МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА        ДОКУМЕНТАЦИЯ     За обучение по профилирана подготовка   Тех...
Съдържание1. Заповед на Министъра на Образованието и науката N РД 09-259, 05.04.2006г                   ...
3
4
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1000 София, бул. Княз Дондуков 2А,              тел. 921 77 99, факс ...
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА       УТВЪРЖДАВАМ:                  ЮЛИЯН НАКОВ     ...
3   3   2   2     10   Информатика                 72              72    ...
1.   Технологии                          108  108  216  310    742           ...
3. Обучението в ЗИП се осъществява по учебни програми за профилирано обучение,утвърдени от министъра на образованието и на...
ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС СЛЕД VІІІ КЛАС1.  Кратка история на профилаАвторски колектив от експерти...
10-ти клас: “Пазарна икономика -микро“, “Информационни технологии” и “География и световнатърговия”;11-ти клас: “Маркетинг...
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА              Съдържание            на учебни програмиЗА ТЕ...
ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ Основана през 1997 г., Джуниър Ачийвмънт България ечлен на организацията Junior Achievement Wor...
Фондация “Свободна и демократична България”, ПредседателАмин МанекияCitigroup, Управляващ директорБони БоневНестле    ...
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА         УЧЕБНА ПРОГРАМА      ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА     ПО ИН...
Учебна програмаЗа обучение по: “Информационни технологии”Технологичен профил: “Предприемачество и бизнес” след 8-ми класКл...
други типове графика; Рецензиране и редактиране на текст; Използване на шаблон, редактиране накартини, правене на дигиталн...
Изследване, писане, редактиране и преработване на статиите за бюлетинаТема 3: Изготвяне на правно издържани, визуално прив...
V Очаквани резултатиПри изучаване на дисциплината, учениците получават различни теоретични и практически знания,запознавай...
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА         УЧЕБНА ПРОГРАМА      ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА       ...
Учебна програмаЗа обучение по: “Пазарна икономика”Технологичен профил: “Предприемачество и бизнес” след 8-ми класКлас: ІХ ...
Дава се възможност да се въведат, усъвършенстват и затвърдят важни академични и лидерски умения:четене и писане на икономи...
3.1. Четирите стълба на свободната стопанска инициатива – частна собственост, ценова система,пазарна конкуренция и предпри...
11.2. Производителност на труда. Фактори за повишаването на ПТ – човешки и капиталови ресурси,управление, технологии.11.3....
17.6. Платежен баланс.17.7. Спестявания, инвестиции и дефицити в търговията.17.8. Международен пазар и външноикономически ...
- Стандартна класна стая, достъп до видео, шрайб-проектор, РС (Windows);- Учители по Икономика обучени, по програмите на “...
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА         УЧЕБНА ПРОГРАМА      ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА       ...
Учебна програмаЗа обучение по: “Пазарна икономика”Технологичен профил: “Предприемачество и бизнес” след 8-ми класКлас: Х -...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес"...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес" в СОУ, прием сл

23,581 views
23,321 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
23,581
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11,078
Actions
Shares
0
Downloads
159
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Технологичен профил "Предприемачество и бизнес" в СОУ, прием сл

 1. 1. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ За обучение по профилирана подготовка Технологичен профил „Предприемачество и бизнес” В СОУ, прием след завършен VIII клас София, 2006 Джуниър Ачийвмънт България
 2. 2. Съдържание1. Заповед на Министъра на Образованието и науката N РД 09-259, 05.04.2006г 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1000 София, бул. Княз Дондуков 2А, тел. 921 77 99, факс 988 24 85 ,:.2005 ДО Г-ЖА МИЛЕНА СТОЙЧЕВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ УЛ. „СЛАВЯНСКА" №22, АП. 2 СОФИЯ 1000УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЙЧЕВА,Приемаме предложението Ви за нов вариант на учебен план на профил Технологичен- предприемачество ибизнес за СОУ след завършен VIII клас.Приложено Ви изпращаме утвърден учебен план, на който раздел А е изготвен в съответствие с учебнияплан за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование. НАКОВЗАМ. МИНИСТЪР 5
 6. 6. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРЖДАВАМ: ЮЛИЯН НАКОВ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ - ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС В СОУ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС Профилиращи предмети: Технологии Информационни технологии География и икономика I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КУЛТУРНООБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ КЛАСОВЕ IX X XI XII ОБЩО УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 36 36 31 IX-XII УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)1. Български език и литература 108 108 108 93 417 3 3 3 3 122. Чужди езици 422 I чужд език 72 72 72 62 278 2 2 2 2 8 II чужд език 72 72 144 2 2 43. Математика, информатика и информационни технологии 494 Математика 108 108 72 62 350 1
 7. 7. 3 3 2 2 10 Информатика 72 72 2 2 Информационни технологии 36 36 72 1 1 24. Обществени науки и гражданско образование 584 История и цивилизация 72 72 72 216 2 2 2 6 География и икономика 54 54 36 144 1,5 1,5 1 4 Психология и логика 54 54 1,5 1,5 Етика и право 54 54 1,5 1,5 Философия 54 54 1,5 1,5 Свят и личност 62 62 2 25. Природни науки и екология 468 Билогия и здравно образование 72 72 144 2 2 4 Физика и астрономия 72 72 36 180 2 2 1 5 Химия и опазване на околната среда 72 72 144 2 2 46. Изкуства 72 Музика 36 36 1 1 Изобразително изкуство 36 36 1 17. Бит и технологии 08. Физическа култура и спорт 72 72 72 62 278 2 2 2 2 8 ОБЩО ЗП 1008 864 522 341 2735 28 24 14,5 11 77,5Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) 1713Б.1 Профилина подготовка 144 252 414 558 1368 2
 8. 8. 1. Технологии 108 108 216 310 742 3 3 4 4 141.1. Пазарна икономика 108 108 216 3 3 61.2. Маркетинг и реклама 108 93 201 3 3 61.3. Предприемачество 108 93 201 3 3 61.4. Счетоводство на предприятието 124 124 4 42. Информационни технологии 36 72 108 124 340 1 2 3 4 103. География и икономика 72 90 124 2863.1. География и световна търговия 72 90 162 2 2,5 4,53.2. Пари, банки и финансови пазари 124 124 4 4Б.2 Задължителноизбираема подготовка 36 216 93 345 0 1 6 3 10 ОБЩО: ЗП+ЗИП 4448 32 32 32 32 128В. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП) 144 144 144 124 556 4 4 4 4 ОБЩО: ЗП+ЗИП+СИП 5004 II. Обяснителни бележки: 1. Паралелки с профил "Технологичен - лредприемачество и бизнес" се разкриват в СОУ с изградена подходяща материално-техническа база, позволяваща работа на всеки ученик на персонален компютър, наличие на локална мрежа в компютърните кабинети с връзка към интернет, лицензиран или свободно разпространяван софтуер, необходим за профилираната подготовка. 2 Приемът се извършва по ред и при условия, определени с наредба на МОН. 3
 9. 9. 3. Обучението в ЗИП се осъществява по учебни програми за профилирано обучение,утвърдени от министъра на образованието и науката,4. Часовете, определени за профилиращите предмети се разпределят, както следва.• за IX клас - един учебен предмет (технологии );• за Х клас -три учебни предмета (технологии, информационни технологии игеография и икономика);• за XI клас -три учебни предмета (технологии, информационни технологии игеография и икономика)";• за XII клас-три учебни предмета (технологии, информационни технологии игеография и икономика5 Останалите часове за ЗИП се разпределят за учебни предмети изучаванив раздел А на учебния план6 Изучаването на профилиращи предмети не даза право за явяване надържавни изпити за придобиване на професионална квалификация Обучениетозавършва с полагане на Държавни зрелостни изпити за придобиване па среднообразование в съответствие със ЗНП. 4
 10. 10. ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС СЛЕД VІІІ КЛАС1. Кратка история на профилаАвторски колектив от експерти, методисти и учители към фондация “Джуниър Ачийвмънт –България” започна обучение, превод и адаптация на учебни програми и учебна документация през1997 г. Разработен е в сътрудничество с експерти от „Microsoft” и е обсъден от широк кръгспециалисти от бизнеса и професионалното обучение. Първоначално обучението беше в часовете поСИП, за ученици в паралелки от гимназиалния етап на обучение: професионални, профилирани ипаралелки в СОУ. За справка Двустранно споразумение №207 от 21.07.1998 и Допълнителноспоразумение № 670 от 21.07.2003 г. между МОН и ДАБ. На основание на тези споразумения ДАБоказва методическа помощ на учители и ученици при прилагане на учебните програми като гиснабдява с необходимите учебници, помагала и други учебни и методически пособия.Учебния план на технологичен профил – Предприемачество и бизнес е одобрен и подписан от МОНна 19.01.05.Първият випуск за този профил започна през учебната 2005/06 година.2. Цели на обучениеГлавната цел на обучението в профила се свежда до формиране на управленска, икономическа иинформационна култура у учениците, като част от тяхната обща култура, която им дава възможност запълноценна дейност в училище, в дома и на работното им място.Така формулираната цел обхваща три основни компонента: управленски, икономически иинформационни грамотности, компетентности, и модели на поведение.От така формулираната главна цел произтичат следните подцели: 1. Да се формира управленска, икономическа и информационна грамотност в областтапредприемаческата дейност в реални икономически условия, чрез базисни комплекси на учебенматериал за:• теоритически основи на икономиката –макро- и микро- модели, структури, функции и сфери на приложение;• практическите аспекти на предприемачеството, управлението и дейността на ученическа компания;• практически аспекти на икономиката във фирмата и офиса;• информационни технологии в управлението – бизнес комуникации и приложение на управленски и икономически софтуер;• бизнес етични норми;• стратегии за успех, лидерство и подготовка за кариера;• постиженията и предизвикателствата на глобалната икономика;• приложение на световни модели за предприемачество и създаване на джойнт венчър ученическа компания.3. РесурсиЗа постигане на обучението в профила е необходим комплекс от ресурси. Този комплекс включваучебното съдържание, кадрите, материално техническата база / МТБ /, финансирането ивзаимодействията с външни институции.3.1. Учебното съдържание е един от основните компоненти в системата на обучение и е основа запостигане на целите.В теоретичен аспект то се изгражда на базата на учебни дисциплини с учебно съдържание предимнопо предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт, адаптирани съобразно изискванията наобучението по профила като: “Пазарна икономика”, “Маркетинг и реклама”, “Предприемачество”,“Счетоводство на предприятието”, “Информационни технологии ”, “География и световнатърговия”, “Пари банки и финансови пазари и др.Профилиращите предмети са: технологии, информационни технологии и география и икономика.В методологичен аспект учебното съдържание е конструирано по учебни дисциплини и класове:9-ти клас : “Пазарна икономика -макро” и “Информационни технологии”; 5
 11. 11. 10-ти клас: “Пазарна икономика -микро“, “Информационни технологии” и “География и световнатърговия”;11-ти клас: “Маркетинг и реклама”, “Предприемачество”, “Информационни технологии” и“География и световна търговия”;12 –ти клас: “Маркетинг и реклама”, “Предприемачество”, “Счетоводство на прнедприятието”,“Информационни технологии” и “Пари, банки и финансови пазари”. Така изброените дисциплини изграждат макроструктурата на обучението в технологичния профилгрупирани в трите профилиращи предмета –/вж. Приложение №1 –Учебен план за технологиченпрофил – Предприемачество и бизнес/.Учебното съдържание е организирано на ниво учебен материал по дисциплини и е представено вучебни програми - /вж.Приложение №2 – Учебни програми за дисциплини в технологичен профил –Предприемачество и бизнес /. Реализацията на обучението се извършва на базата на конкретни календарни разпределенияизготвени от преподавателите за всяка учебна година.3.2.Кадрите, за осигуряване на учебния процес са икономически кадри в областа на управлението иприложението на информационните технологии. Този ресурс е свързан от една страна с изискваниятана ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за професионална и педагогическа подготовка научителите и от друга, с тяхното непрекъснато професионално усъвършенстване в съответствие сновите промени във всички области /научни дисциплини, педагогика, социализация на младия човекв съвременното общество и икономическа система/. За квалификацията на учителите ДжуниърАчийвмънт България организира годишни обучения и семинари.3.3.Материално Техническа База /МТБ/Обучението в профила изисква добре изградена МТБ за осигуряване на учебния процес, като зали,учебна документация, учебници и помагала за ученика и учителя, учебно-технически средства/компютри в мрежа, учебен и приложен софтуер, аудио и видео магнетофони с видео стени и другисредства за компютърна презентация на уроци/. Голяма част от учебниците, учебните помагала иметодическите пособия се осигуряват от Джуниър Ачийвмънт България.3.4.ФинансиранеФинансирането е необходимо за обезпечаване на учебния процес /сгради, консумативи,възнаграждения на училищен персонал/ и за обзавеждане на компютъризиран офис, компютърназала с локална мрежа и интернет, интегриран програмен софтуер и учебници по профилнитедисциплини.3.5. Връзки с обществени организации в областта на обучението и конкретни стопански организацииСъвместната работа на МОН, Регионалните инспекторати и училищата от една страна с Фондация“Джуниър Ачийвмънт България” /ДАБ/ от друга страна е от 1998 година. Всяка година чрезфондацията се провеждат национални състезания: “Виртуално предприятие”, “Ученическа фирма”,“Мениджър за един ден”, “Икономическа викторина” и др. подобни. Джуниър Ачийвмънт Бълагарияси сътрудничи тясно с представители на бизнеса при организиране на ежегодни стажове и практики заученици и учители.Конкретно необходимите ресурси за всяка учебна дисциплина са описани подробно в учебнатапрограма за съответната дисциплина. 6
 12. 12. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Съдържание на учебни програмиЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС В СОУ след завършен VІІІ класN Наименование1. Анотация на технологичен профил – Предприемачество и бизнес2. Учебен план за – технологичен профил – Предприемачество и бизнес Приложение N 13. Учебни програми за раздел Б от учебния план – Задължително Избираема Подготовка (Б.1. Профилна подготовка3.1. Учебна програма по „Пазарна икономика” 9 клас (108 часа)3.2. Учебна програма по „Пазарна иконимка” 10- ти клас (108 часа)3.3 Учебна програма по „Маркетинг и реклама” 11 –ти клас (108 часа)3.4 Учебна програма по „Маркетинг и реклама” 12- ти клас (93 часа)3.5 Учебна програма по „Предприемачество” 11 - ти клас (108 часа)3.6 Учебна програма по „Предприемачество” 12 – ти клас (93 часа)3.7 Учебна програма по „Счетоводство на предприятието” 12 –ти клас (124 часа)3.8. Учебна програма по „Информационни технологии” от 9-ти до 12-ти клас (340 часа)3.9. Учебна програма по „География и световна търговия” 10-ти клас (72 часа)3.10 Учебна програма по „География и световна търговия” 11-ти клас ( 90 часа)3.11 Учебна програма по „Пари, банки и финансови пазари” 12-ти клас (124 часа) 7
 13. 13. ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ Основана през 1997 г., Джуниър Ачийвмънт България ечлен на организацията Junior Achievement Worldwide (JAW) и нейното регионално подразделениеJunior Achievement –Young Enterprise Europe (JA-YE). Джуниър Ачийвмънт е водещата организация снай-дълга традиция в предлагането на съвременни програми и курсове по бизнес, икономика иразвитие на предприемаческия дух чрез образователни и практически дейности по икономическа ифинансова грамотност, бизнес умения, лидерство и стратегии за успех.ОРГАНИЗАЦИЯТА: Джуниър Ачийвмънт България е най-старата, най-голямата и най-бързоразвиващата се организация с идеална цел, която работи в областта на икономическотообразование. Основана в САЩ през 1919 г. , Джуниър Ачийвмънт България е достигнала до повече от70 милиона младежи. Само през настоящата академична година 7 милиона ученици в 300 хил. класа,220 хил. доброволци в 97 държави участват в курсовете и програмите на Джуниър Ачийвмънт.УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРАКТИКА: Стартирала с 10 пилотни класа, днес Джуниър Ачийвмънт Българияпредлага 23 образователни курса и бизнес програми и има над 12 хил. ученици в цяла България.Програмите на Джуниър Ачийвмънт България се преподават от 358 учители в 220 училища от 95града през академичната 2005-2006 г. От 1997 г, насам повече от 32 хил. ученици, 410 ученическикомпании и 130 бизнес консултанти са участвали в дейностите на Джуниър Ачийвмънт България.БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИТЕ: С помощта на доброволни бизнес консултанти учениците наДжуниър Ачийвмънт България придобиват практичеси знания за света на бизнеса. Повече от 120корпорации и правителствени институции ежегодно са домакини на учници на Джуниър АчийвмънтБългария за инициативата Мениджър за един ден, а над 30 корпорации подкрепят финансоводейността на Джуниър Ачийвмънт България.МИСИЯ: Джуниър Ачийвмънт България образова и вдъхновява младите хора да ценят свободнатаинициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на живота си.ДАБ РАБОТИ! “Постиженията на Джуниър Ачийвмънт – Янг Ентърпрайз са забележителни. Технитеусилия са истинско доказателство за това какво може да бъде постигнато ако бизнеса, правителство иобщностите работят съвместно. Трябва да направим всичко възможно, за да популяризираме инасърчаваме растежа и устойчивостта на такива инициативи в Европа.” Гюнтер Ферхойген, Вицепрезидент на Европейската комисия.ГАЛЕРИЯ ОТ ДАБ ЗВЕЗДИФиналисти измежду 1,056 отбора на межднародното състезание Hewlett-Packard Global BusinessChallenge, СингапурПобедители в състезанието за бизнес план –част от JA International Global Trade Institute, Чикаго,САЩПобедители сред 256 отбора в интернет базираното състезание European ChallengeПобедители в състезанието Global Business Ethics, Колорадо Спрингс, САЩЕжегодно представяне на български ученически компании на Европейския търговски панаир5 млади предприемачи вече започнаха собствен бизнес чрез най-новата програма на ДжуниърАчийвмънт България – „Младежки бизнес”1,000 ученици взеха участие в инциативата „Мениджър за един ден”Алумни клуб на Джуниър Ачийвмънт България, част от европейската алумни асоциацияЛИДЕРСТВО: Управителният съвет на Джуниър Ачийвмънт България се състои от седем изявениличности от бизнеса. Усилията на УС се подкрепят от 8 застъпници и посланици на ДжуниърАчийвмънт България.УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:Саша БезухановаПредседателHewlett-Packard България, Генерален директорДими ПаницаПочетен председател 8
 14. 14. Фондация “Свободна и демократична България”, ПредседателАмин МанекияCitigroup, Управляващ директорБони БоневНестле България АД, Борд на ДиректоритеАктив Бизнес Системс АД, Борд на Директорите - ПредседателВапцаров АД, Управителен Съвет - ПредседателГаля ПрокопиеваВестник "Дневник", Главен редакторМартин БанковMicrosoft България, Мениджър -Образователни ПрограмиMaxim BeharM3 Communications Group, ПрезидентСЪВЕТ НА ЗАСТЪПНИЦИТЕ:Петър ПоповCurtis/BalkanПетър ИвановCisco Systems BulgariaДжон ЕърстКонсултантТаня БояджиеваDeloitteПОСЛАНИЦИ:Варна Николай Божилов Unimasters Logistics, ПрезидентВ.Търново Теодора Каленска Европейски информцаионен център, ДиректорСвищов Михаил Колчев „Свилоза” АД, Изпълнителен директорПлевен Росен Софромниев Нова Плама АД, Представител на УС Джуниър Ачийвмънт България ул. „Христо Белчев”, ап. 7 София 1000 тел/факс: +359 2 989 4361 www.jabulgaria.org е-mail: jab@jabulgaria.org 9
 15. 15. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ІХ класЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС с прием след VІІІ клас СОФИЯ, 2005 година 10
 16. 16. Учебна програмаЗа обучение по: “Информационни технологии”Технологичен профил: “Предприемачество и бизнес” след 8-ми класКлас: ІХ -тиБрой часове: 36 ч.Разпределение на учебното време:І срок 18 учебни седмици по 1 ч. = 18 уч. часаІІ срок 18 учебни седмици по 1 ч. = 18 уч. часа--------------------------------------- общо 36 уч.часа от тях: за нови знания - 20 уч. часа за упражнения и обобщение- 16 уч.часаІ. Общо представяне на програматаКурсът на обучение по тази дисциплина е по учебен план и програми на “Джуниър АчийвмънтБългария” /ДАБ/, в часовете по раздел Б (профилирана подготовка) и (СИП) Свободно ИзбираемаПодготовка в гимназиална степен.Дисциплината се изучава четири години от 9-ти до 12-ти клас с общ хорариум от 340 часа. Учебнотосъдържание включва запознаване и работа с текстообработваща програма Word/Win, електроннатаблица Excel, Access, Power Point, компютърна бизнес графика, Outlook, FrontPage и др. Изучаванетона интегрирани програмни продукти дава възможност на учениците да създават, редактират,архивират и обработват данни в съвременния офис.Предвижда се базирано на проекти обучение. Проучванията показват, че това често е добър иразбираем подход за подпомагане на учениците да придобият не само технологични умения, но същотака и познание как да използват тези умения в множество учебни и други дисциплини. Базираното напроекти обучение е систематичен учебен метод, който въвежда учениците в придобиването напознания и умения посредством обширен изследователски процес, структуриран на базата намногостранни и достоверни въпроси и внимателно обмислени задачи.Програмите по информационни технологии дават възможност на учениците да приложат и разширятпридобитите знания, получени от учебния предмет “Информационни технологии” (Задължителнаподготовка), участвайки в разработването на няколко проекта от различни сфери на реалния живот.На учениците се предоставя възможността за самостоятелна работа, за работа в екип, за работа сразлични източници на информация /помагала и мултимедийни продукти/, както и комплектдидактически материали за всеки момент от конкретния учебен процес.ІІ. Цели на обучениетоОсновната цел на тази дисциплина, е учениците да получат теоретическа и практическа подготовка сконкретни самостоятелни разработки, необходими за непосредствена работа с информационнисистеми във фирмите, основани върху придобитите вече знания по “информатика” и“информационни технологии” от раздел А от учебния план.Внедряването и използването на ИТ в управлението е залог за просперитета на фирмата, а владеенетона новите технологии е предпоставка за успешна лична и професионална реализация на младиячовек.Целите на обучението са конкретизирани в началото на всеки от разглежданите проекти, като сесъстоят в прилагането на усвоените и създаване на нови умения в областта на Информационнитетехнологии.Задачи в областта на Информационните технологии:Търсене, събиране и ползване на целенасочена тематична информация в Интернет.Съставяне и форматиране на документ или статия за бюлетин; Изготвяне на “шапка” за заглавка набюлетина и заглавия; Вмъкване на колони и графика; Създаване на графика тип WordArt, както и на 11
 17. 17. други типове графика; Рецензиране и редактиране на текст; Използване на шаблон, редактиране накартини, правене на дигитални снимки и форматирането им за вмъкване.Използване на графичните възможности на Word или кое да е приложение за създаване и обработкана графични изображения за проектиране лого на компанията; Създаване на рекламна листовка иброшура; Създаване на ценообразуваща таблица; Създаване на електронна реклама; Изработване наубедителна презентация (“слайд-шоу”).Прилагане на специално форматиране, за създаване на автобиография с Microsoft Word; Подготовкана портфолио за професионално ориентиране като презентация с Microsoft PowerPoint; Създаване надокументи и свързването им с хипервръзки към слайдовете на презентацията.Събиране, въвеждане и търсене на информация в работна таблица на Excel; Сглобяване нарезултатите от изследването в презентация; Добавяне на хипервръзки (hyperlinks) в презентация.ІІІ Тематичен план Упр Нов ажне и ния, Общо № Наименование на темите знан обо часове ия бще ние 1. Раздел 1. Изготвяне на бюлетини 6 4 10 Тема 1. Цензуриране на свободата на изразяване 2 1 Тема 2. Да бъдем етични журналисти 2 1 Тема 3. Изготвяне на правно издържани, визуално привлекателни 2 2 бюлетини 2. Раздел 2. Създаване на маркетингов план 6 4 10 Тема 1. Съревнование за място на пазара 2 1 Тема 2. Планиране маркетинга на продукта 2 1 Тема 3. Определяне равнището на покриване на търговската мрежа 2 2 3. Раздел 3. Създаване на портфолио за професионално ориентиране 5 5 10 Тема 1. Преценка на професионалните интереси 1 1 Тема 2. Проучване на професии 2 2 Тема 3. Създаване на портфолио за професионално ориентиране 2 2 4. Раздел 4. Разумно пазаруване 3 3 6 Тема 1. Да бъдеш разумен потребител 1 1 Тема 2. Провеждане на пазарен анализ 1 1 Тема 3. Анализ на посещенията по магазините 1 1 Общо 20 16 36ІV Учебно съдържаниеРаздел 1. Изготвяне на бюлетиниТема 1: Цензуриране на свободата на изразяванеПроучване на цензурата на медиите и правата на учениците-журналистиПреглеждане и анализиране на съдържанието и формата на печатни и електронни бюлетини иновинарски списанияВземане на решение кое си струва да се отразиРазглеждане на редакторски решения относно какво да се публикуваТема 2: Да бъдем етични журналистиРазглеждане на етичните въпроси и измеренията на журналистиката, включително плагиатствотоОпределяне на “аудиторията” за техния бюлетинВземане на решения за ролите и отговорностите в рамките на всеки екипНачален етап на създаване на съдържанието на бюлетина на всяка групаПреглеждане основите на стила на публицистиката 12
 18. 18. Изследване, писане, редактиране и преработване на статиите за бюлетинаТема 3: Изготвяне на правно издържани, визуално привлекателни бюлетиниРазглеждане и запознаване със закона за интелектуалната собственост и авторското правоПланиране и създаване на композиционното разположение, дизайна и графическото съдържание набюлетинитеСъздаване на окончателна версия на бюлетина на всяка групаРаздел 2. Създаване на маркетингов планТема 1: Съревнование за място на пазараСъздаване на име и лого на компаниятаПроучване на пазара на тийнейджъритеТема 2: Планиране маркетинга на продуктаЗапознаване с 5-те принципа на маркетингаИзбиране на продукта на всеки екипПроектиране на пакетирането на избрания продуктОпределяне на позицията и мястото на продукта на пазара на тийнейджъритеОпределяне на цената на продуктаИзследване на въпроса за “Етичността в рекламата”Създаване на промоционални съпътствуващи материали за продуктаТема 3: Определяне равнището на покриване на търговската мрежаСъздаване на убедителна презентация, резюмирайки направеното от тях маркетингово планиранеРаздел 3. Създаване на портфолио за професионално ориентиранеТема 1: Преценка на професионалните интересиСамооценка на личните професионални интереси и стилове на всеки отделен ученик, базирайки се надве утвърдени теории: Метода на Бъркман и Теорията на Холанд.Описвание на личната “идеална” или “мечтана” професия на основата на личните самооценки.Тема 2: Проучване на професииОформяне на списък от професионални категории или групи.Проучване на възможностите за избор на професия на основата на личните самооценки.Задълбочено изследване на един избор на професия.Запознаване с професионални квалификации, които подкрепят личния избор на професия на всекиотделен ученик.Тема 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиранеСъставяне и написване на професионална автобиография от функционален тип.Подготовка и изпълнение на ролева игра в примерно интервю за работа.Подготовка и представяне на портфолио за професионално ориентиране.Раздел 4. Разумно пазаруванеТема 1: Да бъдеш разумен потребител.Определяне на въпросите, вълнуващи потребителитеИзучаване на правата и отговорностите на потребителитеТема 2: Провеждане на пазарен анализСелекция на пет хранителни продукта от различни категории продуктиИзучаване на три главни типа хранителни магазини в околносттаПресмятане на цената на продуктите за единица мяркаПроучване на цените на продуктите в близките магазини и записване на информациятаТема 3: Анализ на посещенията по магазинитеСъбиране и въвеждане на информацията за цените в работна таблица на ЕxcelАнализиране на пазарната информацияСглобяване и изработване на презентация за резултатите от проучванетоВсяко задание позволява работа в екип и включва непосредствено обучение. Учениците ще навлязатвъв всяко приложение, като изпълняват различните упражнения по проектите. Благодарение на тезипроекти те ще увеличат своите компютърни умения и опит, като използват технологиите за достъп,анализ и оценка на събраната информация, изисквана за специфичните задачи. 13
 19. 19. V Очаквани резултатиПри изучаване на дисциплината, учениците получават различни теоретични и практически знания,запознавайки се с теми като Изготвяне на бюлетини, Създаване на маркетингов план, Създаване напортфолио за професионално ориентиране, Разумно пазаруване и възприемат основните понятия ипроцеси, влагайки реално съдържание в тях.Основните проблемни области, които се третират в отделните теми от програмата, конкретизиратреални задачи и процеси и изясняват как примерно да организират своята дейност за решаването им.Освен това, чрез “симулационните и интерактивни методи”, реализирани чрез тези теми, ученицитеразвиват личните си качества и интереси като имат възможност, чрез конкретни практическиупражнения, да придобият подходящи и разнообразни умения.Учебната програма осигурява съвременно обучение и творческо отношение към реалнатадействителност. След завършване на курса учениците ще могат да:Използват Microsoft Word, за да създават и редактират лесно документи, използвайки шаблони, дасъздават брошури (като обикновени документи или с качество, конкуриращо настолните печатниприложения), да добавят коментари и да се стремят към съвместно обучение, както и да направятотносително проста Интернет страница.Събират, анализират и обработват информация в Microsoft Excel, използвайки работни листове,формули, изготвяйки бюджетни доклади и анализирайки резултатите.Създават и организират портфолио за професионално ориентиране.VІ Система на контролВсеки проект е снабден с конкретно указание за оценяване на резултат от разработката на поставенитеза проекта цели.Системата за контрол позволява:Входящ контролИзходящ контролТекущ контролТематичен контролПрактически заданияVІІ МетодологияКомбинация от систематичния учебен метод - базирано на проекти обучение, в съчетание спрактически упражнения и компютърни симулации. Упражненията включват: изследователскипроцес, структуриран на базата на многостранни и достоверни въпроси и внимателно обмисленизадачи, дискусии, ролеви игри, ползване на презентации, творчески задачи, анкети, работа в екип и др.VІІІ Необходими условия – техника и човешки ресурсиКомпютри (или компютърна лаборатория)Достъп до Интернет и софтуер за работа с ИнтернетИнсталирани приложенията на Microsoft Office XPПо избор: друг софтуер, напр. за обработка на изображения.ІХ Учебна литератураОригинални комплекти печатни материали на Microsoft, адаптирани на български език, за всекиотделен проект. Всеки комплект включва:Ръководство за учителяРъководство за ученикаРъководство Стъпка-по-СтъпкаЗа всеки ученически проект дидактическите материали са предоставени и върху компактдиск (CD). 14
 20. 20. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ІХ класЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС с прием след VІІІ клас СОФИЯ, 2005 година 15
 21. 21. Учебна програмаЗа обучение по: “Пазарна икономика”Технологичен профил: “Предприемачество и бизнес” след 8-ми класКлас: ІХ -тиБрой часове: 108 ч.Разпределение на учебното време:І срок 18 учебни седмици по 3 ч. = 54 уч. часаІІ срок 18 учебни седмици по 3 ч. = 54 уч. часа--------------------------------------- общо 108 уч.часа от тях: за нови знания - 71 уч. часа за упражнения и обобщение- 37 уч.часаІ. Общо представяне на програматаКурсът на обучение по тази дисциплина е по учебен план и програми на “Джуниър Ачийвмънт –България” /ДАБ/, одобрени от МОН. По тази учебна програма учениците се обучават в часовете пораздел Б (профилирана подготовка) и (СИП) Свободно Избираема Подготовка в гимназиална степен.Към програмата има одобрени от МОН учебници и учебни помагала по икономика - за ученика иучителя.Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младитехора в България, с ценностите на свободната инициатива и предприемачеството. Обучението щесъдейства за развиване и утвърждаване на лични, морални и лидерски качества у подрастващите.Програмата дава възможност на учениците да се запознаят с основните икономически понятия отмакро-, микро- и международната икономика. Чрез комбинация от теория, компютърна симулация ипрактически занимания учениците придобиват знания и умения необходими за всеки икономическикомпетентен гражданин, потребител, работник и предприемач.Изучаването на дисциплината има за цел да се задълбочат, разширят и обобщат икономическитезнания – на теоретично и практическо равнище. На учениците се предоставя много по-голямавъзможност за самостоятелна работа, за работа с различни източници на информация /учебници имултимедийни продукти за самоподготовка/, както и за участие в национални и международниконкурси: “Млад предприемач”, “Мениджър за един ден”, “Виртуално предприятие”, “Ораторскомайсторство по бизнес теми”, “Решаване на казуси по Бизнес етика” и др.ІІ Цели на обучениетоЦелите на обучението на програмата по пазарна икономика са: учениците да получат икономическизнания и култура, необходими за придобиване на икономическа грамотност и компетентност поосновните икономически показатели, да могат да се ориентират и реализират, като участници всъвременната икономическа действителност.Целите на програмата се постигат, чрез следните задачи:Да се запознаят учениците с възможностите на професионалната реализация с въпроси, засягащипотребителите, както и други страни на личната икономика;Да се покаже как фундаментални икономически понятия като “фактори на производството”, “пазари”,“икономически стимули” и “алтернативни разходи” действат в икономическите системи;Да се спомогне за разбирането на икономическите принципи, които оказват влияние върхустопанските решения;Да се представи икономическата роля на правителствата в пазарната икономика;Да се запознаят с основните икономически проблеми и същността на предприятието на свободнатаинициатива;Да се запознаят с ролята на предприемача и организирането и финансирането на собствен бизнес.Изучава се процеса на производството, производителността, пазарната структура и пазарнитестратегии;Да се помогне на учениците да осъзнаят нуждата от критерии за етично поведение на стопанскитеръководители, производители и потребители;Да се стимулират изграждането на навици за смислен живот, учене и вземане на решения; 16
 22. 22. Дава се възможност да се въведат, усъвършенстват и затвърдят важни академични и лидерски умения:четене и писане на икономически текстове; разчитане на таблици и графики; проучвателска дейности анализ на данни; решаване на проблеми и критично мислене; работа в малки групи и лидерство;говорене пред аудитория.ІІІ Тематичен план № Наименование на темите Нови Упраж Общо знания нения, часове обобщ ение 1. Лична икономика. 5 5 10 2. Що е икономика? 2 1 3 3. Свободната стопанска инициатива. 4 1 5 4. Графиките в бизнеса. 3 3 6 5. Търсене. 3 1 4 6. Предлагане. 3 1 4 7. Равновесна цена. 4 2 6 8. Потребители, спестители и инвеститори 4 2 6 9. Предприятието в условията на свободната стопанска 4 2 6 инициатива 10. Финансиране на предприятието 4 1 5 11. Производство и производителност 4 2 6 12. Пазар на труда 4 2 6 13. Как се конкурират предприятията 4 2 6 14. Държавата и икономиката 6 2 8 15. Пари и финансови институции 4 2 6 16. Икономическа стабилност 6 2 8 17. Международна търговия 4 1 5 18. Глобална икономика – постижения и 3 1 4 предизвикателства 19. Резерв, казуси - 4 4 Общо 71 37 108ІV Учебно съдържаниеТема 1 Лична икономика1.1. Характеристика на икономическата действителност.1.2. Разпознаване на житейски умения и интереси. Възможности за работа и кариера. Собствен бизнес,съдружник, наемен работник, безработен. Представяне – интервю за работа, автобиография.1.3. Лични инвестиции. Възможности. Видове лични доходи. Личен бюджет.1.4. Семейни финанси. Съставяне на бюджет. Балансиране на бюджет.1.5. Потребител или спестител. Разумно използване на кредит. Видове банкови сметки на физическолице. Плащане на сметки. Отделната личност - данъчен субект.1.6. Инвестиционни факти. Анализиране.Тема 2 Що е икономика?2.1. Доброволна размяна. Пазари.2.2. Производствени ресурси. Информацията като ресурс.2.3. Дефицит. Алтернативни разходи. Компромисен избор. Пределни изгоди и пределни разходи.2.4. Граница на производствените възможности. Крива на производствените възможности.Тема 3 Свободната стопанска инициатива 17
 23. 23. 3.1. Четирите стълба на свободната стопанска инициатива – частна собственост, ценова система,пазарна конкуренция и предприемачество.3.2. Кръгообразен поток в икономиката. Ролята на парите.3.3. Видове икономически системи. Критерии за характеристика и сравнение.3.4. Адам Смит и “Богатството на нациите”.Тема 4 Графиките в бизнеса4.1. Графично представяне на статистически данни. Графични изображения.4.2. Диаграми. Видове диаграми.4.3. Анализ на статистически графични изображения.Тема 5 Търсене5.1. Закона за търсенето. Крива на търсенето. Ценови ефект.5.2. Пазарно търсене. Ценова еластичност на търсенето.5.3. Ценовият ефект срещу промяна в търсенето.Тема 6 Предлагане6.1. Закона за предлагането. Крива на предлагането. Ценови ефект.6.2. Пазарно предлагане. Ценова еластичност на предлагането.6.3. Ценовият ефект срещу промяната в предлагането.Тема 7 Равновесна цена7.1. Равновесна цена – търсене и предлагане.7.2. Недостиг и излишък.7.3. Цени, които разпределят.7.4. Цени, които мотивират.7.5. Изменения в цените и производството.7.6. Информация и стимули.7.7. Равновесна цена и информационно осигуряване в икономиката на България.Тема 8 Потребители, спестители и инвеститори8.1. Източници на доходи. Видове.8.2. Сигурност . Риск. Норма на възвръщаемост и ликвидност.8.3. Спестявания. Видове сметки. Ценни книжа.8.4. Потребителски кредит. Видове, получаване и използване. Предимства и недостатъци.8.5. Застраховки. Видове.8.6. Защита на потребителите.8.7. Финансиране и кредитиране на бизнеса в България.Тема 9 Предприятието в условията на свободната стопанска инициатива9.1. Предприемач – характеристика, стратегии.9.2.Икономическата роля на малкия бизнес – предимства и недостатъци на малкото предприятие.9.3. Форми на организация на бизнеса. Видове предприятия. Предимства и недостатъци.9.4. Основаване и регистриране на малко предприятие в България.9.5. Правни форми на бизнеса в България – нормативна уредба.Тема 10 Финансиране на предприятието10.1. Инвестиции. Финансови пазари.10.2. Инвестиране в ценни книжа. Особености. Фондова борса.10.3. Счетоводство на предприятието. Баланс. Отчет за приходите и разходите.10.4. Финансиране на предприятието. Борси и борсова търговия в България.Тема 11 Производство и производителност11.1. Брутен вътрешен продукт – БВП реален и номинален. Жизнен стандарт. Инфлация. 18
 24. 24. 11.2. Производителност на труда. Фактори за повишаването на ПТ – човешки и капиталови ресурси,управление, технологии.11.3. Постоянни и променливи разходи. Себестойност на 1-ца продукция.11.4. Закон за намаляващата възвръщаемост.11.5. Ефект на мащаба. Пределни разходи и пределни приходи.11.6. Брутен вътрешен продукт на България. Анализ на статистически данни.Тема 12 Пазарът на труда12.1. Пазар на труда - търсене и предлагане. Непазарни сили.12.2. Определяне на трудово възнаграждение. Фактори.12.3.Исторически и икономически промени в развитието на работната сила.12.4. Държавно законодателство. Трудова дискриминация.12.5. Трудовото законодателство и развитието на профсъюзите. Развитие на отношенията междупрофсъюзите и ръководствата на предприятията.12.6. Работната сила в България. Анализ на статистически данни.Тема 13 Как се конкурират предприятията13.1. Конкуренция и пазарна структура. Монополистична конкуренция. Олигопол. Монопол.13.2. Закон за защита на конкуренцията. Авторски права и търговска марка. Патент.13.3. Маркетинг. Четирите стълба на маркетинга – продукт, цена, насърчаване на търсенето и място напазара. Основни маркетингови функции.13.4. Как се конкурират предприятията в България? Приватизация. Фирми –монополисти.Тема 14 Държавата и икономиката14.1. Ролята на Държавата в икономиката – арбитър, гарант за пазарна конкуренция, стопанскиръководител, участник в икономическия живот.14.2. Държавна власт и държавно управление, регламентирани в Конституцията на РБългария.14.3. Ролята на държавата и кръговия поток.14.4. Държавен бюджет – приходи и разходи. Бюджетен дефицит и национален дълг. Балансиранбюджет.14.5. Данъци. Характеристики. Видове.14.6. Държавен бюджет на РБългария. Видове данъци в България. Нормативна уредба.Тема 15 Пари и финансови институции15.1. Пари. Функции на парите. Парична маса. Резерви. Депозитен множител.15.2. Развитие на банковото дело.15.3. Инфлация и дефлация.15.4. Пари и банкова система на България. Централна банка. Търговски банки.Тема 16 Икономическа стабилност 16.1. Икономически цикъл. Автоматични стабилизатори. Съвкупно търсене и предлагане.16.2. Брутен вътрешен продукт – характеристики и изчисляване.16.3. Безработица. Видове.16.4. Покупателна способност на парите. Индекс на потребителски цени.16.5. Фискална политика.16.6. Монетарна политика.16.7. Теорията на Джон М. Кейнс.16.8. Показатели на икономическата стабилност в България.Тема 17 Международна търговия17.1. Абсолютно и сравнително предимство.17.2. Производителност, работни заплати и търговия.17.3. Ограниченията пред международната търговия. Аргументи.17.4. Европейски съюз. Структура. Органи.17.5. Финансиране на световната търговия. Валутни курсове и валутни пазари. 19
 25. 25. 17.6. Платежен баланс.17.7. Спестявания, инвестиции и дефицити в търговията.17.8. Международен пазар и външноикономически връзки на България.Тема 18 Глобалната икономика- постижения и предизвикателства18.1. Координиране на изборите и икономическите системи.18.2. Проблемите в Азия и отвъд нея.18.3. Производителност и население в развитите страни.18.4. Производителност и население в развиващите се страни.18.5. Глобалните предизвикателства на 21 век – доходи, стандарти, икономически растеж, опазване наоколна среда. Пазарни или държавни закони.18.6. Развитието на икономиката и върховите технологии- биотехнологии, информационни(електронна търговия, електронни пари).V Очаквани резултатиПри изучаване на дисциплината, учениците получават теоретични знания, като възприемат основнитеикономически понятия и процеси, влагайки реално съдържание в тях.Основните проблемни области, които се третират в отделните теми от програмата, конкретизиратикономическите процеси и изясняват как обществата организират своята икономика като се отчитатразличията при отделните видове икономически системи. Освен това, чрез “симулационните иинтерактивни методи”, реализирани с конкретен софтуер, учениците развиват личните си качества иинтереси като имат възможност чрез конкретни практически упражнения да придобият икономическии мениджърски умения.Практическата реализация на тези цели се постига като се симулира “ученическа компания”, коятопроизвежда стоки или услуги. Това дава възможност на учениците да изследват икономическитесистеми, да наблюдават бизнес операции, да изучават зараждащата се глобална икономика, дапридобият знанията и уменията, необходими за всеки компетентен гражданин - потребител.Учебната програма осигурява съвременно обучение и творческо отношение към икономическатадействителност, формиране на икономическо мислене и предприемаческо поведение. Следзавършване на курса, учениците ще могат:да разбират и определят основните икономически понятия;да разбират и определят основния икономически проблем на обществата;да разбират и определят видовете пазари и как пазарите и доброволната размяна ще подпомогнаторганизацията на производството и разпределението на стоките и услугите;да инвестират своите знания и пари в нови бизнес идеи и продукти;да започнат, организират и управляват собствен малък бизнес;да оценяват резултатите от прилагането на своите идеи;да вземат решения като участници в кръгообразния поток от пари, ресурси и продукти, едновременнокато потребители и като собственици на ресурси.VІ Система на контролСистемата за контрол включва:Входящ контролИзходящ контролТекущ контролТематичен контролПрактически заданияVІІ МетодологияКомбинация от традиционната теория в съчетание с практически упражнения и компютърнисимулации, подпомагани от компютърен софтуер и присъствието на доброволен бизнес консултант.Упражненията включват: дискусии, игри, прожектиране на видео филми, творчески задачи, тестове,анкети, работа в екип, игри по роли и др.VІІІ Необходими условия – техника и човешки ресурси 20
 26. 26. - Стандартна класна стая, достъп до видео, шрайб-проектор, РС (Windows);- Учители по Икономика обучени, по програмите на “Джуниър Ачийвмънт – България”.ІХ Учебна литератураОригиналните комплекти учебни помагала по икономика са на английски език с авторски права на :Junior Achievement Inc., “Economics – Student text”, Colorado Springs, Colorado USA, шесто последноиздание 2000г.В последното издание на комплекта от учебни помагала на български език са включени допълнителнитеми за икономиката в България. Този комплект е преведен и издаден от “Джуниър Ачийвмънт –България” през 2003 г. и включва:Икономика ,учебник ;Икономика, помагало за учителя и консултанта (с отговори);Икономика, помагало за ученика – самостоятелна работа.Изброените учебни помагала са одобрени от МОН със Заповед № РД 09-809/14.06.2004 21
 27. 27. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ПАЗАРНА ИКОНОМИКА Х класЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС с прием след VІІІ клас СОФИЯ, 2005 година 22
 28. 28. Учебна програмаЗа обучение по: “Пазарна икономика”Технологичен профил: “Предприемачество и бизнес” след 8-ми класКлас: Х -тиБрой часове: 108 ч.Разпределение на учебното време:І срок 18 учебни седмици по 3 ч. = 54 уч. часаІІ срок 18 учебни седмици по 3 ч. = 54 уч. часа--------------------------------------- общо 108 уч.часа от тях: за нови знания - 69 уч. часа за упражнения и обобщение- 39 уч.часаІ. Общо представяне на програматаКурсът на обучение по тази дисциплина е по учебен план и програми на “Джуниър АчийвмънтБългария” /ДАБ/, одобрени от МОН, в часовете по раздел Б (профилирана подготовка) и (СИП)Свободно Избираема Подготовка в гимназиална степен.Дисциплината продължава да се изучава от 9-ти клас. Тази програма дава възможност на учениците дасе запознаят по - подробно с микроикономиката (икономика на предприятието) и съставянето напроект –бизнес план на предприятие. Чрез комбинация от теория, компютърна симулация (Виртуалнопредприятие – Компютърна Симулация по Мениджмънт и Икономика –КСМИ) и практическизанимания, учениците придобиват знания и умения необходими за всеки икономически компетентенгражданин, потребител, работник и предприемач.ІІ. Цели на обучениетоИзучаването на дисциплината има за цел да се задълбочат, разширят и обобщат икономическитезнания за предприятието като конкретна стопанска единица – на теоретично и практическо равнище.На учениците се предоставя много по-голяма възможност за самостоятелна работа, с различниизточници на информация /учебници и мултимедийни продукти за самоподготовка/, както и заучастие в национални и международни конкурси: “Млад предприемач”, “Мениджър за един ден”,“Виртуално предприятие”, “Ораторско майсорство по бизнес теми”, “Решаване на казуси по Бизнесетика” и др.За този курс на обучение целите са: учениците да получат икономически знания и култура заотделното предприятие и усвояване на икономическата компетентност за съставяне на бизнес план.Целите на програмата се постигат чрез следните задачи:Да се запознаят учениците по- конкретно с икономическите проблеми и същността на предприятиетона свободната инициатива;Да се запознаят с ролята на предприемача в организирането и финансирането на собственопредприятие като се изучава процеса на производството, производителността, пазарната структура ипазарните стратегии;Да се запознаят с отделните страни от дейността на предприятието като планиране, организиране,контрол и др.;Да се запознаят с обекта и субекта на управление в предприятието, както и с производственитефактори на предприятието (капитал, активи, човешки ресурси) и крайния продукт, резултат напроизводствения процес в предприятието;Да се спомогне за разбирането на отрасловите характеристики и особености на предприятията –индустриални селскостопански, строителни, транспортни, търговски и туристически предприятия;Да се запознаят с маркетинговите концепции свързани с проучването на пазарите и продуктоватареализация на предприятието;Да се създадат проекти за бизнес – план на ново предприятие от екипи ученици; 23

×