Etikk.Og.Filosofi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Etikk.Og.Filosofi

on

 • 10,550 views

 

Statistics

Views

Total Views
10,550
Views on SlideShare
10,352
Embed Views
198

Actions

Likes
1
Downloads
70
Comments
0

2 Embeds 198

http://diginalet.wordpress.com 138
http://www.slideshare.net 60

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Etikk.Og.Filosofi Presentation Transcript

 • 1. Etikk og filosofi Denne presentasjonen er hovedsakelig basert på boken: Den andre – Etikk og filosofi i skolen Paul Leer-Salvesen Vigdis Hølen Levi Geir Eidhamar HøyskoleForlaget AS 2001 I tillegg kommer egne notater fra forelesning
 • 2. Livssyn 3 komponenter
  • Virkelighetsoppfattning
  • Menneskesyn
  • Etikk
  • Filosofer og Etikere 5-600 år f. Kr.
 • 3. Etikk og moral
  • Moral – den praktiske handling
  • Etikk – teoretiske sider av moral
  • Moralfilosofi – den teoretiske refleksjon
  • Den som er etisk - gjør som tradisjonen en konservativ tolkning av hva som er rett og galt.
  • Mennesket har dyder: de gode naturlige egenskaper.
 • 4. Normativ etikk
  • Hva er rett og galt i for eksempel medisinsk forskning.
  • Tjener som rettesnor innenfor fagområdet.
 • 5. Deskriptiv etikk
  • Man beskriver etikken hos vedkommende.
  • Hva menes – ligger til grunn for…
  • Eks. Gallup undersøkelse
 • 6. Individual etikk
  • Hva individet skal gjøre…
 • 7. Sosial etikk
  • Hvilke normer skal ligge til grunn i samfunnet.
  • Før i tiden var giftemål sosialetikk
  • Nå er giftemål individual etikk
  • Vår tid er mer individualistisk.
 • 8. Sofistene
  • Gorgias Protagoras
  • Sofistene var profesjonelle lærere i retorikk. De underviste i hvordan man kan bruke språk og tenkning til å påvirke andre. Og de gav råd om hvordan man kunne leve et godt liv.
  • Likevekt og harmoni var idealer som stod generelt sterkt i gresk tenkning, men særlig hos sofistene.
  • Mennesket er målestokk for alle ting.
  • Protagoras hadde store tanker om menneskets evne til å skape det gode liv. I prinsippet trodde han mennesket både kan skape og forandre sitt liv.
  • I sofismen finner vi tanker om likhet til tross for forskjell. Borgere må læres opp til å tåle hverandre, diskutere og samarbeide med hverandre.
 • 9. Sokrates- undersøkeren (470-399)
  • En filosofisk og etisk helgenskikkelse.
  • Den sokratiske metode er en spørremetode. En kjede med spørsmål (livssynsspørsmål) tvinger en til å tenke igjennom viktige etiske dilemmaer.
  • For den som vet hva som er rett, bil også gjøre det rette, hevdet han.
  • Ble dømt av myndighetene, han var ikke bra for statens autoritet, drakk giftbeger.
 • 10. Sokrates berømte elev: Platon - tenkeren 428-348 f. Kr.
  • Mennesket kan bruke sin fornuft til å finne frem til det gode, det sanne og det rette ( Intellektualismen et grunnleggende trekk i gresk filosofi, og særlig hos Platon).
  • Dualistisk menneskesyn: Kroppen hører til det jordiske og forgjengelige, men også det ustyrlige og vanskelige kontrollerbare. Sjelen er evig og hilhører egentlig en annen verden. Virketligheten sees som grunnleggende todelt: ånd og materie .
  • Ideenes verden inneholder det fullkomne, ideene har en eksistens i seg selv. Her finnes lysets kilde, her finnes opphavet. Han mente sjelen har 3 deler: Begjæret – våre fysiologiske behov - styringsvilje, Vikjen – handlekraft- mot, og Fornuften – søker visdommen - visdom. Disse tre skal dyrkes sammen i harmoni med hverandre.
  • Platon peker mot himmelen.
  • Den første likestillings forkjemper?...
 • 11. Platons elev: Aristoteles 348-322 f. Kr.
  • Underviste Alexander den store.
  • Praktisk og jordnær filosof som vektlegger erfaringen og sansningen.
  • Mennesket en del av naturen.
  • Menneskets sjel har tre egenskaper: Vegetativ – tar opp næring. Sansende – danne seg sanseinntrykk og svare på erfaringene fra veden med lyst, smerte og begjær. Fornuft – gjør oss i stand til å sette mål. Skiller oss fra dyrene.
  • Dydene er sentrale i hans etikk. Raushet og sjenerøsitet – edel, modig, tapper og trofast.
  • Vennskap – Platon ville vugge barnet, Aristoteles ville være venn med barnet.
  • For å bygge et tempel:
  • Stoff – marmor
  • Form – tegning
  • Virkende årsak – arbeidskraft
  • Formålsårsak – Tilbe Gud
  • Dette gjelder også mennesket. Alt har en hensikt og styres mo et mål. Det skal realisere seg selv. I mennesket:
  • Stoff – kvinnens blod
  • Formen – mannens sæd
  • Vå. Mannens aktivitet
  • Få- Det ferdige – det voksende mennesket.
  • Han mente sjelen er vegetativ og finnes hos alt som lever.
  • Trodde ikke på reinkarnasjon som Platon.
 • 12. Aristoteles…
  • Og staten: Monarkiet – bra, Tyranni – dårlig, Aristokrati – (en liten gruppe av eliten som sitter med makten, høy sosial status, tilegnet ved fødsel og nedarvete prinsipper – rekruttert fra overklassen) – best.
  • Ser på virkeligheten – godtok ikke antikkens atomlære, men de eldre ideene om materien som jord, luft, ild og vann.
  • Thomas Aquinas – 1200 tallest store filosof innen Kr. Dom hadde to autoriteter – Aristoteles og Bibelen.
 • 13. Etiske modeller: Pliktetikk
  • Deontologisk etikk – plikten til å handle rett.
  • Mer opptatt av å gjøre det rette og unngå det gale enn å analysere seg frem til et gunstig resultat i den konkrete situasjon (en lengre diskusjon gir ikke mening).
  • I rendyrket form – fundamentalistiske retninger innen flere religioner.
  • Yrkes etikken – det er noe man bare ikke gjør…
  • Immanuel Kant – den mest kjente pliktetiker
  • Autoriteten kan være: Bibelen, eller personer – ledere…
  • Eks: Nei til aktiv dødshjelp…
 • 14. Etiske modeller: Konsekvensetikken
  • Teleologisk etikk: legger vekt på resultatet av en handling.
  • Spør etter løsninger som innebærer størst mulig grad av nytte (utilitarismen – Benthram 1748-1832) og minst mulig grad av smerte. Det er ikke gitt på forhånd
 • 15. Immanuel Kant – om moralske subjekter
  • Antroprosentisk – mennesket i sentrum
  • Kants kategoriske imperativ: Du skal alltid handle sik at begrunnelsen for handlingen din samtidig kan gjelde som en allmenn morallov.
  • Kant er et symbol på pliktetikken.
  • Etiske løsninger skal være begrunnet i universelle morallover.
  • Mennesket er fritt , et moralsk subjekt – en person velger med frihet, hvordan han skal handle moralsk.
  • Du skal aldri behandle det menneskelige som et middel, men et mål i seg selv.
 • 16. Kants kritikk av den rene fornuft:
  • Apriori – fornuft
  • Aposterion – må ha hjelp av erfaringen
  • Analytisk – ballen er rund – om man vet ballen er rund er dette en analytisk setning.
  • Syntetisk – Ballen er hvit – man vet ikke om man ikke har erfart det – syntetisk setning.
 • 17. John Stuart Mill 1806-1873
  • Motsatsen til Kant. Tysk professor.
  • Utilitarismen – Det skal være nyttig – resultat av lyst. Hva er nytte? Det skal gi resultater.
  • Var en stor liberal som kjempet for at folk skulle få det bedre.
  • 1800 tallets store feminist. Var for at kvinner skulle få stemmerett.
 • 18. Nærhetsetikk (egne notater)
  • Ontologisk filosofi – forholdet mellom min neste og meg selv.
  • Man utgår fra livet – ikke religion men mener det er grunnleggende for alle mennesker – vår livserfaring.
  • Spontane livsytringer – vi tenker på andre, ikke bare oss selv. I motsatt fall møter man verden med mistillit – har en tvungen livsytring (egoismen taler – baktanke i handling)
  • Kund E. Løgstrup – nordens mest kjente teolog
  • Interdependens: Mennesker må alltid betraktes som en likeverdige person, og vår oppgave i livet er å ta vare på hverandre, noe våre handlinger må reflektere.
  • Dette kan innebære å handle på tvers av den andres ønsker, om det kreves for å tjene den andre best.
  • Tillit er et sentralt begrep, den er både grunnleggende og primær.
  • Kritiserer Augustin – mener vi lever her og nå…
 • 19. Levinas Emmanuel 1906-1995
  • Nærhetsetikk – ansiktsetikk.
  • Inget skille mellom etikk og filosofi.
  • Den andre: se den andre og anerkjenne at den andre er suveren og annerledes, men også erkjenne at den andre ligner meg.
  • Vi må kunne se hverandre i øynene. Om den andre mister ansikt – ligger det åpent for umoral.
 • 20. Eksistensialismen 1900 tallet
  • En reaksjon mot den gamle optimismen.
  • Kom etter første verdenskrig – ingen faste normer i verden
  • Mennesket må skape sin egen filosofi
 • 21. Søren Kirkegaard 1813-1855
  • Studerte teologi men aksepterte ikke kirken eller den offisielle religion. Var negativ til teologiske systemer.
  • Var selv religiøs kristen
  • Hadde store personlige problemer
  • Det viktige var individet – som må ta et individuelt valg. Man skal ikke tilpasse seg samtiden.
  • Subjektiviteten er sannheten – subjektet må velge selv. Valget er forbundet med angst.
 • 22. Jean Paul Satre 1905-1980
  • Gjorde eksistensialismen populær.
  • Underviste på Cafeer i Paris – mente det ikke finns guddomlig kraft – mennesket velger selv sin egen sannhet.
  • Det er viktig for mennesket å velge – da velges friheten. Om du velger konvensjonen (samfunnet) har andre valgt for deg. Den som aksepterer konvensjonen lever ikke fritt.
  • Mennesket har ingen medfødte ideer.
  • Mennesket er summen av sine handlinger.
  • Apofosentrisk – mennesket i sentrum
  • Eksistensen( at mennesket er) går foran essensen (hva mennesket er) – man bestemmer selv hva man fyller sitt liv med.
 • 23. Jean Paul Satre 1905-1980
  • I likhet med andre skrev han – fikk nobelpris i litteratur (møtte ikke opp)
  • Var ikke marxist fra begynnelsen, men sympatiserte etter hvert med partiet – partiet vet best, folk trenger ikke vite alt.
  • Var gift med Simon de Buvier – feminist.
 • 24. Naturalismen – i opplysningstiden 1700 tallet
  • En sterk kritikk av religion
  • Ikke rasjonelt å tenke på hva som skal skje i neste liv
  • Typisk var å legge vekt på menneskets antropologiske retning.
  • Har en særstilling med sin fornuft
  • Var knyttet til utvikling fra første verdenskrig.
  • Virkeligheten er materiell
  • Mennesket en del av naturen
  • Ikke mer etikk i et tre enn et menneske
  • Ingenting er rett eller galt, men et resultat av naturen
  • Konsekvent naturalisme – survivel of the fittest
  • 15-16-1700-tallet viktig i naturalismen
 • 25. Lukrets 99 – 55 f. kr
  • Romersk poet
  • Det finnes ikke noe guddommelig – alt som skjer er resultat av naturen.
  • Man må nyte så mye som mulig av livet.
 • 26. Newton - 1600
  • Et mekanisk syn på verden
  • Typisk for tiden – først har Gud skapt verden – har griper ikke inn – er som en urmaker.
  • Deisme – gud er som urmaker – fungerer som mekaniske normer.
  • Newton er en av de viktigste fysikere og naturvitenskapsmenn. Han var ikke religionskritiker – liberaler.
 • 27. Charles Darwin - 1800
  • Dro til Sør Amerika – undersøkte dyrearter. Så på fossiler og mente tilpasning var grunnen til at noen forsvant. De klarte ikke tilpasse seg.
  • Fikk stor kritikk fra kirken, selv var han ganske from. Rolig av natur…
  • Ga ut en bok: On the origin of species by means of nature slection – 1859.
  • Den som kan tilpasse seg best overlever
  • Hadde en stor tilhenger Thomas Huxley – som drev fram Darwinismen.
 • 28. Etisk analyse
  • Etikken har et grunnlag å møte praksis med.
  • De etiske modeller må suppleres med verdilære for å kunne bli fylt med innhold: Der man er enig om verdier, dannes normer.
  • Verdier: menneskeverd, likeverd, sannhet, omsorg, rettferdighet, trygghet.
 • 29. Diskursetikk
  • Jurgen Habermas
  • Diskurs – samtale eller utveksling av synspunkter.
  • Herredømmefri: ingen må komme utenfra med den hele og fulle sannhet, men vi må ta med oss våre verdier.
  • Har sine svakheter: altfor intellektuell, favoriserer de taleføre, voksne og fornuftige. Krever oppøving i samtal og oppøving i kunsten å lytte til andre.
 • 30. Menneskerettigheter
  • Hvis noen har rettighetene må andre ha pliktene for å oppfylle disse.
  • Mennesket er ikke til for statens skyld, men staten er til for mennesket.
  • Menneskerettigheter er verdt å gå i døden for, men ikke tilstrekkelige til å bygge sitt liv på.
  • Et produkt av det 20 århundre med historiske røtter.
 • 31.
  • Renessansen fra 1300 tallet satte enkeltmennesket i sentrum.
  • Opplysningstiden på 17-1800 tallet – tanke tros og talefrihet – og ga grunnlag for grunnlovskonstitusjonene i Frankrike og USA.
  • FN- menneskerettserklæring ble født av den humanitære katastrofe under 2. verdenskrig.
  • Erklæringene og konvensjonene er blitt til i dialog mellom mennesker med ulik kulturell, livssynsmessig og politisk bakgrunn.
  • Verdenserklæringen fra 1948 dannet grunnlaget for menneskerettsspørsmål. Til sammen 30 artikler.
 • 32. Yrkesetikk for lærere
  • Læreren har en sentral funksjon som verdiformidler, og bør ha en bevisst yrkesetikk (moralsk subjekt).
  • Handler om forholdet til Den Andre.
  • Læreren står i en maktposisjon. Aristoteles – vennskap – likhet – likeverd.
 • 33. Den ansvarlige lederen…
  • Elevene trenger lærere som tar ansvar, som kan tolke deres signaler.
  • Ledelse innebærer å dra elevene inn i det store og langsiktige arbeidet for å forbedre samspillet i klassen.
  • Må se eleven som menneske…og bli sett er avgjørende for utvikling som menneske.
 • 34. Respekt
  • Respekt er å ta på alvor…
  • En elev som ikke blir møtt med respekt , vil ikke respektere seg selv, eller andre.
 • 35. Følelser…
  • Det å prøve å styre eller undertrykke føleleser kan være direkte skadelig.
  • Alle følelser er tillatte, men ikke alle handlinger.
  • En lærers kjærlighet til sine elever skal være mer en aktivitet, enn en følelse…
 • 36. Forhold til foreldre…
  • Læreren skal samarbeide med foreldrene om oppdragelse
  • Det pedagogiske mandat: rettighet til å ta avgjørelser som har betydning for barnet. Mandatet er avledet av statens og foreldrenes mandat. Læreren har ingen myndighet i seg selv. Staten har et overordnet pedagogisk mandat sammen med foreldrene. De to mandatene har ansvar for hver sine områder.