20110316 almere

373 views
288 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Engels of NLs?
 • Toevoegen: plaatjes van studies!
 • Evt. 4 deelthema’s ook uitwerken?
 • Evt. 4 deelthema’s ook uitwerken?
 • http://sustainablecities.dk/en/city-projects/cases/copenhagen-from-sewer-to-harbour-bath “ the exact point at which density becomes sustainable (…) when homes, jobs and day care centres are all within easy reach of one another and when the obvious choice is to use either the bike or public means of transport to reach them”.
 • 20110316 almere

  1. 1. Benchmark voor Duurzame Stedelijke Ontwikkeling 16 maart 2011
  2. 2. Opbouw <ul><li>introductie </li></ul><ul><li>benchmark </li></ul><ul><ul><li>methode </li></ul></ul><ul><ul><li>vergelijking steden en cases </li></ul></ul><ul><ul><li>conclusies </li></ul></ul><ul><li>Almere </li></ul><ul><ul><li>uitdagingen </li></ul></ul><ul><ul><li>aanbevelingen </li></ul></ul>
  3. 3. Introductie
  4. 4. Duurzame stedelijke ontwikkeling <ul><li>stad is niveau waar problemen samenkomen </li></ul><ul><ul><ul><li>luchtvervuiling, afval, energiegebruik, sociale ongelijkheid, CO2 uitstoot </li></ul></ul></ul><ul><li>stad is ook schaal van oplossing </li></ul><ul><ul><ul><li>concentratie mensen, bedrijvigheid, innovatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kweekvijver voor oplossingen: tastbaar en behapbaar </li></ul></ul></ul><ul><li>uitdaging: transitie naar duurzame stad </li></ul>
  5. 5. Duurzame stedelijke ontwikkeling <ul><li>queeste </li></ul><ul><li>wat bepaalt de ziel van een stad? </li></ul><ul><li>hoe kan ecologische ontwikkeling de economie versterken? </li></ul><ul><li>hoe kan energie-infrastructuur ruimtelijke kwaliteit vergroten? </li></ul><ul><li>weinig goede voorbeelden </li></ul><ul><li>geen receptuur </li></ul>
  6. 6. Transitie naar DSO <ul><li>van… naar… </li></ul><ul><li>korte-termijn winst lange-termijn waarde </li></ul><ul><li>wat kost dat? wat levert dat op? </li></ul><ul><li>fragmentatie integratie </li></ul><ul><li>ingekaderd inspirerend </li></ul><ul><li>verbieden ruimte bieden </li></ul><ul><li>tekentafel samenleving </li></ul>
  7. 7. Duurzame stedelijke ontwikkeling DOEPEL STRIJKERS – gebaseerd op Newmans Extended Metabolism Model
  8. 8. <ul><li> nieuw paradigma is nodig </li></ul>
  9. 9. Benchmark
  10. 10. Het onderzoek <ul><li>benchmark internationale vergelijking duurzame stedelijke ontwikkeling </li></ul><ul><li>toegepast op 5 koploper-steden en Almere </li></ul><ul><li>kwalitatief én kwantitatief, maar ook “hoe?” </li></ul><ul><li>extra aandacht 4 thema’s door cases </li></ul>
  11. 11. Analyse bestaande studies <ul><li>vele ‘rankings’ duurzame steden </li></ul><ul><li>welke steden scoren vaak hoog? </li></ul><ul><li>nieuwe benchmark </li></ul><ul><ul><li>na analyse van indicatoren uit studies </li></ul></ul><ul><ul><li>prominente rol governance </li></ul></ul><ul><ul><li>focus op “planet” </li></ul></ul>
  12. 12. People Planet Prosperity Power domeinen
  13. 13. People Planet Prosperity Power Social quality Social equality voorraden Human resources Evolvement Mobility Nature & biodiversity Global impact Economic vitality Classical economy Perseverance Integrated management Participation Resources
  14. 14. People Planet Prosperity Power Mean years of schooling Avg # hrs of volunteering % of population exposed to excess concentrations of PM10, NO2, SO2 or O3 # cars / cap Green public area (ha / cap ) CO2 emissions (tonnes / cap) R&D expenditure in % of GDP green investments (%) Assessment of ambitions and strategies Citizens participation in policy making % sustainable procurement voorbeelden indicatoren
  15. 15. Steden & thema’s
  16. 16. <ul><li>vijf vinger plan: dichte, leefbare en aantrekkelijke stad </li></ul><ul><li>bereikbaarheid: OV, fietsen, lopen </li></ul><ul><li>duurzaamheid gekoppeld aan ambities leefkwaliteit </li></ul><ul><li>30% reductie in per capita CO2 emissies dankzij stadsverwarming, schonere WKK en duurzame energie </li></ul><ul><li>lange traditie participatie, plus actieve burgers </li></ul><ul><li>flexibiliteit als motor voor levendigheid </li></ul>Kopenhagen
  17. 17. Freiburg <ul><li>in Freiburg scoren power and people opvallend hoog vanwege de succesvolle community-driven planning. </li></ul><ul><li>forum Vauban zorgt voor eigenaarschap en inzet van kennis en kunde. </li></ul><ul><li>holistische benadering vanuit menselijk perspectief is succes: duurzaam én hoge levenskwaliteit. </li></ul><ul><li>autoloze buurt: speelplek en veiligheid ipv auto voor de deur. </li></ul><ul><li>focus op duurzame ontwikkeling heeft invloed op de identiteit van Freiburg en maakt het een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en nieuwe bewoners. </li></ul>
  18. 18. Portland <ul><li>sinds de jaren zeventig is Portland koploper, eerst op het gebied van milieu en later global warming. </li></ul><ul><li>prioriteit is vertaald in leidende principes (eg. Urban Green Boundary) en concrete actie </li></ul><ul><li>zeer succesvol beleid maar maar door Amerikaans consumptiepatroon grote voetafdruk. </li></ul><ul><li>resultaat: schone, fijne stad met relatief lage impact, sterke identiteit. </li></ul><ul><li>clean Energy Works Portland project geeft invulling aan ambities people, prosperity én planet. </li></ul>
  19. 19. Andere steden en thema’s <ul><li>New Towns </li></ul><ul><ul><li>Canberra: expats, “lokaal duurzaam” </li></ul></ul><ul><ul><li>Tampines: top-down, hoogbouw met groen, decentraal </li></ul></ul><ul><li>Thema’s </li></ul><ul><ul><li>mobiliteit (Curitiba): scherpe keuzes, “afvalkaartje” </li></ul></ul><ul><ul><li>Productief landschap (Detroit): potentie gebruiken, slim samen </li></ul></ul><ul><ul><li>energie (San Fransisco): steun referendum, slim financieren </li></ul></ul><ul><ul><li>water (Chicago): </li></ul></ul>
  20. 20. Comparing Cities
  21. 21. Conclusies benchmark
  22. 22. Kritische succesfactoren <ul><li>holistische benadering vanuit mensen </li></ul><ul><li>inspirerend en vasthoudend leiderschap </li></ul><ul><li>duurzaamheids spelregels die richting en ruimte geven </li></ul><ul><li>slim mobiliseren van menselijk kapitaal </li></ul><ul><li>radicale benadering voor bevorderen systeeminnovaties </li></ul>
  23. 23. Holistische Aanpak <ul><ul><li>perspectief van bewoners ís holistisch </li></ul></ul><ul><ul><li>voorkom optimalisatie per discipline, zie stad als systeem </li></ul></ul><ul><ul><li>koppeling aan kwaliteit van leven en leefomgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>versterking identiteit stad </li></ul></ul>
  24. 24. Inspirerend Leiderschap <ul><ul><li>rechte rug en enthousiasme nodig tegen bestaande orde </li></ul></ul><ul><ul><li>formeel (Curitiba) of informeel (Freiburg) leiderschap </li></ul></ul><ul><ul><li>nieuwe synergie zoeken (Detroit, Portland) </li></ul></ul><ul><ul><li>zien is geloven (eg. Curitiba) </li></ul></ul><ul><ul><li>korte-termijn acties samen met lange-termijn visie </li></ul></ul>
  25. 25. Leidende Principes <ul><ul><li>top down én bottom-up </li></ul></ul><ul><ul><li>lange termijn commitment </li></ul></ul><ul><ul><li>ruimte voor innovatie </li></ul></ul><ul><ul><li>co-productie en co-creatie </li></ul></ul><ul><ul><li>faciliterende overheid </li></ul></ul>
  26. 26. Slim mobiliseren menselijk kapitaal <ul><ul><li>wat levert het op? En voor wie? </li></ul></ul><ul><ul><li>nieuwe samenwerkingsvormen (Portland) </li></ul></ul><ul><ul><li>afval voor voedsel of diensten (Tampines, Curitiba) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sol Criado (Curitaba) </li></ul></ul><ul><ul><li>GRPC ( Detroit): fysiek (land) én sociaal (mensen) kapitaal </li></ul></ul>
  27. 27. Radicale Keuzes <ul><ul><li>“ goede” ontwikkeling ipv “minder slechte” </li></ul></ul><ul><ul><li>ruimte voor koplopers (Kopenhagen, Freiburg) </li></ul></ul><ul><ul><li>doorbreken ingesleten patronen en belangen </li></ul></ul>
  28. 28. Almere
  29. 29. Almere <ul><li>nieuwste stad van Nederland </li></ul><ul><li>suburbaan </li></ul><ul><li>toekomst: Almere principles, Schaalsprong </li></ul><ul><li>voorbeeld voor gebiedsontwikkeling en (collectief) particulier opdrachtgeverschap </li></ul>
  30. 30. Uitdagingen Almere <ul><li>werkgelegenheid en innovatie </li></ul><ul><li>eenzijdige bevolkingssamenstelling </li></ul><ul><li>mobiliteit </li></ul><ul><li>beheer groen/blauw </li></ul><ul><li>realiseren ambities [willen / kunnen] </li></ul>
  31. 31. Kansen voor Almere <ul><li>werkgelegenheid </li></ul><ul><ul><li>holistische benadering voor aantrekkelijk vestigingsklimaat (Freiburg, Copenhagen, Portland) </li></ul></ul><ul><ul><li>onderbenut arbeidspotentieel aanspreken (Detroit, Portland) </li></ul></ul><ul><ul><li>koploperbedrijven betrekken bij toekomst Almere (Portland) </li></ul></ul>
  32. 32. Kansen voor Almere <ul><li>sociale mix </li></ul><ul><ul><li>duurzame en/of autoluwe buurten trekken andere </li></ul></ul><ul><ul><li>bewoners (Freiburg, Kopenhagen) </li></ul></ul>
  33. 33. Kansen voor Almere <ul><li>duurzame energie </li></ul><ul><li>- richt lokale, duurzame energiecoöperatie op </li></ul><ul><li>- maak stakeholders aandeelhouder van coöperatie </li></ul><ul><li>- betrek andere sectoren erbij </li></ul>
  34. 34. Kansen voor Almere <ul><li>duurzame mobiliteit </li></ul><ul><li>- geef prioriteit aan OV </li></ul><ul><li>- p ush én pull </li></ul><ul><li>- stimuleer mobiliteitsdiensten </li></ul><ul><li>- optimaliseer regionale schaal (Curitiba) </li></ul><ul><li>- verdichting bij (OV)-knooppunten (Kopenhagen) </li></ul><ul><li>- </li></ul><ul><li>- </li></ul>
  35. 35. Kansen voor Almere <ul><li>beheer groen/blauw </li></ul><ul><ul><li>productief maken landschap (Detroit) </li></ul></ul><ul><ul><li>collectief beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>lokaal Duurzaam Oppervlakte Ontwikkelingsbedrijf </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>stadslandbouw, waterzuivering, groenbeheer en lokale productie van duurzame energie </li></ul></ul></ul>
  36. 36. Tot Slot <ul><li>opzetten van nieuwe coalities </li></ul><ul><li>slapend kapitaal in kaart brengen en activeren </li></ul><ul><li>stap maken van willen naar doen </li></ul><ul><li>Almere principes vertalen in actie </li></ul>
  37. 37. Almere Principes <ul><li>1. koester diversiteit </li></ul><ul><li>2. verbind plaats en context </li></ul><ul><li>3. combineer stad en natuur </li></ul><ul><li>4. anticipeer op verandering </li></ul><ul><li>5. blijf innoveren </li></ul><ul><li>6. ontwerp gezonde systemen </li></ul><ul><li>7. mensen maken de stad </li></ul>Stichting Urgenda
  38. 38. Almere Principes <ul><li>stimulerend </li></ul><ul><li>inspirerend </li></ul><ul><li>wenkend </li></ul><ul><li>leidraad </li></ul><ul><li>past in historie </li></ul>Stichting Urgenda
  39. 39. Almere Principes <ul><li>kanttekeningen </li></ul><ul><li>abstract </li></ul><ul><li>niet begrenzend </li></ul><ul><li> niet specifiek voor Almere </li></ul><ul><li>fysiek/ruimtelijk eerder dan sociaal-economisch </li></ul>Stichting Urgenda
  40. 40. Duurzaamheids Spelregels Stadshavens <ul><li> top 12 </li></ul><ul><li>1. energieneutraal bouwen </li></ul><ul><li>2. klimaatbestendig bouwen </li></ul><ul><li>3. ontwikkelen op water </li></ul><ul><li>4. hergebruik bestaand materiaal/ producten </li></ul><ul><li> 5. zo weinig mogelijk vervuiling genereren </li></ul><ul><li> 6. groen is drager van ontwikkeling </li></ul>Stichting Urgenda
  41. 41. Duurzaamheids Spelregels Stadshavens <ul><li> top 12 </li></ul><ul><li> 7. diversiteit als uitgangspunt </li></ul><ul><li> 8. menselijke maat als uitgangspunt </li></ul><ul><li> 9. vanuit cultuurhistorisch perspectief </li></ul><ul><li>10. duurzame exploitatie en beheer van vastgoed </li></ul><ul><li> 11. wijk/buurt economie is belangrijke pijler </li></ul><ul><li> 12. kennis over duurzaamheid economische motor </li></ul>Stichting Urgenda
  42. 42. Toevoeging aan Almere Principes <ul><li> </li></ul><ul><li> 8. verbindend leiderschap </li></ul><ul><li> 9. organisch ontwikkelen </li></ul><ul><li>10. mobiliseren van menselijk kapitaal </li></ul><ul><li>11. radicale aanpak </li></ul><ul><li>12. waarden creëren (niet-economische) </li></ul><ul><li>doorvertaling naar verschillende schaalniveaus </li></ul>Stichting Urgenda
  43. 43. Discussie Lessen en kansen voor DGO in Nederland en Almere 2.0

  ×