Your SlideShare is downloading. ×
0
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Dret i aministració local
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Dret i aministració local

686

Published on

Treball realitzat per a l'assignatura Aspectes Jurídics de la Documentació on s'explica els fonaments legals al voltant d'un arxiu municipal i el seu reglament.

Treball realitzat per a l'assignatura Aspectes Jurídics de la Documentació on s'explica els fonaments legals al voltant d'un arxiu municipal i el seu reglament.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
686
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Dret i Administració Local El reglament d’arxiu municipal
 • 2. Hans Kelsen (1881-1973) El conjunt de normes, que emanen d’una norma fonamental, constitueix l’ordenament jurídic Dins de l’ordenament jurídic existeix el principi de jerarquia La norma és la base del sistema jurídic
 • 3. Piràmide de Kelsen Constitució Tractats Internacionals Lleis Orgàniques Decrets Llei – Decrets Legislatius Ordenances i Reglaments Reglaments Sentències Lleis Ordinàries
 • 4. Administració local municipal
  • El terme municipal
  • Els veïns que constitueixen el padró d’habitants
  • L’organització municipal (administrativa i de govern) constituïda com ajuntament
 • 5. Administració local municipal
  • Autonomia
  • Personalitat jurídica
  • Representació de la seva col·lectivitat
  • Capacitat de gestió dels serveis públics propis
 • 6. Administració local municipal
  • Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978
  • Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol
  • Carta Europea de l’Autonomia Local , feta a Estrasburg el 15 de octubre del 1985 i ratificada per Instrument de 20 de gener del 1988
 • 7. Constitució i municipi
  • Organització
  • Art 137 “ El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”
  • Autonomia i democràcia local
  • Art. 140 “ La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales”
  • Finançament
  • Art. 142 “Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”
 • 8. Constitució i documentació
  • Accés als documents
  • Art 105. b “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”
  • Competències exclusives
  • Art 149.1.28 “ Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas”
 • 9. Estatut i municipi
  • Organització
  • Art 83.1 “Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries”
  • Municipi i autonomia local
  • Art 86.1 “El municipi és l’ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en els afers públics ”
  • Art 86.2 “El govern i l’administració municipals corresponen a l’ajuntament, format per l’alcalde o alcaldessa i els regidors”
 • 10. Estatut i municipi
  • Organització i potestat normativa
  • Art 87.1 “Els municipis disposen de plena capacitat d’autoorganització”
  • Art 87.3 “Els municipis tenen potestat normativa, com a expressió del principi democràtic en què es fonamenten, en l’àmbit de llurs competències i en els altres sobre els quals es projecta llur autonomia”
  • Competències
  • Art 84.1 “Aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat”
 • 11. Estatut i municipi
  • Ordenació i gestió del territori, d'urbanisme i la disciplina urbanística
  • Planificació i gestió de l’habitatge públic
  • Ordenació i prestació de serveis bàsics a la comunitat
  • Gestió dels equipaments municipals
  • Coordinació dels diferents cossos i forces de seguretat
  • Protecció civil i prevenció d’incendis
  • Planificació i gestió de l’educació infantil
  • Gestió i vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya
  • Circulació i serveis de mobilitat i gestió del transport de viatgers municipal
  • Regulació de l’establiment d’autoritzacions d’activitats econòmiques
  • Regulació i gestió dels equipaments esportius i de lleure
  • Regulació de l’establiment d'infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions
  • Prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i d’acolliment dels immigrants
  Competències municipals
 • 12. Estatut i documentació
  • Competències exclusives
  • Art 127. Cultura. “Els arxius, les biblioteques, els museus i els altres centres de dipòsit cultural que no són de titularitat estatal, incloent-hi en tot cas:
  • Primer. La creació, la gestió, la protecció i l’establiment del règim jurídic dels centres que integren el sistema d’arxius i el sistema bibliotecari, dels museus i dels altres centres de dipòsit cultural.
  • Segon. L’establiment del règim jurídic dels béns documentals, bibliogràfics i culturals que hi estan dipositats.
  • Tercer. La conservació i la recuperació dels béns que integren el patrimoni documental i bibliogràfic català.
 • 13. Legislació de l’Estat
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local
  • Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales
    • Registre municipal
    • Expedients administratius
    • Consulta dels arxius
  • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
    • Dret dels ciutadans
    • Dret d’accés als arxius
    • Mitjans tècnics
 • 14. Legislació de l’Estat
  • Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
  • Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
  • Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos
    • Àmbit d’aplicació
    • Arxiu electrònic de documents
    • Expedient electrònic
 • 15. Legislació de Catalunya
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 13/1989 de 28 d’abril d’organització i règim jurídic de les Administracions Públiques
  • Llei 9/1993 de 30 de setembre de Patrimoni Cultural Català
    • Objecte de la llei
    • Col·laboració entre administracions
    • Patrimoni documental
 • 16. Legislació de Catalunya
  • Llei 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i documents
    • Els documents públics
    • Accés
    • Responsabilitats dels titulars de documents públics
    • Gestió dels documents públics
    • Avaluació dels documents públics
    • Entitats obligades a tenir arxiu
    • Els arxius municipals
    • Capacitat sancionadora
  • Decret 190/2009 de 9 de desembre dels requisits pels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya
  • Decret 13/2009, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents
 • 17. El reglament d’arxiu municipal
  • Definició del servei
  • Definició d’arxiu
  • Definició document
  • Patrimoni cultural municipal
  • Funcions
  • Gestió dels documents
  • Accés i consulta
  • Protecció i difusió
 • 18. Bibliografia
  • Carta Europea de l’Autonomia Local
  • Constitución Española
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret 13/2009, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents
  • Decret 190/2009 de 9 de desembre dels requisits pels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya
  • Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
  • Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos
  • Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
  • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
  • procedimiento Administrativo Común
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local
  • Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
  • Llei 9/1993 de 30 de setembre de Patrimoni Cultural Català
  • Llei 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i documents
  • Llei 13/1989 de 28 d’abril d’organització i règim jurídic de les Administracions Públiques
  • Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales
  • Reial Decret 1010/1981, de 27 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis del Ministeri de Cultura a la Generalitat de Catalunya
  • Reglament de l’arxiu municipal de Canet de Mar
  • Reglament del Servei d’arxiu de Polinyà
  • Reglament de funcionament del Servei d’Arxiu municipal de l’Ajuntament de Manlleu
 • 19. Webgrafia
  •  
  • http://arxivers.com
  • http://codi.fmc.cat
  • http://ca.wikipedia.org
  • http://noticias.juridicas.com
  • http://www.boe.es
  • http://www.diba.cat/cemical
  • http://gencat.cat
  • http://www.judicatura.com
  • http://www.060.es
 • 20. Dret i Administració Local El reglament d’arxiu municipal Aspectes Jurídics de la Documentació Jaume Ponsa Peña Moltes gràcies

×