20111013 public finance

383 views
326 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
383
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20111013 public finance

 1. 1. Slim faciliteren in Rotterdam: van woestijn naar goudmijn Amersfoort 13 oktober www.twitter.com/janrotmans
 2. 2. Overgangsperiodewij bevinden ons op kantelpunt in de samenlevingfinanciële zekerheid, sociale zekerheid, zorg, energie, economiede crises markeren die overgangssituatiechaos, turbulentie, onzekerheidtal van initiatieven die alle kanten opgaan crisis is kans voor gebiedsontwikkeling 3.0
 3. 3. Transitie naar duurzame samenleving Voorontwikkelingsfase Doorontwikkelingsfase 25 jaar 25 jaar Consolidatie Strijd tussen het oude en Wijdverspreide toepassing van nieuwe paradigma het nieuwe paradigmaOpbouw van duurzame samenlevingl verticalisering Horizontalisering exploiatie coöperatie Kantelpunt Tijd We zitten hier
 4. 4. Gebiedsontwikkeling 3.0 duurzame gebiedsontwikkeling =maximaal versterken van kerngebiedswaardenwater, klimaat, milieu, energie, landschap, infrastructuurmobiliteit, economie, leefomgeving, identiteit, schoonheidlangdurig verbinden aan een gebiedander soort, lager rendement voor langere tijd
 5. 5. Casus Merwe‐VierhavensRotterdam Stadshavens
 6. 6. Merwe/Vierhavens• ca. 200 ha oppervlak• meeste grond in handen van HBR/OBR• bijna geen woningen• Merwehaven: opslag, overslag en verwerking van fruit• Vierhavens: havengerelateerde bedrijvigheid, sap• grenst aan Schiedam en Rotterdam-West
 7. 7. Merwehaven / Vierhavens woeste, sprankelende visie voor Merwe-Vierhavens• hoogwaardige woonmilieus en innovatieve bedrijvigheid volgens duurzaamheids standaard• in Vierhavens: clean tech delta duurzame energie, afval, materialen, water, mobiliteit• in Merwehaven: duurzame woonmilieus 5-10.000 mensen, communities, drijvende woonwijken
 8. 8. DNA Merwehaven / Vierhavensgenotype = water, internationale handel, stukgoed, vitaminenfenotype = stoer, ruig, goed bereikbaar, vrij, uitzicht, iconentransitie van mono-functioneel naar multi-functioneel gebied functiemenging, wonen, werken én produceren, fijnmazig productief gebied: energie, voedsel, schoon water sluiten van kringlopen
 9. 9. Duurzaamheids Standaard Stadshavens top 10 1. energieneutraal bouwen 2. klimaatbestendig bouwen 3. ontwikkelen op water 4. hergebruik bestaand materiaal/ producten 5. groen is drager van ontwikkeling
 10. 10. Duurzaamheids Standaard Stadshavens top 10 6. diversiteit als uitgangspunt 7. menselijke maat als uitgangspunt 8. vanuit cultuurhistorisch perspectief 9. duurzame exploitatie en beheer van vastgoed 10. kennis over duurzaamheid economische motor
 11. 11. Procesaanpak Stadshavens• Klassieke aanpak • Transitie aanpak – gebiedsvisie – duurzaamheidsvisie – bestemmingsplan – experimenteerruimte – belangen- – koplopers, niche- vertegenwoordigers spelers – projecten – experimenten – compromis – controversieel – degelijk – uitdagend “7” “9”
 12. 12. Transitie aanpak Stadhavens• transitie van regulier plan naar duurzaam plan• duurzaamheids standaard• maatschappelijke partijen sturen mee• focus op koplopers• iconen zoals drijvend paviljoen en clean tech delta
 13. 13. Twee toekomstbeelden Stadsoase Vrijstaat
 14. 14. Stadsoase VrijstaatStadsoase Vrijstaatidyllisch en harmonieus rauw en stoerwonen,werken, recreëren in eerst geld, dan gezelligheidharmoniealles lijkt te kloppen schuurt en klopt niet helemaalgezinnen en terugkeerders pioniers en goudzoekersgebied als coöperatie gebied dat investeringen trekt
 15. 15. Vrijstaatgebied dat investeringen aantrektvrijbuiters en pioniers ontwikkelen het gebied stapsgewijsschuurt meer en klopt niet geheelrauw en stoer, rommelig en spannendpioniers uit hele wereld trekken naar dit gebiedspontaan, schijnbaar ongeorganiseerd
 16. 16. BIOMASSA CENTRALE
 17. 17. STADSOASE
 18. 18. Evolutie• van Ruig naar Woest – pioniers en goudzoekers ontwikkelen gebied op eigen kracht – vanuit vrije ruimte in ongedachte richtingen – gebied wordt ‘strange actractor’ en trekt andere pioniers aan• van Woest naar Onweerstaanbaar – meer richting geven en uiteenlopende activiteiten verbinden – investeren in omgevingskwaliteit en leefbaarheid – gezinnen en terugkeerders aantrekken – verschuiving van werken naar wonen en recreëren
 19. 19. Stadsoasealles lijkt te kloppen: gebied in harmoniewaardengemeenschappen die met elkaar wonen, werkengezinnen en mensen die eerder stad ontvlucht zijnzijn mede-eigenaar van het gebiedsamenredzaamheidgebied als coöperatie: decentrale energievoorziening
 20. 20. Evolutie:van Vrijstaat naar Stadsoase
 21. 21. Sturing: organisch ontwikkelen ruimte bieden– faciliteren en stimuleren van eigen initiatief– belemmeringen wegnemen, netwerken bevorderen– mentale ruimte, juridische ruimte, financiële ruimte richting geven– investeren in en realiseren van collectieve voorzieningen– afstemmen van ontwikkelingen in meer samenhang– herformulering van leidende principes voor gebied
 22. 22. Co-Creatieontwikkelen met marktpartijeninnovatieruimte [regelluwe zone]binnen duurzaamheids kadersstap voor stap gebied duurzaam ontwikkelenstap voor stap draagvlak ontwikkelen
 23. 23. Nieuwe Rekenmodellenvan economische waarden naar maatschappelijke waardenmeeste duurzaamheidswaarden worden niet meegenomenkwaliteit leefomgeving, gezondheid, schone lucht, CO2sociale kwaliteit, beleving, klimaatadaptiviteit , ecol. kwaliteitexpliciet maken van waarden en meewegen is uitdaging wordt ontwikkeld voor Merwe-Vierhavens
 24. 24. Nieuwe Aanbestedingsvormenaanbestedingsvormen niet meer alleen op laagste prijs duurzaamheid expliciet meenemen CO2, schone lucht, gezondheid, leefkwaliteit nog geen templates voor!
 25. 25. Nieuwe Financieringsvormen gebiedsfondsgrondontwikkeling en exploitatie gekoppeld aan diensten/voorz.erfpacht met verplichte afname van gebiedsdienstenenergiebedrijf voor gebied met participatie van gebiedspartijenfinanciers zoeken ander soort rendement voor langere tijd
 26. 26. Conclusie Merwe-Vierhavenslastig, grillig lange termijn procesfriskijkers en dwarsdenkers houden het proces levendigkoplopers uit samenleving aan het stuurnieuwe financieringsvormen en rekenmodellen een must‘mean and lean’ projectorganisatie

×