Q2, modyul 2, gawain 2 sinibaldo de mas

52,785 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
43 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
52,785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
689
Comments
43
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Q2, modyul 2, gawain 2 sinibaldo de mas

 1. 1. MODYUL 2Iba – Ibang Mukha ng Progreso
 2. 2. Gawain 2Pagsuri sa mga Ideya ng Progreso sa Siglo 19 (Sinibaldo de Mas)
 3. 3. Paglalahad
 4. 4. Sipi 1. mula sa sipi ni Sinibaldo de Mas,isang Espanyol na administrador sa Pilipinas nalumibot din sa ibang mga kolonya sa Espanya saLatin America, kung saan niya nakita ang mgapaghihimagsik laban sa Espanya. Sinulat niyaang Informe sobre el estado de las Filipinas en1842 (Ulat tungkol sa Kalagayan ng Pilipinasnoong 1842) sa kontekstong ito at sa hangarinniyang manatili ang Pilipinas bilang kolonya,taliwas sa nangyari sa Latin America.
 5. 5. SIPI NI SINIBALDO DE MAS ... [To] maintain or keep the Colony forever, i. e. neverto consider its separation …: … it is necessary to keep … [Filipinos] in an intellectualand moral state that their numerical superiority be politicallyless than the …[Spaniards] just as in a balance a pile of hayweighs less than a bar of gold… [C]ircumscribe education toprimary schools where the three “r’s” can be taught, with oneschool in every town as is the present practice and under thecare of the curate. The colleges for men now extant in Manilashould be closed… It is necessary too that in every town there should be aSpanish curate, it being preferable to leave it unattendedspiritually rather than to relinquish it in the hands of theFilipino clergy… this colony in my concept should bemaintained by religion. Based on this principle, nothing canpromote faster its emancipation than to ordain native priests.Some observe that they are inept and vicious and consequentlydo not inspire respect and neither do they wield influence, norare they feared….
 6. 6. SIPI NI SINIBALDO DE MAS There should be assigned clothes to distinguishSpaniards, which should not be used either by the natives orthe mestizos; the best, it seems, for this purpose is a kerchiefaround the neck, an adornment rarely put on by the natives.They should not use any other clothing other than that whichthey themselves have selected: open shirt and a straw headgear. Only the chieftains may wear coats… In the colony, thereshould be no noble blood but the Spaniard’s. When a Filipinoor mestizo meets a Spaniard, he should be obliged to stop(except in Manila) and greet him. If seated, he should standwhen the Spaniard talks to him or passes in front. Whosoevershould raise his hand against a Spaniard, even in defense of hislife, should incur the penalty of going to the public works forthe duration of his life… A Spaniard should not seat a Filipino ormestizo in his house, much less eat with him…
 7. 7. SIPI NI SINIBALDO DE MAS [Filipinos] … should not be taughtSpanish, but only to read and write theirown. It is impossible to avoid circulatingin the provinces papers and books whichare inconvenient for them to read andexperience has taught that those whoknow our language are almost always theheadstrong of the towns and the oneswho murmur, censure and go against thecurate and the mayors. Sinibaldo de Mas, Report on the State of the Philippines in 1842: Interior Politics (Vol. III), manuskritong salin ni Prof. Pablo K. Botor,pp. 1, 10, 11, 31 at 36.
 8. 8. Glosari oTalasalitaan
 9. 9. • Censure – pintasan• Circumscribe – limitahin• Curate –pari o prayleng Espanyol na namumuno sa isang parokya; miyembro siya ng orden• Emancipation – pagpapalaya• Extant – namamalagi• Headstrong – matigas ang ulo• Incur – malapatan ng parusa• Inept – walang kakayahan• Ordain – proseso ng pagiging pari• Relinquish – ipagkatiwala, iwanan• Three r’s – pagbasa (reading), pagsulat (‘riting) at pagbilang (‘rithmetic)• Vicious – mabagsik• Wield influence - mamahala
 10. 10. Pagsusuri
 11. 11. SINIBALDO DE MAS Malayang talakayantungkol sa sipi nabinasa
 12. 12. Pagbubuod
 13. 13. SINIBALDO DE MAS Ano ang pananaw niSinibaldo de Mastungkol sa progreso?
 14. 14. Paglalapat
 15. 15. SAGUTIN ANG TSART – Sinibaldo De MasTungkol sa Mga Rekomendasyon Impormasyong Nahinuhaa. Edukasyonb. Pamamahala ng mgaparokya o simbahanc. Pananamit ng mgaEspanyol at Pilipinod. Pagtrato ng mga Pilipinoat Espanyol sa isa’t isae. Ano ang inaasahang epekto ng kanyang mga rekomendasyon?f. Ano ang pangkalahatang pananaw ni Sinibaldo de Mas tungkol sa progreso?
 16. 16. Pagtataya
 17. 17. SINIBALDO DE MAS Kung ikaw ay nabuhaynoong panahon ng Kastila,ano ang iyong magigingrekomendasyon tungkol saprogreso ng Pilipinas?
 18. 18. Takdang - Aralin
 19. 19. Suriin ang mga ideyang progreso niGregorio Sancianco,pahina 5 ng Learner’sModule.
 20. 20. KEY ANSWERS
 21. 21. SAGUTIN ANG TSART – Sinibaldo De MasTungkol sa Mga Rekomendasyon Impormasyong Nahinuhaa. Edukasyon • Limitahan ang edukasyon • Ang paaralan sa bawat sa primaryang paaralan bayan ay nasa kung saan ituturo ang 3R pamamalakad ng prayle. upang manatiling mas • Limitado ang mababa ang mga Pilipino kaysa sa mga Espanyol. edukasyon ng • Ang mga kolehiyo sa kababaihan. Maynila—na para lang sa • Ang hindi pagturo ng lalaki—ay dapat isara. wikang Espanyol ay • Huwag ituro sa mga isang instrumento Pilipino ang wikang Kastila upang makontrol ang dahil maaaring gamitin ito mga Pilipino. upang hamunin o alabanin ang mga prayle at alkalde.
 22. 22. SAGUTIN ANG TSART – Sinibaldo De MasTungkol sa Mga Rekomendasyon Impormasyong Nahinuhab. Pamamahala • Dapat may • Ang parokyang mga prayleng ay basehan ngparokya o Espanyol sa kapangyarihansimbahan bawat bayan. ng prayle. • Huwag ibigay • Mababa ang ang mga pagtingin ng parokya sa mga prayle sa mga paring mga paring Pilipino. Pilipino.
 23. 23. SAGUTIN ANG TSART – Sinibaldo De MasTungkol sa Mga Rekomendasyon Impormasyong Nahinuhac. Pananamit ng mga • Dapat magkaiba • Kamiseta at salakotEspanyol at Pilipino ang ang karaniwang suot pananamit ng mga ng mga Pilipino. Espanyol sa damit ng • Bihirang gumamit mga Pilipino at ng mestizo. kerchief (panyong • Ang mga hepeng itinatali sa leeg) ang Pilipino mga Pilipino. lamang ay maaaring • Pati ang pananamit gumamit ng coat ay (amerikana). naging tanda ng pagkakaiba at diskriminasyon laban sa mga Pilipino.
 24. 24. SAGUTIN ANG TSART – Sinibaldo De MasTungkol sa Mga Rekomendasyon Impormasyong Nahinuhad. Pagtrato ng mga Pilipino • Ang purong Espanyol lamang Ang Pilipino ayat Espanyol sa isa’t isa ang dapat ituring na marangal. • Dapat tumigil sa anumang itinuring na gawain ang Pilipino o mestizo mababang uri ng tao kapag makita ang isang Espanyol (maliban sa Maynila). at hindi dapat • Kung nakaupo ang Pilipino, itratong kapantay dapat siyang tumayo kapag dadaan sa harap niya o ng Espanyol. kakausapin siya ng isang • Ang di Kastila. • Hindi dapat payagang pagkapantay-pantay umupo ang Pilipino o mestizo ng Pilipino’t sa bahay ng isang Espanyol at lalong hindi dapat makikain sa Espanyol ay isang mga ito. matingkad na • Kung may Pilipinong lalaban sa isang Kastila, kahit upang katangian ng ipagtanggol ang sarili, dapat kolonyalismo. siyang parusahan. Buong buhay siya dapat magtrabaho sa gawaing pampubliko.
 25. 25. SAGUTIN ANG TSART – Sinibaldo De MasTungkol sa Mga Rekomendasyon Impormasyong Nahinuhae. Ano ang inaasahang epekto ng kanyangmga rekomendasyon?• Lalakas ang kapangyarihan ng Espanya saPilipinas at patuloy na mangingibabaw angmga prayle at opisyal na Kastila.• Mananatili ang mga Pilipino sa mababangantas ng kabuhayan at kakayahangintelektuwal.
 26. 26. SAGUTIN ANG TSART – Sinibaldo De MasTungkol sa Mga Rekomendasyon Impormasyong Nahinuhaf. Ano ang pangkalahatang pananaw niSinibaldo de Mas tungkol sa progreso?Para kay Sinibaldo de Mas, ang progreso ayang patuloy na pagkontrol ng mga Espanyolsa halos lahat na aspeto ng buhay ng mgaPilipino upang manatili ang Pilipinas bilangkolonya ng Espanya. Sa ganitong paraanlamang uunlad ang Pilipinas
 27. 27. SANGGUNIANwww.yahoo.com/imagesLearner’s Module, Q2, pp. 2-4Teaching Guide, Q2, pp. 58 - 59
 28. 28. DOWNLOAD LINK www.slideshare.net/jaredram55 Email: jaredram55@yahoo.com
 29. 29. MARAMING SALAMAT PO! Inihanda ni:JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, Araling Panlipunan VII August 30, 2012

×