Maca Artikel   Kelompok:   Dhea Sekar R Izzatunnissa Galih W  Khalid Prasetya  Revi Alamsyah
Éséy?• Anu di maksud éséy (dina bahasa Indonesia) disebutna esai, nyaéta karangan pondok dina wangun lancaran.• Pangna d...
Éséy téh diajangkeun pikeun bacaeun umum.Anu matak, eusina téh kudu komunikatif.Dina nyieun judulna ogé biasana sokngaguna...
Tujuannana pikeun ngadiskusikeun hijipasualan, midangkeun pandangan, atawa ngajakbalaréa narima buah pikiran anu keur di p...
Ciri éséy?Ciri-ciri éséy nyaeta; 1. Karangan pondok wangun lancaran 2. Gaya bahasa na hampang 3. Anu di bahasna lain pa...
Tujuan nulis éséy?• Ari tujuan nulis éséy diantarana;1. Ngadiskusikeun hiji pasualan2. Midangkeun hiji pandangan3. Ngajak ...
Salah sahiji jenis éséy aya anu sering disebutArtikél.Artikel téh éséy anu dimuat dina média massasaperti surat kabar ataw...
Cara nulis Artikel mah taya katangtuan anuhusus, dituluykeun jeung kawijakanredaksional media massa anu ngamuatna.Upamana,...
Obyéktif jeung subyéktifna hiji artikel,gumantung kana eusi tulisanana.Upama eusina mangrupa karya ilmiah, tangtubaé kudu ...
Henteu saeutik deuih artikel anu ngaworkeunantara unsur subyéktif jeung obyéktif dinamedar hiji pasualan.Fakta-fakta anu s...
Conto éséy    Ti mimiti taun tujuhpuluhan, aya parobahan gedé di tatar Sunda.Pausahaan-pausahaan deungeun ngalabring da...
Ngarang éséy
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Ngarang éséy

9,773

Published on

Presentation about "Ngarang Esey" for Sundanese task^^

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
9,773
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ngarang éséy

 1. 1. Maca Artikel Kelompok: Dhea Sekar R Izzatunnissa Galih W Khalid Prasetya Revi Alamsyah
 2. 2. Éséy?• Anu di maksud éséy (dina bahasa Indonesia) disebutna esai, nyaéta karangan pondok dina wangun lancaran.• Pangna disebut pondok téh kusabab dina éséy tara maké bab atawa pasal, tapi ngaguluyur.
 3. 3. Éséy téh diajangkeun pikeun bacaeun umum.Anu matak, eusina téh kudu komunikatif.Dina nyieun judulna ogé biasana sokngagunakeun ungkara kalimah anu ngahudangkapanasaran.Anu di bahasna lain pasualan anubeurat, sarta gaya bahasana ogé hampang.Éta pangna umumna di muat natéh osok dinakoran/majalah.
 4. 4. Tujuannana pikeun ngadiskusikeun hijipasualan, midangkeun pandangan, atawa ngajakbalaréa narima buah pikiran anu keur di pedar.Ari anu sok di jieun jejerna mah bisi ngeunaannaon waé.Sanajan éséy téh kaasup bacaan hampang, tapiangger waé sok di barengan ku data jeung hasiltalaah.
 5. 5. Ciri éséy?Ciri-ciri éséy nyaeta; 1. Karangan pondok wangun lancaran 2. Gaya bahasa na hampang 3. Anu di bahasna lain pasualan beurat 4. Jejerna bisa naon waé 5. Di barengan ku data jeung hasil talaah.
 6. 6. Tujuan nulis éséy?• Ari tujuan nulis éséy diantarana;1. Ngadiskusikeun hiji pasualan2. Midangkeun hiji pandangan3. Ngajak nu maca narima fikiran anu keur di pedar
 7. 7. Salah sahiji jenis éséy aya anu sering disebutArtikél.Artikel téh éséy anu dimuat dina média massasaperti surat kabar atawa majalah.Ari eusina mah bisa mangrupa karyailmiah, opini atawa sawangan jeungpamadegan pribadi hiji hal, laporanlalampahan atawa laporan ngunaankaayaan, bisa ogé kritik kana hiji pasualanatawa kaayaan.
 8. 8. Cara nulis Artikel mah taya katangtuan anuhusus, dituluykeun jeung kawijakanredaksional media massa anu ngamuatna.Upamana, artikel anu dimuat dina surat kabarkompas, tengtu beda jeung artikel anu dimuatdina majalah rumaja, boh gaya basa anudipakéna boh gaya nulisna.
 9. 9. Obyéktif jeung subyéktifna hiji artikel,gumantung kana eusi tulisanana.Upama eusina mangrupa karya ilmiah, tangtubaé kudu diwuwuhan ku data katut fakta-faktailmiah. Kitu déui lamun medar ngeunaan hijikaayaan di hiji tempat, kudu luyu jeungfaktana anu aya .Tapi upama mangrupa opini, biasana mahleuwih kentel unsur subyéktifna.
 10. 10. Henteu saeutik deuih artikel anu ngaworkeunantara unsur subyéktif jeung obyéktif dinamedar hiji pasualan.Fakta-fakta anu sifatna obyéktif dipakédadasar pikeun nembrakkeun pamadeganjeung pamanggih pribadi anu sifatnasubyéktif, atawa sabalikna.
 11. 11. Conto éséy Ti mimiti taun tujuhpuluhan, aya parobahan gedé di tatar Sunda.Pausahaan-pausahaan deungeun ngalabring daratang, dituturkeun kupagawé-pagawéna. Barang-barang ahéng ti luar nagri jadi ceuyah.Proyék-proyék merul. Harga tanah ogé ngarayap naék. Ari keurmasyarakat leutik nu teu ngarti pulitik mah nya atoh wé nu aya.Harga tanah nu biasana ukur saratus rébu satumbak, ditawar jadi tilutikeleun. Atuh sawah, balong, jeung kebon katut tatangkalanana ogénya dijarualan ku nu bogana. Ari maranéhna tuluy milih nyalingkir kasisi, néangan nu hargana masih kénéh murah. Duit ladang ngajual tanah téa, ku manéhna ditumpakan jadimotor atawa mobil. Puguh wé jadi asa gaya. Sikep hirup ogéngadadak robah. Jadi leuwih resep nge-”band” jeung nge-”rock”batan ngacapi suling atawa ngadegung. Teu saladar, yén nu geusdijarualan ku maranéhna téh saenyana mah lain ngan sakadar tanahtitinggal ti kolot, tapi éta téh lemah cai. Lemah jeungcai wariskeuneun ka anak incu urang Sunda.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×