De Snelle Groei Van Kadenza, van Denken naar Doen

414 views

Published on

Ze ontmoetten elkaar als collega's met dezelfde passie voor business intelligence.
Maar Jeroen Blankendaal en Erik Leene
wilden meerr met business intelligence
doen dan alleen automatiseringsoplossingen
bedenken. Reden waarom ze in 2004 hun eigen, snelgroeiende adviesbedrijf Kadenza
begonnen.

Wat is hun geheim?

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De Snelle Groei Van Kadenza, van Denken naar Doen

  1. 1. I Fu,sang Ze ontmoetten elkaarals collega'smet dezeNfde passievoor business intelligence. Maar Jeroen Blankendaal en Erik l-eenewilden m€6r met businessintelligencedoen dan alleenautomatiseringsoplossingen bedenken.Rede waarom ze in 2004 hun eigen,sneigroeiende adviesbedrij{Kadenzabegonnen.Wat is hr-ln geheim? 'rekst:Froukjc wart€ll Folografie: RobAcket : €' :
  2. 2. Yo{ng ones lPufsang25 In de twee grote,witte villa'svan Kadenza Laren(NH) kunje bijnaniet in klantenen het soort collega's bij Kadenza passen. ook nu dat zou 'En om de oranjekleur van het Kadenza-logo heen.'Oranjepast bij ons,dit vragenwe ons nog steeds geregeldafof dat allemaal nog klopt,'zegt hebbenwe bewustgekozen, want het is de kleur van energieen succes,' .Jeroen. 'Het gevolgvan die strengeselectieis dat we zowel heleloyale leggen oprichters directieleden en Jeroen Blankendaal en ErikLeene (37) klanten zeerloyale als collega's hebben.' (36) uit. Erikvult aan:'En we haddeneengat in de markt ontdekt, want er zijn weinig organisaties dezedienstenaanbieden. onsgaat het niet om die Bij Het succesverhaal Kadenza van begonruim vijfjaar geleden, Jeroenen de techniek,maar om het echt helpensturen,zodat de klant elkedag Erikhadden elkaar lerenkennen collega's eenICT-dienstverlener. weet hoe het met zUnbedrijfgaat.' als bij 'We Erik,van huisuit werktuigbouwkundige: ontdektendat onzeaanpak Omdat Eriken Jeroenuit ervaringwisten dai het voor hun collega's niet niet strookte met die van onzetoenmalige werkgever. andere Een aantrekkelijk was om een kleinstukjevan een projectte doen,hebben baanzoekenbood geenoplossing, zijn we voor onszelf begonnen. dus ze hun eigenbedrijfandersvormgegeven zochtenze bewustnaar en Wij wilden niet alleenmaar automatiseringsproblemen oplossen een bepaald type collega.Jeroen:'We zoekenmensendie bovenhet en kleinestukjesvan een project doen.Wij wilden vooral bedrijven maaiveld uitstekenen die een passie voor onsvak hebben. Onzecollega's ondersteunen beterebedrijfsvoering beter rendement. b;j en We hadden komenhier werkenomdat ze samenaaneen projectwillen werken.Bij eencombinatie voor ogenvan ICT-vraagstukken de ene kant en aan ons krijgenze de kansom echt eenverschiltemakenbij de klant en de strategischeadviezen, zoalsgrote adviesorganisaties geven, die aande beloftevan een blijvende, werkendeoplossing waar te maken.Kadenza anderekant.Eenbeter rendementbegint immersbij de directie,bij hun is niet voor nietsgenoemdnaar het begripcadenza de muziek.Het uit visieen strategie. Waar willen zij naartoe, waar willen zij op sturen?Op betekentimprovisatie dus creativiteit.Natuurlijk biedenwe ook en basis daarvankom je met eenwerkendeoplossing,' eengoedsalaris, maar het belangrijkste dat ze hier een uitdagende is professionele omgevinghebbenmet eigenverantwoordelUkheid, waarin intelligenee: Business rnri6r darreen je kunt doorgroeien. hoewelwe hier hardwerken,zorgenwe voor een En goedewerk-priv6-balans, echteaandacht met voor de mensachterde ICT-cploss!ng collega zijnof haargezin.' en Collega-directeur fi nancieel en bedrijfskundiSeJeroenBlankendaa!: Onderscheiden verdubbelen en 'Succesvolje rendementverbeteren doeje door goed inzichtte krUgen Leene Blankendaal en maken intussenflinkfurorealsjonge je in informatieuit het verledenen hiermee gedragin de toekomstaan ondernemers. alleen Niet groeide hun bedrijfin vifjaar uit tot een te passen. Als je heldereinformatiehebt over wat er goedof fout gin& onderneming ruim honderd met werknemers, hebben ze ook de nodige weetje wat.jeandersmoet doen.Zo vroegTransavia bivoorbeeld ons onderscheidingen de wacht gesleept. stondenze in 2008 in de in Zo hoeze meer rendementper vliegbeweging kunnenmaken.Eneen lease- top 20 van bestewerkgevers warenzij de winnaarvan de Young en maatschappij benaderde met de vraaghoeje geld gaatverdienen ons High Growth award.In 2009 werdenze bovendien genomineerd voor meteenleasecontract.' Entrepreneur ofthe Year2009 in de categorie'Emerging'. Vaakzit het antwoordop zo'n vraagal ergensin het systeem hunvan Jeroen Erikzijnbeiden vande Entrepreneurs'Organization en lid (EO). clidnt, in de verschillende of personele logistieke, offinanciiilesystemen 'We leren veelvan '115 de jongeondernemers dit gezelschap. is in Het die hij gebruikt.Jeroen:'Maar groteorganisatiesde informatie- bi is heelplezierig datje daarvrijuit kunt spreken. zitten allebeiin een We voorziening complexgeworden.Hoe verwerkje al die datatot de erg anderforum vande EO,zodat we kunnenblijvenlerenvan de ervaringen juiste en bruikbareinformatieof hetjuiste moment?Bovendien er vaak is vanandere succesvolle ondernemers.' ook externeinformatienodig om eengoedeoplossing vinden.Wi te Crisisof niet over die toekomstmakenze zich niet veelzorgenen willenzo'n vraagniet alseen automatiseringsvraag oplossen, zoalsvaak zijn 'We plannen er noggenoeg. wildend6 specialist het gebied op van gebeurt,onsgaat het om echteinformatieen eenwerkendeoplossing business intelligence worden en dat is gelukt,we zijn nu de grootste,' om de bedrijfsprestatie verbeteren. willen 66n blik op het pro- te We aldus Jeroen. 'Voor2010is onsthema:Kadenza maakthet verschill' bleemen de oplossing bieden. Vanvisienaardagelijkse besturing, van denkennaardoen,daargaat het om.' Bovendien voorspelde gerenommeerde het bureauForresteronlangs dat de markt voor businessintelligence komendevijfjaar verdubbelt. de I Ielrlei' ondelneming$profiel 'Er komt steedsmeer informatie,dus is er ook steedsmeer behoefte In huneerstejaar gingen Jeroen Erikvanstartmet deels en gescheiden om daarbinnen hetjuisteantwoord vinden. te DusSrotekans wij in dat taken.Erikdeedmarketing Jeroen en richttezichop personeelen de komende vijfjaarook verdubbelen,' voorspelt 'Minstens', Erik. vult verkoop.Vanafde eerstedag haddenze een scherpbeeldvan het soort Jeroenaan.

×