• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
SW203 Lab9
 

SW203 Lab9

on

 • 3,056 views

Lab9

Lab9

Statistics

Views

Total Views
3,056
Views on SlideShare
1,865
Embed Views
1,191

Actions

Likes
1
Downloads
85
Comments
0

7 Embeds 1,191

http://cs203.cdeq.mn 849
http://cs203.blogspot.com 275
http://sabotage.blog.gogo.mn 46
http://www.cs203.blogspot.com 15
http://webcache.googleusercontent.com 3
http://blog.gogo.mn 2
http://www.slideshare.net 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Хэрэв програмд 0-р аггументаар интерфейсийн нэр дамжигдсан бол: Тухайн интерфейсийн нэрийг хандалт тодорхойлогчийнх нь хамт хэвлэнэ. Харин классын нэр дамжигдсан бол классын нэрийг хандалт тодорхойлогчийн хамт хэвлэхийн зэрэгцээ түүний эх классыг нь тодорхойлно. Хэрэв програмд 0-р аргументаар Интерфейсийн нэрийг дамжуулсан бол тэрээр өөр интерфейстай удамшил - extends Классын нэрийг дамжуулсан бол тэрээр интерфейсийг хэрэгжүүлэх- implements гэсэн холбоосоор тус тус холбогдоно. public class Student extends Person implements University{ protected String id; int age; public Student(){ } public void setInfo(String i, String n, int a){ id=i; name=n; age=a; } public void display() {} }

SW203 Lab9 SW203 Lab9 Presentation Transcript

 • Объект хандлагат програмчлалын хэл Java Хичээл : CS203 Улирал : 2010 хавар Бэлтгэсэн багш : Д.Энхжаргал Mongolia University of Science & Technology Лабораторийн ажил № 9 Reflection Оноо: 3
 • Reflection
  • Даалгавар:
   • Оюутан бүр өөрийн сонгосон сэдэвтээ тохируулан бодлогын даалгавраа өөрөө хийсвэрлэж ( өөрийн гэсэн нэг класс сонгож ) хожуу холболтыг хэрэгжүүлсэн жижиг хэмжээний програм бичих.
  • Онолын хувд:
  • Эрт холболт (Early binding) нь компиляцын үед дуудагдах функцуудыг мэдэгдэж байхыг шаарддаг. Түүнийг заримдаа статик холболт (static binding) ч гэж нэрлэдэг. Эрт холболт нь компиляцын үед ямар функц дуудагдах нь мэдэгдэж байдаг учраас холболтыг компиляцын явцад (compile time) хийж өгдөг.
  • Хожуу холболт (late binding) : Java програм нь гишүүн функцуудыг биелэх үед нь динамик зохион байгуулалттайгаар дууддаг. Үүнийг хожуу холболт (late binding) гэнэ. Хожуу холболтыг динамик холболт (dynamic binding) ч гэж заримдаа нэрлэдэг. Хожуу холболтын үед компиляцын үед ямар функц дуудагдах нь тодорхойгүй байдаг учраас холболтыг биелэлтийн явцад (run- time) хийж өгдөг.
  • Шаардлага:
  • Бодлогын даалгавар нь бодит амьдралд нийцсэн байх.
  • Бүрэлдэхүүн класс
 • Класс/интерфейсийн тодорхойлогч public class Student {…} эсвэл public interface Cafe {…} Interface Cafe extends University { …} эсвэл public class Student extends Person { …} Interface Cafe extends University { …} эсвэл public class Student extends Person { …} print_method_or_constructor() гэсэн статик функцын тусламжтай байгуулагч функцуудын мэдээлэл харах print_field() гэсэн статик функцын тусламжтай гишүүн өгөгдлийн талаарх мэдээлэл харах print_method_or_constructor() гэсэн статик функцын тусламжтай гишүүн функцын талаарх мэдээлэл харах java.lang.reflect пакет дахь классыг импортлох Дэлгэрэнгүй харахыг хүссэн класс/интерфейсийнхээ нэрийг програмд 0-р аргумент болгон дамжуулах
 • Жишээ (Reflection) : Классын гишүүдтэй танилцах
  • Энд ашиглагдсан функцууд
  • Class классын
  • isInterface(); - Тухайн object reference type нь интерфейс эсэхийг шалгах функц
  • getModifiers(); -Тухайн класс/интерфейсийн хандалтыг тодорхойлогчийг унших
  • getName(); -Тухайн класс/интерфейсийн нэрийг унших
  • getSuperclass(); - Тухайн класс/интерфейсийн эх классыг буцаах
  • getInterfaces(); - Тухайн класс/ интерфейстэй холбогдсон интерфейсүүдийг буцаах
  • getDeclaredConctructors(); - Тухайн классд тодорхойлогдсон байгуулагч функцуудыг буцаах
  • getDeclaredFileds(); - Тухайн классд тодорхойлогдсон гишүүн өгөгдлүүдийг буцаах
  • getDeclaredMethods(); - Тухайн классд тодорхойлогдсон гишүүн функцуудыг буцаах
 • Төрөл хувиргалт
  • Энд ашиглагдсан функцууд
  • Class классын
  • isArray(); - Тухайн object reference type нь массив эсэхийг шалгах функц
  • Field классын
  • getModifiers(); -Тухайн гишүүн өгөгдлийн хандалтыг тодорхойлогчийг буцаах
  • getType(); -Тухайн гишүүн өгөгдлийн төрлийг буцаах
  • getName(); - Тухайн гишүүн өгөгдлийн нэрийг буцаах
  • Method классын
  • getReturnType(); - Тухайн гишүүн функцын буцаах утгыг буцаах
  • getParameterTypes(); - Тухайн гишүүн функцын парамет - рүүдийн төрлүүдийг буцаах
  • getExceptionTypes(); - Тухайн гишүүн функцын хаях онцгой тохиолдлуудын төрлүүдийг буцаах
  • Constructor классын
  • getParameterTypes(); - Тухайн
  • байгуулагч функцын парамет -
  • рүүдийн төрлүүдийг буцаах
  • getExceptionTypes(); - Тухайн
  • байгуулагч функцын хаях онцгой
  • тохиолдлуудын төрлүүдийг
  • буцаах
 • Reflection of Student class ҮР ДҮН: ShowClass.java
 • Reflection of University interface ҮР ДҮН: ShowClass.java
 • Жишээ (Reflection) : Invoking method dynamically
  • Тухайн классаас харгалзах гишүүн функцыг унших getMethod(methodname, parameters);
  • Тухайн гишүүн функцыг динамикаар холбож ажлуулах methodname.invoke(target, arguments);
 • Жишээ: Reflection
  • Багш (Teacher) классыг авч үзъе.
  • Одоо түүний объектуудыг тодорхойлъё :
   • Энэ тохиолдолд бид Сургууль (School) классыг сайтар мэдэх бөгөөд түүн рүү кодчилолын явцад хандаж чадна.
   • Хэрэв Сургууль (School) классд зарим өөрчлөлт орвол ( гишүүн функц нь өөрчлөгдөх эсвэл шинээр нэмэгдэнэ гэж үзвэл ) бид кодоо дахин бичих шаардлага гарна.
  package csms.sw203.school; public class School { private String name; private String address; public String getAddress() { return address; } public void setAddress(String address) { this.address = address; } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } public String toString() { return name + " at " + address; } } School school = new School(); school.setName("KTMC"); school.setAddress("Sansar, UB, Mongolia");
  • Reflection хэмээх ойлголтын тусламжтай бид тэдгээр асуудлыг хялбар аргаар шийдэж болно.
   • Reflection нь биднийг танил бус классуудтайгаа ажиллах боломжийг бүрдүүлэх бөгөөд кодын өөрчлөлтийг төвөггүйхэн хийх боломжтой болно.
  Жишээ: Reflection public class ReflectionTestClass1 { public static void main(String[] args) throws Exception { ReflectionTestClass1 test = new ReflectionTestClass1(); test.createSchool(); } private void createSchool() throws Exception { Properties prop = new Properties(); prop.load(this.getClass().getResourceAsStream("school.properties")); Object object = Class.forName("csms.sw203.school.School").newInstance(); Enumeration keys = prop.keys(); while (keys.hasMoreElements()) { String key = (String) keys.nextElement(); String value = prop.getProperty(key); String methodName = "set" + key.substring(0, 1).toUpperCase() + key.substring(1); Method method = object.getClass().getMethod(methodName, new Class[]{String.class}); method.invoke(object, new Object[]{value}); } System.out.println(object); } } String -ээс класс үүсгэх Шинэ объектыг динамикаар үүсгэх Гишүүн функцыг динамикаар тодорхойлох Функцыг динамикаар холбох
  • createSchool() фунцыг дэлгэрэнгүй авч үзье.
   • Дээрх 2 мөр нь CLASSPATH –аас “school.properties” текст файлыг ачаалдаг.
   • Properties гэдэг нь Java класс юм. Түүнийг “properties” нэртэй текст файлд хадгалах бөгөөд дараах форматтай.
    • name=value
    • Энэхүү Properties класс нь “names” болон “values” -ийг тодорхойлох функцээр хангагдсан.
   • this.getClass().getResourceAsStream("school.properties") гэсэн мөрөнд тухайн идэвхитэй замаас School.properties файлын агуулгыг унших
   • Дээрх мөр нь reflection -той холбоотой 2 онцлогийг ашиглана. dynamic class loading ба dynamic instantiation .
    • Class.forName("csms.sw203.school.School") мөр нь JVM -д “ csms.sw203.school ” нэртэй пакетаас "School“ нэртэй классыг хайж олоод санах ойд ачааллах үүрэг өгнө. Үр дүнд нь динамкаар ачаалагдсан классын объектыг буцааана.
  Жишээ: Reflection Properties prop = new Properties(); prop.load(this.getClass().getResourceAsStream("school.properties")); Object object = Class.forName("csms.sw203.school.School").newInstance();
   • Дээрх мөрөнд объектыг динамикаар үүсгэж байна.
    • Бид Properties файлаас хүссэн утгаа хайж олохын тулд түлхүүр (key) ашиглах шаардлагатай. Энэ түлхүүр нь Properties файл дахь name хэсэг юм.
  Жишээ: Reflection Object object = Class.forName("csms.sw203.school.School").newInstance(); Enumeration keys = prop.keys(); while (keys.hasMoreElements()) { String key = (String) keys.nextElement(); String value = prop.getProperty(key); ... ... }
   • Дээр schoool.properties файлын агуулгыг үзүүлсэн байна .
   • property бүрт харгалзах setter функцыг School классд тодорхойлсон. Жишээ нь.
   • name  setName()
   • address  setAddress()
   • Давталтын
    • 3 мөрөнд property key -д харгалзах функцын нэрийг гаргаж авч байна
    • 4 мөрөнд тухайн классаас тухайн нэрт харгалзах функцын нэрийг динамикаар тодорхойлж байна
    • 5 мөрөнд уг функцыг динамикаар холбож ажлуулж байна
  Жишээ: Reflection name=KTMC address=Sansar, Ulaanbaator, Mongolian Enumeration keys = prop.keys(); while (keys.hasMoreElements()) { String key = (String) keys.nextElement(); String value = prop.getProperty(key); String methodName = "set" + key.substring(0, 1).toUpperCase() + key.substring(1); Method method = object.getClass().getMethod(methodName, new Class[]{String.class}); method.invoke(object, new Object[]{value}); }
  • Давталт дахь сүүлчийн 2 мөрөнд анхаарлаа хандуулъя
   • Функц гэдэгт тухайн функцын нэрээс гадна параметрүүдийг хамтад нь авч үздэг.
    • Хэдийгээр функцын нэр нь адил боловч параметрийн төрлөөрөө ялгаатай бол харгалзах функцыг цааш хайх шаардлага гарна.
  Жишээ: Reflection Enumeration keys = prop.keys(); while (keys.hasMoreElements()) { String key = (String) keys.nextElement(); String value = prop.getProperty(key); String methodName = "set" + key.substring(0, 1).toUpperCase() + key.substring(1); Method method = object.getClass().getMethod(methodName, new Class[]{String.class}); method.invoke(object, new Object[]{value}); }