Teória literatúry

486 views
182 views

Published on

Mikrokompozícia

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teória literatúry

 1. 1. + Mikrokompozícia Paťa Drobná Teória literatúry Pre moje jediné
 2. 2. + Mikrokompozícia  výstavba textu, jeho členenie a odstupňovanie  medzitextové kontakty  nadväznosti viet  členenie (odsek, kapitola)  odstupňovanie textu
 3. 3. + Odstupňovanie textu  rozčlenenie textu na pásmo rozprávača a pásmo postáv  pásmo rozprávača: autorská reč, polopriama reč, nevlastná priama reč a zmiešaná reč  voči nej sa vyčleňuje(aj graficky) priama reč postáv
 4. 4. + Odsek  najmenšia nadvetná kontextová jednotka  obyčajne z viacerých viet, ktorí majú spoločnú ústrednú myšlienku  ústredná myšlienka je vyjadrená na začiatku alebo na konci  v opisoch väčšinou na začiatku  v próze vyznačuje nové významové časti v texte
 5. 5. + Pásmo rozprávača  rôzne žánre, zachytáva uzavretý príbeh, ktorý nemusí byť v časovo-príčínnej nadväznosti  4 základné typy: autorský rozprávač, personálny rozprávač, priamy rozprávač, rozprávač „oko kamery”.
 6. 6. + Autorský rozprávač  nezainteresovaný pozorovateľ toho, čo sa deje  všíma si vnútorný aj vonkajší život všetkých postáv, pozná ich myšlienky, pozná sociologické a historické súvislosti  informuje o udalostiach odohrávajúcich sa na rôznych miestach v tom istom čase  nazýva sa aj „vševedúcim” rozprávačom  používa 3. osobu minulého času  nachádzame ho v klasickej próze- Balzac, Tolstoj  toto rozprávanie zabezpečuje epickú šírku
 7. 7. + Personálny rozprávač  zobrazuje len jednu postavu v celej šírke jej vonkajšieho a vnútorného života  ostatné postavy sleduje len z uhla pohľadu tejto postavy  najčastejšie sa stotožňuje s hlavnou postavou, ale môžu sa aj meniť  rozprávanie je v 3. osobe minulého času  pracuje s vnútorným monológom  moderná próza: Woolfová, Čapek.
 8. 8. + Priamy rozprávač  vnútorný život jednej postavy a vonkajšie prejavy ostatných postáv  stotožňuje sa s jednou z postáv- rozpráva v 1. osobe  súčastná próza- Margita Figuli
 9. 9. + Rozprávač „oko kamery”  vonkajšie prejavy postáv a ich vzhľad  opisy správanie, dialógy, gestá- poukazujú na vnútorný život  neusiluje sa o zachytenie psychologického sveta  dáva priestor predstavivosti
 10. 10. + Nepriama reč  reprodukuje sa ňou prehovor niektorej postavy  pomenúva postavy,ktorej myšlienku vyjadruje  v uvádzacej vete sú spravidla slovesá, táto veta je nasledovaná vedľajšou predmetovou vetou so spojkou že
 11. 11. + Polopriama reč  súčasť pásma rozprávača  prechod medzi autorskou rečou a nevlstnou priamou rečou  3. os. a subjektívna  referovanie o myšlienkach postavy
 12. 12. + Pásmo postáv
 13. 13. + Vnútorný monológ  myslený, nevyslovený prehovor  zachytáva prúd vedomia v jeho chaotickom stave  vnútro postavy  polopriama alebo nevlastná priama reč  krízový stav postavy  3 druhy: úvahový, spomienkový, dejový  príklad
 14. 14. + Priama reč  prehovor postavy vrámci dialógu  doslovným znením prehovoru postavy v epike  autenticita prejavu-hovorovosť  úvodzovky, pomlčky
 15. 15. + Nevlastná priama reč  reč postavy včlenená do pásma rozprávača  nie je špeciálne vyznačená  najčastejšie 1.os. j.č. alebo m.č.  hovorová, spontánna, expresívna
 16. 16. + Formy prehovorov
 17. 17. + Monológ  v epike prislúcha rozprávačovi  v dráme komentovanie istých udalostí, vysvetlenie súvislostí
 18. 18. + Replika  základná jednotka dialógu, prehovor jednej postave v texte  v epike-priama reč
 19. 19. + Dialóg  rozhovor medzi dvoma alebo viacerými postavami  epický dialóg je súčasťou pásma rozprávača  dramatický dialóg je sa priamo napája na diváka
 20. 20. + Pointa  výrazné, prekvapivé vyvrcholenie textu dosiahnuté náhlym zvratom Digresia  mikrokompozičný prvok, zakladá sa na odbočení od hlavnej dejovej línie  spomaľujúci prvok, vyjadruje postoj rozprávača
 21. 21. + Prológ  úvod literárneho diela  naznačuje obsaj diela  píše ho autor  antika, stredovek, renesancia
 22. 22. + Epilóg  ukončenie príbehu, doslov  v dramatickej tvorbe-zhrnutie deja  opak prológu
 23. 23. + Otázky  čo je to dialóg?  na aké dve pásma delíme epický text?  koľko mačiek bolo na obrázku?  čo je odsek?  aký bol názov tejto prezentácie?  typy rozprávačov?
 24. 24. + Zdroje  Harpáň-Teória literatúry  Žílka- Poetický slovník
 25. 25. + Ďakujem za pozornosť

×