• Like
 • Save
REHABcatala
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,758
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. REHAB REHAB ENCÀRREC DE PROJECTE EXECUTIU COMPLETERMITA DE SANT (REDUÏT) JAUME
 • 2. Hoja1PRESSUPOSTREHABILITACIÓ DE LERMITA DE SANT JAUME A LA GRANJA DESCARPQUADRE DE PREUS JUSTIFICACIÓ AMIDAMENTSNUMERO CODI IteC U DESCRIPCIÓ PREU/EUROS UNITATS PREU/EUROS PARCIAL IMPORT UNITATS SUPERFÍCIE m2 AMIDAMENT Membrana TYVEK HD SOFT impermeable i transpirable, (o equivalent) col·locada senseP1 m2 adherir al suport, inclòs pp de cavalcaments 8,83 1 70 70JUSTIFICACIÓMà dobra A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,075 16,95 1,27125 A0137000 h Ajudant col·locador 0,075 14,78 1,1085 SUBTOTAL 2,37975 Barrera impermeable a laigua i transpirable al vapor daigua tipus tyvek hd soft o equivalent,Materials B7711A00 m2 amb una lamina de polietile dalta densitat de 60g/m2 de pes, col·locada no adherida 1,2 4,39 5,268 B7B11160 m2 Capa geotextil de protecció (evitar que el suport no malmeti la impermeabilització) 1,1 0,65 0,715 SUBTOTAL 5,983 DESPESES AUXILIARS 2,00% 0,047595 COST DIRECTE 8,410345 DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,42051725 COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,83NUMERO CODI IteC U DESCRIPCIÓ PREU/EUROS UNITATS PREU/EUROS PARCIAL IMPORT UNITATS LONGITUD m AMIDAMENT Tanca mòbil, de 2 m dalçària, dacer galvanitzat, amb mall electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D , bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixar a peus prefabricatsP2 m de formigó, i amb el desmuntatge inclòs 2,64 1 30 30JUSTIFICACIÓMà dobra A0140000 h manobre 0,1 14,14 1,414 SUBTOTAL 1,414Materials B6AZAF0A U Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla dacer i per a 20 usos 0,3 0,42 0,126 Tanca mòbil, de 2 m dalçària, dacer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a B6AA211A m peus prefabricats de formigó, per a 20 usos. 1 0,95 0,95 SUBTOTAL 1,076 DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,02121 COST DIRECTE 2,51121 DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,1255605 COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64 Hoja1NUMERO CODI IteC U DESCRIPCIÓ PREU/EUROS UNITATS PREU/EUROS PARCIAL IMPORT UNITATS SUPERFÍCIE m2 AMIDAMENT Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball damplària com a mínim de 60 cm, escales daccés, baranes laterals. Sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, incloses tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb unP3 m2 recorregut total màxim de 20 km 7,34 1 36 36JUSTIFICACIÓ Página 1Mà dobra A012M000 h Oficial 1a muntador 0,12 17,52 2,1024 A013M000 h Ajudant muntador 0,24 14,78 3,5472 SUBTOTAL 5,6496Maquinària C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,04 31,42 1,2568 SUBTOTAL 1,2568 DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,084744 COST DIRECTE 6,991144 DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,3495572 COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,34NUMERO CODI IteC U DESCRIPCIÓ PREU/EUROS UNITATS PREU/EUROS PARCIAL IMPORT UNITATS SUPERFÍCIExDIES AMIDAMENT Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm damplària i alçària <=200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball damplària com a mínim de 60 cm, escales daccés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cadaP4 m2 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats 0,15 1 1620 1620JUSTIFICACIÓ Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm damplària i alçària <=200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball damplària com a mínim de 60 cm, escales daccés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cadaMaterials B0Y15250 m2 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats 1 0,14 0,14 SUBTOTAL 0,14 COST DIRECTE 0,14 DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,007 COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15NUMERO CODI IteC U DESCRIPCIÓ PREU/EUROS UNITATS PREU/EUROS PARCIAL IMPORT UNITATS DIES AMIDAMENT Lloguer diari de grup electrògen dentre 10 i 20 KVA, inclòs assegurances, legalització, gasoilP5 dia per al seu funcionament i el transport diari sobre camió o remolc per evitar robatori 53,76 1 45 45JUSTIFICACIÓ