It's learning og vurdering for læring

3,011 views

Published on

Rogalandskonferansen + ledersamling 2008

Published in: Education, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,011
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • It's learning og vurdering for læring

  1. 1. ” Ny vurderingspraksis” Jan Mortensen Fagleder IKT - bruk av It’s learning i vurderingsarbeidet
  2. 2. IKT og skole <ul><li>IKT skal støtte bedriftens kjernevirksomhet </li></ul><ul><li>Skolens kjernevirksomhet er læring </li></ul><ul><li>Vurdering, en viktig prosess i læringen </li></ul><ul><li>Lærers oppgave å gi eleven hyppige og konstruktive tilbakemeldinger </li></ul><ul><li>Elevvurdering i Kunnskapsløftet – en aktuell utfordring </li></ul>IKT må kunne gjøre det lettere for oss å gjøre en bedre jobb! Det må være en gevinst!
  3. 3. Tema og problemstilling <ul><li>Tema: Ny vurderingspraksis - bruk av It’s learning i vurderingsarbeidet </li></ul><ul><li>Problemstilling: Kan bruk av It’s learning i elevvurderingen gjøre det lettere for læreren å vurdere elevene på en bedre måte? </li></ul>
  4. 4. Agenda <ul><li>Elevens rett til vurdering </li></ul><ul><li>Utfordringer knyttet til elevvurdering </li></ul><ul><li>Muligheter for å løse utfordringene </li></ul><ul><li>Eksempler på konkrete løsninger </li></ul>
  5. 5. Forskrift til opplæringsloven kap. 4 <ul><li>Elevens rett til vurdering </li></ul><ul><li>Underveisvurdering og sluttvurdering </li></ul><ul><li>Vurdering med og uten karakter </li></ul><ul><li>Grunnlaget for vurdering </li></ul>All faglig vurdering skal være knyttet til kompetansemålene!
  6. 6. Alle elever har rett til… <ul><li>Å få en løpende underveisvurdering som: </li></ul><ul><ul><li>beskriver hvor en står i forhold til kompetansemålene </li></ul></ul><ul><ul><li>beskriver hvordan en på beste måte kan nå målene </li></ul></ul><ul><li>Begrunnelse og rettledning hver gang underveisvurdering gis med karakter </li></ul><ul><ul><li>terminkarakter, prøver, innleveringer etc </li></ul></ul><ul><li>Å få delta i vurderingen av eget arbeid </li></ul><ul><ul><li>egenvurdering </li></ul></ul><ul><li>Elevsamtale om faglig utvikling minst en gang hvert halvår </li></ul><ul><li>Informasjon om kompetansenivå ved avslutning av opplæringen i faget (sluttvurdering) </li></ul><ul><li>Dialog om annen utvikling </li></ul>Vurderingen danner grunnlag for tilpasset opplæring!
  7. 7. Krav til skolen og lærerne <ul><li>Elevene har rett på vurdering etter reglene i forskrift til opplæringsloven og det er skolen (skoleeier) sitt ansvar å sørge for at den enkelte elev får den vurdering han eller hun har krav på. </li></ul><ul><li>Skolen må drive et vurderingsarbeid som sikrer alle elever en forskriftsmessig god vurdering. </li></ul>Dette gir oss en del konkrete utfordringer som vi må prøve å finne løsninger på!
  8. 8. Utfordring #1: Kompetansemål <ul><li>Faglig vurdering skal alltid være grunnet i kompetansemålene </li></ul><ul><li>Elevene skal vite hva som kreves for å oppnå kompetanse på ulike nivå </li></ul><ul><li>Kompetansemål og kjennetegn må være lett tilgjengelige og kunne brukes aktivt i læringsarbeidet (løpende underveisvurdering) </li></ul><ul><li>Det må være lett å koble ”kompetanse- og vurderingsbiten” på de små og store faglige aktivitetene som foregår i faget </li></ul>Hvordan kan vi ta med oss kompetansemålene i det daglige?
  9. 9. Utfordring #2: Begrunnelse og rettledning <ul><li>Når det gis karakter, skal denne følges av begrunnelse og rettledning </li></ul><ul><li>Begrunne karakteren i forhold til oppnådd kompetanse </li></ul><ul><li>Gi rettledning i hvordan eleven best mulig kan oppnå kompetansemålene </li></ul><ul><li>Setter vi karakterer på prøver, innleveringer etc. av gammel vane? Tjener det vurderingens hensikt? Fremmer karakterene læring? </li></ul>
  10. 10. Utfordring #3: Egenvurdering <ul><li>Legge til rette for at elevene skal kunne gjøre god egenvurdering </li></ul><ul><li>Elevene skal kunne delta i vurderingen av eget arbeid </li></ul><ul><li>Hva er ”god egenvurdering?” </li></ul><ul><li>Egenvurdering må, som annen vurdering i fag, være knyttet til kompetansemålene. Elevene må gis anledning til å gjøre seg kjent med kompetansemål og kjennetegn på måloppnåelse. </li></ul>
  11. 11. Utfordring #4: Elevsamtale <ul><li>Elevsamtale skal gjennomføres minst en gang hvert halvår </li></ul><ul><li>Samtalene er en del av vurderingen og må handle om hvordan eleven ligger an i forhold til kompetansemålene </li></ul><ul><li>Dialog om annen utvikling er en ”annen” samtale! </li></ul>
  12. 12. Utfordring #5: Kvalitetssikring <ul><li>Sikre at vurderingsarbeidet blir organisert og gjennomført slik at hver enkelt elev får den vurderingen de har rett på </li></ul><ul><li>Dokumentere vurderingssituasjoner og elevsamtaler slik at en i klagesaker kan gå tilbake og kontrollere vurderinger og rettledning eleven har fått </li></ul>
  13. 13. Oppgave <ul><li>Før vi ser på hva It’s learning evt. kan hjelpe oss med… </li></ul><ul><li>Still disse spørsmålene til noen fra en annen skole: </li></ul><ul><li>Hvordan tar lærerne med seg kompetansemålene i det daglige? Er det gjort noe for å legge til rette? </li></ul><ul><li>Hvordan ble begrunnelse og rettledning gitt sammen med terminkarakter 1. termin i år? Ble det lagt noen føringer for hvordan det skulle foregå? </li></ul><ul><li>Legges det til rette for egenvurdering ? Hvordan? </li></ul><ul><li>Hvordan organiseres de faglige elevsamtalene ? </li></ul>
  14. 14. It’s learning – en mulighet?
  15. 15. Still krav til systemet <ul><li>Vi vil at systemet skal gjøre det lettere for lærere å gjøre en bedre jobb med vurdering </li></ul><ul><li>Hvordan kan et system hjelpe oss med de konkrete utfordringene vi har? </li></ul><ul><li>Still krav til systemet før du undersøker hva systemet kan gjøre </li></ul>
  16. 16. SkoleArena Vurderingsmodulen er interessant, men trenger vi den i tillegg til It’s learning?
  17. 17. Konkretiseringer Konkretiseringene kan være til stor hjelp, men word er et vrient format.
  18. 18. Kravspesifikasjon It’s learning må kunne hjelpe oss med å: <ul><li>Få rask tilgang til aktuelle kompetansemål </li></ul><ul><li>Aktivt bruke kompetansemålene i planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsaktiviteter </li></ul><ul><li>Gi eleven hyppige tilbakemeldinger på hvordan han ligger an i forhold til kompetansemålene og hvordan han kommer videre </li></ul><ul><li>Legge til rette for at eleven kan delta i vurderingen av eget arbeid (kunne gjøre god egenvurdering) </li></ul><ul><li>Gjennomføre faglige elevsamtaler </li></ul><ul><li>Kvalitetssikre og dokumentere at elevene har blitt forskriftsmessig vurdert </li></ul>
  19. 19. It’s learning muligheter og begrensninger - få rask tilgang til aktuelle kompetansemål Slå på læreplanmål
  20. 20. It’s learning muligheter og begrensninger - få rask tilgang til aktuelle kompetansemål Slå på læreplanmål
  21. 21. It’s learning muligheter og begrensninger - få rask tilgang til aktuelle kompetansemål Importer læreplanmål Slå på læreplanmål
  22. 22. It’s learning muligheter og begrensninger - få rask tilgang til aktuelle kompetansemål Importer læreplanmål Slå på læreplanmål
  23. 23. It’s learning muligheter og begrensninger - få rask tilgang til aktuelle kompetansemål Importer læreplanmål Slå på læreplanmål
  24. 24. It’s learning muligheter og begrensninger - få rask tilgang til aktuelle kompetansemål Importer læreplanmål Slå på læreplanmål Koble mål til aktiviteter
  25. 25. It’s learning muligheter og begrensninger - få rask tilgang til aktuelle kompetansemål Importer læreplanmål Slå på læreplanmål Koble mål til aktiviteter
  26. 26. It’s learning muligheter og begrensninger - få rask tilgang til aktuelle kompetansemål Importer læreplanmål Slå på læreplanmål Koble mål til aktiviteter
  27. 27. It’s learning muligheter og begrensninger - få rask tilgang til aktuelle kompetansemål Importer læreplanmål Slå på læreplanmål Koble mål til aktiviteter
  28. 28. It’s learning muligheter og begrensninger - få rask tilgang til aktuelle kompetansemål <ul><li>Muligheter </li></ul><ul><ul><li>Kompetansemålene kan hentes inn i faget på en enkel måte, og når det er gjort er det raskt å knytte målene til aktiviteter (elementer) som legges inn i faget. </li></ul></ul><ul><li>Begrensninger </li></ul><ul><ul><li>Det kan diskuteres hvor enkelt dette er. </li></ul></ul>Importer læreplanmål Slå på læreplanmål Koble mål til aktiviteter
  29. 29. It’s learning muligheter og begrensninger - aktivt bruke kompetansemålene i planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsaktiviteter Slå på mappevurdering
  30. 30. It’s learning muligheter og begrensninger - aktivt bruke kompetansemålene i planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsaktiviteter Slå på mappevurdering
  31. 31. It’s learning muligheter og begrensninger - aktivt bruke kompetansemålene i planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsaktiviteter Slå på mappevurdering Åpne elevens mappe
  32. 32. It’s learning muligheter og begrensninger - aktivt bruke kompetansemålene i planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsaktiviteter Slå på mappevurdering Åpne elevens mappe
  33. 33. It’s learning muligheter og begrensninger - aktivt bruke kompetansemålene i planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsaktiviteter Slå på mappevurdering Åpne elevens mappe Og se kompetansemålene
  34. 34. It’s learning muligheter og begrensninger - aktivt bruke kompetansemålene i planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsaktiviteter Slå på mappevurdering Åpne elevens mappe Og se kompetansemålene
  35. 35. It’s learning muligheter og begrensninger - aktivt bruke kompetansemålene i planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsaktiviteter Slå på mappevurdering Åpne elevens mappe Og se kompetansemålene
  36. 36. It’s learning muligheter og begrensninger - aktivt bruke kompetansemålene i planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsaktiviteter <ul><li>Muligheter </li></ul><ul><ul><li>En kan i arbeidsmappen se hvilke kompetansemål som er brukt (knyttet til aktiviteter) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eleven ser kompetansemålene når han skal levere oppgaver </li></ul></ul><ul><li>Begrensninger </li></ul><ul><ul><li>En har ingen oversikt over kompetansemål som gjenstår. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikke noe egnet sted å legge inn / importere kjennetegn på måloppnåelse eller læringsmål. </li></ul></ul>Slå på mappevurdering Åpne elevens mappe Og se kompetansemålene
  37. 37. It’s learning muligheter og begrensninger - gi eleven hyppige tilbakemeldinger på hvor han står i forhold til kompetansemålene og hvordan han kommer videre Oppgavevurdering
  38. 38. It’s learning muligheter og begrensninger - gi eleven hyppige tilbakemeldinger på hvor han står i forhold til kompetansemålene og hvordan han kommer videre <ul><li>Muligheter </li></ul><ul><ul><li>Tilbakemelding på arbeid kan gis med karakter og kommentar når en ”retter” innleveringer </li></ul></ul><ul><li>Begrensninger </li></ul><ul><ul><li>Ikke egne felter for å skrive inn begrunnelse og rettledning </li></ul></ul>Oppgavevurdering
  39. 39. It’s learning muligheter og begrensninger - legge til rette for at eleven kan delta i vurderingen av eget arbeid / gjøre god egenvurdering <ul><li>Begrensninger </li></ul><ul><ul><li>Det er ikke lagt spesielt til rette for at eleven kan gi egenvurdering på innleveringer etc. </li></ul></ul>
  40. 40. It’s learning muligheter og begrensninger - gjennomføre faglige elevsamtaler Oppgaverapport
  41. 41. It’s learning muligheter og begrensninger - gjennomføre faglige elevsamtaler Oppgaverapport Karakterbok
  42. 42. It’s learning muligheter og begrensninger - gjennomføre faglige elevsamtaler Oppgaverapport Karakterbok Arbeidsmappen
  43. 43. It’s learning muligheter og begrensninger - gjennomføre faglige elevsamtaler Oppgaverapport Karakterbok Arbeidsmappen Fagloggen
  44. 44. It’s learning muligheter og begrensninger - gjennomføre faglige elevsamtaler <ul><li>Muligheter </li></ul><ul><ul><li>Arbeidsmappe, oppgaverapport og karakterbok kan gi en viss oversikt som kan være nyttig å ha foran seg under elevsamtale </li></ul></ul><ul><ul><li>Fagloggen kan bruker til å føre en dialog med eleven </li></ul></ul><ul><li>Begrensninger </li></ul><ul><ul><li>” Elevsamtale” er ikke noe element i it’s learning. Det er ikke spesielt lagt til rette for dette </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppgaverapport og karakterbok skaper inntrykk av at vurdering = karakterer </li></ul></ul>Oppgaverapport Karakterbok Arbeidsmappen Fagloggen
  45. 45. It’s learning muligheter og begrensninger - kvalitetssikre og dokumentere at eleven har blitt forskriftsmessig vurdert <ul><li>Begrensninger </li></ul><ul><ul><li>Det er ikke spesielt lagt til rette for dette </li></ul></ul>
  46. 46. It’s learning – muligheter og begrensninger Ikke spesielt lagt til rette for at eleven blir vurdert etter forskriften. kvalitetssikre og dokumentere at eleven har blitt forskriftsmessig vurdert Ikke lagt spesielt til rette. Faglogg kan brukes til dialog mellom lærer og elev. ha en jevnlig dialog om annen utvikling Karakterfokus Arbeidsmappe, oppgaverapport og karakterbok kan gi en viss oversikt som kan være nyttig å ha foran seg under elevsamtale. gjennomføre faglige elevsamtaler Ikke lagt spesielt til rette for at eleven kan gi egenvurdering på innleveringer etc. legge til rette for at eleven kan delta i vurderingen av eget arbeid / gjøre god egenvurdering Ikke egne felter for å skrive inn begrunnelse og rettledning. Tilbakemelding på arbeid kan gis med karakter og kommentar når en ”retter” innleveringer (oppgaver og prøver). gi eleven hyppige tilbakemeldinger på hvor han står i forhold til kompetansemålene og hvordan han kommer videre En har ingen oversikt over kompetansemål som gjenstår. Ikke noe egnet sted å legge inn / importere kjennetegn på måloppnåelse eller læringsmål. En kan i arbeidsmappen se hvilke kompetansemål som er brukt (knyttet til aktiviteter). Eleven ser kompetansemålene når han skal levere oppgaver. aktivt bruke kompetansemålene i planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsaktiviteter Det kan diskuteres hvor enkelt dette er. Kompetansemålene kan hentes inn i faget på en enkel måte, og når det er gjort er det raskt å knytte målene til aktiviteter (elementer) som legges inn i faget. få rask tilgang til aktuelle kompetansemål Begrensninger Muligheter Hjelp ønskes til å:
  47. 47. It’s learning muligheter og begrensninger - KONKLUSJON <ul><li>It’s learning er ikke spesielt lagt til rette for ”vurdering for læring”, men det er en del nyttige funksjoner: Kompetansemål kan knyttes til aktiviteter som innleveringer etc. En kan definere egne karakterskalaer. Oppgaverapport gir en viss oversikt over hvordan eleven ligger an i forhold til innleveringer. Arbeidsmappen gir et overblikk over arbeider og kompetansemål, samt gir mulighet for dialog lærer/elev ved hjelp av logg. Karakterboken kan brukes til å dokumentere vurderingene. </li></ul><ul><li>Utover dette er It’s learning et generelt system og det blir opp til læreren å lage struktur og legge til rette for å gi vurdering med begrunnelse, rettledning og egenvurdering. </li></ul>
  48. 48. Løsninger? <ul><li>Å ta i bruk et system er ikke nok i seg selv </li></ul><ul><li>Vi må finne fram til en hensiktsmessig måte å bruke systemet på i forhold til de utfordringene vi har </li></ul><ul><li>Eksempler fra Bergeland vgs: - Kortsiktig og langsiktig løsning </li></ul>
  49. 49. Langsiktig løsning <ul><li>Optimistisk tro på It’s learning og på lærerne </li></ul><ul><ul><li>It’s learning vil bli bedre og tilpasses nye krav </li></ul></ul><ul><ul><li>Lærerne vil klare å utnytte It’s learning til fingerspissene </li></ul></ul><ul><li>Det vil ta tid </li></ul><ul><ul><li>Før It’s learning og lærerne er modne </li></ul></ul><ul><ul><li>Vi må bruke tid på å utvikle en hensiktsmessig bruk </li></ul></ul><ul><li>Lærerteamene våre (Bergeland) jobber i dag med bl.a. </li></ul><ul><ul><li>Hvordan bør vi innrede faget i It’s learning? Kan vi ha en felles mal? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvor mye skal vi legge inn av planer, aktiviteter, prøver etc i faget? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan kobler vi sammen aktiviteter, læreplan og vurderinger? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan kan vi bruke funksjonene for status og oppfølging? </li></ul></ul>
  50. 50. It’s learning – struktur og innhold <ul><li>Struktur </li></ul><ul><ul><li>Periodisk / kronologisk </li></ul></ul><ul><ul><li>Tematisk </li></ul></ul><ul><ul><li>Funksjonell </li></ul></ul><ul><li>Innhold </li></ul><ul><ul><li>Periodeplaner </li></ul></ul><ul><ul><li>Læringsoppdrag </li></ul></ul><ul><ul><li>Så mye som mulig av det som skjer i faget? </li></ul></ul><ul><li>Viktig at vi strukturerer og innreder faget med tanke på at det skal fungere best mulig for eleven </li></ul>
  51. 51. Kortsiktig løsning <ul><li>Terminkarakter 1. termin 2008 </li></ul><ul><ul><li>Underveisvurdering med karakter, begrunnelse og rettledning! </li></ul></ul><ul><ul><li>Legge til rette for egenvurdering </li></ul></ul><ul><ul><li>Skolearena? It’s learning? Elevsamtale? Opp til hver enkelt? </li></ul></ul><ul><li>Vårt valg </li></ul><ul><ul><li>Vurderingsskjema publisert i oppgaveelement i It’s learning </li></ul></ul><ul><ul><li>Vurdering i forhold til aktuelle kompetansemål </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppfordret elev til egenvurdering (svare på oppgaven) </li></ul></ul><ul><li>Videreutvikling </li></ul><ul><ul><li>Videreutvikle vurderingsskjema og bruke det i alle vurderingssituasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Et ”vedheng” til oppgaver, periodeplaner, læringsoppdrag etc som legges ut i It’s learning </li></ul></ul><ul><ul><li>Ivaretar og kvalitetssikrer ”forskriftsmessig” vurdering </li></ul></ul>
  52. 52. Vurderingsskjema <ul><li>Vurderingsskjema brukt ved 1. termin 2008 </li></ul><ul><li>Nytt vurderingsskjema for bruk i periodeplan, læringsoppdrag etc </li></ul><ul><li>Kompetansemål-generator </li></ul>
  53. 53. Vårt svar på utfordringene med vurdering - oppsummert Ledelsen har innsyn i lærernes fag og kan om nødvendig hente opp informasjon om vurderinger som er gjort. kvalitetssikre og dokumentere at eleven har blitt forskriftsmessig vurdert Kontaktlærer kan opprette et eget fag i It’s learning og bruke fagloggen til å ha dialog med eleven i tillegg til samtaler. ha en jevnlig dialog om annen utvikling Bruke loggen i arbeidsmappen til å ha en faglig dialog med eleven. Benytte oppgaverapport og karakterbok for å raskt kunne ta opp en status på hvordan eleven ligger an. Avholde samtaler minst en gang hvert halvår og bruke vurderingsskjemaer fra tidligere vurderinger som bakgrunn. Dokumentere samtalene. gjennomføre faglige elevsamtaler Håpe på at det blir bedre tilrettelagt for egenvurdering i It’s learning. Bruke vurderingsskjema og veilede eleven i å forholde seg til kompetansemål og kjennetegn. legge til rette for at eleven kan delta i vurderingen av eget arbeid / gjøre god egenvurdering Bli flinkere til å kommunisere med eleven i It’s learning og lære eleven å bruke oppgaverapport og karakterbok. Ønsker at It’s learning legger bedre til rette for å supplere karakterer med begrunnelse og rettledning. Aktivt bruke oppgavefunksjonen i It’s learning sammen med vurderingsskjema. gi eleven hyppige tilbakemeldinger på hvor han står i forhold til kompetansemålene og hvordan han kommer videre Bli flinkere til å bruke funksjonene for status og oppfølging i It’s learning og håpe på at It’s learning vil legge til rette slik at en kan se hvilke kompetansemål som gjenstår og også ha plass til å importere inn kjennetegn / konkretisering. Gi lærerne et enkelt verktøy for å kunne velge ut kompetansemål og kjennetegn og legge disse inn i periodeplaner, læringsoppdrag etc. aktivt bruke kompetansemålene i planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsaktiviteter Håper at det tilgang til kompetansemål blir enda enklere i It’s learning. Vurderingsskjema med aktuelle kompetansemål som læreren kan koble til aktiviteter / vurderingssituasjoner. få rask tilgang til aktuelle kompetansemål Langsiktig løsning Kortsiktig løsning Hjelp ønskes til å:
  54. 54. Oppsummering Jan Mortensen Fagleder IKT Bergeland videregående skole 51 84 22 48 / 41 40 17 70 [email_address] <ul><li>IKT skal støtte læring og gjøre det enklere for lærere å gjøre en bedre jobb </li></ul><ul><li>Reglene for elevvurdering er definert i forskrift til opplæringsloven </li></ul><ul><li>Det er mange utfordringer om vurderingsarbeidet skal skje etter forskriften </li></ul><ul><li>Er It’s learning et system som kan gjøre det enklere for lærerne å vurdere elevene </li></ul><ul><li>Uansett system, må skolen ha en plan med vurderingsarbeidet </li></ul><ul><li>Bergelands kortsiktige og langsiktige løsninger kan kanskje hjelpe noen på vei </li></ul>

  ×