Projectes3

265 views
186 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projectes3

 1. 1. AUTOVÍA DEL NORDESTE (A-2) PK 9+700-14+266. TRAMO: MAÇANET DE LA SELVA-SILS. (P.T. y P.C.) DESCRIPCIÓN El desdoblamiento de la Nacional en el tramo Maçanet de la Selva – Sils fue objeto de rescisión de obra por problemas en las soluciones hidráulicas previstas en el Proyecto Constructivo anterior. Se desarrolla una nueva solución con la figura de Proyecto de trazado, elevándose posteriormente a Proyecto Constructivo. El eje del tronco se inicia en el P.K. 9+700 y finaliza en el P.K. 14+266 y tiene, por tanto, una longitud total de 4.566 m, discurriendo por los términos municipales de Maçanet de la Selva, Vidreres y Sils. Se prevé la ejecución del nuevo enlace con la C-35 y la remodelación del existente con la carretera C-63. Igualmente se ha previsto la ejecución de dos pasos superiores para garantizar la permeabilidad de la nueva infraestructura. Con posterioridad, a petición del Ministerio, se ha procedido a la redacción de un nuevo Proyecto de Trazado que se inicia justo en enlace con la C-35, anulando el enlace previsto en previsión a las actuaciones de la administración autonómica en dicha autovía. CLIENTE: MINISTERIO DE FOMENTO. AÑO: 2008-2011
 2. 2. NUEVOS ACCESOS SUR, FERROVIARIO Y VIARIO, AL PUERTO DE BARCELONA. EJE VIARIO. (P.C.) DESCRIPCIÓN Desde el punto de vista de la actuación a proyectar, el “Proyecto de los Nuevos Accesos Sur, Ferroviario y Viario al Puerto de Barcelona. Eje Viario” tiene como objetivo dotar al Puerto de Barcelona de un nuevo acceso viario que partiendo desde la actual Ronda Litoral B-10, canalice el transporte de mercancías con origen y destino el Puerto de Barcelona, permitiendo descargar de tráfico pesado la red viaria actual. La geometría presentada en los ejes del nuevo trazado responde a parámetros de la Instrucción para una autovía con velocidad de proyecto de 100 Km/h. Principales características Eje Principal: Calzadas: 2 x 7 m. Arcenes exteriores: 2,50 m. / arcenes interiores: 1,50 m. Mediana: 2,0 metros. Enlaces de Cornellà-Sant Boi y de l’Hospitalet. Se desarrollan los anejos de trazado, soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras, Señalización, balizamiento y defensas y Reposición de viales. CLIENTE: MINISTERIO DE FOMENTO. AÑO: MAYO 2011
 3. 3. MEJORA DEL TRAZADO CARRETERA N-152 RIBES DE FRESER-LA MOLINA.TRAMO: VARIANTE DE RIBES DE FRESER-LA MOLINA, P.K. 2+800 AL 21+000. (P.C.) DESCRIPCIÓN Mejora de la carretera actual para dotar a la misma de parámetros mínimos propios de una velocidad de Proyecto de 60 Km/h y con una sección adecuada con calzada de 7,00m más sobreanchos en curvas y arcenes de 1,00m. La carretera, de unos 18 Km de longitud en el ámbito de estudio, discurre por una zona orográfica complicada, encajada en gran parte de su recorrido en el valle del río Rigard, cuya figura está recogida en la Xarxa Natura 2000 de la Generalitat de Catalunya. Además su trazado está fuertemente condicionado por la línea del ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà, a la que discurre prácticamente en paralelo hasta el túnel de la collada de Toses, de 1,8Km de longitud. Otro de los factores que condicionan el Proyecto es la necesidad de restringir los accesos directos en función de la IMD calculada por el tráfico inducido del túnel del Cadí. CLIENTE: MINISTERIO DE FOMENTO. AÑO: OCTUBRE 2009 - …
 4. 4. DUPLICACIÓN DE LA CARRETERA N-260 ENTRE LLANÇÀ Y FIGUERES. PP.KK. 15,2 A 37,3. (E.I.) N-260 OPCIÓN SELECCIONADA DESCRIPCIÓN Hacia Llançà Se han definido 5 alternativas que están compuestas por 6 ejes Longitud (Kms) 17,7 diferentes, considerando como datos previos condicionantes de tipo Enlaces 4 Intersecciones 1 urbanístico, ambiental, hidráulico, … y procurando en todo caso minimizar Radio mínimo 1.000 el impacto ambiental y urbanístico. Todos los ejes presentan parámetros (metros) Pendiente máxima 4% geométricos propios de una autovía del tipo A-100, a excepción del tramo Kv convexo mínimo 10.000 final del eje 1 y el eje correspondiente al acondicionamiento de la travesía Kv cóncavo mínimo 10.000 Llançà, cuyos parámetros geométricos son propios de una carretera C-80 Viaductos 7 y C-60 respectivamente. El resto de ejes presentan una sección tipo de Túneles 2 autovía con dos carriles de 3,50 m por calzada y arcenes interiores de Túnel artificial 1 1,5m y exteriores de 2,5 m y mediana mínima de 2,0 m, ampliándose enHacia Figueres Pasos superiores 3 N-260 las inmediaciones de los accesos a los túneles, a fin de separar las Pasos inferiores 5 calzadas para adaptarse a la solución bitubo. Se plantean tres posibles soluciones a adoptar en función del uso que se le dé a la carretera actual y la ubicación de la nueva vía respecto a la existente: Aprovechar la carretera actual como una de las calzadas de la autovía, aprovechar la carretera como vía de servicio y disponer la autovía en paralelo o definir una autovía de trazado independiente a la carretera actual que queda como vía local. CLIENTE: MINISTERIO DE FOMENTO. AÑO: JULIO 2011 - …
 5. 5. ENDEGAMENT DE LA RIERA DE PALAU ENTRE L’ANTIGA N-II I EL RIU LLOBREGAT. (P.C.) DESCRIPCIÓ Lobjecte del present estudi és la redacció del Projecte de Construcció: “Endegament de la Riera de Palau entre l’antiga N-II i el riu Llobregat. TM Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal ” consistent en condicionar la riera fins a poder desguassar un cabal d’avinguda, associat a un període de retorn de 500 anys, de la seva pròpia conca i a més a més els cabals aportats per diferents elements externs (com és el canal de Sedó o el canal perimetral) que connecten conques pròximes d’insuficient capacitat hidràulica amb ella, sense produir inundacions en les nombroses fàbriques adjacents, doncs la riera discorre entre els polígons industrials d’ambdues poblacions. Es defineix un eix resultat d’una successió d’alineacions rectes i corbes que pretén definir el curs d’aigua principal, però la definició de la riera resta determinada pels semiamples assignats a cada secció. La rasant no té corbes d’acord vertical i s’hi defineixen quatre assuts amb un pendent i d’alçades diferents. Els pendents entre els assuts són d’un 0.2% excepte el pendent de l’últim tram que és del 2.14% i que serveix per adequar-se a la rasant actual de la riera al tram anterior al pas sota el pont de l’antiga carretera N-II CLIENT: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. ANY: MAIG 2002
 6. 6. TRANSVASAMENT DEL TORRENT DE LA PASTERA AL DE SANTA MAGDALENA. FASE I. (P.C.)DESCRIPCIÓPrimera fase del transvasament del Torrent de la Pastera cap al de Santa Magdalena al T.M. en la que es defineixen les obres corresponents altransvasament del Torrent del Llimonet cap el Torrent de Santa Magdalena. El tram del transvasament de la fase 1 consta de 825,404 m. de longitud dividitsen sis trams, al llarg dels quals apareixen de forma alternada 5 tipus de secció diferents algunes a cel obert i altres corresponents a entubacions.CLIENT: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.ANY: MARÇ 2003
 7. 7. TRANSVASAMENT DEL TORRENT DE LA PASTERA AL DE SANTA MAGDALENA. FASE II. (P.C.) DESCRIPCIÓ 1 MOTA 2 C-3 EIX PRINCIPAL Donades les característiques especials de l’obra a executar, s’han C/MASIA CABANYES diferenciat tres tipus d’eixos: MOTA 3 1. Eixos que es corresponen amb el traçat del torrents actuals, al seuMOTA 1 EIX SECUNDARI ACCÉS condicionament o al transvasament d’una conca a una altre: Eix principal A EIX TORRENT ÈRI transvasament; que contempla la totalitat del transvasament del Torrent . IB PASTERA Rda MOTA 4 C31-a de la Pastera cap al de Santa Magdalena i el condicionament d’aquest MOTA 6 últim fins a la desembocadura al mar, eix secundari transvasament; que es correspon sensiblement amb el traçat actual del torrent de Masia a Rda. E MOTA 5 31 C- Cabanyes i eix Torrent Pastera, que es correspon amb el traçat actual del UROP VILANOVA torrent i s’ha emprat per a la cubicació del reblert amb terres del torrent A un cop fet el transvasament. FFCC 2. Eixos que es corresponen amb elements vinculats amb les actuacions complementàries al transvasament i que estan encaminades a garantir la no inundabilitat dels terrenys adjacents als cursos actuals (motes). 3. Eixos que es corresponen amb desviaments provisionals i/o MAR MEDITERRÀNIA PORT reposicions de carrers: Carrer Masia Cabanyes i Avinguda Eduard Toldrà. CLIENT: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. ANY: FEBRER 2005
 8. 8. ESTUDI D’ALTERNATIVES DE MILLORA DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES C-244 I N-IIA T.M. ÒDENADESCRIPCIÓL’objecte del present Estudi és la millora de la intersecció de les carreteres C-244 i N-IIa. Actualment aquesta intersecció es resol mitjançant una rotondael.líptica que en total presenta 5 braços amb les corresponents entrades i sortides. La configuració actual amb geometria elíptica, les seves dimensions iubicació, així com la gran diversitat de moviments possibles que interfereixen els uns amb els altres creen problemes de capacitat i de saturació en horapunta. S’exposen a l’Estudi les diferents alternatives de reordenació de la cruïlla per obtenir la major capacitat possible de la intersecció i reduir elsproblemes en hora punta.CLIENT: DIPUTACIÓ BARCELONA.ANY: DESEMBRE 2007
 9. 9. ESTUDI D’ALTERNATIVES. MILLORA DE LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES BV-5303 I BV-5305. T.M. SEVADESCRIPCIÓL’objecte de l’actuació és analitzar diferents alternatives de millora del pont actual i de la intersecció de les carreteres BV-5303 i BV-5305. Els objectiusplantejats són: Reduir l’elevada accidentalitat i la dificultat de circulació de vehicles (especialment en les hores puntes) i permetre els pas de vianants entreels dos marges del FFCC. La secció tipus del pont de les alternatives 1 i 2 consta de tres carrils de tres metres cadascun i dues voreres de 2,00 metrescadascuna. Les barreres són de 0,5 metres així com les bermes en terraplé.CLIENT: DIPUTACIÓ BARCELONA.ANY: ABRIL 2007

×