นำำเสนอ
คณิต-
กติกำกำร
แข่งขัน•ผู้เล่นใช้ตัวเลขที่โจทย์กำำหนดมำให้จน
ครบทุกตัว
•สำมำรถใช้วิธีกำรคำำนวณได้หลำยวิธี
เช่น บวก...
คำำตอบที่ต้องกำร 21
9 4 2 7 1
เฉลย9 X 4 = 36
7 - 1 = 6
36 + 6 = 42
42 : 2 = 21
21
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เกมคณิต สนุก (ฉบับตัวอย่าง)

5,646 views
5,350 views

Published on

เป็นแค่ตัวอย่างที่สามารถปรับไปใช้ได้สร้างเพิ่มหรือแก้ไขได้

Published in: Automotive
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เกมคณิต สนุก (ฉบับตัวอย่าง)

  1. 1. นำำเสนอ คณิต- กติกำกำร แข่งขัน•ผู้เล่นใช้ตัวเลขที่โจทย์กำำหนดมำให้จน ครบทุกตัว •สำมำรถใช้วิธีกำรคำำนวณได้หลำยวิธี เช่น บวก ลบ คูณ หำร หรืออื่นๆ •คำำตอบที่ได้อำจจะตรง หรือ ไม่ตรงตำมที่ โจทย์กำำหนดก็ได้แต่ควรจะใกล้เคียงให้ มำกที่สุด •ทีมใดสำมำรถคิดคำำตอบได้ตำมที่กำำหนด จะเป็นผู้ชนะ
  2. 2. คำำตอบที่ต้องกำร 21 9 4 2 7 1
  3. 3. เฉลย9 X 4 = 36 7 - 1 = 6 36 + 6 = 42 42 : 2 = 21 21

×