• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
קטלוג כרמל 2010
 

קטלוג כרמל 2010

on

 • 1,710 views

קטלוג הספרים של הוצאת כרמל ירושלים

קטלוג הספרים של הוצאת כרמל ירושלים

Statistics

Views

Total Views
1,710
Views on SlideShare
1,635
Embed Views
75

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 75

http://www.slideshare.net 75

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  קטלוג כרמל 2010 קטלוג כרמל 2010 Document Transcript

  • ‫יוני 0102‬ ‫קטלוג‬ ‫בהוצאת כרמל שבוע הספר נמשך כל השנה!‬‫הנחה קבועה בשיעור של %02 מהמחיר הקטלוגי!‬ ‫(המחיר לאחר הנחה מופיע בקטלוג זה)‬‫להזמנות: טל’: 9589256-20,, 8750456-20; פקס: 0561156-20‬ ‫‪www.carmelph.co.il books@carmelph.co.il‬‬
  • ‫התוכ‬‫3‬ ‫ספרי חדשי‬‫8‬ ‫מתורגמי )תרבויות לפי אל ֿבית(‬‫61‬ ‫מפתח הספרי )לפי שמות המחברי (‬‫34‬ ‫מפתח הספרי )לפי סדר האל ֿבית(‬‫07‬ ‫עתידי לראות אור‬ ‫‪ Ó‬בשיתו המפעל לתרגו ספרי מופת‬
  • ‫ספרי חדשי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫איוב וקהלת – עיוני והגיונות/ מנח זהרי )עיו (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אינדיאני על ההר – סיפור על נחלת דמי / חורחה איקאסה )פרוזה(‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אישה – סיפור/ בתֿשבע קראוס )פרוזה(‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫אני ואינ / רינה בקי )אלבומי וספרי מתנה(‬ ‫ארמדילי – תמונות מקרב תתֿקרקעי/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫רודולפו פוגוויל )פרוזה, אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אתיקה: שפינוזה וניטשה/ שי פרוגל )עיו (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫באי בימי / רבקה מרי )שירה(‬ ‫בי נצרות ליהדות – דרכ ביהדות של אנוסי ספרד החדשה במאה הט"ז/‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫ברו מגד )עיו (‬ ‫במות ומס 2 – כתב עת לאמנויות הבמה/‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫דבורה גילולה ועמוס יובל )עורכי (‬ ‫במות ומס 3 – כתב עת לאמנויות הבמה/‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫דבורה גילולה ועמוס יובל )עורכי (‬ ‫במות ומס 4 – כתב עת לאמנויות הבמה/‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫דבורה גילולה ועמוס יובל )עורכי (‬ ‫ְ נ ת לב ֶה בזע החמסי – הספרות העברית וזיקותיה‬‫ִ ְנ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫לספרות הרוסית כר ראשו / רינה לפידוס )עיו (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בעל החלומות/ דורי הרגיל )פרוזה, כרמל | עמדה(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫בצפונו של כדור העול / רול יאקובס )שירה(‬ ‫בתו יומיי – הרטה ריי ועקבות של חיי יהודיי‬ ‫ַ‬‫00.85 ₪‬ ‫00.37 ₪‬ ‫בעיירה מירצצ שלאג שבאוסטריה/ הרטה ריי )עיו (‬‫ִ ְ‬ ‫גופי הקרוע מלבלב – על מחלה ורפואה:‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫מאמרי וקטעי ספרות/ יהושבע בנטוב )עורכת( )עיו (‬‫00.85 ₪‬ ‫00.37 ₪‬ ‫ג הי לא כמוני/ שלו רצבי )שירה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫גרילה והמלחמה נגדה – מורשתו הצבאית של מאו/ טל טובי )עיו (‬ ‫האיו מבפני – החברה הישראלית בצבת החרדי /‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫יובל אליצור )עיו (‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫היבטי של הזיווג הרוחני/ אלכסנדר גולדשטיי )פרוזה(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫היכלות בשמיי / ר להב )פרוזה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫המועדו / מרתה רמו )פרוזה(‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫הסגת גבול/ חא אוזמה אסלא )פרוזה(‬ ‫הסכמי קמפֿדיויד – קוב מאמרי והרצאות/ משה פוקסמ שעל )עור (‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫)עיו , בשיתו מרכז מורשת בגי (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫העלמה/ איוו אנדרי )פרוזה(‬ ‫הפואטיקה של הבית – ייצוג הבית והבית הלאומי בקולנוע אוטוביוגרפי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫דוקומנטארי ישראלי/ כרמל גוטליב קמחי )עיו (‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הפלסטיני מהנכבה לפדאאיו 9491 6591/ שאול ברטל )עיו (‬ ‫הקיו והזיכרו ביצירות אהר אפלפלד ויוס חיי ברנר‬‫00.17 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫וכתבי אחרי / שמואל שניידר )עיו (‬ ‫השל ושברו – מיתוס, ספרות, שירה – כינוס מאמרי ממבט‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫פסיכולוגיית המעמקי של יונג/ רות נצר )עיו (‬ ‫3 | ספרים חדשים‬
  • ‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫התחתוני – סיור מודר בערכאות התחתונות/ יור שדה )עיו (‬ ‫והאנגלי אז באר – עיוני בפ הביטחוני של תקופת המנדט‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הבריטי באר ישראל. עלי זית וחרב כר ט/ ניר מ )עור ( )עיו (‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫... והי אנה יל ?/ רנה לי )שירה(‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ושוב הסתיו/ צבי חקק )שירה(‬ ‫זה מטריד אותי – לחיות ע החוק למניעת הטרדה מינית/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫אורית קמיר )עיו , בשיתו קו אדו הוצאת הקיבו המאוחד(‬ ‫חות האותיות – קריאה וזהות בדיאלוג הביבליותרפי/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫רחל צור )עיו (‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫חותמה של המדינה שבדר / חנה אריו )פרוזה(‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫חזרה ממחר/ גורג ריצי ע אליזבת שריל )פרוזה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫חלי החסידה/ מיאהי בבי )פרוזה(‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫חמש נובלות אקזמפלריות/ מיגל דה סרוונטס )פרוזה(‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫טורקי צעיר/ מוריס פרחי )פרוזה(‬ ‫טיפול בעברייני מי בישראל/‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫מאיר חובב, מלי שחורי ושרה ב דוד )עורכי ( )עיו (‬ ‫טרילוגיה לא רצונית – המקו | העיר | פריז/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫מריו לבררו )פרוזה, אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫יונה – מסע אל החופש:‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קריאה חדשה בספר יונה/ פנינה גלפזֿפלר )עיו (‬ ‫יש שכר – זכרונותיו של דיפלומט ישראלי/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫יששכר ב ֿיעקב )עיו (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫כוכבי מעל גני / איתי דרור )פרוזה, כרמל | עמדה(‬ ‫כ נולדה – הקמת מערכת הממשל הישראלית 7491 1591/‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫יונת פיי )עיו (‬ ‫כל הכתבי : כר שני – מחזות, תסריטי וסיפורי מ העיזבו /‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫איסאק באבל ‪) Ó‬פרוזה(‬ ‫כל הכתבי : כר שלישי – מסות, זיכרונות ונאומי /‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫איסאק באבל ‪) Ó‬פרוזה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫כלא המשאלות/ ס ש. רקובר )פרוזה(‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫כנפי השחר – שירי / שלמה זמיר )שירה(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כרמל 41/ שלמה לאופר )עור (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כרמל 51/ שלמה לאופר )עור (‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫כשלמדתי לדרו על אור/ רות גרוסמ )שירה(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כשסבא גלש לפינלנד/ דניאל כ )פרוזה(‬‫00.23 ₪‬ ‫00.04 ₪‬ ‫כתובת – כתב עת לשירה וביקורת 1 )שירה(‬‫00.23 ₪‬ ‫00.04 ₪‬ ‫כתובת – כתב עת לשירה וביקורת 2 )שירה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫להבנת קפקא/ הנס דיטר צימרמ )עיו (‬ ‫להפריט – פ ֵדה מהמאה העשרי ,‬ ‫ר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מבט מחצר הקיבו / יהודה הראל )עיו (‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫לווית / מיכאיל גרובמ )פרוזה(‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫למחרת היו / אירית ר קופר )פרוזה(‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫לפני המבול – ברלי 8191 3391/ אוטו פרידרי )עיו (‬ ‫לקרוא ולכתוב/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אריאל ברמני )פרוזה, אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫4 | ספרים חדשים‬
  • ‫מג בעד עד עיר ומלואה – מחקרי במקרא ובספרות עברית/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫חיי ברנדוי )עיו (‬‫00.07 ₪‬ ‫00.78 ₪‬ ‫מלח בחומות/ כרמלה סרנגה )פרוזה(‬ ‫מלחמת תרבות – תנועת ההשכלה היהודית במאה הֿ91/‬‫00.77 ₪‬ ‫00.69 ₪‬ ‫שמואל פיינר )עיו (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מסע בהודו שלי/ אריה מורג )פרוזה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מראשית לבראשית רבה/ חננאל מאק )עיו (‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מתהלכת על חוט מי / יהודית ב ֿצבי הלר )שירה(‬‫00.66 ₪‬ ‫00.28 ₪‬ ‫נוודי / יהויקי שטיי )פרוזה(‬ ‫סאמה/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אנטוניו די בנדטו )פרוזה, אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫סודות מרקש/ לימור שריר )פרוזה(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫עיד הקולות כבר החל/ אלי אילו )פרוזה(‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫עיר התפוזי – ערבי ויהודי ביפו/ אד ל ר )עיו (‬ ‫ֶ‬ ‫על המשמר – "השומר הצעיר"‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫במערכות ההגנה והביטחו 0291 7491/ יאיר שפיגל )עיו (‬ ‫עמדה 02 – ביטאו לספרות 9002 – אוונגרד עברי/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אריק א., ר יגיל ועמוס אדלהייט )עורכי ( )שירה, כרמל | עמדה(‬ ‫עמדה 12 – ביטאו לספרות 9002 – אוונגרד עברי/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אריק א., ר יגיל ועמוס אדלהייט )עורכי ( )שירה, כרמל | עמדה(‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫פגישה ע מחנ / אמי בוגני )עיו (‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫פה מפוחית/ פיני רבנו )שירה(‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫פואמת התאהבות/ אריק א. )שירה, כרמל | עמדה(‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫פראי היו / ענבל כהנסקי )שירה(‬ ‫קולות מהכלא – אנתולוגיה של יצירות אסירי /‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תומר ועמלה עינת )עורכי ( )פרוזה(‬ ‫קתוליות עכשיו – מבוא להבנת הכנסייה הקתולית בת ימינו/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אביתר מרינברג )עיו (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫קתרסיס 11 – כתב עת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור ( )עיו (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קתרסיס 21 – כתב עת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור ( )עיו (‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫רחל, בנ מ חק/ אורי סטריזובר )שירה(‬ ‫ֵ‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫ריח האקליפטוס וטע התפוז/ בתיה פיחוטקה )פרוזה(‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫שאמות. שאינני יודע מתי. שאינני זוכר./ יורי סלע )פרוזה(‬ ‫שואל כאד ועונה כיהודי –‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מבחר שירי : 1391 4791/ ב. מרדכי )כרמל | עמדה, שירה(‬ ‫שורת המורדי – מחקרי בספרות העברית החדשה/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫בעז ערפלי )עיו (‬ ‫שירת מרי – אנתולוגיה ביוגרפית על מירי ב ֿשמחו ושירתה/‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ד אלבו )עור ( )עיו (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫שעת הסדקי / יהודית דריגס )שירה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫76 שירי / פול ֶרל ‪) Ó‬שירה(‬ ‫ו ֶ‬ ‫שתי נובלות – סלו יופי | דמקה סינית/‬‫00.35 ₪‬ ‫00.66 ₪‬ ‫מריו בייטי )פרוזה, אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫תבשיל קארי בתשעה תבליני / פנינה כוליֿחזו )פרוזה(‬‫00.721 ₪‬ ‫00.951 ₪‬ ‫תולדות מלחמת היהודי ברומאי / יוס ב מתתיהו ‪) Ó‬עיו (‬ ‫5 | ספרים חדשים‬
  • ‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תוצאה חיובית/ דורית ויסמ )פרוזה(‬ ‫תלֿאביב – חצי יובל: אסופה תיעודית/‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ארנו גול , מעוז עזריהו ועמינדב דיקמ )עורכי ( )עיו (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תמיד על ס דמעות/ אירווינג לייטו )שירה(‬ ‫תנורי ט ָק טה בעיר כבושה –‬ ‫ֶר ָ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫סיפורה של ילדה קטנה/ עלית אולשטיי )פרוזה(‬ ‫6 | ספרים חדשים‬
  • ‫ֵצא לאור בסדרת‬ ‫י‬ ‫חוליו ק רטאסר )ארגנטינה(‬ ‫ָ‬ ‫משחק קלאס‬ ‫‪Julio Cortázar‬‬ ‫‪Rayuela‬‬ ‫הרומ משחק קלאס הפ מיד ע פרסומו‬ ‫בשנת 3691 לספר פולח ולסמל לתקופה‬ ‫שלאחר המהפכה הקובנית. הספר משלב‬ ‫ניסויי ספרותיי ואהבה אינסופית‬ ‫לסביבה האורבנית ולמוזיקת הגאז –‬ ‫מדובר באחד הרומני החשובי ביותר‬ ‫של התופעה הקרויה "בו הספרות‬ ‫הלטינוֿאמריקנית". במשחק קלאס‬ ‫הרעננות, החכמה והחדשנות הספרותית‬‫מגיעי לשיא : בספר פרקי רבי והוא נית לקריאה בצורה ליניארית, או ב"דילוג"‬ ‫על הפרקי , הנקראי לפי סדר שונה שמוצע על ידי המחבר. קורטאסר היה שות‬ ‫לתפיסות מסוימות ע ה"נובו רומ " הצרפתי, הוא הקדי והשפיע רבות על סגנו‬ ‫הכתיבה של סופרי כגו זורז פרק, ועל דור של של כותבי ברחבי העול .‬‫הוצאתו לאור בעברית של משחק קלאס, דווקא במסגרת סדרת "אלדורדו" לספרות‬‫לטינוֿאמריקנית חדשה, היא חיונית לקורא הישראלי המבקש לקבל תמונה ספרותית‬ ‫רחבה ושלמה, ולהיחש לאחת מיצירות המופת הספרותיות של המאה העשרי .‬ ‫כותרי שיצאו לאור לאחרונה בסדרת אלדורדו‬ ‫100 – ארמדילי – תמונות מקרב תתֿקרקעי/ רודולפו פוגוויל‬ ‫200 – שתי נובלות – סלו יופי | דמקה סינית/ מריו בייטי‬ ‫300 – לקרוא ולכתוב/ אריאל ברמני‬ ‫400 – סאמה/ אנטוניו די בנדטו‬ ‫500 – טרילוגיה לאֿרצונית – המקו | העיר | פריז/ מריו לבררו‬
  • ‫מתורגמי )תרבויות לפי אל ֿבית(‬ ‫אוסטרלית‬ ‫00.95‬ ‫00.47‬ ‫אבי, רומולוס/ ריימונד ֵייטה‬ ‫ג‬ ‫איטלקית‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אגוסטינו/ אלברטו מורביה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אימה ב"לה סקאלה"/ דינו בוצאטי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫איֿציות/ אלברטו מורביה ‪Ó‬‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ארבעה משוררי איטלקיי בני זמננו/ גאיו שילוני )מתרג (‬‫00.99 ₪‬ ‫00.421 ₪‬ ‫דקאמרו / גובאני בוקאצו ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫האדישי / אלברטו מורביה ‪Ó‬‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫הברבור/ סבסטיאנו ואסאלי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הגבינה והתולעי – עולמו של טוח ב המאה הששֿעשרה/ קרלו גינצבורג‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫הרפתקאותיו של פינוקיו/ קרלו קולודי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ִזקנה/ איטאלו סבבו ‪Ó‬‬ ‫ֶ‬ ‫00.15‬ ‫00.46‬ ‫יהד תי – מחשבות על היהדות של אינטלקטואל אירופי/ ל אלקא‬ ‫ֶ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫כתבי בפרוזה/ גאקומו ליאופרדי ‪Ó‬‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫לקראת ירושלי / קרלו מריה מרטיני‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מסע סנטימנטלי קצר/ איטאלו סבבו‬ ‫ֶ‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27‬ ‫משקפי הזהב/ גורגו בסני‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫סיפורי מסכות/ לואיגי פירנדלו‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫פוטוריסטי וחדשני אחרי / אריאל רטהאוז )עור ומתרג (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫קשה לאד לדבר על עצמו – שיחות ע נטליה גינצבורג/ נטליה גינצבורג‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫תודעתו של זנו/ איטאלו סבבו ‪Ó‬‬ ‫ֶ‬ ‫אירית‬ ‫אזל‬ ‫ארבע יצירות/ סמואל בקט‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫סטייש איילנד/ שיימוס היני‬ ‫אלבנית‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הפירמידה/ אסמעיל קאדרה‬ ‫אמריקאית‬‫₪‬ ‫00.36‬ ‫₪‬ ‫00.97‬ ‫אהבה ראשונה/ יודורה ולטי ‪Ó‬‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אבני לאיברה/ הרייט דויר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אות השני/ נתניאל הותור‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אי הדולפיני הכחולי / סקוט אודל‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אלקטרה בשביל האזליאות/ סילביה פלאת‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫הסגת גבול/ חא אוזמה אסלא‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫העול מצטמצ לתמונה מוכרת/ וויליא קרלוס וויליאמס‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫הענק ממארוסי/ הנרי מילר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫חוצה ברגל את האטלנטי/ בילי קולינס‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫חזרה ממחר/ גורג ריצי ע אליזבת שריל‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫טיול/ הנרי דייוויד תורו‬ ‫8 | מתורגמים‬
  • ‫00.76‬ ‫00.48‬ ‫כול כא דיברו שפת סימני / נורה אל גרוס‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫כשמשיות קי בסופת הוריק – מבחר שירי / מאיה אנגלו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מג אכילס ושירי אחרי / וויסט היו אוד‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫עד שהאצבעות יתחילו לדמ / צרלס בוקובסקי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫עקב הברזל/ גק לונדו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫רצח, תעלומה וחתונה/ מארק טווי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫שירת עצמי/ וולט ויטמ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תמיד על ס דמעות/ אירווינג לייטו‬ ‫אנגלית‬‫₪‬ ‫00.95‬ ‫₪‬ ‫00.47‬ ‫אשליה אמריקנית/ איא שפירו‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫גוד האלמוני/ תומס הארדי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫החברה המיסטית: חזו חברתי מתפתח/ פיליפ וקסלר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הטורקי ואמא שלי/ מרי הל סטפניאק‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הטחנה על הנהר פלוס/ גורג אליוט ‪Ó‬‬ ‫00.76‬ ‫00.48‬ ‫הנסי המאושר ומעשיות אחרות/ אוסקר ויילד‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫השועל | הבתולה והצועני/ ד"ה לורנס‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫חורשלילה/ דזונה בארנס ‪Ó‬‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫חטאו של לורד ארתור סביל וסיפורי אחרי / אוסקר ויילד‬ ‫ֶ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫חיי סמיואל גונסו / גימס בוזוול ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫טורקי צעיר/ מוריס פרחי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫לב החשכה/ גוז קונרד‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מבחר כתבי / גונת סוויפט ‪Ó‬‬‫00.66 ₪‬ ‫00.28 ₪‬ ‫מול פלנדרס/ דניאל דפו ‪Ó‬‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫סוניטות מ הפורטוגזית/ אליזבת בארטֿבראונינג‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫סיפורי י – השות הסודי ועוד סיפורי / נמרוד אשל )מתרג (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫רובינזו קרוזו/ דניאל דפו‬ ‫אקוודוריאנית‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אינדיאני על ההר – סיפור על נחלת דמי / חורחה איקאסה‬ ‫ירושלי של האנדי – אקוודורי כותבי על ישראל/‬ ‫00.15‬ ‫00.46‬ ‫ירו אביטוב וחוליו פאסוס )עורכי (‬ ‫סיפורי מ"אמצע העול " – אנתולוגיה של ספרות אקוודוריאנית/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קרלוס אאולסטיה )עור (‬ ‫גרמנית‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אגנס/ פטר שטא‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אהבה – הבית הנשכח/ רגינה שר‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אלגיות דואינו – הסונטי אל אורפאוס/ ריינר מריה רילקה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אראסמוס מרוטרד / סטפ צווייג‬ ‫00.36‬ ‫00.97‬ ‫בעיות של היצירה הספרותית בת זמננו/ אינג רג כמ‬ ‫ַ‬ ‫בתו יומיי – הרטה ריי ועקבות של חיי יהודיי‬ ‫ַ‬‫00.85 ₪‬ ‫00.37 ₪‬ ‫בעיירה מירצצ שלאג שבאוסטריה/ הרטה ריי‬ ‫ִ ְ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הגול / גוסטב מיירניק‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הכופר מסואנה/ גרהארט האופטמ‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫הליד הגרמני – מהייד עד הינדמית/ עדה ברודסקי )עורכת( ‪Ó‬‬ ‫9 | מתורגמים‬
  • ‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הקדושה/ רודול אוטו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫‪Ó‬‬ ‫השיירה וסיפורי אחרי / וילהל האו‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫יוני בדשא/ וולפגנג קפ ‪Ó‬‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫ייסורי ורתר הצעיר/ יוה וולפגנג גתה‬ ‫אזל‬ ‫כל הערי השלוות שלכ / ריינר מריה רילקה‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫להבנת קפקא/ הנס דיטר צימרמ‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫לפני המבול – ברלי 8191 3391/ אוטו פרידרי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מכתבי אל משורר צעיר/ ריינר מריה רילקה‬‫00.47 ₪‬ ‫00.29 ₪‬ ‫נטוש על הרי הלבב/ ריינר מריה רילקה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ניטשה – חיי הגות/ רידיגר ספרנסקי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫נת החכ / גוטהולד אפרי לסינג‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫סיפור על ילדה זקנה/ יני ארפנבק‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫פרופסור ליכטנברג מאוהב/ גרט הופמ‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫קולות מראקש/ אליאס קנטי‬‫00.66 ₪‬ ‫00.28 ₪‬ ‫קי 6291/ ריינר מריה רילקה, מרינה צבטייבה ובוריס פסטרנק‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫רשימותיו של מלטה לאורידס בריגה/ ריינר מריה רילקה ‪Ó‬‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫שירי גרדו / כריסטיא מורגנשטר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫שנת השלושי / אינג רג כמ ‪Ó‬‬ ‫ַ‬ ‫דנית‬‫₪‬ ‫00.76‬ ‫₪‬ ‫00.48‬ ‫העת הזאת | חזרה | ההבדל בי גאו לשליח/ סר קירקגור‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫שיר טריטוריה – ציורי ירושלמיי / ִ יה טפדרו‬ ‫ַ‬ ‫הולנדית‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫הלא ידוע שנזכרתי בו/ רטכר קופלנד‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מלו פרובלמט/ דימיטרי ורהלסט‬ ‫00.111‬ ‫00.931‬ ‫סתיו ימיֿהביניי / יוהא האוזינחה‬ ‫הונגרית‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫אבק אד / אר ֶה ס‬ ‫ֶ ְנ ֵ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫חלי החסידה/ מיאהי בבי ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫עזראל/ קארוי פאפ‬ ‫טורקית‬ ‫אותי שיגעה אהבת – אנתולוגיה של שירי סופיי מאת יונוס אמרה/‬ ‫ֶ ֶ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫דניס אוזלוו, אברה מזרחי וסלי אמאדו‬ ‫יוונית מודרנית‬ ‫00.34‬ ‫00.45‬ ‫א על ֶ בל ח ְ מל/ י ס ֶנְ ט רה‬ ‫ֵ ו ָ‬ ‫ַ ֶ ַ ַ‬ ‫ִ‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫ח ֵ י איסמעיל פריק ָ ָ ה/ ר ה ַל ָאקי‬ ‫ֵ גַנ ִ‬ ‫ַ ִ ְ ִַ ִֶ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כל השירי / קוסטנדינוס קוואפיס ‪Ó‬‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫לכבוד הכבוד/ יורגוס יואנו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫נשיקת הבוגד/ מיירה פאפאתנסופולו‬ ‫יוונית עתיקה‬ ‫אזל‬ ‫אודיסאוס והסירנות וסיפורי יווניי אחרי / נת שפיגל‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הבשורה על פי תומא/ אמיר אור )מתרג (‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫חכמת יוו / נת שפיגל‬ ‫01 | מתורגמים‬
  • ‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫טיפוסי / תיאופראסטוס ‪Ó‬‬‫00.721 ₪‬ ‫00.951 ₪‬ ‫מתתיהו ‪Ó‬‬ ‫תולדות מלחמת היהודי ברומאי / יוס ב‬ ‫יידיש‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אהבה חלומה – שירי , יידיש מול עברית/ נעמי פוגלמ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫הברנש הקט )ספריית חוליות 1(/ מנדלי מוכר ספרי‬‫00.25 ₪‬ ‫00.56 ₪‬ ‫השט בגוריי/ יצחק בשביס זינגר‬‫00.25 ₪‬ ‫00.56 ₪‬ ‫חורב קרשב/ יצחק בשביס זינגר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫כינ ס ד מי ת – מבחר שירי / אברה סוצקבר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מאוצר סיפורי הנסתר )ספריית חוליות 3(/ דער נסתר ‪Ó‬‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מעשיות בחרוזי )ספריית חוליות 2(/ דער נסתר‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫משירי טווס הזהב/ איציק מאנגר‬ ‫פינות כחולות – איציק מאנגר – חיי שיר ובלדה/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אלכסנדר שפיגלבלאט‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫שירת היחיד בניוֿיורק/ בנימי הרשב )עור ומתרג (‬ ‫יפנית‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫שמש קפואה – אסופת שירי האיקו מודרניי / סאישי ימגוצי‬ ‫לטינית‬‫00.98 ₪‬ ‫00.111 ₪‬ ‫אינאיס/ פובליוס ורגיליוס מרו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫נאו על כבוד האד / גובני פיקו דלה מירנדולה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫רפואות האהבה/ פובליוס אובידיוס נאזו‬ ‫מקסיקאית‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אתה אינ שירה/ רוסריו קסטיאנוס‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫פדרו פארמו/ חוא רולפו‬ ‫נורווגית‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫בצפונו של כדור העול / רול יאקובס‬ ‫סינית‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ספר התמורות )איֿצינג(/ יורי גראוזה ויפה אלו )מתרגמי (‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫צללי ומכחול – "שירת הערפל" של סי / רביב אני )מתרג (‬ ‫סנסקריט‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫(‪Ó‬‬ ‫הבהגווד גיטא/ איתמר תאודור )מתרג‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫מזמורי מ הריגֿוֶדה/ עמר פטר )מתרג ( ‪Ó‬‬ ‫ָ‬ ‫ִ‬ ‫ספרדית‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אל תצי מתחת למיטה/ חוא חוסה מי ַאס‬ ‫ִ י‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫א כי כבר מאוחר/ אנטוניו גמונדה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ארמדילי – תמונות מקרב תתֿקרקעי/ רודולפו פוגוויל‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫בית הנייר/ קרלוס מריה דומינגס‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫בעל בבל | מכתב אהבה/ פרננדו ארבאל‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫דו כריסטובל וסניוריטה רוסיטה/ פדריקו גרסיה לורקה‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫דו פרלימפלי ואהבתו לבליסה בג ביתו/ פדריקו גרסיה לורקה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הגש הצהוב/ חוליו לימסארס‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫המשורר אומר את האמת/ פדריקו גרסיה לורקה ‪Ó‬‬ ‫11 | מתורגמים‬
  • ‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫זיכרו השלג/ חוליו לימסארס‬‫₪‬ ‫00.36‬ ‫₪‬ ‫00.97‬ ‫חיילי סלמיס/ חווייר סרקס‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫חמש נובלות אקזמפלריות/ מיגל דה סרוונטס‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫טרילוגיה לא רצונית – המקו | העיר | פריז/ מריו לבררו‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ירח של זאבי / חוליו לימסארס‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫לפני ש ֵרד הלילה/ ריְ נַלד רנָס ‪Ó‬‬ ‫ֵ‬ ‫ֶ ְ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫לקרוא ולכתוב/ אריאל ברמני‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מיטת הע / לואיסה קסטרו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫משורר בניו יורק/ פדריקו גרסיה לורקה‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫סאמה/ אנטוניו די בנדטו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫סו המשחק/ חוליו קורטאסר‬ ‫00.57‬ ‫00.49‬ ‫סיפור התלאות של פרסילס וסיחיסמונדה/ מיגל דה סרוונטס ‪Ó‬‬‫00.07 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫ְ לטר ַאנִ י/ ח רמ חימ ֶס‬ ‫ִ ֵנ‬ ‫ָ‬ ‫ָ ֶ וֲ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫קטעי מסרט איל / חוליו לימסארס‬‫00.35 ₪‬ ‫00.66 ₪‬ ‫שתי נובלות – סלו יופי | דמקה סינית/ מריו בייטי‬ ‫סרבית‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫ג ומאייר/ דוד אלבחרי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫העלמה/ איוו אנדרי ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מצוקות נעורי / דנילו קיש‬ ‫00.15‬ ‫00.46‬ ‫צינק/ דוד אלבחרי‬‫ִ‬ ‫ערבית‬‫₪‬ ‫00.15‬ ‫₪‬ ‫00.46‬ ‫נסיכי חא אלספא/ מגיד אליאס‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ריקוד אחרו / ואסיני אלֿאערג‬ ‫פולנית‬ ‫אחרי מהפכות רבות – מבחר מ השירה הפולנית שאחרי 5491/‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫דוד וינפלד ורפי וייכרט )עורכי ומתרגמי (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ברברי בג / זביגנייב הרברט‬ ‫00.76‬ ‫00.48‬ ‫טבע דומ ע רס / זביגנייב הרברט‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מחשבות על האושר/ ינינה בזוסטובסקה‬ ‫פורטוגזית‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫אר סהרורית/ מיא קואוטו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הווידוי של לוסיו/ מריו דה סאֿקרנירו‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הרהורי על הריסות/ נונו זודיסה‬ ‫00.95‬ ‫00.47‬ ‫חיות/ מיגל טורגה‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫כל חלומות העול / פרננדו פסואה ‪Ó‬‬‫00.78 ₪‬ ‫00.901 ₪‬ ‫מה עשיתי מ החיי ? – שירי אלורו דה קמפוש/ פרננדו פסואה ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מהחלו הגבוה ביותר/ פרננדו פסואה ‪Ó‬‬ ‫00.76‬ ‫00.48‬ ‫על העמוד היציב – שירי ריקרדו ריש/ פרננדו פסואה ‪Ó‬‬ ‫פינית‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אהבה קטנה/ אילה פננ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫דלת לחלו / אונו קיילאס‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫האי/ ראיה סייקינ‬ ‫21 | מתורגמים‬
  • ‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫החבל/ ויו מרי‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫היונה והפרג/ טימו ק מוקה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הפרפר חוצה את הכביש/ א ָה קיל ִ י‬ ‫ְ‬ ‫ֶו‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫השיר על ילדי סיביר/ טימו ק מוקה‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫טבילת הדרקו / אווה טיקה‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫כ ֿדבש | שחורי/ אינ לינ‬ ‫ֵ ֵ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כשסבא גלש לפינלנד/ דניאל כ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מהר, לבד ועכשיו/ סירקה טורקה‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫עמוק בלב היער/ סירקה טורקה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שיבת הב / אווה טיקה‬ ‫צרפתית‬ ‫אזל‬ ‫אופאלינוס או האדריכל/ פול ואלרי ‪Ó‬‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫איֿהאלימות, כפי שהסברתי לבנותי/ זאק סמל‬‫00.301 ₪‬ ‫00.921 ₪‬ ‫אלבר קאמי – חייו/ אוליביה טוד‬‫00.47 ₪‬ ‫00.39 ₪‬ ‫ג ֿעד לאישה/ אמיל זולה ‪Ó‬‬ ‫ָ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫דומיניק/ אז פרומנט ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫האיש הזר שדומה לי – שיחות ע מרטי דה ראבודי/ זא דניאל‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫האקסיסטנציאליז הוא הומניז / זא ֿפול סארטר‬‫000.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫המבט השני – נוסעי וברבארי בספרות/ ז ס ְ ל‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫הגזענות/ אלבר ממי‬‫00.701 ₪‬ ‫00.431 ₪‬ ‫הווידויי / זא זאק רוסו ‪Ó‬‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫הזיות של מטייל בודד/ זא זאק רוסו ‪Ó‬‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫הי התיכו / פרנ ברודל‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫הכובד והחסד/ סימו וייל ‪Ó‬‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הכומר מטור/ אונורה דה בלזאק‬ ‫הלוח החרו | התקדמות באהבה אטית למדי | לאלי | מ המפורסמות/‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫זא פולא‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫המיתוס של השיבה הנצחית/ מירצה אליאדה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫המשיסה/ אמיל זולה ‪Ó‬‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫הערות על הסינמטוגרא / רובר ברסו‬‫00.68 ₪‬ ‫00.801 ₪‬ ‫ה טמרו / מרגריט דה נוואר ‪Ó‬‬ ‫ֶ ֶַ‬‫₪‬ ‫00.74‬ ‫₪‬ ‫00.95‬ ‫הרהורי על הגליוטינה/ אלבר קאמי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫זכרונות הוורד/ קונסואלו דה סנטֿאקזופרי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫זכרונותיו של מטור | הלוייתו של דוקטור מתור / גוסטב פלובר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫טריסט ואיסולד/ זוז בדיה ‪Ó‬‬‫₪‬ ‫00.26‬ ‫₪‬ ‫00.77‬ ‫יומו האחרו של נידו למוות | קלוד ֶה/ ויקטור הוגו‬ ‫ג‬ ‫יצירת המופת הנעלמה | הנערה שעיניה זהב | אדו קורנליוס/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אונורה דה בלזאק ‪Ó‬‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫להפ / זוריסֿקרל הויסמנס ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫לוסיי לוו / סטנדאל ‪Ó‬‬ ‫לכתוב | מותו של הטייס האנגלי | שבי הקס של לול ו. שטיי |‬‫00.96 ₪‬ ‫00.68 ₪‬ ‫סג הקונסול/ מרגריט דיראס‬‫₪‬ ‫00.74‬ ‫₪‬ ‫00.95‬ ‫מאמר על המתודה/ ר ֶה דקארט‬ ‫נ ֶ‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫מוחא השוטה מוחא החכ / טאהר ב ֿגלו‬ ‫31 | מתורגמים‬
  • ‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מורבזי / בלז סנדרר ‪Ó‬‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫מחזה הפיות/ אד דה לה האל‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫מכתבי לידיד גרמני/ אלבר קאמי‬ ‫00.97‬ ‫00.99‬ ‫מנזר פרמה/ סטנדאל ‪Ó‬‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫נאומי בשוודיה/ אלבר קאמי‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫נגמה/ כאתב יאסי‬ ‫00.36‬ ‫00.97‬ ‫ספר החיזיו / כריסטי דה פיז‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫על הנשי וסיפורי קצרי / דני דידרו‬ ‫ֶ‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫על הקריאה/ מרסל פרוסט‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫פסול די / אונורה דה בלזאק‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫קו לב / רנה שאר ‪Ó‬‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ראש גזר/ זול רנאר‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫שיח השנאה/ אנדרה גלוקסמ‬ ‫שירת הכוכבי – אנתולוגיה משירת צרפת במאה הט"ז/‬‫00.78 ₪‬ ‫00.901 ₪‬ ‫עמינדב דיקמ )עור ומתרג ( ‪Ó‬‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫76 שירי / פול וֶרל ‪Ó‬‬ ‫ֶ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תקווה עכשיו – השיחות מֿ0891/ בני לוי וזא פול סארטר‬ ‫קובנית‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫תותי ושוקולד/ סנל פאס‬ ‫קטלנית‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫טריפטי עברי/ קרלס דוארטה‬‫₪‬ ‫00.36‬ ‫₪‬ ‫00.97‬ ‫כיכר היהלו / מרסה רודורדה ‪Ó‬‬ ‫קנדית‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הלנה מטרויה רוקדת על הדלפק/ מרגרט אטווד‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מלא האב / מרגרט לורנס‬ ‫רוסית‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אנשי שאר רוח/ אנדרי פלאטונוב )כרמל | עמדה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫דוֿקרב וסיפורי אחרי / אנטו צכוב‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הא אדמה מרובה נחוצה לאד וסיפורי אחרי / לב טולסטוי ‪Ó‬‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫היבטי של הזיווג הרוחני/ אלכסנדר גולדשטיי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הכפר סטפאנציקובו ותושביו/ פיודור דוסטוייבסקי‬‫00.07 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫הנזיר השחור וסיפורי אחרי / אנטו צכוב‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫חאגי מוראט/ לב טולסטוי ‪Ó‬‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫יו הפטרו הקדוש וסיפורי מוקדמי אחרי / אנטו צכוב‬ ‫00.19‬ ‫00.411‬ ‫כל הכתבי : כר ראשו – הסיפורי / איסאק באבל ‪Ó‬‬ ‫כל הכתבי : כר שני – מחזות, תסריטי וסיפורי מ העיזבו /‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫איסאק באבל ‪Ó‬‬ ‫כל הכתבי : כר שלישי – מסות, זיכרונות ונאומי /‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫איסאק באבל ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫לווית / מיכאיל גרובמ‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫מזמורי ישני / אולגה סדקובה‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫מכתב לאמא/ סרגי יסני‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫מספרי מכושפי / יורי ריטחא‬ ‫ֶ‬ ‫41 | מתורגמים‬
  • ‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מעשה מגעיל | הבעל הנצחי/ פיודור דוסטוייבסקי ‪Ó‬‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫משמעות האהבה/ ולדימיר סולוביוב‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫סיפור על הדבר החשוב ביותר ועוד סיפורי / ייבגני זמיאטי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ערבה/ אנטו צכוב‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫קייב )רוסית(/ יעקב אורלנד‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫רשימות חור על רשמי קי | כתבי מ המחתרת/ פיודור דוסטוייבסקי‬‫00.99 ₪‬ ‫00.421 ₪‬ ‫שדי / פיודור דוסטוייבסקי ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫שני עשר כסאות/ איליה איל וייבגני פטרוב‬ ‫שוודית‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫מתיקות/ טורני לינדגר‬ ‫שוויצרית‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫בית הג / תומס הורלימ‬ ‫ַ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫העלמה שטארק/ תומס הורלימ‬ ‫ַ‬ ‫51 | מתורגמים‬
  • ‫מפתח הספרי )לפי שמות המחברי (‬ ‫א‬ ‫אאולסטיה קרלוס )עור (/ סיפורי מ"אמצע העול " –‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אנתולוגיה של ספרות אקוודוריאנית‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אביחי אברה / מעשה בשני אברה‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫אביטוב ירו / האורות של מיאמי )כרמל | עמדה(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אביטוב ירו / הומלס )כרמל | עמדה(‬ ‫אביטוב ירו )עור (/‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ירושלי של האנדי – אקוודורי כותבי על ישראל‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אביטוב ירו / כשגימי ביקש שיקברו אותו בעמידה‬‫₪‬ ‫00.17‬ ‫₪‬ ‫00.98‬ ‫אביטוב ירו ויגיל ר )עורכי (/ אחד אלוהינו‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אביטוב ירו ויגיל ר )עורכי (/ בואי כלה – סיפורי חתונה‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫אביטוב ירו ויגיל ר )עורכי (/ הקשב! – אנתולוגיה של סיפורי צבא‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫אביטוב ירו ויגיל ר )עורכי (/ טע החיי – סיפורי אוכל‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אב טובֿישראלי אילנה/ בי מי למי‬‫00.15 ₪‬ ‫₪‬ ‫00.46‬ ‫אב יסמי / אישה באלכסו‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫אגוסי מרגורי/ אנה פרנק היקרה‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫אגמו תמר/ שדות אדומי : עד תלֿחי – חיי בנימי מונטר‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אדלהייט עמוס/ איגרת מפלסטינה )כרמל | עמדה(‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אדמו הניה/ כעונות החולפות‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אד ויויא / משני הצדדי )סדרת כבר(‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אהרוני ליאורה/ הלבישוהו דגי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אהרונסו שלמה/ סבא או חורי שחורי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אובידיוס נאזו פובליוס/ רפואות האהבה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אודל סקוט/ אי הדולפיני הכחולי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אוד וויסט היו/ מג אכילס ושירי אחרי‬ ‫אוזלוו דניס, מזרחי אברה ואמאדו סלי / אותי שיגעה אהבת –‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אנתולוגיה של שירי סופיי מאת יונוס אמרה‬ ‫ֶ ֶ‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫אוזמה אסלא חא / הסגת גבול‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אוחנה דוד/ הומניסט בשמש – קאמי וההשראה הי ֿתיכונית‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אוטו רודול / הקדושה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אולייר גילה/ מש לכא ועכשיו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אולייר גילה/ מי נודדי‬ ‫אולשטיי עלית/ תנורי ט ָק טה בעיר כבושה –‬ ‫ֶר ָ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫סיפורה של ילדה קטנה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אור אמיר )מתרג (/ הבשורה על פי תומא‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אורגד דורית/ טרז מחכה לאות‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אורגד דורית/ שעות מכושפות‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫אוריה יהודית/ רשימותיה של חוה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אורלנד יעקב/ קייב )עברית(‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אורלנד יעקב/ קייב )רוסית(‬‫00.021 ₪‬ ‫00.051 ₪‬ ‫אור עמיר ורגב רפי/ אר בחאקי – קרקע וביטחו בישראל‬ ‫61 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אחיטוב עופר/ נוה לרוח‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אטווד מרגרט/ הלנה מטרויה רוקדת על הדלפק‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אידל משה/ מקובלי של לילה‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אידל שושנה/ אהבת הלוטוס‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אידל שושנה/ ימי כנוריי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אידר דרור/ אלתרמ – בודלר פריס – תל אביב‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אייז אסתר/ אמי תפרה כוכבי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אייטמטוב צינגיס/ גמילה‬‫00.54 ₪‬ ‫00.65 ₪‬ ‫איילו רבקה/ אשה מצמחת בט‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אילו אלי/ עיד הקולות כבר החל‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אילו לאה/ אלי ואנוהו‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אילו אלי/ קריסטל בגדד‬‫00.96 ₪‬ ‫00.68 ₪‬ ‫אילני אשר/ התנקשויות פוליטיות‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫איל איליה ופטרוב ייבגני/ שני עשר כסאות‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אילתי שלו / לחצות את הנהר‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫איסר אריה ש. וזהר מתניה/ והרעב כבד באר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫איקאסה חורחה/ אינדיאני על ההר – סיפור על נחלת דמי‬‫₪‬ ‫00.95‬ ‫₪‬ ‫00.47‬ ‫אית זהר/ מה יש )סדרת כבר(‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫אית ֿאברה חלי/ נופי הבית‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אית ֿפלו מרי / תאנה על ש הסלע‬‫00.36 ₪‬ ‫₪‬ ‫00.97‬ ‫אלֿאערג ואסיני/ ריקוד אחרו‬ ‫אלבו ד )עור (/ שירת מרי –‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אנתולוגיה ביוגרפית על מירי ב ֿשמחו ושירתה‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫אלבחרי דוד/ ג ומאייר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אלבחרי דוד/ צינק‬ ‫ִ‬‫00.62 ₪‬ ‫00.23 ₪‬ ‫אלו יונה/ אי רשעי בעול‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אלטשולר איתי/ אמסור ל יער‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫אלטשולר איתי/ לחצות את המדבר בצעד‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אליאדה מירצה )עור (/ מילו הדתות‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אליאדה מירצה/ המיתוס של השיבה הנצחית‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אליאס מגיד/ נסיכי חא אלספא‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אליוט גורג/ הטחנה על הנהר פלוס ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אליצור יובל/ 13 דמויות ממעצבי דור המדינה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אליצור יובל/ האיו מבפני – החברה הישראלית בצבת החרדי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אליצור יובל/ ישראל והאתגר הגלובלי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אלירז ישראל/ מחברות חור )סדרת כבר(‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫אלכסנדר פ. מתיאס/ השימוש בעצמי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אלמלח איבו / פטל וד‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אל גרוס נורה/ כול כא דיברו שפת סימני‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אלעד איתי/ תב נְ ה ָה‬ ‫ָ ָר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אלפי יוסי/ טביעות אצבע של אמא‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אלפי יוסי/ כמו פרידות – שירי חדשי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אלפסי יצחק/ חמישי צדיקי‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫אלפסי יצחק/ מאורות מעול החסידות‬‫00.25 ₪‬ ‫00.56 ₪‬ ‫אלפסי יצחק/ ממלכת החכמה‬ ‫71 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.24 ₪‬ ‫00.35 ₪‬ ‫אלפסי יצחק/ שרי התורה – מאורות מעול הרבנות‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אלקא ל / יהד תי – מחשבות על היהדות של אינטלקטואל אירופי‬ ‫ֶ‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫אלקדֿלהמ אילנה/ לבדה היא אורגת – קריאה ביצירת נורית זרחי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אלקדֿלהמ אילנה )עורכת(/ זהויות ישראליות‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אלרואי גיל/ השנה אלמד לרקוד‬‫00.05 ₪‬ ‫00.36 ₪‬ ‫אמיכלֿייבי עדה/ האפוקליפסה יוצאת לדר‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אמיר אהר / הסתננות‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אמיר אהר / ושבו העבי לאחר הגש‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אמיר אהר )עור (/ אחרת‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אמיר אהר )עור (/ הספר השחור‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אמיר בטי / כל אשר לי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אנגלו מאיה/ כשמשיות קי בסופת הוריק – מבחר שירי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אנדרי איוו/ העלמה‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אני רביב )מתרג (/ צללי ומכחול – "שירת הערפל" של סי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אנצל מולי ש/ חיו מ השמש‬‫00.68 ₪‬ ‫00.801 ₪‬ ‫אנקורי צבי/ כדקל במדבר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אנקורי צבי/ ערמוני אשתקד‬‫00.75 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫אסולי אביחי/ צווחה ראשונה של תינוק‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אסתר חיה/ אלוה מדבר מבשרי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אסתר חיה/ אקדמות הש – מחברת ראשונה‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אסתר חיה/ מעשה תהו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אסתר חיה/ צפור היכלות‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אסתר חיה/ צרחת ה ֹפי‬ ‫ְִַ ַ ִ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אסתר חיה/ שרפה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אפרת אלישע/ גיאוגרפיה של כיבוש‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ארבאל פרננדו/ בעל בבל | מכתב אהבה‬ ‫ארבל בנימי , טרקל יוס ומנשה סופיה )עורכי (/ בניֿאד וחיות אחרות‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫באספקלריה היסטורית‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ארגוב טלי/ ציפור בודד על גג – עיוני בשירת יאיר ה רבי‬ ‫ארדו אורה/ אתה, אני והמלחמה שהיתה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ארדו אורה/ המוזה והמחשב שלה‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫ארדו אורה/ רומ באר אבותינו‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫אריאל ורד/ זמ עביר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אריאל חנה/ כספר הפתוח‬ ‫אריאלי שאול/ תפסת מרובה לא תפסת – גישות במאבק על‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫גבולותיה של מדינת ישראל‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫אריו חנה/ חותמה של המדינה שבדר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אריק א. ואדלהייט עמוס/ אופציה פואטית 2 משוררי )כרמל | עמדה(‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אריק א. יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/ עמדה 51 – אופציה פואטית‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אריק א. יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/ עמדה 61‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אריק א. יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/ עמדה 71‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אריק א., יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/ עמדה 81‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אריק א., יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/ עמדה 91‬ ‫אריק א., יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫עמדה 02 – ביטאו לספרות 9002 – אוונגרד עברי‬ ‫81 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫אריק א., יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫עמדה 12 – ביטאו לספרות 9002 – אוונגרד עברי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אריק א./ פואמת התאהבות )כרמל | עמדה(‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אריק א./ תר פרוע )כרמל | עמדה(‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ר ָס ר ְי ַלד / לפני שֵרד הלילה ‪Ó‬‬ ‫ֵנ ֶ נ ְ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ארפנבק יני/ סיפור על ילדה זקנה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אשד רחל/ רגש הוא מותרות‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫אשד רחל/ שקופה בחלו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אשל נמרוד )מתרג (/ סיפורי י – השות הסודי ועוד סיפורי‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫אשרי אס / משמאל למונה ליזה‬ ‫ב‬‫00.19 ₪‬ ‫00.411 ₪‬ ‫באבל איסאק/ כל הכתבי : כר ראשו – הסיפורי ‪Ó‬‬ ‫באבל איסאק/‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫כל הכתבי : כר שני – מחזות, תסריטי וסיפורי מ העיזבו ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫באבל איסאק/ כל הכתבי : כר שלישי – מסות, זיכרונות ונאומי ‪Ó‬‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫באייב חס / הנשק: אזמל – סיפורו של רופא צצני תחת אש‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫בארטֿבראונינג אליזבת/ סוניטות מ הפורטוגזית‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫בארנס דזונה/ חורשלילה ‪Ó‬‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בבי מיאהי/ חלי החסידה‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בבלי ד / חלומות והזדמנויות שהוחמצו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫בדיה זוז / טריסט ואיסולד ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫בהטֿרצו נעמי/ מחוללי‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫בוגני אמי/ פגישה ע מחנ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫בוזוול גימס/ חיי סמיואל גונסו ‪Ó‬‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫בוצאטי דינו/ אימה ב"לה סקאלה"‬‫00.99 ₪‬ ‫00.421 ₪‬ ‫בוקאצו גובאני/ דקאמרו ‪Ó‬‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫בוקובסקי צרלס/ עד שהאצבעות יתחילו לדמ‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫בורמ רות/ אהבה בחירוק שיניי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫בזוסטובסקה ינינה/ מחשבות על האושר‬ ‫בזיז אורנא/ הכלי לעול לא יוכלו להכיל את השפע –‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫חייו ויצירתו של דוד שחר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫בזרנו מאיה/ מדרי תיירי בעיר זרה‬‫00.341 ₪‬ ‫00.971 ₪‬ ‫ביאליק חיי נחמ / ק ל ִ ר – ִ ירי פזְמ נ ת לילדי‬ ‫ִ ִָ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ֵ ַ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ביבר יהואש/ אורחי לא קרואי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ביברמ רו / תעלומה שאינה נפתרת תו שעות‬ ‫בייטי מריו/ שתי נובלות –‬‫00.35 ₪‬ ‫00.66 ₪‬ ‫סלו יופי | דמקה סינית )אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫בילסקי רפאלה/ חתולי הרחוב שלי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫בילסקי רפאלה/ מקס האושר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫בכמט יהודה/ מ ט ַ ח ִי‬ ‫ַ‬ ‫ִ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כמ אינג רג/ שנת השלושי ‪Ó‬‬ ‫ַ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כמ אינג רג/ בעיות של היצירה הספרותית בת זמננו‬ ‫ַ‬ ‫אזל‬ ‫בלומנטל אלחנ / בכל דרכ דעהו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫בלומרט רות/ גולי על כוכב זר‬ ‫91 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫בלומרט רות/ מודע מזמ אחר‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫בלזאק אונורה דה/ הכומר מטור‬ ‫בלזאק אונורה דה/ יצירת המופת הנעלמה | הנערה שעיניה זהב |‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אדו קורנליוס ‪Ó‬‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫בלזאק אונורה דה/ פסול די‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ב אליהו נחמה/ פע בירושלי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ב ֿאליעזר איתי/ על אודות יונת‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ב ֿארי אלכס/ ימי סמויי‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫ב ֿאריה יגאל/ האר שהבטיחה‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫ב ֿגלו טאהר/ מוחא השוטה מוחא החכ‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫ב ֿדוד זמיר/ גורדי השחקי מעייני בספר השירה שלי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ב ֿיעקב יששכר/ יש שכר – זכרונותיו של דיפלומט ישראלי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ב יצחק יעקב אלברט/ היסטוריה של מבטי שוני‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ב יצחק ליאורה/ ידיי חולמות מילי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ב יצחק ליאורה/ כרית סביוני‬ ‫ב ישראל מרית ומוסנזו נלק רוני/‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫חפ לב – יסודות תיאטרו הבובות האמנותי )עורכי (‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ב מרדכי יוס עירית/ רגע לפני הבוקר‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ב ֿמשה ב ֿציו / רישומי חור מאמצע קי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ב ֿמשה יקיר/ תנשו עמוק, אתה נרגש )סדרת כבר(‬‫00.25 ₪‬ ‫00.56 ₪‬ ‫ב סימו דניאל/ קס על שפתי מל‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ב עדי שושנה/ שתי קריעות וצעקה‬‫00.24 ₪‬ ‫00.35 ₪‬ ‫ב עמי עודד/ עו"ד מאחורי הגלימה‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ב פורת יוס / שירי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ב ֿצבי הלר יהודית/ מתהלכת על חוט מי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ב ֿשאול משה/ אר קטנה בדרו העיר‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ב שמחו מירי/ אקזיסטנציאליז חרד‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫בנבנישתי מירו )עור (/ הבוקר למחרת‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בנדטו אנטוניו די/ סאמה )אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫בנטוב יהושבע )עורכת(/‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫גופי הקרוע מלבלב – על מחלה ורפואה: מאמרי וקטעי ספרות‬‫00.63 ₪‬ ‫00.54 ₪‬ ‫בסוק עידו/ כהוא זה‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫בסני גורגו/ משקפי הזהב‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫בק יור / אהבת יעקב‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫בק יור / הר העברי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫בק יור / מש הזרע‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫בק יור / ספר הנתיבות‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫בקו יצחק/ דוד פוגל – המשורר כאמ "נסתר"‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫בקו יצחק/ צופה הייתי בעינו של עול‬ ‫אזל‬ ‫בקט סמואל/ ארבע יצירות‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫בקי רינה/ אני ואינ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫בר יוס חמוטל/ הלא‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫בר יוס חמוטל/ לילה, בוקר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫בר יוס חמוטל/ מזו‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫בר יוס חמוטל/ קריאות ושריקות‬ ‫02 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫בר יוס יוס / זה הי הגדול | הזהב של אלקה – מחזות‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ברֿשלו יהודה/ הפואמה הפדגוגית של לובה אליאב‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫בראו אברה צבי/ ע לכוד בצבת‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫ברודל פרנ / הי התיכו‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫ברודסקי עדה )עורכת(/ הליד הגרמני – מהייד עד הינדמית ‪Ó‬‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ברודסקי עדה/ אנקדוטות מוסיקליות‬ ‫אזל‬ ‫ברודסקי עדה/ ריינר מריה רילקה – דרכו של משורר )שני כרכי (‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ברו מרי / ַ ָ ו‬ ‫ֶ‬ ‫ברונובסקי יור , קוזלובסקי מאציי/ סיפורה של פולי –‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מדינה בת אל שני‬ ‫ברונובסקי יור / ביקורת תהיה – רשימות על שירה, פרוזה ומסה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫בספרות העברית‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ברונובסקי יור / החיי וכל קסמ הרע‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ברונובסקי יור / מכתבי מדומי‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫ברזילי יעקב/ אותיות בוכות באש‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ברזילי יעקב/ מחכה לאבי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ברזילי יעקב/ על חלקת בטנ הלבנה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ברזילי יעקב/ קשוב ל ַלי‬ ‫ג‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫ברזלי צבי/ תנועת הבונד בפולי בי שתי מלחמות העול‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫ברֿטל דניאל/ לחיות ע הסכסו‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫ברטה כרמלה דאר/ אסופת רגעי שקפאו‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫ברטה כרמלה דאר/ הסתר פני‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫ברטה כרמלה דאר/ השתיקה הזו‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ברטל שאול/ הפלסטיני מהנכבה לפדאאיו 9491 6591‬‫00.66 ₪‬ ‫00.38 ₪‬ ‫ברינקר מנח / מחשבות ישראליות‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫בריפמ אראלה/ כתמי צבע חמי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫בריקמ זנבייב/ יהודיותו של שפינוזה‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫בר שחר/ עיר אהבה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ברמני אריאל/ לקרוא ולכתוב )אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ברנדוי חיי / בחצרות ירושלי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫ברנדוי חיי / בסוד נגו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ברנדוי חיי / לאור נפט וחמש‬ ‫ָ‬ ‫ברנדוי חיי /‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫מג בעד עד עיר ומלואה – מחקרי במקרא ובספרות עברית‬ ‫ברנט משה/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫ע ככל העמי – לקראת הקמתה של רפובליקה ישראלית‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫ברסו רובר/ הערות על הסינמטוגרא‬ ‫ברק אור , שפר גבריאל )גבי( ואור עמיר )עורכי (/‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫צבא שיש לו מדינה?‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫ברק שלומית/ שמא בגבעתיי‬ ‫ָָ‬‫00.52 ₪‬ ‫00.13 ₪‬ ‫ברשֿרועי מנח / לספר בציו‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ברתנא אורציו / ספרות ופילוסופיה: נקודות מפגש‬‫00.25 ₪‬ ‫00.56 ₪‬ ‫בשביס זינגר יצחק/ השט בגוריי‬‫00.25 ₪‬ ‫00.56 ₪‬ ‫בשביס זינגר יצחק/ חורב קרשב‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫בש רינה/ אישה במראה מודדת תסריטי‬ ‫12 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫בתֿאליעזר חגית/ ה ָ קת ספי ָת צ ִ ָה‬ ‫ַ ַ ְִ נ ִ‬ ‫ג‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫גאמוב גורג וסטנארד ראסל/ העול החדש של מר טומפקינס‬ ‫גאנ אסעד ועזאיזה פייסל )עורכי (/ הא נית לצאת מהמשבר?‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫השלטו המקומי הערבי בישראל בתחילת המאה הֿ12‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫גארב יהונת / יְחידי ה ְ ג ת יִהי ל ֲדרי – עיוני בקבלת המאה העשרי‬ ‫ְ ַעָ ִ‬ ‫ִ ֵ ַ‬ ‫גביעו ליאורה/ בגובה הבט – ההיבטי החברתיי והפוליטיי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫של המטבח הערבי בישראל‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫גוארטני גיימס ד./ כל מה שרצית לדעת על כלכלה וצמיחה‬‫00.07 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫גוברי מיכל/ אמרה ירושלי – מזמורי ושירי )סדרת דבריֿ (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫גוברי מיכל/ מעשה הי – כרוניקת פירוש‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫גוברי נורית/ כתיבת האר – ארצות וערי על מפת הספרות העברית‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫גוברי נורית/ נוסעת אלמונית – שלומית פלאו – חיי ויצירה‬‫00.99 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫גוברי נורית/ קריאת הדורות – ספרות עברית במעגליה – כר ג‬‫00.99 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫גוברי נורית/ קריאת הדורות – ספרות עברית במעגליה – כר ד‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫גוברי פנחס/ היינו כחולמי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫גוברמ איגור/ קרפיו בתו ביוב‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫גודאל מרי / והפרדס כה רחוק‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫גודאל מרי / רק תפילתי לבדה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫גוטליב קמחי כרמל/ הפואטיקה של הבית‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫גוטרמ אלכסנדר/ מהתבוללות ללאומיות‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫גוטרמ אלכסנדר/ פרקי בתולדות יהודי פולי בעת החדשה‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫גוטרמ יעקב )ליקט ער ואייר(/ שירי לד‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫גולד ב ציו / יהודי ויהדות בפולי לפני השואה – פרקי זיכרונות‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫גולדברג ברברה/ הדבר הנורא הקרוי אהבה‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫גולדשטיי אלכסנדר/ היבטי של הזיווג הרוחני‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫גולומב יעקב )עור (/ ניטשה בבתי הקפה של וינה‬ ‫גול ארנו , עזריהו מעוז ודיקמ עמינדב )עורכי (/‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תלֿאביב – חצי יובל: אסופה תיעודית‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫גול גו/ דפי מיומ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫גונ אביגדור/ המצאת הגלגל‬‫00.49 ₪‬ ‫00.811 ₪‬ ‫גונ אהוד/ תה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫גור תמי/ אהבה זה כשהלב קופ כיתה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫גורֿאריה יהודה/ צבעי פרפר – שירי ועוד‬ ‫גורדו עדי )עור (/ ברית שלו והציונות הדוֿלאומית –‬‫₪‬ ‫00.17‬ ‫₪‬ ‫00.98‬ ‫השאלה הערבית כשאלה יהודית‬ ‫גורדי רחל/ מלאכי אינ חולמי :‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫משנתו של אב ערבי – השייח הס פי הגדול ביותר‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫גור עמוס/ והנה ידיעה שנתקבלה זה עתה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ֵייטה ריימונד/ אבי, רומולוס‬ ‫ג‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫גיל חיי / כצל ענ לב‬ ‫גילולה דבורה ויובל עמוס )עורכי (/‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫במות ומס 1 – כתב עת לאמנויות הבמה‬ ‫22 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫גילולה דבורה ויובל עמוס )עורכי (/‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫במות ומס 2 – כתב עת לאמנויות הבמה‬ ‫גילולה דבורה ויובל עמוס )עורכי (/‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫במות ומס 3 – כתב עת לאמנויות הבמה‬ ‫גילולה דבורה ויובל עמוס )עורכי (/‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫במות ומס 4 – כתב עת לאמנויות הבמה‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫גינוסר שלמה/ ברית מילי‬ ‫גינצבורג נטליה/ קשה לאד לדבר על עצמו –‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫שיחות ע נטליה גינצבורג‬ ‫גינצבורג קרלו/ הגבינה והתולעי – עולמו של טוח‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ב המאה הששֿעשרה‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫גלוק רינה/ להקת המחול בתֿשבע – סיפור אישי 4691 0891‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫גלוקסמ אנדרה/ שיח השנאה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫גלוקר יוחנ )עור (/ קתרסיס – כתבֿעת לביקורת‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫גלוקר יוחנ )עור (/ קתרסיס 2 – כתבֿעת לביקורת‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫גלוקר יוחנ )עור (/ קתרסיס 3 – כתבֿעת לביקורת‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫גלוקר יוחנ )עור (/ קתרסיס 4 – כתבֿעת לביקורת‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫גלוקר יוחנ )עור (/ קתרסיס 5 – כתב עת לביקורת‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫גלוקר יוחנ )עור (/ קתרסיס 6 – כתב עת לביקורת‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫גלוקר יוחנ )עור (/ קתרסיס 7 – כתב עת לביקורת‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫גלוקר יוחנ )עור (/ קתרסיס 8 – כתב עת לביקורת‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫גלוקר יוחנ )עור (/ קתרסיס 9 – כתב עת לביקורת‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫גלוקר יוחנ )עור (/ קתרסיס 01 – כתב עת לביקורת‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫גלוקר יוחנ )עור (/ קתרסיס 11 – כתב עת לביקורת‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫גלוקר יוחנ )עור (/ קתרסיס 21 – כתב עת לביקורת‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫גל ָאקי ר ה/ חֵי איסמעיל פריק ָ ָ ה‬ ‫ַ ִ ְִַ ִֶ‬ ‫ַ ַנ ִ ֵ‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫גלעד גאולה/ אהבה בירושלי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫גלעד יובל/ בדידות ישראלית )כרמל | עמדה(‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫גלעד רות/ פינת חיי נסתרת‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫גלפזֿפלר פנינה/ ו לד – יחסי הורי וילדי בסיפור ובחוק המקראי‬ ‫ַ ֶ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫גלפזֿפלר פנינה/ יונה – מסע אל החופש: קריאה חדשה בספר יונה‬ ‫גלפזֿפלר פנינה/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫קול של בגדי – מלבושי במקרא: הא הבגד עושה את האד ?‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫גלקי ֿסמית עליזה/ עונות‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫גלשטיי ֿלייפציג רבקה/ הכרית עליה מונחי פני‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫גמונדה אנטוניו/ א כי כבר מאוחר‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫גנאור שלמה/ בי חוש לאור‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫גפני אלחנ / אשנב לחלומות‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫גרא רו / אושה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫גרא רו / פשרות‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫גראוזה יורי ואלו יפה )מתרגמי (/ ספר התמורות )איֿצינג(‬‫00.26 ₪‬ ‫00.77 ₪‬ ‫גרבי דוד/ בוני שלו‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫גרובמ מיכאיל/ באר שחורה שחורה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫גרובמ מיכאיל/ לווית‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫גרומ רחל ופלג משה/ דמוקרטיה ישראלית‬ ‫32 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫גרומ רחל/ דמוקרטיה ישראלית וערביי ישראל‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫גרוס אורית/ סיפורי מאחורי הגב‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫גרוס אורית/ קליפות שקופות‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫גרוסמ רות/ כשלמדתי לדרו על אור‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫גרי יעקב גפרי/ חזרה אל מרסל פרוסט‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫גרינבאו אלישבע/ לפתע פתאו האדמה‬ ‫גרינבאו אלישבע/ שלושה מחזות –‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫התינוק של ב שטרית; תפוזי ד ; תופרות‬‫00.51 ₪‬ ‫00.91 ₪‬ ‫גרינברג יהושע/ מעשה מחלו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫גרנובסקי יוסי/ אלֿא ְ טא וסיפורי יפואיי אחרי‬ ‫ַ‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫גרנות משה/ שחז רי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫גרפינקל אבי/ זבוב על הפסנתר )סדרת מקומי(‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫גתה יוה וולפגנג/ ייסורי ורתר הצעיר‬ ‫ד‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫דאר ברטה כרמלה/ חות תמוז‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫דבורקינד דב/ עבד כי ימלו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫דביֿגורי ליליא / על נהרות ועל ימי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫דהרי ורד/ קירות שבורי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫דוארטה קרלס/ טריפטי עברי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫דויר הרייט/ אבני לאיברה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫דומינגס קרלוס מריה/ בית הנייר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫דוסטוייבסקי פיודור/ הכפר סטפאנציקובו ותושביו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫דוסטוייבסקי פיודור/ מעשה מגעיל | הבעל הנצחי ‪Ó‬‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫דוסטוייבסקי פיודור/ רשימות חור על רשמי קי | כתבי מ המחתרת‬‫00.99 ₪‬ ‫00.421 ₪‬ ‫דוסטוייבסקי פיודור/ שדי ‪Ó‬‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫דורו גדעו / משטר נשיאותי לישראל‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫דות פליקס/ מאלכסנדריה עד אג מנדלברוט – מסע במדע‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫דידו/ לזכר הזמ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫דידרו דני/ על הנשי וסיפורי קצרי‬ ‫ֶ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫די אריאלה/ ירושלי משחקת מחבואי | אחרי בנימי | זאת הפע‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫דינור שלמה/ עדיאל‬ ‫דיקמ עמינדב )עור ומתרג (/ שירת הכוכבי –‬‫00.78 ₪‬ ‫00.901 ₪‬ ‫אנתולוגיה משירת צרפת במאה הט"ז ‪Ó‬‬ ‫דיראס מרגריט/ לכתוב | מותו של הטייס האנגלי |‬‫00.96 ₪‬ ‫00.68 ₪‬ ‫שבי הקס של לול ו. שטיי | סג הקונסול‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫דישו יהודית/ אישה טובה אישה רעה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫דנהֿפרוכטר רחל/ יופיו המכאיב של הבוקר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫דניאל זא / האיש הזר שדומה לי – שיחות ע מרטי דה ראבודי‬‫00.07 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫דסקל מרסלו/ משב הרוח‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫דער נסתר/ מעשיות בחרוזי )ספריית חוליות 2(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫דער נסתר/ מאוצר סיפורי הנסתר )ספריית חוליות 3( ‪Ó‬‬‫00.66 ₪‬ ‫00.28 ₪‬ ‫דפו דניאל/ מול פלנדרס ‪Ó‬‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫דפו דניאל/ רובינזו קרוזו‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫דפני אמו / פרחי סגולות ואגדות‬ ‫42 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫דקארט ר ֶה/ מאמר על המתודה‬ ‫נ‬ ‫ֶ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫דרור איתי/ כוכבי מעל גני )כרמל | עמדה(‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫דרור יחזקאל/ איגרת למנהיג יהודיֿציוני ישראלי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫דריגס יהודית/ שעת הסדקי‬‫00.03 ₪‬ ‫00.73 ₪‬ ‫דריקרמ יעקב/ תמימי דר‬ ‫ה‬‫00.111 ₪‬ ‫00.931 ₪‬ ‫האוזינחה יוהא / סתיו ימיֿהביניי ‪Ó‬‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫האו וילהל / השיירה וסיפורי אחרי ‪Ó‬‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫האופטמ גרהארט/ הכופר מסואנה‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫האל אד דה לה/ מחזה הפיות‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הארדי תומס/ גוד האלמוני‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הוברמ אידה/ ָ‬‫00.26 ₪‬ ‫00.77 ₪‬ ‫הוגו ויקטור/ יומו האחרו של נידו למוות | קלוד ֶה‬ ‫ג‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הויסמנס זוריסֿקרל/ להפ ‪Ó‬‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫הולצמ אבנר/ אהבות ציו – פני בספרות העברית החדשה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הולצמ אבנר/ הספר והחיי – מסות על מיכה יוס ברדיצבסקי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫הוס אברה / עכשיו, אז‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫הופמ גרט/ פרופסור ליכטנברג מאוהב‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הופרט הילדה/ דוקטור ורוניקה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הופרט שמואל תומס/ החאג והמהנדס – בצל הצפצפה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הופרט שמואל תומס/ סבא מרח כאנפה‬ ‫הופרט שמואל תומס/ קודקודֿאש – במחיצתו של המשורר‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫אורי צבי גרינברג‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫הורלימ תומס/ בית הג‬ ‫ַ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הורלימ תומס/ העלמה שטארק‬ ‫ַ‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫הור יהודה/ מדרגות‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫הור יהודה/ רסיסי מידע‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הור יהודה/ רצי המי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הותור נתניאל/ אות השני‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫היילברונר עודד/ אנגליה חולמת – הביטלס, אנגליה ושנות השישי‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫הילמ משה/ החוקה המושלמת בשיטת קאנט‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫היני שיימוס/ סטייש איילנד‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫הירש יוס / יוס הירש, אלבו‬ ‫הירשברג יהואש ושמואלי הרצל/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אלכסנדר אוריה בוסקובי – חייו, יצירתו והגותו‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫הלוי שולמית חוה/ אות הבל‬ ‫הלחמי יוס / רוח רעננה –‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫פרשת הסרט הציוני הראשו באר ֿישראל 9981 2091‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הס אמירה/ יובל‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הראב אלו / אהיה אשר אהיה – מדרש פליאה לשואל מה להיות אד‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫הראל יהודה/ להפריט – פ ֵדה מהמאה העשרי , מבט מחצר הקיבו‬ ‫ר‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫הראל מרגרט/ הדר להודו‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הרברט זביגנייב/ ברברי בג‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫הרברט זביגנייב/ טבע דומ ע רס‬ ‫52 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫הרגיל דורי/ בעל החלומות )כרמל | עמדה(‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫הרד דוד/ ממונטווידאו לירושלי‬‫00.64 ₪‬ ‫00.75 ₪‬ ‫הרמ ח / הצצה לשלווה אחרת‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫הרניק רעיה/ גוני‬‫00.23 ₪‬ ‫00.04 ₪‬ ‫הרפז דבורה ושביט יעקב/ בלשו פשוטה )יסודות הפועל והש (‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הרפז דבורה ושביט יעקב/ בלשו פשוטה )קוב משימות(‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הרצפלד סמדר/ אלהי זה לא אני‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הרשב בנימי )עור ומתרג (/ שירת היחיד בניוֿיורק‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הרשב בנימי )עור (/ מאניפסטי של מודרניז‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הרשב בנימי / אמנות השירה‬‫00.66 ₪‬ ‫00.38 ₪‬ ‫הרשב בנימי / התרבות האחרת – יידיש והשיח היהודי‬ ‫הרשב בנימי / לשו בימי מהפכה –‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫המהפכה היהודית המודרנית ותחיית הלשו העברית‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫הרשב בנימי / משקל וריתמוס בשירה העברית החדשה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הרשב בנימי / שדה ומסגרת‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫הרשקו מירה/ שריר אהבה‬ ‫ו‬ ‫אזל‬ ‫ואלרי פול/ אופאלינוס או האדריכל ‪Ó‬‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫ואסאלי סבסטיאנו/ הברבור‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫וויליאמס קרלוס וויליא / העול מצטמצ לתמונה מוכרת‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫וידר שאול/ עושי לזמ מקו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ויטמ וולט/ שירת עצמי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫וייטהילֿבש רוברט/ אחרי השתיקה‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫וייל סימו / הכובד והחסד ‪Ó‬‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫ויילד אוסקר/ הנסי המאושר ומעשיות אחרות‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ויילד אוסקר/ חטאו של לורד ארתור סביל וסיפורי אחרי‬ ‫ֶ‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫וייצנר קובי/ אב גבירול פינת הירקו וסיפורי אחרי‬‫00.63 ₪‬ ‫00.54 ₪‬ ‫וינפלד אשר/ מלימאנוב לנתניה‬ ‫וינפלד דוד ווייכרט רפי )עורכי ומתרגמי (/ אחרי מהפכות רבות –‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מבחר מ השירה הפולנית שאחרי 5491‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫וינקלר מנפרד/ ספירה לאחור‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫וינר יוליה/ על כס על זקנה על מוות וכו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ויסבורט דניאל/ ארצכלב‬ ‫ויסטרי רוברט ס/ מעבדה להרס העול –‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫גרמני ויהודי במרכז אירופה‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫ויסמ דורית/ איפה פגשת את הסרט ?‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ויסמ דורית/ תוצאה חיובית‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ויסמ נוע / סו ֶטות, פואמות, ושירי אהבה‬ ‫נ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫וירצברג בני/ מגיא ההריגה לשער הגיא‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ולטי יודורה/ אהבה ראשונה ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ול נעמי/ הגדרת הצמחי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ו ְנט ָה י ס / א על ֶ בל ח ְ מל‬ ‫ֶ ר ֵ ִ ַ ֶ ַ ַ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫וסרמ נת / שנתיי )סדרת כבר(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫וקסלר פיליפ/ החברה המיסטית: חזו חברתי מתפתח‬ ‫62 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.98 ₪‬ ‫00.111 ₪‬ ‫ורגיליוס מרו פובליוס/ אינאיס‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫ורדי יואב/ אומרי שירה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ורדי יואב /אלמוגי הזמ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ורהלסט דימיטרי/ מלו פרובלמט‬‫00.05 ₪‬ ‫00.36 ₪‬ ‫ורטה יור / בעל בית‬‫00.76‬ ‫00.48‬ ‫ֶרל פול/ 76 שירי ‪Ó‬‬‫ו ֶ‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫ורניק אורי/ אני קהלת‬ ‫ז‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫זהבי לאה/ אשה צוחקת לבד‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫זהבי לאה/ דרימינג.‪doc‬‬‫00.34‬ ‫00.45‬ ‫זהרי מנח / איוב וקהלת – עיוני והגיונות‬‫00.14 ₪‬ ‫00.15 ₪‬ ‫זהרי מנח / במקרא ובעולמו – פרקי עיו ומסה‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / גניזה וספר‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / דברי משה הדרש ופיוטי אלעזר הקלירי בפירושי רש"י‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / הבנייני הסבילי‬ ‫זהרי מנח / הכזרי , התגיירות וקורותיה‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫בספרות ההיסטוריוגרפיה העברית‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / המקור המוחלט ושימושיו בפרקי סיפורת עברית‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / המקור המוחלט ושימושיו בשפה העברית‬ ‫זהרי מנח / ואהבת לרע כמו – המושג אהבה, שימושיו ושגירותו‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫בכתבי המקרא‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫זהרי מנח / יציאת מצרי – דמותה ומקומה בכתבי המקרא‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫זהרי מנח / מדקדקי וחיבוריה בפירושי רש"י‬‫00.14 ₪‬ ‫00.15 ₪‬ ‫זהרי מנח / מושג ודמות במקרא‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫זהרי מנח / מעגלי מקרא וספרות – בחינות ומסות‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / נתיבות בשירה המקראית‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫זהרי מנח / סוגיות ותכני במקרא – עיוני ובחינות‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / ספר ירמיהו – דרכי בהוראתו‬ ‫זהרי מנח / עול חסד יבנה –‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫המושגי "חסד" ו"חסיד", שימושיה ושגירות בכתבי המקרא‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / עיוני לשו ותולדה‬‫00.14 ₪‬ ‫00.15 ₪‬ ‫זהרי מנח / עיוני מקרא – בחינות ומסות‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / עיוני ספרות ותולדה – מסות ובחינות‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / עיוני תולדה ושירה – בחינות ומסות‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / עלי מקרא‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫זהרי מנח / פרקי איוב – עיוני ובחינות‬‫00.14 ₪‬ ‫00.15 ₪‬ ‫זהרי מנח / פרקי לשו‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / פרקי מזמור ועלילה‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / פרקי מקרא‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / פרקי סופר וספר‬ ‫זהרי מנח / צדק צדק תרדו –‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫המושג "צדק" שימושיו ושגירותו בכתבי המקרא‬ ‫זהרי מנח / ראשית חכמה ק ֵה חכמה –‬ ‫ְנ‬‫00.63 ₪‬ ‫00.54 ₪‬ ‫המושגי "חכמה" ו"חכ ", שימושיה ושגירות בכתבי המקרא‬ ‫72 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / שיכולי אותיות וכפלי צורות בשפה העברית‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫זהרי מנח / שמות עצ כפלי מי בשפה העברית‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫זודיסה נונו/ הרהורי על הריסות‬‫00.47 ₪‬ ‫00.39 ₪‬ ‫זולה אמיל/ ג ֿעד לאישה ‪Ó‬‬ ‫ָ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫זולה אמיל/ המשיסה ‪Ó‬‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫זוסמ מאיר/ אהבתי את ברלי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫זוסמ מאיר/ בנימי הטוב ובנימי הרע‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫זוסקי ֿפרלמ אלה/ מסעות בנימי זוסקי‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫זיו רבקה/ עזיבה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫זימר אילנה/ אלבו תמונות‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫זינדר אריאל/ אוניות תרשיש‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫ז נת )עור (/ אגרא 3‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫זכריה תמר/ השאר מלא אור שמש‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫זמיאטי ייבגני/ סיפור על הדבר החשוב ביותר ועוד סיפורי‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫זמיר שלמה/ כנפי השחר – שירי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫זמר אילנה/ ביקור בג חיות‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫זמר איתי/ מה, אתה ילד?‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫זנדנבנק שמעו / הקול הוא האחר‬‫00.66 ₪‬ ‫זרחי ישראל/ הנפט זור לי ֿהתיכו , וקוד : מלו אורחי )כרמל | עמדה( 00.28 ₪‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫זרחי נורית/ עשב הזמ )סדרת כבר(‬ ‫ח‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫חביו שלומית/ .‪C.V‬‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫חבר יעל/ המבו מאר תות‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫חבר יעל/ על אחת כמה וכמה‬ ‫חגבי יניב/ לשו , העדר, משחק –‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫יהדות וסופרֿסטרוקטורליז בפואטיקה של ש"י עגנו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫חובב אברה )אברמי(/ מאוד עצוב להיות אוטיסט‬ ‫חובב ימימה/ עלמות אהבו – חיי הדת והרוח של נשי‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫בחברה האשכנזית בראשית העת החדשה‬ ‫חובב מאיר וגיטלמ פסח )עורכי (/ מבידול לשילוב –‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫התמודדות ע מוגבלויות בקהילה‬ ‫חובב מאיר, שחורי מלי וב דוד שרה/‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫טיפול בעברייני מי בישראל )עורכי (‬ ‫חובב מאיר, מהל חיי וגול מרי )עורכי (/ מסיכו לסיכוי –‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫התערבויות טיפוליות בנוער עובר חוק ובצעירי במצוקה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫חו חגית/ המראות‬ ‫ַ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫חו חגית/ קדיש וקדשה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫חיי אברה / ייחוד והשתלבות‬‫00.07 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫חימ ֶס ח ָמ / ְ לטר וא ִני‬ ‫ָ ֶ ֲַ‬ ‫ר‬ ‫ִ ֵנ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫חמיאל חיי / בעודי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫חסקי שלומי/ האקדמיה ללשו מגומגמת )כרמל | עמדה(‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫חקק צבי/ ושוב הסתיו‬ ‫ט‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫טואג חנה/ עלי של חסה‬ ‫82 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫טובי טל/ גרילה והמלחמה נגדה – מורשתו הצבאית של מאו‬‫00.301 ₪‬ ‫00.921 ₪‬ ‫טוד אוליביה/ אלבר קאמי – חייו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫טווי מארק/ רצח, תעלומה וחתונה‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫טוזי ברונו/ ארתור רובינשטיי – חיי למע המוסיקה‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫טולסטוי לב/ הא אדמה מרובה נחוצה לאד וסיפורי אחרי ‪Ó‬‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫טולסטוי לב/ חאגי מוראט ‪Ó‬‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫טורגה מיגל/ חיות‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫טורקה סירקה/ מהר, לבד ועכשיו‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫טורקה סירקה/ עמוק בלב היער‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫טילר גילי/ צלקות‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫טיקה אווה/ טבילת הדרקו‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫טיקה אווה/ שיבת הב‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫טל הדסה/ שיר ערש לתינוק שכמעט‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫טל יוס / עד יוס – זיכרונות, הרהורי , סיכומי‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫טלֿברו כרמלה/ בוקר מתנה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫טפדרו ִ יה/ שיר טריטוריה – ציורי ירושלמיי‬ ‫ַ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫טרסֿצוקרמ רחל/ מעול האמנות‬ ‫י‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫יאקובס רול / בצפונו של כדור העול‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫יאירי דליה/ בואו ימי מפויסי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫יאירי דליה/ תזמורת בגו יחיד‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫יאסי כאתב/ נגמה‬‫00.54 ₪‬ ‫00.65 ₪‬ ‫יבנה יובל/ סיפורי אמריקאיי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫יגיל ר / אני ואפסי )כרמל | עמדה(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/ עמדה 41 – ביטאו לספרות‬‫00.63 ₪‬ ‫00.54 ₪‬ ‫יגר דבורה/ אגדות יפ‬‫00.63 ₪‬ ‫00.54 ₪‬ ‫יגר משה/ טרולי ובני אד – סיפורי ע ואגדות שוודיי‬‫00.23 ₪‬ ‫00.04 ₪‬ ‫יגר משה/ מי הגיבור מכל – סיפורי ע ואגדות אינדיאניות‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ידידה/ רושמת שתיקה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫יהלו יוס / ליבבתיני – מחברות אוהבי מימיֿהביניי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫יואנו יורגוס/ לכבוד הכבוד‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫יוכל חיטי רונית/ ספר מבחר המראות‬‫00.721 ₪‬ ‫00.951 ₪‬ ‫יוס ב מתתיהו / תולדות מלחמת היהודי ברומאי ‪Ó‬‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫יוקד איילה/ עמק התפוחי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫יחזקאל יוס / הנחלמי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫יחזקאלֿשקד עזרא/ הקמע של ד"ר מדל‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫ימגוצי סאישי/ שמש קפואה – אסופת שירי האיקו מודרניי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫ינאי נת / מרכבת זהב‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫יסני סרגי/ מכתב לאמא‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫יעקבי גד/ פגישות במסלול חיי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫יפה/ ְ אב ה ַ יִת‬ ‫ֵ ַ‬ ‫ָָ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫יפה/ ְ תמי על ה ְ ח ק‬ ‫ִָ ַ ַ‬ ‫ָָ‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫ישי אורציו / לשתוק ע פרננדו‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ישי אורציו / סגורה לרגל שיפוצי‬ ‫92 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ישי יעל/ בי גיוס לפיוס‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ישראלי צבי/ אדוני היושבֿראש, כנסת במשבר‬ ‫כ‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫כג אליעזר )עור (/ צפו ב‬‫00.84 ₪‬ ‫00.06 ₪‬ ‫כג אליעזר )עור (/ צפו ג‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫כג אליעזר/ פעמו סדוק‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫כדורי אלי/ דמוקרטיה והתרבות הפוליטית הערבית‬‫00.54 ₪‬ ‫00.65 ₪‬ ‫כדורי שלמה/ בגדאד, ניוֿיורק, תלֿאביב‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫כה אית / באר שבע – העיר הרביעית‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫כה אלמגור רפאל/ מסעות‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כה ארז/ ההייֿטק הישראלי‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫כה דורו ב./ יש ל משהו לקרוא?‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫כה דני וקבישצר יורי/ הצייר על הירח‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫כה דני/ שפת פרדות‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫כה דרור/ הילד שגנב הר‬‫00.03 ₪‬ ‫00.73 ₪‬ ‫כה יואל/ אתה יודע מה קרה בהאג?‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫כה יונה/ בגרבה לא תיקנו גגות‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫כה יונה/ עלייה ללא ירידה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫כה נחו / אתרי וחכמי בגול ובבש בתקופת המשנה והתלמוד‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫כה שמואל/ הנשי של עשר בבוקר‬‫00.24 ₪‬ ‫00.35 ₪‬ ‫כה שמואל/ לשמור את הזיעה קרוב לגו‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כה ֿמירו נילי/ הוראת שעה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫כהנסקי ענבל/ פראי היו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫כוליֿחזו פנינה / תבשיל קארי בתשעה תבליני‬ ‫אזל‬ ‫כלפו שלו פוני/ שערי ספרו‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫כסי ארז )עור (/ לחלק את האר‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫כספי אסתר/ מחוג של צל‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כ דניאל/ כשסבא גלש לפינלנד‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫כ מנח / בשבילי התקווה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫כ קציעה/ שמלה דקה, לבנה‬ ‫ל‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫לאופר שלמה/ יופיו של קואזימודו‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫לאופר שלמה )עור (/ כרמל שבו 1‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫לאופר שלמה )עור (/ כרמל 2‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫לאופר שלמה )עור (/ כרמל 3 4‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫לאופר שלמה )עור (/ כרמל 5 6‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫לאופר שלמה )עור (/ כרמל 7‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫לאופר שלמה )עור (/ כרמל 8‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫לאופר שלמה )עור (/ כרמל 9‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫לאופר שלמה )עור (/ כרמל 01‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫לאופר שלמה )עור (/ כרמל 11‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫לאופר שלמה )עור (/ כרמל 21‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫לאופר שלמה )עור (/ כרמל 31‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫לאופר שלמה )עור (/ כרמל 41‬ ‫03 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫לאופר שלמה )עור (/ כרמל 51‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫לאופר שלמה/ מדגסקר‬ ‫אזל‬ ‫לאור ער / בשבילי האתמול‬ ‫אזל‬ ‫לאור ער / עמוד ענ עמוד אש‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫לבֿבור עדנה/ יו‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫ל ר אד / עיר התפוזי – ערבי ויהודי ביפו‬ ‫ֶ‬ ‫לבל אודי/ הדר אל הפנתיאו –‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫אצ"ל, לח"י וגבולות הזיכרו הישראלי‬ ‫לבל אודי ומשגב חיי )עורכי (/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫בצל ההתנתקות – דיאלוג אסטרטגי במשבר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫לביא בצלאל/ הזהב השחור באר ישראל‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫לבנו אברה / ויהי בימי שאול, בית שאול המל‬ ‫לבקובי רבקה/ שני בתי לחלו – ילד ת ואימה ת‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בקיבו – שלושה דורות‬ ‫לבררו מריו/ טרילוגיה לא רצונית – המקו | העיר | פריז/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫)אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫להב אבנר/ בי עונג למוות – קריאה פסיכואנליטית בסיפורי קפקא‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫להב ר / היכלות בשמיי‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫להבֿרדלמסר תמיר/ גילוי נאות )סדרת כבר(‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫להבֿרדלמסר תמיר/ יא מוסטפה יא מוסטפה‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫להבֿרדלמסר תמיר/ י"ד שירי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫לוי בני וסארטר זא פול/ תקווה עכשיו – השיחות מֿ0891‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫לוי יגיל/ מצבא הע לצבא הפריפריות‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫לוינשטיי ורד/ מה שממלא את הפה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫לוית אבי/ חיי נצחיי – בי אתיקה לקוגניציה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫לוית דוד/ נרקיס בפירנצה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫לונדו גק/ עקב הברזל‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫לופו גדי/ בני האלמוות‬‫00.35 ₪‬ ‫00.66 ₪‬ ‫לופו גדי/ נשיקת הנחש‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫לורברבוי מנח / בכפר הזה‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫לורברבוי מנח / ואחר האש‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫לורברבוי מנח / מגעי מראות‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫לורנס ד"ה/ השועל | הבתולה והצועני‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫לורנס מרגרט/ מלא האב‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫לורקה פדריקו גרסיה/ דו כריסטובל וסניוריטה רוסיטה‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫לורקה פדריקו גרסיה/ דו פרלימפלי ואהבתו לבליסה בג ביתו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫לורקה פדריקו גרסיה/ המשורר אומר את האמת ‪Ó‬‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫לורקה פדריקו גרסיה/ משורר בניו יורק‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫לזר ארנולד/ עבר בדוי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫לזר ד / התבוננות‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫לחמ ליל / קראת‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫לויֿירו מיה/ הי ידע‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫לי רנה/ ... והי אנה יל ?‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫לי רנה/ שירי ערער‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ליאופרדי גאקומו/ כתבי בפרוזה ‪Ó‬‬ ‫13 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫לי י ַהיר/ מח לה ֶפ – ִ ירי מה ַ חלקהֿה ְ ג ָה‬ ‫ִ ֵַ ְ ָָ ַ ר‬ ‫ֶ‬ ‫ִ נִ‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫ליבס יהודה/ עלילות אלהי – המיתוס היהודי – מסות ומחקרי‬‫00.99 ₪‬ ‫00.421 ₪‬ ‫ליבק אלכס/ האר שלנו – אלבו תמונות‬‫00.111 ₪‬ ‫00.931 ₪‬ ‫ליבק אלכס/ ישראל: המאה העשרי ואחת‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫ליטבסקי צביה/ הירוק בדרכו אל הירוק‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ליטבסקי צביה/ לקיר אחד קראתי בית )סדרת כבר(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫לייטו אירווינג/ תמיד על ס דמעות‬ ‫ליכט חיי / בעבותות השכול – עיוני בעשרה סיפורי אגדה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫על השכול בעולמ של חכמי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫לימסארס חוליו/ הגש הצהוב‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫לימסארס חוליו/ זיכרו השלג‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫לימסארס חוליו/ ירח של זאבי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫לימסארס חוליו/ קטעי מסרט איל‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫לינדגר טורני/ מתיקות‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫לינ אינ / כ ֿדבש | שחורי‬ ‫ֵ ֵ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫לסינג גוטהולד אפרי / נת החכ‬ ‫לפידוס רינה/ ְ נ ת לב ֶה בזע החמסי –‬ ‫ִ ְנ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הספרות העברית וזיקותיה לספרות הרוסית כר ראשו‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫לפידות כנרת/ על הנהרות על היאורי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫לש גיורא/ הסוסי האחרוני בתל אביב‬ ‫מ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מאיר מיכאל/ צמיחת היהודי המודרני‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מאירי גלעד/ המשרד לסיפורי הציבור‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫מאירי גלעד/ זעזועי בגלי‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫מאירי גלעד/ פגני אורגני‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫מאנגר איציק/ משירי טווס הזהב‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מאק חננאל/ מראשית לבראשית רבה‬ ‫מגד ברו / בי נצרות ליהדות –‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫דרכ ביהדות של אנוסי ספרד החדשה במאה הט"ז‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מגל חסיה/ מראה וחלימה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מגל חסיה/ ע ָנִ י‬ ‫ג‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מדיני יעל/ ג עד על הגבול‬ ‫מהל חיי , חובב מאיר וגול מרי )עורכי (/‬‫00.011 ₪‬ ‫00.831 ₪‬ ‫התמכרויות, אלימות ועבירות מי – טיפול לאור החוק‬‫00.94 ₪‬ ‫00.16 ₪‬ ‫מוקדי עמוס/ חיי נביא, טרילוגיה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מוקדי עמוס/ פשוט, לחיות‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫מוקה טימו ק/ היונה והפרג‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מוקה טימו ק/ השיר על ילדי סיביר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מור אמתי/ הצאנס האחרו – מסע התאבדות‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מורביה אלברטו/ אגוסטינו‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מורביה אלברטו/ איֿציות ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מורביה אלברטו/ האדישי ‪Ó‬‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מורג אריה/ מסע בהודו שלי‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫מורגנשטר כריסטיא / שירי גרדו‬ ‫23 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫מזור יוס / חקלאי יהודי בגולה – ההתיישבות החקלאית היהודית‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫בבסרביה )7381 1491( והשתקפותה בכתבי ש"ל בלנק‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫מזרחי שי/ ציו‬ ‫מזרחי שלמה ומידני אס / מדיניות ציבורית בי חברה למשפט –‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בית המשפט העליו , השתתפות פוליטית ועיצוב מדיניות‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מיטל אורית/ שירי ברירה‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫מיטל יור / שלו שבור‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מיַאס חוא חוסה/ אל תצי מתחת למיטה‬ ‫ִ י‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מיירניק גוסטב/ הגול‬‫00.62 ₪‬ ‫00.23 ₪‬ ‫מיכאלי אורי/ לידה קלה – ספר הדרכה לאשה ההרה‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מיכל/ פריחת המוות‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫מיכל/ קונכיות העצב‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מילי פסח/ לא בניתי חומה‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מילר הנרי/ הענק ממארוסי‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫מישר יור / ִ דמ ת – רעיו השוויו מעזרא עד ניטשה‬ ‫ְ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מלאכיֿקרול תרז/ בי המילי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫מלכי מכבית/ מסע הבתי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מלכי מכבית/ ח ר, לב ְוד‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫מלמד משה/ קס הימי שחלפו‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מלצר יור / האיש שנקבר פעמיי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ממי אלבר/ דיוק הנכבש ולפני כ דיוק הכובש‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ממי אלבר/ הגזענות‬ ‫מ ניר )עור (/ והאנגלי אז באר – עיוני בפ הביטחוני של תקופת‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫המנדט הבריטי באר ישראל. עלי זית וחרב כר ט(‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫מנדלי מוכר ספרי / הברנש הקט )ספריית חוליות 1(‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מנסור מאירה/ אלגיה לנחש‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מעי שגיא/ המו‬ ‫מרדכי ב./ שואל כאד ועונה כיהודי –‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מבחר שירי : 1391 4791 )כרמל | עמדה(‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מרו חגי/ אהובתי החדשה‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫מרטיני קרלו מריה/ לקראת ירושלי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מרי ויו/ החבל‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מרי רבקה/ אבי ציווני לא למות‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫מרי רבקה/ אמר החוקר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מרי רבקה/ באי בימי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מרי רבקה/ בחילופי – תמונות מאלבו המציאות המתחמקת‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מרי רבקה/ בעל הנס ועוד עוברי אורח‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מרי רבקה/ מקו , נמר‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מרי רבקה/ מקרוב היה המזרח‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫מרי רבקה/ נח היהודי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫מרי רבקה/ נפל דבר‬ ‫מרינברג אביתר/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫קתוליות עכשיו – מבוא להבנת הכנסייה הקתולית בת ימינו‬ ‫33 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫נ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫נאמ נפתלי/ והרוח באותיות‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫נבות אמנו / מקראות ישראל )כרמל | עמדה(‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫נגאל גדליה/ מלקטי הסיפור החסידי‬‫00.68 ₪‬ ‫00.801 ₪‬ ‫נוואר מרגריט דה/ ה טמרו ‪Ó‬‬ ‫ֶ ֶַ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫נורדהאוס גי / קופי החרסינה של משה מנדלסו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫נחושת ד / ערמת הזמ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫נטע ישראל/ צפו | דרו | מערב‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫נייגר פליישמ מרי / מלי במרחב חזותי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫ניצ שלמה/ להיות עד‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫ניצ שלמה/ מהמגירה השלישית‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫ניצ שלמה/ צמחתי להיות לפני‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ניראל חיי / חרדי מול שואה‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫נצר רות/ אשה – שירי ורישומי‬ ‫נצר רות/ השל ושברו – מיתוס, ספרות, שירה – כינוס מאמרי ממבט‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫פסיכולוגיית המעמקי של יונג‬‫00.85 ₪‬ ‫00.37 ₪‬ ‫נצר רות/ עקבות‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫נצר רות/ קדיש לאבא‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫נצר רות/ שחרית‬ ‫ס‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫סאֿקרנירו מריו דה/ הווידוי של לוסיו‬‫00.66 ₪‬ ‫00.28 ₪‬ ‫סאמט גדעו / להרוס את נדב‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫סארטר זא ֿפול/ האקסיסטנציאליז הוא הומניז‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫סבבו איטאלו/ זִ קנה ‪Ó‬‬ ‫ֶ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫סבבו איטאלו/ מסע סנטימנטלי קצר‬ ‫ֶ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫סבבו איטאלו/ תודעתו של זנו ‪Ó‬‬ ‫ֶ‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫סד צבי/ בשר מבשרנו – ישוע מנצרת בהגות הציונית‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫סדקובה אולגה/ מזמורי ישני‬‫000.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫ס ְ ל ז / המבט השני – נוסעי וברבארי בספרות‬ ‫ֶ ָ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫סובר אריה/ ה מור – בדרכו של האד הצוחק‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫סוויפט גונת / מבחר כתבי ‪Ó‬‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫סולוביוב ולדימיר/ משמעות האהבה‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫סופר בנימי / ציוויליזצית היהודי על תהפוכותיה‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫סופר יעקב/ סיפורי יעקב‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫סוצקבר אברה / כינ ס ד מי ת – מבחר שירי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫סטנדאל/ לוסיי לוו ‪Ó‬‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫סטנדאל/ מנזר פרמה ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫סטפניאק מרי הל / הטורקי ואמא שלי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫סטרלי אמנו / שח‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫סטריזובר אורי/ רחל, בנ מ חק‬ ‫ֵ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫סיגד ר / שער העול‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫סייקינ ראיה/ האי‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫סילברמ אורנה/ שוברת קרח‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫סימו אריה/ דרכי ותהיות‬ ‫43 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫סימו סימו / הכוח המוזר של חיי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫סיקרו משה/ דמוגרפיה – אוכלוסיית ישראל – מאפייני ומגמות‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫סליגסו אסתר/ גלעי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫סלע יורי/ שאמות. שאינני יודע מתי. שאינני זוכר.‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫סלעֿסלדינגר אליהו/ שבע שני אח ֵי‬ ‫ר‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫סמט משה/ החדש אסור מ התורה – פרקי בתולדות האורתודוקסיה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫סמט משה/ משה מונטיפיורי האיש והאגדה‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫סמל זאק/ איֿהאלימות, כפי שהסברתי לבנותי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫סנדרר בלז/ מורבזי ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫סנטֿאקזופרי קונסואלו דה/ זכרונות הוורד‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫סער דבי/ תופרת מלי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫סער רות/ בנשימה זו‬‫00.061 ₪‬ ‫00.002 ₪‬ ‫סערי רמי/ מילות היחס המלטזיות‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫ס אר ֶה/ אבק אד‬ ‫ֵ ֶ ְנ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ספטי חיי / דו"ח על יתרת הנפש‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ספטי חיי / הזמ קורס, נית )מחזור השירי "קיצור תולדות הזמ "(‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ספ רקה/ ג כ סיפור‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ספרנסקי רידיגר/ ניטשה – חיי הגות‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫סרוונטס מיגל דה/ חמש נובלות אקזמפלריות‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫סרוונטס מיגל דה/ סיפור התלאות של פרסילס וסיחיסמונדה ‪Ó‬‬‫00.07 ₪‬ ‫00.78 ₪‬ ‫סרנגה כרמלה/ מלח בחומות‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫סרקס חווייר/ חיילי סלמיס‬ ‫ע‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫עבאדי יוסי/ שליח צחור דיוק‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫עבאדי מוסא/ המלכה והסופר‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫עד יוס / הטורקי נסוגי מעי גני‬‫00.45 ₪‬ ‫00.76 ₪‬ ‫עד יוס / מחשבות שלו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫עומר נולי ושביט תמר/ הקו שהתאהב בתרנגולת‬ ‫עינת תומר ועמלה )עורכי (/‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫קולות מהכלא – אנתולוגיה של יצירות אסירי‬‫00.63 ₪‬ ‫00.54 ₪‬ ‫עמי זיו/ תדר פרטי בהחלט‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫עמיאל עירית/ צרובי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫עמיר גולי/ מילי באות והולכות‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫עמירב משה )עור (/ אדוני ראש הממשלה – ירושלי‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫עמירב משה/ סינדרו ירושלי – אי קרסה המדיניות לאיחוד ירושלי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫עמית פנינה/ קול ובראשית‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫עמית פנינה/ קשר חו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫ענברי פנחס/ האופציה הפלסטינית‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫עצבה יהודה/ סיפור טוב – זה כל הסיפור: מדרי למספרי סיפורי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫עצמו אריאלה/ שכפול השכחה – מבט פוסטֿסטרוקטורליסטי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫עצמו צבי/ קורטקסט‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫עקביא מרי / בארצו של יאנוש קורצאק‬‫00.64 ₪‬ ‫00.75 ₪‬ ‫עקרוני אביב )מתרג (/ גלקסיה – מבחר תרגומי משירת העול‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫ערמוני אורה/ במדבר דברי‬ ‫53 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ערמוני אורה/ עוברת אֹרח‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫ערפלי בעז/ שורת המורדי – מחקרי בספרות העברית החדשה‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫עתידה/ הדרי שהאפירו‬ ‫פ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫פאס סנל/ תותי ושוקולד‬ ‫אס ס חוליו ואביטוב ירו )עורכי (/‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ירושלי של האנדי – אקוודורי כותבי על ישראל‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫פאפ קארוי/ עזראל‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫פאפאתנסופולו מיירה/ נשיקת הבוגד‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫פדהצור עמי/ הדמוקרטיה המתגוננת בישראל‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫פדימ / השד תופס אות ואתה נופל‬ ‫ֵ‬ ‫ַ‬ ‫פוגוויל רודולפו/ ארמדילי – תמונות מקרב תתֿקרקעי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫)אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫פוגלמ נעמי/ אהבה חלומה – שירי , יידיש מול עברית‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫פוגלמ ֿגולדפלד נעמי/ היכלות אהבותינו‬ ‫פולא זא / הלוח החרו |‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫התקדמות באהבה אטית למדי | לאלי | מ המפורסמות‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫פולמ ישעיהו/ סיפורה של גדר ההפרדה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫פומרוק צבי אברה / של ש – התלֿאביבי הראשו‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫פונד יוס / ילקוט ֵעי חרדי‬ ‫ר‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫פוקס אינה/ הפרישה כפרשת דרכי‬ ‫פוקסמ שעל משה )עור (/ הסכמי קמפֿדיויד – קוב מאמרי והרצאות/‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫)בשיתו מרכז מורשת בגי (‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫פורת יור לוי/ אמצעוני‬ ‫פז בגדדי מזל/ אבשל אות , אוכל אות , אשרו אות‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫ואחר כ אהרוג אות‬‫00.63 ₪‬ ‫00.54 ₪‬ ‫פז בגדדי מזל/ אמא תקני לי "פלייבוי"‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫פז סשה/ המונסיניור‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫פטל בדרי/ חלומות בטטרא , בגדאד‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫פטר עמר )מתרג (/ מזמורי מ הריגֿ ֶדה ‪Ó‬‬ ‫ִ וָ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫פיז כריסטי דה/ ספר החיזיו‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫פיחוטקה בתיה/ ריח האקליפטוס וטע התפוז‬ ‫פיי יונת /‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫כ נולדה – הקמת מערכת הממשל הישראלית 7491 1591‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫פיי יונת / על שלושה גשרי )סדרת כליל(‬‫00.77 ₪‬ ‫00.69 ₪‬ ‫פיינר שמואל/ מלחמת תרבות – תנועת ההשכלה היהודית במאה הֿ91‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫פינקל ישראל/ מקומות שהשעוני מחשבי זמ אחר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫פינקלשטיי בלומה/ טיילת הזמ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫פיקו דלה מירנדולה גובני/ נאו על כבוד האד‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫פירנדלו לואיגי/ סיפורי מסכות‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫פלאטונוב אנדרי/ אנשי שאר רוח )כרמל | עמדה(‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫פלאת סילביה/ אלקטרה בשביל האזליאות‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫פלג מיכל/ לאפריקה )סדרת כליל(‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫פלג מיכל/ ְ ני – שיחות ע יא ראוכוורגר‬ ‫63 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫פלד נורית )עורכת(/ מדיבור לסיפור‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫פלד נורית וְולד צביה )עורכות(/ מדיבור לכתיבה‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫פלדֿנאי רות/ תמיד עכשיו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫פלובר גוסטב/ זכרונותיו של מטור | הלוייתו של דוקטור מתור‬ ‫פלומ רוני/ ארעיי וקבועי – הקהילה הישראלית באזור‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מפר ס ֿפרנסיסקו‬ ‫פלמור אליעזר/ בי אתמול למחר –‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫על הקדמה בהגות של לסינג, הרדר וקאנט‬ ‫ִ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫פלמור אליעזר/ טנגו במלכוד – יומ בואנוס איירס‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫פלמור אליעזר/ ידידות במבח‬‫00.44 ₪‬ ‫00.55 ₪‬ ‫פלמור אליעזר/ פרשת לילהאמר – מיומנו של מעורב לא שיי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫פ צופיה/ ארבע קרנות ולבנה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫פ צופיה/ כובעי ללא פני‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫פנדזיק סוזנה /מעט מילי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫פננ אילה/ אהבה קטנה‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫פנקס מיכל/ בעליוני ובתחתוני‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫פסואה פרננדו/ כל חלומות העול ‪Ó‬‬‫00.78 ₪‬ ‫00.901 ₪‬ ‫פסואה פרננדו/ מה עשיתי מ החיי ? – שירי אלורו דה קמפוש ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫פסואה פרננדו/ מהחלו הגבוה ביותר ‪Ó‬‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫פסואה פרננדו/ על העמוד היציב – שירי ריקרדו ריש ‪Ó‬‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫פרברֿשפר חבצלת/ לא נעלמה מדא סזא ?‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫פרוגל שי/ אתיקה: שפינוזה וניטשה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫פרומנט אז / דומיניק ‪Ó‬‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫פרוסט מרדכי/ ואני שנתקתי מבלי ה ָמל‬ ‫ִ ֵ‬ ‫ִ‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫פרוסט מרסל/ על הקריאה‬ ‫פרוצסקה גיימס א., נורקרוס גו ק. ודיקלמנטה קרלו ק./ להשתנות‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫לתמיד – תכנית מהפכנית בשישה שלבי להיפטרות מהרגלי רעי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫פרחי מוריס/ טורקי צעיר‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫פרי פנינה )עורכת(/ חינו בחברה רבת תרבויות‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫פרידרי אוטו/ לפני המבול – ברלי 8191 3391‬‫00.54 ₪‬ ‫00.65 ₪‬ ‫פרלמ יהונדב/ על פי הדיבור )כרמל | עמדה(‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫פתאל סלי / בסמטאות בגדאד‬ ‫צ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫צווייג סטפ / אראסמוס מרוטרד‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫צורית אידה/ המדרגה השלושי ושבע‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫צור רחל/ הקול השלישי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫צור רחל/ חות האותיות – קריאה וזהות בדיאלוג הביבליותרפי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫צור רחל/ נייר שקו‬ ‫ציגלר עליזה וגראור אור )עורכי (/ סיפורי הקשת החדשה –‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫ארבע שני ראשונות 2002 6002‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫ציטרי מנדל/ שבחי צדיקי‬‫00.24 ₪‬ ‫00.35 ₪‬ ‫ציילינגולד אהר / מאורות הגדולי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫צימרמ הנס דיטר/ להבנת קפקא‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ציפי מיכאלי ללי/ צייר אותי בוערת‬ ‫73 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ציפריס אלו / מאה חלומות וחלו‬‫00.43 ₪‬ ‫00.34 ₪‬ ‫ציקרניק ישעיה וול / סיפורי חסידות צרנוביל‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫צכוב אנטו / דוֿקרב וסיפורי אחרי‬‫00.07 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫צכוב אנטו / הנזיר השחור וסיפורי אחרי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫צכוב אנטו / יו הפטרו הקדוש וסיפורי מוקדמי אחרי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫צכוב אנטו / ערבה‬ ‫ק‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ק" ניצה/ אשה ע רה‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫קאדרה אסמעיל/ הפירמידה‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫קאה דיויד )עור (/ ניגודי ואחדות‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫קאופמ עזריאל/ הפי ומרתק‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫קאמי אלבר/ הרהורי על הגליוטינה‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫קאמי אלבר/ מכתבי לידיד גרמני‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫קאמי אלבר/ נאומי בשוודיה‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫קואוטו מיא/ אר סהרורית‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫קוואפיס קוסטנדינוס/ כל השירי ‪Ó‬‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫קווה דליה/ לימי הנוראי ריח של גויאבות‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫קוטנר מנח / מלכיאל שוור כותב זכרונות‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫קולודי קרלו/ הרפתקאותיו של פינוקיו‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫קולינס בילי/ חוצה ברגל את האטלנטי‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫קומ אהר / גלגל המזלות‬ ‫קונדה יונת , גרנובסקי יוסי ווטר רומ )עורכי (/‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫שפת יפו – מטע יצירה יפואית‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫קונונובי עקיבא/ הקולר והקול‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫קונרד גוז / לב החשכה‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קופלנד רטכר/ הלא ידוע שנזכרתי בו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קופר אירית ר/ בטר בוא המבול‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קופר אירית ר/ למחרת היו‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫קופר אירית ר/ נשיט סירות נייר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫קור שבתאי/ נהג חדש‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קורטאסר חוליו/ סו המשחק‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫קורצווייל ברו / מחו לתחו – קוב מאמרי‬‫₪00.34‬ ‫₪00.45‬ ‫קט דינה/ נפש, מסע‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫קט דינה/ נשימה‬‫00.03 ₪‬ ‫00.73 ₪‬ ‫קידנר יעקב/ סיפורי נוראי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫קיטרו נעמי/ בי שלוש יבשות – חיי משה קיטרו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫קיילאס אונו/ דלת לחלו‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫קיילנגולד אשר/ מלונדו לירושלי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫קיל ִ י א ָה/ הפרפר חוצה את הכביש‬ ‫ְ ֶו‬ ‫קינזר סטיב / כל אנשי השאה –‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הפיכה אמריקאית ושורשי הטרור המזרח תיכוני‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫קירקגור סר / העת הזאת | חזרה | ההבדל בי גאו לשליח‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫קיש דנילו/ מצוקות נעורי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫קליי מנח / יוזמת זנבה – מבט מבפני‬ ‫83 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫קליי תיאו/ אלוהי לא הגיע לפגישה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫קליי תיאו/ הצופה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫קלינמ ח / צעדי במרחב‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קליר אלי/ נקודת השבר‬ ‫קמיר אורית/ זה מטריד אותי – לחיות ע החוק למניעת הטרדה מינית‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫)בשיתו קו אדו הוצאת הקיבו המאוחד(‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫קמיר אורית/ כבוד אד וח ָה – פמיניז ישראלי משפטי וחברתי‬ ‫ַ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫קמיר אורית/ שאלה של כבוד – ישראליות וכבוד האד‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קמנצקי מירה/ בכ האשלייה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫קמנצקי מירה/ דמעה אחת לאהבה‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קמנצקי מירה/ כפנסי רחוב‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫קנטי אליאס/ קולות מראקש‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫קסטיאנוס רוסריו/ אתה אינ שירה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫קסטרו לואיסה/ מיטת הע‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קסל ראוב / תחת שמי השמי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫קפל ליאת/ זה זה‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫קפל ליאת )עורכת(/ 501 משוררי בכתב יד‬ ‫קפל ליאת )עורכת(/ קול שירה –‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫74 משוררי קוראי )שני תקליטורי (‬ ‫קפל ליאת )עורכת(/ מטפחת כחולה הופכת לעומק באר –‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫ספר סדנאות כתיבה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫קפל ליאת/ על שפת נהר כבר‬‫00.24 ₪‬ ‫00.35 ₪‬ ‫קפל ליאת/ צל הציפור‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫קפ וולפגנג/ יוני בדשא ‪Ó‬‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫קציר אפרי / סיפור חיי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קציר עירית/ חיי אמת‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קציר עירית/ קונכיה‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קציר עירית/ קורי אור‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קציר עירית/ שירי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫קראוס בתֿשבע/ אישה – סיפור‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫קראוס בתֿשבע/ צדפי מהר המנוחות‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫קשת ישורו / בתו עמי‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫קשת ישורו / האוצר האבוד‬ ‫ר‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ראובני עליזה/ בי עונת לאוני‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ראובני עליזה/ ערגה בתולית‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫רביבו גניס/ אחרי העזריאלי לפני הקריה‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫רבנו פיני/ פה מפוחית‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫רגב מנח / תחושתו של אד המתגנב אל ילדותו‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫רובינשטיי בלהה/ חדוות החיי מול חמדת המוות‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫רודורדה מרסה/ כיכר היהלו ‪Ó‬‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫רוז זהר/ מבי כנפי מאירות שמשות‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫רוזנברג יהודה יודל/ תפארת מהרא"ל משפאלי‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫רוזנטל שלמה גבריאל/ התגלות צדיקי | תפארת צדיקי‬ ‫93 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫רוטלינגרֿריינר רינה/ ע ות שבקדושה – תיאטרו נשי דתיות בישראל‬ ‫ַ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫רוטנברג מאיר/ כי טובי דודי מיי‬ ‫אזל‬ ‫רוטנברג נפתלי/ בעקבות האהבה – על אהבה וזוגיות במקורות היהודיי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫רויטמ בטי/ סליחת הלבנה‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫רולפו חוא / פדרו פארמו‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫רו צלה/ לקראת הוראה דיאלוגית‬‫00.701 ₪‬ ‫00.431 ₪‬ ‫רוסו זא זאק/ הווידויי ‪Ó‬‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫רוסו זא זאק/ הזיות של מטייל בודד ‪Ó‬‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫רופא אלכסנדר/ מבוא לספרות ההיסטורית שבמקרא‬‫00.68 ₪‬ ‫00.801 ₪‬ ‫רופא אלכסנדר/ מבוא לספרות המקרא‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫רופא אלכסנדר/ מבוא לשירה המזמורית ולספרות החכמה שבמקרא‬‫00.22 ₪‬ ‫00.82 ₪‬ ‫רות ֿרוט יוס ושרביט נחו / פרקי בחוקי התורה – מדרי למורה‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫רות ֿרוט יוס ושרביט נחו / פרקי בחוקי התורה – מדרי לתלמיד‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫רז אביביה/ לצוד צהריי‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫רחו איל וברונר פרד/ המעצמה העולמית הראשונה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫רחו איל / פרשת השב"כ‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫רחו איל / תתֿיבשת בטלטלה – אמריקה הלטינית 0091 0002‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫רחלי יאיר/ אפילו השמש שוקעת‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫רחלי יאיר/ מונט הטעה אותי‬ ‫ֵ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫רטהאוז אריאל )עור ומתרג (/ פוטוריסטי וחדשני אחרי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫רטהאוז אריאל/ ספר הזכרונות‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ריטחא יורי/ מספרי מכושפי‬ ‫ֶ‬ ‫ריי הרטה/ בתו יומיי – הרטה ריי ועקבות של חיי יהודיי‬ ‫ַ‬‫00.85 ₪‬ ‫00.37 ₪‬ ‫בעיירה מירצצ שלאג שבאוסטריה‬ ‫ִ ְ‬‫00.66 ₪‬ ‫00.28 ₪‬ ‫רילקה ריינר מריה, צבטייבה מרינה ופסטרנק בוריס/ קי 6291‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫רילקה ריינר מריה/ אלגיות דואינו – הסונטי אל אורפאוס‬ ‫אזל‬ ‫רילקה ריינר מריה/ כל הערי השלוות שלכ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫רילקה ריינר מריה/ מכתבי אל משורר צעיר‬‫00.47 ₪‬ ‫00.29 ₪‬ ‫רילקה ריינר מריה/ נטוש על הרי הלבב‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫רילקה ריינר מריה/ רשימותיו של מלטה לאורידס בריגה ‪Ó‬‬ ‫רינגל מרי / מסע בעקבות הקולות –‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫חייו ויצירתו של זוזה סאראמאגו‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫רינו יואב/ קינת מרסיאס | שלושה תהילי | שיר השירי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ריצי גורג ע שריל אליזבת/ חזרה ממחר‬‫00.58 ₪‬ ‫00.601 ₪‬ ‫ר חנה/ היישוב היהודי ביפו‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫רמו מרתה/ המועדו‬ ‫רמו עינת/ חיי חדשי – דת, אימה ת ואהבה עליונה בהגותו‬‫00.17 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫של אהר דוד גורדו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫רמות רות/ גלי נעולי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫ר תהל/ בשמלתי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫רנאר זול/ ראש גזר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫רפאל שמואל/ אספר שיר – מחקר בשירי הקופלאס של דוברי הלאדינו‬ ‫רפפורט גיזי/ בזכות אופצייה חילונית מסוימת –‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מ המונותיאיז אל הרציונליות‬‫00.85 ₪‬ ‫00.37 ₪‬ ‫רצבי שלו / ג הי לא כמוני‬ ‫04 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫רקובר ש. ס / כלא המשאלות‬ ‫ש‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שאלתיאל חוה/ סוחר החלומות‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫שאר רנה/ קו לב ‪Ó‬‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫שביט יעקב שי/ בעיקר שירי אהבה‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫שביט יעקב שי/ סיומו של משא ומת ע העול‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫שגיא אליעזר/ לא פותחי ארגזי בלילה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שגיא אליעזר/ פרחי במדבר‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫שגיא אליעזר/ שבי ל פה ע החמור‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫שגיא יעקב/ הול על זמ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫שגיא יעקב/ לבכות רק דר הסדקי : מכוות אש – שירי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫שגיב דוד/ יהדות במפגש הנהריי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שדיאור אברה / קורות 76611-‪A‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫שדה יור / התחתוני – סיור מודר בערכאות התחתונות‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫שובל גפ / אי בידי פרט לשיר‬‫00.44 ₪‬ ‫00.55 ₪‬ ‫שובל שלמה/ למה העב"מי טסי בד"כ בשלשות‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫שוור גוז ומקגיניס מייקל/ אינשטיי למתחילי‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫שולדרמ ישראל/ ירח הסתב בענפי ע‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫שוקד משה/ הרצל לא גר כא יותר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫שורצולד )רודריג( אורה )עורכת(/ ספר רפאל ניר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫שחורי דפנה/ גולדפיש )כרמל | עמדה(‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫שחר גלילי/ הפצע של קפקא‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫שחר דני/ היא היתה לטיפה‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫שטא פטר/ אגנס‬‫00.66 ₪‬ ‫00.28 ₪‬ ‫שטיי יהויקי / נוודי‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫שטנגר חיי / דובדבני בשמש‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫שטנגר חיי / כסאות למשפט‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫שטרנגר גבריאל/ מסע אל החירות – ליל הסדר כתהלי צמיחה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫שטרנפלד צביקה/ פליטי של זמ‬‫00.15 ₪ס‬ ‫00.46 ₪‬ ‫שיחור רחל/ הקיסרות הגדולה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫שיחור רחל/ התל אביבי‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫שיינטו יחיאל/ סלמנדרה: מיתוס והיסטוריה בכתבי ק. צטניק‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫שיינפלד הל / לילית אינה חוזרת – על נשי ונשיות, פע ועכשיו‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שילוני גאיו )מתרג (/ ארבעה משוררי איטלקיי בני זמננו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫שילוני לנה/ גשר החלומות‬ ‫שימל הרולד וטולקובסקי צבי/‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫קצידה – שירי | רישומי )סדרת דבריֿ (‬ ‫ִָ ָ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫שיפמ סמדר/ דברי שרואי מכא‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫שכטר רבקה/ בראשית היה הדבר – האומנ ?‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫שכטר רבקה/ מפיסטו צחק הה, הה‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ַ ִ י ִז ַ א/ סָאֿסאר – סיפורה של שירי ֿגול‬ ‫ִ ַ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫שלו רותי/ בט‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שלוֿתור פועה/ לחלו אות‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שלוש שמעו / אור הדברי היפי‬ ‫14 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫שלוש שמעו / לגרָה‬ ‫ְִֶ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫של צילה/ המעטפה החומה‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫שלנגר זאק/ בשבחי נפשי הגשמית ובשבחי מותי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫שלנגר זאק/ על החוכמה הבלתיֿאפשרית‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫שלנגר זאק/ על החיי הטובי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שמואלי אילנה/ אמרי שירושלי ישנה – רשימות על פאול צלא‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫שמעוני שמואל/ עשר שני‬ ‫שניידר שמואל/ הקיו והזיכרו ביצירות אהר אפלפלד‬‫00.17 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫ויוס חיי ברנר וכתבי אחרי‬ ‫שפיגל יאיר/ על המשמר – "השומר הצעיר"‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫במערכות ההגנה והביטחו 0291 7491‬ ‫אזל‬ ‫שפיגל נת / אודיסאוס והסירנות וסיפורי יווניי אחרי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫שפיגל נת / חכמת יוו‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫שפיגל נת / עוד סיפורי מלי‬ ‫שפיגלבלאט אלכסנדר/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫פינות כחולות – איציק מאנגר – חיי שיר ובלדה‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫שפירא רוחה/ אורו המריר של השחר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫שפירו איא / אשליה אמריקנית‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫שפנוב איל / עמוק יותר מהתחתית‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫שפס שמואל/ ספרות פולנית בלבוש עברי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫שר רגינה/ אהבה – הבית הנשכח‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫שרו משה/ הדת הבהאאית וכתב הקודש שלה – הספר הקדוש ביותר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫שריבוי דבורה/ אל ראש הר חשו‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫שריר לימור/ אלוהי ואלווירה‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫שריר לימור/ ביבר הדמיונות‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫שריר לימור/ דיונות הזהב והכס‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫שריר לימור/ סודות מרקש‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫שריר לימור/ פירות בר אדומי‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫שרירא שושנה/ אלמני הקש הצהובי – הזמ התל אביבי‬ ‫ת‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תאודור איתמר )מתרג (/ הבהגווד גיטא ‪Ó‬‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫תדמור ניצה/ ח ֵי ָמי ר ִ י‬ ‫ֲר י ִ ַ‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫תורו הנרי דייוויד/ טיול‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תור נינה/ אתניות, מגדר ומעמד באקדמיה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫תיאופראסטוס/ טיפוסי ‪Ó‬‬ ‫24 | מפתח הספרים )לפי שמות המחברים(‬
  • ‫מפתח הספרי )לפי סדר האל ֿבית(‬ ‫א‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אבי ציווני לא למות/ רבקה מרי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אבי, רומולוס/ ריימונד ֵייטה‬ ‫ג‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫אב גבירול פינת הירקו וסיפורי אחרי / קובי וייצנר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אבני לאיברה/ הרייט דויר‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫אבק אד / אר ֶה ס‬ ‫ֶ ְנ ֵ‬ ‫אבשל אות , אוכל אות , אשרו אות ואחר כ אהרוג אות /‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫מזל פז בגדדי‬‫00.63 ₪‬ ‫00.54 ₪‬ ‫אגדות יפ / דבורה יגר‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אגוסטינו/ אלברטו מורביה‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אגנס/ פטר שטא‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫אגרא 3/ נת ז )עור (‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אדוני היושבֿראש, כנסת במשבר/ צבי ישראלי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אדוני ראש הממשלה – ירושלי / משה עמירב )עור (‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אהבה – הבית הנשכח/ רגינה שר‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫אהבה בחירוק שיניי / רות בורמ‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫אהבה בירושלי / גאולה גלעד‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אהבה זה כשהלב קופ כיתה/ תמי גור‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אהבה חלומה – שירי , יידיש מול עברית/ נעמי פוגלמ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אהבה קטנה/ אילה פננ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אהבה ראשונה/ יודורה ולטי ‪Ó‬‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫אהבות ציו – פני בספרות העברית החדשה/ אבנר הולצמ‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אהבת הלוטוס/ שושנה אידל‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אהבת יעקב/ יור בק‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אהבתי את ברלי / מאיר זוסמ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אהובתי החדשה/ חגי מרו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אהיה אשר אהיה – מדרש פליאה לשואל מה להיות אד / אלו הראב‬ ‫אזל‬ ‫אודיסאוס והסירנות וסיפורי יווניי אחרי / נת שפיגל‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫אומרי שירה/ יואב ורדי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אוניות תרשיש/ אריאל זינדר‬ ‫אזל‬ ‫אופאלינוס או האדריכל/ פול ואלרי ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אופציה פואטית 2 משוררי / אריק א. ועמוס אדלהייט )כרמל | עמדה(‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אור הדברי היפי / שמעו שלוש‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אורו המריר של השחר/ רוחה שפירא‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אורחי לא קרואי / יהואש ביבר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אושה/ רו גרא‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אות הבל/ שולמית חוה הלוי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אות השני/ נתניאל הותור‬ ‫אותי שיגעה אהבת – אנתולוגיה של שירי סופיי מאת יונוס אמרה/‬ ‫ֶ ֶ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫דניס אוזלוו, אברה מזרחי וסלי אמאדו‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫אותיות בוכות באש/ יעקב ברזילי‬ ‫34 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫א על ֶ בל ח ְ מל/ י ס ו ְנט ָה‬ ‫ֵ ֶ ר‬ ‫ִ ַ ֶ ַ ַ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אחד אלוהינו/ ירו אביטוב ור יגיל )עורכי (‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫אחרי העזריאלי לפני הקריה/ גניס רביבו‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אחרי השתיקה/ רוברט וייטהילֿבש‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫ח ֵי ָמי ר ִ י / ניצה תדמור‬ ‫ֲר י ִ ַ‬ ‫אחרי מהפכות רבות – מבחר מ השירה הפולנית שאחרי 5491/‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫דוד וינפלד ורפי וייכרט )עורכי ומתרגמי (‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אחרת/ אהר אמיר )עור (‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫איֿהאלימות, כפי שהסברתי לבנותי/ זאק סמל‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫איֿציות/ אלברטו מורביה ‪Ó‬‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אי הדולפיני הכחולי / סקוט אודל‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫איגרת למנהיג יהודיֿציוני ישראלי/ יחזקאל דרור‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫איגרת מפלסטינה/ עמוס אדלהייט )כרמל | עמדה(‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫איוב וקהלת – עיוני והגיונות/ מנח זהרי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אימה ב"לה סקאלה"/ דינו בוצאטי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אי בידי פרט לשיר/ גפ שובל‬‫00.62 ₪‬ ‫00.23 ₪‬ ‫אי רשעי בעול / יונה אלו‬‫00.98 ₪‬ ‫00.111 ₪‬ ‫אינאיס/ פובליוס ורגיליוס מרו‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אינדיאני על ההר – סיפור על נחלת דמי / חורחה איקאסה‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אינשטיי למתחילי / גוז שוור ומייקל מקגיניס‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫איפה פגשת את הסרט ?/ דורית ויסמ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אישה באלכסו / יסמי אב‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אישה במראה מודדת תסריטי / רינה בש‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אישה טובה אישה רעה/ יהודית דישו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אישה – סיפור/ בתֿשבע קראוס )פרוזה(‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אל ראש הר חשו / דבורה שריבוי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אל תצי מתחת למיטה/ חוא חוסה מיַאס‬ ‫ִ י‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אלֿא ְ טא וסיפורי יפואיי אחרי / יוסי גרנובסקי‬ ‫ַ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אלבו תמונות/ אילנה זימר‬‫00.301 ₪‬ ‫00.921 ₪‬ ‫אלבר קאמי – חייו/ אוליביה טוד‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אלגיה לנחש/ מאירה מנסור‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אלגיות דואינו – הסונטי אל אורפאוס/ ריינר מריה רילקה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫לגרָה/ שמעו שלוש‬ ‫ְִֶ‬‫00.22 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אלהי זה לא אני/ סמדר הרצפלד‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אלוה מדבר מבשרי/ חיה אסתר‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫אלוהי ואלווירה/ לימור שריר‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אלוהי לא הגיע לפגישה/ תיאו קליי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אלי ואנוהו/ לאה אילו‬ ‫אלכסנדר אוריה בוסקובי – חייו, יצירתו והגותו/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫יהואש הירשברג והרצל שמואלי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אלמוגי הזמ / יואב ורדי‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫אלמני הקש הצהובי – הזמ התל אביבי/ שושנה שרירא‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אלקטרה בשביל האזליאות/ סילביה פלאת‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אלתרמ – בודלר פריס – תל אביב/ דרור אידר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫א כי כבר מאוחר/ אנטוניו גמונדה‬ ‫44 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.63 ₪‬ ‫00.54 ₪‬ ‫אמא תקני לי "פלייבוי"/ מזל פז בגדדי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אמי תפרה כוכבי / אסתר אייז‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אמנות השירה/ בנימי הרשב‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אמסור ל יער/ איתי אלטשולר‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫אמצעוני/ יור לוי פורת‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫אמר החוקר/ רבקה מרי‬‫00.07 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫אמרה ירושלי – מזמורי ושירי / מיכל גוברי )סדרת דבריֿ (‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אמרי שירושלי ישנה – רשימות על פאול צלא / אילנה שמואלי‬ ‫אנגליה חולמת – הביטלס, אנגליה ושנות השישי /‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫עודד היילברונר‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫אנה פרנק היקרה/ מרגורי אגוסי‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫אני ואינ / רינה בקי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אני ואפסי/ ר יגיל )כרמל | עמדה(‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫אני קהלת/ אורי ורניק‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אנקדוטות מוסיקליות/ עדה ברודסקי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אנשי שאר רוח/ אנדרי פלאטונוב )כרמל | עמדה(‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫אסופת רגעי שקפאו/ כרמלה דאר ברטה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אספר שיר – מחקר בשירי הקופלאס של דוברי הלאדינו/ שמואל רפאל‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אפילו השמש שוקעת/ יאיר רחלי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אקדמות הש – מחברת ראשונה/ חיה אסתר‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אקזיסטנציאליז חרד/ מירי ב שמחו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אראסמוס מרוטרד / סטפ צווייג‬ ‫אזל‬ ‫ארבע יצירות/ סמואל בקט‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ארבע קרנות ולבנה/ צופיה פ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ארבעה משוררי איטלקיי בני זמננו/ גאיו שילוני )מתרג (‬ ‫ארמדילי – תמונות מקרב תתֿקרקעי/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫רודולפו פוגוויל )אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫ארעיי וקבועי – הקהילה הישראלית באזור‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מפר ס ֿפרנסיסקו/ רוני פלומ‬‫00.021 ₪‬ ‫00.051 ₪‬ ‫אר בחאקי – קרקע וביטחו בישראל/ עמיר אור ורפי רגב‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫אר סהרורית/ מיא קואוטו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אר קטנה בדרו העיר/ משה ב ֿשאול‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ארצכלב/ דניאל ויסבורט‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ארתור רובינשטיי – חיי למע המוסיקה/ ברונו טוזי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אשה – שירי ורישומי / רות נצר‬‫00.54 ₪‬ ‫00.65 ₪‬ ‫אשה מצמחת בט / רבקה איילו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אשה ע רה/ ניצה ק"‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אשה צוחקת לבד/ לאה זהבי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אשליה אמריקנית/ איא שפירו‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אשנב לחלומות/ אלחנ גפני‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אתה אינ שירה/ רוסריו קסטיאנוס‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אתה יודע מה קרה בהאג?/ יואל כה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אתה, אני והמלחמה שהיתה/ אורה ארדו‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אתיקה: שפינוזה וניטשה/ שי פרוגל‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אתניות, מגדר ומעמד באקדמיה/ נינה תור‬ ‫54 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אתרי וחכמי בגול ובבש בתקופת המשנה והתלמוד/ נחו כה‬ ‫ב‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫באי בימי / רבקה מרי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫באר שבע – העיר הרביעית/ אית כה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫באר שחורה שחורה/ מיכאיל גרובמ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫בארצו של יאנוש קורצאק/ מרי עקביא‬‫00.54 ₪‬ ‫00.65 ₪‬ ‫בגדאד, ניוֿיורק, תלֿאביב/ שלמה כדורי‬ ‫בגובה הבט – ההיבטי החברתיי והפוליטיי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫של המטבח הערבי בישראל/ ליאורה גביעו‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫בגרבה לא תיקנו גגות/ יונה כה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫בדידות ישראלית/ יובל גלעד‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫ִ דמ ת – רעיו השוויו מעזרא עד ניטשה/ יור מישר‬ ‫ְ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫בואו ימי מפויסי / דליה יאירי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בואי כלה – סיפורי חתונה/ ירו אביטוב ור יגיל )עורכי (‬‫00.26 ₪‬ ‫00.77 ₪‬ ‫בוני שלו / דוד גרבי‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫בוקר מתנה/ כרמלה טלֿברו‬ ‫בזכות אופצייה חילונית מסוימת –‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מ המונותיאיז אל הרציונליות/ גיזי רפפורט‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫בחילופי – תמונות מאלבו המציאות המתחמקת/ רבקה מרי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫בחצרות ירושלי / חיי ברנדוי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫בט / רותי שלו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫בטר בוא המבול/ אירית ר קופר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ביבר הדמיונות/ לימור שריר‬ ‫בי אתמול למחר – על הקדמה בהגות של לסינג, הרדר וקאנט/‬ ‫ִ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אליעזר פלמור‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫בי גיוס לפיוס/ יעל ישי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫בי המילי / תרז מלאכיֿקרול‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫בי חוש לאור/ שלמה גנאור‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫בי מי למי / אילנה אב טובֿישראלי‬ ‫בי נצרות ליהדות –‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫דרכ ביהדות של אנוסי ספרד החדשה במאה הט"ז/ ברו מגד‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫בי עונג למוות – קריאה פסיכואנליטית בסיפורי קפקא/ אבנר להב‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫בי עונת לאוני/ עליזה ראובני‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בי שלוש יבשות – חיי משה קיטרו / נעמי קיטרו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫ביקור בג חיות/ אילנה זמר‬ ‫ביקורת תהיה – רשימות על שירה, פרוזה ומסה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫בספרות העברית/ יור ברונובסקי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫בית הג / תומס הורלימ‬ ‫ַ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫בית הנייר/ קרלוס מריה דומינגס‬ ‫אזל‬ ‫בכל דרכ דעהו/ אלחנ בלומנטל‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫בכ האשלייה/ מירה קמנצקי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫בכפר הזה/ מנח לורברבוי‬‫00.23 ₪‬ ‫00.04 ₪‬ ‫בלשו פשוטה )יסודות הפועל והש (/ דבורה הרפז ויעקב שביט‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫בלשו פשוטה )קוב משימות(/ דבורה הרפז ויעקב שביט‬ ‫64 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫במדבר דברי / אורה ערמוני‬ ‫במות ומס 1 – כתב עת לאמנויות הבמה/‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫דבורה גילולה ועמוס יובל )עורכי (‬ ‫במות ומס 2 – כתב עת לאמנויות הבמה/‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫דבורה גילולה ועמוס יובל )עורכי (‬ ‫במות ומס 3 – כתב עת לאמנויות הבמה/‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫דבורה גילולה ועמוס יובל )עורכי (‬ ‫במות ומס 4 – כתב עת לאמנויות הבמה/‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫דבורה גילולה ועמוס יובל )עורכי (‬‫00.14 ₪‬ ‫00.15 ₪‬ ‫במקרא ובעולמו – פרקי עיו ומסה/ מנח זהרי‬ ‫ְ נ ת לב ֶה בזע החמסי – הספרות העברית וזיקותיה‬ ‫ִ ְנ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫לספרות הרוסית כר ראשו / רינה לפידוס‬ ‫בניֿאד וחיות אחרות באספקלריה היסטורית – קוב מאמרי /‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫בנימי ארבל, יוס טרקל וסופיה מנשה )עורכי (‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫בני האלמוות/ גדי לופו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫בנימי הטוב ובנימי הרע/ מאיר זוסמ‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫בנשימה זו/ רות סער‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בסוד נגו / חיי ברנדוי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫בסמטאות בגדאד/ סלי פתאל‬ ‫בעבותות השכול – עיוני בעשרה סיפורי אגדה על השכול‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫בעולמ של חכמי / חיי ליכט‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫בעודי/ חיי חמיאל‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫בעיות של היצירה הספרותית בת זמננו/ אינג רג ַ כמ‬ ‫ַ‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫בעיקר שירי אהבה/ יעקב שי שביט‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫בעל בבל | מכתב אהבה/ פרננדו ארבאל‬‫00.05 ₪‬ ‫00.36 ₪‬ ‫בעל בית/ יור ורטה‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בעל החלומות/ דורי הרגיל )כרמל | עמדה(‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫בעל הנס ועוד עוברי אורח/ רבקה מרי‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫בעליוני ובתחתוני / מיכל פנקס‬ ‫אזל‬ ‫בעקבות האהבה – על אהבה וזוגיות במקורות היהודיי / נפתלי רוטנברג‬ ‫בצל ההתנתקות – דיאלוג אסטרטגי במשבר/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫אודי לבל וחיי משגב )עורכי (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫בצפונו של כדור העול / רול יאקובס‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בראשית היה הדבר – האומנ ?/ רבקה שכטר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ברברי בג / זביגנייב הרברט‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫ברית מילי / שלמה גינוסר‬ ‫ברית שלו והציונות הדוֿלאומית –‬‫₪‬ ‫00.17‬ ‫₪‬ ‫00.98‬ ‫השאלה הערבית כשאלה יהודית/ עדי גורדו )עור (‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫בשבחי נפשי הגשמית ובשבחי מותי/ זאק שלנגר‬ ‫אזל‬ ‫בשבילי האתמול/ ער לאור‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫בשבילי התקווה/ מנח כ‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫בשמלתי/ תהל ר‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫בשר מבשרנו – ישוע מנצרת בהגות הציונית/ צבי סד‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ַ ָ ו / מרי ברו‬ ‫ֶ‬ ‫74 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫בתו יומיי – הרטה ריי ועקבות של חיי יהודיי‬ ‫ַ‬‫00.85 ₪‬ ‫00.37 ₪‬ ‫בעיירה מירצצ שלאג שבאוסטריה/ הרטה ריי‬ ‫ִ ְ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫בתו עמי/ ישורו קשת‬ ‫ג‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫גוד האלמוני/ תומס הארדי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫גולדפיש/ דפנה שחורי )כרמל | עמדה(‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫גולי על כוכב זר/ רות בלומרט‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫גוני/ רעיה הרניק‬ ‫גופי הקרוע מלבלב – על מחלה ורפואה:‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫מאמרי וקטעי ספרות/ יהושבע בנטוב )עורכת(‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫גורדי השחקי מעייני בספר השירה שלי/ זמיר ב ֿדוד‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫גיאוגרפיה של כיבוש/ אלישע אפרת‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫גילוי נאות/ תמיר להבֿרדלמסר )סדרת כבר(‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫גלגל המזלות/ אהר קומ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫גלי נעולי / רות רמות‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫גלעי / אסתר סליגסו‬‫00.64 ₪‬ ‫00.75 ₪‬ ‫גלקסיה – מבחר תרגומי משירת העול / אביב עקרוני )מתרג (‬‫00.85 ₪‬ ‫00.37 ₪‬ ‫ג הי לא כמוני/ שלו רצבי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ג כ סיפור/ ספ רקה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫גמילה/ צינגיס אייטמטוב‬‫00.47 ₪‬ ‫00.39 ₪‬ ‫ג ֿעד לאישה/ אמיל זולה ‪Ó‬‬ ‫ָ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ג עד על הגבול/ יעל מדיני‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫גניזה וספר/ מנח זהרי‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫ג ומאייר/ דוד אלבחרי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫גרילה והמלחמה נגדה – מורשתו הצבאית של מאו/ טובי טל‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫גשר החלומות/ לנה שילוני‬ ‫ד‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫דברי משה הדרש ופיוטי אלעזר הקלירי בפירושי רש"י/ מנח זהרי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫דברי שרואי מכא / סמדר שיפמ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫דוֿקרב וסיפורי אחרי / אנטו צכוב‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫דובדבני בשמש/ חיי שטנגר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫דוד פוגל – המשורר כאמ "נסתר"/ יצחק בקו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫דו"ח על יתרת הנפש/ חיי ספטי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫דומיניק/ אז פרומנט ‪Ó‬‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫דו כריסטובל וסניוריטה רוסיטה/ פדריקו גרסיה לורקה‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫דו פרלימפלי ואהבתו לבליסה בג ביתו/ פדריקו גרסיה לורקה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫דוקטור ורוניקה/ הילדה הופרט‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫דיונות הזהב והכס / לימור שריר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫דיוק הנכבש ולפני כ דיוק הכובש/ אלבר ממי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫דלת לחלו / אונו קיילאס‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫דמוגרפיה: אוכלוסיית ישראל – מאפייני ומגמות/ משה סיקרו‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫דמוקרטיה והתרבות הפוליטית הערבית/ אלי כדורי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫דמוקרטיה ישראלית וערביי ישראל/ רחל גרומ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫דמוקרטיה ישראלית/ רחל גרומ ומשה פלג‬ ‫84 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫דמעה אחת לאהבה/ מירה קמנצקי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫דפי מיומ / גו גול‬‫00.99 ₪‬ ‫00.421 ₪‬ ‫דקאמרו / גובאני בוקאצו ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫דרימינג.‪ /doc‬לאה זהבי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫דרכי ותהיות/ אריה סימו‬ ‫ה‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫האדישי / אלברטו מורביה ‪Ó‬‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫האופציה הפלסטינית/ פנחס ענברי‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫האוצר האבוד/ ישורו קשת‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫האורות של מיאמי/ ירו אביטוב‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫האי/ ראיה סייקינ‬ ‫האיו מבפני – החברה הישראלית בצבת החרדי /‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫יובל אליצור‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫האיש הזר שדומה לי – שיחות ע מרטי דה ראבודי/ זא דניאל‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫האיש שנקבר פעמיי / יור מלצר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הא אדמה מרובה נחוצה לאד וסיפורי אחרי / לב טולסטוי‪Ó‬‬ ‫הא נית לצאת מהמשבר? השלטו המקומי הערבי בישראל‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בתחילת המאה הֿ12/ אסעד גאנ ופייסל עזאיזה )עורכי (‬‫00.05 ₪‬ ‫00.36 ₪‬ ‫האפוקליפסה יוצאת לדר / עדה אמיכלֿייבי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫האקדמיה ללשו מגומגמת/ שלומי חסקי )כרמל | עמדה(‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫האקסיסטנציאליז הוא הומניז / זא ֿפול סארטר‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫האר שהבטיחה/ יגאל ב ֿאריה‬‫00.99 ₪‬ ‫00.421 ₪‬ ‫האר שלנו – אלבו תמונות/ אלכס ליבק‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הבהגווד גיטא/ איתמר תאודור )מתרג ( ‪Ó‬‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫הבוקר למחרת/ מירו בנבנישתי )עור (‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫הבנייני הסבילי / מנח זהרי‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫הברבור/ סבסטיאנו ואסאלי‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫הברנש הקט )ספריית חוליות 1(/ מנדלי מוכר ספרי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הבשורה על פי תומא/ אמיר אור )מתרג (‬ ‫הגבינה והתולעי – עולמו של טוח ב המאה הששֿעשרה/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫קרלו גינצבורג‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הגדרת הצמחי / נעמי ול‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הגול / גוסטב מיירניק‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫הגזענות/ אלבר ממי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הגש הצהוב/ חוליו לימסארס‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫הדבר הנורא הקרוי אהבה/ ברברה גולדברג‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הדמוקרטיה המתגוננת בישראל/ עמי פדהצור‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הדרי שהאפירו/ עתידה‬ ‫הדר אל הפנתיאו –‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫אצ"ל, לח"י וגבולות הזיכרו הישראלי/ אודי לבל‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫הדר להודו/ מרגרט הראל‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫הדת הבהאאית וכתב הקודש שלה – הספר הקדוש ביותר/ משה שרו‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ההייֿטק הישראלי/ ארז כה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הווידוי של לוסיו/ מריו דה סאֿקרנירו‬ ‫94 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.701 ₪‬ ‫00.431 ₪‬ ‫הווידויי / זא זאק רוסו ‪Ó‬‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הול על זמ / יעקב שגיא‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ה מור – בדרכו של האד הצוחק/ אריה סובר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הומלס/ ירו אביטוב )כרמל | עמדה(‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הומניסט בשמש – קאמי וההשראה הי ֿתיכונית/ דוד אוחנה‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הוראת שעה/ נילי כה ֿמירו‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הזהב השחור באר ישראל/ בצלאל לביא‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫הזיות של מטייל בודד/ זא זאק רוסו ‪Ó‬‬ ‫הזמ קורס, נית )מחזור השירי "קיצור תולדות הזמ "(/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫חיי ספטי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫החאג והמהנדס – בצל הצפצפה/ שמואל תומס הופרט‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫החבל/ ויו מרי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫החברה המיסטית: חזו חברתי מתפתח/ פיליפ וקסלר‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫החדש אסור מ התורה – פרקי בתולדות האורתודוקסיה/ משה סמט‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫החוקה המושלמת בשיטת קאנט/ משה הילמ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫החיי וכל קסמ הרע/ יור ברונובסקי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הטורקי ואמא שלי/ מרי הל סטפניאק‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫הטורקי נסוגי מעי גני / יוס עד‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הטחנה על הנהר פלוס/ גורג אליוט ‪Ó‬‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫היא היתה לטיפה/ דני שחר‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫היבטי של הזיווג הרוחני/ אלכסנדר גולדשטיי‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫היונה והפרג/ טימו ק מוקה‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫היינו כחולמי / פנחס גוברי‬‫00.58 ₪‬ ‫00.601 ₪‬ ‫היישוב היהודי ביפו/ חנה ר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫היכלות אהבותינו/ נעמי פוגלמ ֿגולדפלד‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫היכלות בשמיי / ר להב‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הילד שגנב הר/ דרור כה‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫הי התיכו / פרנ ברודל‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫הי ידע/ מיה לויֿירו‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫היסטוריה של מבטי שוני / אלברט ב יצחק יעקב‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫הירוק בדרכו אל הירוק/ צביה ליטבסקי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫הכובד והחסד/ סימו וייל ‪Ó‬‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫הכוח המוזר של חיי/ סימו סימו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הכומר מטור/ אונורה דה בלזאק‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הכופר מסואנה/ גרהארט האופטמ‬ ‫הכזרי , התגיירות וקורותיה בספרות ההיסטוריוגרפיה העברית/‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫מנח זהרי‬ ‫הכלי לעול לא יוכלו להכיל את השפע –‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫חייו ויצירתו של דוד שחר/ אורנא בזיז‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הכפר סטפאנציקובו ותושביו/ פיודור דוסטוייבסקי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫הכרית עליה מונחי פני/ רבקה גלשטיי ֿלייפציג‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫הלא ידוע שנזכרתי בו/ רטכר קופלנד‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הלא/ חמוטל בר יוס‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫הלבישוהו דגי / ליאורה אהרוני‬ ‫05 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫הלוח החרו | התקדמות באהבה אטית למדי | לאלי | מ המפורסמות/‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫זא פולא‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫הליד הגרמני – מהייד עד הינדמית/ עדה ברודסקי )עורכת( ‪Ó‬‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הלנה מטרויה רוקדת על הדלפק/ מרגרט אטווד‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫המבו מאר תות/ יעל חבר‬‫000.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫המבט השני – נוסעי וברבארי בספרות/ ז ס ְ ל‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫המדרגה השלושי ושבע/ אידה צורית‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫המוזה והמחשב שלה/ אורה ארדו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫המו / שגיא מעי‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫המונסיניור/ סשה פז‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫המועדו / מרתה רמו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫המיתוס של השיבה הנצחית/ מירצה אליאדה‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫המלכה והסופר/ מוסא עבאדי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫המעטפה החומה/ צילה של‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫המעצמה העולמית הראשונה/ איל רחו ופרד ברונר‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫המצאת הגלגל/ אביגדור גונ‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫המקור המוחלט ושימושיו בפרקי סיפורת עברית/ מנח זהרי‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫המקור המוחלט ושימושיו בשפה העברית/ מנח זהרי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫המראות/ חגית חו‬ ‫ַ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫המשורר אומר את האמת/ פדריקו גרסיה לורקה ‪Ó‬‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫המשיסה/ אמיל זולה ‪Ó‬‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫המשרד לסיפורי הציבור/ גלעד מאירי‬‫00.07 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫הנזיר השחור וסיפורי אחרי / אנטו צכוב‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הנחלמי / יוס יחזקאל‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫הנסי המאושר ומעשיות אחרות/ אוסקר ויילד‬‫00.66 ₪‬ ‫00.28 ₪‬ ‫הנפט זור לי ֿהתיכו , וקוד : מלו אורחי / ישראל זרחי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הנשי של עשר בבוקר/ שמואל כה‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫הנשק: אזמל – סיפורו של רופא צצני תחת אש/ חס באייב‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫הסגת גבול/ חא אוזמה אסלא‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫הסוסי האחרוני בתל אביב/ גיורא לש‬ ‫הסכמי קמפֿדיויד – קוב מאמרי והרצאות/ משה פוקסמ שעל )עור (‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫)עיו , בשיתו מרכז מורשת בגי (‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫הספר השחור/ אהר אמיר )עור (‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הספר והחיי – מסות על מיכה יוס ברדיצבסקי/ אבנר הולצמ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הסתננות/ אהר אמיר‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫הסתר פני / כרמלה דאר ברטה‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫העול החדש של מר טומפקינס/ גורג גאמוב וראסל סטנארד‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫העול מצטמצ לתמונה מוכרת/ וויליא קרלוס וויליאמס‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫העלמה/ איוו אנדרי ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫העלמה שטארק/ תומס הורלימ‬ ‫ַ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫הענק ממארוסי/ הנרי מילר‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫הערות על הסינמטוגרא / רובר ברסו‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫העת הזאת | חזרה | ההבדל בי גאו לשליח/ סר קירקגור‬ ‫הפואטיקה של הבית – ייצוג הבית והבית הלאומי בקולנוע אוטוביוגרפי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫דוקומנטארי ישראלי/ כרמל גוטליב קמחי‬ ‫15 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הפואמה הפדגוגית של לובה אליאב/ יהודה ברֿשלו‬‫00.68 ₪‬ ‫00.801 ₪‬ ‫ה טמרו / מרגריט דה נוואר ‪Ó‬‬ ‫ֶ ֶַ‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הפי ומרתק/ עזריאל קאופמ‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הפירמידה/ אסמעיל קאדרה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הפלסטיני מהנכבה לפדאאיו 9491 6591/ שאול ברטל‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫הפצע של קפקא/ גלילי שחר‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫הפרישה כפרשת דרכי / אינה פוקס‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הפרפר חוצה את הכביש/ א ָה קיל ִ י‬ ‫ְ‬ ‫ֶו‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הצאנס האחרו – מסע התאבדות/ אמתי מור‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הצופה/ תיאו קליי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הצייר על הירח/ דני כה ויורי קבישצר‬‫00.64 ₪‬ ‫00.75 ₪‬ ‫הצצה לשלווה אחרת/ ח הרמ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הקדושה/ רודול אוטו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫הקול הוא האחר/ שמעו זנדנבנק‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הקול השלישי/ רחל צור‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הקולר והקול/ עקיבא קונונובי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הקו שהתאהב בתרנגולת/ נולי עומר ותמר שביט‬ ‫הקיו והזיכרו ביצירות אהר אפלפלד ויוס חיי ברנר‬‫00.17 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫וכתבי אחרי / שמואל שניידר )עיו (‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הקיסרות הגדולה/ רחל שיחור‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫הקמע של ד"ר מדל / עזרא יחזקאלֿשקד‬ ‫הקשב! – אנתולוגיה של סיפורי צבא/‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫ירו אביטוב ור יגיל )עורכי (‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫הר העברי / יור בק‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫הרהורי על הגליוטינה/ אלבר קאמי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הרהורי על הריסות/ נונו זודיסה‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫הרפתקאותיו של פינוקיו/ קרלו קולודי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הרצל לא גר כא יותר/ משה שוקד‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫השאר מלא אור שמש/ תמר זכריה‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫השד תופס אות ואתה נופל/ פדימ‬ ‫ַ‬ ‫ֵ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫השועל | הבתולה והצועני/ ד"ה לורנס‬‫00.25 ₪‬ ‫00.56 ₪‬ ‫השט בגוריי/ יצחק בשביס זינגר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫השיירה וסיפורי אחרי / וילהל האו ‪Ó‬‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫השימוש בעצמי/ פ. מתיאס אלכסנדר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫השיר על ילדי סיביר/ טימו ק מוקה‬ ‫השל ושברו – מיתוס, ספרות, שירה – כינוס מאמרי ממבט‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫פסיכולוגיית המעמקי של יונג/ רות נצר‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫השנה אלמד לרקוד/ גיל אלרואי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ה ָ קת ספי ָת צ ִ ָה/ חגית בתֿאליעזר‬ ‫ַ ַ ְִ נ ִ‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫השתיקה הזו/ כרמלה דאר ברטה‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫התבוננות/ ד לזר‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫התגלות צדיקי | תפארת צדיקי / שלמה גבריאל רוזנטל‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫התחתוני – סיור מודר בערכאות התחתונות/ יור שדה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫התל אביבי / רחל שיחור‬ ‫25 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫התמכרויות, אלימות ועבירות מי – טיפול לאור החוק/‬‫00.011 ₪‬ ‫00.831 ₪‬ ‫חיי מהל, מאיר חובב ומרי גול )עורכי (‬‫00.96 ₪‬ ‫00.68 ₪‬ ‫התנקשויות פוליטיות/ אשר אילני‬‫00.66 ₪‬ ‫00.38 ₪‬ ‫התרבות האחרת – יידיש והשיח היהודי/ בנימי הרשב‬ ‫ו‬ ‫ואהבת לרע כמו – המושג אהבה, שימושיו ושגירותו‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫בכתבי המקרא/ מנח זהרי‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫ואחר האש/ מנח לורברבוי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ואני שנתקתי מבלי ה ָמל/ מרדכי פרוסט‬ ‫ִ ֵ‬ ‫ִ‬ ‫והאנגלי אז באר – עיוני בפ הביטחוני של תקופת המנדט‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הבריטי באר ישראל. עלי זית וחרב כר ט/ ניר מ )עור (‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫... והי אנה יל ?/ רנה לי‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫והנה ידיעה שנתקבלה זה עתה/ עמוס גור‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫והפרדס כה רחוק/ מרי גודאל‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫והרוח באותיות/ נפתלי נאמ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫והרעב כבד באר / אריה ש. איסר ומתניה זהר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ויהי בימי שאול, בית שאול המל / אברה לבנו‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫ו לד – יחסי הורי וילדי בסיפור ובחוק המקראי/ פנינה גלפזֿפלר‬‫ַ ֶ‬ ‫ונתתי שלו באר – מושג "השלו ",‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שימושיו ושגירותו בכתבי המקרא/ מנח זהרי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ושבו העבי לאחר הגש / אהר אמיר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ושוב הסתיו/ צבי חקק‬ ‫ז‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫זבוב על הפסנתר/ אבי גרפינקל )סדרת מקומי(‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫זה הי הגדול | הזהב של אלקה – מחזות/ יוס בר יוס‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫זה זה/ ליאת קפל‬ ‫זה מטריד אותי – לחיות ע החוק למניעת הטרדה מינית/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫אורית קמיר )בשיתו קו אדו הוצאת הקיבו המאוחד(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫זהויות ישראליות/ אילנה אלקדֿלהמ )עורכת(‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫זיכרו השלג/ חוליו לימסארס‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫זכרונות הוורד/ קונסואלו דה סנטֿאקזופרי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫זכרונותיו של מטור | הלוייתו של דוקטור מתור / גוסטב פלובר‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫זמ עביר/ ורד אריאל‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫זעזועי בגלי/ גלעד מאירי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫זִקנה/ איטאלו סבבו ‪Ó‬‬ ‫ֶ‬ ‫ח‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫חאגי מוראט/ לב טולסטוי ‪Ó‬‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫חדוות החיי מול חמדת המוות/ בלהה רובינשטיי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫חוצה ברגל את האטלנטי/ בילי קולינס‬‫00.25 ₪‬ ‫00.56 ₪‬ ‫חורב קרשב/ יצחק בשביס זינגר‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫חורשלילה/ דזונה בארנס ‪Ó‬‬ ‫חות האותיות – קריאה וזהות בדיאלוג הביבליותרפי/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫רחל צור‬ ‫35 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫חות תמוז/ כרמלה דאר ברטה‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫חותמה של המדינה שבדר / חנה אריו‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫חזרה אל מרסל פרוסט/ יעקב גפרי גרי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫חזרה ממחר/ גורג ריצי ע אליזבת שריל‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫חטאו של לורד ארתור סביל וסיפורי אחרי / אוסקר ויילד‬ ‫ֶ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫חיו מ השמש/ מולי ש אנצל‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫חיות/ מיגל טורגה‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫חֵי איסמעיל פריק ָ ָ ה/ ר ה ַל ָאקי‬ ‫ֵ גַנ ִ‬ ‫ַ ִ ְִַ ִֶ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫חיי אמת/ עירית קציר‬‫00.94 ₪‬ ‫00.16 ₪‬ ‫חיי נביא, טרילוגיה/ עמוס מוקדי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫חיי סמיואל גונסו / גימס בוזוול ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫חיילי סלמיס/ חווייר סרקס‬ ‫חיי חדשי – דת, אימה ת ואהבה עליונה בהגותו‬‫00.17 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫של אהר דוד גורדו / עינת רמו‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫חיי נצחיי – בי אתיקה לקוגניציה/ אבי לוית‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫חינו בחברה רבת תרבויות/ פנינה פרי )עורכת(‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫חכמת יוו / נת שפיגל‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫חלומות בטטרא , בגדאד/ בדרי פטל‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫חלומות והזדמנויות שהוחמצו/ ד בבלי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫חלי החסידה/ מיאהי בבי ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫חמישי צדיקי / יצחק אלפסי‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫חמש נובלות אקזמפלריות/ מיגל דה סרוונטס‬ ‫חפ לב – יסודות תיאטרו הבובות האמנותי/‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫מרית ב ישראל ורוני מוסנזו נלק )עורכי ( )עיו (‬ ‫חקלאי יהודי בגולה – ההתיישבות החקלאית היהודית בבסרביה‬‫00.97 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫)7381 1491( והשתקפותה בכתבי ש"ל בלנק/ יוס מזור‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫חרדי מול שואה/ חיי ניראל‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫חתולי הרחוב שלי/ רפאלה בילסקי‬ ‫ט‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫טבילת הדרקו / אווה טיקה‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫טביעות אצבע של אמא/ יוסי אלפי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫טבע דומ ע רס / זביגנייב הרברט‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫טורקי צעיר/ מוריס פרחי‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫טיול/ הנרי דייוויד תורו‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫טיילת הזמ / בלומה פינקלשטיי‬ ‫טיפול בעברייני מי בישראל/‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫מאיר חובב, מלי שחורי ושרה ב דוד )עורכי (‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫טיפוסי / תיאופראסטוס ‪Ó‬‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫טנגו במלכוד – יומ בואנוס איירס/ אליעזר פלמור‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫טע החיי – סיפורי אוכל/ ירו אביטוב ור יגיל )עורכי (‬‫00.63 ₪‬ ‫00.54 ₪‬ ‫טרולי ובני אד – סיפורי ע ואגדות שוודיי / משה יגר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫טרז מחכה לאות/ דורית אורגד‬ ‫טרילוגיה לא רצונית – המקו | העיר | פריז/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫מריו לבררו )פרוזה, אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫45 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫טריסט ואיסולד/ זוז בדיה ‪Ó‬‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫טריפטי עברי/ קרלס דוארטה‬ ‫י‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫י"ד שירי / תמיר להבֿרדלמסר‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫יא מוסטפה יא מוסטפה/ תמיר להבֿרדלמסר‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫ידידות במבח / אליעזר פלמור‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ידיי חולמות מילי / ליאורה ב יצחק‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫יהדות במפגש הנהריי / דוד שגיב‬ ‫יהד תי – מחשבות על היהדות של אינטלקטואל אירופי/‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ל אלקא‬ ‫ֶ‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫יהודיותו של שפינוזה/ זנבייב בריקמ‬ ‫יהודי ויהדות בפולי לפני השואה – פרקי זיכרונות/‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ב ציו גולד‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫יובל/ אמירה הס‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫יוזמת זנבה – מבט מבפני / מנח קליי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫יו / עדנה לבֿבור‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫יו הפטרו הקדוש וסיפורי מוקדמי אחרי / אנטו צכוב‬‫00.26 ₪‬ ‫00.77 ₪‬ ‫יומו האחרו של נידו למוות | קלוד ֶה/ ויקטור הוגו‬ ‫ג‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫יונה – מסע אל החופש: קריאה חדשה בספר יונה/ פנינה גלפזֿפלר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫יוני בדשא/ וולפגנג קפ ‪Ó‬‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫יוס הירש, אלבו / יוס הירש‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫יופיו המכאיב של הבוקר/ רחל דנהֿפרוכטר‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫יופיו של קואזימודו/ שלמה לאופר‬ ‫ְיחידי ה ְ ג ת יִהי ל ֲדרי –‬ ‫ְ ַעָ ִ‬ ‫ִ ֵ ַ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫עיוני בקבלת המאה העשרי / יהונת גארב‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ייחוד והשתלבות/ אברה חיי‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫ייסורי ורתר הצעיר/ יוה וולפגנג גתה‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ילקוט ֵעי חרדי / יוס פונד‬ ‫ר‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ימי כנוריי / שושנה אידל‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ימי סמויי / אלכס ב ֿארי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫יציאת מצרי – דמותה ומקומה בכתבי המקרא/ מנח זהרי‬ ‫יצירת המופת הנעלמה | הנערה שעיניה זהב | אדו קורנליוס/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אונורה דה בלזאק ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ירושלי משחקת מחבואי | אחרי בנימי | זאת הפע / אריאלה די‬ ‫ירושלי של האנדי – אקוודורי כותבי על ישראל/‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫חוליו אס ס וירו אביטוב )עורכי (‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫ירח הסתב בענפי ע / ישראל שולדרמ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ירח של זאבי / חוליו לימסארס‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫יש ל משהו לקרוא?/ דורו ב. כה‬ ‫יש שכר – זכרונותיו של דיפלומט ישראלי/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫יששכר ב ֿיעקב‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ישראל והאתגר הגלובלי/ יובל אליצור‬‫00.111 ₪‬ ‫00.931 ₪‬ ‫ישראל: המאה העשרי ואחת/ אלכס ליבק‬ ‫55 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫כ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ְ אב ה ַ יִת/ ָפה‬ ‫יָ‬ ‫ֵ ַ‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫כבוד אד וח ָה – פמיניז ישראלי משפטי וחברתי/ אורית קמיר‬ ‫ַ‬‫00.68 ₪‬ ‫00.801 ₪‬ ‫כדקל במדבר/ צבי אנקורי‬‫00.63 ₪‬ ‫00.54 ₪‬ ‫כהוא זה/ עידו בסוק‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫כובעי ללא פני / צופיה פ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫כוכבי מעל גני / איתי דרור )כרמל | עמדה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫כול כא דיברו שפת סימני / נורה אל גרוס‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫כי טובי דודי מיי / מאיר רוטנברג‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כיכר היהלו / מרסה רודורדה ‪Ó‬‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫כינ ס ד מי ת – מבחר שירי / אברה סוצקבר‬ ‫כ נולדה – הקמת מערכת הממשל הישראלית 7491 1591/‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫יונת פיי‬ ‫כל אנשי השאה – הפיכה אמריקאית ושורשי הטרור המזרח תיכוני/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫סטיב קינזר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫כל אשר לי/ בטי אמיר‬‫00.19 ₪‬ ‫00.411 ₪‬ ‫כל הכתבי : כר ראשו – הסיפורי / איסאק באבל ‪Ó‬‬ ‫כל הכתבי : כר שני – מחזות, תסריטי וסיפורי מ העיזבו /‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫איסאק באבל ‪Ó‬‬ ‫כל הכתבי : כר שלישי – מסות, זיכרונות ונאומי /‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫איסאק באבל ‪Ó‬‬ ‫אזל‬ ‫כל הערי השלוות שלכ / ריינר מריה רילקה‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כל השירי / קוסטנדינוס קוואפיס ‪Ó‬‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫כל חלומות העול / פרננדו פסואה ‪Ó‬‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫כל מה שרצית לדעת על כלכלה וצמיחה/ גיימס ד. גוארטני‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫כלא המשאלות/ ס ש. רקובר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כמו פרידות – שירי חדשי / יוסי אלפי‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫כנפי השחר – שירי / שלמה זמיר‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫כסאות למשפט/ חיי שטנגר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כספר הפתוח/ חנה אריאל‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫כעונות החולפות/ הניה אדמו‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫כ ֿדבש | שחורי/ אינ לינ‬ ‫ֵ ֵ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫כפנסי רחוב/ מירה קמנצקי‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫כצל ענ לב / חיי גיל‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫כרית סביוני / ליאורה ב יצחק‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫כרמל שבו 1/ שלמה לאופר )עור (‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫כרמל 2/ שלמה לאופר )עור (‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫כרמל 3 4/ שלמה לאופר )עור (‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫כרמל 5 6/ שלמה לאופר )עור (‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫כרמל 7/ שלמה לאופר )עור (‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫כרמל 8/ שלמה לאופר )עור (‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫כרמל 9/ שלמה לאופר )עור (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫כרמל 01/ שלמה לאופר )עור (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כרמל 11/ שלמה לאופר )עור (‬ ‫65 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כרמל 21/ שלמה לאופר )עור (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כרמל 31/ שלמה לאופר )עור (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כרמל 41/ שלמה לאופר )עור (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כרמל 51/ שלמה לאופר )עור (‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫כשגימי ביקש שיקברו אותו בעמידה/ ירו אביטוב‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫כשלמדתי לדרו על אור/ רות גרוסמ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫כשמשיות קי בסופת הוריק – מבחר שירי / מאיה אנגלו‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כשסבא גלש לפינלנד/ דניאל כ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫כתבי בפרוזה/ גאקומו ליאופרדי ‪Ó‬‬‫00.23 ₪‬ ‫00.04 ₪‬ ‫כתובת – כתב עת לשירה וביקורת 1‬‫00.23 ₪‬ ‫00.04 ₪‬ ‫כתובת – כתב עת לשירה וביקורת 2‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫כתיבת האר – ארצות וערי על מפת הספרות העברית/ נורית גוברי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫כתמי צבע חמי / אראלה בריפמ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ְ תמי על ה ְ ח ק/ יפה‬ ‫ָָ‬ ‫ִָ ַ ַ‬ ‫ל‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫לא בניתי חומה/ פסח מילי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫לא פותחי ארגזי בלילה/ אליעזר שגיא‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫לאור נפט וחמש/ חיי ברנדוי‬ ‫ָ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫לא נעלמה מדא סזא ?/ חבצלת פרברֿשפר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫לאפריקה/ מיכל פלג )סדרת כליל(‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫לב החשכה/ גוז קונרד‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫לבדה היא אורגת – קריאה ביצירת נורית זרחי/ אילנה אלקדֿלהמ‬ ‫לבכות רק דר הסדקי :‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מכוות אש – שירי / יעקב שגיא‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫להבנת קפקא/ הנס דיטר צימרמ‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫להיות עד/ שלמה ניצ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫להפ / זוריסֿקרל הויסמנס ‪Ó‬‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫להפריט – פ ֵדה מהמאה העשרי , מבט מחצר הקיבו / יהודה הראל‬ ‫ר‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫להקת המחול בתֿשבע – סיפור אישי 4691 0891/ רינה גלוק‬‫00.66 ₪‬ ‫00.28 ₪‬ ‫להרוס את נדב/ גדעו סאמט‬ ‫להשתנות לתמיד – תכנית מהפכנית בשישה שלבי להיפטרות מהרגלי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫רעי / גיימס א. פרוצסקה, גו ק. נורקרוס וקרלו ק. דיקלמנטה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫לווית / מיכאיל גרובמ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫לוסיי לוו / סטנדאל ‪Ó‬‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫לזכר הזמ / דידו‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫לחיות ע הסכסו / דניאל ברֿטל‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫לחלו אות / פועה שלוֿתור‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫לחלק את האר / ארז כסי )עור (‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫לחצות את המדבר בצעד/ איתי אלטשולר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫לחצות את הנהר/ שלו אילתי‬ ‫ליבבתיני – מחברות אוהבי מימיֿהביניי /‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫יוס יהלו‬‫00.62 ₪‬ ‫00.23 ₪‬ ‫לידה קלה – ספר הדרכה לאשה ההרה/ אורי מיכאלי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫לילה, בוקר/ חמוטל בר יוס‬ ‫75 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫לילית אינה חוזרת – על נשי ונשיות, פע ועכשיו/ הל שיינפלד‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫לימי הנוראי ריח של גויאבות/ דליה קווה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫לכבוד הכבוד/ יורגוס יואנו‬ ‫לכתוב | מותו של הטייס האנגלי | שבי הקס של לול ו. שטיי |‬‫00.96 ₪‬ ‫00.68 ₪‬ ‫סג הקונסול/ מרגריט דיראס‬‫00.44 ₪‬ ‫00.55 ₪‬ ‫למה העב"מי טסי בד"כ בשלשות/ שלמה שובל‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫למחרת היו / אירית ר קופר‬‫00.52 ₪‬ ‫00.13 ₪‬ ‫לספר בציו / מנח ברשֿרועי‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫לפני המבול – ברלי 8191 3391/ אוטו פרידרי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫לפני שֵרד הלילה/ ר ְי ַלד ר ָס ‪Ó‬‬ ‫ֵנ‬ ‫ֶ נְ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫לפתע פתאו האדמה/ אלישבע גרינבאו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫לצוד צהריי / אביביה רז‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫לקיר אחד קראתי בית/ צביה ליטבסקי‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫לקראת הוראה דיאלוגית/ צלה רו‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫לקראת ירושלי / קרלו מריה מרטיני‬ ‫לקרוא ולכתוב/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אריאל ברמני )אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫לשו בימי מהפכה – המהפכה היהודית המודרנית ותחיית הלשו העברית/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫בנימי הרשב‬ ‫לשו , העדר, משחק – יהדות וסופרֿסטרוקטורליז בפואטיקה של ש"י עגנו /‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫יניב חגבי‬‫00.24 ₪‬ ‫00.35 ₪‬ ‫לשמור את הזיעה קרוב לגו / שמואל כה‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫לשתוק ע פרננדו/ אורציו ישי‬ ‫מ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫501 משוררי בכתב יד / ליאת קפל )עורכת(‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מאה חלומות וחלו / אלו ציפריס‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מאוד עצוב להיות אוטיסט/ אברה )אברמי( חובב‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מאוצר סיפורי הנסתר )ספריית חוליות 3(/ דער נסתר ‪Ó‬‬‫00.24 ₪‬ ‫00.35 ₪‬ ‫מאורות הגדולי / אהר ציילינגולד‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫מאורות מעול החסידות/ יצחק אלפסי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מאלכסנדריה עד אג מנדלברוט – מסע במדע/ פליקס דות‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מאמר על המתודה/ ר ֶה דקארט‬ ‫נ ֶ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מאניפסטי של מודרניז / בנימי הרשב )עור (‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מבוא לספרות ההיסטורית שבמקרא/ אלכסנדר רופא‬‫00.68 ₪‬ ‫00.801 ₪‬ ‫מבוא לספרות המקרא/ אלכסנדר רופא‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מבוא לשירה המזמורית ולספרות החכמה שבמקרא/ אלכסנדר רופא‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מבחר כתבי / גונת סוויפט ‪Ó‬‬ ‫מבידול לשילוב – התמודדות ע מוגבלויות בקהילה/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫מאיר חובב ופסח גיטלמ )עורכי (‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫מבי כנפי מאירות שמשות/ זהר רוז‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מגיא ההריגה לשער הגיא/ בני וירצברג‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מג אכילס ושירי אחרי / וויסט היו אוד‬ ‫מג בעד עד עיר ומלואה – מחקרי במקרא ובספרות עברית/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫חיי ברנדוי‬ ‫85 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫מגעי מראות/ מנח לורברבוי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מדגסקר/ שלמה לאופר‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫מדיבור לכתיבה/ נורית פלד וצביה ולד )עורכות(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מדיבור לסיפור/ נורית פלד )עורכת(‬ ‫מדיניות ציבורית בי חברה למשפט – בית המשפט העליו ,‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫השתתפות פוליטית ועיצוב מדיניות/ שלמה מזרחי ואס מידני‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫מדקדקי וחיבוריה בפירושי רש"י/ מנח זהרי‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫מדרגות/ יהודה הור‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מדרי תיירי בעיר זרה/ מאיה בזרנו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מה יש/ זהר אית )סדרת כבר(‬‫00.78 ₪‬ ‫00.901 ₪‬ ‫מה עשיתי מ החיי ? – שירי אלורו דה קמפוש/ פרננדו פסואה ‪Ó‬‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מה, אתה ילד?/ איתי זמר‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מה שממלא את הפה/ ורד לוינשטיי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מהחלו הגבוה ביותר/ פרננדו פסואה ‪Ó‬‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫מהמגירה השלישית/ שלמה ניצ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מהר, לבד ועכשיו/ סירקה טורקה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מהתבוללות ללאומיות/ אלכסנדר גוטרמ‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫מודע מזמ אחר/ רות בלומרט‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫מוחא השוטה מוחא החכ / טאהר ב ֿגלו‬‫00.66 ₪‬ ‫00.28 ₪‬ ‫מול פלנדרס/ דניאל דפו ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מונט הטעה אותי/ יאיר רחלי‬‫ֵ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מורבזי / בלז סנדרר ‪Ó‬‬‫00.14 ₪‬ ‫00.15 ₪‬ ‫מושג ודמות במקרא/ מנח זהרי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מזו / חמוטל בר יוס‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫מזמורי ישני / אולגה סדקובה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫מזמורי מ הריגֿ ֶדה/ עמר פטר )מתרג ( ‪Ó‬‬ ‫ִ וָ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מחברות חור / ישראל אלירז )סדרת כבר(‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מחוג של צל/ אסתר כספי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מח לה ֶפ – ִ ירי מה ַ חלקהֿה ְ ג ָה/ ַהיר לי י‬ ‫ִ ֵ ַ ְ ָָ ַ ר נִ ִ‬ ‫ֶ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫מחוללי / נעמי בהטֿרצו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מחו לתחו – קוב מאמרי / ברו קורצווייל‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫מחזה הפיות/ אד דה לה האל‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מחכה לאבי/ יעקב ברזילי‬‫00.66 ₪‬ ‫00.38 ₪‬ ‫מחשבות ישראליות/ מנח ברינקר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מחשבות על האושר/ ינינה בזוסטובסקה‬‫00.45 ₪‬ ‫00.76 ₪‬ ‫מחשבות שלו / יוס עד‬ ‫מטפחת כחולה הופכת לעומק באר – ספר סדנאות כתיבה/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫ליאת קפל )עורכת(‬‫00.23 ₪‬ ‫00.04 ₪‬ ‫מי הגיבור מכל – סיפורי ע ואגדות אינדיאניות/ משה יגר‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מיטת הע / לואיסה קסטרו‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫מילו הדתות/ מירצה אליאדה )עור (‬‫00.061 ₪‬ ‫00.002 ₪‬ ‫מילות היחס המלטזיות/ רמי סערי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מילי באות והולכות/ גולי עמיר‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מי נודדי / גילה אולייר‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫מכתב לאמא/ סרגי יסני‬ ‫95 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מכתבי אל משורר צעיר/ ריינר מריה רילקה‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫מכתבי לידיד גרמני/ אלבר קאמי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מכתבי מדומי / יור ברונובסקי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מלא האב / מרגרט לורנס‬ ‫מלאכי אינ חולמי : משנתו של אב ערבי –‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫השייח הס פי הגדול ביותר/ רחל גורדי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מלו פרובלמט/ דימיטרי ורהלסט‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫מלונדו לירושלי / אשר קיילנגולד‬‫00.07 ₪‬ ‫00.78 ₪‬ ‫מלח בחומות/ כרמלה סרנגה‬‫00.77 ₪‬ ‫00.69 ₪‬ ‫מלחמת תרבות – תנועת ההשכלה היהודית במאה הֿ91/ שמואל פיינר‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מלי במרחב חזותי/ מרי נייגר פליישמ‬‫00.63 ₪‬ ‫00.54 ₪‬ ‫מלימאנוב לנתניה/ אשר וינפלד‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫מלכיאל שוור כותב זכרונות/ מנח קוטנר‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מלקטי הסיפור החסידי/ גדליה נגאל‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫ממונטווידאו לירושלי / דוד הרד‬‫00.25 ₪‬ ‫00.56 ₪‬ ‫ממלכת החכמה/ יצחק אלפסי‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫מנזר פרמה/ סטנדאל ‪Ó‬‬ ‫מסיכו לסיכוי – התערבויות טיפוליות בנוער עובר חוק ובצעירי במצוקה/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫מאיר חובב, חיי מהל ומרי גול )עורכי (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מסע אל החירות – ליל הסדר כתהלי צמיחה/ גבריאל שטרנגר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מסע בהודו שלי/ אריה מורג‬ ‫מסע בעקבות הקולות – חייו ויצירתו של זוזה סאראמאגו/‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מרי רינגל‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫מסע הבתי / מכבית מלכי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מסע סנטימנטלי קצר/ איטאלו סבבו‬ ‫ֶ‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫מסעות/ רפאל כה אלמגור‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫מסעות בנימי זוסקי / אלה זוסקי ֿפרלמ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫מספרי מכושפי / יורי ריטחא‬ ‫ֶ‬ ‫מעבדה להרס העול –‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫גרמני ויהודי במרכז אירופה/ רוברט ס ויסטרי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מעגלי מקרא וספרות – בחינות ומסות/ מנח זהרי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מעול האמנות/ רחל טרסֿצוקרמ‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫מעט מילי / סוזנה פנדזיק‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מעשה בשני אברה / אברה אביחי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מעשה הי – כרוניקת פירוש/ מיכל גוברי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מעשה מגעיל | הבעל הנצחי/ פיודור דוסטוייבסקי ‪Ó‬‬‫00.51 ₪‬ ‫00.91 ₪‬ ‫מעשה מחלו / יהושע גרינברג‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מעשה תהו / חיה אסתר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מעשיות בחרוזי )ספריית חוליות 2(/ דער נסתר‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מפיסטו צחק הה, הה/ רבקה שכטר‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫מצבא הע לצבא הפריפריות/ יגיל לוי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מצוקות נעורי / דנילו קיש‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מקובלי של לילה/ משה אידל‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מקו , נמר/ רבקה מרי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מקומות שהשעוני מחשבי זמ אחר/ ישראל פינקל‬ ‫06 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מקס האושר/ רפאלה בילסקי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מקראות ישראל/ אמנו נבות )כרמל | עמדה(‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מקרוב היה המזרח/ רבקה מרי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מראה וחלימה/ חסיה מגל‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מראשית לבראשית רבה/ חננאל מאק‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫מרכבת זהב/ נת ינאי‬‫00.07 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫משב הרוח/ מרסלו דסקל‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫משה מונטיפיורי האיש והאגדה/ משה סמט‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫מ ט ַ ח ִי / יהודה בכמט‬ ‫ַ‬ ‫ִ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫משורר בניו יורק/ פדריקו גרסיה לורקה‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫משטר נשיאותי לישראל/ גדעו דורו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫משירי טווס הזהב/ איציק מאנגר‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫מש הזרע/ יור בק‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מש לכא ועכשיו/ גילה אולייר‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫משמאל למונה ליזה/ אס אשרי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫משמעות האהבה/ ולדימיר סולוביוב‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫משני הצדדי / ויויא אד )סדרת כבר(‬‫00.57 ₪ְ‬ ‫00.49 ₪‬ ‫משקל וריתמוס בשירה העברית החדשה/ בנימי הרשב‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫משקפי הזהב/ גורגו בסני‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מתהלכת על חוט מי / יהודית ב ֿצבי הלר‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫מתיקות/ טורני לינדגר‬ ‫נ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫נאו על כבוד האד / גובני פיקו דלה מירנדולה‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫נאומי בשוודיה/ אלבר קאמי‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫נגמה/ כאתב יאסי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫נהג חדש/ שבתאי קור‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫נוה לרוח/ עופר אחיטוב‬‫00.66 ₪‬ ‫00.28 ₪‬ ‫נוודי / יהויקי שטיי‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫נוסעת אלמונית – שלומית פלאו – חיי ויצירה/ נורית גוברי‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫נופי הבית/ חלי אית ֿאברה‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫נח היהודי/ רבקה מרי‬‫00.47 ₪‬ ‫00.29 ₪‬ ‫נטוש על הרי הלבב/ ריינר מריה רילקה‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫ניגודי ואחדות/ דיויד קאה )עור (‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ניטשה – חיי הגות/ רידיגר ספרנסקי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫ניטשה בבתי הקפה של וינה/ יעקב גולומב )עור (‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫נייר שקו / רחל צור‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫נסיכי חא אלספא/ מגיד אליאס‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫נפל דבר/ רבקה מרי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫נפש, מסע/ דינה קט‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫נקודת השבר/ אלי קליר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫נרקיס בפירנצה/ דוד לוית‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫נשיט סירות נייר/ אירית ר קופר‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫נשימה/ דינה קט‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫נשיקת הבוגד/ מיירה פאפאתנסופולו‬ ‫16 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.35 ₪‬ ‫00.66 ₪‬ ‫נשיקת הנחש/ גדי לופו‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫נתיבות בשירה המקראית/ מנח זהרי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫נת החכ / גוטהולד אפרי לסינג‬ ‫ס‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫סאמה/ אנטוניו די בנדטו )אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫סבא או חורי שחורי / שלמה אהרונסו‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫סבא מרח כאנפה/ שמואל תומס הופרט‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫סגורה לרגל שיפוצי / אורציו ישי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫סוגיות ותכני במקרא – עיוני ובחינות/ מנח זהרי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫סודות מרקש/ לימור שריר‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫סוחר החלומות/ חוה שאלתיאל‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫סו ֶטות, פואמות, ושירי אהבה/ נוע ויסמ‬ ‫נ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫סוניטות מ הפורטוגזית/ אליזבת בארטֿבראונינג‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫סו המשחק/ חוליו קורטאסר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫סטייש איילנד/ שיימוס היני‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫סָאֿסאר – סיפורה של שירי ֿגול/ ִז ַ א ַ ִ י‬ ‫ִ ַ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫סיומו של משא ומת ע העול / יעקב שי שביט‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫סינדרו ירושלי – אי קרסה המדיניות לאיחוד ירושלי / משה עמירב‬ ‫סיפור התלאות של פרסילס וסיחיסמונדה/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫מיגל דה סרוונטס ‪Ó‬‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫סיפור חיי / אפרי קציר‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫סיפור טוב – זה כל הסיפור: מדרי למספרי סיפורי / יהודה עצבה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫סיפור על הדבר החשוב ביותר ועוד סיפורי / ייבגני זמיאטי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫סיפור על ילדה זקנה/ יני ארפנבק‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫סיפורה של גדר ההפרדה/ ישעיהו פולמ‬ ‫סיפורה של פולי – מדינה בת אל שני / יור ברונובסקי,‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מאציי קוזלובסקי‬ ‫סיפורי הקשת החדשה – ארבע שני ראשונות 2002 6002/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫עליזה ציגלר ואור גראור )עורכי (‬‫00.43 ₪‬ ‫00.34 ₪‬ ‫סיפורי חסידות צרנוביל/ ישעיה וול ציקרניק‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫סיפורי י – השות הסודי ועוד סיפורי / נמרוד אשל )מתרג (‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫סיפורי יעקב/ יעקב סופר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫סיפורי מסכות/ לואיגי פירנדלו‬‫00.54 ₪‬ ‫00.65 ₪‬ ‫סיפורי אמריקאיי / יובל יבנה‬ ‫סיפורי מ"אמצע העול " – אנתולוגיה של ספרות אקוודוריאנית/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קרלוס אאולסטיה )עור (‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫סיפורי מאחורי הגב/ אורית גרוס‬‫00.03 ₪‬ ‫00.73 ₪‬ ‫סיפורי נוראי / יעקב קידנר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫סליחת הלבנה/ בטי רויטמ‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫סלמנדרה: מיתוס והיסטוריה בכתבי ק. צטניק/ יחיאל שיינטו‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫ספירה לאחור/ מנפרד וינקלר‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫ספר הזכרונות/ אריאל רטהאוז‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ספר החיזיו / כריסטי דה פיז‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ספר הנתיבות/ יור בק‬ ‫26 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ספר התמורות )איֿצינג(/ יורי גראוזה ויפה אלו )מתרגמי (‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫ספר ירמיהו – דרכי בהוראתו/ מנח זהרי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫ספר מבחר המראות/ רונית יוכל חיטי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫ספר רפאל ניר/ אורה שורצולד )רודריג( )עורכת(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ספרות ופילוסופיה: נקודות מפגש/ אורציו ברתנא‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ספרות פולנית בלבוש עברי/ שמואל שפס‬‫00.111 ₪‬ ‫00.931 ₪‬ ‫סתיו ימיֿהביניי / יוהא האוזינחה ‪Ó‬‬ ‫ע‬‫00.73 ₪‬ ‫00.64 ₪‬ ‫עבד כי ימלו / דב דבורקינד‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫עבר בדוי/ ארנולד לזר‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫עד יוס – זיכרונות, הרהורי , סיכומי / יוס טל‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫עד שהאצבעות יתחילו לדמ / צרלס בוקובסקי‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫עדיאל/ שלמה דינור‬‫00.24 ₪‬ ‫00.35 ₪‬ ‫עו"ד מאחורי הגלימה/ עודד ב עמי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫עוברת אֹרח/ אורה ערמוני‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ע גנִי / חסיה מגל‬ ‫ָ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫עוד סיפורי מלי / נת שפיגל‬ ‫עול חסד יבנה – המושגי "חסד" ו"חסיד",‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שימושיה ושגירות בכתבי המקרא/ מנח זהרי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫עונות/ עליזה גלקי ֿסמית‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫עושי לזמ מקו / שאול וידר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫עז ת שבקדושה – תיאטרו נשי דתיות בישראל/ רינה רוטלינגרֿריינר‬ ‫ַ‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫עזיבה/ רבקה זיו‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫עזראל/ קארוי פאפ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫עיד הקולות כבר החל/ אלי אילו‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫עיוני לשו ותולדה/ מנח זהרי‬‫00.14 ₪‬ ‫00.15 ₪‬ ‫עיוני מקרא – בחינות ומסות/ מנח זהרי‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫עיוני ספרות ותולדה – מסות ובחינות/ מנח זהרי‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫עיוני תולדה ושירה – בחינות ומסות/ מנח זהרי‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫עיר אהבה/ שחר בר‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫עיר התפוזי – ערבי ויהודי ביפו/ אד ל ר‬ ‫ֶ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫עכשיו, אז/ אברה הוס‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫על אודות יונת / איתי ב ֿאליעזר‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫על אחת כמה וכמה/ יעל חבר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫על החוכמה הבלתיֿאפשרית/ זאק שלנגר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫על החיי הטובי / זאק שלנגר‬ ‫על המשמר – "השומר הצעיר"‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫במערכות ההגנה והביטחו 0291 7491/ יאיר שפיגל‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫על הנהרות על היאורי / כנרת לפידות‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫על הנשי וסיפורי קצרי / דני דידרו‬ ‫ֶ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫על העמוד היציב – שירי ריקרדו ריש/ פרננדו פסואה ‪Ó‬‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫על הקריאה/ מרסל פרוסט‬‫00.74 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫על חלקת בטנ הלבנה/ יעקב ברזילי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫על כס על זקנה על מוות וכו/ יוליה וינר‬ ‫36 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫על נהרות ועל ימי / ליליא דביֿגורי‬‫00.54 ₪‬ ‫00.65 ₪‬ ‫על פי הדיבור/ יהונדב פרלמ )כרמל | עמדה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫על שלושה גשרי / יונת פיי )סדרת כליל(‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫על שפת נהר כבר/ ליאת קפל‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫עלי מקרא/ מנח זהרי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫עלייה ללא ירידה/ יונה כה‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫עלילות אלהי – המיתוס היהודי – מסות ומחקרי / יהודה ליבס‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫עלי של חסה/ חנה טואג‬ ‫עלמות אהבו – חיי הדת והרוח של נשי בחברה האשכנזית‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫בראשית העת החדשה/ ימימה חובב‬ ‫ע ככל העמי –‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫לקראת הקמתה של רפובליקה ישראלית/ משה ברנט‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ע לכוד בצבת/ אברה צבי בראו‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫עמדה 41 – ביטאו לספרות/ ר יגיל ועמוס אדלהייט )עורכי (‬‫00.55 ₪‬ ‫עמדה 51 – אופציה פואטית/ אריק א., ר יגיל ועמוס אדלהייט )עורכי ( 00.96 ₪‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫עמדה 61/ אריק א., ר יגיל ועמוס אדלהייט )עורכי (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫עמדה 71/ אריק א., ר יגיל ועמוס אדלהייט )עורכי (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫עמדה 81/ אריק א., ר יגיל ועמוס אדלהייט )עורכי (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫עמדה 91/ אריק א., ר יגיל ועמוס אדלהייט )עורכי (‬ ‫עמדה 02 – ביטאו לספרות 9002 – אוונגרד עברי/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אריק א., ר יגיל ועמוס אדלהייט )עורכי (‬ ‫עמדה 12 – ביטאו לספרות 9002 – אוונגרד עברי/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אריק א., ר יגיל ועמוס אדלהייט )עורכי ( )שירה, כרמל | עמדה(‬ ‫אזל‬ ‫עמוד ענ עמוד אש/ ער לאור‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫עמוק בלב היער/ סירקה טורקה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫עמוק יותר מהתחתית/ איל שפנוב‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫עמק התפוחי / איילה יוקד‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫עקב הברזל/ גק לונדו‬‫00.85 ₪‬ ‫00.37 ₪‬ ‫עקבות/ רות נצר‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ערבה/ אנטו צכוב‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ערגה בתולית/ עליזה ראובני‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ערמוני אשתקד/ צבי אנקורי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ערמת הזמ / ד נחושת‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫עשב הזמ / נורית זרחי )סדרת כבר(‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫עשר שני / שמואל שמעוני‬ ‫פ‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫פגני אורגני/ גלעד מאירי‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫פגישה ע מחנ / אמי בוגני‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫פגישות במסלול חיי/ גד יעקבי‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫פדרו פארמו/ חוא רולפו‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫פה מפוחית/ פיני רבנו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫פואמת התאהבות/ אריק א. )כרמל | עמדה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫פוטוריסטי וחדשני אחרי / אריאל רטהאוז )עור ומתרג (‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫פטל וד / איבו אלמלח‬ ‫46 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫פינות כחולות – איציק מאנגר – חיי שיר ובלדה/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אלכסנדר שפיגלבלאט‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫פינת חיי נסתרת/ רות גלעד‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫פירות בר אדומי / לימור שריר‬‫00.07 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫ְ לטר ואנִי/ ח ָמ חימ ֶס‬ ‫ר ִ ֵנ‬ ‫ָ ֶ ֲַ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫פליטי של זמ / צביקה שטרנפלד‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫ְ ני – שיחות ע יא ראוכוורגר/ מיכל פלג‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫פסול די / אונורה דה בלזאק‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫פע בירושלי / נחמה ב אליהו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫פעמו סדוק/ אליעזר כג‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫פראי היו / ענבל כהנסקי‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫פרופסור ליכטנברג מאוהב/ גרט הופמ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫פרחי במדבר/ אליעזר שגיא‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫פרחי סגולות ואגדות/ אמו דפני‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫פריחת המוות/ מיכל‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫פרקי איוב – עיוני ובחינות/ מנח זהרי‬‫00.14 ₪‬ ‫00.15 ₪‬ ‫פרקי לשו / מנח זהרי‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫פרקי מזמור ועלילה/ מנח זהרי‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫פרקי מקרא/ מנח זהרי‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫פרקי סופר וספר/ מנח זהרי‬‫00.22 ₪‬ ‫00.82 ₪‬ ‫פרקי בחוקי התורה – מדרי למורה/ יוס רות ֿרוט ונחו שרביט‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫פרקי בחוקי התורה – מדרי לתלמיד/ יוס רות ֿרוט ונחו שרביט‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫פרקי בתולדות יהודי פולי בעת החדשה/ אלכסנדר גוטרמ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫פרשת השב"כ/ איל רחו‬‫00.44 ₪‬ ‫00.55 ₪‬ ‫פרשת לילהאמר – מיומנו של מעורב לא שיי / אליעזר פלמור‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫פשוט, לחיות/ עמוס מוקדי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫פשרות/ רו גרא‬ ‫צ‬ ‫צבא שיש לו מדינה?/‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫אור ברק, גבריאל )גבי( שפר ועמיר אור )עורכי (‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫צבעי פרפר – שירי ועוד/ יהודה גורֿאריה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫צדפי מהר המנוחות/ בתֿשבע קראוס‬ ‫צדק צדק תרדו – המושג "צדק" שימושיו ושגירותו‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫בכתבי המקרא/ מנח זהרי‬‫00.75 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫צווחה ראשונה של תינוק/ אביחי אסולי‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫צופה הייתי בעינו של עול / יצחק בקו‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫ציוויליזצית היהודי על תהפוכותיה/ בנימי סופר‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫ציו / שי מזרחי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫צייר אותי בוערת/ ללי ציפי מיכאלי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫צינק/ דוד אלבחרי‬‫ִ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫ציפור בודד על גג – עיוני בשירת יאיר ה רבי / טלי ארגוב‬‫00.24 ₪‬ ‫00.35 ₪‬ ‫צל הציפור/ ליאת קפל‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫צללי ומכחול – "שירת הערפל" של סי / רביב אני )מתרג (‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫צלקות/ גילי טילר‬ ‫56 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫צמחתי להיות לפני / שלמה ניצ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫צמיחת היהודי המודרני/ מיכאל מאיר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫צעדי במרחב/ ח קלינמ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫צפו | דרו | מערב/ ישראל נטע‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫צפו ב/ אליעזר כג )עור (‬‫00.84 ₪‬ ‫00.06 ₪‬ ‫צפו ג/ אליעזר כג )עור (‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫צפור היכלות/ חיה אסתר‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫צרובי / עירית עמיאל‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫צרחת ה ֹפי/ חיה אסתר‬ ‫ְִַ ַ ִ‬ ‫ק‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קדיש וקדשה/ חגית חו‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫קדיש לאבא/ רות נצר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫קו לב / רנה שאר ‪Ó‬‬ ‫קודקודֿאש – במחיצתו של המשורר אורי צבי גרינברג/‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫שמואל תומס הופרט‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫קול ובראשית/ פנינה עמית‬ ‫קול שירה – 74 משוררי קוראי )שני תקליטורי (/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫קפל ליאת )עורכת(‬ ‫קולות מהכלא – אנתולוגיה של יצירות אסירי /‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תומר ועמלה עינת )עורכי (‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫קולות מראקש/ אליאס קנטי‬ ‫קול של בגדי – מלבושי במקרא: הא הבגד עושה את האד ?/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫פנינה גלפזֿפלר‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קונכיה/ עירית קציר‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫קונכיות העצב/ מיכל‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קופי החרסינה של משה מנדלסו / גי נורדהאוס‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫קורות 76611-‪ /A‬אברה שדיאור‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קורטקסט/ צבי עצמו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קורי אור/ עירית קציר‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫קטעי מסרט איל / חוליו לימסארס‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫קייב )עברית(/ יעקב אורלנד‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫קייב )רוסית(/ יעקב אורלנד‬ ‫קינת מרסיאס | שלושה תהילי | שיר השירי /‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫יואב רינו‬‫00.66 ₪‬ ‫00.28 ₪‬ ‫קי 6291/ ריינר מריה רילקה, מרינה צבטייבה ובוריס פסטרנק‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קירות שבורי / ורד דהרי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קליפות שקופות/ אורית גרוס‬‫00.341 ₪‬ ‫00.971 ₪‬ ‫ק ל ִ ר – ִ ירי פזְמ נ ת לילדי / חיי נחמ ביאליק‬ ‫ִ ִָ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ֵ ַ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫קס הימי שחלפו/ משה מלמד‬‫00.25 ₪‬ ‫00.56 ₪‬ ‫קס על שפתי מל / דניאל ב סימו‬ ‫קצידה – שירי | רישומי /‬ ‫ִָ ָ‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫הרולד שימל וצבי טולקובסקי )סדרת דבריֿ (‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קראת/ ליל לחמ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫קריאות ושריקות/ חמוטל בר יוס‬ ‫66 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫קריאת הדורות – ספרות עברית במעגליה – כר ג/ נורית גוברי‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫קריאת הדורות – ספרות עברית במעגליה – כר ד/ נורית גוברי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫קריסטל בגדד/ אלי אילו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫קרפיו בתו ביוב/ איגור גוברמ‬ ‫קשה לאד לדבר על עצמו –‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫שיחות ע נטליה גינצבורג/ נטליה גינצבורג‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫קשוב ל ַלי / יעקב ברזילי‬ ‫ג‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫קשר חו / פנינה עמית‬ ‫קתוליות עכשיו – מבוא להבנת הכנסייה הקתולית בת ימינו/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אביתר מרינברג‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫קתרסיס – כתבֿעת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור (‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫קתרסיס 2 – כתבֿעת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור (‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫קתרסיס 3 – כתבֿעת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור (‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫קתרסיס 4 – כתבֿעת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קתרסיס 5 – כתב עת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קתרסיס 6 – כתב עת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קתרסיס 7 – כתב עת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קתרסיס 8 – כתב עת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קתרסיס 9 – כתב עת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫קתרסיס 01 – כתב עת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫קתרסיס 11 – כתב עת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קתרסיס 21 – כתב עת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור (‬ ‫ר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ראש גזר/ זול רנאר‬ ‫ראשית חכמה ק ֵה חכמה – המושגי "חכמה" ו"חכ ",‬ ‫ְנ‬‫00.63 ₪‬ ‫00.54 ₪‬ ‫שימושיה ושגירות בכתבי המקרא/ מנח זהרי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫רגע לפני הבוקר/ עירית ב מרדכי יוס‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫רגש הוא מותרות/ רחל אשד‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫רובינזו קרוזו/ דניאל דפו‬ ‫רוח רעננה – פרשת הסרט הציוני הראשו באר ֿישראל 9981 2091/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫יוס הלחמי‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫רומ באר אבותינו/ אורה ארדו‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫רושמת שתיקה/ ידידה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫רחל, בנ מ חק/ אורי סטריזובר‬ ‫ֵ‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫ריח האקליפטוס וטע התפוז/ בתיה פיחוטקה‬ ‫אזל‬ ‫ריינר מריה רילקה – דרכו של משורר )2 כרכי (/ עדה ברודסקי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ריקוד אחרו / ואסיני אלֿאערג‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫רישומי חור מאמצע קי / ב ֿציו ב ֿמשה‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫רסיסי מידע/ יהודה הור‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫רפואות האהבה/ פובליוס אובידיוס נאזו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫רצח, תעלומה וחתונה/ מארק טווי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫רצי המי / יהודה הור‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫רק תפילתי לבדה/ מרי גודאל‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫רשימות חור על רשמי קי | כתבי מ המחתרת/ פיודור דוסטוייבסקי‬ ‫76 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫רשימותיה של חוה/ יהודית אוריה‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫רשימותיו של מלטה לאורידס בריגה/ ריינר מריה רילקה ‪Ó‬‬ ‫ש‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫13 דמויות ממעצבי דור המדינה/ יובל אליצור‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫שאלה של כבוד – ישראליות וכבוד האד / אורית קמיר‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫שאמות. שאינני יודע מתי. שאינני זוכר./ יורי סלע‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫שבחי צדיקי / מנדל ציטרי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫שבי ל פה ע החמור/ אליעזר שגיא‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫שבע שני אח ֵי/ אליהו סלעֿסלדינגר‬ ‫ר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫שדה ומסגרת/ בנימי הרשב‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫שדות אדומי : עד תלֿחי – חיי בנימי מונטר/ תמר אגמו‬‫00.99 ₪‬ ‫00.421 ₪‬ ‫שדי / פיודור דוסטוייבסקי ‪Ó‬‬ ‫שואל כאד ועונה כיהודי –‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מבחר שירי : 1391 4791/ ב. מרדכי )כרמל | עמדה(‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫שוברת קרח/ אורנה סילברמ‬ ‫שורת המורדי – מחקרי בספרות העברית החדשה/‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫בעז ערפלי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫שח/ אמנו סטרלי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ח ר, לב ְוד / מכבית מלכי‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫שחז רי / משה גרנות‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫שחרית/ רות נצר‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שיבת הב / אווה טיקה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫שיח השנאה/ אנדרה גלוקסמ‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫שיכולי אותיות וכפלי צורות בשפה העברית/ מנח זהרי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שיר טריטוריה – ציורי ירושלמיי / ִ יה טפדרו‬ ‫ַ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫שיר ערש לתינוק שכמעט/ הדסה טל‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫שירי ברירה/ אורית מיטל‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫שירי גרדו / כריסטיא מורגנשטר‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫שירי ערער/ רנה לי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫שירי לד / יעקב גוטרמ )ליקט ער ואייר(‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫שירי / יוס ב פורת‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫שירי / עירית קציר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫שירת היחיד בניוֿיורק/ בנימי הרשב )עור ומתרג (‬ ‫שירת הכוכבי – אנתולוגיה משירת צרפת במאה הט"ז/‬‫00.78 ₪‬ ‫00.901 ₪‬ ‫עמינדב דיקמ )עור ומתרג ( ‪Ó‬‬ ‫שירת מרי – אנתולוגיה ביוגרפית על מירי ב ֿשמחו ושירתה/‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ד אלבו )עור ( )עיו (‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫שירת עצמי/ וולט ויטמ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫שכפול השכחה – מבט פוסטֿסטרוקטורליסטי/ אריאלה עצמו‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫שלו שבור/ יור מיטל‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫של ש – התלֿאביבי הראשו / צבי אברה פומרוק‬ ‫שלושה מחזות –‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫התינוק של ב שטרית; תפוזי ד ; תופרות/ אלישבע גרינבאו‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫שליח צחור דיוק / יוסי עבאדי‬ ‫86 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ָ / אידה הוברמ‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫שמא בגבעתיי / שלומית ברק‬ ‫ָָ‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫שמות עצ כפלי מי בשפה העברית/ מנח זהרי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שמלה דקה, לבנה/ קציעה כ‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫שמש קפואה – אסופת שירי האיקו מודרניי / סאישי ימגוצי‬ ‫שני בתי לחלו – ילד ת ואימה ת בקיבו –‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫שלושה דורות/ רבקה לבקובי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫שני עשר כסאות/ איליה איל וייבגני פטרוב‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫שנת השלושי / אינג רג כמ ‪Ó‬‬ ‫ַ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫שנתיי / נת וסרמ )סדרת כבר(‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שעות מכושפות/ דורית אורגד‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שער העול / ר סיגד‬ ‫אזל‬ ‫שערי ספרו/ שלו פוני כלפו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫שעת הסדקי / יהודית דריגס‬ ‫שפת יפו – מטע יצירה יפואית/‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫יונת קונדה, יוסי גרנובסקי ורומ וטר )עורכי (‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫שפת פרדות/ דני כה‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫שקופה בחלו / רחל אשד‬‫00.24 ₪‬ ‫00.35 ₪‬ ‫שרי התורה – מאורות מעול הרבנות/ יצחק אלפסי‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫שריר אהבה/ מירה הרשקו‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫שרפה/ חיה אסתר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫76 שירי / פול ֶרל ‪Ó‬‬ ‫ו ֶ‬ ‫שתי נובלות – סלו יופי | דמקה סינית/‬‫00.35 ₪‬ ‫00.66 ₪‬ ‫מריו בייטי )אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫שתי קריעות וצעקה/ שושנה ב עדי‬ ‫ת‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫תאנה על ש הסלע/ מרי אית ֿפלו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫תבשיל קארי בתשעה תבליני / פנינה כוליֿחזו‬‫00.63 ₪‬ ‫00.54 ₪‬ ‫תדר פרטי בהחלט/ זיו עמי‬‫00.49 ₪‬ ‫00.811 ₪‬ ‫תה/ אהוד גונ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫תודעתו של זנו/ איטאלו סבבו ‪Ó‬‬ ‫ֶ‬‫00.721 ₪‬ ‫00.951 ₪‬ ‫תולדות מלחמת היהודי ברומאי / יוס ב מתתיהו ‪Ó‬‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫תופרת מלי / דבי סער‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תוצאה חיובית/ דורית ויסמ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫תב ְנה ָה/ איתי אלעד‬ ‫ָ ָר‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫תותי ושוקולד/ סנל פאס‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫תזמורת בגו יחיד/ דליה יאירי‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫תחושתו של אד המתגנב אל ילדותו/ מנח רגב‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫תחת שמי השמי / ראוב קסל‬ ‫תלֿאביב – חצי יובל: אסופה תיעודית/‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ארנו גול , מעוז עזריהו ועמינדב דיקמ )עורכי (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫תמיד עכשיו/ רות פלדֿנאי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תמיד על ס דמעות/ אירווינג לייטו‬‫00.03 ₪‬ ‫00.73 ₪‬ ‫תמימי דר / יעקב דריקרמ‬ ‫96 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫תנועת הבונד בפולי בי שתי מלחמות העול / צבי ברזלי‬ ‫תנורי ט ָק טה בעיר כבושה –‬ ‫ֶר ָ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫סיפורה של ילדה קטנה/ עלית אולשטיי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫תנשו עמוק, אתה נרגש/ יקיר ב ֿמשה )סדרת כבר(‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫תעלומה שאינה נפתרת תו שעות/ רו ביברמ‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫תפארת מהרא"ל משפאלי/ יהודה יודל רוזנברג‬ ‫תפסת מרובה לא תפסת – גישות במאבק על גבולותיה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫של מדינת ישראל/ שאול אריאלי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תקווה עכשיו – השיחות מֿ0891/ בני לוי וזא פול סארטר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫תר פרוע/ אריק א. )כרמל | עמדה(‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫תתֿיבשת בטלטלה – אמריקה הלטינית 0091 0002/ איל רחו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫.‪ /C.V‬שלומית חביו‬ ‫עתידי לראות אור‬ ‫אחרי פסטיבל חור / ישראל פינקל )שירה(‬ ‫•‬ ‫אסירי תקווה/ גבי בוטבול )פרוזה(‬ ‫•‬ ‫אר האש/ סילביה איפרגירה )פרוזה, אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫•‬ ‫באסוציאציה חופשית/ אנתוני מולינו )עיו (‬ ‫•‬ ‫בארוקו – אנתולוגיה משירת אירופה במאה הי"ז/ עמינדב דיקמ )בחר ותרג ( ‪) Ó‬שירה(‬ ‫•‬ ‫בי ידידי / אהר קומ )שירה(‬ ‫•‬ ‫בתי מדרש נוסח אשכנז/ אס ידידיה )עיו (‬ ‫•‬ ‫האד המשתחרר – אנתולוגיה מכתבי הנאורות/ ראוב מיר ודניס שרביט )עורכי ( )עיו (‬ ‫•‬ ‫האהבה הלבנה/ חיי ספטי )שירה(‬ ‫•‬ ‫האל הפראי/ אל אלווארז ‪) Ó‬עיו (‬ ‫•‬ ‫האמריקניזציה של תל אביב/ יוסי קליי )עיו (‬ ‫•‬ ‫הבזקי זכרונות/ לוצינה בלוטינסקי )פרוזה(‬ ‫•‬ ‫הב החורג/ חוא חוסה סאר )פרוזה, אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫•‬ ‫הלכה והליכות בראשית האסלא – מבחר קטעי מ התורה שבעל פה של האסלא / עמנואל‬ ‫•‬ ‫קופלבי )מתרג ועור ( )עיו (‬ ‫המנחשי / מרגרט לורנס )פרוזה(‬ ‫•‬ ‫הסיפור המפחיד על האיש הצוחק/ טל מיכאל )ילדי (‬ ‫•‬ ‫השיר על האר / ישראל נטע )שירה(‬ ‫•‬ ‫התינוק ומי האמבט/ נינה קולטארט )עיו (‬ ‫•‬ ‫וצדיק באמונתו יחיה/ מנח זהרי )עיו (‬ ‫•‬ ‫חובת השיבה | ויזת כניסה/ רומ וטר | בוריס ֶר ס )פרוזה(‬ ‫ג‬ ‫•‬ ‫חיי לואי הקדוש/ זא דה זואונוויל )עיו (‬ ‫•‬ ‫חמישי שנות מחקר בגנטיקה/ בת שבע בונה תמיר )פרוזה(‬ ‫•‬ ‫טנגו באחד במאי/ אירית ר קופר )פרוזה(‬ ‫•‬ ‫יוס וייס – גרש שלו : מכתבי 8491 4691/ נוע זדו )עור (‬ ‫•‬ ‫07 | מפתח הספרים )לפי סדר האלף בית(‬
  • ‫כל השירי )ש זמני(/ רבקה מרי )שירה(‬ ‫•‬ ‫כריסטו קולומבוס ושירי אחרי / ולדימיר מאיאקובסקי )שירה( )בחר ותרג : עמינדב דיקמ (‬ ‫•‬ ‫לעשב את החיי / יעקב שגיא )שירה(‬ ‫•‬ ‫מבחר שירי )ש זמני(/ שאול טשרניחובסקי )שירה, בשיתו ע עובד(‬ ‫•‬ ‫מדוע באמת הוקמה מדינת ישראל?/ ארז כסי )עיו (‬ ‫•‬ ‫מה אמרו הצועני לסבתי/ צארלס סימיק )שירה(‬ ‫•‬ ‫מורה נבוכי הזמ / רבי נחמ קרוכמל )עיו (‬ ‫•‬ ‫מחזות/ אריה סובר )פרוזה(‬ ‫•‬ ‫מחרות לליכוד: 8491 0102/ אברה דיסקי )עור ( )עיו , בשיתו מרכז מורשת בגי (‬ ‫•‬ ‫"מכשפה יהודיה" בחצר מל צרפת – משפטה של לאונורה גליגאי, 7161/ יערה ברֿאו )עיו (‬ ‫•‬ ‫מל הציפורי / דרור דניאל )פרוזה, סדרת מקומי(‬ ‫•‬ ‫ממעי לירד / יוס עד )פרוזה(‬ ‫•‬ ‫מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה/ יהודה ליבס )מתרג ( )שירה(‬ ‫•‬ ‫מעשיות מארי בתֿצרפת – על אבירי , גבירות ואהבות אסורות/ מארי בתֿצרפת ‪) Ó‬שירה(‬ ‫•‬ ‫משב"ח למופת – סיפורו של מהפ חינוכי/‬ ‫•‬ ‫שמואל שמאי, זיניאדה אילטוב ותמר הורובי )עורכי ( )עיו (‬ ‫משחק קלאס/ חוליו קורטאסר ‪) Ó‬פרוזה, אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫•‬ ‫נעורי יפי – מבחר שירי / גוטפריד ב )שירה(‬ ‫•‬ ‫נעמי: אמ של אומה/ פנינה גלפזֿפלר )עיו (‬ ‫ִ‬ ‫•‬ ‫סלנטינו לפני השחר/ ריינלדו ארנס )פרוזה, אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫•‬ ‫ספר הליטורגיקה/ עדה ברודסקי )מתרגמת ועורכת( )עיו (‬ ‫•‬ ‫עיר ומדינה בישראל – שלטו מקומי לקראת העשור השביעי/ גיא פדה )עור ( )עיו (‬ ‫•‬ ‫פטהֿמורגנה של אהבה ע הרכב מוזיקלי/ ארנ ריברה לטלייר )פרוזה, אלדורדו ספרות‬ ‫•‬ ‫לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫קראו לי ואבוא – סדרת פגישות/ זקי ברק )שירה(‬ ‫•‬ ‫קשרי חבולי / מייקל אייג )עיו (‬ ‫•‬ ‫ריקודי הע הישראליי מאי ולא / ד רונ )עיו (‬ ‫•‬‫רשת מופת: מעמותת חינו לעולי חדשי לרשת חינוכית ישראלית ארצית/ תמר הורובי , שמואל‬ ‫•‬ ‫שמאי וזיניאדה אילטוב )עורכי ( )עיו (‬ ‫שואל כאד ועונה כיהודי/ ב. מרדכי )שירה(‬ ‫•‬ ‫שיינדל/ יאירה גינוסר )שירה(‬ ‫•‬ ‫שייע – כתבי שחרות של פרופ ישעיהו ליבובי ורעייתו גרטה לבית וינטר/ הנרי וסרמ )עור ( )עיו (‬ ‫•‬ ‫שירת השורש של דר האמצע/ אביתר שולמ )ער ותרג מסנסקריט( )עיו (‬ ‫•‬ ‫שפת השפ / ברו אבינוע )עיו (‬ ‫•‬ ‫תורת החיתוכי / שבא סלהוב )שירה(‬ ‫•‬ ‫תיקו עול / צביה גרינפילד )עיו (‬ ‫•‬ ‫17 | עתידים לראות אור‬
  • ‫אחרי יובל שני : הוצאה מחודשת של כתבי‬ ‫קורנליוס טאקיט ס‬ ‫ספרי השני ודברי הימי יוצאי לאור בהדפסה‬ ‫מחודשת בהוצאת כרמל ומוסד ביאליק‬ ‫תרגמה מלטינית: שרה דבורצקי‬ ‫הערות: עקיבא גלבוע‬ ‫מבוא לספרי השני מאת: חיי וירשובסקי‬ ‫יותר מכל היסטוריו אחר קבע טאקיטוס את תמונת‬ ‫הקיסרות הרומאית הקדומה, כפי שנצטיירה בתודעת‬ ‫ההיסטורית של בניֿאירופה עד היו הזה.‬ ‫יצירתו המובהקת של טאקיטוס, הפרי הבשל של הגותו‬ ‫ועבודתו, ה ספריֿהשני )האנאלי (. בחיבורו זה‬ ‫פורש טאקיטוס את תולדות רומא מימיו האחרוני של‬ ‫אבגוסטוס ועלייתו של טיבריוס ועד לנפילתו של נירו .‬ ‫טאקיטוס מיטיב לראות ולהבי את התולדות של‬ ‫העריצות וגילוייה. הוא מתחקה על מניעי העריצות‬ ‫הכמוסי בלב הקיסרי ועל הנסיבות המסייעות‬ ‫לעלייתה של העריצות. הוא תופס את העבדות והחירות‬‫לא בלבד כלח מבחו או העדרו, אלא בראש ובראשונה כנכונות פנימית להשתעבד‬ ‫ולהתרפס, או כרצו ואומ ֿלב להיות חפשי.‬ ‫מבחינת העניי אי דבריֿהימי אלא המשכ של ספריֿהשני , שהללו עוסקי‬‫בדברי שאירעו מיו מותו של אבגוסטוס קיסר ועד יו מותו של נירו קיסר, והללו‬‫מכא ועד יו מותו של דומיטיאנוס; שניה כאחד ה הכתבי ההיסטוריי של‬ ‫טאקיטוס.‬