Paglakas ng europe renaissance

29,905 views

Published on

3 Comments
19 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
29,905
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2,072
Comments
3
Likes
19
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Paglakas ng europe renaissance

 1. 1. ANO ANG RENAISSANCE? Panahon ng kasaysayan saEurope mula ika-14 hanggangika-16 na dantaon. Muling pagkabuhay sakulturang klasikal ng Greeceat Rome na nagbigay-diin sakahalagahan at kakayahan ngtao.
 2. 2. ANO ANG RENAISSANCE? Panahon ng pagbabalik-sigla sa kasalukuyang materyalna bagay mula sa mgapangangailangang ispiritwalnoong Medieval Period.
 3. 3. PANINIWALA Dapat maging malaya ang tao sa paglinang ng kanyang kakayahan at kagustuhan Dapat hangarin ng tao ang lubos na kasiyahang pangkasalukuyan
 4. 4. SALIK SA PAGSIBOL NGRENAISSANCE1. Matatagpuan ang Italy sapagitan ng Kanlurang Asya atKanlurang Europe.a.Kalakalanb.Makatanggap ng iba’t ibangkaisipan
 5. 5. SALIK SA PAGSIBOL NGRENAISSANCE2. Ang Italy ang pinagmulan ngkadakilaan ng sinaunang Rome at higitna may kaugnayan sa Italyano sa mgaRomano kaysa alinmang bansa saEuropea. Ang mga unibersidad sa Italy nanagbibigay-diin sa mga kaalaman sateolohiya at pilosopiya ng Griyego atRomano ay napanatiling buhay sadalawang kabihasnan
 6. 6. SALIK SA PAGSIBOL NGRENAISSANCE3. Pagtataguyod ng mga maharlikangangkan sa mga taong mahuhusay sasining at masigasig sa pag-aaral.Hal: Medici sa pangunguna niLorenzo d’ Medici
 7. 7. BUNGA NG RENAISSANCE1. Pinagyaman ang kabihasnan ng daigdig.2. Nagbunga ng mga kahanga- hangang likha ng sining at panitikan na naging bahagi ng hindi matutumbasang pamana ng sangkatauhan.3. Nagbigay-daan sa Intellectual Revolution ang pag-uusisa at hilig sa kaisipang klasikal
 8. 8. BUNGA NG RENAISSANCE4. Ginising ang nahihimbing na isip ngtao upang baguhin ang malingpaniniwala at pamahiin noongMedieval Period.5. nag-ambag sa paglawak ngkaalaman tungkol sa daigdig.
 9. 9. BUNGA NG RENAISSANCE6. Nagbigay-sigla sa mga eksploradorna nakatuklas ng mga bagong lupain.
 10. 10. BUNGA NG RENAISSANCE7. Nakatulong sa pagsulong atpagkakabuklod ng mga bansa.8. Pinahina nito ang kapangyarihan ngPapa at mga maharlika
 11. 11. BUNGA NG RENAISSANCE9. Ang pagkamulat sa bagong kaisipanang nagbigay-daan sa RebolusyongProtestante o Reformation
 12. 12. ANO ANG HUMANISMO? ang pagbibigay-diin sakahalagahan ng buhay ngtao
 13. 13. ANO ANG HUMANISMO? nagnanasang gisingin at bigyang– halaga ang kulturang klasikal ng mgaGriyego at Romano.
 14. 14. ANO ANG HUMANISMO? nagnanasang gisingin at bigyang– halaga ang kulturang klasikal ng mgaGriyego at Romano. hindi tinutulan ng Humanismo angKristiyanismo kundi buwagin angteolohiya o pag-aaral ng relihiyon.
 15. 15. ANO ANG HUMANISMO? nagnanasang gisingin at bigyang– halaga ang kulturang klasikal ng mgaGriyego at Romano. hindi tinutulan ng Humanismo angKristiyanismo kundi buwagin angteolohiya o pag-aaral ng relihiyon. binigyang – diin ang mgapangangailangang materyal ng tao atang kagandahang makamundongpamumuhay.
 16. 16. ANO ANG HUMANISMO? nagpasiglang-buhay na muli sakulturang klasikal ng sinaunang Greeceat Rome isinalin sa wikang Latin ang mgamanuskritong Griyego at Romano lumaganap ang Renaissance saGermany, Netherlands, Spain atEngland
 17. 17. RUDOLF AGRICOLA nagpalaganap ng Humanismo salabas ng Italy
 18. 18. THOMAS MORE nagpakilala sa pag-aaral ngsangkatauhan sa mga unibersidad saEngland sumulat ng Utopia
 19. 19. FRANCESCO PETRARCH sumulat ng Song Book, isangkoleksyong ng mga sonata ng pag-ibigna patungkol sa kanyang minamahalna si Laura
 20. 20. GIOVANNI BOCCACCIO sumulat ng Decameron, isangtanyag na koleksyon ng 100nakatatawang salaysay
 21. 21. NICCOLO MACHIAVELLI sumulat ng The Prince, ipinayoniya na dapat gumamit ng katusuhan,kalupitan at panlilinlang ng mga pinunopara magtamo ng kapangyarihan
 22. 22. DESIDERIUS ERASMUS sumulat ng In Praise of Folly,tinuligsa niya ang hindi mabuting gawing mga pari at mga karaniwang tao. “Prinsipe ng mga Humanista”
 23. 23. BALDASSARE CASTIGLIONE sumulat ng The Courtier,naglalarawan ng isang tunay na ginoobilang mahusay na mandirigma atmahusay sa larangan ng tula at musikaat nagtataglay ng mga katangian ngisang paham
 24. 24. JOHANNES GUTENBERG nakaimbento ng movable pressna nagpadali sa paglilimbag ng mgaaklat.
 25. 25. LEONARDO DA VINCI kilalang pintor obra maestra: The Last Supperat Mona Lisa
 26. 26. MICHAELANGELO BUONAROTTI dakilang pintor at iskultor ngSistine Chapel sa Vatican.
 27. 27. RAPHAEL SANTI “ganap na pintor” Likha: Sistine Chapel at Madonnaof the Gold finch, The School ofAthens na naglalarawan ng mgapilosopo, siyentista at makatangGriyego.
 28. 28. TITIAN pintor mula sa Venice at may likha:The Crowning of Thorns at TributeMoney. dalubhasa sa paggamit ng kulaypula – dilaw (titian ngayon)
 29. 29. MIGUEL DE CERVANTES pinakatanyag na manunulat naEspanyol at may-akda ng DonQuixote de la Mancha, isang nobelana kumukutya sa kasaysayan ngkabayanihan ng mga kabalyero noongMedieval Period.
 30. 30. WILLIAM SHAKESPEARE Ang “makata ng mga makata” Sumulat ng mga panitikan tungkolsa pagkamakabayan ng mga Ingles atpagmamahal sa kanilang bayan atreyna. Romeo & Juliet Hamlet Macbeth
 31. 31. NICOLAS COPERNICUS “Ang araw ang sentro ngsansinukob at umiikot dito ang lahat ngplaneta pati na ang daigdig”
 32. 32. JOHANNES KEPLER nakatuklas ng alituntuningpangmatematika na tumutukoy salandas na tinatahak ng mga planetahabang umiinog sa araw ang mga ito.
 33. 33. GALILEO GALILEI nakaimbento ng telescope nanakatulong upang mapatotohanan angpahayag ni Copernicus.
 34. 34. SIR ISAAC NEWTON Naimbento ang calculus. natuklasan ang Law of UniversalGravitation
 35. 35. ANDREAS VESALIUS nagpasimula ng anatomiya sakanyang Seven Structures of theHuman Body
 36. 36. WILLIAM HARVEY natuklasan ang sirkulasyon ngdugo
 37. 37. REFERENCEwww.wikipedia.orgwww.yahoo.com/imagesKasaysayan ng Daigdig, pp. 165 - 168
 38. 38. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 39. 39. all is well,all is well,all is well
 40. 40. THANK YOU VERY MUCH!PREPARED:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan IIIOctober 28, 2012

×