Robein Leven, Inzicht in totale klantwaarde - Kadenza Case Closed

999 views

Published on

De marketingacties van Robein zijn erop gericht direct respons te verkrijgen vanuit de doelgroep. Meetbaarheid van deze respons is van onschatbare waarde voor Robein. De afdeling Marketing moet over de mogelijkheid beschikken om de effectiviteit in specifieke media te meten en waar nodig bij te sturen. Voor de directie is het daarnaast belangrijk om door middel van lead- en klantmanagement meer rendement te behalen uit elke marketingeuro die Robein investeertIn dit licht hebben wij de strategische beslissing genomen om een Marketing Intelligence systeem te ontwikkelen dat ons kan helpen met het meten van marketingrendement en het genereren van management informatie.”

“Kadenza heeft ons geholpen een langgekoesterde wens waar te maken: Inzicht in totale klantwaarde.”

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
999
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Robein Leven, Inzicht in totale klantwaarde - Kadenza Case Closed

  1. 1. Meer ontdekken begint met anders kijken. Op dezelfde manier naar iets kijken zorgt weliswaar steeds weer voor herkenning, maar zelden voor nieuwe inzichten. Dat is precies de reden waarom de professionals van Kadenza vanuit meerdere gezichtspunten naar ogen- schijnlijk hetzelfde onderwerp kijken. Wie zich die inspanning getroost weet dat geen twee situaties identiek zijn. En dat elke situatie en elk probleem om een geheel eigen aanpak vraagt. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring op het gebied van business intelligence en datawarehousing vraagstukken. Deze erva- ring weten zij naadloos te koppelen aan hun vermogen nieuwe oplossingen aan te dragen. Zo creëren wij samen met onze klanten en met de inzet van geautomatiseerde hulpmiddelen een stevig fundament onder de bedrijfsvoering. Waar structuren en onderlinge verbanden helder en logisch zijn. Benieuwd welke oplossingen wij voor uw organisatie kunnen aan- dragen? Kijk op www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren Telefoon (035) 539 44 90 info@kadenza.nl KADENZA. HAVING A CLUE
  2. 2. Foto: Roy Beusker
  3. 3. Robein Leven maakt samen met Robein Bank en Robein Hypotheken deel uit van de Robein Groep. Al sinds de oprichting in 1981 is Robein Leven een solide en succesvolle levensverzekeringsmaatschappij met een geheel eigen karakter. De dienstverlening en producten van Robein Leven zijn van hoge kwaliteit en herkenbaar. Transparant, duidelijk, flexibel én persoonlijk. Kenmerkend is ook dat Robein zeer kostenbewust en als direct writer (zonder bemiddeling van assurantietussenpersonen) werkt. De verzekeraar is specialist in lijfrenteverzekeringen. “De BI-oplossing van Kadenza heeft de toekomst een grote stap dichterbij gebracht en kan ons de gewenste concurrentie- voorsprong geven.” Ruud Hageman, directeur Robein Leven Sinds haar start heeft Robein Leven elk jaar met een marketing specialist bij Robein Leven. De marketing- gezonde operationele winst afgesloten, iets dat in de acties zijn erop gericht direct respons te verkrijgen verzekeringsbranche vrij uniek is. Ruud Hageman, vanuit de doelgroep. Meetbaarheid van deze respons directeur van Robein Leven, vertelt met gepaste trots: is van onschatbare waarde voor ons. Onze afdeling “Deloitte heeft ons uitgeroepen tot één van de vijftig Marketing moet over de mogelijkheid beschikken om ’best managed companies’ in 2007. Deze bedrijven de effectiviteit in specifieke media te meten en waar blinken uit in financieel management, talentmanage- nodig bij te sturen.” Ruud Hageman voegt hieraan ment en de inzet van technologie. Wij scoorden toe: “Voor de directie is het daarnaast belangrijk om bovendien hoog op de onderdelen ‘strategische plan- door middel van lead- en klantmanagement meer ning’ en ‘strategische marketingbeslissingen’.” rendement te behalen uit elke marketingeuro die wij investeren. In dit licht hebben wij de strategische Aanleiding beslissing genomen om een Marketing Intelligence “Alle marketing- en communicatieactiviteiten van systeem te ontwikkelen dat ons kan helpen met het Robein worden ontwikkeld en uitgevoerd door de meten van marketingrendement en het genereren afdeling Marketing”, aldus René Geerards, database van management informatie.”
  4. 4. René Geerards vervolgt: “Naast het meten van de voor gekozen om dit project gefaseerd te ontwikke- effectiviteit is het vastleggen van de contactmomen- len, te beginnen met het expiratieproces van interne ten naar aanleiding van de campagnes van belang en externe polissen. Vervolgens onderzocht een voor de opvolging. Die contactmomenten worden Enterprise Intelligence architect van Kadenza de vastgelegd in verschillende bronsystemen. Echter, de diverse bronsystemen bij Robein en werd een functio- gespreide en veelal transactiegeoriënteerde vastleg- neel & technisch ontwerp opgeleverd. Daarna kon de ging maakt het lastig om gerichte marketingvragen te bouw van het data warehouse beginnen. De ontwik- kunnen beantwoorden zoals: Hoe kunnen meer en lijke oplossing speelde data integratie een belang- keling hiervan is bij Kadenza in-huis gedaan. Voordeel betere leads worden gegenereerd tegen lagere kos- rijke rol. Er was behoefte om de vastgelegde gege- was dat Kadenza snel kon schakelen en onze eigen ten? Hoe kan een zo hoog mogelijke conversie wor- vens uit de diverse bronsystemen binnen Robein ICT-mensen werden ontlast.” den behaald? Hoe groot is de kans dat cliënten met vanuit één unieke bron, een centraal data ware- een vrijkomende polis bij ons blijven en hoe kan deze house, te ontsluiten. De betrokken partijen moesten Resultaten business kans worden benut? Het ontbrak onze Marketing kennis kunnen inbrengen en overdragen over het “De gegevens van de vrijkomende polissen worden in afdeling aan de instrumenten om de genoemde vra- opzetten en onderhouden van een data warehouse. twee bronsystemen vastgelegd”, vertelt Ad Boumans. gen juist én snel beantwoord te krijgen.” We hebben verschillende partijen uitgenodigd en hen “Doordat al die gegevens nu in één databron worden beoordeeld op kennis, kunde en ervaring.” opgeslagen beschikken wij over uniforme gegevens Probleemstelling René Geerards gaat door: “Het voorstel en de aan- die eenvoudig te vergelijken en te analyseren zijn. Vanuit de Marketing afdeling kwam het initiatief om pak van Kadenza sprak het meest aan. Kadenza is in Daarnaast ontbreekt in onze bestaande systemen te komen tot een Marketing Intelligence systeem dat staat om de verantwoordelijkheid te nemen voor de een directe koppeling tussen de vrijkomende bedra- Robein kon helpen bij het vinden van antwoorden op “We hadden inderdaad te maken met een business volledige realisatie van het project en had goede gen en de uitgebrachte offertes. Door de nieuwe BI- bovengenoemde vragen. Daarnaast was de afdeling issue en een technisch gegeven”, aldus Ad Bou- referenties opgebouwd binnen de finance markt en oplossing is de afdeling Marketing in staat deze ICT op zoek naar een ander analyse- en rapportage- mans, manager ICT bij Robein Leven. “In onze dienst- op het gebied van Marketing Intelligence.” gegevens goed te meten en te analyseren, waardoor tool. De bestaande toepassing wordt in de toekomst verlening staat de cliënt centraal en dat willen wij niet meer door de leverancier ondersteund. overal terug laten komen. Het nieuwe Marketing Intel- Aanpak Kadenza ligence systeem voldoet aan deze wens en zal ons lead-, klantwaarde- en retentiemanagement onder- Om het Marketing Intelligence project goed in kaart te brengen heeft Kadenza allereerst een scope-ses- “Dankzij de door Kadenza “Kadenza adviseerde steunen. Daardoor kunnen we opeenvolgend het aan- tal relaties, de waarde per relatie en de duur van de sie belegd. Hiermee werden de grenzen van het pro- ject, en de onderliggende beslissingen ten aanzien ontwikkelde BI- ons te starten met de relaties verder uitbouwen en het volledige potentieel van informatiebehoeften, architectuur en organisato- architectuur kunnen we van ons relatiebestand benutten.” rische aspecten, goed naar voren gebracht. Dit resul- commerciële pijplijn. teerde in een plan van aanpak met de wensen en nu voor de directie een Waarom Kadenza? eisen van Robein, een eerste schets van het busi- Dit onderdeel kende een René Geerards. “In het kader van dit project heeft de ness model en de data warehouse architectuur en dashboard ontwikkelen Marketing afdeling samen met de ICT afdeling een een globale inschatting van de te leveren inspanning laag afbreukrisico en globale inventarisatie gemaakt van geschikte leveran- voor beide partijen. Uit de sessie bleek tevens dat waarmee de resultaten bovendien een hoge ciers van analysesoftware. Uit deze inventarisatie zijn twee softwareleveranciers naar voren gekomen die de zowel commerciële pijplijn als de klantwaarde inzichtelijk moest worden gemaakt. van de diverse marketing- toegevoegde waarde de voorkeur genoten, IBM Cognos en Business Objects. Kadenza had van beide softwareoplossingen René Geerards: “Kadenza adviseerde ons te starten met de commerciële pijplijn. Dit onderdeel kende een en bedrijfsactiviteiten in voor de onderneming.” aantoonbare ervaring en kundigheid in huis.” Ad Boumans vult aan: “We hebben onszelf de vraag laag afbreukrisico en bovendien een hoge toege- voegde waarde voor de onderneming. Omdat de com- één oogopslag grafisch gesteld wat we graag wilden hebben. In een moge- merciële pijplijn uit vier deelprocessen bestaat is er gepresenteerd worden.” René Geerards, database marketing specialist Robein Leven Ad Bolfmans, manager ICT Robein Leven
  5. 5. “Kadenza helpt ons een langgekoesterde wens waar te maken: inzicht in de totale klantwaarde.” René Geerards, database marketing specialist Robein Leven de juiste marketingacties kunnen worden ingezet.” inzicht van onze medewerkers in onze cliëntgege- René Geerards geeft aan: “De nieuwe BI-architectuur, vens”, vertelt Ad Boumans. “Zo ontwikkelen we voor die Kadenza voor ons heeft ontwikkeld en geïmple- het operationeel management standaard analyses die menteerd, verschaft ons een basis waarmee op effi- met één druk op de knop beschikbaar komen en heb- ciënte wijze commerciële stuurinformatie gegenereerd ben marketingmedewerkers de mogelijkheid om en verder uitgebouwd wordt. Hiermee kan gestructu- diverse parameters in te stellen om zo maatwerkrap- reerd worden gewerkt aan het opbouwen van meer portages te genereren. We kunnen nu voor de directie klantkennis en kan de totale klantwaarde worden een dashboard ontwikkelen waarmee de resultaten bepaald (de waarde van een cliënt berekend over alle van de diverse marketing- en bedrijfsactiviteiten in afdelingen van Robein). Met deze klantkennis kunnen één oogopslag grafisch gepresenteerd worden.” de commerciële en marketingprocessen worden ver- “Het is voor een middelgrote onderneming als Robein fijnd. Kadenza helpt ons een langgekoesterde wens cruciaal om slagvaardig te opereren”, voegt Ruud waar te maken: inzicht in de totale klantwaarde.” Hageman toe. “De markt wordt steeds dynamischer en tegelijkertijd wordt de concurrentie steeds inten- Resultaten technisch ser. Om die strijd te winnen moeten wij beschikken Voor de realisatie van het data warehouse is Oracle over actuele, betrouwbare en efficiënt verkregen software ingezet. Het data warehouse is voor Robein stuurinformatie. Het dashboard gaat ons die informa- één unieke informatiebron voor alle benodigde mar- tie geven.” keting- en bedrijfsgegevens. Met Cognos8 is voor alle afdelingen van Robein een rapportage- en analyse- laag op dit data warehouse ontwikkeld. “We werken continu aan de verbetering van het “De ontwikkeling van het data warehouse is bij Kadenza in-huis gedaan. Met als voordeel dat Kadenza snel kon schakelen en dat onze eigen ICT-mensen

×