Heal the world

904 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
904
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Heal the world

 1. 1. VIETNAM<br />Khôngcógìquýhơn<br />độclậptự do<br />WWW.AZGO.VN<br />
 2. 2. MALAYSIA<br />Peace is the only battle worth waging.<br />
 3. 3. SINGAPORE<br />Hòa bình là cuộc chiến duy nhất đáng tiến hành.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 4. 4. All we are saying is give peace a chance.<br />THAILAND<br />
 5. 5. LAOS<br />Tất cả những gì chúng tôi nói là hãy cho hòa bình một cơ hội.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 6. 6. It isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it. One must work at it.<br />CAMPUCHIA<br />
 7. 7. Nói về hòa bình là không đủ. Bạn phải tin vào nó. Và tin vào hòa bình là không đủ. Bạn phải hành động vì nó.<br />WWW.AZGO.VN<br />INDONESIA<br />
 8. 8. You either get tired fighting for peace, or you die.<br />CHINA<br />
 9. 9. HONGKONG<br />Hoặc bạn thấy mệt mỏi khi chiến đấu vì hòa bình, hoặc bạn chết.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 10. 10. In peace, sons bury their fathers; in war, fathers bury their sons<br />WWW.AZGO.VN<br />JAPAN<br />
 11. 11. KOREA<br />Thờibình, con chôn cha; thờichiến, cha chôn con<br />
 12. 12. Imagine all the people living life in peace. <br />I hope someday you'll join us, and the world will be as one.<br />AUSTRALIA<br />
 13. 13. WWW.AZGO.VN<br />Hãy tưởng tượng tất cả mọi người đều sống trong yên bình. Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ đến với chúng tôi, và thế giới sẽ trở thành một.<br />AMERICA<br />
 14. 14. If everyone demanded peace instead of another television set, then there'd be peace.<br />ENGLAND<br />
 15. 15. FRANCE<br />Nếu tất cả mọi người đều yêu cầu hòa bình thay vì một bộ ti vi nữa thì lúc đó sẽ có hòa bình.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 16. 16. I prefer liberty with danger than peace with slavery.<br />ITALY<br />
 17. 17. Tôi ưa tự do với nguy hiểm hơn là hòa bình trong nô dịch.<br />GERMAN<br />
 18. 18. EGYPT<br />It is fatal to enter any war without the will to win it.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 19. 19. Tai họa chết người khi bước vào bất cứ cuộc chiến nào mà không có ý định chiến thắng.<br />DUBAI<br />
 20. 20. WWW.AZGO.VN<br />There was never a good war, or a bad peace.<br />GREECE<br />
 21. 21. Không bao giờ có chiến tranh tốt đẹp, cũng như hòa bình xấu xa.<br />INDIA<br />
 22. 22. We want peace, and even if we have to fight the bloodiest battle, we are going to get it.<br />WWW.AZGO.VN<br />HOLAND<br />
 23. 23. Chúngtamuốnhòabình, vàngaycảkhichúngtaphảichiếnđấuchốnglạicuộcchiếntranhđẫmmáunhất, chúngtacóđượcnó.<br />SWEDEN<br />
 24. 24. Even peace may be purchased at too high a price.<br />WWW.AZGO.VN<br />RUSSIA<br />
 25. 25. Thậm chí ngay cả hòa bình cũng có thể mua được với một cái giá quá cao.<br />SPAIN<br />
 26. 26. WWW.AZGO.VN<br />Peace is more important than all justice; and peace was not made for the sake of justice, but justice for the sake of peace.<br />PORTUGAL<br />
 27. 27. Hòa bình quan trọng hơn công lý; và hòa bình không phải được tạo ra vì công lý mà chính là công lý được tạo ra vì hòa bình.<br />TURKEY<br />
 28. 28. The meaning of peace is the absence of opposition to socialism.<br />POLAND<br />WWW.AZGO.VN<br />
 29. 29. Ý nghĩa của hòa bình là không còn sự chống đối <br />chủ nghĩa xã hội.<br />FINLAND<br />
 30. 30. War is the greatest plague that can afflict humanity, it destroys religion, it destroys states, it destroys families. Any scourge is preferable to it.<br />CHILE<br />WWW.AZGO.VN<br />
 31. 31. Chiến tranh là bệnh dịch kinh khủng nhất mà nhân loại có thể mắc phải, nó hủy diệt tôn giáo, nó hủy diệt quốc gia, nó hủy diệt gia đình. Tai họa nào cũng dễ chịu hơn nó.<br />BRAZIL<br />
 32. 32. Peace can’t be kept by force; it can only be achieved by understanding. <br />ARGENTINA<br />
 33. 33. Không thể gìn giữ hòa bình bằng bạo lực. Nó chỉ có thể đạt được bằng sự thông hiểu lẫn nhau.<br />VENEZUELA<br />
 34. 34. Political liberty, the peace of a nation, and science itself are gifts for which Fate demands a heavy tax in blood!<br />PERU<br />WWW.AZGO.VN<br />
 35. 35. Sự tự do về chính trị, sự hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu!<br />CUBA<br />
 36. 36. He who is the author of a war lets loose the whole contagion of hell and opens a vein that bleeds a nation to death. <br />WWW.AZGO.VN<br />MEXICO<br />
 37. 37. Kẻ tạo ra chiến tranh thả rông cho địa ngục lây lan và mở tĩnh mạch có thể khiến một quốc gia đổ máu cho tới chết.<br />CANADA<br />
 38. 38. Qui desideratpacempraeparet bellum.<br />NEW ZELAND<br />
 39. 39. Hãy để người yêu hòa bình chuẩn bị cho chiến tranh.<br />WWW.AZGO.VN<br />PAKISTAN<br />
 40. 40. We hear war called murder. It is not: it is suicide.<br />AFGHANISTAN<br />
 41. 41. Người ta vẫn gọi chiến tranh là tội giết người. Không phải: nó là tự sát.<br />WWW.AZGO.VN<br />AUSTRIA<br />
 42. 42. Anyone who thinks must think of the next war as they would of suicide.<br />BRUNEI<br />
 43. 43. WWW.AZGO.VN<br />Ai biết nghĩ phải nghĩ tới cuộc chiến tiếp theo như cách họ nghĩ tới tự sát.<br />BELGIUM<br />
 44. 44. Wars are not paid for in wartime, the bill comes later.<br />DENMARK<br />
 45. 45. Chiến tranh không được trả giá trong thời chiến, hóa đơn sẽ đến sau đó.<br />HUNGARY<br />
 46. 46. Peace is the virtue of civilization.<br /> War is its crime. <br />NORWAY<br />
 47. 47. Hòa bình là đức hạnh của nhân loại. Chiến tranh là tội ác.<br />WWW.AZGO.VN<br />PERSIAN<br />
 48. 48. HEAL THE WORLD<br />WWW.AZGO.VN<br />

×