Hva Er IdéGrand Prix?

412 views

Published on

Presentasjon av Stig og Steins storformat idéprosess Idé Grand Prix!

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
412
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

 • HUSK:

  Videokanon, prosjektorovergang, mac remote, mikrofon

 • Hva Er IdéGrand Prix?

  1. 1. IdéGrandPrix Telenor Arena 18. februar 2010 Arrangør: Bærum Næringsråd Idé Grand Prix 1
  2. 2. Hva er Idé Grand Prix? Idé Grand Prix er en storformat idéprosess for grupper på mellom 50 og 500 pers. Deltakerne jobber i grupper på mellom 5-10 deltakere. Vi setter sammen homogene grupper på t vers av bedriften/ organisasjonen. Gruppene får en problemstilling de skal jobbe med g jennom hele prosessen. Workshoppen tar 3 timer.
  3. 3. 50-500 Deltakere
  4. 4. Hva er Idé Grand Prix? Workshoppen er designet med utgangspunkt i Stig og Stein metoden og er en prosess som skiller tydelig mellom de forskjellige stegene i ut viklingen av ideer. En fasilitator vi ta gruppene g jennom de 12 stegene Fra et visjonært nivå til konkret løsning. Deltakerne tilegner seg ny kunnskap, metoder og teknikker de kan ta med seg videre.
  5. 5. Dyktige fasilitatorer tar delktakerne g jennom prosessen
  6. 6. Problemstillingen Idé Grand Prix er en universal idéløsningsprosess som får deltakerne til å lage ideer uavhengig av type problem. Problemstillingen kan handle om alt fra personalspørsmål, produkt og tjenesteut vikling, interne ting på jobben, hvordan jobbe på nye måter etc. Problemstillingen gruppene jobber med utarbeides i forkant sammen med oppdragsgiver. Vi kan jobbe med en eller flere problemstillinger.
  7. 7. De ulike gruppene kan jobbe på forskjellige problemstillinger
  8. 8. Typisk problemstilling: Hvilke konkrete aktiviteter/ tiltak vil føre til at folk trives bedre på jobben? Hvordan kan vi bli bedre på erfaringsut veksling på t vers av kontorene? Hvordan kan vi øke salget av produktene våre mot kvinner 20-40 år. Hvordan kan vi effektivisere driften vår slik at vi reduserer kostnadene med 10% eller mer.
  9. 9. Steg for Steg 1. Vi starter med et mini introduksjons foredrag. Setter deltakerne i “kreativ modus”. Snakker litt om teknikker og metode og går ig jennom forutsetninger for godt gruppesamarbeid. 2. Kort oppvarmingsøvelse. Gruppedeltakerne blir kjent med hverandre. 3. Gruppene får problemstilling. Setter seg inn i denne
  10. 10. Gruppene setter seg inn i problemstillingen
  11. 11. Steg for Steg 4. Gruppene begynner å jobbe med visjonære retninger 5. Idéut vikling teknikk 1. 1:1. Direkte relatert til ut valgte retninger 6. Idéut vikling teknikk 2. Små grupper 7 Idéut vikling teknikk 3. Inspirasjonstur . 8. Idéut vikling teknikk 4. Kreative verktøy
  12. 12. Gruppene lager ideer med forskjellige teknikker
  13. 13. Steg for Steg 9. Forsvar en favoritt. Alle i gruppen presenterer den ideen de syntes er best og forvarer denne. Diskusjoner i gruppene 10. Hemmelig valg. Deltakerne stemmer på den ideen de syntes er best i sin gruppe 11. Foredling. Gruppene har valgt idé og nå skal denne foredles, utdypes og g jøres klar til presentasjon.
  14. 14. Steg for Steg 12a Vernissage Hvis vi jobber med mer enn 10 grupper kjører vi g jerne en vernissage hvor ideene blir utstilt. deltakerne går rundt og ser på alle ideene og stemmer på den de syntes er best. Ikke sin egen! Vi lager et galleri av alle idéene som er visualisert og forklart i et foredlings skjema. Gruppene får mingle og sette seg inn i de andres ideer, g jerne med litt musserende i glasset
  15. 15. Steg for Steg 12b Presentasjoner Med mindre grupper og/eller mer tid får gruppene anledning til å presentere ideene sine før vi stemmer. Gruppene kommer da opp og får et par minutter på å presentere sin idé/konsept. De blir oppmuntret til å g jøre dette på en utradisjonell måte. Feks skuespill/ sang etc. Løfter ofte avslutningen på workshoppen!
  16. 16. Etterarbeid Idérapport eller 24 timersbok
  17. 17. Case NAV - 50-150 deltakere - En rekke forskjellige IGP prosjekter (flytting, omorganisering, prosjekt kickoff) Selmer 450 ledere - Ut vikling av bedre internkommunikasjon NHO - 250 ansatte. Operasjonalisering av egne verdier. SIVA - 100 næringshageledere. Fremtidscenario. Fjordland - 50 ansatte. Produktut vikling
  18. 18. Oppsummering 50-500 delatkere (deles opp i grupper på 5-10 pers) Jobber systematisk med idéut vikling i høyt tempo! Problemstilling defineres i forkant med kunden Jobber i 3 timer fra problemstillig til konkret løsning Dokumentert output kan puttes direkte inn en en handlingsplan i etterkant Nyttig for bedriften og gøy for de ansatte!

  ×