WORKSHOP Nad kurikuly: ICT, státní maturita RVP/ŠVP Ing. Marta Slawinská Konference Poškole 2007 Lázně Sedmihorky
Slovník pojmů <ul><li>VÚP Praha (event. NÚOV pro SOŠ) </li></ul><ul><ul><li>RVP G  – rámcový vzdělávací program pro gymná...
INFORMATIKA A ICT V RVP G <ul><li>GENEZE </li></ul><ul><li>Pracovní verze RVP G ze dne 9. 10. 2006 </li></ul><ul><li>Veřej...
Hlavní nedostatky <ul><li>NULOVÁ povinná hodinová dotace </li></ul><ul><li>Nevyvážený a nekvalitní vzdělávací obsah </li><...
Pracovní skupina <ul><li>Složení pracovní skupiny </li></ul><ul><ul><li>Zástupci JŠI, VÚP Praha, pilotních i nepilotních ...
Průběh prací a termíny <ul><li>26. 2. 2007 </li></ul><ul><ul><li>1. jednání na VÚP Praha </li></ul></ul><ul><ul><li>Ustan...
Výsledek práce (písemně) <ul><li>Vznik nové podoby vzdělávací oblasti s novým názvem </li></ul><ul><li>INFORMATIKA A INF...
Části vzdělávací oblasti Informatika a ICT v RVP G <ul><li>Charakteristika oblasti </li></ul><ul><ul><li>Motivační úvod pr...
Vlastnosti nového návrhu oblasti <ul><li>Rámcový </li></ul><ul><ul><li>Učitel je povinen se o daném tématu zmínit, ale roz...
Pokračování práce nad oblastí <ul><li>Mezipředmětové vazby učiva informatiky a dalších předmětů </li></ul><ul><ul><li>Tvor...
Maturitní standard – POLSKO 2006 <ul><li>I. ZNALOSTI A POROZUMĚNÍ </li></ul><ul><ul><li>Maturant zná a rozumí základním po...
I. Znalosti a porozumění <ul><ul><ul><li>Popisuje prostředky, nástroje a metody informatiky při používání správné informa...
II. Využívání informací <ul><ul><ul><li>Využívá typické uživatelské programové vybavení , jako např. textový editor, tabu...
III. Tvorba informací <ul><ul><ul><li>Formuluje problémovou situaci (při tom podá specifikaci problému) a hodnotí vlastn...
Ukázky učebnic - Polsko <ul><li>Informatika pro všeobecná gymnázia - 1. a 2. díl </li></ul><ul><ul><li>http://www.migra.pl...
Charakteristika učebnic <ul><li>Často začíná slovesy na počátku jednotlivých bodů obsahu, které působí naprosto přirozen...
Zaměření workshopu <ul><li>Workshop se bude zabývat postavením informatiky v systému vzdělávání a vymezením informatiky ja...
Výstupní úkoly <ul><li>Pokusit se vytvořit logickou soustavu základních informatických tematických celků a vydefinovat pož...
A: Směr workshopu k výstupům  –> ke státní maturitě (Poškole 07) <ul><li>Školský zákon </li></ul><ul><ul><li>Volitelná !...
Tlak na zrušení ITZ <ul><li>Důvody </li></ul><ul><ul><li>Všeobecné zaměření ITZ na úkor odborného </li></ul></ul><ul><ul><...
B: Název oblasti  -> kratší, srozumitelný, vystihující <ul><li>INFORMATIKA a ICT </li></ul><ul><li>Základní možnosti </...
C: Metodická podpora výuky informatiky na ZŠ a SŠ <ul><li>Výzva pro profesory VŠ </li></ul><ul><ul><li>POMOC profesorů VŠ...
Závěr <ul><li>Děkujeme Vám za pozornost. </li></ul><ul><li>Kontakty: </li></ul><ul><ul><li>Ing. Marta Slawinská, člen JŠI ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

WORKSHOP Nad kurikuly: ICT, státní maturita RVP/ŠVP

1,529
-1

Published on

Konference Poškole 2007, Lázně Sedmihorky, Ing. Marta Slawinská

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,529
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

WORKSHOP Nad kurikuly: ICT, státní maturita RVP/ŠVP

 1. 1. WORKSHOP Nad kurikuly: ICT, státní maturita RVP/ŠVP Ing. Marta Slawinská Konference Poškole 2007 Lázně Sedmihorky
 2. 2. Slovník pojmů <ul><li>VÚP Praha (event. NÚOV pro SOŠ) </li></ul><ul><ul><li>RVP G – rámcový vzdělávací program pro gymnázia </li></ul></ul><ul><ul><li>RVP ZV – rámcový vzdělávací program pro základní školy </li></ul></ul><ul><ul><li>Závazné dokumenty s celostátní platností </li></ul></ul><ul><li>Střední a základní školy </li></ul><ul><ul><li>ŠVP – školní vzdělávací program </li></ul></ul><ul><ul><li>Závazný dokument pro školu </li></ul></ul><ul><li>Cermat a Školský zákon </li></ul><ul><ul><li>ITZ – informační a technologický základ </li></ul></ul><ul><ul><li>Volitelná část maturitní zkoušky </li></ul></ul>
 3. 3. INFORMATIKA A ICT V RVP G <ul><li>GENEZE </li></ul><ul><li>Pracovní verze RVP G ze dne 9. 10. 2006 </li></ul><ul><li>Veřejné připomínkové řízení </li></ul><ul><ul><li>Ukončeno 30. 11. 2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>Objevily vážnější připomínky ve statisticky významnějším počtu k oblasti ICT v RVP G </li></ul></ul><ul><ul><li>(formulace převzata ze serveru VÚP Praha) </li></ul></ul>
 4. 4. Hlavní nedostatky <ul><li>NULOVÁ povinná hodinová dotace </li></ul><ul><li>Nevyvážený a nekvalitní vzdělávací obsah </li></ul><ul><li>Chybějící návaznost na RVP ZV </li></ul><ul><li>Neexistence informatiky </li></ul><ul><li>Chybějící klíčová kompetence k řešení problémů </li></ul><ul><li>Nesoulad se zahraničními trendy </li></ul><ul><li>Další… </li></ul>
 5. 5. Pracovní skupina <ul><li>Složení pracovní skupiny </li></ul><ul><ul><li>Zástupci JŠI, VÚP Praha, pilotních i nepilotních gymnázií a odborných škol, Cermatu, FI MU Brno a další odborníci z praxe… </li></ul></ul><ul><li>Úkol </li></ul><ul><ul><li>Vytvořit novou podobu vzdělávací oblasti ICT v RVP G </li></ul></ul><ul><li>Termín </li></ul><ul><ul><li>20. 3. 2007 (necelý 1 měsíc !) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hlavní důvod </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konec dubna 2007 bude předložen dokument RVP G k podepsání ministryni školství ČR </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Průběh prací a termíny <ul><li>26. 2. 2007 </li></ul><ul><ul><li>1. jednání na VÚP Praha </li></ul></ul><ul><ul><li>Ustanovení uvedené pracovní skupiny </li></ul></ul><ul><ul><li>Vytvoření nové podoby oblasti ICT - 1. kompromisního návrhu mezi uvedenými odborníky a organizacemi </li></ul></ul><ul><li>20. 3. 2007 </li></ul><ul><ul><li>Předání profesorům - oponentům z vysokých škol ČR a Slovenska </li></ul></ul><ul><li>30. 3. 2007 </li></ul><ul><ul><li>Ukončení oponentního řízení pro VŠ </li></ul></ul><ul><ul><li>Zapracování připomínek do kompromisního návrhu oblasti ICT </li></ul></ul><ul><li>12. 4. 2007 </li></ul><ul><ul><li>2. jednání na VÚP Praha a setkání pracovní skupiny </li></ul></ul><ul><ul><li>Diskuse a přijetí dalších drobných textových úprav </li></ul></ul><ul><ul><li>Přijetí nového, rozšířeného názvu vzdělávací oblasti </li></ul></ul>
 7. 7. Výsledek práce (písemně) <ul><li>Vznik nové podoby vzdělávací oblasti s novým názvem </li></ul><ul><li>INFORMATIKA A INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE </li></ul><ul><li>Tedy: INFORMATIKA A ICT </li></ul><ul><li>Povinná týdenní dotace: </li></ul><ul><ul><li>4 hodiny během čtyřletého studia </li></ul></ul><ul><li>☺ </li></ul>
 8. 8. Části vzdělávací oblasti Informatika a ICT v RVP G <ul><li>Charakteristika oblasti </li></ul><ul><ul><li>Motivační úvod pro učitele </li></ul></ul><ul><li>Klíčové kompetence </li></ul><ul><ul><li>K čemu má být žák veden </li></ul></ul><ul><li>Výstupy a učivo </li></ul><ul><ul><li>Výstupy, kterých má žák dosáhnout </li></ul></ul><ul><ul><li>Učivo, které má být učitelem během čtyřletého studia zmíněno </li></ul></ul>
 9. 9. Vlastnosti nového návrhu oblasti <ul><li>Rámcový </li></ul><ul><ul><li>Učitel je povinen se o daném tématu zmínit, ale rozsah či úroveň podrobnosti a konkrétní počet hodin si škola stanovuje až v ŠVP </li></ul></ul><ul><li>Vyvážený </li></ul><ul><ul><li>Dotýká se rovnoměrně hlavních oblastí teoretické a aplikované informatiky </li></ul></ul><ul><li>Dočasný </li></ul><ul><ul><li>Bude mít platnost 2 roky – vzhledem k dynamickému vývoji ICT </li></ul></ul><ul><li>Aktuální </li></ul><ul><ul><li>Částečný soulad se zahraničními trendy Slovensko, UK, Polsko aj. </li></ul></ul>
 10. 10. Pokračování práce nad oblastí <ul><li>Mezipředmětové vazby učiva informatiky a dalších předmětů </li></ul><ul><ul><li>Tvorba ŠVP tak, aby se vzájemně doplňovaly </li></ul></ul><ul><li>Návaznost RVP G na maturitní výstupy </li></ul><ul><li>Zapojení dalších subjektů – např. firem vzhledem k akutnímu nedostatku ICT odborníků na trhu </li></ul><ul><li>Pořádání soutěží, spolupráce a setkávání informatiků různých stupňů škol – ZŠ, SŠ, VŠ </li></ul>
 11. 11. Maturitní standard – POLSKO 2006 <ul><li>I. ZNALOSTI A POROZUMĚNÍ </li></ul><ul><ul><li>Maturant zná a rozumí základním pojmům, metodám, nástrojům a procesům spojeným s informatikou </li></ul></ul><ul><li>II. VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ </li></ul><ul><ul><li>Maturant uplatňuje získané znalosti k řešení teoretických i praktických úloh </li></ul></ul><ul><li>III. TVORBA INFORMACÍ </li></ul><ul><ul><li>Maturant uplatňuje metody informatiky k řešení úloh </li></ul></ul>
 12. 12. I. Znalosti a porozumění <ul><ul><ul><li>Popisuje prostředky, nástroje a metody informatiky při používání správné informatické terminologie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uvádí role, funkce a zásady práce počítačové sestavy (počítače, periferních zařízení a počítačové sítě) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Charakterizuje typické informatické nástroje ( programové vybavení ) a jejich uplatnění </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Popisuje vhodnost a věrohodnost různých zdrojů a souborů informací a užitečnost způsobů a forem jejich prezentace </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zná klasické algoritmy : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>algoritmy s větvením (např. řešení rovnic linearních a kvadratických) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>sekvenční prohledávání řady při vyhledávání vybraného prvku </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>třídění řady prvků (metodami bublinkového třídění, vsouváním, výběrem minima, rychlou metodou a slučováním) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>metoda „rozděl a panuj“ (například binární vyhledávání) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>rekurzívní algoritmy (např. Euklidův algoritmus a vyhledávání prvků Fibonacciho posloupnosti) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hornerovo schéma </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>algoritmy na přirozených číslech (pozicové reprezentace čísel, generování prvočísel) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>numerické algoritmy (vyhledávání nulového bodu funkce, výpočet hodnoty druhé odmocniny) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Popisuje proces rozvoje ICT v současné civilizaci a rozumí jeho významu </li></ul></ul></ul>
 13. 13. II. Využívání informací <ul><ul><ul><li>Využívá typické uživatelské programové vybavení , jako např. textový editor, tabulkový kalkulátor, program pro obsluhu databáze, prezentační program, prohlížeč www, poštovní klient a kompilátor vybraného programovacího jazyka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Řeší úlohy pomocí využívání ze souboru hotových řešení </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Využívá výhod a služeb počítačových sítí (komunikace s jinými uživateli, posílání dat po síti, tvorba dokumnetů dostupných v síti) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uplatňuje metody vyhledávání a transformace informací v  relačních databázích </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uplatňuje klasické algoritmy v typových situacích </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volí vhodný program (uživatelský nebo vlastnoručně napsaný) k řešení úloh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zapisuje řešení úlohy v podobě algoritmu se specifikací ve zvolené formě zápisu (posloupnost kroků, blokové schéma, v pseudojazyku nebo v programovacím jazyku) </li></ul></ul></ul>
 14. 14. III. Tvorba informací <ul><ul><ul><li>Formuluje problémovou situaci (při tom podá specifikaci problému) a hodnotí vlastnosti navrhovaného řešení </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formuluje informatické řešení problému pomocí volby vhodných datových struktur a algoritmu a realizuje ho ve vybraném programovacím jazyku </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Využívá metody informatiky (metoda „shora dolů“, základní algoritmické struktury, klasické algoritmy) k řešení úloh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hodnotí správnost a efektivnost řešení dané úlohy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projektuje a tvoří databáze , které reprezentují soubor informací a relace mezi nimi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uplatňuje nástroje a informatické techniky k  modelování a simulaci procesů a jevů </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Využívá různých zdrojů a souborů informací k tvorbě dokumentů textových a multimediálních </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formuluje a odůvodňuje názory týkající se konsekvencí pro osoby a společnosti, které vyplývají z implementace informatiky a ICT </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Ukázky učebnic - Polsko <ul><li>Informatika pro všeobecná gymnázia - 1. a 2. díl </li></ul><ul><ul><li>http://www.migra.pl /?szk=4&mn=01&detail=6&cat=w </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.migra.pl /?szk=4&mn=01&detail=11&cat=w </li></ul></ul><ul><ul><li>Nakladatelství: www.migra.pl </li></ul></ul><ul><li>Informatika pro základní školy </li></ul><ul><li>Algoritmy a datové struktury </li></ul>
 16. 16. Charakteristika učebnic <ul><li>Často začíná slovesy na počátku jednotlivých bodů obsahu, které působí naprosto přirozeně a vedou čtenáře k činnostnímu učení a získávání dovedností </li></ul><ul><li>Klade mimořádný důraz na pochopení podstaty všech procesů probíhajících v počítači </li></ul><ul><li>Systematicky a neustále vede čtenáře k rozvoji analytického a logického myšlení a systémového přístupu k řešení problémů </li></ul><ul><li>Je vhodně uveden do kontextu historie, každodenního života a s výhledem do budoucnosti </li></ul><ul><li>Je demonstrován na celé škále různých druhů software </li></ul><ul><li>Je poměrně úzce provázán s matematikou </li></ul><ul><li>Je didakticky vhodně uspořádán od jednoduchých dovedností ke složitějším </li></ul><ul><li>Klade důraz na praktické využití získaných dovedností na mnoha příkladech z praxe </li></ul><ul><li>Vede studenta k  důsledné přípravě na státní maturitní zkoušku z informatiky , která je v Polsku zároveň přijímací zkouškou na vysoké školy </li></ul><ul><li>Obsah je v současné době vyučován na gymnáziích se všeobecným zaměřením v Polsku </li></ul>
 17. 17. Zaměření workshopu <ul><li>Workshop se bude zabývat postavením informatiky v systému vzdělávání a vymezením informatiky jako samostatného předmětu s daným vzdělávacím obsahem ve vztahu k obecnému využití ICT ve výuce v RVP/ŠVP. </li></ul><ul><li>Workshop by měl přispět k vyjasnění terminologie (Informatika a ICT), napomoci symbióze odborného a uživatelského zaměření informatiky, k preferenci systémového přístupu k ICT před mechanickým, ke znalostem a dovednostem směřujícím k pochopení obecných principů fungování hardwaru i softwaru v informatice. </li></ul>
 18. 18. Výstupní úkoly <ul><li>Pokusit se vytvořit logickou soustavu základních informatických tematických celků a vydefinovat požadované výstupní znalosti podle jednotlivých stupňů vzdělávání (ZŠ, SŠ) </li></ul><ul><li>Navrhnout vhodné metody výuky informatiky a vhodný systém evaluace výstupních znalostí žáků včetně maturity na SŠ </li></ul><ul><li>Navrhnout možnosti metodické podpory výuky informatiky pro učitele i žáky, míru teoretických či principiálních znalostí a praktických dovedností </li></ul><ul><li>prodiskutují možnosti pravidelného pořádání vhodných druhů soutěží v informatice na různých stupních školství </li></ul><ul><li>Promyslet způsoby většího propojení a spolupráce v oblasti informatiky mezi VŠ-SŠ-ZŠ a dalšími organizacemi (např. JŠI, matematiků apod.) </li></ul>
 19. 19. A: Směr workshopu k výstupům –> ke státní maturitě (Poškole 07) <ul><li>Školský zákon </li></ul><ul><ul><li>Volitelná ! část maturitní zkoušky </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Katalog požadavků k maturitě z ITZ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>V Polsku: Standard požadavků k maturitě z informatiky </li></ul></ul></ul><ul><li>Dva protichůdné názory </li></ul><ul><ul><li>Všeobecné školy (gymnázia) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ITZ jim většinou nevadí </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Odborné školy </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Velký tlak na zrušení ITZ </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Tlak na zrušení ITZ <ul><li>Důvody </li></ul><ul><ul><li>Všeobecné zaměření ITZ na úkor odborného </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Každá škola je jinak odborně zaměřena </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Využívá ICT pro danou odbornou oblast </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Samotná organizace maturit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Každá škola MUSÍ zajistit min. 2 volitelné maturitní zkoušky z těchto možností: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Matematika </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informačně technologický základ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Občanský základ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Přírodovědný základ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Příklad: Konzervatoř x Průmyslovka </li></ul></ul></ul>
 21. 21. B: Název oblasti -> kratší, srozumitelný, vystihující <ul><li>INFORMATIKA a ICT </li></ul><ul><li>Základní možnosti </li></ul><ul><ul><li>Informatika </li></ul></ul><ul><ul><li>Informační a komunikační technologie </li></ul></ul><ul><ul><li>Informační věda </li></ul></ul><ul><ul><li>Výpočetní technika </li></ul></ul><ul><ul><li>Práce s počítačem </li></ul></ul><ul><li>Kombinace možností </li></ul><ul><ul><li>Informatika a ICT </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatika a výpočetní technika </li></ul></ul><ul><ul><li>Další kombinace… </li></ul></ul>
 22. 22. C: Metodická podpora výuky informatiky na ZŠ a SŠ <ul><li>Výzva pro profesory VŠ </li></ul><ul><ul><li>POMOC profesorů VŠ učitelům středních a základních škol na podporu výuky informatiky </li></ul></ul><ul><ul><li>Gymnázia připravují studenty pro VŠ </li></ul></ul><ul><li>Důvody </li></ul><ul><ul><li>Málo učebnic </li></ul></ul><ul><ul><li>Málo výukových materiálů na Internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>Málo kvalifikovaných učitelů </li></ul></ul><ul><ul><li>Málo soutěží z informatiky pro SŠ a ZŠ </li></ul></ul><ul><ul><li>Rychlý rozvoj a zastarávání ICT </li></ul></ul><ul><ul><li>Málo peněz (ale to asi nevyřešíme ;) </li></ul></ul>
 23. 23. Závěr <ul><li>Děkujeme Vám za pozornost. </li></ul><ul><li>Kontakty: </li></ul><ul><ul><li>Ing. Marta Slawinská, člen JŠI </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Tel.: 596 539 321 </li></ul></ul><ul><ul><li>Gymnázium a SOŠ Orlová-Lutyně </li></ul></ul><ul><ul><li>Masarykova třída 1313 </li></ul></ul><ul><ul><li>735 14 Orlová-Lutyně </li></ul></ul>

×