Pdf business events 2011

224 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
224
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pdf business events 2011

  1. 1. Bedrijfs- of publieksevenementenmet een specifieke doelstellingof boodschapBusiness events door de event CreatorsDe Event Creators faciliteren uw business bij- nodigingstraject, vervoer, locatie, faciliteiten,eenkomsten vanuit een focus op uw marketing- inrichting, entertainment en food en bevera-of businessdoelstelling. Met uw doelgroep als ges krijgen onze onvoorwaardelijke aandacht.uitgangspunt creëren we een business event Bijzondere locaties, themagerichte faciliteitenmet een boodschap. Samen met u zoeken we en verrassende decors kunnen uw boodschapnaar originele en effectieve manieren om uw kracht bij zetten. Resultaatgericht en gedrevendoelgroep te bereiken. We zetten onze ervaring werken we stap voor stap toe naar een profes-en kennis van de markt graag in uw voordeel sioneel uitgevoerd event. Presentatieruimtein en organiseren uw event tot in detail; het uit-relatie-eventHoe zorgt u ervoor dat u relaties aan uw bedrijf niet zo belangrijk. We hechten veel meer waardebindt? Hebben uw klanten écht een goed gevoel aan het voortraject. We verdiepen ons in uw be-bij uw organisatie? Merkbeleving staat centraal drijf en in uw klanten.tijdens een relatie evenement. Uw klanten moe-ten niet alleen van uw bedrijf hebben gehoord • Wat speelt er in uw bedrijf en bij uw klanten?of er over hebben gelezen... nee, ze moeten uw • Wat zijn uw verwachtingen en doelstellingen?bedrijf ook hebben gevoeld. Een prikkel die eenveel diepere indruk achterlaat en garant staat • Welke ontwikkelingen zijn er in de markt? relatie eventvoor een langdurige verbondenheid met uw be-drijf. Evenementen zijn uitermate geschikt voor De conclusies uit dit voortraject vertalen we indie beleving en wij helpen u graag met de cre- een programma- en locatiekeuze die één op éénatie en organisatie ervan. Uiteraard zijn er tal van aansluit bij de specifieke kenmerken en doel-mogelijkheden om een relatiedag gestalte te ge- stellingen van uw organisatie.ven. In eerste instantie vinden we die helemaal `We hebben geen enkele wanklank gehoord over de zaken waarvoor Event Creators verantwoordelijk was` Bundeling Bornse Ondernemers
  2. 2. JuBileum of fusieHet moment waarop het personeelsfeest méér We verdiepen ons daarom in eerste instantie in Van daaruit werken we toe naar een thema, eenmag zijn dan een gezellig samenzijn. Een feest uw bedrijf. programma en die ene perfecte locatie. We ne-ter ere van die ene bijzondere mijlpaal in de ge- men u aan de hand en doorlopen samen met uschiedenis van uw bedrijf. Een event met een • Wat is de aanleiding van het feest of alle stappen van het traject. Het uitnodigings-boodschap. traject, vervoer, activiteiten, entertainment, de- evenement? coraties, het menu en eventuele overnachtingenOf het nu gaat om een jubileum, een fusie of een • Wat wilt u uitstralen? zijn zaken waarover we samen weloverwogenandere gelegenheid waar u extra aandacht aan • Wat speelt er binnen uw bedrijf? besluiten nemen. Daarna kunt u rustig achter-wilt schenken, een gedegen voorbereiding is over leunen want dan nemen wij het over. Wat • Welke doelstellingen heeft u?van het grootste belang. we afgesproken hebben, doen we ook!Jubileum Business event Champagne `Ik heb onze positieve ervaring met Event Creators al meermaals doorverteld` Multimate Bouwmarkt
  3. 3. meeting en CongresAlles moet kloppen. Niet in het minst omdat één of meerdere bedrijven hun naam verbonden hebbenaan de bijeenkomst. Een reden voor u om te zoeken naar zekerheid bij de partner die u kiest voor deorganisatie ervan. De Event Creators stáán voor ervaring met programma’s en locaties en bewezenbetrouwbaarheid in de uitvoering. meeting en congresConferentie, symPosium,vergadering,training...Of het nu een kleinschalige managementvergadering, een bedrijfstraining voor het personeel of eengrootschalig congres voor een beroepsgroep betreft, wij gaan tot het uiterste en zijn niet tevreden metminder dan perfectie. Locatie, faciliteiten, technische ondersteuning, catering, sprekers... alle aspectenworden grondig met u doorgenomen en waar nodig aangepast aan uw wensen. Op elk moment bent uop de hoogte van de voortgang en tijdens de uitvoering van het event staan we in direct contact met uzodat we ter plekke bij kunnen sturen. vergaderingverrassende loCatieEvent Creators beschikt over een eigen evenementenlocatie in Weerselo. Deze is gunstig gelegendichtbij de A1 en biedt alle faciliteiten voor klein- en grootschalige business events. locatie `De uitvoering was op alle gebieden top` CTB ICT Bouw
  4. 4. inCentiveDe letterlijke betekenis van een incentive is ‘prik- Want laten we eerlijk zijn, het rendement vankel’. Incentives worden gebruikt om werknemers deze ‘investering’ is uiteindelijk wat telt!of relaties in beweging te zetten en aan te moe-digen. Het schept betrokkenheid bij targets en Als specialist in de organisatie van deze “prik-voegt een gevoel toe aan een doelstelling. Een kel” benadrukken wij het belang van de inputincentive-programma is veel breder dan alleen van de opdrachtgever. Informatie over te realise-de organisatie van het programma (de reis of het ren doelstellingen en de cultuur van een bedrijfevenement). Het moet aansluiten bij de strate- moeten aan de inhoud van het door ons voor- incentivegie en doelstellingen van het bedrijf om uitein- gestelde programma ten grondslag liggen omdelijk het gewenste effect te kunnen hebben. tot een optimaal eindresultaat te kunnen komen.BedriJfsoPeningDat unieke moment waarop de vooruitgang die • voorbereiding, planning en organisatiegeboekt is door uw bedrijf wordt gecommuni- • cateringceerd aan de buitenwereld. De opening van eenbedrijf of (deel van een) bedrijfspand is een mo- • artiesten en entertainmentment in de geschiedenis van uw bedrijf om bij • communicatiestil te staan. • materiaal en technical supportNatuurlijk moet alles perfect zijn op de dag Bedrijfsopeningvan de officiële opening, aan alles gedacht engoed uitgevoerd. In overleg met u maken we hetdraaiboek en missen geen detail. o ` ok na deze tweede ervaring voor herhaling vatbaar!` Hegeman Beheer maatschappij
  5. 5. ProduCtPresentatieGaat u voor een gewaagde productintroductie of speelt u liever op safe? Hét moment waarop klantenen personeel voor het eerst in aanraking komen met uw product moet indruk maken. We brainstormenhierover graag met u en geven u advies. We doen alles... met maar 1 doel. Uw product moet op hetnetvlies van alle aanwezigen gegrift staan. We vriezen het in, laten het spektaculair de zaal binnenrijdenof vliegen het in per helikopter. Met een gedegen voorbereiding is alles mogelijk. Een goede afstemmingvan de uitstraling van de locatie met die van de presentatie en het product vormt de basis voor eensuccesvolle introductie. Wij beschikken over goede contacten met de meest uiteenlopende locaties die Koffie bij de haardieder een geheel eigen sfeer kunnen verlenen aan het evenement. Ook op onze eigen evenementenlo-catie deMethoeve bent u meer dan welkom.dealerdagenUw dealernetwerk motiveren en informeren vergt een bijzondere inspanning. U kunt ervoor kiezen hendoor middel van georganiseerde bijeenkomsten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnenuw bedrijf. Tijdens deze dealerdagen kunnen trainingen en brainstormsessies worden georganiseerden mensen in het zonnetje worden gezet. Wij denken graag met u mee over het concept en werken hetvoor u uit. Altijd streven we naar een verrassende link tussen uw bedrijf, uw product en uw dealers. Deze dealerdagenlink kan gevonden worden in het entertainment, de locatie, de catering of in het decor.KiCK-offEen aftrap, een vliegende start geven aan “iets nieuws”! Event Creators zorgt daarbij voor de juistesetting, een verrassende omgeving waarin mensen als vanzelf enthousiast lijken te worden. Creatiefwillen we zijn in de vertaling van uw doelstellingen. Daarom kiezen we ervoor uw relaties de kick-offdaadwerkelijk te laten “beleven”. De prikkel die u afgeeft door een goede balans te vinden tussen depresentatievorm, de boodschap en de activiteiten kan een langdurige verbondenheid met uw bedrijftot gevolg hebben. Kick off ` Een geweldige avond dankzij de inzet van het personeel van Event Creators` Enrichment Technology Nederland
  6. 6. oPen dagenals u anderen een kijkje in de keuken u uw relaties nu uw bedrijfsprocessen wilt latenvan uw onderneming gunt moet alles zien, goodwill wilt kweken bij uw “buren” of uwkloppen! personeelsleden en hun familie te gast hebt, al- les moet tot in de puntjes verzorgd zijn! In over-Wat wil ik laten zien? Wat wil ik uitstralen? Welke leg met u zorgen we ervoor dat faciliteiten, de-doelstellingen wil ik halen? Belangrijke zaken die coratie, catering en entertainment naadloos opvooraf duidelijk moeten worden geformuleerd elkaar worden afgestemd waardoor de indruk die u maakt onuitwisbaar wordt. seminarom dit zakelijke evenement te laten slagen. OfvergaderenWij adviseren u graag over goede vergaderlo-caties en over mogelijke activiteiten als “break”tijdens langdurige vergadersessies. Omdat wevan mening zijn dat een ontspannen omgevingvoorwaarde is voor een optimaal eindresultaatproberen we zaken en ontspanning samen tebrengen en zijn we creatief in onze voorstellen. vergaderen diner `We zetten de samenwerking graag voort` Nuon Amsterdam

×