Kabanata 4  alexander the great etc
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kabanata 4 alexander the great etc

on

 • 16,918 views

 

Statistics

Views

Total Views
16,918
Views on SlideShare
16,917
Embed Views
1

Actions

Likes
4
Downloads
534
Comments
8

1 Embed 1

https://www.facebook.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

15 of 8 Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kabanata 4  alexander the great etc Kabanata 4 alexander the great etc Presentation Transcript

 • ANG PAGTATATAG NG IMPERYO NI ALEXANDER THE GREAT
 • KING PHILIP OF MACEDONIAhari ng MacedoniaMacedonia, wikang Griyego ngunitkakaunti ang kaugaliang Griyego angsinusunod at nahuhuli sa kabihasnan.
 • KING PHILIP OF MACEDONIAHumanga sa organisasyon ng hukbongThebes at ginawang modelo – phalanx osinsin na lupon ng kawal
 • KING PHILIP OF MACEDONIABattle of Chaeronea (338 BC), sumukoang Greece sa Macedonia.336 BC, pataksil siyang pinatay
 • ALEXANDER THE GREAT Naging hari ng Macedonia sa gulang na dalawampu (20)
 • ALEXANDER THE GREAT Naging hari ng Macedonia sa gulang na dalawampu (20) Minana ang kaharian kundi pati digmaan na iniwan ng kanyang ama.
 • ALEXANDER THE GREAT Naging hari ng Macedonia sa gulang na dalawampu (20) Minana ang kaharian kundi pati digmaan na iniwan ng kanyang ama. Mag-aaral ni Aristotle
 • ALEXANDER THE GREATWinakasan ang pag-aaklas sa Macedonia
 • ALEXANDER THE GREAT Winakasan ang pag-aaklas sa Macedonia Dinurog ang Thebes ngunit hindi sinira ang templo at bahay ni Pindar
 • ALEXANDER THE GREAT 334 BC – tinawid ang Aegean Sea papuntang teritoryo ng Persia kasama ang 300,000 sundalo at 5,000 na hukbong kabayuhan.
 • ALEXANDER THE GREAT Itinuturing na pinakamagaling na heneral sa kasaysayan.
 • ALEXANDER THE GREAT 334 BC – Battle of Grancius laban kay Darius III ng Persia ng Asia Minor.
 • ALEXANDER THE GREAT Malugod siyang tinanggap sa lahat ng lupaing sakop dahil inalis niya ang kinamumuhiang buwis na sinisingil ng mga Persiano taun – taon.
 • ALEXANDER THE GREAT Sa Egypt, ipinahayag niya sa pamamagitan ng isang orakulo na siya ay anak ng diyos.
 • ALEXANDER THE GREAT Sa Egypt, ipinahayag niya sa pamamagitan ng isang orakulo na siya ay anak ng diyos. Itinayo niya ang lungsod ng ALEXANDRIA sa bukana ng Ilog Nile.
 • ALEXANDER THE GREAT 330 BC – sinakop niya ang Persia
 • ALEXANDER THE GREAT 330 BC – sinakop niya ang Persia Sinakop din ang lambak ng Indus sa India
 • ALEXANDER THE GREATHawak niya ang pinakamalawak naimperyo sa kasaysayan sa loob ng 13taon.
 • ALEXANDER THE GREAT324 BC – nagkasakit si Alexander salabis na pagkahapo at paglalasing
 • ALEXANDER THE GREAT324 BC – nagkasakit si Alexander salabis na pagkahapo at paglalasing322 BC – namatay si Alexander sagulang na 33 taon
 • ALEXANDER THE GREATAno ang nangyari sa kanyang itinayongimperyo noong mamatay si Alexander?
 • ALEXANDER THE GREATAno ang nangyari sa kanyangitinayong imperyo noongmamatay si Alexander? Hinati ang imperyo sa tatloniyang heneral.
 • ALEXANDER THE GREATKay ANTIGONUS napuntaang bahaging Europe
 • ALEXANDER THE GREATKay SELEUCUS napunta angAsia
 • ALEXANDER THE GREATKay PTOLEMY napunta angEgypt
 • ALEXANDER THE GREAT200 taon ang lumipas muling nabuo angimperyo ni Alexander sa ilalim ng mgaRomano.
 • ALEXANDER THE GREATNagbigay-daan ang kulturang Hellenic(Griyego / Greece) sa ugnayan ng Silangan atKanluran.
 • ALEXANDER THE GREATBakit nagkaroon ng pananakop ng Asya?1. gumanti sa pagsasalakay ngPersia sa Greece.2. Itatag ang isang imperyo –Imperyo ng Eurasia3. Palaganapin ang kultura ngKanlurang Griyego (Hellenic) saSilangan
 • PAGYABONG NGHELENISTIKONG KULTURA
 • KULTURANG HELLENISTICAno ang kulturang Hellenistic?
 • KULTURANG HELLENISTICAno ang kulturang Hellenistic?ito ang pagsasanib ngpamumuhay ng Greece (datingHellenic) at ng Silangan (Asya)
 • KULTURANG HELLENISTICPaano lumaganap ang kulturangHellenistic?
 • KULTURANG HELLENISTICPaano lumaganap ang kulturangHellenistic?ipinalaganap ito ng mga lungsodna itinatag ni Alexander sa mgalupaing nasakop
 • KULTURANG HELLENISTICPaano lumaganap ang kulturangHellenistic?sinunod ni Alexander ang kulturang kanyang asawa na si Satera,isang Persiano.
 • KULTURANG HELLENISTICPaano lumaganap ang kulturangHellenistic?naimpluwensyihan ang mgaAsyano ng kulturang Hellenic(Greece), sila rin ay nag-iwan dinng impluwensiya ng mgaGriyego.Hal: Lumang Tipan, nasalin sa
 • KULTURANG HELLENISTICAnu – ano ang apat napinakamaningning na sentro ngkulturang Hellenistic?
 • KULTURANG HELLENISTICAnu – ano ang apat napinakamaningning na sentro ngkulturang Hellenistic?1. Alexandria sa Egypt2. Pergamum, malapit sa dating Troy3. Antioch sa Syria4. Rhodes sa Mediterranean
 • KULTURANG HELLENISTICMay malaking pagkakaiba salipunan may kariwasaan, kaginhawaanat kaalaman may karukhaan, kakulangan,pang – aalipin at kamangmangan
 • KULTURANG HELLENISTICNang mabuwag ang mgaimperyong itinayo ni Alexander,sumisikat ang Rome at nagingtagapagmana ng kulturangHellenistic.Rome, nagpanatiling buhay angkulturang Griyego
 • KAISIPANG PAMPULITKA:Pamanang Griyego
 • KAISIPANG PAMPULITIKANagsimula sa mga polis olungsod-estado.Mahalaga ang mga kapakanangpambayan kaysa nga sarilingsuliranin.Polis – hinango ang salitangpolitics at metropolis (mothercity)
 • KAISIPANG PAMPULITIKA IBA’T IBANG URI NG PAMAHALAAN SA GREECE1. MONARKIYA o pamamahala ng hari
 • KAISIPANG PAMPULITIKA IBA’T IBANG URI NG PAMAHALAAN SA GREECE2. ARISTOKRASYA o pamamahala ng kakaunting namumuno
 • KAISIPANG PAMPULITIKA IBA’T IBANG URI NG PAMAHALAAN SA GREECE3. TYRANT o pamamahala ng illegal na pinuno
 • KAISIPANG PAMPULITIKA IBA’T IBANG URI NG PAMAHALAAN SA GREECE4. DEMOKRASYA o kapangyarihan mula sa taong - bayan
 • KAISIPANG PAMPULITIKA“buong tao” – may kakayahangpagyamanin ang kanyang katawangpisikal at kaisipanAgora o lumang pamilihan
 • KAISIPANG PAMPULITIKAGynasium at teatro – linangan ngpisikal na katawan at kakayahan
 • KAISIPANG PAMPULITIKAPERICLES Pinakadakilangstateman ng Greece “Golden Age ngGreece” “UnangMamamayan” o FirstCitizen ng Greece
 • KAISIPANG PAMPULITIKANamuno ngkampanyangpangmilitarPinatatag angdemokrasya saAthensNagsumikap nabigyan ng pasahodang mga naglilingkodsa pamahalaanNagpatayo ng templo
 • KAISIPANG PAMPULITIKAPinalaki angpwersang pandagatng AthensHinikayat ang mgaiskultor, arkitekto,pilosopo atmandudula sa kani-kanilang sining.Ang Athens angpinakamagandanglungsod sa sinaunangpanahon
 • PILOSOPIYA:Pinagmulan ng Karunungan
 • PILOSOPIYAPILOSOPIYA – “pag-ibig sakarunungan o katalinuhan”Philos – love o pag-ibigSophia – wisdom o karunungan
 • PILOSOPIYASOCRATES Unang pilosopo Tinalakay ang suliraninng tao Prinsipyo nanagpapaliwanang ukol sasansinukob Prinsipyo ukol sakatotohanan, kabutihan atkatarungan na dapatgawing gabay ng mga taosa kanilang buhay.
 • PILOSOPIYASOCRATES Matalinong paraan ngpagtatanong SOCRATIC METHODO DIALECTIC – paraanng palitan ng tanong atsagot “kilalanin angsarili”
 • PILOSOPIYASOCRATES Matalinong paraan ngpagtatanong SOCRATICMETHOD ODIALECTIC – paraanng palitan ng tanong atsagot “kilalanin ang sarili” Pinainom ng lason
 • PILOSOPIYAPLATO Sumulat ng Dialogues– Socratic method Sumulat ng TheRepublic – ideyal naestado-Katarungan-Pinaglilingkuran ng matapat namamamayan-Pinamumunuan ng haring -pilosopo
 • PILOSOPIYAPLATO ACADEMY –itinatag na paaralan niPlato
 • PILOSOPIYAARISTOTLE Itinuturing napinakamatalinong tao Astronomy, biology,mathematics, physics,panulaan, pulitika atethics Pamana: Logic atagham ngpangangatwiran
 • EDUKASYON:
 • EDUKASYONMahalaga ang edukasyon sa mgaGriyegoMay pribadong paaralanPEDAGOGUE – tahanan ngedukadong alipinItinuro ang Tatlong R o arithmetic,reading, writing at ang mga tulain niHomer
 • EDUKASYONGeometry, astronomy at pagsasalita sapubliko para sa mga lalakiMahalaga ang palakasan at kalusuganNag-aaral ng musika at sayaw upangpahalagahan ang sining18 taong gulang – pagsasanay-militar atpagseserbisyoMahalaga ang pakikilahaok sa mgagawaing pambayan
 • SINING NGMGA GRIYEGO:Nakatuon sa Tao
 • Istruktura
 • ISTRUKTURADISCOBOLUS /DISCUS THROW -MYRON Makikita ang balanse,dangal at hinahon Malakas siya ngunitmaingat na napipigilang kanyang lakas
 • ISTRUKTURASTATUE OFATHENA INPARTHENON
 • ISTRUKTURASTATUE OF ZEUSat OLYMPIA Isa sa Seven (7)Wonders of theAncient World Likha ni Phidias
 • ISTRUKTURAVENUS DE MILO Kinikilalangpinakamagandanghugis ng babae
 • ISTRUKTURACOLOSSUS OFRHODES Gawa ni Chares Isa sa Seven (7)Wonders of theAncient World
 • ISTRUKTURAMAUSOLEUM ATHALICARNASSUS Gawa ni Scopas Isa sa Seven (7)Wonders of theAncient World
 • ISTRUKTURAPRAXITELESiskultor
 • ISTRUKTURALAOCOON GROUP
 • ISTRUKTURANIKE OF SAMORTHRACE
 • Arkitektura
 • ARKITEKTURAKilala angartiktekturangGriyego sa ganda nghugis atpagkakabagay-bagayng bahagi.PARTHENON,pinakamahusay naarkitekturangGriyego
 • ARKITEKTURAPARTHENON Ipinatayo ni Pericles Laan kay Athena,patron ng mgaAthenian Si Ictinus angnagdisenyo Yari sa marmol Doric ang istilo
 • ARKITEKTURAISTILO NGHALIGI DORIC –pinakapayak, walangsalalayan (base) atsimple ang kapital
 • ARKITEKTURAISTILO NGHALIGI IONIC – makitid angdiyametro at maydisenyong scroll sakapital
 • ARKITEKTURAISTILO NGHALIGI CORINTHIAN –ang kapital ay maydisenyong dahong ngacanthus
 • ARKITEKTURAISTILO NG HALIGI
 • Pagpipinta
 • PAGPIPINTAKakaunti ang kaalaman ng mga Griyegosa pagpipintaMakikita ang mga ito sa mga plorerangnagpapakita ng mga popular na libangan
 • PAGPIPINTAMga pangunahing pintor; Apelles,Zeuxis, Polygnotus at Parrhasius
 • TEATRO
 • TEATROAng dulang Griyego ay para parangalanang mga diyos at bigyan ng magagandangaral ang mga mamamayan.Ipinapakita kung paano dapat humarapang isang tunay na Griyego sa gipit nakalagayan at ipinapakita kung paanonglaging nagtatagumpay ang katarungan
 • TEATRONagsimula bilang isang tulang binibigkasnang sabay – sabay sa saliw ng musikabilang parangal kay DIONYSUS, diyosng alak.
 • TEATRONagsimula bilang isang tulang binibigkasnang sabay – sabay sa saliw ng musikabilang parangal kay DIONYSUS, diyosng alak.DALAWANG URI NG DRAMAtrahedya
 • TEATRO Nagsimula bilang isang tulang binibigkas nang sabay – sabay sa saliw ng musika bilang parangal kay DIONYSUS, diyos ng alak. DALAWANG URI NG DRAMAtrahedya – nakabatay sa epiko ni Homerkomedya
 • TEATROAESCHYLUS “Ama ng trahedyangGriyego” Unang pinakadakilangmandudulang Griyego May-akda ngAgamemnon
 • TEATROSOPHOCLES Pangalawang sakilalang mandudulangGriyego Dinala ang trahedyasa tugatog ngkarangalan May-akda ngAntigone
 • TEATROEURIPIDES Pinakabatangmanunulat ng trahedya Sumulat sa pagdurusao paghihirap ng tao lalona sa mga kababaihanat mga alipin May-akda ng TrojanWar
 • TEATROARISTOPHANES Sumulat ng kakaibangat popular na komedyaat ginawang katawa –tawa ang Athenian
 • TULA
 • TULAHOMER May-akda ng Iliad atOdyssey
 • TULAHESIOD May-akda ng Workand Days
 • TULAPINDAR Mahusay sa liriko,isang uri ng tula nabinibigkas sa saliw nglira
 • TULASAPPHO Pinakadakilangmanunulang babae saGreece
 • TALUMPATI OORATORYO
 • TALUMPATIDEMOSTHENES “prinsipe ng mgamanunulampatingGriyego” May depekto sapagsasalita May-akda ngPhilippics, laban kayKing Philip ngMacedonia
 • KASAYSAYAN
 • KASAYSAYANAng mga Griyego ang unangnagsiyasat sa kahulugan okahalagahan ng isangpangyayari.Ang mga Griyego angitinuturing na unang tunay namanunulat o historyador
 • KASAYSAYANHERODOTUS “ama ng Kasaysayan” Naglakbay saMediterranean at Egypt May-akda ng TheHistory of the PersianWars
 • KASAYSAYANTHUCYDIDES Sumulat ngkasaysayan sa paraangmakaagham May-akda ng TheHistory of thePeloponnesian Wars
 • KASAYSAYANXENOPHON Sumulat nang maypaglalahad at maykawili – wilingpamamaraan. Manunulat ngsanaysay at kasaysayan
 • AGHAM
 • AGHAMNaniniwala ang mga Griyego sahindi nababagong mga batas na maykontrol sa bawat pangyayari samundo. Maaaring matuklasan angmga batas na ito sa pamamagitan ngmasusing pananaliksik.Ang mga Griyego ang itinuturing naunang tunay na siyentista
 • AGHAMHIPPOCRATES “Ama ngMedisina” Dulot ngnatural o likasna sanhi angbawat sa akin
 • AGHAMHEROPHILUS Nakatuklas naang dugo mulasa puso aydumadaloy samga ugat atnakaaapekto sautak
 • AGHAMARISTOTLE Pinag-aralan ang iba’tibang halaman at hayopna unang hakbangtungo sa makabagongbiology “Ama ng Biology”
 • AGHAMERATOSTHENES Pinagsanib angastronomiya atheograpiya upangmatantiya ang haba ngekwador ng mundo. Kulang 322km sakabuuang 40, 250km Nakaguhit ng mapa ngAsia, Africa at Europe
 • AGHAMEUCLID May-akda ng Elementsof Geometry, batayan ngmakabagong aklattungkol sa araling ito.
 • AGHAMARCHIMEDES Nag-aral ng pagsukatng isang bilog. Unang naglarawan nglever ARCHIMEDESPRINCIPLE –malalaman ang tiyak nabigat ng isang bagay oang bigat nito kungihahambing sa tubig.
 • AGHAMARISTARCHUS Natuklasan angpag-ikot ng mundoat pag-inog nito saaraw
 • AGHAMHIPPARCHUS Natuklasan angastrolabe na ginagamitsa pagsisiyasat saposisyon ng araw,buwan at tala
 • AGHAMPTOLEMYNag-aral ng masusi sa astronomiya
 • AGHAMGALENNangalap ng unang tuklas sa medisina
 • PILOSOPIYA
 • PILOSOPIYAEPICUREANISMO Itintag ni Epicarus ng Samos “Ang buhay ay magkakaroon ng ibayongkatalinuhan kung magpapakasawa ka sagawaing pangkaisipan” Turo: kumain, uminom at magingmaligaya sapagkat bukas tayo aymamamatay.
 • PILOSOPIYASTOICISM Nilinang nina Zeno at Cyprus Ang pangangailangan ng relihyon bulanggabay sa kaligayahan ng tao. Kinakailangang matanggap ng tao angkahirapan, sakit at kamatayan
 • SANGGUNIANwww.google.com/imagesKasaysayan ng Daigdig, pp. 81 - 90
 • DOWNLOAD LINKwww.slideshare.net/jaredram55Email: jaredram55@yahoo.com
 • MARAMINGSALAMAT PO! Inihanda ni:JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, Araling Panlipunan III August 14 - 21, 2012