1
1
Internasjonal statistikk
med vekt på Eurostat
Jan Bruusgaard
Statistisk sentralbyrå / Eurostat Support Team in Norwegi...
2
Mål med kurset:
• Gi en oversikt over sentrale kilder til internasjonal statistikkk
• Bli kjent med Eurostat sine nettsi...
3
Oversikt
• Hva er internasjonal statistikk?
• Vise ulike kilder for internasjonal statistikk
– FN. OECD m.fl.
• Introduk...
4
Internasjonal statistikk
• Statistikk som viser forhold mellom land
• Statistikken er i størst mulig grad sammenlignbar
...
5
Hvem produserer internasjonal statistikk?
• Offisielle internasjonale organisasjoner og institusjoner:
– FN, OECD, Euros...
6
Hvordan publiseres statistiske data?
• Stadig mer er gratis tilgjengelig
• Rene tallpublikasjoner erstattes av databaser...
7
Nasjonal og internasjonal statistikk
– Hva brukes når?
• Sammenligne mellom land:
Internasjonal statistikk
– Felles rege...
8
På jakt etter internasjonal statistikk?
• Hvem kan tenkes å ønske å belyse området?
– Tema
– geografisk inndeling
 FN, ...
11
Internasjonal statistikk fra bunnmenyen på ssb.no
• Finner du ikke det du er ute etter?
Kontakt SSBs informasjonstjenes...
13
Sentrale kilder til offisiell internasjonal statistikk
• Eurostat
– http://ec.europa.eu/eurostat/
• UN Data
– http://da...
UN Data http://data.un.org/
• Global kilde - samlet inngang til FNs statistikkilder
– Lenker videre til primærkilder
• Omr...
FN – data.un.org
data.un.org
17
OECD www.oecd.org
• Dekker de 34 medlemslandene
– samt data fra andre nasjoner som Russland, Kina, land i Latin-
Amerik...
Tips når du bruker OECD
http://www.oecd.org/
• Innganger til statistikkene:
– Topics – overordnede emner med inngang til s...
OECD –”Customise” - valg av variabler
Uttak fra OECD database
• I valgt datasett
• Klikk på ”Customise -> Selection ->” – og et nytt vindu
legger seg over.
• Br...
OECD – valg når tabellen er ferdig
24
Andre kilder til offisiell internasjonal statistikk II
• Verdensbanken http://data.worldbank.org/
– Alle data er gratis...
Verdensbanken – worldbank.org
Verdensbanken
IMF – www.imf.org
BIS – Bank for international settlements
30
Landinformasjon
• Eurostat
– Country profiles – mulighet for sammenligning mellom land
– Lenke fra Eurostats forside:
h...
31
Databasene har ulike brukergrensesnitt
Felles: datasettene ligger i en emnestruktur
– Et datasett eller en tabell bestå...
32
• EU’s offisielle statistikkontor
• Publiserer harmonisert statistikk for den Europeiske
unionen
• Formål er å formidle...
33
Eurostats oppgave er å forsyne EU
med statistikk av høy kvalitet
• Statistikken er et ledd i styringsinformasjonen for ...
34
Data
• Innhentes fra offisielle statistikkprodusenter i medlemsland
og land som samarbeider i det europeiske statistisk...
35
Innganger
• Tabeller og databaser er gratis tilgjengelig på
http://ec.europa.eu/eurostat
• Statistics Explained – artik...
36
Demonstrasjon av Eurostat
• Inngang via
– Statistics by theme
– Statistics Explained
– Search
– Country Profiles
• Tabe...
38
40
Snarvei til de mest populære tabellene
Snarvei til utvalgte statistikker
To ulike innganger til statistikken
Eurostat – valgt statistikk -> introduction
Eurostat – Main tables
Eurostat – Main tables (TGM)
Eurostat - Database
Eurostat - database
Eurostat – Database – velge variabler
Eurostat – database
Eurostat – download data
Statistics Explained – Eurostats «Wikipedia»
Statistics Explained
Eurostat – Metadata
Metadata- standarder og klassifikasjoner
57
Tilgang til mikrodata for forskere
• Følgende datasett er gratis tilgjengelig for forskere:
– ECHP (European Community ...
58
59
Regional statistikk hos Eurostat
• Regional statistikk innenfor følgende emner:
– Økonomi
– Demografi
– Migrasjon
– Sys...
60
Kilder til Internasjonal statistikk - kurs SSB mai 2014
Kilder til Internasjonal statistikk - kurs SSB mai 2014
Kilder til Internasjonal statistikk - kurs SSB mai 2014
Kilder til Internasjonal statistikk - kurs SSB mai 2014
Kilder til Internasjonal statistikk - kurs SSB mai 2014
Kilder til Internasjonal statistikk - kurs SSB mai 2014
Kilder til Internasjonal statistikk - kurs SSB mai 2014
Kilder til Internasjonal statistikk - kurs SSB mai 2014
Kilder til Internasjonal statistikk - kurs SSB mai 2014
Kilder til Internasjonal statistikk - kurs SSB mai 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kilder til Internasjonal statistikk - kurs SSB mai 2014

181 views

Published on

Published in: Data & Analytics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
181
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kilder til Internasjonal statistikk - kurs SSB mai 2014

 1. 1. 1 1 Internasjonal statistikk med vekt på Eurostat Jan Bruusgaard Statistisk sentralbyrå / Eurostat Support Team in Norwegian biblioteket@ssb.no Mai 2014
 2. 2. 2 Mål med kurset: • Gi en oversikt over sentrale kilder til internasjonal statistikkk • Bli kjent med Eurostat sine nettsider og hva som finnes der • Lære hvordan man får tilgang til statistikken
 3. 3. 3 Oversikt • Hva er internasjonal statistikk? • Vise ulike kilder for internasjonal statistikk – FN. OECD m.fl. • Introduksjon av Eurostat og SSBs Eurostat team • Gjennomgang av Eurostat sine nettsider – Database, Tabeller, Statistics Explained, Metadata • Hvordan finne frem og få tilgang til statistikken • Hvordan lage egne tabeller og figurer • Veiledning og oppgaveløsning
 4. 4. 4 Internasjonal statistikk • Statistikk som viser forhold mellom land • Statistikken er i størst mulig grad sammenlignbar – bygger på felles regelverk og standarder
 5. 5. 5 Hvem produserer internasjonal statistikk? • Offisielle internasjonale organisasjoner og institusjoner: – FN, OECD, Eurostat, Verdensbanken, IMF, BIS • Interesseorganisasjoner / bransjeorganisasjoner: – OPEC, International Iron and Steel Institute, Amnesty International • Mange andre aktører publiserer statistikk de har hentet fra ulike produsenter – for eksempel:  Google public data: www.google.no/publicdata/  British petroleum: BP’s statstical review of world energy http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of- world-energy-2013.html – Sjekk kildene de bruker!
 6. 6. 6 Hvordan publiseres statistiske data? • Stadig mer er gratis tilgjengelig • Rene tallpublikasjoner erstattes av databaser – Har nyeste tilgjengelige tall – Viser tidsserier – Gir mulighet for egne uttrekk og kombinasjoner av data – Mange flere tall tilgjengelig • Papir / PDF: – Nøkkeltall – Oversiktspublikasjoner og analyser • Flere tilbyr nå store datasett for nedlasting (Open data)
 7. 7. 7 Nasjonal og internasjonal statistikk – Hva brukes når? • Sammenligne mellom land: Internasjonal statistikk – Felles regelverk for innsamling og bearbeiding av data – Sammenlignbarhet – Publisering på engelsk – Internasjonal statistikk blir stadig bedre – stor geografisk eller språklig avstand – velg internasjonal statistikk. • Ett land: Nasjonal statistikkilde – Gir ferskeste tall – Har mer detaljert statistikk om det enkelte landet
 8. 8. 8 På jakt etter internasjonal statistikk? • Hvem kan tenkes å ønske å belyse området? – Tema – geografisk inndeling  FN, IMF, Verdensbanken dekker hele verden • Tips: SSBs statistikker – fane ”Om statistikken” viser om Norge rapporterer til internasjonale organer som FN, EU, OECD, IMF • Prøv å google – Tips: bruk site: f.eks. site:un.org eller site:ssb.no. Da får du mange treff på ett nettsted.
 9. 9. 11 Internasjonal statistikk fra bunnmenyen på ssb.no • Finner du ikke det du er ute etter? Kontakt SSBs informasjonstjeneste, 21 00 46 42, biblioteket@ssb.no
 10. 10. 13 Sentrale kilder til offisiell internasjonal statistikk • Eurostat – http://ec.europa.eu/eurostat/ • UN Data – http://data.un.org/ • OECD Statistics Portal – http://www.oecd.org/ • IMF – http://www.imf.org/ • World bank – http://www.worldbank.org • BIS http://www.bis.org/
 11. 11. UN Data http://data.un.org/ • Global kilde - samlet inngang til FNs statistikkilder – Lenker videre til primærkilder • Områder – Landbruk, kriminalitet, utdanning, energi, næringsvirksomhet, nasjonalregnskap, befolkning, arbeid, reiseliv og tusenårsmål. • Kilder – United Nations Statistics and Population Divisions – Andre FN-organer – Tabellene lenker til kilder og metadata • Søketips – Bruk søkefeltet – skriv inn ett eller flere emneord – Klikk på More – velg Explorer eller Advanced search – Explorer - lister alle datasett (”Databases”)
 12. 12. FN – data.un.org
 13. 13. data.un.org
 14. 14. 17 OECD www.oecd.org • Dekker de 34 medlemslandene – samt data fra andre nasjoner som Russland, Kina, land i Latin- Amerika og Afrika • Områder – Økonomiske indikatorer og prognoser, demografi, arbeidsliv, helse, utdanning, IKT, næringsliv, priser og prisnivå, energi, miljø, regionalstatistikk m.m. • Kilder – Enkeltland, FN, Eurostat. Sjekk tabellenes metadata for informasjon om kilder. • En del detaljerte data (30%), og de fleste publikasjoner er ikke gratis. – Alt er gratis i ”Extract database”
 15. 15. Tips når du bruker OECD http://www.oecd.org/ • Innganger til statistikkene: – Topics – overordnede emner med inngang til statistikk og analyser – Countries – samler statistikk og analyser knyttet til hvert land – Statistics - detaljerte emner. Inngang til databasen OECD Statextracts. Her kan du lage egne uttrekk og laste ned data. Klikk på ”Selected data” bak hvert emne. – Det er også mulig å velge emner inne i Statextracts
 16. 16. OECD –”Customise” - valg av variabler
 17. 17. Uttak fra OECD database • I valgt datasett • Klikk på ”Customise -> Selection ->” – og et nytt vindu legger seg over. • Bruk gjerne knappene ”unselct all” og expand all. Det er også en liten søkeboks. • Når du har valgt variabler, velg ”view data”.
 18. 18. OECD – valg når tabellen er ferdig
 19. 19. 24 Andre kilder til offisiell internasjonal statistikk II • Verdensbanken http://data.worldbank.org/ – Alle data er gratis – App’en WDI - DataFinder anbefales • International Montetary Fund (IMF)– www.imf.org – Økonomisk statistikk fra hele verden – En del data krever abonnement (5 dager prøvetilgang)  World Economic Outlook database er gratis – Har prognoser • Bank of International Settlements (BIS) www.bis.org – Bank- og finansstatistikk  Inkl. derivater og finansielle instrumenter – Boligpriser – Husholdningers gjeld
 20. 20. Verdensbanken – worldbank.org
 21. 21. Verdensbanken
 22. 22. IMF – www.imf.org
 23. 23. BIS – Bank for international settlements
 24. 24. 30 Landinformasjon • Eurostat – Country profiles – mulighet for sammenligning mellom land – Lenke fra Eurostats forside: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home • OECD – Country statistical profiles – Finnes fra fanen Countries http://www.oecd.org og – Country statistical profiles under fanen Statistics • UN Data – Country Data Services http://data.un.org/ • World Bank – Country profiles http://data.worldbank.org/country
 25. 25. 31 Databasene har ulike brukergrensesnitt Felles: datasettene ligger i en emnestruktur – Et datasett eller en tabell består av flere variable hvor en velger verdier for:  Geografisk område  Tid  Enhet (verdi / mengde osv.)  + +… – Bestemmer oppsett av tabell (X og Y-akse) – Bestemmer nedlastingsformat (csv, xls osv.) – Noen har kart og verktøy for grafer – Noen tilbyr API - prgrammeringsgrensesnitt
 26. 26. 32 • EU’s offisielle statistikkontor • Publiserer harmonisert statistikk for den Europeiske unionen • Formål er å formidle pålitelig, sammenlignbar og harmonisert statistikk • Dekker medlemslandene, EFTA-land og søkerland. – I noen tilfeller Japan og USA • Norge er gjennom EØS-avtalen fullt medlem i det europiske statistiske samarbeidet
 27. 27. 33 Eurostats oppgave er å forsyne EU med statistikk av høy kvalitet • Statistikken er et ledd i styringsinformasjonen for EU- samarbeidet • Nasjonale og regionale data • Statistikken skal være sammenlignbar • Merkevare ”europeisk statistikk”
 28. 28. 34 Data • Innhentes fra offisielle statistikkprodusenter i medlemsland og land som samarbeider i det europeiske statistiske systemet (ESS), EU- og EFTA-land • Eurostat utarbeider felles standarder og metoder for statistikkbehandling, både i forhold til innsamling og bearbeiding av data
 29. 29. 35 Innganger • Tabeller og databaser er gratis tilgjengelig på http://ec.europa.eu/eurostat • Statistics Explained – artikler og introduksjoner basert på Eurostats data http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained • Publikasjoner http://bookshop.europa.eu
 30. 30. 36 Demonstrasjon av Eurostat • Inngang via – Statistics by theme – Statistics Explained – Search – Country Profiles • Tabeller – Ferdige tabeller = Main tables (TGM Tables Graphs Maps) – Database – lage egne uttrekk • Generelle søk
 31. 31. 38
 32. 32. 40 Snarvei til de mest populære tabellene
 33. 33. Snarvei til utvalgte statistikker
 34. 34. To ulike innganger til statistikken
 35. 35. Eurostat – valgt statistikk -> introduction
 36. 36. Eurostat – Main tables
 37. 37. Eurostat – Main tables (TGM)
 38. 38. Eurostat - Database
 39. 39. Eurostat - database
 40. 40. Eurostat – Database – velge variabler
 41. 41. Eurostat – database
 42. 42. Eurostat – download data
 43. 43. Statistics Explained – Eurostats «Wikipedia»
 44. 44. Statistics Explained
 45. 45. Eurostat – Metadata
 46. 46. Metadata- standarder og klassifikasjoner
 47. 47. 57 Tilgang til mikrodata for forskere • Følgende datasett er gratis tilgjengelig for forskere: – ECHP (European Community Household Panel) – LFS (Labour Force Survey) – CIS (Community Innovation Survey) – AES (Adult Education Survey) – EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions) – SES (Structure of Earnings Survey) • Under hvert tema på denne siden finner du informasjon om hvordan gå frem for å få tilgang til mikrodata: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/introduction • Se også Integrated European Census Microdata: http://www.iecm-project.org/
 48. 48. 58
 49. 49. 59 Regional statistikk hos Eurostat • Regional statistikk innenfor følgende emner: – Økonomi – Demografi – Migrasjon – Sysselsetting (arbeidsledighet) – Utdanning og helse – Jordbruk – Industri – Turisme – Transport – Forskning og utvikling • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics
 50. 50. 60

×