Groepsinstructie 2008-2009

1,235 views

Published on

Groepsinstructie over de eindwerkadministratie voor het schooljaar 2008-2009

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,235
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Groepsinstructie 2008-2009

  1. 1. Groepsinstructie eindwerken Jef De Pooter Martine Nuyts
  2. 2. Chronologisch overzicht <ul><li>Overzicht website </li></ul><ul><ul><li>http://eindwerk.khk.be </li></ul></ul><ul><li>Getting started </li></ul><ul><ul><li>Stijlwijzer, sjabloon, citeren/refereren, auteursrecht, plagiaat, bronnen </li></ul></ul><ul><li>Administratie </li></ul><ul><ul><li>Data </li></ul></ul><ul><ul><li>Titel kiezen en indienen (digitaal) </li></ul></ul><ul><ul><li>Papieren versie eindwerk indienen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opmerkingen over de digitale versie </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale versie eindwerk indienen </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicatie van de tekst </li></ul></ul><ul><li>Slotbemerkingen </li></ul>
  3. 3. Raadpleeg onze website! <ul><li>http://eindwerk.khk.be/ </li></ul><ul><ul><li>Home -> Student </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Algemeen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Stijlwijzer, sjabloon, auteursrecht, PDF </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Campus Geel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Algemene regels, Data, FAQ, groepsinstructie, Titel, Tekst, Verantwoordelijke docenten </li></ul></ul></ul></ul>
  4. 4. Stijlwijzer <ul><li>Handige leidraad </li></ul><ul><ul><li>Bij twijfel: gezond verstand + consequent zijn </li></ul></ul><ul><li>Volgt KHK-huisstijl </li></ul><ul><li>Volgt Belgische norm </li></ul><ul><li>Aanvullende richtlijnen voor campus Geel: website ( Algemene regels / Vormgeving ) </li></ul>
  5. 5. Stijlwijzer <ul><li>We overlopen de stijlwijzer </li></ul><ul><ul><li>Algemene opmaak </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bladspiegel: houd je aan standaard o.w.v. lijmen, afsnijden, eventueel retour binder </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Delen van het werkstuk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sjabloon (downloaden) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Alle instellingen staan meteen juist </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Volgens regels van de stijlwijzer </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Handig om automatisch inhoudsopgave te genereren </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Handleiding op website </li></ul></ul></ul></ul>
  6. 6. Stijlwijzer <ul><li>We overlopen de stijlwijzer </li></ul><ul><ul><li>Taalgebruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Literatuurlijst en verwijzingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Goede literatuurlijst is heel belangrijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vermeld enkel gebruikt materiaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Je eigen redenering ondersteunen met resultaten van eerder onderzoek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mogelijkheid bieden om gegevens na te kijken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>We volgen APA-stijl </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zie voorbeeld hoe een eindwerk te citeren op eindwerkwebsite </li></ul></ul></ul></ul>
  7. 7. Auteursrechten <ul><li>Moeilijke materie </li></ul><ul><li>Wat mag wel/niet: dikwijls onduidelijk </li></ul><ul><li>Kijk eens op </li></ul><ul><ul><li>http://doks2.khk.be/eindwerk/do/folder/View?dispatch=info&path=/Home/Help/Eindwerken/Auteursrechten/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.vowb.be/auteursrecht0.html </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.law.kuleuven.ac.be/cir/publications/auteursrecht_academische_context.htm </li></ul></ul>
  8. 8. Auteursrechten: wat mag wel <ul><li>Korte aanhalingen met bronvermelding (citaatrecht) </li></ul><ul><li>Wetten en officiële akten van de overheid </li></ul><ul><li>Eigen foto’s (niet van beschermde werken) </li></ul><ul><li>Toelating van auteur in publicatie opgenomen. </li></ul>
  9. 9. Auteursrechten: wat mag niet <ul><li>Opname van een werk in zijn geheel </li></ul><ul><ul><li>Volledig artikel </li></ul></ul><ul><ul><li>Foto van kunstwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Let op voor plagiaat! </li></ul>
  10. 10. Plagiaat <ul><li>In het onderwijs- en examenreglement: </li></ul><ul><ul><li>Onregelmatigheden: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Zo wordt onder onregelmatigheid ook verstaan het geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals masterproeven of projecten zonder duidelijke bronvermelding.” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sancties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afhankelijk van ernst van de onregelmatigheid </li></ul></ul></ul>
  11. 11. Plagiaat <ul><li>Actueel thema </li></ul><ul><li>In sommige instellingen: gebruik speciale software Turnitin </li></ul><ul><li>Eindwerk op internet: grote openheid </li></ul><ul><li>Dikwijls niet bedoeld </li></ul><ul><li>Opletten!!! </li></ul><ul><li>http://www.kuleuven.be/plagiaat/ </li></ul>
  12. 12. Informatiebronnen <ul><li>Via mediatheeksite: www.khk.be/hikmed </li></ul><ul><li>Naar catalogus, tijdschriften, weblinks </li></ul><ul><li>Informatievaardigheden: beoordelen van de waarde van informatie </li></ul><ul><li>Op de campus: e-bronnen met links naar databanken </li></ul><ul><li>Eindwerken vanaf 2004 fulltext beschikbaar: eindwerk.khk.be </li></ul><ul><li>Maak er gebruik van! </li></ul>
  13. 13. Administratie <ul><li>Digitale luik via website </li></ul><ul><ul><li>Titel </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale versie van eindwerk </li></ul></ul><ul><li>Papieren luik in mediatheek </li></ul><ul><ul><li>Eindwerkbundels </li></ul></ul>
  14. 14. Administratie <ul><li>Timingtabel is zeer belangrijk! </li></ul><ul><ul><li>Drukken kaften verschillende departementen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bundels moeten ingebonden worden </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijdig bezorgen van eindwerken aan juryleden </li></ul></ul><ul><ul><li>Noteer de data in je agenda! </li></ul></ul>
  15. 16. <ul><li>Kort en nauwkeurig </li></ul><ul><li>Maximum 120 karakters </li></ul><ul><li>Moet grammaticaal juist zijn </li></ul><ul><li>Volgens spellingregels (check het groene boekje of http://woordenlijst.org/ ) </li></ul><ul><li>Vermijd leestekens. Zeker geen punten, dubbele punten </li></ul>Titel
  16. 17. Titel <ul><li>Titel en ondertitel: afzonderlijke zinnen </li></ul><ul><li>Goede en slechte voorbeelden in Stijlwijzer </li></ul><ul><li>Eindverantwoordelijkheid bij auteur </li></ul><ul><li>Titel = uithangbord </li></ul><ul><li>Laat hem nalezen door je begeleider! </li></ul>
  17. 18. Titel <ul><li>Gebruik geen afkortingen </li></ul><ul><li>Verschil afkortingen/letterwoorden </li></ul><ul><ul><li>Afkortingen gebruik je niet in de spreektaal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>bijvoorbeeld: m.a.w., o.a., t.b.v.(gebruik van punten verplicht) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Letterwoorden gebruik je wel in de spreektaal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>bijvoorbeeld: OCMW, AZ, btw (gebruik van punten verboden) </li></ul></ul></ul>
  18. 19. Indienen titel <ul><li>Op aangeduide data (Aankondigingen op website) </li></ul><ul><li>Via URL: http://eindwerk.khk.be </li></ul><ul><li>Inloggen: </li></ul><ul><ul><li>Op de campus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Labo informatica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mediatheek </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Elders </li></ul></ul>
  19. 20. Indienen titel <ul><li>Procedure: aanmelden </li></ul><ul><ul><li>Gebruikersnaam = studentennummer </li></ul></ul><ul><ul><li>Wachtwoord = zelfde als voor e-mail </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bij inlogproblemen: labo informatica </li></ul></ul></ul>
  20. 21. Procedure: Indienen titel –wizard
  21. 22. Procedure: Indienen titel –wizard
  22. 23. Procedure: Indienen titel –wizard
  23. 24. Procedure: Indienen titel –wizard
  24. 25. Procedure: Indienen titel –wizard
  25. 26. Procedure: Indienen titel –wizard <ul><li>Auteursrechten: </li></ul><ul><ul><li>formulier indienen bij indienen bundel </li></ul></ul><ul><ul><li>brief aan stagebedrijf ter informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>embargo vermijden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organogrammen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gevoelige informatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>persoonsgegevens </li></ul></ul></ul>
  26. 27. Indienen eindwerk
  27. 28. Uw eindwerk <ul><li>Eén naam per eindwerk </li></ul><ul><li>Eveneens bij groepswerk </li></ul>
  28. 29. Kostenverwerking <ul><li>Academiejaar 2008-2009: € 3,35 per eindwerkbundel </li></ul><ul><li>Januari -en junizittijd via schoolrekening </li></ul><ul><li>Septemberzittijd contant bij binnenbrengen EINDWERKTITEL (let wel op de beperkte openingsuren tijdens de vakantie) </li></ul>
  29. 30. Oplage <ul><li>Minimumoplage : mediatheek en jury </li></ul><ul><li>Eigen exemplaren </li></ul><ul><li>Wijziging bestelling: </li></ul><ul><ul><li>bijkomende kosten </li></ul></ul><ul><ul><li>v ertraging </li></ul></ul>
  30. 31. Meerdere volumes <ul><li>Vanaf 200 pagina’s </li></ul><ul><li>Voor elk volume ander titelblad </li></ul><ul><li>Voorbeeld: </li></ul><ul><ul><li>Automatische softwaredistributie </li></ul></ul><ul><ul><li>Volume 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>OF </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatische softwaredistributie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijlagen </li></ul></ul>
  31. 32. Bijlagen <ul><li>Als laatste deel in een eindwerkbundel </li></ul><ul><li>Als afzonderlijk ingebonden volume </li></ul><ul><li>Andere: enkel bij uitzonderlijke formaten! </li></ul>
  32. 33. Vermeerderen eindwerk <ul><li>Het kopiëren van uw eindwerk is UW zorg </li></ul><ul><li>Wij zorgen enkel voor : </li></ul><ul><ul><li>kaft, </li></ul></ul><ul><ul><li>voorpagina, </li></ul></ul><ul><ul><li>één blanco blad voor en achter </li></ul></ul><ul><li>Jullie zorgen voor de bundels vanaf het voorwoord tot het einde van het eindwerk </li></ul><ul><li>Waar kopiëren </li></ul><ul><ul><li>copycenter </li></ul></ul><ul><ul><li>stageplaats </li></ul></ul><ul><ul><li>balie Campinia Media (op afspraak) </li></ul></ul>
  33. 34. Gekopieerde bundels <ul><li>1 exemplaar op wit papier (mediatheek) </li></ul><ul><li>andere op wit of gerecycleerd papier naar keuze </li></ul><ul><li>recto verso mag </li></ul>
  34. 35. Controle vóór het indienen <ul><li>Controleren </li></ul><ul><ul><li>op drukkwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>op sorteervolgorde </li></ul></ul><ul><ul><li>op volledigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>aantal </li></ul></ul>
  35. 36. Hoe eindwerk binnenbrengen? <ul><li>A4-DOOS </li></ul><ul><ul><li>stevig </li></ul></ul><ul><ul><li>nauwsluitend </li></ul></ul><ul><li>Elke eindwerkbundel gescheiden met wikkel of kleurblad </li></ul><ul><li>Afdruk ingediende titel op de doos kleven </li></ul>
  36. 37. Procedure: Indienen titel –wizard
  37. 38. Aandachtspunten <ul><li>A3 papier </li></ul><ul><li>Niet te veel A3 papier na elkaar </li></ul><ul><li>Speciale formaten/brochures: mediatheek </li></ul>
  38. 39. Registratie in kasboek
  39. 40. Controledag <ul><li>Nazicht op afwerking </li></ul><ul><li>Toevoegen errata en/of addenda </li></ul><ul><li>Enkel uw EIGEN stapeltje eindwerken controleren </li></ul>
  40. 41. Hoe uw stapel leggen na controle? <ul><li>Het bovenste exemplaar is voor de mediatheek </li></ul><ul><li>Vervolgens de rest van de minimumoplage voor de jury </li></ul><ul><li>Wat overblijft, dus de onderste van de stapel zijn eigen exemplaren </li></ul><ul><li>Eigen exemplaren binnen de 7 dagen op vertoon van studentenkaart komen afhalen in de mediatheek </li></ul>
  41. 42. Uitzonderingen <ul><li>Formulier </li></ul><ul><ul><li>‘ aanvraag tot uitstel’, </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ aanvraag voor embargo’ </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ aanvraag andere taal’ </li></ul></ul><ul><li>Geen routine, maar uitzondering </li></ul><ul><li>Enkel toegestaan door departementshoofd/adjunct </li></ul>
  42. 43. Voorbeeld formulier uitzonderingen
  43. 44. Taal van het eindwerk <ul><li>verplicht Nederlands </li></ul><ul><li>uitzondering: </li></ul><ul><ul><li>met toelating van het departementshoofd of adj. departementshoofd </li></ul></ul><ul><li>Samenvatting: Nederlands </li></ul>
  44. 45. Elektronische versie eindwerk <ul><li>De elektronische versie SAMEN met papieren versie eindwerkbundel binnenbrengen </li></ul>
  45. 46. Back-up! <ul><li>Bewaar je bestand op verschillende plaatsen </li></ul><ul><ul><li>Pc </li></ul></ul><ul><ul><li>Externe HD </li></ul></ul><ul><ul><li>i-schijf </li></ul></ul><ul><ul><li>Mail naar jezelf </li></ul></ul><ul><li>Versiebeheer! </li></ul>
  46. 47. De digitale versie <ul><li>Niet enkel bedoeling dat het er op papier goed uitziet -> Aandacht voor digitale versie </li></ul><ul><ul><li>Goede structuur -> sjabloon </li></ul></ul><ul><ul><li>Let op bestandsgrootte (Maximum 20 MB), opletten met afbeeldingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak een titelpagina ->sjabloon </li></ul></ul><ul><ul><li>Zet uw bestand om naar PDF! </li></ul></ul>
  47. 48. PDF <ul><li>Laatste werk </li></ul><ul><ul><li>Omzetting naar PDF (Portable Document Format) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>verkleining van bestand (digitale print) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Standaard voor archiveren digitale bestanden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Software </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adobe PDF writer -> beschikbaar in Labo informatica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Open source tools zoals PDFCreator -> vrij beschikbaar op internet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Office 2007 plugin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Google Docs </li></ul></ul></ul><ul><li>Omzetting naar PDF is verplicht </li></ul>
  48. 49. Procedure: Indienen Digitale versie <ul><li>Inloggen -> op voorziene data (Aankondigingen op website) </li></ul><ul><li>Indienen </li></ul><ul><ul><li>Op de campus: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mediatheek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Labo Informatica </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Elders: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beperkte bestandsgrootte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Snelle verbinding </li></ul></ul></ul>
  49. 50. Procedure: Indienen Digitale versie - wizard
  50. 51. Procedure: Indienen Digitale versie - wizard
  51. 52. Procedure: Indienen Digitale versie - wizard
  52. 53. Procedure: Indienen Digitale versie - wizard
  53. 54. Procedure: Indienen Digitale versie - wizard
  54. 55. Procedure: Indienen Digitale versie - wizard <ul><li>Nieuwigheid: </li></ul><ul><ul><li>Keuze voor Creative Commons licentie </li></ul></ul><ul><ul><li>Auteur beslist wat er mag gebeuren met zijn werk </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij onzekerheid -> niets aanpassen </li></ul></ul>
  55. 56. Belangrijk: CV <ul><li>Koppeling eindwerk cv </li></ul><ul><li>Na inloggen -> link om cv aan te vullen </li></ul><ul><li>Vanuit dit cv -> gestandaardiseerd Europass cv </li></ul>
  56. 57. Info <ul><li>Alle info: </li></ul><ul><ul><li>http://eindwerk.khk.be </li></ul></ul><ul><li>Software: </li></ul><ul><ul><li>Labo informatica </li></ul></ul><ul><li>Bijkomende vragen of problemen over procedures </li></ul><ul><ul><li>Kom langs in de mediatheek </li></ul></ul>
  57. 58. Slotbemerkingen <ul><li>Eindwerk = onderzoek </li></ul><ul><li>Maak gebruik van de voorzieningen </li></ul><ul><li>Zorg voor een goede literatuurlijst </li></ul><ul><li>Ter beschikking stellen kennis -> maatschappelijke dienstverlening </li></ul><ul><li>Maak er het beste van! </li></ul>

  ×