Tungkulin ng Wika

18,799 views
18,305 views

Published on

Published in: Education, Sports, Technology
0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
18,799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
206
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tungkulin ng Wika

 1. 1. Ang Tungkulin ng Wika
 2. 2. Zdenek SALZMANNMichael Alexander Kirkwood H A L L ID A YRoman JAKOBSONW.P. ROBINSONFrank SMITH pangkalahatang gamit ng wika napapakilos o napagagalaw ng wika ang lahat ng bagay sa mundo
 3. 3. SALZMANNL anguage, C ulture, and Society (1 993)
 4. 4. SALZMANNL anguage, C ulture, and Society (1 993)
 5. 5. - P a ra s a mg ah a y o p , im p o r t a n t eit o s a k a n ila n gs u r v iv a l n g u n it s a t a o ,h ig it p a s a s u r v iv a l a n g t u n g k u lin n gw ik a
 6. 6. ROMAN J AKOBSONi. Kognitibo/Reperensyal/Pangkaisipan – pagpaparating ng mensahe at impormasyon.ii. Conative – paghimok at pag-impluwensya sa iba sapamamagitan ng mga pag-uutos at pakiusap.iii. Emotive – pagpapahayag ng mga saloobin, damdamin at emosyon.iv. Phatic – pakikipagkapwa-taov. Metalinggwal – paglinaw sa mga suliranin tungkol sa mgalayunin (intensyon) ng mga salita at kahulugan.vi. Poetic – patula, paggamit ng wika para sa sariling kapakanan.
 7. 7. W.P . R o b in s o ni. Estetiko – paggamit ng wika sa paglikha ng panitikan.ii. Ludic – Pagtutugma - paggawa ng mga salitang walang katuturan o kawawaan - pagsubok sa mga posibilidad ng wika habang natututuhan itoiii. Pag-alalay sa pakikipagsalamuha at pakikipagkapwa-tao – paggamit ng wika upang simulan, alalayan at tapusin ang pagkikita - mga ritwal sa wika - wika bilang kagandahang – asaliv. Pag-alalay sa iba – Paggamit ng wika upang alalayan o impluwensiyahin ang kilos o damdamin ng iba – paggamit ng mga tuntunin at ekspresyon ng tungkulin o obligasyon
 8. 8. W.P . R o b in s o nv. Pag-alalay sa sarili – Kaugnay ang ugali at damdaminvi. Pagpapahayag ng sarili – Pagpapahayag ng sarili, katauhan at damdamin – tuwiran sa pamamagitan ng pandamdam - di-tuwiran sa pamamagitan ng bilis, taas ng tinig, tunog ng tinigvii. Pagtatakda sa tungkulin o papel sa lipunan – paggamit ng wika upang itakda o ipahayag ang kaugnayang pansosyal ng mga tao – mga ginagamit kapag nakikipag-usap sa isang tao at mga ginagamit kapag nagsasalita tungkol sa iba (G. Gng. Bb…)viii. Pagtuturo – Paggamit ng wika sa pagpaparating ng bagong impormasyon at kasanayan.ix. Metalangguage - Paggamit ng wika sa pagtalakay
 9. 9. W.P . R o b in s o nx. Pagtatanong at Panghuhula – Pagtataka, paghahanap, paghingi ng impormasyon at panuto - pagbuo ng haraya (imagining) - pagpapasubali (supposing)xi. Pagtukoy sa daigdig na di-panglinggwistika a) Pagkilala (identification) – pagkilala at pagpapahayag ng kaibhan at pagkakatulad ng mga bagay b) Pagbuo (organization) – pag-uuri-uri at pagbibigay – katuturan sa mga kaugnayan ng mga bagay sa ibang bagay.
 10. 10. M IC H A E L A . K . H A L L ID A Y Explorat ions in t he Funct ions of Language K inategorya niya ang wika batay sa mga tungkulin nito sa ating buhay
 11. 11. 1. Interaksyunal pagtatatag, pagpapanatili, pagpapatatag ng relasyon sa kapwa tao PHATIC COMMUNION: COMMUNION mga di-pinupuna o walang kabuluhang pakikipagpalitan na nagsasaad ng isang bukas na tulay (channel) ng pakikipagtalastasan kung kinakailangan. tumutukoy ito sa lahat ng gamit ng wika upang mapanatili ang mga lipon o grupo Dapat matutuhan ng mga tao ang mga iba’t ibang uri ng gamit ng wika kung nais nilang makisalamuha nang mahusay sa iba.
 12. 12. 1. Interaksyunal Nangangailangan ang matagumpay na interaksyon ng wastong pag-uugali , wastong pagsasabi sa wastong paraan at paggawa ng mga bagay ayon sa kinagawian Madaling makita ang mga paglabag sa kaugalian, maging malaswang salita sa maling tagpuan o di pagtayo sa ilanga pagkakataon. Maaaring parusahan ang mga ito nang higit pa sa pagkadulas sa pangyayari. Halimbawa: pagbati, pagpapaalam, pagbibiro, panunudyo, pag-aanyaya, Halimbawa paghihiwalay, pagtanggap, atbp.
 13. 13. 2. Instrumental Ginagamit sa pagtugon sa mga pangangailangan Ginagamit ang wika ng tagapagsalita para mangyari / maganap ang mga bagay-bagay Pinababayaan ng wikang pagalawin (manipulate) ng tagapagsalita ang kanyang kapaligiran Pakikiusap o paguutos Halimbawa: Mga bigkas na ginaganap (performative utterances) – Halimbawa pagpapangalan/pagbabansag, pagpapahayag, pagtaya. Iba pang mga halimbawa ay pagmumungkahi, panghihikayat, pagpilit.
 14. 14. 3. Regulatori Pag-alalay sa mga pangyayaring nagaganap (maintenance of control) Sa madaling sabi, ito ang pagsasabi kung ano ang dapat at hindi dapat gawin itinatakda nito ang mga papel na ginagampanan ng bawat isa, nagbibigay- daan para alalayan ang pakikisalamuha at nagbibigay ng talasalitaan para sumang-ayon, di-sumang-ayon at pag-alalay at pag-abala (disrupt) sa kilos ng iba. Halimbawa: pagbibigay direksyon, paalala o babala, pag-ayon, pagtutol, Halimbawa pagtatakda ng mga tuntunin at alintuntunin sa paglalaro
 15. 15. 4. Personal Pagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon sa anyo ng mga padamdam, pagrerekomenda, pagmumura o sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng salita, pagkukuyom sa sarili o pagbubulas ng damdamin. May “tinig” o kinalalaman ang mga tao sa nangyayari sa kanila Malaya ang sinuman magbuka ng kanilang bibig o hindi, magsabi ng marami o magsawalang-kibo kung nais nila, ang pumili ng kung paano sasabihin ang kanilang sasabihin. Halimbawa: pagsigaw, pagrerekomenda, pagmumura, pagpapahayag ng Halimbawa galit, paghingi ng paumanhin, talakaying impormal at d-pormal, kolum at komentaryo sa dyaryo
 16. 16. 4. Personal Totoong may gamit na personal ang wika ngunit napakahirap itong ilarawan nang buo. Sa gamit na ito,nagsasama-samang gumagalaw sa mga paraang walangnakaaalam ang wika, ang isipan, ang kalinangan/ kultura at ang katauhan/ personalidad.
 17. 17. 5. Imahinatibo Pagpapahayag ng imahinasyon samalikhaing paraan Nakabubuo ng isang sistema ng haraya, maging mga akdang pampanitikan, sistemang pampilosopiya, o huwarang pangarap (utopian visions) at pag-iisip ng walang magawa Halimbawa: Para sa kasiyahan sa paggamit ng wika bilang tunog; pag- Halimbawa iingay ng sanggol, pag-awit ng isang mang-aawit, pagtutula ng makata, mga larong pangwika, paggamit ng mga tayutay, idyoma, sagisag, at simbolismo, mga akdang pampanitikan tulad ng nobela at maikling katha
 18. 18. 5. Imahinatibo Pinapansin ‘di lamang ang tunay na daigdig kundi pati na ang mga posibleng daigdig at marami pang imposibleng daigdig Paglalagay ng sarili sa katauhan ng mga nababasa o nakikita sa telebisyon at sine, pakikinig sa radyo, cd player, MP3 player (vicarious experience) Tinutugunan ang maraming estetiko at artistikong pangangailangan (urges) Pinahahalagahan ang gamit na imahinatibo kung nagbubunga ito ng artistikong paglikha ngunit sa karamihan, nagsisilbi itong isang susi sa mga pagkakataon sa paglikha at pagtakas sa katotohanang ipinahihintulot nito.
 19. 19. 6. Heuristik Paghahanap o paghingi ng impormasyon Batayan ng kaalaman sa iba-ibang disiplina Nakakamit lamang sa pamamagitan ng Pormal na Edukasyon Metalanguage – isang wikang ginagamit sa pagtukoy sa wika na naglalaman ng mga katawagan tulad ng tunog, pantig, kayarian, pagbabago, pangungusap, atbp. Halimbawa: pagtatanong tungkol sa kalikasan ng daigdig at pabuo ng mga Halimbawa posibleng sagot, pagbubuo ng konklusyon, pangangatwiran, paggawa ng hypothesis, pagbibigay katuturan, pagsubok/pagtuklas, pagpapaliwanag, pagpuna, pagsusuri, pagbuo, pageeksperimento, pagsang-ayon, di-pagsang- ayon, pag-uulat, pagtaya.
 20. 20. Impormatib/Represent asyunal Pagbibigay impormasyon May mga tuntunin sa pagpapalitan ng impormasyon: i. dapat maging totoong-totoo at hindi kalahati lamang ang dapat gumawa ng palagay (assumptions) tungkol sa alam ng tagapakinig ii. hindi dapat kulang o pumupuri ang impormasyong ibinibigay iii. at kung tapat ang intensyon, dapat iwasan ang ano mang misrepresentasyon at kalalabisan. Halimbawa: Halimbawa pag-uulat, paglalahad, pagpapaliwanag, paghahatid ng mensahe, pagbibigay ng tama/maling impormasyon, pagsisinungaling, pagpapahayag
 21. 21. Impormatib/Represent asyunalMayroon ding pagkakataong naiiba (idiosyncratic view) ang pananaw ng isang tao, maaaring ituring na naiiba (peculiar) ang mga bigkas na nagsasaad ng pagkatawan sa daigdig.
 22. 22. Frank Sm ith U s e s o f L a n g u a g e ( 19 9 7 )1. Higit na napag-aaralan ang wika sa mga tunay na karanasan sa komunikasyon.2. Ang kasanayan sa isang tungkuling pangwika ay hindi nangangahulugan ng kasanayan sa iba pa.3. Hindi lamang isang tungkulin/gamit pangwika ang naggagamit sa isang pagkakataon. Maaari ring dalawa o higit pa.4. Kailangan ng nagsasalita ang tagapakinig at kailanagn ng nagsusulat ang nagbabasa.5. Isa lamang alternatibo ang wika (pasalita at pasulat). Madalas upang maging higit na mabisa ang komunikasyon, kinakailangang gamitin ang kumbinasyon ng wika at ng iba pang alternatibo tulad ng pagsasakilos, pagkumpas, pagsasalarawan at ekspresyon ng mukha.
 23. 23. Ayon sa Wikipedia “Language is a system ofcommunication that enables humans to cooperate.”
 24. 24. Maraming Salamat Po! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Jo☆☆☆☆☆☆☆Jai☆☆☆☆☆☆Ayn☆☆☆☆☆Ness☆☆☆☆☆Mich☆☆☆Denise☆
 25. 25. bibliography http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_mga_tungkulin_n http://www.maybenow.com/tungkulin-ng-wika-q239 http://www.slideshare.net/pesiaplaza6291/ang-tung http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_kahalagahan_at

×