Zaman yonetimi ve planlama

2,838 views
2,315 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,838
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
94
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zaman yonetimi ve planlama

 1. 1. ZAMAN KAVRAMI VE ÖNEMI ZAMAN çok değerli bir sermayedir. ZAMAN mutlak kardır. ZAMAN satın alınmaz. ZAMAN saklanmaz ve depolanmaz. ZAMAN çoğaltılamaz. ZAMAN kesinlikle bir daha geri gelmemek üzere akıp gider. Zaman nedir? Zaman sahip olduğumuz en önemli ve değerli hazinedir. Her ne kadar; «Vakit nakittir» , «Time is money» veya «Zeit ist Geld» diyerek tüm dünya insanları zamanı parayla eş tutsalar da, aslında zaman paradan önemli ve değerlidir.
 2. 2. YAŞAMIMIZDAKI BIR SAATLIK ZAMANIN DEGERI ACABA NEDIR?Ortalama bir insan ömrü aĢağı yukarı iki yüz bin (200.000) planlanabilir saatle sınırlıdır.Ġktisadi olarak yapılan araĢtırmalara göre, bir insan toplam iĢ görebilme gücünün ancak % 30 - 40 nı kullanabilmektedir. Peki geriye kalan %60 civarındaki iĢ görebilme gücü nereye gidiyor? NetleĢmemiĢ hedefler, Planlamada yapılan hatalar, Plansızlık, Önceliklere gerekli önemi verememe, Sürekli erteleme, Öze inememe, Detayla fazla uğraĢma,
 3. 3. BIR GÜNÜMÜZÜ NASIL HARCARIZ ?Bir günde 24 saat vardır ve bu herkes FAALiYET SÜRE (SAAT)için aynıdır. Farklı olan ise bu 24 UYKU 8saatin kullanıĢ Ģeklidir. Sağdaki TEMIZLIK 1tabloda 24 saatin insanlar tarafındangenelde nasıl harcandığı YEMEK 3görülmektedir. SEYAHAT 2Sağdaki tabloya göre bir gün içinde ÇALIġMA 8kendimize ayıracak 2 saat zamanımız + --------kalıyor. Birde çalıĢma saatlerinin TOPLAM 22genelde 8 saatin üzerinde olduğudüĢünülecek olursa, elimizdeki ikisaatin gittiği de görülmektedir.“ BOġ DURMAYIP BĠR Ġġ YAPIYOR OLSANIZ BĠLE, O ANDA YAPILACAKDAHA ÖNEMLĠ BIR ĠġĠNĠZ VARSA ZAMANINIZI BOġA HARClYORSUNUZDEMEKTĠR.. ““ NE YAPTIĞIMIZ DEĞĠL , NE ĠÇĠN YAPTIĞlMIZ ÖNEMLĠDĠR.”
 4. 4. ZAMAN YÖNETIMIZaman yönetimi - amaçlarımızı, sorumluluklarımızı, zevklerimizi ve sosyal yaşamımızın içerdiği bütün etkinliklerimizi bir arada yürütebilecek bir biçimde planlanması anlamına gelmektedir.
 5. 5. ZAMAN YÖNETIMI HAKKINDA Zaman yönetimi önceliklerini bilmektir. (Alan Lackin) Zaman yönetimi öz-yönetimdir. (Charles Hobbes) Zaman yönetimi zamandan çok yönetimle ilgilidir; bireyin kendisini yönlendirerek olayları yönetmesidir. (Robert Dorney) “Önemli işler, asla önemsiz işlerin insafına terk edilmemelidir.” (Goethe)
 6. 6. ZAMAN TUZAKLARI “Hayır” diyememek Plânsızlık Önceliklerin yokluğu Dağınıklık – düzensizlik Kararsızlık – ertelemecilik Yetki ve görev devretmemek Gereksiz ayrıntılarla uğraşmak Gereğinden fazla iş yüklenmek Yetersiz – gecikmiş – yanlış bilgi
 7. 7. PLANLAMA YAPILMASI Planlama, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli araç ve yöntemlerin seçimidir. Bu seçimde var olan seçenekleri belirlemek ve en uygun olanına karar vermektir.
 8. 8. PLANLAMA YAPILMASI  Amaçları belirlemek  Yıllık plânlar yapmak  Aylık amaç ve öncelikleri belirlemek  Haftalık plân çizelgesi kullanmak  Günlük plân yapmak  Yapılacaklar listesini önceliklendirmek  Zamanı çarçur eden şeyleri ortaya çıkarmak  Krizleri öngörmek  Beklenmeyeni beklemek
 9. 9. ZAMANI PLANLAMANIN KAZANDIRDIGI AVANTAJLAR : Mesleki ve özel hedeflere daha sağlam ve çabuk ulaşma Gerçekten önemli işlerimiz ve hedeflerimiz için zaman kazanma Daha az telaş ve stres, günlük iş akışına sağlıklı bakma Unutmayalım ki en önemli planlama prensibi yazılı faaliyetlerdir. Yalnız akılda kalan planın ana hatları ve hatta tamamı unutulabilir. Yazılı planlar zihnin yükünü hafifletir. Yazılı bir plan kişinin işe karşı olan motivasyonunu yükseltir. Onu işinde daha etkin kılar.
 10. 10. ZAMANI PLANLAMANIN KAZANDIRDIGI AVANTAJLAR : Yazılı plan sayesinde, belirlenen hedeflerde daha az sapmalar olur, Konsantrasyon artar, güç görünen işler zamanında biter. Gün bitiminde halledilmemiş işler gözümüzden kaçmaz, kontrol kolaylaşır. Yapacağınız günlük planlar sayesinde başarı artar, önemli işlerinizi engelleyen ıvır zıvır işleri ikinci plana atabilirsiniz. Yazılı yapılan günlük planlarınız, önce veya sonra yapılan ya da bitmemiş işlerinizi takip etmenizi kolaylaştırır, gerekli tedbirleri almanızı sağlar.
 11. 11. BIR IŞI. . . Söylemek başka, duymak başka! Duymak başka, anlamak başka! Anlamak başka, kabullenmek başka! Kabullenmek başka, yapmak başka! Bir kere yapmak başka, sürekli yapmak başka! Tilo Pfeifer

×