Your SlideShare is downloading. ×
0
ARALIN 2
Ang mga Sinaunang Tao
ALAMIN
Gawain 1
KUNG IKAW
KAYA?
Gawain 1 - KUNG IKAW KAYA
Isiping isa ka sa mga taong nabuhay
sa daigdig noong sinaunang panahon.
Pumili sa mga kahon ng t...
Gawain 1 - KUNG IKAW KAYA
PAMPROSESONG
TANONG
PAMPROSESONG TANONG
1. Alin ang iyong mga pinili ?
PAMPROSESONG TANONG
1. Alin ang iyong mga pinili ?
2. Bakit ang mga bagay na ito ang iyong
pinili?
PAMPROSESONG TANONG
1. Alin ang iyong mga pinili ?
2. Bakit ang mga bagay na ito ang iyong
pinili?
3. Kaya mo bang mabuhay...
Gawain 2
I-R-F
(Initial – Refined -Final Idea)
Chart
Gawain 2 – I – R – F Idea
PAUNLARIN
Batay sa makaagham na pag-aaral ng
pinagmulan ng tao, nakita ang mga ninuno
ng tao may 2.5 milyong taon na ang
nakalilipas...
May tatlong pangkat ng homo species
na nabuhay sa daigdig at naging mga
ninuno ng mga kasalukuyang tao. Pag-
aralan ang di...
APE
Sinasabing
pinagmulan ng
tao
CHIMPANZEE
pinapalagay na
pinakamalapit na
kaanak ng tao,
ayon sa mga
siyentista
AUSTRALOPITHECINE
Tinatayang
ninuno ng
makabagong tao;
Ape na may
kakayahang
tumayo nang
tuwid
LUCY
pinakatanyag na
Australopithecus
afarensis na
natuklasan ang
mga labi noong
1974
HOMO
Homo habilis
HOMO
Homo erectus
HOMO
Homo sapiens
Pagkaraang lumitaw ang mga Homo
species partikular ang Homo habilis noong
dakong 2.5 milyong taon ang nakararaan,
nagsimul...
2,500,000 – 10,000 BC
PANAHONG
PALEOLITIKO
PANAHONG PALEOLITIKO
• Tinatawag ding “Panahon ng Lumang Bato” (Old Stone
Age)
PANAHONG PALEOLITIKO
• Nagmula ang Paleolitiko sa mga katagang paleos o
matanda at lithos o bato
PANAHONG PALEOLITIKO
• Pinakamahabang yugto sa kasaysayan ng
sangkatauhan
PANAHONG PALEOLITIKO
• Maiuugat sa pagsisimula ng paggamit ng kasangkapang
bato ng mga hominid
PANAHONG PALEOLITIKO
• Unang gumamit ng apoy at nangaso ang mga
sinaunang tao
LOWER
PALEOLITHIC
PERIOD
LOWER
PALEOLITHIC PERIOD
• Nagwakas dakong 120,000 taon na ang nakararaan
LOWER
PALEOLITHIC PERIOD
• Pinakamaagang pananatili ng tao sa daigdig
LOWER
PALEOLITHIC PERIOD
• Hindi pa lumilikha ng mga kasangkapan
LOWER
PALEOLITHIC PERIOD
• Ang Homo habilis ay nangangahulugang able man o
handy man dahil sila ang unang species ng homin...
LOWER
PALEOLITHIC PERIOD
• Sinundan ng mga Homo erectus nang higit na may
kakayahan sa paggawa ng kagamitang bato
MIDDLE
PALEOLITHIC
PERIOD
MIDDLE
PALEOLITHIC PERIOD
• Dakong 120,000 – 40,000 taon ang nakararaan
MIDDLE
PALEOLITHIC PERIOD
• Paglitaw ng makabagong tao noong 100,000 taon ang
nakalilipas
MIDDLE
PALEOLITHIC PERIOD
• Umusbong ang pagiging artistiko ng mga tao sa
pagpipinta sa katawan at pagguhit sa bato
MIDDLE
PALEOLITHIC PERIOD
• Nabuhay ang taong Neanderthal na natuklasan sa
Germany ang mga labi
UPPER
PALEOLITHIC
PERIOD
UPPER
PALEOLITHIC PERIOD
• Dakong 40,000 – 8,500 taon ang nakararaan
UPPER
PALEOLITHIC PERIOD
• Nagkaroon na ng mga unang pamayanan sa anyong
mga campsite na kadalasang matatagpuan sa mga
lam...
UPPER
PALEOLITHIC PERIOD
• Ang mga Taong Neanderthal ay nawala sa panahong ito
at napalitan ng mga Taong Cro - Magnon
UPPER
PALEOLITHIC PERIOD
• Lumitaw ang mga komplikadong pagpapangkat sa
lipunan.
MGA TANYAG NA
PREHISTORIKONG
TAO
MGA TANYAG NA
PREHISTORIKONG TAO
Ang Homo Sapiens ang pinakahuling species na
ebolusyon ng tao, ang Homo sapiens Neanderth...
MGA TANYAG NA
PREHISTORIKONG TAO
.
Homo sapiens
Neanderthalensis
MGA TANYAG NA
PREHISTORIKONG TAO
. Cro - Magnon
Homo sapiens
Neanderthalensis
MGA TANYAG NA
PREHISTORIKONG TAO
Sa loob ng maraming libong taon,
namuhay ang mga prehistorikong tao sa
pangangaso at pang...
10,000 – 4,000 BC
PANAHONG
NEOLITIKO
PANAHONG NEOLITIKO
Ang huling bahagi ng Panahong Bato ay
tinatawag na Panahong Neolitiko (Neolithic
Period) o Panahon ng B...
PANAHONG NEOLITIKO
Ang terminong neolitiko ay ginagamit
sa arkeolohiya at antropolohiya upang
italaga ang isang antas ng e...
PANAHONG NEOLITIKO
Kilala ang panahong ito sa paggamit
ng makikinis na kasangkapang bato,
PANAHONG NEOLITIKO
Kilala ang panahong ito sa paggamit
ng permanenteng paninirahan sa
pamayanan,
PANAHONG NEOLITIKO
Kilala ang panahong ito sa paggamit
ng pagtatanim,
PANAHONG NEOLITIKO
Kilala ang panahong ito sa paggamit
ng paggawa ng palayok
PANAHONG NEOLITIKO
Kilala ang panahong ito sa paggamit
ng paghahabi
PANAHONG NEOLITIKO
Naganap sa panahong ito ang
Rebolusyong Neolitiko o
sistematikong pagtatanim.
PANAHONG NEOLITIKO
Isa itong rebolusyong agrikultural
sapagkat natustusan na ang
pangangailangan sa pagkain.
PANAHONG NEOLITIKO
Ito rin ang nagbigay - daan sa
permanenteng paninirahan sa isang
lugar upang alagaan ang mga
pananim
PANAHONG NEOLITIKO
Catal Huyuk –
Isang pamayanang
Neolitikong
matatagpuan sa
kapatagan ng Konya
ng gitnang Anatolia
(Turke...
PANAHONG NEOLITIKO
Isang pamayanang sakahan
PANAHONG NEOLITIKO
May populasyong mula 3,000 –
6,000 katao
PANAHONG NEOLITIKO
Magkakadikit
ang mga dingding
ng kabahayan at
ang tabing pasukan
ng isang bahay ay
mula sa bubungan
pab...
PANAHONG NEOLITIKO
Inililibing ang mga yumao sa loob
ng kanilang bahay
PANAHONG NEOLITIKO
May paghahabi,
PANAHONG NEOLITIKO
May paggawa ng mga alahas,
PANAHONG NEOLITIKO
May salamin
PANAHONG NEOLITIKO
May kutsilyo
PANAHONG NEOLITIKO
Nagkaroon ng malaking pagbabago sa
pamumuhay ng mga sinaunang tao nang
matutuhan nila ang paggamit ng m...
4,000 – kasalukuyan
PANAHON
NG METAL
PANAHON
NG TANSO
(Copper Age)
PANAHON NG TANSO
Naging mabilis ang pag – unlad ng tao
dahil sa tanso subalit patuloy pa rin ang
paggamit sa kagamitang ya...
PANAHON NG TANSO
Nagsimulang
gamitin ang tanso
noong 4000 B.C.
sa ilang lugar sa
Asya, at 2000
B.C.E. sa Europe
at 1500 B....
PANAHON NG TANSO
Nalinang
na mabuti ang
paggawa at
pagpapanday
ng mga
kagamitang
yari sa tanso.
PANAHON
NG BRONSE
(Bronze Age)
PANAHON NG BRONSE
Naging malawakan na noon ang
paggamit ng bronse nang matuklasan ang
panibagong paraan ng pagpapatigas di...
PANAHON NG BRONSE
Pinaghalo ang tanso at lata (tin)
upang makagawa ng higit na matigas na
bagay
PANAHON NG BRONSE
Iba’t ibang kagamitan at armas
ang nagagawa mula sa tanso tulad ng
espada,
PANAHON NG BRONSE
Iba’t ibang kagamitan at armas
ang nagagawa mula sa tanso tulad ng
palakol,
PANAHON NG BRONSE
Iba’t ibang kagamitan at armas
ang nagagawa mula sa tanso tulad ng
kutsilyo,
PANAHON NG BRONSE
Iba’t ibang kagamitan at armas
ang nagagawa mula sa tanso tulad ng
punyal,
PANAHON NG BRONSE
Iba’t ibang
kagamitan at
armas ang
nagagawa
mula sa tanso
tulad ng
martilyo,
PANAHON NG BRONSE
Iba’t ibang kagamitan at armas
ang nagagawa mula sa tanso tulad ng
pana
PANAHON NG BRONSE
Iba’t ibang kagamitan at armas
ang nagagawa mula sa tanso tulad ng
sibat
PANAHON NG BRONSE
Sa
panahong ito
natutong
makipagkalak
alan ang mga
tao sa mga
karatig - pook
PANAHON
NG BAKAL
(Iron Age)
PANAHON NG BAKAL
Natuklasan
ang bakal ng mga
Hittite, isang
pangkat ng Indo -
Europeo na
nanirahan sa
Kanlurang Asya
dakon...
PANAHON NG BAKAL
Natutuhan nilang magtunaw at
magpanday ng bakal.
PANAHON NG BAKAL
Matagal nilang pinanatiling
lihim ang pagtutunaw at
pagpapanday ng bakal.
PANAHON NG BAKAL
Nang lumaon, lumaganap ang
paggamit ng bakal sa iba pang
kaharian.
Gawain 3
I – TWEET
MO!
Gawain 3 – I – TWEET MO!
Bumuo ng anim na pangkat na ang
bawat isa ay inaasahang pupunan ng mga
kailangang impormasyon ang...
Gawain 3 – I – TWEET MO!
Ibigay ang mga hinihinging impormasyon ng
organizer batay sa pagkaunawa sa binasa.
Nakatakda sa p...
Gawain 3 – I – TWEET MO!
Pagkatapos ng pag-uulat ng bawat
pangkat, magbigay ng komento sa mga
pahayag ng mga mag-uulat. Is...
PAMPROSESONG
TANONG
PAMPROSESONG TANONG
1. Ano ang mga katangian ng bawat yugto
ng pag-unlad ng kultura ng tao?
PAMPROSESONG TANONG
1. Ano ang mga katangian ng bawat yugto
ng pag-unlad ng kultura ng tao?
2. Ano ang mga patunay na may ...
PAMPROSESONG TANONG
1. Ano ang mga katangian ng bawat yugto
ng pag-unlad ng kultura ng tao?
2. Ano ang mga patunay na may ...
Gawain 4
TOWER OF
HANOI CHART
Gawain 4 – TOWER OF HANOI
CHART
Nasa tuktok ng Tower of Hanoi Chart
ang mga kongklusyon tungkol sa yugto ng
pag-unlad ng k...
PAMPROSESONG
TANONG
PAMPROSESONG TANONG
1. Ano ang kaugnayan ng iyong sagot sa
nakatalang kongklusyon?
PAMPROSESONG TANONG
1. Ano ang kaugnayan ng iyong sagot sa
nakatalang kongklusyon?
2. Nakabuti ba ang pagbabagong ito sa
p...
PAMPROSESONG TANONG
1. Ano ang kaugnayan ng iyong sagot sa
nakatalang kongklusyon?
2. Nakabuti ba ang pagbabagong ito sa
p...
PAMPROSESONG TANONG
1. Ano ang kaugnayan ng iyong sagot sa nakatalang
kongklusyon?
2. Nakabuti ba ang pagbabagong ito sa p...
Gawain 5
ANO NGAYON?
CHART
Gawain 5 – ANO NGAYON?
CHART
Pagkatapos tukuyin ang mahahalagang
konsepto tungkol sa bawat yugto ng pag -unlad
ng kultura ...
Gawain 5 – ANO NGAYON?
CHART
Tukuyin ang kahalagahan ng ilan sa mga
pangyayaring naganap sa iba’t ibang yugto ng
pag-unlad...
Gawain 5 – ANO NGAYON?
CHART
Gawain 5 – ANO NGAYON?
CHART
Gawain 5 – ANO NGAYON?
CHART
Gawain 5 – ANO NGAYON?
CHART
PAMPROSESONG
TANONG
PAMPROSESONG TANONG
1. Gaano kahalaga ang mga pag-unlad na
naganap noong sinaunang panahon?
PAMPROSESONG TANONG
1. Gaano kahalaga ang mga pag-unlad na
naganap noong sinaunang panahon?
2. Paano hinubog ng mga pagbab...
PAMPROSESONG TANONG
1. Gaano kahalaga ang mga pag-unlad na
naganap noong sinaunang panahon?
2. Paano hinubog ng mga pagbab...
Gawain 5 – ANO NGAYON?
CHART
UNAWAIN
Gawain 6
ARCHEOLOGIST
AT WORK
Gawain 6 – ARCHEOLOGIST
AT WORK
Bumuo ng apat na pangkat para sa
gawaing ito. Isiping miyembro ka ng isang
pangkat ng mga ...
Gawain 6 – ARCHEOLOGIST
AT WORK
Gawain 6 – ARCHEOLOGIST
AT WORK
PAMPROSESONG
TANONG
PAMPROSESONG TANONG
1. Ano ang kaugnayan ng mga artifact sa
pagtukoy sa kultura ng mga taong nabuhay
sa Catal H y k?ȕ ȕ
PAMPROSESONG TANONG
1. Ano ang kaugnayan ng mga artifact sa
pagtukoy sa kultura ng mga taong
nabuhay sa Catal H y k?ȕ ȕ
2....
PAMPROSESONG TANONG
1. Ano ang kaugnayan ng mga artifact sa
pagtukoy sa kultura ng mga taong
nabuhay sa Catal H y k?ȕ ȕ
2....
Pagkatapos talakayan ang mga
sagot sa Archaeologist at Work, muling
sagutin ang tanong na nasa I-R-F
Chart. Sa puntong, il...
Matapos matutuhan ang pagsisikap ng mga
sinaunang tao, mapaunlad ang kanilang
pamumuhay, maiisip lamang na tuluyan nilang
...
REFERENCE
• www.Wikipedia.org
• www.google.com/images
• AP 9 – LM, pp. 32 - 43
DOWNLOAD LINK
http://www.slideshare.net/jaredram55
E-mail: jaredram55@yahoo.com
All is well, all is well, all is
well
May the odds be ever in
your favor
Good vibes =)
Prepared by:
JARED RAM A. JUEZAN
Teacher I, AP 7
June 28 - 29, 2014
THANK
YOU
VERY
MUCH!
Aralin 2  sinaunang tao
Aralin 2  sinaunang tao
Aralin 2  sinaunang tao
Aralin 2  sinaunang tao
Aralin 2  sinaunang tao
Aralin 2  sinaunang tao
Aralin 2  sinaunang tao
Aralin 2  sinaunang tao
Aralin 2  sinaunang tao
Aralin 2  sinaunang tao
Aralin 2  sinaunang tao
Aralin 2  sinaunang tao
Aralin 2  sinaunang tao
Aralin 2  sinaunang tao
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Aralin 2 sinaunang tao

54,169

Published on

Published in: Education
34 Comments
45 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
54,169
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2,492
Comments
34
Likes
45
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Aralin 2 sinaunang tao"

 1. 1. ARALIN 2 Ang mga Sinaunang Tao
 2. 2. ALAMIN
 3. 3. Gawain 1 KUNG IKAW KAYA?
 4. 4. Gawain 1 - KUNG IKAW KAYA Isiping isa ka sa mga taong nabuhay sa daigdig noong sinaunang panahon. Pumili sa mga kahon ng tatlong bagay na sa tingin mo’y makatutulong sa iyong pang – araw araw na pamumuhay. Mahalagang maipaliwanag mo ang dahilan ng iyong pagpili.
 5. 5. Gawain 1 - KUNG IKAW KAYA
 6. 6. PAMPROSESONG TANONG
 7. 7. PAMPROSESONG TANONG 1. Alin ang iyong mga pinili ?
 8. 8. PAMPROSESONG TANONG 1. Alin ang iyong mga pinili ? 2. Bakit ang mga bagay na ito ang iyong pinili?
 9. 9. PAMPROSESONG TANONG 1. Alin ang iyong mga pinili ? 2. Bakit ang mga bagay na ito ang iyong pinili? 3. Kaya mo bang mabuhay sa sinaunang panahong kung taglay mo angbagay na pinili? Ipaliwanag ang sagot.
 10. 10. Gawain 2 I-R-F (Initial – Refined -Final Idea) Chart
 11. 11. Gawain 2 – I – R – F Idea
 12. 12. PAUNLARIN
 13. 13. Batay sa makaagham na pag-aaral ng pinagmulan ng tao, nakita ang mga ninuno ng tao may 2.5 milyong taon na ang nakalilipas. Sila ang homo specieshomo species (homo na nangangahulugang tao) nagtagumpay makiayon sa kanilang kapaligiran at nagawang harapin ang mga hamon ng sitwasyon noong sinaunang panahon.
 14. 14. May tatlong pangkat ng homo species na nabuhay sa daigdig at naging mga ninuno ng mga kasalukuyang tao. Pag- aralan ang diyagram tungkol sa Teorya ng Ebolusyon ng tao mula sa pagiging Ape hanggang sa paglitaw ng mga homo sapiens.
 15. 15. APE Sinasabing pinagmulan ng tao
 16. 16. CHIMPANZEE pinapalagay na pinakamalapit na kaanak ng tao, ayon sa mga siyentista
 17. 17. AUSTRALOPITHECINE Tinatayang ninuno ng makabagong tao; Ape na may kakayahang tumayo nang tuwid
 18. 18. LUCY pinakatanyag na Australopithecus afarensis na natuklasan ang mga labi noong 1974
 19. 19. HOMO Homo habilis
 20. 20. HOMO Homo erectus
 21. 21. HOMO Homo sapiens
 22. 22. Pagkaraang lumitaw ang mga Homo species partikular ang Homo habilis noong dakong 2.5 milyong taon ang nakararaan, nagsimula na rin ang Panahong Paleolitiko, ang unang yugto sa pag-unlad ng kultura ng mga sinaunang tao.
 23. 23. 2,500,000 – 10,000 BC PANAHONG PALEOLITIKO
 24. 24. PANAHONG PALEOLITIKO • Tinatawag ding “Panahon ng Lumang Bato” (Old Stone Age)
 25. 25. PANAHONG PALEOLITIKO • Nagmula ang Paleolitiko sa mga katagang paleos o matanda at lithos o bato
 26. 26. PANAHONG PALEOLITIKO • Pinakamahabang yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan
 27. 27. PANAHONG PALEOLITIKO • Maiuugat sa pagsisimula ng paggamit ng kasangkapang bato ng mga hominid
 28. 28. PANAHONG PALEOLITIKO • Unang gumamit ng apoy at nangaso ang mga sinaunang tao
 29. 29. LOWER PALEOLITHIC PERIOD
 30. 30. LOWER PALEOLITHIC PERIOD • Nagwakas dakong 120,000 taon na ang nakararaan
 31. 31. LOWER PALEOLITHIC PERIOD • Pinakamaagang pananatili ng tao sa daigdig
 32. 32. LOWER PALEOLITHIC PERIOD • Hindi pa lumilikha ng mga kasangkapan
 33. 33. LOWER PALEOLITHIC PERIOD • Ang Homo habilis ay nangangahulugang able man o handy man dahil sila ang unang species ng hominid na marunong gumawa ng kagamitang bato
 34. 34. LOWER PALEOLITHIC PERIOD • Sinundan ng mga Homo erectus nang higit na may kakayahan sa paggawa ng kagamitang bato
 35. 35. MIDDLE PALEOLITHIC PERIOD
 36. 36. MIDDLE PALEOLITHIC PERIOD • Dakong 120,000 – 40,000 taon ang nakararaan
 37. 37. MIDDLE PALEOLITHIC PERIOD • Paglitaw ng makabagong tao noong 100,000 taon ang nakalilipas
 38. 38. MIDDLE PALEOLITHIC PERIOD • Umusbong ang pagiging artistiko ng mga tao sa pagpipinta sa katawan at pagguhit sa bato
 39. 39. MIDDLE PALEOLITHIC PERIOD • Nabuhay ang taong Neanderthal na natuklasan sa Germany ang mga labi
 40. 40. UPPER PALEOLITHIC PERIOD
 41. 41. UPPER PALEOLITHIC PERIOD • Dakong 40,000 – 8,500 taon ang nakararaan
 42. 42. UPPER PALEOLITHIC PERIOD • Nagkaroon na ng mga unang pamayanan sa anyong mga campsite na kadalasang matatagpuan sa mga lambak
 43. 43. UPPER PALEOLITHIC PERIOD • Ang mga Taong Neanderthal ay nawala sa panahong ito at napalitan ng mga Taong Cro - Magnon
 44. 44. UPPER PALEOLITHIC PERIOD • Lumitaw ang mga komplikadong pagpapangkat sa lipunan.
 45. 45. MGA TANYAG NA PREHISTORIKONG TAO
 46. 46. MGA TANYAG NA PREHISTORIKONG TAO Ang Homo Sapiens ang pinakahuling species na ebolusyon ng tao, ang Homo sapiens Neanderthalensis (circa 200,000 - 30,000 taon BP). Higit na malaki ang utak ng Homo sapiens kung ihahambing sa mga naunang species kaya nangangahulugan higit ang kanilang kakayahan sa pamumuhay at paggawa ng kagamitan. May mga patunay na may kaalaman ang Neanderthal sa paglilibing samantalang ang Cro-Magnon ay lumikha ng sining ng pagpipinta sa kuweba.
 47. 47. MGA TANYAG NA PREHISTORIKONG TAO . Homo sapiens Neanderthalensis
 48. 48. MGA TANYAG NA PREHISTORIKONG TAO . Cro - Magnon Homo sapiens Neanderthalensis
 49. 49. MGA TANYAG NA PREHISTORIKONG TAO Sa loob ng maraming libong taon, namuhay ang mga prehistorikong tao sa pangangaso at pangangalap ng pagkain. Dakong 12,000 taon nang matutuhan ng mga sinaunang tao ang pagtatanim. Tuluyan ding umunlad ang kanilang mga kasangkapan sa paggamit ng mas makinis na bato. Ito ang nagpasimula sa Panahong Neolitiko.
 50. 50. 10,000 – 4,000 BC PANAHONG NEOLITIKO
 51. 51. PANAHONG NEOLITIKO Ang huling bahagi ng Panahong Bato ay tinatawag na Panahong Neolitiko (Neolithic Period) o Panahon ng Bagong Bato (New Stone Age) na hango sa mga salitang Greek na neos o “bago” at lithos o “bato.”
 52. 52. PANAHONG NEOLITIKO Ang terminong neolitiko ay ginagamit sa arkeolohiya at antropolohiya upang italaga ang isang antas ng ebolusyong pangkalinangan o pagbabago sa pamumuhay at teknolohiya.
 53. 53. PANAHONG NEOLITIKO Kilala ang panahong ito sa paggamit ng makikinis na kasangkapang bato,
 54. 54. PANAHONG NEOLITIKO Kilala ang panahong ito sa paggamit ng permanenteng paninirahan sa pamayanan,
 55. 55. PANAHONG NEOLITIKO Kilala ang panahong ito sa paggamit ng pagtatanim,
 56. 56. PANAHONG NEOLITIKO Kilala ang panahong ito sa paggamit ng paggawa ng palayok
 57. 57. PANAHONG NEOLITIKO Kilala ang panahong ito sa paggamit ng paghahabi
 58. 58. PANAHONG NEOLITIKO Naganap sa panahong ito ang Rebolusyong Neolitiko o sistematikong pagtatanim.
 59. 59. PANAHONG NEOLITIKO Isa itong rebolusyong agrikultural sapagkat natustusan na ang pangangailangan sa pagkain.
 60. 60. PANAHONG NEOLITIKO Ito rin ang nagbigay - daan sa permanenteng paninirahan sa isang lugar upang alagaan ang mga pananim
 61. 61. PANAHONG NEOLITIKO Catal Huyuk – Isang pamayanang Neolitikong matatagpuan sa kapatagan ng Konya ng gitnang Anatolia (Turkey ngayon)
 62. 62. PANAHONG NEOLITIKO Isang pamayanang sakahan
 63. 63. PANAHONG NEOLITIKO May populasyong mula 3,000 – 6,000 katao
 64. 64. PANAHONG NEOLITIKO Magkakadikit ang mga dingding ng kabahayan at ang tabing pasukan ng isang bahay ay mula sa bubungan pababa sa hagdan
 65. 65. PANAHONG NEOLITIKO Inililibing ang mga yumao sa loob ng kanilang bahay
 66. 66. PANAHONG NEOLITIKO May paghahabi,
 67. 67. PANAHONG NEOLITIKO May paggawa ng mga alahas,
 68. 68. PANAHONG NEOLITIKO May salamin
 69. 69. PANAHONG NEOLITIKO May kutsilyo
 70. 70. PANAHONG NEOLITIKO Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga sinaunang tao nang matutuhan nila ang paggamit ng mga kasangkapan at sandatang yari sa metal. Naganap ito dakong 4000 B.C.E. Inilalarawan sa susunod na diyagram – ang Panahon ng Metal.
 71. 71. 4,000 – kasalukuyan PANAHON NG METAL
 72. 72. PANAHON NG TANSO (Copper Age)
 73. 73. PANAHON NG TANSO Naging mabilis ang pag – unlad ng tao dahil sa tanso subalit patuloy pa rin ang paggamit sa kagamitang yari sa bato.
 74. 74. PANAHON NG TANSO Nagsimulang gamitin ang tanso noong 4000 B.C. sa ilang lugar sa Asya, at 2000 B.C.E. sa Europe at 1500 B.C.E. naman sa Egypt
 75. 75. PANAHON NG TANSO Nalinang na mabuti ang paggawa at pagpapanday ng mga kagamitang yari sa tanso.
 76. 76. PANAHON NG BRONSE (Bronze Age)
 77. 77. PANAHON NG BRONSE Naging malawakan na noon ang paggamit ng bronse nang matuklasan ang panibagong paraan ng pagpapatigas dito
 78. 78. PANAHON NG BRONSE Pinaghalo ang tanso at lata (tin) upang makagawa ng higit na matigas na bagay
 79. 79. PANAHON NG BRONSE Iba’t ibang kagamitan at armas ang nagagawa mula sa tanso tulad ng espada,
 80. 80. PANAHON NG BRONSE Iba’t ibang kagamitan at armas ang nagagawa mula sa tanso tulad ng palakol,
 81. 81. PANAHON NG BRONSE Iba’t ibang kagamitan at armas ang nagagawa mula sa tanso tulad ng kutsilyo,
 82. 82. PANAHON NG BRONSE Iba’t ibang kagamitan at armas ang nagagawa mula sa tanso tulad ng punyal,
 83. 83. PANAHON NG BRONSE Iba’t ibang kagamitan at armas ang nagagawa mula sa tanso tulad ng martilyo,
 84. 84. PANAHON NG BRONSE Iba’t ibang kagamitan at armas ang nagagawa mula sa tanso tulad ng pana
 85. 85. PANAHON NG BRONSE Iba’t ibang kagamitan at armas ang nagagawa mula sa tanso tulad ng sibat
 86. 86. PANAHON NG BRONSE Sa panahong ito natutong makipagkalak alan ang mga tao sa mga karatig - pook
 87. 87. PANAHON NG BAKAL (Iron Age)
 88. 88. PANAHON NG BAKAL Natuklasan ang bakal ng mga Hittite, isang pangkat ng Indo - Europeo na nanirahan sa Kanlurang Asya dakong 1500 B.C.E.
 89. 89. PANAHON NG BAKAL Natutuhan nilang magtunaw at magpanday ng bakal.
 90. 90. PANAHON NG BAKAL Matagal nilang pinanatiling lihim ang pagtutunaw at pagpapanday ng bakal.
 91. 91. PANAHON NG BAKAL Nang lumaon, lumaganap ang paggamit ng bakal sa iba pang kaharian.
 92. 92. Gawain 3 I – TWEET MO!
 93. 93. Gawain 3 – I – TWEET MO! Bumuo ng anim na pangkat na ang bawat isa ay inaasahang pupunan ng mga kailangang impormasyon ang “I-Tweet Mo! Organizer.”
 94. 94. Gawain 3 – I – TWEET MO! Ibigay ang mga hinihinging impormasyon ng organizer batay sa pagkaunawa sa binasa. Nakatakda sa pangkat 1 at 2 ang Panahong Paleolitiko,at sa pangkat 3 at 4 ang Panahong Neolitiko, at sa pangkat 5 at 6 ang Panahon ng Metal. Ibibigay ng bawat pangkat ang mga hinihinging impormasyon ng organizer sa anyo ng mga “tweet” o maiikling pahayag.
 95. 95. Gawain 3 – I – TWEET MO! Pagkatapos ng pag-uulat ng bawat pangkat, magbigay ng komento sa mga pahayag ng mga mag-uulat. Isulat ito sa kapirasong papel at idikit sa bahagi ng komento ng diyagram.
 96. 96. PAMPROSESONG TANONG
 97. 97. PAMPROSESONG TANONG 1. Ano ang mga katangian ng bawat yugto ng pag-unlad ng kultura ng tao?
 98. 98. PAMPROSESONG TANONG 1. Ano ang mga katangian ng bawat yugto ng pag-unlad ng kultura ng tao? 2. Ano ang mga patunay na may naganap na pag-unlad sa kultura ng mga sinaunang tao batay sa kasangkapan, kabuhayan, at iba pang aspekto ng pamumuhay?
 99. 99. PAMPROSESONG TANONG 1. Ano ang mga katangian ng bawat yugto ng pag-unlad ng kultura ng tao? 2. Ano ang mga patunay na may naganap na pag-unlad sa kultura ng mga sinaunang tao batay sa kasangkapan, kabuhayan, at iba pang aspekto ng pamumuhay? 3. Ano ang iyong mabubuong kongklusyon tungkol sa mga sinaunang tao?
 100. 100. Gawain 4 TOWER OF HANOI CHART
 101. 101. Gawain 4 – TOWER OF HANOI CHART Nasa tuktok ng Tower of Hanoi Chart ang mga kongklusyon tungkol sa yugto ng pag-unlad ng kultura ng mga sinaunang tao. Punan ang ibabang bahagi ng tower ng ebidensiyang susuporta sa nakatalang kongklusyon
 102. 102. PAMPROSESONG TANONG
 103. 103. PAMPROSESONG TANONG 1. Ano ang kaugnayan ng iyong sagot sa nakatalang kongklusyon?
 104. 104. PAMPROSESONG TANONG 1. Ano ang kaugnayan ng iyong sagot sa nakatalang kongklusyon? 2. Nakabuti ba ang pagbabagong ito sa pamumuhay ng mga sinaunang tao? Patunayan.
 105. 105. PAMPROSESONG TANONG 1. Ano ang kaugnayan ng iyong sagot sa nakatalang kongklusyon? 2. Nakabuti ba ang pagbabagong ito sa pamumuhay ng mga sinaunang tao? Patunayan. 3. Maipagmamalaki ba ng kasalukuyang henerasyon ang ginawang ito ng mga sinaunang tao? Pangatuwiranan.
 106. 106. PAMPROSESONG TANONG 1. Ano ang kaugnayan ng iyong sagot sa nakatalang kongklusyon? 2. Nakabuti ba ang pagbabagong ito sa pamumuhay ng mga sinaunang tao? Patunayan. 3. Maipagmamalaki ba ng kasalukuyang henerasyon ang ginawang ito ng mga sinaunang tao? Pangatuwiranan. 4. Ano ang gustong ipahiwatig ng mga kongklusyon at ebidensiyang nakatala sa Tower of Hanoi Chart tungkol sa pag-unlad ng kultura ng mga sinaunang tao sa daigdig?
 107. 107. Gawain 5 ANO NGAYON? CHART
 108. 108. Gawain 5 – ANO NGAYON? CHART Pagkatapos tukuyin ang mahahalagang konsepto tungkol sa bawat yugto ng pag -unlad ng kultura ng tao, maiisip din ang kahalagahan ng mga konseptong ito sa kasalukuyang pamumuhay.Nararapat iugnay ang mga pangyayari ng nakaraan sa kasalukuyan sapagkat sa tulong nito, mas nakikita ang tunay na kabuluhan ng kasaysayan.
 109. 109. Gawain 5 – ANO NGAYON? CHART Tukuyin ang kahalagahan ng ilan sa mga pangyayaring naganap sa iba’t ibang yugto ng pag-unlad ng sinaunang tao sa tulong ng Ano Ngayon? Chart, Isulat sa kahon ang kahalagahan o epekto sa kasalukuyan ng pangyayaring nasa kaliwang kahon.
 110. 110. Gawain 5 – ANO NGAYON? CHART
 111. 111. Gawain 5 – ANO NGAYON? CHART
 112. 112. Gawain 5 – ANO NGAYON? CHART
 113. 113. Gawain 5 – ANO NGAYON? CHART
 114. 114. PAMPROSESONG TANONG
 115. 115. PAMPROSESONG TANONG 1. Gaano kahalaga ang mga pag-unlad na naganap noong sinaunang panahon?
 116. 116. PAMPROSESONG TANONG 1. Gaano kahalaga ang mga pag-unlad na naganap noong sinaunang panahon? 2. Paano hinubog ng mga pagbabagong ito ang kasalukuyang pamumuhay ng tao?
 117. 117. PAMPROSESONG TANONG 1. Gaano kahalaga ang mga pag-unlad na naganap noong sinaunang panahon? 2. Paano hinubog ng mga pagbabagong ito ang kasalukuyang pamumuhay ng tao? 3. Sa iyong palagay, alin sa mga pagbabago sa pamumuhay ng tao ang may pinakamalaking epekto sa kasalukuyan?
 118. 118. Gawain 5 – ANO NGAYON? CHART
 119. 119. UNAWAIN
 120. 120. Gawain 6 ARCHEOLOGIST AT WORK
 121. 121. Gawain 6 – ARCHEOLOGIST AT WORK Bumuo ng apat na pangkat para sa gawaing ito. Isiping miyembro ka ng isang pangkat ng mga archaeologist na nakahukay ng mga artifact sa isang lugar. Inyong susuriin ang bawat artifact na nahukay gamit ang Artifact Analysis Worksheet #1. Pagkatapos nito, pag-uusapan ang mga ginawang pagsusuri at sama-samang sagutan ang Artifact Analysis Worksheet #2.
 122. 122. Gawain 6 – ARCHEOLOGIST AT WORK
 123. 123. Gawain 6 – ARCHEOLOGIST AT WORK
 124. 124. PAMPROSESONG TANONG
 125. 125. PAMPROSESONG TANONG 1. Ano ang kaugnayan ng mga artifact sa pagtukoy sa kultura ng mga taong nabuhay sa Catal H y k?ȕ ȕ
 126. 126. PAMPROSESONG TANONG 1. Ano ang kaugnayan ng mga artifact sa pagtukoy sa kultura ng mga taong nabuhay sa Catal H y k?ȕ ȕ 2. Ano ang mga patunay na ang Catal H y k ay lumitaw noong panahongȕ ȕ Neolitiko?
 127. 127. PAMPROSESONG TANONG 1. Ano ang kaugnayan ng mga artifact sa pagtukoy sa kultura ng mga taong nabuhay sa Catal H y k?ȕ ȕ 2. Ano ang mga patunay na ang Catal H y k ay lumitaw noong panahongȕ ȕ Neolitiko? 3. Ano ang kongklusyong mabubuo batay sa paghahambing ng buhay sa Catal H y k at sa kasalukuyang pamumuhay?ȕ ȕ
 128. 128. Pagkatapos talakayan ang mga sagot sa Archaeologist at Work, muling sagutin ang tanong na nasa I-R-F Chart. Sa puntong, ilagay ang sagot sa huling kolum,na Final Idea. Pagkatapos ay ibahagi sa klase ang lahat ng iyong kasagutan sa tatlong kolum ng chart.
 129. 129. Matapos matutuhan ang pagsisikap ng mga sinaunang tao, mapaunlad ang kanilang pamumuhay, maiisip lamang na tuluyan nilang nakamit ang mataas na antas ng kalinangang kultural. Ito ang pagtatag ng mga kabihasnang nagkaloob ng mga dakilang pamana sa iyo at sa lahat ng tao sa kasalukuyang panahon. Halina at pag-aralan ang mga sinaunang kabihasnan sa daigdig.
 130. 130. REFERENCE • www.Wikipedia.org • www.google.com/images • AP 9 – LM, pp. 32 - 43
 131. 131. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 132. 132. All is well, all is well, all is well May the odds be ever in your favor Good vibes =)
 133. 133. Prepared by: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP 7 June 28 - 29, 2014 THANK YOU VERY MUCH!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×