2011 chili bilaterale nota nl

737 views
643 views

Published on

Bilaterale nota België - Chili van de Belgische Dienst van Buitenlandse handel naar aanleiding van het bezoek van Prins Philip aan Chili in december 2011

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
737
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011 chili bilaterale nota nl

 1. 1. HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CHILI
 2. 2. Bron: CIA World Factbook
 3. 3. 1. Enkele economische indicatoren - 2010 Algemeen: BBP tegen marktprijzen 103.806,0 miljard CLP BBP 203,4 miljard USD Groeipercentage van het BBP 5,2% Inflatie 1,4% Uitvoer van goederen (FOB) 71,0 miljard USD Invoer van goederen (FOB) 55,2 miljard USD Handelsbalans 15,8 miljard USD Bevolking (2010 - schatting) 17,1 miljoen Werkloosheidsgraad (schatting) 7,1% Voornaamste klanten: Voornaamste leveranciers: in % van het totaal in % van het totaal China 24,4 Verenigde Staten 15,6 Japan 10,7 China 15,5 Verenigde Staten 9,9 Brazilië 7,5 Zuid-Korea 6,1 Argentinië 7,4 Voornaamste uitgevoerde producten: in % Koper 56,7 Vers fruit 5,2 Cellulose 4,4 Voornaamste ingevoerde producten: in % Kapitaalgoederen 51,9 Consumptiegoederen 22,7 Investeringsgoederen 16,4 Bron: EIU
 4. 4. 2. Bilaterale handelsbetrekkingen (Bron: NBB – communautair concept)2.1. Handelsverkeer tussen België en Chili in 2010 In 2010 stond Chili 53ste op de lijst van de voornaamste klanten van België, na Bulgarije maar voor Argentinië. De uitvoer van België naar Chili bedroeg dat jaar EUR 326,2 miljoen tegenover EUR 213,5 miljoen in 2009, d.i. een toename van 52,8%. In 2010 nam Chili 0,1% van de totale Belgische uitvoer voor zijn rekening. Chili rangschikte zich in 2010 als 39ste leverancier van België. Hiermee plaatste het land zich achter Indonesië, maar voor Bulgarije. De Belgische invoer uit Chili steeg met 45,8%, van EUR 522,9 miljoen in 2009 tot EUR 762,4 miljoen in 2010. Het aandeel van het land in de totale Belgische invoer bedroeg aldus 0,3%. Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met Chili voor de periode 2006-2010. Handelsbetrekkingen België – Chili In miljoen € 2006 2007 2008 2009 2010 Uitvoer 213,4 274,3 307,3 213,5 326,2 Invoer 256,7 307,2 322,6 522,9 762,4 Handelsbalans -43,3 -32,9 -15,3 -309,4 -436,2 Uitvoer: variatie in % 12,3 28,5 12,0 -30,5 52,8 Invoer: variatie in % 10,1 19,7 5,0 62,1 45,8 De Belgische handelsbalans met Chili is traditioneel negatief. Het deficit, dat in 2006 EUR 43,3 miljoen bedroeg, daalde tot respectievelijk EUR -32,9 miljoen in 2007 en tot EUR -15,3 miljoen in 2008. Door de sterke afname van de export en de forse groei van de import liep het handelstekort van België met Chili in 2009 opnieuw op tot EUR 309,4 miljoen. In 2010 is het deficit nog verder gestegen tot EUR -436,2 miljoen.
 5. 5. Onderstaande grafiek geeft aan dat het groeitempo van de Belgische export naar Ch 12,3% Chilibedroeg in 2006. Na een stijging van 28,5% in 2007 is het groeiritme van de ui 28,5% uitvoer in 2008afgenomen tot 12,0%, alvorens een forse achteruitgang (-30,5%) te kennen in 2009. Na ditdieptepunt werd in 2010 weer aangeknoopt met een groei van maar liefst 52,8%.Het groeitempo van de Belgische import uit Chili bedroeg 10,1% in 2006. Daarna werd een aarnatoename van 19,7% geregistreerd. In 2008 stegen de aankopen slechts met 5,0%. In 2009 geregistreerdkenden de Belgische aankopen uit Chili een groei van niet minder dan 62,1% en ook in 2010 ubleef de invoer uit dat land toenemen maar aan een trager ritme (+45.8%). toenemen,Grafiek 1: Variatie van de in- en uitvoer - Variatie van de uitvoer en de invoer 62,1% 52,8% 28,5% 45,8% Uitvoer 12,3% 12,0% 19,7% Invoer 10,1% 5,0% -30,5% 2006 2007 2008 2009 2010 Interesse voor ChiliHet Exporteursbestand van het Agentschap voor Buitenlandse Handel telt 850 Belgische vondernemingen die naar Chili exporteren. Verder zijn er nog 1.671 bedrijven die interessetonen voor deze markt.Voor bijkomende informatie: Mevr. I. Delvoy, tel.: 02 206 35 29; e-mail: ingrid.delvoy@abh e ingrid.delvoy@abh-ace.be
 6. 6. 2.2. Voornaamste uitvoersecties In 2010 bestond de Belgische uitvoer naar Chili hoofdzakelijk uit vier secties die samen 68,9 sche 68,9% van de totale afzet aan dat land vertegenwoordigden. Het ging meer bepaald om: • machines en toestellen (belangrijkste subsecties: « luchtpompen, vacuümpompen,… », « kogellagers, rollagers,… », « machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van landbouwproducten » en « bulldozers, angledozers,… ») waarvan de leveringen en het aandeel respectievelijk EUR 75,8 miljoen en 23,2% bedroegen; andeel 23,2% • chemische producten (belangrijkste subsectie: « geneesmiddelen bestaande uit al dan niet vermengde producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik ») die, met een totaal van EUR 71,9 miljoen een aandeel van 22,0% van de Belgische uitvoer naar Chili iljoen elgische vertegenwoordigden; • transportmaterieel (belangrijkste subsecties: « automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer » en « automobielen voor goederenvervoer ») dat zich met EUR 40,0 miljoen een aandeel van 12,3% toe- r ljoen toe eigende en • kunststoffen (belangrijkste subsecties: « ionenwisselaars van polymeren » en « belangrijkste subsecties: polymeren van ethyleen ») die 11,4% van de uitvoer voor hun rekening namen hetzij % namen, een bedrag van EUR 37,1 miljoen. miljoen Grafiek 2: Belgische uitvoer naar Chili gerangschikt volgens de voornaamste v productgroepen – 2010 Sectorale spreiding van de uitvoer Optische Andere instrumenten 6,5% Textiel 4,0% 4,0% Voedings- producten 5,0% Machines en Onedele metalen toestellen 23,2% 5,6% Papier en karton 6,1% Kunststoffen Transport- Chemische 11,4% materieel 12,3% producten 22,0%
 7. 7. Van alle secties uit grafiek 3, kende de groep papier en karton de grootste toename: +429,7% rootstena een stijging van 14,8% in 2009. Deze sectie bestond voornamelijk uit ‘papier en karton, % 2009 amelijkniet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen’. bladenAndere noemenswaardige prestat zijn toe te schrijven aan het transportmaterieel en de prestatiessectie steen, gips, cement,… (belangrijkste subsectie: glas en glaswerk). Deze sectiesregistreerden een stijging van respectievelijk 164,3% en 162,8%. tijging 162,8De uitvoer van een andere productgroep, de optische instrumenten is eveneenstoegenomen.Doordat elk van de 10 onder onderstaande secties in 2010 opmerkelijk positieve groeicijfersoptekende, is het niet meer dan logisch dat ook de totale Belgische export naar Chili metmaar liefst 52,8% vermeerderde.Grafiek 3: Variatie van de uitvoer gerangschikt volgens de voornaamste productgroepenBelgië – Chili (2010) Variatie van de uitvoer per sectie 33,4% Machines en toestellen 28,5% Chemische producten 164,3% Transportmaterieel 58,2% Kunststoffen 429,7% Papier en karton 32,8% Onedele metalen 43,4% Voedingsproducten 60,9% Textiel 85,7% Optische instrumenten 162,8% Steen, gips, cement,…
 8. 8. 2.3. Voornaamste invoersecties In 2010 vertegenwoordigden de onedele metalen 41,5% van de totale Belgische invoer uit Chili. Deze sectie bestond voornamelijk uit « niet-geraffineerd koper en anoden van koper geraffineerd voor het elektrolytisch raffineren ». In 2010 bedroeg de import van deze productengroep EUR mport 316,2 miljoen, dit is een stijging van 70,9% t.o.v. 2009 toen de invoer EUR 185,0 miljoen en, 70,9 voer bedroeg. Nog twee andere productgroepen behaalden in 2010 een aandeel groter dan 10 nl. de uctgroepen 10%, chemische producten (belangrijkste subsecties: « fluor, chloor, broom en jodium » en « nitraten en nitrieten ») die met EUR 233,9 miljoen 30,7% van de Belgische invoer uit Chili 30,7 vertegenwoordigden en de niet elders gerangschikte goederen waarvan de waarde van de import EUR 95,2 miljoen bed bedroeg, hetzij een aandeel van 12,5%. De stijging van de im jging import bedroeg 66,4% voor de eerste productgroep en 76,7% voor de tweede. 76,7 Grafiek 4: De Belgische invoer uit Chili gerangschikt volgens de voornaamste productgroepen – 2010 Sectorale spreiding van de invoer Plantaardige Andere Onedele metalen Voedings- Voedings producten 2,5% 2,3% 41,5% producten 4,4% Minerale producten 6,2% Goederen niet elders gerangschikt 12,5% Chemische producten 30,7%
 9. 9. Grafiek 5: Variatie van de invoer gerangschikt volgens de voornaamste productgroepen –België – Chili (2010) Variatie van de invoer per sectie 70,9% Onedele metalen 66,4% Chemische producten 76,7% Goederen niet elders gerangschikt -4,0% Minerale producten 11,7% Voedingsproducten -53,7% Plantaardige producten 110,1% Hout -24,9% Dierlijke producten -37,8% Kunststoffen 67,1% Steen, gips, cementBovenstaande grafiek geeft duidelijk aan dat de sectie hout procentueel gezien in 2010 veruitde sterkste groei realiseerde. Deze sectie nam toe van EUR 2,9 miljoen in 2009 tot EUR 6,2 realiseerdemiljoen in 2010. Dit was voornamelijk te danken aan de subsectie triplex- en multiplexhout.Andere secties die sterke groeicijfers behaalden waren de goederen niet elders gerangschikt(+76,7%), de onedele metalen (+70,9%), de sectie steen, gips, cement,… (+67,1%) en de +67,1%)chemische producten (+66,4%). %).De belangrijkste daling kwam op naam van de plantaardige producten, waarva de invoer , waarvanmet maar liefst 53,7% daalde, van EUR 41,5 miljoen in 2009 tot EUR 19,2 miljoen in 2010 2010.Deze afname was voornamelijk te wijten aan de verminderde invoer van de subsectie ‘fruit nderde ‘fruit’.Doordat de invoer van elk van de drie belangrijkste productgroepen uit grafiek 5 met meer iedan 50% toenam, is ook de totale Belgische invoer uit Chili in 2010 gestegen met 45,8 45,8%.
 10. 10. 2.4. Algemene evolutie na afloop van de eerste 3 maanden van 20112.4.1. Export Na afloop van de eerste 3 maanden van 2011 bedroeg de Belgische export naar Chili EUR 93,9 miljoen, dit is een vooruitgang van 54,4% vergeleken met de overeenkomstige periode van 2010. Na de eerste 3 maanden van 2011 veroverde de sectie van de chemische producten met EUR 20,1 miljoen en een aandeel van 21,4% de eerste plaats. De verkoop van deze productengroep steeg met 52,3%, na een afname van 11,2% in 2010. De machines en toestellen namen de 2de plaats in met een aandeel van 19,5%. Deze sectie was goed voor EUR 18,3 miljoen. De export kende een toename van 49,5% na een daling van 29,6% in 2010. Met een bedrag van EUR 17,9 miljoen vervolledigde het transportmaterieel in 2011 de top drie. Dankzij een groei van de export met 112,9% behaalde deze sectie na de eerste 3 maanden een aandeel van 19,1%. 2.4.2. Import Volgens de beschikbare gegevens van 2011 (3 maanden), bedroeg de Belgische import uit Chili EUR 272,5 miljoen t.o.v. EUR 158,5 miljoen in 2010, dit is een groei van 71,9%. Na afloop van de eerste drie maanden van 2011 stonden de chemische producten met 33,3% op de eerste plaats. De aankoop hiervan steeg met 114,6% t.o.v. 2010 tot EUR 90,6 miljoen. De onedele metalen rangschikten zich 2de met een aandeel van 31,6% en aankopen ter waarde van EUR 86,1 miljoen. Van 2010 tot 2011 (eerste 3 maanden) is de import van deze sectie toegenomen met 5,7%. De goederen niet elders gerangschikt namen de derde plaats in met een aandeel in de import van 18,9%. De import van deze productengroep vermeerderde met 722,1% tot EUR 51,4 miljoen.
 11. 11. 2.5. Plaats van Chili en buurlanden in de Belgische buitenlandse handel (2010) □ Klant – Belgische export □ Leverancier – Belgische import 149ste klant EUR 13,3 miljoen ste 80 leverancier EUR 89,6 miljoen 20ste klant ste EUR 2.292,0 miljoen128 klant ste 20 leverancier EUR 22,0 miljoen EUR 2.162,4 miljoen118de leverancier EUR 23,1 miljoen ste 97 klant EUR 58,3 miljoen 116de leverancier EUR 24,9 miljoen ste 54 klant EUR 316,8 miljoen 58ste leverancier EUR 307,4 miljoen Chili 53ste klant EUR 326,2 miljoen ste 39 leverancier EUR 762,4 miljoen
 12. 12. 2.6. Handelsverkeer in diensten tussen België en Chili in 2010 In 2010 voerde België voor EUR 90,1 miljoen aan diensten uit naar Chili, hetzij 0,1% van de totale Belgische uitvoer van diensten. Hiermee was Chili de 47ste belangrijkste klant van België. De uitvoer van Belgische diensten naar Chili steeg in 2010 met 112,7% in vergelijking met 2009. De Belgische import van diensten uit Chili was in 2010 goed voor een bedrag van EUR 119,4 miljoen, een groei van 111,5% in vergelijking met 2009. Met een aandeel van 0,2% was het land in 2010 de 42ste belangrijkste leverancier van diensten aan België. Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met Chili voor de periode 2008 tot 2010. België – Chili Diensten (x EUR 1.000) 2008 2009 2010 Uitvoer 52.421 42.369 90.111 Invoer 70.580 56.448 119.366 Handelsbalans -18.159 -14.079 -29.255 Uitvoer: variatie in % +20,6 -19,2 +112,7 Invoer: variatie in % +20,3 -20,0 +111,5 Doordat de Belgische invoer van diensten uit Chili de afgelopen drie jaar de uitvoer telkens overtrof, bleef de dienstenbalans duidelijk overhellen in het voordeel van Chili. Nadat het tekort op de handelsbalans in 2009 was afgenomen tengevolge van de sterkere daling in absolute cijfers van de import dan de export, nam het negatief saldo snel weer toe. Deze ongunstige evolutie vertoont gelijkenissen met de handelsbalans voor goederen, die eveneens negatief was voor ons land.
 13. 13. 2.6.1. Belgische export van diensten naar Chili Het vervoer leverde met een aandeel van 80,6% en een bedrag van EUR 72,6 miljoen veruit de grootste bijdrage. Verzekeringen en andere commerciële diensten namen de 2de en 3de plaats in met een aandeel van respectievelijk 6,1% en 5,3%. Wat de variatie 2010/2009 betreft valt vooral de vooruitgang op van de rubrieken verzekeringen en vervoer, die een stijging kenden van respectievelijk 219,7% en 146,6%. 2010 2010/2009 Diensten (x EUR 1.000) 2009 2010 Aandeel in % Var. in % Vervoer 29.444 72.609 80,6 +146,6 Verzekeringen 1.711 5.470 6,1 +219,7 Andere commerciële diensten 4.971 4.761 5,3 -1,6 Communicatie 2.197 2.162 2,4 -1,6 Reisverkeer 2.052 1.874 2,1 -8,7 Overige diensten 1.994 3.235 3,6 +62,2 Totaal 42.369 90.111 100,0 +112,7
 14. 14. 2.6.2. Belgische import van diensten uit Chili Ook aan de invoerzijde nam het vervoer de leiding, met een aandeel van 85,1% en een bedrag van EUR 101,6 miljoen, hetzij een vooruitgang van 161,2% in vergelijking met 2009. Het reisverkeer en de andere commerciële diensten vervolledigden in 2010 de top 3 van de belangrijkste importrubrieken met een aandeel van 9,4% en 2,6%. Het vervoer was niet alleen veruit de belangrijkste invoersectie, het was ook nog eens verantwoordelijk voor de belangrijkste toename (+161,2%) 2010 2010/2009 Diensten (x EUR 1.000) 2009 2010 Aandeel in % Var. in % Vervoer 38.894 101.610 85,1 +161,2 Reisverkeer 11.053 11.271 9,4 +2,0 Andere commerciële diensten 2.576 3.094 2,6 +20,1 Communicatie 1.446 1.371 1,2 -5,2 Verzekeringen 1.021 939 0,8 -8,0 Overige diensten 1.458 1.081 0,9 -25,9 Totaal 56.448 119.366 100,0 +111,5 Augustus 2011
 15. 15. Voor meer inlichtingen:Agentschap voor Buitenlandse Handel Montoyerstraat 3 1000 Brussel Statistiekdienst Nadia Verlent Hoofd van de dienst Statistiek 02/206.35.23 02/203.18.12 E-mail: nadia.verlent@abh-ace.be Dennis Gijsbrechts Attaché 02/206.35.73 02/203.18.12 E-mail: dennis.gijsbrechts@abh-ace.be Cathy Marquegnies Assistente 02/206.35.64 02/203.18.12 E-mail: cathy.marquegnies@abh-ace.be

×