CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010

751 views
688 views

Published on

Een selectie van de hoogtepunten van CMS Derks Star Busmann in 2010.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010

 1. 1. CMS Derks Star Busmann CMS_LawTax_CMYK_28-100.epsActivityReport2010
 2. 2. Verzekeringsrecht
 3. 3. Inhoud Content 2 Voorwoord Dolf Segaar Preface Dolf Segaar 4 CMS 6 CMS – Facts, Figures & History 7 Nieuws uit Europa European Highlights10 Banking & Finance14 Corporate20 Real Estate & Construction24 Ervaren en van alle markten thuis Defined by experience and market knowledge26 Carrières starten en komen tot bloei bij CMS Careers start and flourish at CMS30 Samen innoveren in het CMS Lab Team innovation in the CMS Lab33 Publicaties Publications34 CMS en De Nederlandse Opera CMS and De Nederlandse Opera38 Verantwoordelijkheid nemen… Taking responsibility…41 Voor onze cliënten… For our clients…42 …samen met onze cliënten …with our clients 1
 4. 4. Ik vertrouw erop dat u in dit Activity Report CMS Derks Star Busmann herkent als de betrokken en kwaliteits- gerichte businesspartner die wij voor u willen zijn. I am confident that, when reviewing the Activity Report, you will recognise CMS as a committed business partner that is always prepared to deliver the quality you deserve.2 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 5. 5. CMS Derks Star Busmann Dolf Segaar Managing PartnerAlstublieft, dit is het Activity Report 2010 van CMS Derks CMS Derks Star Busmann is pleased to present its ActivityStar Busmann. Het geeft u een indruk van de ontwikkelingen Report for 2010. It will give you an idea of trends withinbinnen de markten en branches waarin wij actief zijn en van the markets and sectors in which we operate and of thede uitdagingen waarmee wij en onze cliënten het afgelopen challenges that we and our clients faced last year. It willjaar te maken kregen. Daarnaast biedt het u een nadere also introduce our lawyers and give you some informationkennismaking met de juristen van CMS en inzicht in de about the services that we offer.service die wij onze relaties bieden. In 2010, the economy showed the first signs of recovery,In 2010 vertoonde de economie de eerste tekenen van which was apparent in the growth of our activities in theherstel. Wij zagen dat terug in groei van onze activiteiten op fields of Banking & Finance, Corporate and Real Estate.het gebied van Banking & Finance, Corporate en Real Estate. Our legal staff – from various disciplines: lawyers, civil lawInzet van juristen uit diverse disciplines – advocatuur, notariaat notaries and tax advisers – were again able to provideen belastingadvies – bleek daarbij wederom een grote great added value for our clients. We therefore optimisedtoegevoegde waarde voor onze cliënten. Daarom hebben wij our internal structure for these three disciplines andonze interne structuur rond deze drie disciplines geoptimali­ expanded our tax advice practice group. The firm’s sectorseerd en onze praktijkgroep belastingadvies uitgebreid. specialisations also expanded with the strong developmentOok de sectorspecialismen van ons kantoor groeiden, onder of our activities, for example, in the field of Energy.andere met een krachtige ontwikkeling van onze activiteitenop het gebied van Energie. Our commitment in high­profile cases did not go unnoticed on the market: we achieved excellent scores in MergersOnze betrokkenheid bij in het oog lopende zaken bleef in and Acquisitions (M&A) reviews, both in Europe and in thede markt niet onopgemerkt. Zo behaalden wij uitstekende Netherlands. We also welcomed a number of new leadingscores in Mergers & Acquisitions (M&A) reviews, zowel in international clients, for whom CMS will provide a full rangeEuropa als in Nederland. Ook mochten wij verschillende of advisory services in different countries throughout Europe.nieuwe internationale opdrachtgevers van naam verwelkomen,die wij als CMS in meerdere landen of in heel Europa van In order to continue living up to our reputation on theintegraal advies voorzien. market, we made every effort in 2010 to boost the services we provide to our clients, such as by working with them onOm aan de marktverwachtingen te blijven voldoen, hebben initiatives to improve our advice and by expanding our clientwij in 2010 nieuwe impulsen willen geven aan de dienst­ services. We also devoted extra attention to knowledgeverlening voor onze cliënten, onder andere door samen acquisition and expansion through intensive developmentmet hen te werken aan initiatieven ter verbetering van onze programmes for our partners and professionals. We haveadvisering en door uitbreiding van onze client services. decided to integrate our Arnhem branch into our UtrechtMaar ook door extra aandacht voor kennisontwikkeling door and Amsterdam branches in 2011. Combining forces in thisintensieve ontwikkelingsprogramma’s voor onze partners en way will make our services even more effective.professionals. Ook werd het besluit genomen om in 2011de vestiging Arnhem te integreren in onze vestigingen in Finally, I am happy to announce that we will be continuingUtrecht en Amsterdam. Door deze krachtenbundeling our support for De Nederlandse Opera (DNO). As a Europeankunnen wij nog slagvaardiger opereren. partner, we will support DNO’s contributions to the performing arts, both at home and abroad. We have alsoTot slot ben ik blij te kunnen melden dat wij onze samen­ entered into partnerships with Advocates for Internationalwerking met De Nederlandse Opera (DNO) voortzetten en Development (A4ID) and Lawyers 4 Lawyers because weals Europees partner de ontwikkeling van de mooie podium­ wish to utilise the expertise of our people not just for ourkunst van DNO steunen, zowel in Nederland als internatio­ firm but also for our society as a whole.naal. Daarnaast zijn wij partnerschappen aangegaan metAdvocates 4 International Development (A4ID) en Lawyers 4 I am confident that, when reviewing the Activity Report,Lawyers, omdat wij de kennis van onze mensen niet alleen you will recognise CMS Derks Star Busmann as a committedwillen inzetten voor bedrijfsdoeleinden maar ook voor de business partner that is always prepared to deliver themaatschappij waar wij allen deel van uitmaken. quality you deserve.Ik vertrouw erop dat u in dit Activity Report CMS Derks StarBusmann herkent als de betrokken en kwaliteitsgerichtebusinesspartner die wij voor u willen zijn. 3
 6. 6. CMSCMS Derks Star Busmann is onderdeel van CMS Derks Star Busmann is a member firmCMS, een organisatie van negen onafhanke- of CMS, an organisation of 9 independent lawlijke juridische en fiscale ondernemingen die and tax firms that operates in 28 differentgezamenlijk opereren in 28 verschillende jurisdictions from 53 offices in 47 cities.jurisdicties vanuit 53 kantoren in 47 steden. The CMS staff of approximately 5,000 employ-CMS telt ruim 2.800 juristen, onder wie 770 ees includes 2,800 lawyers, 770 of whom arepartners, en heeft in totaal ongeveer 5.000 partners. CMS was incorporated in 1999 andmedewerkers. CMS werd opgericht in 1999 comprises the following member firms:en bestaat uit de volgende member firms:CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni - ItaliëCMS Albiñana & Suárez de Lezo, S.L.P. - SpanjeCMS Bureau Francis Lefebvre - FrankrijkCMS Cameron McKenna LLP - Verenigd KoninkrijkCMS DeBacker - BelgiëCMS Derks Star Busmann - NederlandCMS von Erlach Henrici - ZwitserlandCMS Hasche Sigle - DuitslandCMS Reich-Rohrwig Hainz - Oostenrijk4 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 7. 7. ‘Wanneer mij wordt gevraagd waarom men ‘When people ask me why they should choosevoor CMS moet kiezen, en niet voor een CMS over one of their competitors, I alwaysconcurrerend kantoor, verwijs ik altijd graag refer them to what our clients have to say.naar de woorden van onze eigen cliënten. They think CMS is special for three reasons:Zij vinden CMS bijzonder om drie redenen, the strong and reliable relationship we havenamelijk ten eerste de sterke en betrouwbare with them, the high-quality advice we providecliëntrelatie, ten tweede het advies van and our specialisation in specific industrieshoge kwaliteit en ten derde ons specialisme and markets.in specifieke branches en markten. We combine thorough local knowledge withWij combineren onze diepgaande lokale the largest network of firms in Europe, thuskennis met het grootste netwerk van enabling us to provide services regardless ofvestigingen in Europa, wat resulteert in national borders and with consistent qualitydienstverlening over grenzen heen en een and coordination. Every one of CMS’s memberconstante kwaliteit en coördinatie. Alle CMS firms is a leader in its own country with akantoren behoren tot de top in hun land, history going back many years. This meansdoor hun jarenlange historie in deze landen that CMS is thoroughly conversant with thesekent CMS elke cultuur en geschiedenis, dit countries’ culture and history, making usmaakt ons typisch Europees - Distinctively distinctively European.’European.’ Cornelius Brandi Chairman of the CMS Executive Committee 5
 8. 8. CMS – Facts, Figures & HistoryEstablished Member firms PartnersJuly 9 7731999Lawyers Total staff>2,800 5,000Jurisdictions present Cities present Offices28 47 536 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 9. 9. Nieuws uit Europa European Highlights CMS grootste M&A kantoor van Europa In de jaarlijkse M&A-ratings van Bloomberg heeft CMS opnieuw goed gescoord. In Europa staat CMS zelfs op nummer 1, gebaseerd op het aantal begeleide fusies en overnames. Alle top 5 posities: Nr. 1 in Europa, Nr. 1 in CEE, Nr. 1 in Frankrijk, Nr. 2 in Duitsland, Nr. 2 in Benelux, Nr. 4 in het Verenigd Koninkrijk. CMS is Europe’s biggest M&A firm Once more CMS scored well in Bloomberg’s annual M&A ratings. Indeed, in Europe, CMS is the top firm based on the number of mergers and acquisitions we have handled. CMS’s top 5 positions: No. 1 in Europe, No. 1 in CEE, No. 1 in France, No. 2 in Germany, No. 2 in the Benelux region, No. 4 in the United Kingdom.CMS wereldwijd koploper in arbitrage CMS: A global leader in arbitrationCMS is in 2010 als zesde geëindigd in de jaarlijkse ranking In 2010, CMS placed sixth in the Global Arbitration Review’svan de Global Arbitration Review (GAR) van de honderd annual rankings of the world’s hundred best arbitrationbeste arbitragekantoren ter wereld. CMS brengt jaarlijks firms. Each year, CMS publishes its Guide to Arbitration,haar Guide to Arbitration uit: een 1000­pagina’s tellende a 1,000­page handbook detailing the national arbitrationgids met een gedetailleerd overzicht van de nationale legislation for 30 jurisdictions in Europe, China, the Middlearbitragewetten in 30 jurisdicties in Europa, China, East and South America.het Midden­Oosten en Zuid­Amerika. 7
 10. 10. Nieuws uit Europa European HighlightsFrance Spain GermanyThis year, at President Nicolas Sarkozy’s CMS Albiñana & Suárez de Lezo is CMS Hasche Sigle has won thebehest, the head of the French Court assisting with the purchase of the JUVE Awards 2010 in the categoriesof Audit, Didier Migaud, appointed Tuenti social network by Telefónica, ‘Law Firm of the Year for Real Estatea work group comprising leading Spain’s largest telecom provider. The Law’ and `Law Firm of the Year foreconomists, tax experts and lawyers, transaction is worth EUR 70 million. Distribution Systems’.requesting it to produce proposals forachieving better coordination between Belgium/Luxembourg United Kingdomthe French and German tax systems. In 2011, the Belgian firm of CMS In a special report released in July –Tax experts from CMS Bureau Francis DeBacker has opened a new office The Future of Fees – CMS CameronLefebvre are among the members of in Luxembourg in collaboration with McKenna shared the experiencesthe work group. the firm of Leclère & Walry. For the of their pricing team and examined second year in a row, CMS DeBacker how to scope what matters to theirRussia received the Belgian central bank’s clients. This innovative report got aExperts from CMS’s branches in Austria, ‘Trends Gazelle’ award as one of the lot of attention from the media andGermany, Russia and Switzerland country’s fastest­growing companies. was the most downloaded reportadvised Ilim Timber, Russia’s largest (read by over 1,000 people) onproducer of sawn and processed timber, Switzerland Legal Week Law the week the storyon the purchase of two modern CMS von Erlach Henrici is assisting the broke. According to Jordan Furlongsawmills from the Klausner Group. Swiss competition authorities in their (a partner with Edge International,The transaction involved the transfer investigation of possible irregularities providing consulting services toof ownership of three companies. within the pharmaceuticals industry. law firms on strategic planning andThe acquisition will increase Ilim’s The firm also advised Flachglas tactical matters) the Future of Fees isproduction capacity significantly, Wernberg AG in the acquisition of ‘a masterpiece of marketing, becausethus opening up new sales markets Pilkington (Schweiz) AG, Pilkington it converts the ethereal notion ofin Europe, North America, Asia and Glas Wikon AG, Pilkington Glas Thun alternative pricing into innovative,Australia. AG and Pilkington Glas München­ even radical, real­world examples.’ buchsee AG. CMS Cameron McKenna won aSerbia Managing Partners Forum AwardCMS Reich­Rohrwig Hainz (Austria China in the category of Client Service forand Serbia) advises the Serbian CMS Derks Star Busmann is strong their innovative pricing strategy andgovernment on the legislation in Europe but it also looks beyond to bringing a client service culture toregarding public­private partnerships the rest of the world. Based in the the heart of the firm.and permits. CMS office in Shanghai, Jurjen Groot is CMS Derks Star Busmann’s ‘man Central and Eastern EuropeAustria in China’, looking after our clients’ CMS Cameron McKenna has advisedCMS’s lawyers are helping Apeiron, interests in Asia. Bainbridge on one of the biggestan Austrian biotechnology company, retail financings in CEE in 2010.with a deal with GlaxoSmithKline The CEE Real Estate and Bankingworth EUR 236 million. teams advised Bainbridge Capital Retail Properties in the EUR 181 million refinancing of a shopping centre portfolio of 13 properties across the Czech Republic, Poland and Slovakia.8 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 11. 11. Aberdeen Edinburgh Moscow Hamburg Amsterdam Berlin London Utrecht Warsaw Leipzig Bristol Antwerp Duesseldorf Cologne Dresden Brussels Prague Kyiv Frankfurt Luxembourg Paris Stuttgart Strasbourg Munich Vienna Bratislava Zurich Budapest Lyon Ljubljana Zagreb Milan Belgrade Bucharest Sarajevo Sofia Rome Madrid CMS offices Seville Rio de Janeiro Marbella Algiers Buenos Aires MontevideoCasablanca Beijing Shanghai 9
 12. 12. Banking & Finance Marcel Groenewegen (r) advocaat partner en hoofd Banking & Finance attorney at law, partner and head of Banking & Finance Harold Tuinstra (l) junior partner advocaat attorney at law, junior partner10 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 13. 13. Nieuwe wet­ en regelgeving Herfinancieringen,De financiële crisis heeft geleid tot grote veranderingen in herstructureringenhet toezicht op banken en andere belangrijke spelers op definanciële markten, zoals verzekeraars en pensioenfondsen. en insolventierechtNieuwe toezichtregels, maar ook strengere invulling van In het huidige economisch bestel isbestaande regels leiden tot nieuwe eisen en verplichtingen. bijstand op het terrein van herstruc­Ook het insolventierecht wordt steeds complexer. Goed advies turering en herfinanciering voor veelis daarom essentieel. Onze juristen volgden ook in 2010 weer cliënten belangrijk om een gezondealle ontwikkelingen op de voet om cliënten optimaal te kunnen financiële basis voor de toekomst veilig te stellen. Onze juristen stondenbijstaan in het omgaan met de soms onoverzichtelijke in 2010 een groot aantal onder­regelgeving. nemingen en financiële instellingen op dit terrein bij (onder meer ook inNew legislation and regulations onderhandelingen met curatoren) en maakten daarbij ook gebruik van deThe financial crisis has led to major changes in the regulation expertise die zij verkregen door hetof banks and other major players on the financial markets, optreden als curator. Zo leverde CMS Derks Star Busmann onder meer éénsuch as insurance companies and pension funds. New supervision van de twee curatoren van DSBrules and stricter application of the existing rules mean new Beheer B.V. en is een heel team vanrequirements and obligations. Insolvency law is also becoming juristen nog steeds betrokken bij deincreasingly complex. Good advice is therefore essential. afwikkeling van dit omvangrijkeIn 2010, our legal experts continued to closely monitor all the faillissement.various developments in order to assist clients effectively indealing with the sometimes confusing regulations. Refinancing, restructuring and insolvency law In the current economic climate, many clients require assistance with restructuring and refinancing so as to ensure a healthy financial foundation for the future. In 2010, our lawyers assisted a large number of enterprises and financial institutions in this field – including during negotiationsVeranderend toezicht; Changes in regulation; with liquidators – and in doing sonieuw elan new vibrancy they also utilised the expertise they had gained by acting as liquidatorsDe komst van advocaat Harold Tuinstra The arrival of the lawyer Harold Tuinstra themselves. CMS provided one of theper 1 oktober gaf de expertisegroep on 1. October has reinvigorated our two liquidators for DSB Beheer B.V.,Financial Services een nieuwe impuls. Financial Services expertise group. for example, and a whole team ofHarold is gespecialiseerd in wet­ en Harold is a specialist in legislation lawyers is still engaged in arrangingregelgeving op het gebied van and rules that govern the financial this large­scale involuntary liquidation.toezicht financiële markten en heeft markets, and he has extensiveruime internationale ervaring binnen international experience within thede financiële sector. Bij CMS Derks financial sector. At CMS Derks StarStar Busmann concentreert hij zich Busmann, he will focus on advisingop advisering van (financiële) onder­ financial institutions and othernemingen op het gebied van financiële enterprises on financial products,producten, financiële dienstverlening financial services and compliance.en compliance. 11
 14. 14. Financieel topoverleg Top­level finance discussions CMS Banking Dinners groot succes CMS Banking Dinners a tremendous success Het Rosarium in Amsterdam was in 2010 tweemaal het In the course of the year, the Rosarium in Amsterdam was elegante decor voor een nieuw initiatief van CMS Derks Star the elegant venue on two occasions for a new knowledge­ Busmann in het teken van kennisdeling: het CMS Banking sharing initiative by CMS Derks Star Busmann, the CMS Dinner. Een select gezelschap van circa 25 directieleden en Banking Dinner. A select group of about 25 board members managers uit het bankwezen namen in een informele setting and managers from the banking sector discussed the latest de laatste ontwikkelingen in de financiële wereld door. developments in the financial world in an informal setting. Onderwerpen waarover werd gediscussieerd waren de The subjects discussed included ‘Code for Sound Banking ‘Code Banken’ met als gastspreker Willem Mijs, directeur Practices’ – with guest speaker Willem Mijs, director of Nederlandse Vereniging van Banken, en ‘Banken als the Dutch Banking Association – and ‘Banks as Social maatschappelijke ondernemingen en de herwaardering van Enterprises and the Reappraisal of Responsibilities in the verantwoordelijkheden in de financiële wereld’, met een World of Finance’, with a contribution by Arjo Klamer, bijdrage door Arjo Klamer, hoogleraar Culturele Economie professor of cultural economics at Erasmus University aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam. Publiek­private Public­private samenwerking partnerships CMS_LawTax_Negative_10-18.eps De financiële crisis heeft ertoe The financial crisis has contributed bijgedragen dat de Nederlandse to renewed interest in public- Introduction overheid hernieuwde interesse private partnerships (PPP) projects heeft voor PPS-projecten en zij on the part of the Dutch CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps heeft daarom de aanbesteding We published our last report on PPP in Central and Eastern Europe in April 2009. Given the positive response to the issues and topics discussed in that document and government, which has therefore van een groot aantal voor PPS accelerated the tendering process its predecessor, we have expanded the scope of the current edition to cover all of the jurisdictions in which CMS operates in Europe. This recognises the increasingly important role that PPP has to play in the development of infrastructure both in PPP in Europe markets with a history of PPP projects and those introducing them for the first time. geschikt geachte openbare for a large number of public werken vervroegd. Dit is goed works projects that it considers nieuws voor veel partijen in de suitable for a PPP approach. In the introduction to our April 2009 report we identified that, despite the potential for infrastructuur-, bouw- en energie- This is good news for many in the a large number of deals in the pipeline, the liquidity shortage in the market meant that deals were competing across Europe for funding. Since then additional pressure has been exerted on the pipeline for PPP deals by the requirement for governments to curb spending in order to reduce budget deficits and borrowing. This has resulted in delays sector evenals financiële instellin- infrastructure, construction and to a number of high profile projects and a requirement to restructure a number of projects that have reached close. Throughout this time period the changing financial climate has created a number of challenges for deals in procurement and required some examination of the institutional, financial and legal infrastructure for carrying out deals. gen en financial sponsors die de Despite the current political and financial difficulties, PPP remains an attractive source of finance for the public sector. Significant infrastructure investments are still required across Europe and other sources of funding are being curtailed. The European Commission has energy industries, as well as for also recognised the value of PPP projects in the provision of infrastructure and published financiering van PPS-projecten a communication on PPPs in November 2009. Well-structured PPP projects continue to provide an attractive investment and can be used by the public sector to stimulate the economy. Given the scale of investment requirements, we remain optimistic about the financial institutions and financial future of PPP in Europe. It remains the case however that deals will need to be realistic voor hun rekening nemen. sponsors that finance PPP projects. about what the market can offer and it will be those jurisdictions with the right ndependent member firms. institutional, financial and legal infrastructure that will fare best.ms in their respective jurisdictions.CMS Legal Services EEIG and its shall be construed to place these Whilst a document of this nature should not seek to be comprehensive, this reporthas any authority (actual, apparent, provides an overview of the issues that may affect a PPP project in each country, someever. PPP in Europe background to the law and practice governing PPP projects and examples of the key Lezo, S.L.P. (Spain); legal and funding issues that may arise. We hope that you find it of interest.S Derks Star Busmann (The Netherlands); echtsanwälte GmbH (Austria). , Vienna, Zurich, Aberdeen, Algiers, Cologne, Dresden, Duesseldorf,Munich, Prague, São Paulo, Sarajevo, CMS weet als geen ander wat er CMS’s expertise in PPP structures is bij deze PPS­structuren komt kijken. second to none. This year, CMS Dit jaar gaf CMS voor de derde published its third annual guide keer de gids ‘PPP in Europe’ uit: een ‘PPP in Europe’, a survey of the overzicht van de actuele benadering current approaches to PPP in 21 van PPS in 21 Europese landen, met European countries. The guide gives relevante informatie over de macro­ relevant information about the economische context, het juridische macroeconomic context, the legal systeem en voor PPS specifiek van system and legislation that affects belang zijnde wetgeving, zoals wetten PPP, such as that regarding tenders. op het gebied van aanbestedingen. It also deals with local financial Ook de financiële markten komen markets in the various countries. daarbij aan bod. 12 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 15. 15. CMS, expert in energie CMS, expert in energyOf het nu gaat om grijs of groen, CMS is thuis in de energie­ Whether we are talking about grey or green, CMS is at homemarkt. Wij bieden geïntegreerde expertise op het terrein van in the energy market. We provide integrated expertise inenergierechtelijke vraagstukken, het (fiscaal) structureren matters regarding energy law and are involved in structuringvan transacties en de financiering van projecten. In 2010 transactions (including the tax aspects). We also advise clientsbegeleidden wij bijvoorbeeld de verkoop van Petro­Canada in the context of project financing. In 2010, for example,Netherlands, actief in olie­ en gasboringen in de Noordzee, we assisted with the sale of Petro­Canada Netherlands,een transactie van 445 miljoen euro. Ook waren wij betrokken a company operating in oil and gas drilling in the North Sea.bij de verwerving van een participatie door Ampere Equity The transaction involved a sum of EUR 445 million. We wereFund in het Walney offshore­windpark (367 MW) in de Ierse also involved in the transaction whereby Ampere Equityzee. Daarnaast traden wij toe tot het juridisch panel van E.ON Fund acquired a stake in the Walney offshore wind farmBenelux en DONG Nederland. E.ON ziet het opwekken van (367MW) in the Irish Sea. We also joined the legal panelwindenergie op zee en het afvangen en opslaan van CO2 als of E.ON Benelux and DONG Netherlands. E.ON views thecore business. Dit sluit nauw aan bij onze brede expertise generation of offshore wind energy and the sequestrationop het gebied van wet­ en regelgeving rondom duurzame of carbon dioxide as its core business. This links up closelyenergie. Zo heeft CMS een vergelijkende studie gepubliceerd with our wide­ranging expertise in the legislation andnaar wetgeving op dit gebied in alle EU­landen. Daarnaast regulations concerning sustainable energy. One example ofspreken onze juristen regelmatig over dit onderwerp, zoals this is the comparative study that CMS has published ontijdens het Nationaal Energie Forum 2010 en het jaarlijkse sustainable energy legislation in all of the EU’s membercongres Windenergie. states. Our lawyers are often invited to speak at such events as the National Energy Forum 2010 and the annual conference on wind energy. Cecilia van der Weijden (l) advocaat partner Energie attorney at law, partner Energy Eduard Scheenstra (r) junior partner advocaat Banking & Finance attorney at law, junior partner Banking & Finance 13
 16. 16. Corporate Roman Tarlavski (l) advocaat partner Corporate attorney at law, partner Corporate Martijn van der Bie (r) notaris partner Corporate notariaat civil law notary, partner Corporate14 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 17. 17. Ook dit jaar begeleidde CMS weer een groot aantal transacties van omvangrijke nationale en internationale ondernemingen, financiële instellingen en private equity fondsen. Dit leverde ons onder andere de nummer 1 positie in aantal transacties in Europa op, in de M&A Legal Advisory Ranking van Bloomberg. In M&A-processen adviseren wij niet alleen over de contractuele aspecten, maar ook over zaken als mededingingsrecht en intellectueel eigendom. Cliënten kunnen uiteraard ook bij ons terecht wanneer zij zich niet in het fusie- en overname- strijdperk begeven. Door onze kennis van de kapitaalmarkten en ervaring met beleggingsinstellingen, joint ventures, corporate governance en het vennoot- schapsrecht, zorgen wij ervoor dat onze cliënten al hun ambities waar kunnen maken en dat obstakels worden weggenomen, zonodig door deskundige bijstand in het geval van conflicten. This year, CMS continued offering its advisory services to various national and international enterprises, financial institutions and private equity funds that handle a multitude of transactions. Among other distinctions, this earned us the number-one spot for number of transactions in Europe in Bloomberg’s M&A Legal Advisory Ranking. Our M&A advice encompasses not only contractual issues, but competition law and intellectual property law issues as well. Of course, our clients know that they can rely on us in every situation, not just those involving M&A transactions. Because of our knowledge of the capital markets and our experience with investment institutions, joint ventures, corporate governance and company law, we can help our clients achieve their ambitions and resolve problems, if need be by providing expert assistance in the event of conflicts.Veel verkopers hebben het afgelopen jaarin verband met de kredietcrisis stilgezeten,maar moeten nu de markt op. Dat zal leidentot meer activiteit van partijen die beschikkenover afdoende kapitaal. In deze markt lijkende voorwaarden voor kopers gunstigerdan ooit. 15
 18. 18. CMS_LawTax_CMYK_28-100.epsInzicht in de markt CMS EuropeanCMS M&A Study 2010 toont stabilisatie in M&A Study 2010 »aantrekkende marktDe jaarlijkse CMS M&A Study, in 2010 bestaande uit eenuitvoerige analyse van ruim 750 fusies en overname trans­acties begeleid door CMS, laat zien dat er tekenen zijn vanterugkerende stabiliteit op de Europese M&A­markt. Bloomberg: CMS number oneNa een verschuiving naar een kopersmarkt in 2007 en 2008, in Europe for M&Alijkt een terugkeer ingezet naar een meer evenwichtige (2010)markt voor kopers en verkopers. De risico’s in een transactieworden wat beter verdeeld tussen koper en verkoper met No. 1 in Europeals gevolg minder koopprijsaanpassingen en MAC­clausulesen kortere concurrentiebedingen. Tegelijkertijd wordt over No. 1 in Central & Eastern Europeandere zaken juist scherper onderhandeld. No. 1 in FranceMarket insights No. 2 in the Benelux regionCMS’s M&A Study 2010 shows stabilisation No. 2 in Germanyin a recovering marketCMS’s annual M&A Study – which in 2010 involved No. 4 in United Kingdoman extensive analysis of more than 750 mergers andacquisition transactions facilitated by CMS – reveals signsof returning stability in the European M&A market. Aftera shift to a buyer’s market in 2007 and 2008, a return to amore balanced market for buyers and sellers is underway.Transaction­related risks are being more evenly allocatedbetween buyers and sellers, resulting in fewer purchaseprice changes, material adverse clauses (MACs) andshorter­term non­competition clauses. At the same time,negotiations on other matters have intensified.16 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 19. 19. CMS aan de balToen voetbalclub AZ in 2010 vaneigenaar wisselde tussen de curatorenvan het failliet verklaarde DSBBeheer B.V. en een groep Alkmaarseinvesteerders, voorzagen de topspelersvan CMS Derks Star Busmann detransactie van juridisch advies. Ook hetdoor AZ gehuurde voetbalstadion inAlkmaar werd verkocht, voor eenbedrag van 15 miljoen euro.CMS on the ballWhen the liquidators of the insolventDSB Beheer B.V. sold AZ football clubto a group of Alkmaar investors in2010, top legal players from CMSDerks Star Busmann were on hand toprovide advice. The Alkmaar Stadiumthat AZ leased was also sold for EUR15 million. Hollandse Hoogte Bestuurders over de grenzen heen Cross­border executives CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps Duties & Responsibilities Als gevolg van de toenemende As a result of the increasing of Directors bedrijfsconsolidatie in Europa kunnen consolidation of businesses in Europe, bestuurders van multinationals te executives at some multinationals maken krijgen met de situatie dat zij may be appointed as directors of directeur worden van bedrijven in companies that have offices in more verschillende landen. De regelgeving than one country. This situation is voor bestuurders is per land echter complicated by the fact that the rules zeer verschillend. CMS publiceerde applying to directors differ greatly in 2010 daarom wederom de gids from one country to another. In 2010, ‘Duties & Responsibilities of Directors’ CMS published a new version of its met daarin een overzicht van de guide ‘Duties and Responsibilities of verplichtingen en aansprakelijkheid Directors’ which covers 21 European van bestuurders in 21 Europese landen countries and answers the most en antwoorden op de meest prangende pressing questions directors ask when vragen van bestuurders met buiten­ they have duties abroad. landse verantwoordelijkheden. 17
 20. 20. Goede zaken en human capitalIn tijden waarin steeds meer bedrijven het moeilijk hebben,is het goed om grip te hebben op afspraken met afnemersen leveranciers. Overeenkomsten en wettelijke bepalingenspelen meer dan ooit een belangrijke rol in het nationaleen internationale handelsverkeer. CMS Derks Star Busmannhielp haar cliënten het afgelopen jaar veelvuldig bij hetbeperken van handels­ en aansprakelijkheidsrisico’s omdaardoor onaangename verrassingen te voorkomen.Daarnaast vraagt de economie momenteel om flexibiliteitals het gaat om de inzet van personeel. Dat kan tijdelijk zijnmaar soms ook uitmonden in complexe reorganisaties metal dan niet gedwongen ontslagen. Diverse cliënten kregen Aukje Haandaar in 2010 mee te maken en vroegen ons om advies. advocaat partner enMaar ook zaken als de beloningen van bestuurders, hoofd Ondernemingsrechtveranderende verantwoordelijkheden en de lastige pensioen­ attorney at law, partnermarkt, zijn onderwerpen die ons en onze cliënten bezig­ and head of Commercial Lawhielden en ook in de toekomst aandacht zullen vragen.Good business and human capitalAt a time when more and more companies are findingthemselves in troubled waters, keeping a careful eye onarrangements with customers and suppliers can only bebeneficial. More than ever, contracts and statutory laware playing important roles in national and internationalcommerce. Last year, CMS Derks Star Busmann aidednumerous clients in restricting their trade and liability risksin order to avoid any unpleasant surprises. The economyalso currently demands flexibility in deploying personnel. De dynamische economischeThis may be temporary, but it may also lead to complex omstandigheden zijn zowelreorganisations that sometimes involve involuntaryredundancies. A number of our clients had to deal with een uitdaging als een risicosuch matters in 2010 and called us in to advise. Such issues voor ondernemingen. Goedeas executive remuneration, changes in responsibilities and contractuele afsprakenthe problematic pensions market all posed problems forour clients; all of these issues will continue to be relevant zijn daarom in deze tijdin the future. onontbeerlijk.18 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 21. 21. Voor onze cliënten De economie vraagt momenteel om flexibiliteit als het gaat omLeidinggevenden op het gebied van de inzet van personeel.HR worden dagelijks geconfronteerdmet de meest uiteenlopende zakenals aannamebeleid, ziekteverzuim enpensioenregelingen. CMS Derks StarBusmann organiseerde daarom inseptember de HR­directorsdag waarinnovatie en ondernemerschapcentraal stonden. Onze juristen enprofessor Jeff Gaspersz, hoogleraarInnovatiemanagement aan deNyenrode Business University,wisselden die dag kennis en ervaring Michiel van Dijkuit met HR­directeuren uit de top advocaat partner en hoofdvan het Nederlandse bedrijfsleven. Arbeidsrecht & Pensioenen attorney at law, partner and head of Employment & PensionsFor our clientsHR managers have to deal with awide range of issues every day, fromrecruitment policy to absenteeismdue to illness, to pension schemes.It was with this in mind that CMSDerks Star Busmann organised an HRDirectors’ Day in September focusingon innovation and entrepreneurship.Our own lawyers and Jeff Gaspersz,professor of innovation managementat Nyenrode Business University, tookthe opportunity of the conference toexchange knowledge and experiencewith HR directors from top Dutchcompanies. 19
 22. 22. Real Estate & Construction De bouwsector is een van de zwaarst getroffen sectoren door de economische terug- loop. In deze gespannen markt is het belang van goed fiscaal en juridisch advies bij commerciële vastgoedtrans- acties groter dan ooit. CMS Derks Star Busmann heeft in 2010 haar specialistische kennis mogen tonen in de begeleiding van een aantal omvangrijke transacties. Ook overheden doen een beroep op onze specialistische kennis van Real Estate en gebieds- ontwikkeling. In de jaarlijkse top 20 van vastgoedjuristen volgens PropertyNL behoort CMS Derks Star Busmann wederom tot de top 5 in Nederland.Frank Leyendeckersadvocaat partner en hoofd RealEstate & Constructionattorney at law, partnerand head of Real Estate &Construction 20 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 23. 23. The construction industry hasbeen one of those hardest hitby the economic downturn.This tense market has onlyemphasised the importanceof good tax and legal advicefor commercial real estatetransactions. In 2010, CMS wasable to display its specialisedexpertise by assisting with anumber of large-scale trans-actions. Government agenciesalso call on that expertiseregarding real estate andarea-specific development.CMS Derks Star Busmannagain achieved position inthe top five in theNetherlands in PropertyNL’s Arno Moretannual top 20 real estate advocaat partner Real Estate & Constructionlaw firms. attorney at law, partner Real Estate & Construction Top deals Top deals Aankoop Westgate II op de Purchase of Westgate II in the verlengde Zuidas extended Zuidas business district Het Duitse vastgoedfonds NordCapital The German real estate fund Nord­ heeft onder juridische begeleiding capital purchased the Westgate II van CMS Derks Star Busmann het office building for almost EUR 100 kantoorpand Westgate II aangekocht million. CMS Derks Star Busmann voor bijna 100 miljoen euro. Westgate assisted with the transaction. Viewed II is vanaf Schiphol gezien de nieuwe from Schiphol airport, Westgate II is entree van Amsterdam en heeft een the new gateway to Amsterdam and bruto vloeroppervlak van 30.000 m2. has a gross floor area of 30,000 m2. Verkoop winkelcentrum De Saen Sale of De Saen shopping mall CMS Derks Star Busmann heeft CMS assisted Oban B.V. with the sale Oban B.V. begeleid bij de verkoop en and delivery of the De Saen shopping levering van winkelcentrum De Saen mall (8,000 m2) in Zaanstad to Hoorne (8.000 m2) in Zaanstad aan Hoorne Vastgoed B.V. Vastgoed B.V. 21
 24. 24. Roland Bos notaris partner Corporate Real Estate civil law notary, partner Corporate Real Estate Real Estate game In oktober organiseerden wij voor de tweede maal de CMS Corporate Real Estate game. Grote commerciële makelaarsorganisaties hadden – na een strenge interne selectie – hun beste jonge makelaars aangemeld om mee te doen aan deze realistische business game. In twee uur tijd kregen zij een viertal aan de praktijk ontleende vastgoedbiedingen voor hun kiezen. Hierin was een twintigtal juridische en fiscale valkuilen opgenomen. Het makelaarsteam dat het best in staat was om de juridische en fiscale problemen te onderkennen en te waarderen werd tot winnaar gekroond. Alle aanwezigen hebben met volle overgave meegedaan en wij kregen zoveel positieve reacties dat we besloten hebben om dit volgend jaar opnieuw te organiseren en ook in­house bij cliënten te verzorgen. Real Estate game In October, we organised the first CMS Corporate Real Estate game. After stringent internal selection, a number of large commercial real estate organisations signed up their most­promising young professionals to participate in this realistic business game. Over the course of two hours, they were presented with four real estate bids taken from actual practice and involving about 20 tax and legal pitfalls. The team that was best able to identify and assess those problems was judged to be the winner. All those participating worked very hard, and In de momenteel gespannen vastgoedmarkt everyone was so enthusiastic that we is kennis en ervaring essentieel. Onze Real have decided to organise the business game again next year, as well as Estate game brengt makelaars up-to-date. arrange for it to be played in­house at our clients’ offices.22 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 25. 25. CMS kleurt Real Estate groen CMS colours Real Estate greenEnergie, klimaat en duurzaamheid zijn tot het basisvocabu­ Energy, climate and sustainability have become part of thelaire van Real Estate gaan horen. Gemeenten, ontwikkelaars, basic vocabulary of real estate. Municipalities, developers,beleggers en energiemaatschappijen hebben verregaande investors and power companies have far­reaching ambitionsambities op het vlak van duurzame gebiedsontwikkeling. regarding sustainable, area­specific development. But greaterVerduurzaming is echter een breed begrip en niet altijd sustainability is a broad concept and one that is not alwayseenvoudig te realiseren. CMS Derks Star Busmann ziet het easy to implement. CMS Derks Star Busmann feels obligedals haar taak om een bijdrage te leveren aan de kennis­ to contribute to developing knowledge about area­specificontwikkeling over duurzame gebiedsontwikkeling en development. To that end, we organised a well attendedorganiseerde in april een drukbezocht seminar over met seminar in April that focussed primarily on the legal issuesname de juridische kant van dit thema. Ook werd een involved in this area. We also issued a publication answeringverhelderende publicatie over dit onderwerp uitgebracht the most frequently asked questions on the topic.met de meest gestelde vragen en antwoorden. But the demand for a sustainable approach is not limitedEchter, niet alleen bij nieuwe vastgoedprojecten groeit de only to new real estate projects. At the ‘Sustainabilityvraag naar een duurzame aanpak. Eind oktober presenteerden for Existing Office Blocks’ seminar in late October, DTZDTZ Zadelhoff en Deerns tijdens het seminar ‘Duurzame Kans Zadelhoff and Deerns presented an approach aimed atBestaande Kantoren’, een aanpak om verouderde kantoor­ breathing new – and sustainable – life into aging officegebouwen een duurzaam tweede leven te geven. Experts buildings. CMS Derks Star Busmann experts explained thevan CMS Derks Star Busmann lichtten hier de fiscale en tax and legal hurdles that would have to be overcome tojuridische haken en ogen van het verduurzamen van make these buildings more sustainable.panden toe. CMS Derks Star Busmann ziet het als haar taak om een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling over duurzame gebieds- ontwikkeling. Willie Ambergen vastgoed fiscalist partner real estate tax adviser, partner 23
 26. 26. Ervaren en van alle markten thuisDefined by experience and market knowledge CMS streeft ernaar de beste Europese organisatie te zijn voor juridisch en fiscaal advies. De rankings van onze juristen in de vakmedia en onze scores in de periodieke league tables van marktanalisten wijzen erop dat wij daarvoor de juiste expertise en ervaring in huis hebben. CMS aspires to be Europe’s best organisation for top-quality legal and tax advice. The achievability of this goal is demonstrated by our lawyers’ rankings in the professional media and the periodic league tables published by market analysts. We have the expertise and experience necessary to make our aspiration a reality.‘Hendrik Struik works across IT and IP, and is particularly recommended for ITdisputes.’ ‘Marcel Groenewegen enjoys a reputation as one of the strongestnames in the market, and is often asked to act as a trustee in bankruptcies.His busy practice comprises banking and finance as well as restructuring work.’Clients appreciate Robert Bosman’s ‘calm and thoughtful style’ and clear advice.His Brussels­based practice is devoted to cartel investigations and merger controlmatters at both European and Dutch level. Willem Hoorneman advises on patents,trade marks, breeders’ rights and design rights. ‘He brings to the table not onlyaccurate and professional legal advice, but also a sense of clear strategy.’ CMSDerks Star Busmann’s Luurt Wildeboer provides ‘clear and to­the­point advice,without needless information’. The team includes Frank Leyendeckers, who hasexpertise in environmental licences, noise, air­pollution and waste, and Bart van Meer,who specialises in soil pollution and planning matters relating to the developmentof large leisure centre’s such as football stadiums. Media and telecoms specialistSimon Sanders is ‘very knowledgeable and skilled’ say clients, who applaud hisswift and accurate performance. ‘Roman Tarlavski is an accomplished corporateand M&A lawyer with ‘excellent negotiation skills.’’ (Bron/source: Chambers 2010).24 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 27. 27. Leading European M&A legal advisers by sectorTop 10 Alle sectoren/all sectors Real EstatePositie/Rank Kantoor/House Aantal deals/No. of deals Positie/Rank Kantoor/House Aantal deals/No. of deals1 Linklaters 204 1 Linklaters 142 Allen & Overy LLP 190 2 CMS 133 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 183 3 DLA Piper 114 DLA Piper 181 4 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 105 CMS 176 5 White & Case LLP 96 Clifford Chance 152 5 Jones Day 97 Baker & McKenzie 125 7 Clifford Chance 88 Herbert Smith/Gleiss Lutz/Stibbe 116 7 Baker & McKenzie 89 Latham & Watkins LLP 106 9 Herbert Smith/Gleiss Lutz/Stibbe 510 White & Case LLP 103 9 Allen & Overy LLP 5Energy & Utilities Consumer ProductsPositie/Rank Kantoor/House Aantal deals/No. of deals Positie/Rank Kantoor/House Aantal deals/No. of deals1 Clifford Chance 28 1 Allen & Overy LLP 372 Linklaters 26 2 CMS 233 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 20 3 Clifford Chance 194 Herbert Smith/Gleiss Lutz/Stibbe 15 3 DLA Piper 195 DLA Piper 14 5 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 166 CMS 13 5 Baker & McKenzie 167 White & Case LLP 12 7 Loyens & Loeff 158 Allen & Overy LLP 11 8 Latham & Watkins LLP 148 Wiersholm 11 8 Linklaters 1410 Slaughter and May 10 10 SJ Berwin LLP 13Hotels & Leisure TMTPositie/Rank Kantoor/House Aantal deals/No. of deals Positie/Rank Kantoor/House Aantal deals/No. of deals1 CMS 15 1 DLA Piper 422 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 7 2 Allen & Overy LLP 323 Travers Smith 6 3 Latham & Watkins LLP 243 Linklaters 6 4 Linklaters 235 Clifford Chance 5 5 CMS 225 DLA Piper 5 6 Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP 215 Slaughter and May 5 6 Jones Day 218 Mayer Brown LLP 4 6 Herbert Smith/Gleiss Lutz/Stibbe 218 Ashurst 4 7 Weil Gotshal & Manges LLP 188 Kirkland & Ellis LLP 4 8 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 17Bron/source: M&A deals in Europe (2010, Mergermarket). 25
 28. 28. Carrières starten en komen tot bloei bij CMSCareers start and flourish at CMS CMS is altijd op zoek naar nieuw talent en legt de lat daarbij hoog. Jaarlijks wordt bijvoorbeeld een business game voor studenten georganiseerd, maar ook specifieke masterclasses op onze diverse rechtsgebieden. Daarnaast zijn we deelnemer in het Best Graduates Law programma. Dit recruitment-evenement is een spel georganiseerd door acht grote advocatenkantoren. Toptalent van universiteiten wordt uitgenodigd om mee te strijden voor de hoofdprijs van 10.000 euro, en belangrijker: een vliegende start van hun carrière. CMS is always looking for individuals talented enough to meet our high standards. One way we do this is by hosting an annual business game for students and by offering specialised master classes in various areas of law. We also participate in the Best Graduates Law programme, a recruitment event in the form of a game initiated by eight major law firms. Outstanding university students are invited to compete for the top prize of EUR 10,000 and – even more important – a flying start to their career. Talent herkennen en de ruimte geven zich te ontwikkelen.26 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 29. 29. Bella van Erkelensdirecteur HRM enbestuursliddirector of HRM andBoard Member 27
 30. 30. CMS Academy CMS CMS CMS CMS Academy CMS Academy Academy Academy Academy Staff Students Professional International Seminars programme programme courses programme Education permanente Onder de naam CMS Academy bundelt CMS Derks Star Busmann opleidingen, trainingen, cursussen en seminars voor haar eigen medewerkers, maar ook voor cliënten, studenten, bedrijfsjuristen en andere professionals. Onze expertise­ gebieden vormen de basis voor het gevarieerde opleidingsprogramma, dat altijd inspeelt op de meest actuele ontwikkelingen. Het internationale deel van het programma voor eigen medewerkers bestaat onder meer uit het halfjaarlijkse CMS Core Curriculum. Tijdens een intensieve driedaagse training komen collega’s uit verschillende landen bijeen om internationale marktontwikkelingen en juridische onderwerpen te bespreken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Verder werkt CMS nauw samen met de gerenommeerde en bekroonde business school IMD in Zwitserland, waar onze senior juristen verdiepingscursussen volgen en onderling kennis uitwisselen.CMS is a learning partner of IMD, Continuing educationthe business school in Lausanne,Switzerland. CMS teamed up with ‘CMS Academy’ is the umbrella structure for our training programmes, coursesIMD to run seminars and workshops and seminars for our own employees, but also for clients, students, corporateon personal development and lawyers and other professionals. Our fields of expertise form the basis for thecommercial and management skills varied training programme, which always keys into the latest developments.for partners and lawyers from CMS One component of the international portion of the programme for our ownfirms across Europe. IMD is ranked employees is the half­yearly CMS Core Curriculum. This is an intensive, three­daynumber one outside the US and training session that affords colleagues from various countries the opportunity tonumber two worldwide in executive discuss international market developments and legal issues, as well as to developeducation (Financial Times rankings new competences. CMS also works closely with the leading award­winning IMD2008­2010). business school in Switzerland, where our senior lawyers take in­depth courses and exchange knowledge and expertise.28 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 31. 31. Duco Postma advocaat Banking & Finance attorney at law Banking & FinanceJuridisch adviseur wordtbusinesspartnerSecondments en verdiepingOp verzoek van cliënten worden advocaten en juristen vanCMS regelmatig tijdelijk uitgeleend. Dit biedt deze cliëntende mogelijkheid om extra juridische expertise in huis tehalen. Tegelijkertijd krijgen onze juristen de gelegenheidom meer inzicht te krijgen in de organisatie en aanvullendebranchekennis op te doen. Daardoor worden zij meer eenbusinesspartner dan alleen juridisch adviseur van de cliënt.Het omgekeerde komt ook voor: juristen van cliënten komenop secondment bij CMS.Duco Postma vertelt: ‘Mijn secondment bij de afdelingCredit & Security Documentation van ABN AMRO was eenuitstekende kans om de werk­ en denkwijzen van mijn cliëntbeter te leren kennen. Mijn werkzaamheden bestondenonder andere uit het opstellen en beoordelen van krediet­en zekerheidsdocumentatie. Ik heb drie maanden plezierigmet de mensen van ABN AMRO samengewerkt en heel veelgeleerd. Mijn secondment heeft bovendien de basis gelegdvoor een nog intensievere samenwerking.’Legal adviser becomes business partnerSecondments lead to better understandingWe routinely receive requests from our clients to secondmembers of our legal staff to them on a temporary basis.This provides our clients with additional legal expertise,but it also gives our lawyers a golden opportunity to gaina greater understanding of our clients’ organisations andthe markets in which they operate. Our lawyers become ourclients’ business partners instead of just their legal advisers.This beneficial exchange works both ways; some of ourclients second their lawyers to CMS.Duco Postma has this to say about his secondment atABN AMRO’s Credit & Security Documentation department:‘It was an excellent opportunity to gain a better under­standing of how my client operates and formulates ideas.My work included drafting and assessing credit and securitydocumentation. I enjoyed my three months working withthe people at ABN AMRO, and I learned a great deal.My secondment also laid the foundation for closercollaboration with the client.’ 29
 32. 32. Samen innoveren in het CMS LabTeam innovation in the CMS LabOm ondernemerschap en innovatie binnen With the view of promoting entrepreneurshipCMS Derks Star Busmann te stimuleren, is het and innovation, CMS Derks Star Busmann hasCMS Lab in het leven geroepen. Op dit online set up the ‘CMS Lab’, an online platform thatplatform worden medewerkers uitgenodigd invites employees to upload ‘new business’‘new business’ ideeën te plaatsen, ideeën die ideas that will lead to specific services andtot concrete diensten en producten leiden met products that will translate into added valuetoegevoegde waarde voor cliënten. Maar ook for our clients. The Lab also welcomes generalalgemene suggesties over hoe de organisatie suggestions for improving our organisation.beter zou kunnen functioneren zijn welkom. Each idea is immediately visible online and openElk idee is direct online zichtbaar en open voor to comment, which encourages colleaguesreacties. Zo worden ook anderen gestimuleerd to contribute input and upload ideas of theirom mee te denken en ideeën te plaatsen. own. For each idea contributed, CMS DerksVoor elk idee doneert CMS Derks Star Busmann Star Busmann donates an amount to theeen bedrag aan Stichting BiD Network, een BiD Network Foundation, an internationalinternationale organisatie die ondernemers in organisation that helps entrepreneurs inopkomende markten helpt bij het uitwerken emerging markets draft business plans andvan een businessplan en bij het vinden van find investors.investeerders. The best ideas are worked out in detail duringDe beste ideeën werden tijdens een twee- a two-day ‘incubator’ session and presenteddaagse ‘incubator’ sessie verder uitgewerkt to a panel of critics – rather like TV’s ‘Dragons’en gepresenteerd aan een kritisch panel à la Den’ – that includes CMS partners and clients.‘Dragons’ Den’ van onder anderen CMS partners The CMS Lab has proven to be an enormousen cliënten. Het CMS Lab is een enorm succes success and a source of new initiatives that aregebleken en een vliegwiel voor nieuwe already benefiting our clients.initiatieven, waarvan onze cliënten nu al devruchten plukken!30 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 33. 33. Congratulations to a commercialorganisation that can be soinnovative despite its size.I’m certain that this ability willgive you a long-term advantageover the competition.(guest speaker, successfulinternational entrepeneur)I thought the two-day CMS LabIncubator was a great success.It was inspiring and I learned a lotfrom it. It’s great that CMS DerksStar Busmann is focussing somuch on innovation.(lawyer, CMS Derks Star Busmann)What I remember most is CMS’sopenness and daring in setting upthe Lab and working side by sidewith clients as a sounding board.And of course the growth andenthusiasm of all the candidates.(corporate lawyer, client) Jeroen Douwes, hoofd Business Development & Communications, initiatiefnemer CMS Lab head of Business Development & Communications, initiator CMS Lab 31
 34. 34. IT’S WHAT CMS_LawTax_CMYK_28-100.epsWE DOINDUSTRy SPECIALISTSMOST ExTENSIVE PRESENCECROSS-BORDER COORDINATIONHIGH-qUALITy ADVICEDEEP LOCAL ExPERTISESTRONG TRUSTED RELATIONSHIPSThe Financial Times (FT) has ranked CMS seventh overall in the innovation leaguetables 2010, which have been published as part of the FT Innovative Lawyer Awards. www.cmslegal.com 32 | CMS Derks Star Busmann Activity Report 2010
 35. 35. Publicaties PublicationsDe juristen van CMS Derks Star Busmann CMS Derks Star Busmann’s attorneys arepubliceren regelmatig in vakmedia en in regularly published in professional mediaopinierubrieken van dagbladen zoals het FD. outlets, as well as in the editorial columnsDaarnaast werken diversen van hen als auteur of newspapers such as the Dutch financialsamen met bekende uitgeverijen aan specifieke daily Het Financieele Dagblad. In addition,uitgaven op hun vakgebied. Zij delen hun kennis a number of these professionals work withechter ook via onze eigen publicaties, zoals well-known publishers, authoring specialdigitale newsflashes op diverse rechtsgebieden, issues and publications dealing with theirmaar ook via specifieke vakinhoudelijke areas of specialisation. They also share theirpublicaties of brancherapporten. Onze cliënten knowledge through our own publications,en relaties bieden wij deze publicaties als extra such as the digital newsflashes on variousservice aan. areas of law, as well as through specific professional journals and industry reports. We offer these publications to our clients and business contacts as an extra service.Publications 2010­ Comparative study on renewable energy support mechanisms in Europe­ Q&A: Sanctierecht­ Liability of Holding companies in Europe­ Cash pooling­ Jaarboekje onroerende zaken­ Brands review­ M&A Study 2010­ De kleine gids omgevingsvergunning­ Duties & Responsibilities of Directors­ Patents review­ Softwarerecht­ De kleine gids huurrecht bedrijfsruimte­ International Guide to PensionsBoekpresentatie Softwarerecht, Hendrik Struik (r), At the release of the book Softwarerecht (Softwaremedeauteur en advocaat partner IP/TMT, Law), Hendrik Struik (r), co-author and IP/TMToverhandigt het eerste exemplaar aan financieel litigation partner, presents the first copy to the firm’sdirecteur Marten Kroese (l). Financial Director, Marten Kroese (l). 33

×