Proyecto Kiosco 3.0
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Proyecto Kiosco 3.0

on

 • 1,321 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,321
Views on SlideShare
1,317
Embed Views
4

Actions

Likes
1
Downloads
7
Comments
4

1 Embed 4

http://www.linkedin.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Es concurso público (licitación) y se paga CANON que para el caso es lo mismo que el ALQUILER 118 leuros mensuales
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • No veo el pago de alquiler por el local.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • se acepta cualquier tipo de comentario ?
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Buen trabajo.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Proyecto Kiosco 3.0 Presentation Transcript

 • 1. DADES BÀSIQUES DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER PLA D'INVERSIONS DESCRIPCIÓ IMPORT TOTAL % IVA/ITP IVA/ITP IMPORT TOTAL VIDA ÚTIL MAQUINÀRIA MULTIFUNCIÓN MFC-7225N-Fax, copiadora, impresora i escanner 280,00 6 MONITOR LCD 32” - DISPLAY's 450,00 6 ANTENA AMPLIFICADOR WIFI 100,00 6 ---------------------------------------------- ----------------- --- TOTAL 830,00 16% 132,80 962,80 OBRES D'ACONDICIONAMENT ---------------------------------------------- ----------------- --- PINTURA INSTAL.LACIONS ALTA CONTADOR LLUM 150,00 6 TOTAL 150,00 16% 24,00 174,00 MOBILIARI CADIRA, TAULETES, EXPOSITORS 650,00 6 ---------------------------------------------- ----------------- 6 ---------------------------------------------- ----------------- 6 TOTAL 650,00 16% 104,00 754,00 ELEMENTS DE TRANSPORT ---------------------------------------------- ----------------- 0,00 0,00 0,00 --- EQUIPS INFORMATICS ORDINADOR + SOTFWARE GESTIÓ 2000,00 2000,00 16% 320,00 2320,00 6 FIANCES I DIPÒSITS FIANZA EN METÀL.LIC 5000,00 5000,00 0% 0,00 5000,00 6 DESPESES CONSTITUCIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL 150,00 150,00 0% 0,00 150,00 1 DESPESES POSADA EN MARXA CAMPANYA LLANÇAMENT FLYERS 1000,00 1000,00 16% 160,00 1160,00 1 EXISTENCIES INICALS PRODUCTES INICIAL 4000,00 4000,00 16% 640,00 4640,00 ALTRES DESPESSES OBERTURA COMPTE DISTRIBUIDORES 433,80 433,80 0% 0,00 433,80 1 PROVISIÓ DE FONS CAIXA INICIAL 500,00 500,00 0,00 500,00 TOTAL 14713,80 1380,80 16094,60
 • 2. FINANÇAMENT: RECURSOS PROPIS 4000,00 FINANÇAMENT ALIÈ PRÉSTEC FLIAR. 6000,00 PÒLISSA DE CRÈDIT 5000,00 LEASING ALTRES SUBVENCIONS 4000,00 CAPITALITZACIÓ 5600,00 TOTAL 24600,00 (*) DETALLS PRÈSTEC ANYS D'AMORTITZACIÓ 0 TIPUS D'INTERÈS 3,00% NO HI HA DEVOLUCIÓ MENSUAL DE CAPITAL EL CAPITAL ES RETORNAR QUAN ES LIQUIDIN LES FIANCES (4000-DISTRIBUIDORA I 1000 AJUNTAMENT)
 • 3. QUESTONARI D'EXPLOTACIÓ: COSTOS FIXOS PROJECTE IMPORT IMPORT DESCRIPCIÓ ANUAL MENSUAL RETRIBUCIÓ PRÒPIA SI 14400,00 1200,00 ASSEG. AUTÒNOMS SI 3000,00 250,00 SOUS MÀ D'OBRA DIRECTA 10 h/s 3150,00 262,50 SOUS MÀ D'OBRA INDIRECTA 0,00 SEG. SOCIAL PERSONAL SEG.SOC. 33% 1039,50 86,63 DESPESSES TRIBUTÀRIES IBI – EST.OBJETIVA 800,00 66,67 SUBMINISTRAMENTS LLUM I TELEFON 1920,00 160,00 ASSEGURANCES CONTINENT + CONTINGUT + RC 300,00 25,00 LLOGUERS CÀNON 1416,00 118,00 SERVEIS EXTERIORS 0,00 TRANSPORTS PORTES DISTRIBUIDORES 5687,43 473,95 PUBLICITAT I PROMOCIO CAMPANYA ANUAL 0,00 MANTENIMENT I REPARACIONS PETITES REPARACIONS 250,00 20,83 ALTRES DESPESES SERVEI DE DESINFECCIÓ 100,00 8,33 TOTAL 32062,93 2671,91
 • 4. VENDES I COST VENDES PER LÍNIES DE PRODUCTE (anual) 180 exemplars*338 dies 430 exemplar * 49 setmanes Prensa Revista Llaminadures Altres Publicitat TOTAL VENDES 66924,00 63210,00 8450,00 3380,00 1100,00 143064,00 47% 44% 6% 2% 1% b). Per preu unitaris Unitats 60840,00 21070,00 84500,00 3380,00 11,00 Preu unitari 1,10 3,00 0,10 1,00 100,00 TOTAL VENDES 66924,00 63210,00 8450,00 3380,00 1100,00 143064,00 COST VENDES 54025,92 50736,56 4225,00 2873,00 0,00 111860,48 a). Per cost unitari Preu unitari 0,89 2,41 0,050 0,850 0,00 Import total compres 54025,92 50736,56 4225,00 2873,00 0,00 111860,48 IVA VENDES I COMPRES Línia 1 Línia 2 Línia 3 Línia 4 Línia 4 IVA ponderat % IVA per productes 0% IVA DESPESES % IVA 16% PREVISIÓ D'INCREMENT DE VENDES 2on any 3er any % d'increment 5% 6% Aquest increment s'aplica sobre les vendes i les despeses variables del 1er any. S'ha de posar el percentatge en decimals, es a dir 10% equival a 0,1
 • 5. PREVISIONS DE COBRAMENT / PAGAMENT (compres) En cas de que tingueu diferents formes de cobrament dels vostres clients i pagament a proveÏdors, Comptat 30 dies 60 dies 90 dies 1. COBRAMENTS % previst 100% 0% 0% 0% 2. PAGAMENTS % previst 100% 0% 0% 0%
 • 6. TAULES D'AMORTITZACIÓ AMORTITZACIÓ ANY 1 AMORTITZACIÓ ANY 2 AMORTITZACIÓ ANY 3 ANUAL PENDENT ANUAL PENDENT ANUAL PENDENT Maquinària 46,67 233,33 46,67 186,67 46,67 140,00 75,00 375,00 75,00 300,00 75,00 225,00 16,67 83,33 16,67 66,67 16,67 50,00 INSTAL.LACIONS 25,00 150,00 25,00 125,00 25,00 100,00 Mobiliari 108,33 650,00 108,33 541,67 108,33 433,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 El. Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eq. Informàtics 333,33 1666,67 333,33 1333,33 333,33 1000,00 I.MATERIAL 605,00 3158,33 605,00 2553,33 605,00 1948,33 Obertura cte.distribuidores 433,80 Campanya llançament 1160,00 Despeses constitució-llicèn,... 150,00 DESP.AMORT 2348,80 3158,33 605,00 2553,33 605,00 1948,33
 • 7. BALANÇ PREVISIONAL INVERSIÓ IMPORT IMMOBILITZAT MATERIAL 3630,00 Compra d'edificis i locals 0,00 Instal.lacions 150,00 Maquinària 830,00 Eines i utillatges 0,00 Mobiliari 650,00 Elements de transport 0,00 Equips informàtics i de comunicació 2000,00 IMMOBILITZAT IMMATERIAL 5000,00 Fiances i dipòsits 5000,00 Drets de traspàs 0,00 Patents i marques 0,00 Concessions administratives 0,00 DESPESES D'ESTABLIMENT 1150,00 Despeses de constitució 150,00 Despeses de posada en marxa 1000,00 ACTIU CIRCULANT 5880,80 Existències inicials (primeres compres) 4000,00 Provisió per IVA inversions inicials 1380,80 Provisions de fons 500,00 TOTAL INVERSIÓ 15660,80 PLA DE FINANÇAMENT IMPORT Recursos propis 4000,00 Préstecs 6000,00 Pòlissa de crèdit 5000,00 Leasing 0,00 Subvencions 4000,00 Capitalització 5600,00 Altres 0,00 TOTAL FINANÇAMENT 24600,00
 • 8. COMPTE DE RESULTATS PREVISIONAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 4 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL Vendes 12697,99 11851,46 13121,25 11428,19 13121,25 12697,99 13121,25 3809,40 12697,99 13121,25 12697,99 12697,99 143064,00 Subvencions explotació 3360,00 248,89 248,89 248,89 4248,89 248,89 248,89 248,89 248,89 248,89 9600,00 INGRESSOS 12697,99 15211,46 13370,14 11677,08 13370,14 16946,88 13370,14 4058,29 12946,88 13370,14 12946,88 12697,99 152664,00 Costos variables 10775,22 10113,32 11106,17 9782,38 11106,17 10775,22 11106,17 3538,30 10775,22 11106,17 10775,22 10775,22 121734,78 Matèries primeres 9928,44 9266,55 10259,39 8935,60 10259,39 9928,44 10259,39 2978,53 9928,44 10259,39 9928,44 9928,44 111860,48 Transports 497,65 497,65 497,65 497,65 497,65 497,65 497,65 210,65 497,65 497,65 497,65 497,65 5684,80 Sous ma d'obra directa 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 3150,00 SS a càrrec de l´empresa 86,63 86,63 86,63 86,63 86,63 86,63 86,63 86,63 86,63 86,63 86,63 86,63 1039,50 MARGE BRUT 1922,77 5098,13 2263,98 1894,70 2263,98 6171,66 2263,98 519,98 2171,66 2263,98 2171,66 1922,77 30929,22 Costos d'estructura 2044,57 2044,57 2044,57 2044,57 2044,57 2044,57 2044,57 2044,57 2044,57 2044,57 2044,57 2044,57 24534,80 Costos de personal 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00 17400,00 Retribució pròpia 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 14400,00 Assegurança autònoms 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3000,00 Sous personal indirecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SS a càrrec de l´empresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos i taxes (Mòduls) 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 800,00 Subministraments (llum, aigua,telèfon) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1920,00 Cànon Ajuntament 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 1416,00 Assegurances 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 Publicitat i promoció 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Manteniment i reparacions 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 250,00 Serveis exteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altres despeses 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100,00 Amortització Immobilitzat 195,73 195,73 195,73 195,73 195,73 195,73 195,73 195,73 195,73 195,73 195,73 195,73 2348,80 BENEFICI ABANS D'INTERESSOS I IMPOSTOS -121,80 3053,57 219,41 -149,86 219,41 4127,09 219,41 -1524,59 127,09 219,41 127,09 -121,80 6394,42 Despeses financeres 68,75 15,00 122,50 15,00 15,00 122,50 15,00 15,00 122,50 15,00 15,00 122,50 663,75 Interessos préstecs 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 180,00 Comissions avals bancàris 53,75 107,50 107,50 107,50 107,50 483,75 Comissions bancàries 0,00 0,00 BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS -190,55 3038,57 96,91 -164,86 204,41 4004,59 204,41 -1539,59 4,59 204,41 112,09 -244,30 5730,67 0,00 BENEFICI NET -190,55 3038,57 96,91 -164,86 204,41 4004,59 204,41 -1539,59 4,59 204,41 112,09 -244,30 5730,67 ACUMULAT -190,55 2848,02 2944,92 2780,06 2984,47 6989,06 7193,47 5653,88 5658,47 5862,88 5974,97 5730,67
 • 9. PREVISIÓ TRESORERIA 1ER ANY CONCEPTE Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 4 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL COBRAMENTS 27697,99 15211,46 13370,14 11677,08 13370,14 16946,88 13370,14 4058,29 12946,88 13370,14 12946,88 12697,99 167664,00 Vendes 12697,99 11851,46 13121,25 11428,19 13121,25 12697,99 13121,25 3809,40 12697,99 13121,25 12697,99 12697,99 143064,00 Subvencions 3360,00 248,89 248,89 248,89 4248,89 248,89 248,89 248,89 248,89 248,89 Aportacions (rrpp+prèstec+crédit) 15000,00 PAGAMENTS 27610,74 11885,49 12985,83 12385,29 12878,33 12654,89 13709,08 5310,47 12654,89 13709,08 12547,39 12654,89 160986,38 Proveïdors 9928,44 9266,55 10259,39 8935,60 10259,39 9928,44 10259,39 2978,53 9928,44 10259,39 9928,44 9928,44 111860,48 Sous i salaris 1462,50 1462,50 1462,50 1462,50 1462,50 1462,50 1462,50 1462,50 1462,50 1462,50 1462,50 1462,50 17550,00 Seguretat Social 336,63 336,63 336,63 336,63 336,63 336,63 336,63 336,63 336,63 336,63 336,63 336,63 4039,50 Pagament fraccionat IRPF, 555,75 555,75 555,75 1667,25 Impostos i taxes (Mòduls) 200,00 200,00 200,00 600,00 Comissions bancàries i d'avals 53,75 0 107,5 0 0 107,5 0 0 107,5 0 0 107,5 483,75 Publicitat i promoció 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cànon Ajuntament 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 1416,00 Subministraments (llum, aigua, telèfon) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1760,00 Assegurances 75,00 75,00 75,00 75,00 300,00 Manteniment i reparacions 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 250,00 Serveis exteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transports 497,65 497,65 497,65 497,65 497,65 497,65 497,65 210,65 497,65 497,65 497,65 497,65 5684,80 Altres pagaments 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100,00 Pagaments per inversions i fiança metal.lic 15094,60 Interessos crèdits 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 180,00 Capital amortitzat de préstecs 0,00 Diferència cobraments-pagaments 87,25 3325,97 384,31 -708,21 491,81 4291,99 -338,94 -1252,19 291,99 -338,94 399,49 43,10 6677,62 Liquidació pólissa crédit (retorn) 5000,00 Saldo anterior 500,00 587,25 3913,22 4297,52 3589,31 4081,12 8373,11 3034,17 1781,98 2073,97 1735,03 2134,52 SALDO ACUMULAT 587,25 3913,22 4297,52 3589,31 4081,12 8373,11 3034,17 1781,98 2073,97 1735,03 2134,52 2177,62
 • 10. PREVISIÓ TRESORERIA 1ER ANY Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 4 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL Vendes Vendes 12697,99 11851,46 13121,25 11428,19 13121,25 12697,99 13121,25 3809,40 12697,99 13121,25 12697,99 12697,99 143064,00 IVA repercutit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL COBRAMENTS 12697,99 11851,46 13121,25 11428,19 13121,25 12697,99 13121,25 3809,40 12697,99 13121,25 12697,99 12697,99 143064,00 Compres Proveïdors mat. Primeres 9928,44 9266,55 10259,39 8935,60 10259,39 9928,44 10259,39 2978,53 9928,44 10259,39 9928,44 9928,44 111860,48 Iva soportat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PAGAMENTS 9928,44 9266,55 10259,39 8935,60 10259,39 9928,44 10259,39 2978,53 9928,44 10259,39 9928,44 9928,44 111860,48 Condicions cobrament/pagament Comptat 30 dies 60 dies 90 dies 1. COBRAMENTS % previst 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. PAGAMENTS % previst 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobraments Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 4 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL Vendes comptat 12697,99 11851,46 13121,25 11428,19 13121,25 12697,99 13121,25 3809,40 12697,99 13121,25 12697,99 12697,99 143064,00 Vendes 30 dies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vendes 60 dies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vendes 90 dies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL COBRAMENTS 12697,99 11851,46 13121,25 11428,19 13121,25 12697,99 13121,25 3809,40 12697,99 13121,25 12697,99 12697,99 143064,00 Pagaments proveïdors Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 4 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL Compres comptat 9928,44 9266,55 10259,39 8935,60 10259,39 9928,44 10259,39 2978,53 9928,44 10259,39 9928,44 9928,44 111860,48 Compres 30 dies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compres 60 dies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compres 90 dies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PAGAMENTS 9928,44 9266,55 10259,39 8935,60 10259,39 9928,44 10259,39 2978,53 9928,44 10259,39 9928,44 9928,44 111860,48
 • 11. GRÀFIC TRESORERIA 9000 8373 8000 saldo mensual acumulat 7000 6000 5000 4298 3913 4081 4000 3589 3034 3000 2074 2135 2178 2000 1782 1735 1000 0 C C C C C C C C C C C C olu olu olu olu olu olu olu olu olu olu olu olu mna mna mna mna mna mna mna mna mna mna mna mna mesos
 • 12. PREVISIONS PERDUES I GUANYS Any 1 Any 2 Any 3 Vendes 143064,00 150217,20 159230,23 Subvencions explotació (capitalització+aut.) 9600,00 INGRESSOS 152664,00 150217,20 159230,23 Costos variables 121734,78 127612,04 135017,39 Matèries primeres 111860,48 117453,50 124500,71 Transports 5684,80 5969,04 6327,18 Sous ma d'obra directa 3150,00 3150,00 3150,00 SS a càrrec de l´empresa 1039,50 1039,50 1039,50 MARGE BRUT 30929,22 22605,16 24212,84 Costos d'estructura 24534,80 22791,00 22791,00 Costos de personal 17400,00 17400,00 17400,00 Retribució pròpia 14400,00 14400,00 14400,00 Assegurança autònoms 3000,00 3000,00 3000,00 Sous mà d'obra indirecta 0,00 0,00 0,00 SS a càrrec de l´empresa 0,00 0,00 0,00 Impostos i taxes (Mòduls) 800,00 800,00 800,00 Subministraments (llum, aigua,telèfon) 1920,00 1920,00 1920,00 Cànon Ajuntament 1416,00 1416,00 1416,00 Assegurances 300,00 300,00 300,00 Publicitat i promoció 0,00 0,00 0,00 Manteniment i reparacions 250,00 250,00 250,00 Serveis exteriors 0,00 0,00 0,00 Altres despeses 100,00 100,00 100,00 Amortització despeses de constitució 2348,80 605,00 605,00 BENEFICI ABANS D'INTERESSOS I IMPOSTOS 6394,42 -185,84 1421,84 Despeses financeres 663,75 663,75 663,75 Interessos préstecs 180,00 180,00 180,00 Comissions bancàries d'avals 483,75 483,75 483,75 BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS 5730,67 -849,59 758,09 BENEFICI NET 5730,67 -849,59 758,09 Els costos d'estructura no se li ha aplicat cap taxa d'inflació
 • 13. Notes Pàgina 13
 • 14. Notes Pàgina 14