• Like
Roques i minerals
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Published

Roques I Minerals

Roques I Minerals

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • que interesante
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • pero que me estan ccomtanto
  oooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
44,282
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53

Actions

Shares
Downloads
229
Comments
2
Likes
6

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Minerals i roques
 • 2. Els minerals i les roques són els components de l’escorça terrestre. La mineralogia estudia els minerals. S’extrauen de les mines . La petrologia estudia les roques. S’extrauen de les pedreres .
 • 3. Mineral : quars Roca : basalt
 • 4. Els minerals (1).
  • Definició de mineral : substància natural, sòlida, inorgànica, amb una composició química determinada i amb les seves partícules disposades ordenadament.
  • Propietats químiques i físiques dels minerals : els minerals es diferencien uns dels altres per la seva composició química i per les seves característiques físiques observables com el color, lluïssor, la densitat, la duresa...
 • 5. Els minerals (2).
  • Mines : llocs de la superfície terrestre d’on s’extrauen els minerals.
  • Mineria : s’encarrega de la localització i l’explotació dels minerals.
  • Els recursos minerals , imprescindibles per la nostra societat, són recursos no renovables .
  Extracció de minerals en mines a l’aire lliure
 • 6. Els minerals (3).
  • Tret d’algunes excepcions, els minerals per dins tenen les molècules disposades ordenadament, d’una manera característica i constant per cada espècie mineral.
  • Les formes regulars dels minerals reben el nom de xarxa cristal·lina i direm que formen cristalls .
  • Els cristalls dels minerals els estudia la cristal·lografia .
  Calcita Cristall de sal Xarxa cristal·lina sal
 • 7. Els minerals (4).
  • Classificació dels minerals segons la seva composició química:
  • 1. Elements natius.
  • 2. Sulfurs.
  • 3. Sals haloides o halurs.
  • 4. Òxids i hidròxids.
  • 5. Carbonats.
  • 6. Sulfats.
  • 7. Fosfats.
  • 8. Silicats.
 • 8.  
 • 9.  
 • 10.  
 • 11. Els minerals. Història dels minerals (1).
  • Història dels minerals:
  • Primeres eines de tall en l’antiguitat: sílex (varietat del quars).
  • Primers pigments: hematites, pirolusita, limonita...
  Eines fetes de sílex
 • 12. Els minerals. Història dels minerals (2).
  • Una altra de les primeres indústries humanes és: la ceràmica , que utilitza les argiles, mescles de minerals entre els que hi ha la caolinita.
  • Objectes ornamentals: gemmes .
  • Neolític (5.000 anys a. C.) : els éssers humans comencen a fer-se sedentaris i això dona lloc al desenvolupament de l’agricultura. Utilització de nous materials i noves eines.
 • 13. Els minerals. Història dels minerals (3).
  • Inici de la mineria i comerç de materials.
  • La divisió del Neolític es fa en funció del metall que més es treballava: Edat del Coure , Edat del Bronze (aliatge de coure i estany) i Edat del Ferro .
  • Pobles primitius com els caldeus, els babilonis, els fenicis inicien la metal·lúrgia .
 • 14. Els minerals. Usos dels minerals (1).
  • Minerals metàl·lics o menes minerals: destinats a l’obtenció de metalls.
 • 15. Els minerals. Usos dels minerals (2).
  • Minerals industrials : serveixen per obtenir diferents productes industrials ( que no siguin metalls).
  Pirita
 • 16. Els minerals. Usos dels minerals (3).
  • Minerals gemmes : serveixen per obtenir diferents tipus dels elements emprats en joieria. El més apreciat de tots és el diamant, carboni pur cristal·litzat. Altres: robí, safir, àgata, beril, maragda, ametista, òpal...
 • 17. Els minerals. Usos dels minerals (4).
  • Minerals energètics : serveixen per a la producció d’energia, com ara l’ urani que es fa servir de combustible en les centrals nuclears per obtenir electricitat.
 • 18. Les roques (1).
  • Les roques són agregats naturals de minerals i són els constituents de l’escorça terrestre.
  • Les roques formen els relleus que constitueixen la superfícies dels continents.
 • 19. Les roques (2).
  • Hi ha tres tipus de roques segons el seu orígen:
  • Roques magmàtiques o ígnies.
  • Roques sedimentàries.
  • Roques metamòrfiques.
 • 20. Roques magmàtiques o ígnies (1).
  • Es formen per refredament i solidificació de magmes de l’interior de la Terra.
  • Quan els magmes es refreden lentament a l’interior de l’escorça terrestre : roques plutòniques . Tenen una textura cristal·lina regular. La més abundant és el granit .
  • Quan els magmes es refreden de forma ràpida a la superfície terrestre (arriben per l’acció dels processos volcànics): roques volcàniques o efusives . La més abundant és el basalt .
 • 21. Roques magmàtiques o ígnies (2).
  • El granit està format per tres minerals: quars, feldespat i mica .
  • Les roques plutòniques formen la major part de l’escorça de les zones continentals, sobretot el nucli de les grans serralades.
  • A més del granit són roques plutòniques la sienita, la diorita i el gabre .
  Paisatge granític
 • 22. Roques magmàtiques o ígnies (3). Varietats de granit (polit) Sienita i diorita
 • 23. Roques magmàtiques o ígnies (4).
  • El basalt és la roca volcànica més abundant i el principal component de l’escorça dels fons oceànics. És una roca fosca, mat, rugosa i molt dura. Està formada de cristalls molt petits de minerals: plagiòclasi, piroxens i olivina .
  Basalt Formacions basàltiques a Castellfollit de la Roca
 • 24. Roques magmàtiques o ígnies (5).
  • Els piroclastos (també són roques volcàniques), són altres materials que solidifiquen en l’escorça terrestre per acció de les erupcions volcàniques.
  • Exemples en són les cendres, els lapil·lis o gredes, i les bombes volcàniques .
  • Un tercer grup de roques magmàtiques són les roques filonianes , anomenades així perquè formen masses tubulars o filons a l'interior d’altres roques. Sovint contenen minerals valuosos.
  • En resum, les roques magmàtiques poden ser: plutòniques, volcàniques i filonianes .
 • 25. Roques magmàtiques o ígnies (6). Pedra pòmez o pumita Obsidiana
 • 26. Roques magmàtiques o ígnies (7). Piroclastos a les grederes del volcà Croscat Filons de pegmatites
 • 27. Roques sedimentàries (1).
  • Es formen a la superfície terrestre, en contacte amb la hidrosfera, l’atmosfera i la biosfera.
  • La seva característica més important és la estratificació: formen capes o estrats .
  • A causa de les seves característiques de formació, sovint contenen fòssils .
 • 28. Roques sedimentàries (2).
  • Les més senzilles són els sediments : fangs, sorres i graves (depenent del tamany dels seus constituents).
  • Fangs : partícules molt fines.
  • Sorres : grans visibles a ull nu.
  • Graves : formades per còdols.
 • 29. Roques sedimentàries (3). Sorres Graves
 • 30. Roques sedimentàries (4).
  • Quants els sediments són comprimits i cimentats, es formen les roques sedimentàries detrítiques .
  • Els fangs formen argiles .
  • Les sorres formen els gresos .
  • Les graves formen els conglomerats .
 • 31. Roques sedimentàries (5). Argila Gres Conglomerat
 • 32. Roques sedimentàries (6).
  • El tercer tipus de roques sedimentàries són les carbonàtiques : constituïdes per minerals del grup dels carbonats (calcita, aragonita i dolomita).
  • Calcàries : predomina el carbonat de calci (calcita i aragonita).
  • Dolomies : predomina el carbonat de calci i magnesi (dolomita).
 • 33. Roques sedimentàries (7). Calcàries Dolomies
 • 34. Roques sedimentàries (8).
  • Les roques carbonàtiques s’originen a partir dels carbonats dissolts a les aigües de llacs i mars, amb posterior precipitació.
  • Molt sovint contenen gran quantitat de fòssils i reben el nom del fòssil principal que contenen (calcàries nummulítiques, etc.).
 • 35. Roques sedimentàries (9).
  • El quart tipus de roques sedimentàries són les evaporites : es formen a partir de les sals contingudes a les aigües marines o de certs llacs quant s’evaporen.
  • Estan formades per halita, silvina i guix.
  • El darrer grup són les roques sedimentàries organògenes , originades per la transformació de la matèria orgànica de vegetals i animals: carbó, petroli i gas natural.
 • 36. Roques sedimentàries (10). Sal gema Guix Carbó, hulla
 • 37. Roques sedimentàries (11).
  • En resum les roques sedimentàries poden ser:
  • Sediments : fangs, sorres i graves.
  • Detrítiques : argiles, gresos i conglomerats.
  • Carbonàtiques : calcàries i dolomies.
  • Evaporites .
  • Organògenes .
 • 38. Roques metamòrfiques (1).
  • Les roques metamòrfiques s’originen per transformació (metamorfisme) d’altres roques ja ben formades (sedimentàries i magmàtiques).
  • Es formen a l’interior de l’escorça terrestre per l’acció d’elevades pressions i temperatures .
 • 39. Roques metamòrfiques (2).
  • Les característiques de cada roca depenen de la pressió i temperatura de formació, així com de les roques a partir de les quals s’han format.
  • Les argiles formen les pissarres.
  • Les calcàries formen els marbres.
  • El granit origina el gneis.
 • 40. Roques metamòrfiques (3). Marbre Gneis Pissarra
 • 41. El cicle de les roques.
  • Les roques no són immutables i estàtiques. En realitat experimenten canvis molt lents que transformen unes roques en altres. Aquest procés es coneix amb el nom de cicle de les roques .
 • 42. Aplicacions de les roques.
  • Les roques són primeres matèries bàsiques per al funcionament de la nostra civilització.
  • Vivim damunt de les roques: el tipus, la resistència, la disposició, condicionen l’ordenació del territori.
  • El carbó i el petroli : fonts importants d’energia, plàstics, fibres sintètiques...
  • Les argiles i les margues : fabricació materials ceràmics, maons, rajoles, construcció...
  • Les sorres : fabricació de vidre.
  • Les calcàries : se n’obté el ciment.
  • Granit, marbre : roques ornamentals i de recobriment.