REHABcatala

2,875 views
2,843 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,875
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,305
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

REHABcatala

  1. 1. REHAB REHAB ENCÀRREC DE PROJECTE EXECUTIU COMPLETERMITA DE SANT (REDUÏT) JAUME
  2. 2. Hoja1PRESSUPOSTREHABILITACIÓ DE LERMITA DE SANT JAUME A LA GRANJA DESCARPQUADRE DE PREUS JUSTIFICACIÓ AMIDAMENTSNUMERO CODI IteC U DESCRIPCIÓ PREU/EUROS UNITATS PREU/EUROS PARCIAL IMPORT UNITATS SUPERFÍCIE m2 AMIDAMENT Membrana TYVEK HD SOFT impermeable i transpirable, (o equivalent) col·locada senseP1 m2 adherir al suport, inclòs pp de cavalcaments 8,83 1 70 70JUSTIFICACIÓMà dobra A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,075 16,95 1,27125 A0137000 h Ajudant col·locador 0,075 14,78 1,1085 SUBTOTAL 2,37975 Barrera impermeable a laigua i transpirable al vapor daigua tipus tyvek hd soft o equivalent,Materials B7711A00 m2 amb una lamina de polietile dalta densitat de 60g/m2 de pes, col·locada no adherida 1,2 4,39 5,268 B7B11160 m2 Capa geotextil de protecció (evitar que el suport no malmeti la impermeabilització) 1,1 0,65 0,715 SUBTOTAL 5,983 DESPESES AUXILIARS 2,00% 0,047595 COST DIRECTE 8,410345 DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,42051725 COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,83NUMERO CODI IteC U DESCRIPCIÓ PREU/EUROS UNITATS PREU/EUROS PARCIAL IMPORT UNITATS LONGITUD m AMIDAMENT Tanca mòbil, de 2 m dalçària, dacer galvanitzat, amb mall electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D , bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixar a peus prefabricatsP2 m de formigó, i amb el desmuntatge inclòs 2,64 1 30 30JUSTIFICACIÓMà dobra A0140000 h manobre 0,1 14,14 1,414 SUBTOTAL 1,414Materials B6AZAF0A U Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla dacer i per a 20 usos 0,3 0,42 0,126 Tanca mòbil, de 2 m dalçària, dacer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a B6AA211A m peus prefabricats de formigó, per a 20 usos. 1 0,95 0,95 SUBTOTAL 1,076 DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,02121 COST DIRECTE 2,51121 DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,1255605 COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64 Hoja1NUMERO CODI IteC U DESCRIPCIÓ PREU/EUROS UNITATS PREU/EUROS PARCIAL IMPORT UNITATS SUPERFÍCIE m2 AMIDAMENT Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball damplària com a mínim de 60 cm, escales daccés, baranes laterals. Sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, incloses tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb unP3 m2 recorregut total màxim de 20 km 7,34 1 36 36JUSTIFICACIÓ Página 1Mà dobra A012M000 h Oficial 1a muntador 0,12 17,52 2,1024 A013M000 h Ajudant muntador 0,24 14,78 3,5472 SUBTOTAL 5,6496Maquinària C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,04 31,42 1,2568 SUBTOTAL 1,2568 DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,084744 COST DIRECTE 6,991144 DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,3495572 COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,34NUMERO CODI IteC U DESCRIPCIÓ PREU/EUROS UNITATS PREU/EUROS PARCIAL IMPORT UNITATS SUPERFÍCIExDIES AMIDAMENT Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm damplària i alçària <=200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball damplària com a mínim de 60 cm, escales daccés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cadaP4 m2 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats 0,15 1 1620 1620JUSTIFICACIÓ Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm damplària i alçària <=200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball damplària com a mínim de 60 cm, escales daccés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cadaMaterials B0Y15250 m2 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats 1 0,14 0,14 SUBTOTAL 0,14 COST DIRECTE 0,14 DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,007 COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15NUMERO CODI IteC U DESCRIPCIÓ PREU/EUROS UNITATS PREU/EUROS PARCIAL IMPORT UNITATS DIES AMIDAMENT Lloguer diari de grup electrògen dentre 10 i 20 KVA, inclòs assegurances, legalització, gasoilP5 dia per al seu funcionament i el transport diari sobre camió o remolc per evitar robatori 53,76 1 45 45JUSTIFICACIÓ

×