การทางานตามระบบ PDCAP (PLAN) = 1. โครงการ / กิจกรรม        2. การอนุมัติโครงการ / อนุมัติงบประมาณดาเนินงานหรือ ไม่...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การทำงานตามระบบ Pdca

3,406 views
3,193 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การทำงานตามระบบ Pdca

 1. 1. การทางานตามระบบ PDCAP (PLAN) = 1. โครงการ / กิจกรรม 2. การอนุมัติโครงการ / อนุมัติงบประมาณดาเนินงานหรือ ไม่มีงบประมาณในการดาเนินงาน 3. คาสั่ง 4. กาหนดการ 5. ประชุม วางแผนในการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมD (DO) = ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ (องค์ประกอบในการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม) 1. ปก 2. คานา 3. สารบัญ 4. สรุปรายงานผลการประเมิน 4.1 วัตถุประสงค์ 4.2 ขอบเขตของการประเมิน 4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการประเมิน 4.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4.5 วิธีดาเนินการ 4.5.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 4.5.2 วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 6. ข้อเสนอแนะ 7. ภาคผนวก 7.1 หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) 7.1 คาสั่ง 7.2 โครงการ หรือประมาณการค่าใช้จ่าย 7.3 กาหนดการ/คากล่าวเปิด-ปิด 7.4 แบบประเมินผล 7.5 ภาพประกอบC (CHECK) = 1. ตรวจสอบสรุปผลการประเมินA (ACTION) = 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงถ้าใช้ในครั้ง / ปี ต่อไป (ถ้าอะไรดีแล้วให้ตั้งเป็นมาตรฐาน)

×