Dolezal ukol13

251 views

Published on

ukol13

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dolezal ukol13

  1. 1. Kurz práce s informacemi Hra - jako vyučovací metodaVypracoval: Jakub Doležal (362999)
  2. 2. ObsahArgumentace ....................................................................................................................................3 Název práce ..................................................................................................................................3 Anotace .........................................................................................................................................3 Klíčová slova.................................................................................................................................3Hra - vyučovací metoda...................................................................................................................4Didaktická hra ...................................................................................................................................4Druhy didaktických her ....................................................................................................................4 Typy didaktických her ..................................................................................................................6Učitel a jeho role...............................................................................................................................6 Závěr .............................................................................................................................................7 Zdroje ............................................................................................................................................8
  3. 3. ArgumentaceJako student pedagogické fakulty se snažím zajímat o různé didaktické, metodické principy adalší věci spojené s pedagogikou. Tudíž jsou pro mně docela zásadní i moderní metodyspojené z vyučováním. Jednou takovou jsou hry. Proto jsem zvolil název práce Hra - jakovyučovací metoda. Toto téma je pro mně zásadní i tím, že se okrajově dotýká mé bakalářsképráce.Název práceHra - jako vyučovací metodaAnotaceVe své práci se zabývám hrou jako jednou z mnoha moderních vyučovacích metod. Správnýmoznačením je didaktická hra. V práci stručně popíši didaktickou hru, její druhy, její typy a roli učitele.Klíčová slovadidaktická hra, rozvoj, učitel, fáze, typy her.
  4. 4. Hra - vyučovací metodaHry jsou jednou z mnoha metod, která zapojuje žáky velmi intenzivně do výuky a dokáže jepřimět k takovému soustředění, jakého nelze dosáhnout žádnou jinou metodou. Využívá se scílem posilovat zájem žáků při osvojování si nových vědomostí. Představuje také účinnoumotivaci, která upevňuje získané vědomosti. Zvýšený zájem a motivace jež jsou vyvolányhrou, mohou žáci získat k předmětu, ale i k učiteli kladný vztah, který může vydržet delšídobu. Nejdůležitější je si uvědomit, které hry se pro daný předmět či téma hodí. Proto jenejlepší volit nějaké ty hry univerzální.Didaktická hraHra, která není improvizovaná, má jasná pravidla a dobu trvání. Je záměrně vytvořena s cílemrozvíjet poznávací procesy, vědomosti a duševní schopnosti. Jedná se v podstatě o cílevědoměnavozované a řízené učení hrou. ,,V didaktických hrách a při hrách s pravidly se žák učízachovávat stanovená pravidla. To podporuje jeho socializaci, vede k sebekontrole.Poznávání a učení probíhají nenásilně, za spontánního zájmu. "1 Je důležité dbát naspravedlivé hodnocení a rozdělení žáků při skupinových didaktických hrách.Druhy didaktických herAutorka článku (Didaktická hra a její význam ve vyučování) Libuše Sochorová poukazuje nato, že : ,,Analýzou didaktické hry bylo zjištěno, že většina her musí mít:  didaktický cíl,  jasné vymezení pravidel,  obsah.1 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 2. Praha: Grada Publishing, a.s. , 2007, str. 199.
  5. 5. Podle obsahu didaktické hry můžeme rozdělit hry zaměřené na:  jazykový rozvoj,  logicko-matematický rozvoj,  rozvoj vědeckého poznání,  rozvoj pohybu,  rozvoj esteticko-hudebních schopností,  rozvoj organizačně-řídicích schopností.V praxi se využívají i další druhy dělení didaktických her. Podle toho, co didaktická hrarozvíjí, může jít o hry:  senzorické (rozvoj smyslů),  rozvoj paměti,  rozvoj myšlení,  rozvoj komunikace,  rozvoj tvořivosti,  rozvoj kooperace.Podle toho, ve které části vyučovacího procesu didaktickou hru využijeme, jde o hry:  motivační,  získávání nových znalostí a zkušeností,  na upevňování znalostí."22 SOCHOROVÁ, Libuše. Didaktická hra a její význam ve vyučování. Didaktická hra a její význam vevyučování [online]. 26. 10. 2011, č. 1 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z:http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/13271/DIDAKTICKA-HRA-A-JEJI-VYZNAM-VE-VYUCOVANI.html/
  6. 6. Typy didaktických her„Jako didaktické bývají označovány některé typy deskových, karetních a video her, které sezaměřují zejména na logiku, představivost nebo vysvětlení a pochopeníněkterých pojmů nebo jevů. Tyto hry jsou obvykle určeny pro určitý počet hráčů (odjednotlivců po skupiny) a mají předem daná pravidla, která hráči dodržují."3 Volba typu didaktické hry je velice důležitá. V podstatě vybíráme hru podle námipřímo daných kritérií.Učitel a jeho roleUčitel je ten, kdo hru vytváří (vybírá danou hru, shání materiály atd.) a při její aplikaci ji iřídí(reguluje tempo, zapojuje všechny do hry atd.). Je proto důležité, aby nezanedbal přípravua dokázal své stanovené cíle aplikovat. K tomu slouží dvě fáze: přípravná a aplikační. Zdeje jejich popis:,,1. Fáze přípravná:organizace – budou hrát žáci individuálně, ve skupinách, nebo kolektivně?místo – v učebně, v tělocvičně, venku, na místě (v lavici), v prostoru?čas – jaký časový úsek hře vymezím v rámci vyučovací jednotky, kam ji ve vyučovací jednotcezařadím?výběr hry – zvážím, ve které hodině se hra bude hrát, co je jejím smyslem a cílem,pomůcky – zvážím náročnost přípravy pomůcek a dobu na jejich sehnání či výrobu.2. Fáze aplikační:zadání instrukce – přiblížím žákům základní smysl hry, přesně jim vysvětlím, co budou ve hředělat a kolik času je na hru vymezeno,3 Didaktická hra: Typy didaktických her. WIKIPEDIA. Cs.wikipedia.org [online]. 2012-09-07 [cit. 2013-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Didaktick%C3%A1_hra
  7. 7. průběh hry – zajistím „psychické bezpečí“, budu se snažit vhodně reagovat na projevyjedinců, kteří znesnadňují druhým zapojení do her a také na pasivní jedince,hodnoticí fáze – vyhodnocení her je těžištěm učitele. Kladení otázek a naznačování možnýchvazeb vede žáky k pochopení dění v průběhu hry a k porozumění poznatků, které v ní získali"4Jednotlivé body obou fází jsou velice důležité. Dle mého názoru je dobré nejdříve vybratdidaktickou hru a předmět, ve kterém se bude aplikovat a pak pokračovat k dalším bodůmpřípravné fáze. Fáze aplikační má jasně stanovené body svého průběhu. Avšak důležitýmbodem je průběh hry, kdy je důležité, aby učitel hru plně neovládal, ale byl pouze jejímukazatelem.ZávěrDidaktické hry dle mého názoru mají při výuce hardwaru své místo. Nejenže pomáhají žákůmrozvíjet např. paměť, slovní zásobu atd., ale také pomáhají učitelům s výukou a zjištěnímproblémů, jenž žáci v předmětu mají. Didaktických her je ohromné množství. Existují knížky,kde jsou některé hry podrobně popsány. Není tedy žádny problém najít hru, kterou lze použítpři výuce hardwaru. Je však dobré mít na paměti, že některé hry se hodí spíše pro nižšíročníky (rozhodovací hry) a některé zase pro vyšší (minuta). Je to dáno samozřejmě tím, žekaždá hra má jinou náročnost, proto při výběru her musíme přihlédnout k věku žáků.4 SOCHOROVÁ, Libuše. Didaktická hra a její význam ve vyučování. Didaktická hra a její význam vevyučování [online]. 26. 10. 2011, č. 1 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z:http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/13271/DIDAKTICKA-HRA-A-JEJI-VYZNAM-VE-VYUCOVANI.html/
  8. 8. ZdrojeSKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 2. Praha: Grada Publishing, a.s. , 2007, str.199.  výborná publikace, z které čerpám informace ve více předmětech  částečně dostupná z internetu  kvalita vs. cena = jednoznačná koupě  přehledné a chronologicky uspořádané  autorka je odborníkem ve svém oboruSOCHOROVÁ, Libuše. Didaktická hra a její význam ve vyučování. Didaktická hra a jejívýznam ve vyučování [online]. 26. 10. 2011, č. 1 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z:http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/13271/DIDAKTICKA-HRA-A-JEJI-VYZNAM-VE-VYUCOVANI.html/  článek je přehledný a chronologicky uspořádaný  obsahuje všechny základní informace o didaktické hře  je alternativou k hromadě publikací zabývajících se didaktickou hrou  je volně dostupný z internetu  obsahuje užitečné odkazy na pedagogické publikaceDidaktická hra: Typy didaktických her. WIKIPEDIA. Cs.wikipedia.org [online]. 2012-09-07[cit. 2013-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Didaktick%C3%A1_hra  stručné  dostupné z internetu  lze dále rozšiřovat a zvětšovat tak obsah  jinde jsem nenašel  důvěryhodné

×