Rebelka janošková petra

316 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
316
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rebelka janošková petra

  1. 1. Hodnotová orientace mládeže ve filmu RebelkaAnotacePráce se zabývá tématem hodnotové orientace mládeže ve filmu Rebelka. Jedná se o snímek,který přichází do kin v 21. století, kdy společnost zakouší zmatek a nejistotu ve vztazích, azvláště ve vztazích rodinných. Autor textu se snaží aktuální, populární a zábavnou formoupodnítit úvahy o hodnotách ve společnosti a zdůraznit jejich význam. Hlavní hrdinkaprezentovaného filmu zosobňuje teenagera ryzích hodnot, svým jednáním předává společnostiposelství a stává se vzorem mladé generace. Text vyzdvihuje problém hodnotové orientacemládeže reflektovaný ve filmu, aplikuje jej na téma hodnot v pedagogické literatuře a s jejípomocí se snaží nalézt správné řešení krizové situace.Klíčová slovaHodnotová orientace mládeže, axiologie, Rebelka, generační rozdíly, výchovný vzor,porozumění.ArgumentaceDo předmětu Teorie a metodika výchovy, vyučovaném na naší fakultě, je zařazeno témaVýchova k hodnotám a hodnotová orientace současné mládeže. Téma je aktuální kvůlinarůstajícímu počtu rozvodů, které jsou způsobeny kolapsem hodnot v dnešní společnosti.Neboť se hodnoty ve společnosti řeší stále, vybrala jsem pro název této práce z výšezmiňovaného tématu dvě klíčová slova a rozšířila je na mládež nejen současnou. Následnějsem vyjádřila aplikování tématu na nedávno shlédnutý film Rebelka. Ač se film tváří jakopohádka pro děti, reflektuje skutečné vztahy v rodině a evokuje vzpomínky nateenagerovskou rebelii nejednoho z dospělých, a samozřejmě i mou.Úvod Podíváme-li se na dnešní generaci, je její styl života odlišný od toho, který se vedlpřed dvaceti třiceti lety. Každý žijeme v jiné době, vybudované na jiných základech a jinýchidejích. Každá změna doby má dopady na každého z nás. Co tím chci říct v souvislosti
  2. 2. s filmem Rebelka? Že časy se mění a někdy je třeba vybočit z konvence, když v ní člověknevidí perspektivu. Téma Výchova k hodnotám a hodnotová orientace současné mládeže si zpozice role spojovacího prostředku mezi generacemi o aplikaci na tento film doslova žádá.1Téma „Výchova k hodnotám a hodnotová orientace současné mládeže“ ve filmu Rebelka Tento animovaný nenásleduje trend moderních animovaných pohádek nabitých rádobyakčními a povrchními scénami, ale nese poselství. Rebelka přichází do kin v doběinformačních revolucí, kdy se „ … svět mění, velmi rychlým tempem probíhají obrovskékulturní změny, lidé jsou často bezradní ve své hodnotové orientaci, ve svém směřování ausilování.“2 „Na každého jedince působí velké množství informací. Věci, které měly pevnýzáklad se bortí, … a mnozí lidé si připadají v dnešním světě málo bezpeční, …“3 A Rebelčinasnaha nastolit novou rovnováhu na základě hodnot, které se uchovávají po generace, jepříkladová. Příběh sleduje činy hlavní postavy, princezny Meridy - Rebelky. Ta se sice chovájako pubertální fracek, ale současně je dívkou na vdávání. Děj je zanesen do drsné a tajemnéSkotské vysočiny, kde se po mnoho generací šíří příběhy o epických bitvách a mystickýchlegendách. Nyní se k nim přidává pověst o odvážné Meridě, která stane tváří v tvář tradici autvoří si nový osud. Ale Meridiny činy v království rozpoutají chaos.4 V příběhu je prezentováno narušení významu hodnot jakožto spojovacího prostředkumezi generacemi a jakožto důležitého faktoru v orientaci ve složitých životních situacích.Vzniká rozkol mezi matkou a dcerou, kdy dospívající dívka považuje za významný(hodnotný) jiný aspekt života než který prosazuje její matka. Střetává se dívčina touha poprodloužení teenagerovského života s matčinou konvenční vidinou dceřiných vdavek. Nazákladě tohoto sporu vznikají situace, které mají za následek různorodá nedorozumění aporušení stability rodiny. V tomto díle je řešení problému zprostředkováno formou legend a mýtů. V nich lzenajít odpověď na všechny otázky a řešení všech strastí. A jelikož prostředí našeho příběhu jeuzavřené království, na které nepůsobí žádný vnější element a uvnitř království souvisí1 STŘELEC, Stanislav. Studie z teorie a metodiky výchovy II. Strana 36.2 STŘELEC, Stanislav. Studie z teorie a metodiky výchovy II. Strana 39.3 Ibid.4 Rebelka. In: Československá filmová databáze [online]. Dostupné z http://www.csfd.cz/film/241060-rebelka/recenze/ 1
  3. 3. opravdu všechno se vším, je nasnadě dívčino prohlédnutí a uvědomění si důsledků situaceprávě díky znalostem tamních legend a mýtů a jejich aplikací na současný problém. Zdánlivěnic neříkající věta: „Chceš-li změnit osud váš, zpřetrhaná pouta svaž!“5, přece jen asociujetak mnoho. Vzájemné pochopení nastává v trůnním sále, kde si Rebelka uvědomí, kolik škodya nesrovnalostí přivolala. Ve stejné chvíli si začne své chyby v jednání pomalu uvědomovat imatka a od té chvíle táhnou za jeden provaz, aby společnými silami situaci vyřešily.Problematika hodnot v odborné literatuře Základním stavebním kamenem naší problematiky je rodina jako místo, kde se dějepokračování rodu, s čímž souvisí ve všech dobách výchova potomků včetně jejichemocionální podpory a vybavení do života k samostatnosti.6 Na druhou stranu je mládež skupina, od níž se mnohé očekává a jejíž představiteléstojí často v popředí hybných sil nejrůznějších revolucí a společenských změn. Bývají tozejména mladí lidé, kteří odvážně rozviřují „stojaté vody“ a ovlivňují budoucnost světa.Mladí lidé jsou velmi často zasažení nedůvěrou ve společenství dospělých a v tom případěmusí dostat šanci prožít hodnotově orientované jednání, kde si prověří pocity svobody asociální zodpovědnost.7 Z pozice výchovného vzoru pro mládež „jde o to, abychom v každé konkrétnípedagogické situaci poznali, na které úrovni je jádro problému a v jakém vztahu je k ostatnímdimenzím. Takové protiklady jako práce (učení) a hra, povinnost a zájem, svoboda a kázeň,autorita a iniciativa, autonomie a odpovědnost, jedinec a skupina atd. se navzájem nevylučují.Neplatí tu strohé „buď a nebo“, ale moudré „nejen, ale i“.“85 Citace z filmu Rebelka (USA, 2012)6 JEŘÁBKOVÁ, Marie. Hodnoty ve výchově, umění a sportu: sborník příspěvků z mezinárodní konferencekonané 3. května 2007 na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě. Strana 88.7 STŘELEC, Stanislav. Studie z teorie a metodiky výchovy II. Strana 42.8 BLÍŽKOVSKÝ, B. KUČEROVÁ, S., KURELOVÁ, M a kol. Střeoevropský učitel na prahu učící sespolečnosti 21. století. Strana 27 2
  4. 4. Obrázek : Výchova k hodnotám nezahrnuje strohé „buď a nebo“. Řídí se moudrým heslem „nejen, ale i“.Řešení problému dle načtené literatury Jak je správné postupovat? Klíčový byl okamžik, kdy matka v afektu protrhla plátnos rodinnou podobiznou. Neměla ztratit kontrolu nad situací. Měla být více prozíravá anámluvy již v té chvíli odvolat S dívkou se pobavit o možnostech a zvážit další kroky.V kontextu výchovy k hodnotám to znamená vést dialog mezi předávajícím a mladougenerací. Kdybych zašla ještě dále, a tázala bych se, proč vůbec spor vznikl. Kdo je odpovědnýza předané hodnoty, kterými se Merida řídila? V tomto příběhu jsou to bezesporu rodiče. Zdenám vychází vstříc Střelec, podle kterého jsou to „v základech rodiče, rodinní příslušníci,kteří by měli sami dospět nebo lépe „zmoudřet“ k vlastnímu žebříčku hodnot a v souladu sesvým svědomím pak předávat tyto hodnoty mladé generaci“.9 Rodiče se v předávanýchhodnotách neshodli. Merida prezentovala jak otcovy, tak matčiny ideály. Královskýmrodičům se před očima rodila nová hodnota, ale oni neviděli vliv jich samotných.9 STŘELEC, Stanislav. Studie z teorie a metodiky výchovy II. Strana 42. 3
  5. 5. V rozhodujícím okamžiku prosazovali onu strohou variantu „buď a nebo“ a nedokázaliuplatnit moudré a vhodné „nejen, ale i“.Použitá literatura  STŘELEC, Stanislav. Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-3687-1 o uveden autor a jeho kvalifikace o důvěryhodný text (erudovaný autor) o text obsahuje odbornou terminologii o text obsahuje odkazy na použitou literaturu o strukturovaný text, který pokrývá celou šíři tématu  JEŘÁBKOVÁ, Marie. Náměty k hodnotám „člověk a rodina“. In: HOGENOVÁ, Anna. PELCOVÁ, Naděžda (ed.). Hodnoty ve výchově, umění a sportu: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 3. května 2007 na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě. Praha: KREACE s.r.o., 2007. s. 88-94. ISBN 80-7290- 272-5  BLÍŽKOVSKÝ, B. KUČEROVÁ, S., KURELOVÁ, M a kol. Střeoevropský učitel na prahu učící se společnosti 21. století. Brno: KONVOJ, 2000. Str. 9-28. ISBN 80- 85615-95-9  KOHOUTOVÁ, Vlasta. Víme, jaké vlastně dnešní děti jsou? Metodický portál: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/N/13241/VIME-JAKE-VLASTNE-DNESNI-DETI- JSOU.html/ o uveden autor, dohledatelná kvalifikace o založeno na sumarizaci aktuálního výzkumu (aktuální) o strukturovaný text o obsahuje odkaz na plnou verzi výzkumu (odsud i použitá literatura) o odborná terminologie  Rebelka: Časy se mění. In: Alenčin Blog [online]. 2. srpna 2012 [vid. 2012-11-18]. Dostupné z <http://alenaprokopova.blogspot.cz/2012/08/rebelka-casy-se-meni.html> o uveden autor, dohledatelná jeho kvalifikace o důvěryhodný text (erudovaný autor) o odborná terminologie o strukturovaný text o aktuální informace (nový film)  Rebelka. In: Československá filmová databáze [online]. Praha (Česká Republika): POMO Media Group s.r.o., 2001, 12. dubna 2012 [vid. 2012-11-18]. Dostupné z <http://www.csfd.cz/film/241060-rebelka/recenze/>  Rebelka (USA 2012) Režie: Mark Andrews, Brenda Chapman Scénář: Mark Andrews, Steve Purcell, Brenda Chapman, Irene Mecchi Kamera: Rob Anderson, Danielle Feinberg Hudba: Patrick Doyle Hrají: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson, Julie Walters, Kevin McKidd, Robbie Coltrane, Craig Ferguson, John Ratzenberger 100 minut, distribuce: Falcon, premiéra v ČR: 16. srpna 2012 4

×