SMC050 social media en ROI Bart van der Kooi

297 views

Published on

SMC050 social media en ROI Bart van der Kooi.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
297
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Het eerstedatbijmijopkomtalsikdenkaan Return on investment is dit. Het draaitallemaalom geld. Vooral in tijden van crisis is het belangrijkom je financieelteverantwoordenvoor de activiteitenwaar je de focus op legt.
 • Maar blijkbaar is het eenbelangrijkthema. En over elk onderwerpwordennatuurlijkboekengeschreven. Ook over de ROI van Social media. Maar erzijnmeerderemanierenom de ROI van social media tebenaderen..
 • Erik Qualman, schrijver en maker van de meestbekeken Social Media video’s over de snelheid van social media, misschien ken je zewel, zegtdat de ROI van social media eigenlijkcontinuïteit is.
 • Ookeen auteur en motivational speaker, David Meerman Scott, vergelijkt social media met de impact van een Billboard. Hijzwengelthiermeeeigenlijk de discussieaan of social media wel of nietmeetbaar is.
 • Over motivational speakers gesproken. GaryVaynerchuk, grootgeworden in de Wijnhandel, vergelijkt de ROI van social media met de opvoeding.
 • Deze man behoeftgeentoelichting. Hij was zijntijd al vervooruit, want dezeuitspraak past perfect in het huidigedigitaletijdperk, waariniedereenalles maar wilmeten en weten. Maar nietallesdat je kuntmeten is relevant en nietalleswat relevant is kanwordengemeten.
 • AlleZapposmedewerkerszijnvrijomtetwitteren en hun accounts tegebruikenom met klantentepraten. Zondercommerciëleinsteek.
 • Zelfnoemik de ROI van social media ookweleens Return on Ignorance. Oftewel, het tegenovergestelde van Investment. Wat is de opbrengst van het compleetnegeren van de ontwikkelingen van social media? Weten we nog …
 • Dat de telefoongemeengoedwerd op kantoren? De jongeregeneratie, waaronderikzelf, weetdatniet. Maar destijdsheeft het welvoorproblemengezorgd. Straksgaatniemandmeeraan het werk, maar wordenze steeds gestoord door telefoontjestussendoor.
 • Hetzelfdeprocesvondeindjaren ‘90 plaats met de opkomst van internet en websites. Voorgeneratie Y was het al snellogischdat je eenplekjemoestbemachtigen op het world wide web. Maar erwarenontzettendveelbedrijven die zoietshaddenals: wijhebben brochures en folders waaralleinformatie in staat, en adresgegevenszijnvindbaar in de GoudenGids. Waaromzouden we dannog geld uitgevenvoorwattekst op een computer? Vooreen website? Datwaaitwelweer over.
 • Nietverrassend. Ookbij social media is ditgaande. Een hype is het nietmeertenoemen, maar erwordtnogvolopgetwijfeld of ‘men welmeemoetgaan in dezeontwikkeling’. Het is nietietswaar je de keuze in hebtomwel of nietmeetegaan. Nee, het is er en het zalblijvenbestaan. Misschien in eenanderevorm of op eenander platform, maar het zalblijvenbestaan.
 • Je kunt pas van ROI sprekenals je van tevorendoelenhebtbepaald. Heb je van tevorengééndoelenvoor social media bepaald, dan ben je alleen maar je activiteitenaan het goedpraten, maar stuur je nietrichtingeendoel. Dan blijft social media slechtseenmiddel. Doelenbepalenkan op veelmanieren.
 • Watik erg vaaktegenkom in mijnwerk, is de doelstelling ‘meer likes op Facebook’. Dat is een begin, plus het is heel goedmeetbaar! Maar heeft het ooktemaken met je organisatie- of marketingdoelstellingen? Nee!
 • Hetvergaren van likes kannooiteeneinddoelstellingzijn. Het is slechtseen begin. Uiteindelijkwil je dat men eenactiegaatondernemen. Dit is een van de modellen op mijn website. Van zichtbaarheidnaaractie. Tussenstappendaarinzijn:Engagement: watdoet men met de content die je plaatst of die over je gaat? Wordter op geklikt? Hoe langwordt je YouTube video bekeken? Hoeveelreactieskrijg je en watwordtgedeeld met anderen?Influence: welkeinvloedoefentiemanduit, wat is het sentiment, heb je ambassadeurstussen je volgers of BN’ers die over je praten? Wat is het virale bereik, op welkekanalenwordt het verspreide? Hoe vaakwordt je vermeld?Action: je uiteindelijkedoelstellingzal met name hierliggen: hoe vaakzal men een compliment geven, iemandandersactiverenom je product of diensttekopen, offerteopvragen of brochure downloaden. Datwil je graagweten, daarligt je belangrijkstedoelstellingom de échte ROI van social media tebepalen.
 • Natuurlijk is nietelke ROI positief. Hoe kaneennegatieve ROI ontstaan?
 • Door NIETaanwezigtezijn, kan je al zorgenvooreennegatieve ROI. We leven in eentijdwaareendegelijk social media profielonmisbaar is.
 • Albert Heijngingvrolijk door met het posten van Facebook updates, ondanksallePlofkipreacties op hun Facebook pagina. Oftewel het aloude ‘Zenden’, in plaats van converseren of teluisterennaar je doelgroep. Uiteindelijkgingenzedantochoverstag.
 • Ook al zijnbepaaldepersonenzovervelend, wees je erbewust van dat social media openbaarzijn en datreactiesaltijdblijvenstaan. Erzijngenoegvoorbeeldentebedenken van eigenlijkzeermenselijkreageren, maar vanuiteenmerk – en danvertegenwoordig je weldatmerk of bedrijf.
 • Wedstrijduitgeschreven door Nescafé omeen wens in vervullingtelatengaan3.000 likes nodigomtewinnenHongaarsejongenvergaart via 9gag zo’n 47.000 likes om met zijngehandicaptbroertjetegaanbergbeklimmenDe post wordtverwijderd en de jongengediskwalificeerdNescafé Facebook paginawerd door die 47.000 likes + de rest van de wereldvolgespamd met negatiefcommentaar.
 • SMC050 social media en ROI Bart van der Kooi

  1. 1. Social Media: ROIReturn on … wat eigenlijk?
  2. 2. ClickQ Full-service online marketing Social Media E-mailmarketing Google AdWords (SEA)Zoekmachine optimalisatie (SEO) Display Advertising Crossmedia Dashboard Onderdeel vanCrossmedia Communicatiegroep: Noordwest12 (Merkstrategie) V12 (Website ontwerp/bouw) LeadQ (Lead Management)Echtemensen.com (Modellenbureau)
  3. 3. “De ROI van Social Media is dat je business nog steeds bestaat over 5 jaar” Erik Qualman
  4. 4. “Social Media ROI meten is vergelijkbaar met het meten van de impact van een Billboard” David Meerman Scott
  5. 5. “Wat is de ROI van je moeder?” Gary Vaynerchuk
  6. 6. “Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.” Albert Einstein
  7. 7. Benaderingen Meten isJust do it! weten ROI = Continuïteit
  8. 8. Just do it!
  9. 9. “Wat is de ROI van je moeder?” Gary Vaynerchuk
  10. 10. Zappos
  11. 11. Kernwaarde #1“Deliver WOW through service” Kernwaarde #6 “Werk aan eerlijke en open relaties door middel van communicatie”
  12. 12. Social media = continuïteit
  13. 13. “De ROI van Social Media is dat je business nog steeds bestaat over 5 jaar” Erik Qualman
  14. 14. Return on Ignorance?
  15. 15. 1980s: Introductie telefoon op werkplek
  16. 16. Eind jaren ‘90: Internet en websites
  17. 17. Next: Social Media
  18. 18. TelefoonWebsites
  19. 19. Big data
  20. 20. Google Glass
  21. 21. Social media
  22. 22. Social media
  23. 23. Meten = weten
  24. 24. “Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.” Albert Einstein
  25. 25. RelevantNiet meetbaar Meetbaar Niet relevant
  26. 26. RelevantNiet meetbaar Meetbaar Niet relevant
  27. 27. Wanneer spreek je van ROI?
  28. 28. Likes verzamelen = directe ROI
  29. 29. Action Influence • • Ondernemen van acties Vermogen om anderen te activeren • Toon • Product kopen of • Beïnvloedings- dienst afnemen Engagement • vermogen Viraal bereik • • Offerte opvragen Informatie downloaden • Distributie • Complimenten, • Aantal links geklikt klachten, ideeën • Reputatie • Aantal berichten over je merk/organisatie • Vermeldingen • Tijd gespendeerd • Aantal reacties /Exposure replies • Doorstuurratio• Bereik eigen • Mate van ‘sharing’ berichten• Aantal volgers, fans, subscribers• Aantal views• Aantal bezoeken
  30. 30. Exposure Engagement Influence Action
  31. 31. Doelstellingen: social media Conversies vanuit social mediaBezoek via socialmedia kanalen Betrokkenheid bezoekers vanuit social
  32. 32. Nog betere doelstellingen! Omzet per websitebezoeker via social media Winst per websitebezoeker via social media Kostenbesparing per inbound vraag (social t.o.v. telefonisch) Etc…
  33. 33. Negatieve ROI?
  34. 34. 1. Niet aanwezig zijn
  35. 35. 2. Je publiek negeren
  36. 36. 3. Er tegen in gaan
  37. 37. Dave Carroll &United Airlines
  38. 38. Closing thoughts
  39. 39. Klanten identificeren zich met vooruitstrevende merken!
  40. 40. Volgen van bedrijvenNog steeds is het aantal Nederlanders dat merken volgt via social media beperkt,maar het stijgt wel. Vorig jaar volgde 11,4% van de Nederlanders merken in social,dit jaar geeft 14,8% aan dit te doen. Ook het aantal merken dat men volgt groeit ineen jaar van gemiddeld 6,2 merken naar 7,9 merken. Deze ontwikkeling ligt in lijnmet het gebruik van social media in het algemeen van Nederlanders: vorig jaarmaakte 75% van alle Nederlanders gebruik van een vorm van social media, datpercentage ligt nu inmiddels op 83%. Bron: DVJ Insights
  41. 41. Zorg dat je niet achterop raakt
  42. 42. Bepaal doelstellingen, meet en stuur bij
  43. 43. Bedankt!Bart van der KooiClickQ

  ×