Základy interakčního
   designu
   Mgr. Jan Brejcha - ZS 2007
Osnova
Osnova


•  Prvky interakčního designu.
Osnova


•  Prvky interakčního designu.

•  Konstrukce významu.
Osnova


•  Prvky interakčního designu.

•  Konstrukce významu.

•  Sémiotický základ počítačové interakce.
Prvky IxD
Prvky IxD


•  elementy uživatelské zkušenosti (garrettovy)
Prvky IxD


•  elementy uživatelské zkušenosti (garrettovy)

•  normanova trojice (útrobní, chování, společenská)
Prvky IxD


•  elementy uživatelské zkušenosti (garrettovy)

•  normanova trojice (útrobní, chování, společenská)

•  p...
Ch. S. Peirce
          Pragmatika
          Interpretant
           Symbol
  Syntaktik...
Koncepční model
Koncepční model
•  Designérův model je designérovým koncepčním
  modelem. Uživatelův model je mentálním
  modelem vyt...
Koncepční model
•  Designérův model je designérovým koncepčním
  modelem. Uživatelův model je mentálním
  modelem vyt...
Koncepční model
•  Designérův model je designérovým koncepčním
  modelem. Uživatelův model je mentálním
  modelem vyt...
Koncepční model
•  Designérův model je designérovým koncepčním
  modelem. Uživatelův model je mentálním
  modelem vyt...
Koncepční model
•  Designérův model je designérovým koncepčním
  modelem. Uživatelův model je mentálním
  modelem vyt...
Koncepční model

            systém
          systémový obraz
  designér            ...
Systémové prvky
Systémové prvky
1. quot;Umožněníquot; (Affordance)
Systémové prvky
1. quot;Umožněníquot; (Affordance)
2. Omezení (Constraints)
Systémové prvky
1. quot;Umožněníquot; (Affordance)
2. Omezení (Constraints)
 2.1. fyzická
Systémové prvky
1. quot;Umožněníquot; (Affordance)
2. Omezení (Constraints)
 2.1. fyzická
 2.2. sémantická
Systémové prvky
1. quot;Umožněníquot; (Affordance)
2. Omezení (Constraints)
 2.1. fyzická
 2.2. sémantická
 2.3. kulturní
Systémové prvky
1. quot;Umožněníquot; (Affordance)
2. Omezení (Constraints)
 2.1. fyzická
 2.2. sémantická
 2.3. kultur...
Systémové prvky
1. quot;Umožněníquot; (Affordance)
2. Omezení (Constraints)
 2.1. fyzická
 2.2. sémantická
 2.3. kultur...
Systémové prvky
1. quot;Umožněníquot; (Affordance)
2. Omezení (Constraints)
 2.1. fyzická
 2.2. sémantická
 2.3. kultur...
Systémové prvky
1. quot;Umožněníquot; (Affordance)
2. Omezení (Constraints)
 2.1. fyzická
 2.2. sémantická
 2.3. kultur...
Umožnění
Umožnění

•  Affordance
Umožnění

•  Affordance

•  poprvé zmínil James J. Gibson (1979)
Umožnění

•  Affordance

•  poprvé zmínil James J. Gibson (1979)

•  teorie afordancí: naše vnímání vždy zaměřeno na
 ...
Umožnění

•  Affordance

•  poprvé zmínil James J. Gibson (1979)

•  teorie afordancí: naše vnímání vždy zaměřeno na
 ...
Umožnění
Umožnění

•  Norman definuje affordance především jako
  “vnímanou možnost”
Umožnění

•  Norman definuje affordance především jako
  “vnímanou možnost”

•  navádí nás, jak s danou věcí zacházet
Umožnění

•  Norman definuje affordance především jako
  “vnímanou možnost”

•  navádí nás, jak s danou věcí zacházet
...
Umožnění

•  Norman definuje affordance především jako
  “vnímanou možnost”

•  navádí nás, jak s danou věcí zacházet
...
Umožnění
Omezení
Omezení


•  Constraints
Omezení


•  Constraints

•  Fyzická omezení vymezují možné operace. Jsou
  nejúčinnější tehdy, pokud jsou snadno vidi...
Omezení
Omezení
Omezení•  Sémantická omezení vymezují možné operace na
  základě významu dané situace.
Omezení
Omezení
Omezení


•  Kulturní omezení spočívají na přijatých kulturních
  konvencích, a to i tehdy, kdy nemají vliv fyzickou
 ...
Omezení
Omezení
Omezení


•  Logická omezení spočívají na logickém vztahu
  mezi prostorovým či funkčním rozvržení
  komponent a věcí...
Omezení
Vztažení
Vztažení


•  Mapping
Vztažení


•  Mapping

•  Vztažení je technický pojem, který znamená vztah
  mezi dvěma věcmi, v našem případě mezi
 ...
Vztažení
Viditelnost
Viditelnost•  Visibility
Viditelnost•  Visibility

•  Zviditelnit relevantní části systému
Viditelnost
Zpětná vazba
Zpětná vazba•  Feedback
Zpětná vazba•  Feedback

•  Dát každé akci okamžitý a zřetelný efekt.
Zpětná vazba
Osnova
Osnova


•  Prvky interakčního designu.

•  Konstrukce významu.

•  Sémiotický základ počítačové interakce.
Co zakládá IxD?
Co zakládá IxD?


•  „Nulový bod” interakce
Co zakládá IxD?


•  „Nulový bod” interakce

•  „Konečky prstů (...) nejen stiskávají, nýbrž také na
  něco ukazují, n...
Co zakládá sémiotiku?
Co zakládá sémiotiku?

•  rozlišování na základě vzájemných vztahů
Co zakládá sémiotiku?

•  rozlišování na základě vzájemných vztahů

•  paradigma (systém)
Co zakládá sémiotiku?

•  rozlišování na základě vzájemných vztahů

•  paradigma (systém)

•  syntagma (proces)
Co zakládá sémiotiku?

•  rozlišování na základě vzájemných vztahů

•  paradigma (systém)

•  syntagma (proces)

•  ko...
Co zakládá sémiotiku?

•  rozlišování na základě vzájemných vztahů

•  paradigma (systém)

•  syntagma (proces)

•  ko...
Klasifikace vztahů
Klasifikace vztahů

základem strukturalistického pojetí je relativní
vymezení jednotek:
Klasifikace vztahů

  základem strukturalistického pojetí je relativní
  vymezení jednotek:

•  ...myšlenky nejsou de...
Klasifikace vztahů
Klasifikace vztahů
Klasifikace vztahů


nebo jinak:
Klasifikace vztahů


  nebo jinak:

•  quot;Informace jsou zvířátka, která žijí v kontextechquot;
Klasifikace vztahů


  nebo jinak:

•  quot;Informace jsou zvířátka, která žijí v kontextechquot;
  [Bělohradský, 2005]
Klasifikace vztahů
Klasifikace vztahů


•  optika-hmat
Klasifikace vztahů


•  optika-hmat

•  optika jako vidění na dálku
Klasifikace vztahů


•  optika-hmat

•  optika jako vidění na dálku

•  hmat jako vidění na blízko
Klasifikace vztahů


•  optika-hmat

•  optika jako vidění na dálku

•  hmat jako vidění na blízko
  [von Hildebrand]
Klasifikace vztahů
Klasifikace vztahů
•  proxemika: jaký význam nese vzdálenost mezi lidmi
  a lidmi/objekty?
Klasifikace vztahů
•  proxemika: jaký význam nese vzdálenost mezi lidmi
  a lidmi/objekty?

•  4 typy vzdálenosti:
Klasifikace vztahů
•  proxemika: jaký význam nese vzdálenost mezi lidmi
  a lidmi/objekty?

•  4 typy vzdálenosti:

• ...
Klasifikace vztahů
•  proxemika: jaký význam nese vzdálenost mezi lidmi
  a lidmi/objekty?

•  4 typy vzdálenosti:

• ...
Klasifikace vztahů
•  proxemika: jaký význam nese vzdálenost mezi lidmi
  a lidmi/objekty?

•  4 typy vzdálenosti:

• ...
Klasifikace vztahů
•  proxemika: jaký význam nese vzdálenost mezi lidmi
  a lidmi/objekty?

•  4 typy vzdálenosti:

• ...
Klasifikace vztahů
•  proxemika: jaký význam nese vzdálenost mezi lidmi
  a lidmi/objekty?

•  4 typy vzdálenosti:

• ...
Klasifikace vztahů
Klasifikace vztahů

•  Vzdálenost - funkce
Klasifikace vztahů

•  Vzdálenost - funkce

•  každému objektu přísluší antropologicko-
  prostorový princip
Klasifikace vztahů

•  Vzdálenost - funkce

•  každému objektu přísluší antropologicko-
  prostorový princip

•  např...
Klasifikace vztahů

•  Vzdálenost - funkce

•  každému objektu přísluší antropologicko-
  prostorový princip

•  např...
Klasifikace vztahů

•  Vzdálenost - funkce

•  každému objektu přísluší antropologicko-
  prostorový princip

•  např...
Klasifikace vztahů
Klasifikace vztahů

•  oddělenost - spojitost
Klasifikace vztahů

•  oddělenost - spojitost

•  oddělené části nejsou závislé na kontextu (fonémy)
Klasifikace vztahů

•  oddělenost - spojitost

•  oddělené části nejsou závislé na kontextu (fonémy)
  [Martinet]
Klasifikace vztahů

•  oddělenost - spojitost

•  oddělené části nejsou závislé na kontextu (fonémy)
  [Martinet]

• ...
Klasifikace vztahů

•  oddělenost - spojitost

•  oddělené části nejsou závislé na kontextu (fonémy)
  [Martinet]

• ...
Klasifikace vztahů
Klasifikace vztahů

•  dutost - naplněnost
Klasifikace vztahů

•  dutost - naplněnost

•  co je duté, může být prázdné, ale může i něco
  obsahovat.
Klasifikace vztahů

•  dutost - naplněnost

•  co je duté, může být prázdné, ale může i něco
  obsahovat.

•  naplněn...
Klasifikace vztahů

•  dutost - naplněnost

•  co je duté, může být prázdné, ale může i něco
  obsahovat.

•  naplněn...
Paradigma
Paradigma

•  systém
Paradigma

•  systém

•  systémy se vzájemně vylučují
Paradigma

•  systém

•  systémy se vzájemně vylučují

•  tvoří vnější rámec, ve kterém jednáme a tvoříme
Paradigma

•  systém

•  systémy se vzájemně vylučují

•  tvoří vnější rámec, ve kterém jednáme a tvoříme

•  např. pr...
Paradigma

•  systém

•  systémy se vzájemně vylučují

•  tvoří vnější rámec, ve kterém jednáme a tvoříme

•  např. pr...
Paradigma
Paradigma
Paradigma


•  Uživatel by neměl být ale nucen vykonat jinou akci,
  než původně zamýšlel
Paradigma


•  Uživatel by neměl být ale nucen vykonat jinou akci,
  než původně zamýšlel

•  viz automatický směnární...
Paradigma
Syntagma
Syntagma

•  proces
Syntagma

•  proces

•  předpokládá systém
Syntagma

•  proces

•  předpokládá systém

•  v systému zpravidla probíhá více procesů
Syntagma

•  proces

•  předpokládá systém

•  v systému zpravidla probíhá více procesů

•  podléhá interpretaci pravi...
Konstanty a proměnné
Konstanty a proměnné

•  sémiotiku motivuje hledání konstant:
Konstanty a proměnné

•  sémiotiku motivuje hledání konstant:

•  Každá lingvistická teorie (...) musí hledat trvalost,
...
Konstanty a proměnné
Konstanty a proměnné

•  Systém (jazyka) se utváří pomocí 3 funkcí a jejich
  vztahů:
Konstanty a proměnné

•  Systém (jazyka) se utváří pomocí 3 funkcí a jejich
  vztahů:

•  spojení (interdependence), K...
Konstanty a proměnné

•  Systém (jazyka) se utváří pomocí 3 funkcí a jejich
  vztahů:

•  spojení (interdependence), K...
Konstanty a proměnné

•  Systém (jazyka) se utváří pomocí 3 funkcí a jejich
  vztahů:

•  spojení (interdependence), K...
Konstanty a proměnné

•  Systém (jazyka) se utváří pomocí 3 funkcí a jejich
  vztahů:

•  spojení (interdependence), K...
Jak to je v řeči GUI?
Jak to je v řeči GUI?
Jazykové hry
Jazykové hry


•  Jazyková hra je uzavřenou interakční jednotkou v
  tom smyslu, že když bylo vysloveno poslední
  sl...
Jazykové hry


•  Jazyková hra je uzavřenou interakční jednotkou v
  tom smyslu, že když bylo vysloveno poslední
  sl...
Jazykové hry
Jazykové hry


•  Jazyková hra sestává ze sekvencí verbálních aktů,
  které se navzájem předpokládají a utvářejí jasně
...
Jazykové hry


•  Jazyková hra sestává ze sekvencí verbálních aktů,
  které se navzájem předpokládají a utvářejí jasně
...
Osnova
Osnova


•  Prvky interakčního designu.

•  Konstrukce významu.

•  Sémiotický základ počítačové interakce.
Sémiotika a IxD
Sémiotika a IxD
•  Ronald Stamper - popisuje úrovně a doménu
  informačního systému
Sémiotika a IxD
•  Ronald Stamper - popisuje úrovně a doménu
  informačního systému

•  Mihai Nadin - rozhraní chápe j...
Sémiotika a IxD
•  Ronald Stamper - popisuje úrovně a doménu
  informačního systému

•  Mihai Nadin - rozhraní chápe j...
Sémiotika a IxD
•  Ronald Stamper - popisuje úrovně a doménu
  informačního systému

•  Mihai Nadin - rozhraní chápe j...
Sémiotika a IxD
•  Ronald Stamper - popisuje úrovně a doménu
  informačního systému

•  Mihai Nadin - rozhraní chápe j...
Andersen
Andersen


•  zakládá analýzu počítačových znaků na diagramu
  Petrinet zobrazujícím vztahy a funkce (předpoklad,
  s...
Andersen


•  zakládá analýzu počítačových znaků na diagramu
  Petrinet zobrazujícím vztahy a funkce (předpoklad,
  s...
Počítačové znaky
Počítačové znaky

•  interaktivní znaky (interactive), např. kurzor
Počítačové znaky

•  interaktivní znaky (interactive), např. kurzor

•  znaky aktivity (actor), např. chybové hlášení
Počítačové znaky

•  interaktivní znaky (interactive), např. kurzor

•  znaky aktivity (actor), např. chybové hlášení

•...
Počítačové znaky

•  interaktivní znaky (interactive), např. kurzor

•  znaky aktivity (actor), např. chybové hlášení

•...
Počítačové znaky

•  interaktivní znaky (interactive), např. kurzor

•  znaky aktivity (actor), např. chybové hlášení

•...
Počítačové znaky

•  interaktivní znaky (interactive), např. kurzor

•  znaky aktivity (actor), např. chybové hlášení

•...
Charakteristiky znaků

                    +akce
                           ...
De Souza
De Souza


•  oproti konceptuálnímu modelu UCD, ve kterém jde
  o sestavení systémového obrazu dle designérova
  mode...
Koncepční model

            systém
          systémový obraz
  designér            ...
De Souza - semiosis
De Souza - semiosis

•  do rozhraní je zakódovaná poslední designerova
  sémiosis, kterou je toto jednosměrné sdělení:
De Souza - semiosis

•  do rozhraní je zakódovaná poslední designerova
  sémiosis, kterou je toto jednosměrné sdělení:
...
De Souza - zástupce
De Souza - zástupce
•  Systém se tím pádem stává designérovým
  zástupcem (designer's deputy) - komunikující
  agent ...
De Souza - zástupce
•  Systém se tím pádem stává designérovým
  zástupcem (designer's deputy) - komunikující
  agent ...
De Souza - zástupce
•  Systém se tím pádem stává designérovým
  zástupcem (designer's deputy) - komunikující
  agent ...
De Souza - zástupce
•  Systém se tím pádem stává designérovým
  zástupcem (designer's deputy) - komunikující
  agent ...
De Souza - zástupce
•  Systém se tím pádem stává designérovým
  zástupcem (designer's deputy) - komunikující
  agent ...
De Souza - smysl
De Souza - smysl


•  Na všech úrovních systému je nutné, aby vlastnosti
  interfacu byly quot;verbalizovatelnéquot;, a...
De Souza - smysl


•  Na všech úrovních systému je nutné, aby vlastnosti
  interfacu byly quot;verbalizovatelnéquot;, a...
De Souza - smysl

  Lidé   Stroje

  výraz  lexikum


  obsah  syntax


      sémantika
  záměr
De Souza - domény
De Souza - domény


•  využití např. v EUP, kde chceme, aby uživatel mohl
  zasahovat jen do některých částí systému
De Souza - domény


•  využití např. v EUP, kde chceme, aby uživatel mohl
  zasahovat jen do některých částí systému

•...
De Souza - domény


•  využití např. v EUP, kde chceme, aby uživatel mohl
  zasahovat jen do některých částí systému

•...
Active Worlds
Děkuji
za pozornost
Zaklady interakcniho designu 2007 - Semiotika
Zaklady interakcniho designu 2007 - Semiotika
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zaklady interakcniho designu 2007 - Semiotika

1,775 views

Published on

Prvky interakčního designu. Konstrukce významu. Sémiotický základ počítačové interakce.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,775
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zaklady interakcniho designu 2007 - Semiotika

 1. 1. Základy interakčního designu Mgr. Jan Brejcha - ZS 2007
 2. 2. Osnova
 3. 3. Osnova • Prvky interakčního designu.
 4. 4. Osnova • Prvky interakčního designu. • Konstrukce významu.
 5. 5. Osnova • Prvky interakčního designu. • Konstrukce významu. • Sémiotický základ počítačové interakce.
 6. 6. Prvky IxD
 7. 7. Prvky IxD • elementy uživatelské zkušenosti (garrettovy)
 8. 8. Prvky IxD • elementy uživatelské zkušenosti (garrettovy) • normanova trojice (útrobní, chování, společenská)
 9. 9. Prvky IxD • elementy uživatelské zkušenosti (garrettovy) • normanova trojice (útrobní, chování, společenská) • pohled sémiotiky (syntaktika, sémantika, pragmatika)
 10. 10. Ch. S. Peirce Pragmatika Interpretant Symbol Syntaktika Sémantika Znak (vehikulum) Objekt Index Ikón
 11. 11. Koncepční model
 12. 12. Koncepční model • Designérův model je designérovým koncepčním modelem. Uživatelův model je mentálním modelem vytvářeným na základě interakce se systémem.
 13. 13. Koncepční model • Designérův model je designérovým koncepčním modelem. Uživatelův model je mentálním modelem vytvářeným na základě interakce se systémem. • Systémový obraz vyplývá z postavené fyzické struktury (vč. dokumentace, návodů a popisek).
 14. 14. Koncepční model • Designérův model je designérovým koncepčním modelem. Uživatelův model je mentálním modelem vytvářeným na základě interakce se systémem. • Systémový obraz vyplývá z postavené fyzické struktury (vč. dokumentace, návodů a popisek). • Designér očekává, že uživatelův model bude shodný s designérovým modelem. Ale designér nemluví s uživatelem přímo a veškerá komunikace se odehrává skrz systémový obraz.
 15. 15. Koncepční model • Designérův model je designérovým koncepčním modelem. Uživatelův model je mentálním modelem vytvářeným na základě interakce se systémem. • Systémový obraz vyplývá z postavené fyzické struktury (vč. dokumentace, návodů a popisek). • Designér očekává, že uživatelův model bude shodný s designérovým modelem. Ale designér nemluví s uživatelem přímo a veškerá komunikace se odehrává skrz systémový obraz. • Nevytváří-li systémový obraz jasný a konzistentní model designéra, pak uživatelé získají špatný mentální model. (Norman, 2002:16)
 16. 16. Koncepční model • Designérův model je designérovým koncepčním modelem. Uživatelův model je mentálním modelem vytvářeným na základě interakce se systémem. • Systémový obraz vyplývá z postavené fyzické struktury (vč. dokumentace, návodů a popisek). • Designér očekává, že uživatelův model bude shodný s designérovým modelem. Ale designér nemluví s uživatelem přímo a veškerá komunikace se odehrává skrz systémový obraz. • Nevytváří-li systémový obraz jasný a konzistentní model designéra, pak uživatelé získají špatný mentální model. (Norman, 2002:16)
 17. 17. Koncepční model systém systémový obraz designér uživatel designérův model uživatelův model Norman, Design každodenních věcí
 18. 18. Systémové prvky
 19. 19. Systémové prvky 1. quot;Umožněníquot; (Affordance)
 20. 20. Systémové prvky 1. quot;Umožněníquot; (Affordance) 2. Omezení (Constraints)
 21. 21. Systémové prvky 1. quot;Umožněníquot; (Affordance) 2. Omezení (Constraints) 2.1. fyzická
 22. 22. Systémové prvky 1. quot;Umožněníquot; (Affordance) 2. Omezení (Constraints) 2.1. fyzická 2.2. sémantická
 23. 23. Systémové prvky 1. quot;Umožněníquot; (Affordance) 2. Omezení (Constraints) 2.1. fyzická 2.2. sémantická 2.3. kulturní
 24. 24. Systémové prvky 1. quot;Umožněníquot; (Affordance) 2. Omezení (Constraints) 2.1. fyzická 2.2. sémantická 2.3. kulturní 2.4. logická
 25. 25. Systémové prvky 1. quot;Umožněníquot; (Affordance) 2. Omezení (Constraints) 2.1. fyzická 2.2. sémantická 2.3. kulturní 2.4. logická 3. Vztažení (Mapping)
 26. 26. Systémové prvky 1. quot;Umožněníquot; (Affordance) 2. Omezení (Constraints) 2.1. fyzická 2.2. sémantická 2.3. kulturní 2.4. logická 3. Vztažení (Mapping) 4. Viditelnost (Visibility)
 27. 27. Systémové prvky 1. quot;Umožněníquot; (Affordance) 2. Omezení (Constraints) 2.1. fyzická 2.2. sémantická 2.3. kulturní 2.4. logická 3. Vztažení (Mapping) 4. Viditelnost (Visibility) 5. Zpětná vazba (Feedback)
 28. 28. Umožnění
 29. 29. Umožnění • Affordance
 30. 30. Umožnění • Affordance • poprvé zmínil James J. Gibson (1979)
 31. 31. Umožnění • Affordance • poprvé zmínil James J. Gibson (1979) • teorie afordancí: naše vnímání vždy zaměřeno na akci - okamžitá orientace v prostředí
 32. 32. Umožnění • Affordance • poprvé zmínil James J. Gibson (1979) • teorie afordancí: naše vnímání vždy zaměřeno na akci - okamžitá orientace v prostředí • “action affordance”: možnost akce přítomná v prostředí nezávisle na tom, zda ji jedinec takto vnímá. Buďto v prostředí je, nebo není.
 33. 33. Umožnění
 34. 34. Umožnění • Norman definuje affordance především jako “vnímanou možnost”
 35. 35. Umožnění • Norman definuje affordance především jako “vnímanou možnost” • navádí nás, jak s danou věcí zacházet
 36. 36. Umožnění • Norman definuje affordance především jako “vnímanou možnost” • navádí nás, jak s danou věcí zacházet • může být závislá na zkušenostech, znalostech nebo kultuře uživatele
 37. 37. Umožnění • Norman definuje affordance především jako “vnímanou možnost” • navádí nás, jak s danou věcí zacházet • může být závislá na zkušenostech, znalostech nebo kultuře uživatele • Umožnění se vztahuje k vnímaným a skutečným vlastnostem věci, především k těm základním vlastnostem, které určují, jak můžeme s věcí nakládat.
 38. 38. Umožnění
 39. 39. Omezení
 40. 40. Omezení • Constraints
 41. 41. Omezení • Constraints • Fyzická omezení vymezují možné operace. Jsou nejúčinnější tehdy, pokud jsou snadno viditelné a interpretovatelné, protože sada dostupných akcí je vymezena dříve, než cokoliv uděláme.
 42. 42. Omezení
 43. 43. Omezení
 44. 44. Omezení • Sémantická omezení vymezují možné operace na základě významu dané situace.
 45. 45. Omezení
 46. 46. Omezení
 47. 47. Omezení • Kulturní omezení spočívají na přijatých kulturních konvencích, a to i tehdy, kdy nemají vliv fyzickou nebo sémantickou funkci zařízení.
 48. 48. Omezení
 49. 49. Omezení
 50. 50. Omezení • Logická omezení spočívají na logickém vztahu mezi prostorovým či funkčním rozvržení komponent a věcí, které ovlivňují, nebo kterými jsou sami ovlivňovány. Neplatí zde fyzická ani kulturní omezení.
 51. 51. Omezení
 52. 52. Vztažení
 53. 53. Vztažení • Mapping
 54. 54. Vztažení • Mapping • Vztažení je technický pojem, který znamená vztah mezi dvěma věcmi, v našem případě mezi ovladači, jejich pohybem a výsledky této operace ve světě.
 55. 55. Vztažení
 56. 56. Viditelnost
 57. 57. Viditelnost • Visibility
 58. 58. Viditelnost • Visibility • Zviditelnit relevantní části systému
 59. 59. Viditelnost
 60. 60. Zpětná vazba
 61. 61. Zpětná vazba • Feedback
 62. 62. Zpětná vazba • Feedback • Dát každé akci okamžitý a zřetelný efekt.
 63. 63. Zpětná vazba
 64. 64. Osnova
 65. 65. Osnova • Prvky interakčního designu. • Konstrukce významu. • Sémiotický základ počítačové interakce.
 66. 66. Co zakládá IxD?
 67. 67. Co zakládá IxD? • „Nulový bod” interakce
 68. 68. Co zakládá IxD? • „Nulový bod” interakce • „Konečky prstů (...) nejen stiskávají, nýbrž také na něco ukazují, něco znamenají, ukazují na to, co míní.“ [Flusser]
 69. 69. Co zakládá sémiotiku?
 70. 70. Co zakládá sémiotiku? • rozlišování na základě vzájemných vztahů
 71. 71. Co zakládá sémiotiku? • rozlišování na základě vzájemných vztahů • paradigma (systém)
 72. 72. Co zakládá sémiotiku? • rozlišování na základě vzájemných vztahů • paradigma (systém) • syntagma (proces)
 73. 73. Co zakládá sémiotiku? • rozlišování na základě vzájemných vztahů • paradigma (systém) • syntagma (proces) • konstanty a proměnné
 74. 74. Co zakládá sémiotiku? • rozlišování na základě vzájemných vztahů • paradigma (systém) • syntagma (proces) • konstanty a proměnné • jazykové hry
 75. 75. Klasifikace vztahů
 76. 76. Klasifikace vztahů základem strukturalistického pojetí je relativní vymezení jednotek:
 77. 77. Klasifikace vztahů základem strukturalistického pojetí je relativní vymezení jednotek: • ...myšlenky nejsou definovány na základě svého pozitivního obsahu, nýbrž negativně svými vztahy k ostatním pojmům v systému. Nejpřesněji je lze charakterizovat tak, že jsou vším, čím nejsou ostatní. [Saussure, 1966]
 78. 78. Klasifikace vztahů
 79. 79. Klasifikace vztahů
 80. 80. Klasifikace vztahů nebo jinak:
 81. 81. Klasifikace vztahů nebo jinak: • quot;Informace jsou zvířátka, která žijí v kontextechquot;
 82. 82. Klasifikace vztahů nebo jinak: • quot;Informace jsou zvířátka, která žijí v kontextechquot; [Bělohradský, 2005]
 83. 83. Klasifikace vztahů
 84. 84. Klasifikace vztahů • optika-hmat
 85. 85. Klasifikace vztahů • optika-hmat • optika jako vidění na dálku
 86. 86. Klasifikace vztahů • optika-hmat • optika jako vidění na dálku • hmat jako vidění na blízko
 87. 87. Klasifikace vztahů • optika-hmat • optika jako vidění na dálku • hmat jako vidění na blízko [von Hildebrand]
 88. 88. Klasifikace vztahů
 89. 89. Klasifikace vztahů • proxemika: jaký význam nese vzdálenost mezi lidmi a lidmi/objekty?
 90. 90. Klasifikace vztahů • proxemika: jaký význam nese vzdálenost mezi lidmi a lidmi/objekty? • 4 typy vzdálenosti:
 91. 91. Klasifikace vztahů • proxemika: jaký význam nese vzdálenost mezi lidmi a lidmi/objekty? • 4 typy vzdálenosti: • intimní (erotická)
 92. 92. Klasifikace vztahů • proxemika: jaký význam nese vzdálenost mezi lidmi a lidmi/objekty? • 4 typy vzdálenosti: • intimní (erotická) • osobní
 93. 93. Klasifikace vztahů • proxemika: jaký význam nese vzdálenost mezi lidmi a lidmi/objekty? • 4 typy vzdálenosti: • intimní (erotická) • osobní • společenská
 94. 94. Klasifikace vztahů • proxemika: jaký význam nese vzdálenost mezi lidmi a lidmi/objekty? • 4 typy vzdálenosti: • intimní (erotická) • osobní • společenská • veřejná (urbanistická)
 95. 95. Klasifikace vztahů • proxemika: jaký význam nese vzdálenost mezi lidmi a lidmi/objekty? • 4 typy vzdálenosti: • intimní (erotická) • osobní • společenská • veřejná (urbanistická) [Edward T. Hall]
 96. 96. Klasifikace vztahů
 97. 97. Klasifikace vztahů • Vzdálenost - funkce
 98. 98. Klasifikace vztahů • Vzdálenost - funkce • každému objektu přísluší antropologicko- prostorový princip
 99. 99. Klasifikace vztahů • Vzdálenost - funkce • každému objektu přísluší antropologicko- prostorový princip • např. oblečení má přímý kontakt s tělem, aby naplnilo svoji funkci
 100. 100. Klasifikace vztahů • Vzdálenost - funkce • každému objektu přísluší antropologicko- prostorový princip • např. oblečení má přímý kontakt s tělem, aby naplnilo svoji funkci • obrazovka musí být naopak 2-3 m vzdálena, aby fungovala co nejlépe
 101. 101. Klasifikace vztahů • Vzdálenost - funkce • každému objektu přísluší antropologicko- prostorový princip • např. oblečení má přímý kontakt s tělem, aby naplnilo svoji funkci • obrazovka musí být naopak 2-3 m vzdálena, aby fungovala co nejlépe [Edward T. Hall]
 102. 102. Klasifikace vztahů
 103. 103. Klasifikace vztahů • oddělenost - spojitost
 104. 104. Klasifikace vztahů • oddělenost - spojitost • oddělené části nejsou závislé na kontextu (fonémy)
 105. 105. Klasifikace vztahů • oddělenost - spojitost • oddělené části nejsou závislé na kontextu (fonémy) [Martinet]
 106. 106. Klasifikace vztahů • oddělenost - spojitost • oddělené části nejsou závislé na kontextu (fonémy) [Martinet] • Jazyk je ve své mluvené formě spojitý, a tudíž vytváří kontext
 107. 107. Klasifikace vztahů • oddělenost - spojitost • oddělené části nejsou závislé na kontextu (fonémy) [Martinet] • Jazyk je ve své mluvené formě spojitý, a tudíž vytváří kontext [Garroni]
 108. 108. Klasifikace vztahů
 109. 109. Klasifikace vztahů • dutost - naplněnost
 110. 110. Klasifikace vztahů • dutost - naplněnost • co je duté, může být prázdné, ale může i něco obsahovat.
 111. 111. Klasifikace vztahů • dutost - naplněnost • co je duté, může být prázdné, ale může i něco obsahovat. • naplněnost má vnitřní a vnější část, které závisejí na obsahu
 112. 112. Klasifikace vztahů • dutost - naplněnost • co je duté, může být prázdné, ale může i něco obsahovat. • naplněnost má vnitřní a vnější část, které závisejí na obsahu • vnější část bude často z pevnějšího materiálu, aby uchránila obsah, příp. bude mobilní, aby s obsahem bylo možno manipulovat
 113. 113. Paradigma
 114. 114. Paradigma • systém
 115. 115. Paradigma • systém • systémy se vzájemně vylučují
 116. 116. Paradigma • systém • systémy se vzájemně vylučují • tvoří vnější rámec, ve kterém jednáme a tvoříme
 117. 117. Paradigma • systém • systémy se vzájemně vylučují • tvoří vnější rámec, ve kterém jednáme a tvoříme • např. pravidla (v každé větě 1 sloveso)
 118. 118. Paradigma • systém • systémy se vzájemně vylučují • tvoří vnější rámec, ve kterém jednáme a tvoříme • např. pravidla (v každé větě 1 sloveso) • akční paradigma: co je v dané chvíli dostupné uživateli (viz kontextové menu)
 119. 119. Paradigma
 120. 120. Paradigma
 121. 121. Paradigma • Uživatel by neměl být ale nucen vykonat jinou akci, než původně zamýšlel
 122. 122. Paradigma • Uživatel by neměl být ale nucen vykonat jinou akci, než původně zamýšlel • viz automatický směnárník a tlačítko END
 123. 123. Paradigma
 124. 124. Syntagma
 125. 125. Syntagma • proces
 126. 126. Syntagma • proces • předpokládá systém
 127. 127. Syntagma • proces • předpokládá systém • v systému zpravidla probíhá více procesů
 128. 128. Syntagma • proces • předpokládá systém • v systému zpravidla probíhá více procesů • podléhá interpretaci pravidel (např. slovesné syntagma objekt+akce, akce+objekt)
 129. 129. Konstanty a proměnné
 130. 130. Konstanty a proměnné • sémiotiku motivuje hledání konstant:
 131. 131. Konstanty a proměnné • sémiotiku motivuje hledání konstant: • Každá lingvistická teorie (...) musí hledat trvalost, která by nebyla ukotvena v nějaké quot;realitěquot; mimo jazyk - trvalost, která dělá jazyk jazykem, ať už je jakýkoliv, a činí konkrétní jazyk identický sám se sebou ve všech svých manifestacích. [Hjelmslev 1963a:8]
 132. 132. Konstanty a proměnné
 133. 133. Konstanty a proměnné • Systém (jazyka) se utváří pomocí 3 funkcí a jejich vztahů:
 134. 134. Konstanty a proměnné • Systém (jazyka) se utváří pomocí 3 funkcí a jejich vztahů: • spojení (interdependence), K <> K
 135. 135. Konstanty a proměnné • Systém (jazyka) se utváří pomocí 3 funkcí a jejich vztahů: • spojení (interdependence), K <> K • předpoklad (determination), K > P
 136. 136. Konstanty a proměnné • Systém (jazyka) se utváří pomocí 3 funkcí a jejich vztahů: • spojení (interdependence), K <> K • předpoklad (determination), K > P • konstelace (constellation), P - P
 137. 137. Konstanty a proměnné • Systém (jazyka) se utváří pomocí 3 funkcí a jejich vztahů: • spojení (interdependence), K <> K • předpoklad (determination), K > P • konstelace (constellation), P - P • konstanty musí vždy nastat, proměnné nemusí
 138. 138. Jak to je v řeči GUI?
 139. 139. Jak to je v řeči GUI?
 140. 140. Jazykové hry
 141. 141. Jazykové hry • Jazyková hra je uzavřenou interakční jednotkou v tom smyslu, že když bylo vysloveno poslední slovo, nikdo není nucen pokračovat v argumentační linii, jelikož cíl byl dosažen anebo opuštěn. [Andersen, 1997]
 142. 142. Jazykové hry • Jazyková hra je uzavřenou interakční jednotkou v tom smyslu, že když bylo vysloveno poslední slovo, nikdo není nucen pokračovat v argumentační linii, jelikož cíl byl dosažen anebo opuštěn. [Andersen, 1997] • interakce tak zakládá jazykovou hru
 143. 143. Jazykové hry
 144. 144. Jazykové hry • Jazyková hra sestává ze sekvencí verbálních aktů, které se navzájem předpokládají a utvářejí jasně definovanou jednotku ve vztahu k jiným aktům, neboť mohou být shrnuty pod týž účel.“ [Andersen cit.Holmqvist, 1997]
 145. 145. Jazykové hry • Jazyková hra sestává ze sekvencí verbálních aktů, které se navzájem předpokládají a utvářejí jasně definovanou jednotku ve vztahu k jiným aktům, neboť mohou být shrnuty pod týž účel.“ [Andersen cit.Holmqvist, 1997] • např. vytištění seminárky, objednání knihy
 146. 146. Osnova
 147. 147. Osnova • Prvky interakčního designu. • Konstrukce významu. • Sémiotický základ počítačové interakce.
 148. 148. Sémiotika a IxD
 149. 149. Sémiotika a IxD • Ronald Stamper - popisuje úrovně a doménu informačního systému
 150. 150. Sémiotika a IxD • Ronald Stamper - popisuje úrovně a doménu informačního systému • Mihai Nadin - rozhraní chápe jako vehikulum, jeho funkci jako objekt, kontext a hodnoty interpretant
 151. 151. Sémiotika a IxD • Ronald Stamper - popisuje úrovně a doménu informačního systému • Mihai Nadin - rozhraní chápe jako vehikulum, jeho funkci jako objekt, kontext a hodnoty interpretant • Niklas Luhmann - samoorganizační sociální, psychický a biologický systém
 152. 152. Sémiotika a IxD • Ronald Stamper - popisuje úrovně a doménu informačního systému • Mihai Nadin - rozhraní chápe jako vehikulum, jeho funkci jako objekt, kontext a hodnoty interpretant • Niklas Luhmann - samoorganizační sociální, psychický a biologický systém • Peter B. Andersen - teorie sémiotiky počítačů
 153. 153. Sémiotika a IxD • Ronald Stamper - popisuje úrovně a doménu informačního systému • Mihai Nadin - rozhraní chápe jako vehikulum, jeho funkci jako objekt, kontext a hodnoty interpretant • Niklas Luhmann - samoorganizační sociální, psychický a biologický systém • Peter B. Andersen - teorie sémiotiky počítačů • Clarisse S. de Souza - sémiotické inženýrství: stejné role v komunikaci designéra a uživatele
 154. 154. Andersen
 155. 155. Andersen • zakládá analýzu počítačových znaků na diagramu Petrinet zobrazujícím vztahy a funkce (předpoklad, spojení a konstelace)
 156. 156. Andersen • zakládá analýzu počítačových znaků na diagramu Petrinet zobrazujícím vztahy a funkce (předpoklad, spojení a konstelace) • jednoduché počítačové znaky klasifikuje dle jejich interaktivní funkce a vlivu na ostatní znaky
 157. 157. Počítačové znaky
 158. 158. Počítačové znaky • interaktivní znaky (interactive), např. kurzor
 159. 159. Počítačové znaky • interaktivní znaky (interactive), např. kurzor • znaky aktivity (actor), např. chybové hlášení
 160. 160. Počítačové znaky • interaktivní znaky (interactive), např. kurzor • znaky aktivity (actor), např. chybové hlášení • znaky ovládající (controller), např. okraj okna
 161. 161. Počítačové znaky • interaktivní znaky (interactive), např. kurzor • znaky aktivity (actor), např. chybové hlášení • znaky ovládající (controller), např. okraj okna • objektový znak (object), např. písmena textu
 162. 162. Počítačové znaky • interaktivní znaky (interactive), např. kurzor • znaky aktivity (actor), např. chybové hlášení • znaky ovládající (controller), např. okraj okna • objektový znak (object), např. písmena textu • znak uspořádání (layout), např. obraz na pozadí
 163. 163. Počítačové znaky • interaktivní znaky (interactive), např. kurzor • znaky aktivity (actor), např. chybové hlášení • znaky ovládající (controller), např. okraj okna • objektový znak (object), např. písmena textu • znak uspořádání (layout), např. obraz na pozadí • znaky neviditelné (ghost), např. pasti
 164. 164. Charakteristiky znaků +akce -akce +manipulace -manipulace +přechodné Interaktivní z. Aktivity Objektový +trvalé -přechodné Tlačítko Ovládající Uspořádání -trvalé Neviditelný
 165. 165. De Souza
 166. 166. De Souza • oproti konceptuálnímu modelu UCD, ve kterém jde o sestavení systémového obrazu dle designérova modelu v souladu s požadavky uživatele se navíc snaží komunikovat vizi uživateli
 167. 167. Koncepční model systém systémový obraz designér uživatel designérův model uživatelův model
 168. 168. De Souza - semiosis
 169. 169. De Souza - semiosis • do rozhraní je zakódovaná poslední designerova sémiosis, kterou je toto jednosměrné sdělení:
 170. 170. De Souza - semiosis • do rozhraní je zakódovaná poslední designerova sémiosis, kterou je toto jednosměrné sdělení: • Toto je mé pochopení, kdo jste, co jsem zjistil, že potřebujete nebo chcete dělat, jakým způsobem a proč. Toto je systém, který jsem vám proto navrhl, a toto je způsob, jakým byste ho měli používat, abyste dosáhli spektrum cílů, které spadají do této vize.
 171. 171. De Souza - zástupce
 172. 172. De Souza - zástupce • Systém se tím pádem stává designérovým zástupcem (designer's deputy) - komunikující agent sdělující designerovu vizi.
 173. 173. De Souza - zástupce • Systém se tím pádem stává designérovým zástupcem (designer's deputy) - komunikující agent sdělující designerovu vizi. • Kde se designérův zástupce skrývá?
 174. 174. De Souza - zástupce • Systém se tím pádem stává designérovým zástupcem (designer's deputy) - komunikující agent sdělující designerovu vizi. • Kde se designérův zástupce skrývá? • např. v online nápovědě, vysvětlivkách při zadávání textu do formulářů
 175. 175. De Souza - zástupce • Systém se tím pádem stává designérovým zástupcem (designer's deputy) - komunikující agent sdělující designerovu vizi. • Kde se designérův zástupce skrývá? • např. v online nápovědě, vysvětlivkách při zadávání textu do formulářů • prostředek, jak poznat designéry a vcítit se tak do ideálního uživatele
 176. 176. De Souza - zástupce • Systém se tím pádem stává designérovým zástupcem (designer's deputy) - komunikující agent sdělující designerovu vizi. • Kde se designérův zástupce skrývá? • např. v online nápovědě, vysvětlivkách při zadávání textu do formulářů • prostředek, jak poznat designéry a vcítit se tak do ideálního uživatele • na základě tohoto poznání můžeme úspěšněji interagovat
 177. 177. De Souza - smysl
 178. 178. De Souza - smysl • Na všech úrovních systému je nutné, aby vlastnosti interfacu byly quot;verbalizovatelnéquot;, abychom o něm mohli smysluplně mluvit nejen mezi sebou, ale také se zástupcem designéra
 179. 179. De Souza - smysl • Na všech úrovních systému je nutné, aby vlastnosti interfacu byly quot;verbalizovatelnéquot;, abychom o něm mohli smysluplně mluvit nejen mezi sebou, ale také se zástupcem designéra • pro smysluplnou interakci je nutno znát rozdíl mezi lidskou a počítačovou perspektivou
 180. 180. De Souza - smysl Lidé Stroje výraz lexikum obsah syntax sémantika záměr
 181. 181. De Souza - domény
 182. 182. De Souza - domény • využití např. v EUP, kde chceme, aby uživatel mohl zasahovat jen do některých částí systému
 183. 183. De Souza - domény • využití např. v EUP, kde chceme, aby uživatel mohl zasahovat jen do některých částí systému • dále v online nápovědě
 184. 184. De Souza - domény • využití např. v EUP, kde chceme, aby uživatel mohl zasahovat jen do některých částí systému • dále v online nápovědě • v CSCW, např. Active Worlds
 185. 185. Active Worlds
 186. 186. Děkuji za pozornost

×