Đề thi cuối kỳ Giải Tích ĐH Kinh Tế TP HCM - K37
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Đề thi cuối kỳ Giải Tích ĐH Kinh Tế TP HCM - K37

on

 • 200 views

Contact me for more document:

Contact me for more document:
http://www.facebook.com/JoeJoeCalderone

Statistics

Views

Total Views
200
Views on SlideShare
173
Embed Views
27

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 27

http://www.slideee.com 27

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Đề thi cuối kỳ Giải Tích ĐH Kinh Tế TP HCM - K37 Đề thi cuối kỳ Giải Tích ĐH Kinh Tế TP HCM - K37 Document Transcript

  • THI K T THÚC HOC PH N K37 MÔN: GI I TÍCH TRƯ NG I H C KINH T TPHCM KHOA TOÁN TH NG KÊ Th i gian làm bài: 75 phút Mã H và tên :...................................................................... Ngày sinh :..............................MSSV :.......................... L p :..................................... STT : ………................... CH KÝ GT1 CH thi 485 KÝ GT2 THÍ SINH CH N ÁP ÁN ÚNG R I ÁNH D U CHÉO (X) VÀO B NG TR L I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I M A B C D PH N TR C NGHI M Câu 1: Cho hàm s f(x) = 2|x – 1| + (x – 1)2. Khi ó A. f’(0) = −2 B. f’(0) = −4 C. f’(0) = 4 D. f’(0) = 2 x Câu 2: Xét phương trình vi phân y′′ − 4y′ + 4y = 2 (3x − 1) . Nghi m riêng c a phương trình này có d ng là D. C ba câu trên u sai. A. u(x) = x.2x. (ax + b) B. u(x) = x2.2x. (ax + b) C. u(x) = 2x.(ax + b) y Câu 3: Gi s y = f(x) là nghi m c a phương trình vi phân y′ + = sin x th a i u ki n f ( π) = 1 . Khi ó x π f   có giá tr là 2 2 π 2 2 A. + 1 B. C. − 1 D. π 2 π π 3 3 Câu 4: Cho hàm f(x,y) = x.y và hàm g(x,y) = x + y − 2 . Ch n phát bi u úng A. f(x,y) không t c c ti u trong i u ki n g(x,y) = 0 B. f(x,y) không t c c i trong i u ki n g(x,y) = 0. C. Hàm ph Lagrange L(x,y, λ) = f(x,y) + λg(x,y) có 3 i m d ng D. Hàm ph Lagrange L(x,y, λ) = f(x,y) + λg(x,y) có 2 i m d ng ∂f ∂f Câu 5: Hàm f(x,y) nào sau ây th a phương trình x + y = 0 ∂x ∂y A. f(x,y) = ln(x.y) C. f(x,y) = Câu 6: B. f(x,y) = x y + y x D. C ba câu trên x 2 sin t L = lim x →0 A. L = 2 C. L = 1 Câu 7: Ch n m nh x 2 + y2 sin x u sai B. L = 0 D. C ba câu trên u sai 1 x thì úng Trang 1/3 - Mã thi 485
  • 1 A. +∞ C. 2 dx ∫1 x h i t − ∫x 1 B. phân kỳ 1 (ln x + 1) 3 D. dx h i t ∫ x.e dx x phân kỳ −∞ Câu 8: Ch n m nh úng / / e  A.  ∫ ln t dt  = xe x − ln x x    2 2 0 ln x x dx ∫ (x − 1) 1  B.  ∫ tg(t − 1) dt  = tg(x − 1) x  / x  C.  ∫ cos2 ( t + 1)  = cos2 ( x + 1) 1    D. C ba câu trên Câu 9: Ký hi u n! = 1 × 2 × 3 ×…× n v i n = 1, 2, 3, … A. L = 0 C. L = ∞ Câu 10: Hàm s f(x) = |x| – sin|x| A. Không kh vi t i 0. C. Không liên t c t i 0. x +1 Câu 11: Cho các hàm s f(x) = ∫ 1 f (x) A. lim không t n t i. x →+∞ g(x) f (x) C. lim = +∞ x →+∞ g(x) u sai t L = lim  x.ln100 (x)  thì     x → 0+ B. L = 100! D. C ba câu trên u sai B. Có o hàm t i 0. D. Không có gi i h n t i 0. tdt và g(x) = ln(x + 1). Khi ó: t − 2t + 2 f (x) B. lim =0 x →+∞ g(x) 2 D. C ba câu trên u sai Câu 12: Xét nhu c u v m t lo i hàng trên th trư ng v i hàm c u QD = 60 – P . N u P = 40 thì A. N u giá tăng 2%, kh i lư ng c u gi m 1% B. N u giá tăng 2%, kh i lư ng c u gi m 3% C. N u giá tăng 1%, kh i lư ng c u gi m 2% D. N u giá tăng 1%, kh i lư ng c u gi m 1% Câu 13: Trong khai tri n Maclaurin n c p 3 c a hàm s f(x) = x.cos2x, h s c a x3 là 2 1 A. B. −2 C. − D. 0 3 2 f (x) Câu 14: Cho hàm s f(x) xác nh trên » sao cho lim = L ∈ » và f(0) = 0. t x →0 x (i) f(x) có o hàm t i 0 (ii) L = 0 (iii) lim f (x) = 0 x →0 Phát bi u nào sau ây là sai A. (i) B. (i) và (iii) C. (iii) D. (ii) ----------------------------------------------- PH N T LU N Bài 1: Dùng phương pháp Lagrange, tìm x, y l n lư t là s ti n tiêu dùng t i cu i th i kỳ 1, 2 sao cho y hàm l i ích U(x, y) = xy t l n nh t v i i u ki n x + = 100 . 1, 04 Trang 2/3 - Mã thi 485
  • Bài 2: Cho phương trình vi phân sau : y′ + 2xy = e − x a) Tìm nghi m t ng quát y = y(x,C) c a (1). b) Tìm lim y(x,C) 2 (1) x →+∞ Trang 3/3 - Mã thi 485