO Wikiwijs#2 Kennis opbouwen en informatie delen > o.a. scenariostudie, Trendrapport,onderzoek OER-Hollands landschap, Open Education Week#3 Professionaliseren > o.a. MOOC-seminar en masterclass OER#4 Experimenteren, ontwikkelen en stimuleren van gebruik> o.a. strategieworkshops en bestuursreis#5 Voorzien in technische randvoorwaarden > Edurep, Wikiwijs> zie www.surf.nl/oer
 28. 28. • De special interest group OER faciliteert enbevordertcommunityvorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en visievormingrondom open leermaterialen binnen hethoger onderwijs in Nederland. Het doel is het(her)gebruik van open leermaterialen in hethoger onderwijs te vergroten en testimuleren.• Zie: https://www.surfspace.nl/sig/5-open-educational-resources/45-over-de-sig-oer/Wat doet de special interest group OER?
 29. 29. “Rather than think about how MOOC‟s will influence higher education,perhaps it is time to flip the question.What does traditional higher education have to offer MOOC‟s?”http://www.insidehighered.com/blogs/law-policy-and-it/liberal-arts-and-moocs#ixzz2SLdqhewT (Inside Higher Ed)Flip the question
 30. 30. WHester Jelgerhuisjelgerhuis@surf.nlhttps://twitter.com/OER_NLHester Jelgerhuishesterjelgerhuishttp://www.linkedin.com/groups/Dutch-Special-Interest-Group-Open-3681051www.surfspace.nl/oer of www.surf.nl/oerHester Jelgerhuis030 - 234 66 67beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding3.0 Nederland. www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl

×