Latijn wiskunde en Latijn-moderne talen

1,169 views
1,015 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,169
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Latijn wiskunde en Latijn-moderne talen

 1. 1. Infosessiestudiekeuze 4de jaar Leertraject 1 Latijn-moderne talen Latijn-wiskunde 4 maart 2013
 2. 2. Algemene informatie i.v.m. de studiekeuze• Belang van een goede studiekeuze• Bepalende factoren bij de studiekeuze• Aandachtspunten• Keuzeproces• Attesten op het einde van het schooljaar• Specifieke kenmerken van de derde graad ASO• ASO-studierichtingen in de derde graad in SAB• Voorstelling studierichtingen: Latijn-wiskunde en Latijn- moderne talen
 3. 3. Belang van een goede studiekeuze• Derde graad = directe voorbereiding op het hoger onderwijs• Derde graad = ‘definitieve’ keuze (slechts beperkte mogelijkheden tot heroriënteren)
 4. 4. Bepalende factoren bij de studiekeuze• Capaciteiten • niet onderschatten • niet overschatten• Zelfkennis • wat kan ik? • wat doe ik graag? • wat wil ik?• Je studies en resultaten in de tweede graad
 5. 5. Bepalende factoren bij de studiekeuze• Je attest op het einde van het schooljaar• De adviezen van de klassenraad• Het profiel van de studierichting• De lessentabellen• De toekomstmogelijkheden
 6. 6. Aandachtspunten• Maak een positieve keuze op basis van eerlijke motieven• Kies zo breed mogelijk• Laat je keuze niet beïnvloeden door: • vrienden of vriendinnen • de vermoedelijke vakleraren in de derde graad • gemakkelijkheidsoverwegingen
 7. 7. Keuzeproces• Voorstelling van keuzeproces en studierichtingen derde graad in de klas• Infosessie voor ouders en leerlingen (4 maart 2013)• Leerlingen geven hun voorlopige keuze door• Klassenraad: bespreking van de voorlopige keuze• Oudercontact Pasen: bespreking conclusies klassenraad• Delibererende klassenraad• Attest en advies• Oudercontact einde schooljaar
 8. 8. Attesten en adviezen• Eerst moet je slagen voor je naar de derde graad kunt• Belang van attesten en adviezen • A-attest: je kunt naar het volgend jaar • B-attest: je bent geslaagd. Je mag naar een volgend leerjaar behalve naar bepaalde studierichtingen (clausulering). De klassenraad formuleert de beste oplossing (advies) • C-attest: je bent niet geslaagd. Je moet het jaar overdoen in dezelfde of in een andere studierichting. De klassenraad formuleert een advies
 9. 9. Specifieke kenmerken van de derde graad ASO• Vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs• Algemeen vormend• Sterk theoretisch en hoog abstractieniveau• 2 stammen in elke studierichting• 3 of 6 uur wiskunde• Inzichtelijk en zelfstandig verwerken van de leerstof• Hogere eisen en grotere leerstofgehelen bij toetsen• Studeren is noodzakelijk• Goede studieplanning opstellen• Slechts 2 periodes van summatieve toetsen
 10. 10. Specifieke kenmerken van de derde graad ASO• Werken rond onderzoekscompetenties• Zesde leerjaar: één volledig onderzoek per stam• Voorbereiding op alle vormen van hoger onderwijs• Mogelijkheid om cursus Duits of Spaans te volgen als 33ste uur• Speciale begeleiding voor wie verder studeert voor tandarts of arts
 11. 11. Specifieke kenmerken van de derde graad ASO• Wisselende klasgroepen voor bepaalde vakken• Beperkte overgang mogelijk (tot 15 januari)• Beperkte overgang op einde van het vijfde jaar mogelijk• Geen B-attest mogelijk in derde graad ASO
 12. 12. ASO-studierichtingen in de derde graad in SAB• Economie-moderne talen• Economie-wiskunde• Humane wetenschappen• Latijn-moderne talen• Latijn-wiskunde• Wetenschappen-wiskunde
 13. 13. Latijn-moderne talen Latijn-wiskunde Voorbeeld
 14. 14. Kiezen voor Latijn• Profiel leerling• Leerinhouden• Vaardigheden en attitudes• Werkwijze• Smaakmakers• Nut van de nutteloosheid van Latijn
 15. 15. Profiel leerlingen Latijn• Voorkennis leerstof 1ste en 2de graad • basisvocabularium • grammatica • leesstrategie• Studiehouding • inzet en doorzettingsvermogen • planning en werkorganisatie • diepgang
 16. 16. Profiel leerlingen Latijn• Interesse en aanleg voor de Latijnse taal en cultuur • uitgangsbasis is steeds een tekst• Latijn-wiskunde: aanleg en interesse voor: • wiskunde: 6 uren • wetenschappen: 5 uren • talen: 9 uren• Latijn-moderne talen: aanleg en interesse voor talen: 15 uren
 17. 17. Lessentabellen Derde graad Latijn - moderne talen Latijn - wiskunde (1ste en 2de jaar) Godsdienst 2/2 2/2 Lichamelijke opvoeding 2/2 2/2 Aardrijkskunde 1/1 1/1 Esthetica 1/1 1/1 Geschiedenis 2/2 2/2 Nederlands 4/4 4/4 Frans 4/4 3/3 Engels 3/3 2/2 Duits 2/2 - Spaans 2/2 - Wiskunde 3/3 6/6 Fysica - 2/2 Chemie - 2/2 Biologie - 1/1 Natuurwetenschappen 2/2 - Latijn 4/4 4/4 Project - - TOTAAL 32 32
 18. 18. Leerinhouden• Vocabularium • herhaling 1 200 woorden waarvan 500 permanente kennis met norm • tekstgerichte woorden• Grammatica • herhaling van de verworven kennis voornamelijk op basis van teksten
 19. 19. Leerinhouden• Tekststudie • taalreflectie: elementair tekstbegrip →vertalen • lectuurreflectie: literaire interpretatie → inhoudelijke en stilistische analyse • cultuurreflectie: totaalinterpretatie→ ruimere context + transfer naar onze maatschappij
 20. 20. Leerinhouden• Kunst en cultuur • kennismaking met de eigenheid van de Romeinse beschaving • imperialisme • fundamentele waarden en levensvragen • grondleggers van het recht • studie van de Romeinse beeldende kunst en bouwkunst
 21. 21. Pantheon - Laocoöngroep
 22. 22. Leerinhouden: vijfde jaar• Vergilius, Aeneïs (epiek) • Aeneas – Trojaanse oorlog - Troje• Vergilius, Georgica (lyriek) • Orpheus en Eurydice – de onderwereld• Romeins recht • met actualisering naar Belgisch recht• Lyriek • gedichten van Catullus en Horatius
 23. 23. Leerinhouden: zesde jaar• Tacitus, Annales (historiografie) • keizers – intriges aan het hof– moord op Britannicus – moord op Agrippina – brand van Rome• Filosofie • geschiedenis van de antieke filosofie met uitbreiding naar de moderne filosofen• Cicero (retoriek) • gerechtelijke pleidooien
 24. 24. Vaardigheden• Onderzoeksvaardigheden • woordenboek, grammatica • gegevens verzamelen - omgaan met bronnen • verzamelde info kritisch beoordelen, verwerken en presenteren• Memoriseren• Nauwkeurig lezen• Structureren
 25. 25. Vaardigheden• Analyseren en synthetiseren• Probleemoplossend denken• Kritisch oordelen• Conclusies trekken• Zelfstandig werk en transfer• Creatief omgaan met taal• Communicatieve vaardigheden:spreken en schrijven
 26. 26. Onderzoekscompetenties• Onderzoek van een ‘probleem’ • Oriënteren: onderzoeksvraag + deelvragen • Voorbereiden onderzoek • Uitvoeren onderzoek • verwerken verzamelde gegevens • Rapporteren van het resultaat • reflecteren en evalueren
 27. 27. Algemene attitudes• Planning en werkorganisatie• Creativiteit• Inzet en doorzettingsvermogen• Zin voor samenwerking en communicatie• Kwaliteitszorg en resultaatgerichtheid
 28. 28. Attitudes• Inzet• Initiatief• Stiptheid• Doorzetting• Samenwerken• Resultaatgerichtheid• Kwaliteitzorg• Sociale houding
 29. 29. Werkwijze• Klassikale begeleiding• Individuele opdrachten (klas – thuis)• Groepswerk (klas – thuis) hoge graad van zelfstandigheid: • werk zelf plannen • leerstof op een zelfstandige manier verwerken • integratie ICT waar mogelijk: actualisatie
 30. 30. Smaakmakers• De Romeinse dag• Project: ‘Een tocht door de onderwereld’• Advocaat in de klas - bezoek aan vredegerecht• Bezoek aan ‘Sagalassos’ in Tongeren• Project Latijn-geschiedenis • vergelijking USA – Imperium Romanum • Onderzoeksvraag in een filosofisch domein• Analyse van de speech van Bill Clinton/Barack Obama• Filmfragmenten
 31. 31. Nut van de nutteloosheid van Latijn• Kennis van de klassieke oudheid • inzicht in de antieke beschaving • taal en letterkunde • kunst en cultuur • maatschappij en mentaliteit • historisch bewustzijn • Romeinse beschaving – Europese beschaving • oefening in kritisch denken • bestaande opvattingen in vraag stellen en zelf nadenken
 32. 32. Nut van nutteloosheid van Latijn• Literatuurstudie • algemene taalvaardigheid • verfijnde expressie in het Nederlands • taalverwantschap (andere talen) • decoderen van tekst • analyse – synthese • leren lezen • onderschikking ↔ paratactische schikking (17 woorden) • verwerking van de tekstinhouden ↔ beeldcultuur
 33. 33. Nut van nutteloosheid van Latijn• Cultuurstudie • contact met het verleden • afstand nemen van eigen cultuur • bakermat van de Westerse beschaving • bewondering voor Romeinse realisaties en invloeden
 34. 34. Nut van nutteloosheid van Latijn• Geen direct nut ↔ trend van nuttigheidsdenken ↔ tirannie van het leuke• ‘Humanior’ worden: meer mens worden • door algemene vorming • door brede competenties• Grote troef: brede uitgangsbasis voor hoger onderwijs • alle richtingen mogelijk zowel professionele als academische bachelor en master
 35. 35. Nut van de nutteloosheid van een dode taal• http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artik• http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artik
 36. 36. Latijn-moderne talen
 37. 37. Lessentabel talen in LMT en LW LMT LWFrans 4/4 3/3Engels 3/3 2/2Duits 2/2 0Spaans 2/2 0
 38. 38. Een goede basis voor• Verder studeren in de talen• Verder studeren in een andere richting• Beroepsmogelijkheden in de talen• Beroepsmogelijkheden in een internationale context
 39. 39. Uitbreiding en verdieping• Uitbreiding leerstof• Diepgaander• Meer oefenen op vaardigheden• Accent op literatuur en cultuur
 40. 40. Profiel van de leerlingen• Intrinsieke motivatie: • interesse voor taal • interesse voor cultuur • geen “negatieve keuze”• Extrinsieke motivatie: • ambitie om te blijven leren
 41. 41. OnderzoekscompetentiesAlgemeen• Werken rond taalkunde, letterkundeen/of cultuur• Schriftelijke en mondelinge rapporteringDit jaar• Bespreking van een Frans boek en zijn Engelse verfilming of vice versa• Veel aandacht voor literaire analyse
 42. 42. Latijn-wiskunde
 43. 43. Lessentabel (wiskunde en wetenschappen) Derde graad Latijn - moderne talen Latijn - wiskunde (1ste en 2de jaar)Wiskunde 3/3 6/6Fysica - 2/2Chemie - 2/2Biologie - 1/1Natuurwetenschappen 2/2 -
 44. 44. Kiezen voor wiskunde• Profiel leerling • voorkennis • studiehouding• Vaardigheden• Attitudes• Werkwijze• Leerinhouden
 45. 45. Profiel leerlingen wiskunde• Voorkennis leerstof 1ste-2de graad • eerste- en tweedegraadsfuncties • elementaire functies • algebra • rijen • analytische meetkunde • statistiek
 46. 46. Profiel leerlingen wiskunde• Studiehouding • inzet en doorzettingsvermogen • diepgang • kritisch denken • regelmatig werken
 47. 47. Vaardigheden• Rekenvaardigheid• Wiskundige taalvaardigheid• Denk- en redeneervaardigheden• Probleemoplossende vaardigheden• Onderzoeksvaardigheden• Leervaardigheden• Reflectievaardigheden
 48. 48. Attitudes• Planning en werkorganisatie• Zin voor samenwerking en communicatie• Creativiteit• Kwaliteitszorg en resultaatgerichtheid• Inzet en doorzettingsvermogen
 49. 49. Werkwijze• Klassikale begeleiding• Onderwijsleergesprek• Groepswerk• Persoonlijk werk• Grafisch rekentoestel• Applets• Digitaal bord
 50. 50. Leerinhouden• Analyse• Ruimtemeetkunde• Statistiek• Algebra• Onderzoekscompetenties
 51. 51. Analyse• Studie van functies • op welke manier hangen grootheden samen?• Afgeleiden • hoe beïnvloeden ze elkaar bij verandering?• Integraalrekening • studie van oppervlakten en inhouden en toepassingen→ fysica, chemie en informatica
 52. 52. Ruimtemeetkunde• Studie van de ruimte en objecten in de ruimte • wisselwerking tussen concrete figuren (ruimtelijk inzicht) en abstract redeneren (analytische benadering)→ architectuur, grafisch ontwerp, bouwkunde
 53. 53. Statistiek• Beschrijvende statistiek • technieken om gegevens overzichtelijk te presenteren en verbanden ertussen te onderzoeken• Verklarende statistiek • aan de hand van gegevens (de steekproef) een theoretisch model opstellen en voorspellingen doen voor de hele populatie
 54. 54. • Kansrekenen en telproblemen • kans bepalen dat iets zal gebeuren→ weersvoorspellingen, beurs, verzekeringswezen, geneeskunde, erfelijkheid
 55. 55. Algebra• Matrices en stelsels • een handige manier aanleren om te werken met tabellen vol met getallen en allerhande toepassingen ervan→biologie, economie, verkeerskunde en informatica
 56. 56. • Complexe getallen • uitbreiding reële getallen (i² = -1)→ natuurkunde, trilling- en golfverschijnselen, electronica
 57. 57. Onderzoekscompetenties• Groepswerk• Praktische toepassingen• Eindwerk in het zesde jaar
 58. 58. Onderzoekscompetenties• Mogelijke onderwerpen: verwante snelheden, groei wereldbevolking, inhoud bierglas, regressie, …
 59. 59. Besluit• 6 uur wiskunde • biedt middelen tot het begrijpen, beschrijven, verklaren en beheren van systemen en situaties van concrete problemen uit onze omgeving • klimt naar een vrij hoog niveau in algemeenheid en abstractie • stelt hoge eisen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-inzet
 60. 60. Verder studeren na Latijn-moderne talen• Academische Bachelor • Bachelor in de rechten • Bachelor in de taal- en letterkunde • Bachelor in de pedagogische wetenschappen • Bachelor in de communicatiewetenschappen • Bachelor in de psychologie• Professionele Bachelor • Bachelor in het onderwijs • Bachelor in de toegepaste taalkunde • Bachelor in de journalistiek
 61. 61. Verder studeren na Latijn-wiskunde• Academische Bachelor • Bachelor in de biochemie en biotechnologie • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen • Bachelor in de biologie • Bachelor in de biomedische wetenschappen • Bachelor in de diergeneeskunde • Bachelor in de geneeskunde • Bachelor in de pedagogische wetenschappen • Bachelor in de psychologie • Bachelor in de taal- en letterkunde
 62. 62. Verder studeren na Latijn-wiskunde• Academische Bachelor • Bachelor in de wiskunde • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen • Bachelor in de industriële wetenschappen• Professionele Bachelor • Bachelor in het onderwijs • Bachelor in de toegepaste taalkunde • Bachelor in de logopedie en audiologie
 63. 63. BelangrijkKies positief voor een studierichting die past bij je aanleg en interesse
 64. 64. Informatie• Studiekeuze uiterlijk tegen 5 juli meedelen• Meer informatie vindt u bij: • de leraren van de 2de en 3de graad • coördinatoren en directie • CLB
 65. 65. Website van onze school www.augustinus-bree.beHier vindt u deze presentatie, het studieaanbod en informatie over onze school.

×