Rdpad Atspēriens 20.10.2012.

283 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rdpad Atspēriens 20.10.2012.

 1. 1. investinriga.com | liveriga.com Grantu programma
 2. 2. investinriga.com liveriga.comKas? - Grants – neatmaksājams līdzfinansējums komercdarbības veikšanai - Grants no ATSPĒRIENA – atbalstsjauniem uzņēmumiem Rīgā veiktai komercdarbībai
 3. 3. investinriga.com liveriga.comK ā pē c? - Lai Rīgā īstenotu jaunas (un reizēm arī trakas) idejas - Lai Rīgā radītu jaunas darba vietas un stiprinātu nozares, kuras Rīgā ir stratēģiski nozīmīgas - Lai veidotu uzņēmējdarbības garu pilsētā
 4. 4. investinriga.com liveriga.comKā ? - Rīgas pašvaldība un SWEDBANK ir vienojusies par sadarbību grantu programmas īstenošanā. - Grantu piešķiršanu īsteno Rīgas dome organizējot konkursus. - SWEDBANK Uzņēmējdarbības kompetences centrs sniedz papildus zināšanas organizējot bezmaksas seminārus jaunajiem uzņēmējiem
 5. 5. investinriga.com liveriga.comCik? - Programmas kopējais apmērs 2012.gadā ir Ls 98 000 - Viens pretendents (projekta ideja) var pieteikties un saņemt atbalstu līdz 75% no atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 8000
 6. 6. investinriga.comKas ir atbalst ā m ā s liveriga.comizmaksas?  specifiskas tehnikas un/vai iekārtas ieg ā de ;  ārpakalpojumu izdevumiem:  grā matved ī bas ;  juriskonsulta.  interneta mā jas lapas izstrāde;  licen č u iegāde;  specifiska rakstura datorprogrammu iegāde;  specifiska rakstura darbaspēka apmā c ī ba ;  pre č u z ī mes reģistrācija;  patentu reģistrācija Latvijas Republikas Patentu valdē;  tehnisko prototipu izveide;  citas pamatotas vajadzības (lēmumu par pamatotību pieņem konkursa vērtēšanas komisija balsojot)
 7. 7. investinriga.comKas ir neatbalst ā m ā s liveriga.comizmaksas?  Izmaksas, kas radušās pirms l ī guma ar Pašvaldību noslēgšanas;  prototipu izstr ā des (projekt ē šanas) izmaksas;  telpu remontu izmaksas;  mā rketinga(rekl ā mas) materiālu izstrādes izmaksas;  konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas;  darba alga;  pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodoklis, citi nodok ļ i un nodevas;  visas citas izmaksas (ieskaitot izejmateriālus, iekārtu uzturēšanu u.tml.), izņemot tās, kas iekļautas pie atbalstāmām izmaksām; Konkursa v ē rt ē šanas komisija nepieš ķ ir grantu, ja no konkursa pieteikuma izriet, ka iegā d ā jam ā s vien ī bas paredz ē ts izmantot
 8. 8. investinriga.com liveriga.comKas j ā dara? 1. Jāaizpilda konkursa pieteikuma anketa 2. Jāuzvar konkursā 3. Jāiesniedz papildus dokumenti un, ja tas vēl nav izdarīts – jāveic reģistrācija Komercreģistrā 4. Jānoslēdz līgums ar pašvaldību 5. Viena kalendārā gada laikā jārealizē pieteikumā minētās darbības
 9. 9. investinriga.com liveriga.comKurš jau paveicis? - Programmas ietvaros atbalstu ir saņēmušas 77 jaunas idejas, no kurām apmēram pusei realizācija jau ir pabeigta - Daži piemēri www.artbag.lv www.mammalampa.lv www.kin.lv www.annahouse.lv www.kulba.lv
 10. 10. investinriga.com liveriga.comVaru pieteikties? Pieteikties var: -Fiziskas personas; -Juridiskas personas, kuras pieteikuma iesniegšanas brīdī ir reģistrētas ne ilgāk kā divus gadus un kuras ir reģistrētas Rīgā vai līdz līguma noslēgšanai apņemas reģistrēties Rīgas administratīvajā teritorijā.
 11. 11. investinriga.com liveriga.comVaru uzvar ē t? Vari! Nepieciešams parādīt un pierādīt, ka projekta ideja ir dz ī votsp ē j ī ga un pietiekami detalizēti izstrādāta. Papildus nepieciešama atbilstība Rīgas pilsētas stratēģiski nozīmīgām nozarēm un projekta realizācijas gaitā jārada vismaz viena jauna darbavieta.
 12. 12. investinriga.comKas t ā s par strat ēģ iskaj ā m liveriga.comnozar ē m?- Transports- Tūrisms- Ražošana - Ķīmija un farmācija - Elektronika un elektrotehnika - Metālizstrādājumi - Biotehnoloģija- Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas- Izglītība- Profesionālie un zinātniski tehniskie pakalpojumi
 13. 13. investinriga.com liveriga.comNeko neatceros…NEKAS! Visa informācija pieejama www.atsperiens.lv Vai arī droši vari uzdot savus Jautājumus rakstot uz atsperiens@riga.lv
 14. 14. investinriga.com | liveriga.com Paldies! Jūs bijāt lieliski klausītāji!Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentswww.rdpad.lvwww.atsperiens.lvwww.investeriga.lv

×