Gebiedsfondsen en beeldverhalen                       FactsheetIn regionaal verband samen doelen re...
de benodigde publieke en private geldstromen  De bewoners en de bezoekers van het gebiedsamen komen. Een streekrekening ...
synergie. Plannen worden kwalitatief beter       overboeken naar een projectrekening vanomdat doelen integraal worde...
De streekrekening    Op een aantal plaatsen is door de Rabobank            het fonds schenkt is 5% van € 20...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Factsheet Gebiedsfondsen En Beeldverhalen

273 views
215 views

Published on

Verslag presentatie gebiedsfondsen en Regionale Beeldverhalen

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Factsheet Gebiedsfondsen En Beeldverhalen

 1. 1. Gebiedsfondsen en beeldverhalen FactsheetIn regionaal verband samen doelen realiseren, dat is waar het bij Regionale Beeldverhalenom gaat. Maar hoe organiseer je dat? En hoe financier je de gewenste investeringen innatuur en landschap? STIRR vroeg Jac. Meter om in een leersessie zijn ervaringen te delenmet provinciale beleidsambtenaren die betrokken zijn bij regionale beeldverhalen. Jac. isSenior Accountmanager bij het Nationaal Groenfonds en landelijk adviseur voor gebieds-fondsen. De sessie leverde nuttige informatie op voor velen die bij regionale beeldverhalenzijn betrokken. Een selectie van zijn gedachten staan vermeld in dit factsheet.Het Nationaal GroenfondsHet Nationaal Groenfonds is in 1994 opgericht door het Rijk en de provincies. De aanleiding was om éénfinancieel loket te maken voor de realisatie van de EHS-doelstelling. Maar de rol van het Groenfonds gaatverder. Het verleent en ontwikkelt financiële faciliteiten voor realisatie en beheer van natuur, bos en land-schap, zowel voor publieke als voor private partijen. Het Groenfonds is een stichting met een ideële doelstel-ling. De kernactiviteiten zijn kassieren, financieren, markt- en productontwikkeling rond gebiedsfinanciering,strategische advisering op dit gebied en fondsenwerving.Wat zijn gebiedsfondsen?Een gebiedsfonds wordt nogal eens verward met een streekrekening. Dit zijn echter twee verschillendezaken. Een gebiedsfonds is een samenwerkingsverband tussen gebiedspartijen die vanuit deze gezamenlijk-heid regionale doelstellingen willen realiseren. Denk aan doelen als een betere recreatieve ontsluiting of eenduurzaam beheer. Uiteraard is met deze realisatie geld gemoeid. Een gebiedsfonds is de organisatie waarin
 2. 2. de benodigde publieke en private geldstromen De bewoners en de bezoekers van het gebiedsamen komen. Een streekrekening kan een van zijn een factor van belang. Zij moeten bekendde instrumenten zijn om een gebiedsfonds te zijn met het gebied, er moet betrokkenheidfunden. Over streekrekeningen verderop meer. ontstaan en vanuit deze betrokkenheid moet een bereidheid ontstaan om een bijdrage teSuccesfactoren voor gebiedsfondsen leveren. Dat kan een bijdrage in geld zijn, maar bijvoorbeeld ook door arbeid te leverenEen aantal factoren bepaalt of een gebieds- (variërend van meedenken over plannen totfonds succesvol kan zijn of niet: bomen knotten).• Bereidheid tot samenwerking bij belangrijke stakeholders Wat de trekker betreft; als er een mogelijkheid• Maatschappelijk draagvlak voor de gebieds- is om deze rol te beleggen bij een bestaande doelen en voor het gebiedsfonds organisatie, dan heeft dit de voorkeur.• Bestuurlijke betrokkenheid bij de gebieds- doelen en het gebiedsfonds De meerwaarde van gebiedsfondsen• Voldoende instrumenten en (financiële) mid- delen De kracht van gebiedsfondsen is dat ener-• Een trekker/gebiedsorganisatie gie en geld worden gebundeld. Dit leidt tot
 3. 3. synergie. Plannen worden kwalitatief beter overboeken naar een projectrekening vanomdat doelen integraal worden opgepakt, het Groenfonds is voor hen wel vertrouwd.de uitvoering verloopt efficiënter, er ont- Zo kunnen publieke geldstromen gekoppeldstaat een krachtiger lobby naar hogere worden aan private gelden.overheden en de gebiedsbranding is beter • Voordeel is ook dat op deze wijze publiekomdat het gebied met één verhaal naar geld gelabeld afgezonderd kan wordenbuiten treedt. (geld blijft dus niet in de algemene kas zit- ten met het risico bij een bezuiniging aanGebiedsfondsen en regionale beeldverhalen andere doelen te worden uitgegeven). • Het Groenfonds kan als kassier optreden enWat soms gebeurt is dat een gebiedsfonds daarbij werk uit handen nemen van regio-wordt ingericht en partijen projecten willen nale partijen. Transparante verslaglegging isgaan uitvoeren terwijl er nog geen heldere vi- verzekerd.sie ligt waar men naar toe wil met elkaar. Met • Het Groenfonds heeft goed zicht op publiekeals gevolg dat de synergie heel beperkt is en en private gelden en op de wijze waaropdat echte doorbraken (antwoorden op nieuwe deze slim gebundeld kunnen worden.vragen) uitblijven. Jac. Meter: “Betrokkenen bij • Indien (voor)financiering nodig is en bankeneen gebiedsfonds moeten oude denkbeelden dit te risicovol vinden, is het Groenfondsloslaten, creatief denken en bedreigingen zien hiertoe soms wel bereid.als kans.” Precies datgene dat bij regionalebeeldverhalen aan de orde is. Het opstellen De funding van gebiedsfondsenvan een regionaal beeldverhaal kan dan ookeen goede manier zijn om de partijen samen Er is een grote diversiteit aan mogelijkhedentot een visie en vervolgens tot een uitvoerings- om Gebiedsfondsen te funden, zoals:programma te brengen. • Rood voor groen • Ontwikkeltax bedrijven/bouwgrondWaarom het Nationaal Groenfonds • Biomassaverwerkingbetrekken? • CO2 -compensatie • Nieuwe wet ROAls partijen een gebiedsfonds willen opzetten, • Natuurcompensatiezijn er meerdere goede redenen om hierbij het • WOZ/ToeristenbelastingNationaal Groenfonds te betrekken. De be- • Herziening GLBlangrijkste zijn: • Energie• Er is veel kennis en ervaring aanwezig met • Water het opzetten en het functioneren ervan. • Natuurbegraven• Publieke partijen storten niet gemakkelijk • Groengarantie geld in een privaatrechtelijke stichtingskas, • RaboStreekrekening
 4. 4. De streekrekening Op een aantal plaatsen is door de Rabobank het fonds schenkt is 5% van € 20.000,-- dus samen met gebiedspartijen een streekreke- € 1000,--. Op het moment dat er grote be- ning opgezet. Een bekend voorbeeld is Het dragen op de streekrekening staan, levert dit Groene Woud. De basis voor een streekre- een bijdrage die de moeite waard is. Daar- kening bestaat uit een spaarrekening voor naast wordt aan de eigenaar ook gevraagd zakelijke partijen die bereid zijn om mini- of hij een deel van zijn rente-inkomsten wil maal € 25.000,-- in te leggen. De maximale schenken aan het fonds. Het blijkt dat nogal inleg is € 5 mln. De financiële middelen wat eigenaren (een deel) van de rentewinst op de streekrekeningen blijven eigendom schenken. Ook ontstaan er bijdragen van van de rekeninghouders en zij krijgen een bedrijven doordat zij via de RaboStreekre- marktconforme rente. Rabobank schenkt 5% kening betrokkenheid hebben gekregen bij van de totaal uitgekeerde jaarrente aan het het gebied en het fonds. Verder is het blad streekfonds. Wat betekent dit concreet? Stel “Dichterbij” van de Rabobank een uitstekend de marktrente is 2% en iemand stort € 1 mln. medium om informatie over het gebiedsfonds Dit levert jaarlijks € 20.000,-- rente op voor bijna huis aan huis te verspreiden. de eigenaar. De bonus die de Rabobank aan Bron en meer informatie Jac. Meter, adviseur gebiedsfondsen bij het Nationaal Groenfonds www.nationaalgroenfonds.nl jac.meter@nationaalgroenfonds.nl, tel.nr.: 033 - 253 98 26 STIRR, Kennisprogramma regionale beeldverhalen www.recreatieenruimte.nl Info@recreatieenruimte.nlStichting Innovatie Recreatie en RuimteStichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) is een initiatief van Een regionaal beeldverhaal schetst een beeld van de uniekeeen aantal vooruitstrevende recreatieondernemers en fungeert als identiteit van een regio. Het is een middel voor het stimu-aanjager van initiatieven op het snijvlak van recreatie en ruimte. leren van regionale gebiedsontwikkeling en het verbeterenWe brengen partijen samen, we denken met hen mee, jagen zelf van de ruimtelijke kwaliteit. Het prikkelt ondernemers,innovaties aan en zorgen dat leerervaringen worden gedeeld. Dit sectororganisaties en overheden om samen nieuwe product-doen we op onze website (www.recreatieenruimte.nl), via onze markt combinaties te ontwikkelen. In het kennisprogrammanieuwsbrief, in bijeenkomsten en via publicaties. ontwikkelen en verspreiden we kennis over regionale beeld- verhalen.Kennisprogramma Regionale BeeldverhalenIn opdracht van het Ministerie van EL&I voert STIRR sinds Dit factsheet is opgesteld in het kader van het Kennisprogramma2010 het Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen uit. Regionale Beeldverhalen.

×