• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Kina nyere historie
 

Kina nyere historie

on

 • 1,044 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,044
Views on SlideShare
1,044
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as OpenOffice

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Kina nyere historie Kina nyere historie Presentation Transcript

  • Kina Det siste keiserdømmet
  • Kina før 1800-tallet
   • Kina hadde ekspandert i 1700-tallet,
    • Nepal – Mongolia
    • Ble sett på som deres gull-alder ( stolthet)
   • Jordbruk og befolkningsvekst
    • Kinesisk hamskifte
    • 25% av jordas befolkning var kinesere (33% i 1850)
     • Ressursmangel or opprør (rundt 1800-tallet)
    • Liten urbanisering
   • Var med i verdenshandelen
  • Opiumskrigene I
   • Første Opiumskrig (1839-1842)
    • Årsaker: Britene gikk i underskudd med handelen med Kina pga at Kina krevde sølv
     • Da begynte SB å dyrke Opium i India og smugle det inn i Kina for å bytte det mot varer der
      • Resultat: Dårlig Kinesisk økonomi, korrupsjon og ødela mange menneskeliv
       • Når det kinesiske styret fant ut dette begynte de med beslaglegging
        • Resultat: Internasjonale selskaper og SB gikk til krig mot Kina i 1839
        • En annen årsak til krigen var at SB ville åpne markeder i Kina, innføre frihandel i landet
    • Resultat av krigen: Kina måtte betale krigserstatninger og erstattinger for den beslaglagte opiumen
    • Vestlige selskaper i Kina
    • Kina fikk bare lov å ha lave tollbarrierer (5%)
  • Opiumskrigene II
   • Andre opiumskrig (1856-1860)
    • Årsak: selskapene og vesten ville ha mere makt i Kina
    • SB og Frankrike rykket inn i Kina med militærmakt og plyndret det kinesiske ''palasset'' ( Symbolsk)
    • Resultat: Kina måtte godta å miste havnebyer til vesten samt Japan
    • Enda bedre goder for Selskapene og statene
  • Opiumskrigene III
   • Resultat av begge: Kina hadde blitt en ''halvkoloni''
   • Stort missbruk av Opium i landet
   • Kinesisk stolthet var svekket
    • Førte til opprør
  • Taiping-opprøret 1850-tallet
   • Opprør mot en svekket stat, dårlige levevilkår og matkrise i landet
   • Mål: ikke bare få ett nytt styre men en helt ny styremåte
   • Opprørerne tok kontrollen over deler i Kina og startet med å forbedre de og deres innbyggeres rettigheter. Bla. kvinnerettigheter
    • Resultat: opprøret vokste
   • Opprørests fall:
    • Årsaker: Indre strid, alle sto ikke for de samme sakene
  • Taiping-opprøret II
   • Klarte ikke å tilfredsstille de som var med ( jordfordeling, skatter osv)
   • Kinesisk angrep tilbake
    • Tok tilbake makten i delene, rundt 30millioner døde
   • Det var også mange andre indre opprør i Kina
    • Resultat: Qingdynastiet le satt under stort press men også fra Vesten
  • Ny makt elite
   • Noen personer støttet dynastiet i kampen mot opprør
    • Staten belønnet de med mere makt (også militær) og penger
  • Reformforsøk
   • Årsak: redd for å bli styrtet
   • Hvilke reformer: Skatter, utdanning, utenriks (unngå krig) Jordreformer, Industri ( inspirert av Japan, kommer tilbake til)
   • Resultat: reformene ble bare halv-hjertet pga dårlig økonomi
  • Kina blir spist opp og nye kriser I
   • SB og FR hadde tatt over Vest og Sør
   • Russland i Nord
   • Japan i Mandsjuria ( 1894)
   • Tyskland i Øst
   • Resultat: større misnøye ( reformene virket ikke lenger, spesielt etter nederlaget med Japan)
    • Det blir da en ny krise, som også kommer av:
     • Hungersnød, tørke, oversvømmelser og Sult
     • Suezkanalen og Japansk industrialisering økte også konkurransen
  • Kina blir spist opp og nye kriser II
   • Resultat av den nye krisen: enda flere reformer og
    • Cixi ( en dame innad i Quingdynastiet gjorde et ''statskupp'' ) i 1898 og jobbet mot reformene
  • Den store hungersnøden I 1850-1900
   • Ikke bare utenlandsk aggresjon og indre opprør var årsaken til Quingdynastiets fall men også den store hungersnøden
    • Årsaker til Hungersnøden: Befolkningsvekst, Naturkatastrofer, lite effektivisering av jordbruket, uår, Når staten kriget mot opprørerne brant de avlingene deres og etter den nye eliten ble etablert mistet bøndene støttet fra godseierne ( som nå støttet staten)
     • Rundt 1 million mennesker mistet livet i året
     • Resultater av Hungersnøden: Mistillit til styret, enorm økning i prostitusjon og kannibalisme bredte seg
  • Bokseropprøret I
   • Årsak: misnøyen med dynastiet, kristen misjonen og de vestlige landene
   • Hvem: Bønder og fattige fra Shandongprovinsen ( Øst i Kina) ( den som var hardest rammet)
   • Spredte seg raskt til Nord-Kina
   • Resultat av Bokseropprøret:
    • Quingdynastiet slo seg sammen med de. Slagord: ''Støtt Quing og knus utlendingene!''
     • Førte til en ny krig mot Vestmaktene og Japan
  • Bokseropprøret II
   • Vestmaktene, Brant ned, massakrerte og henrettet opprørerne
    • Året etter at krigens folkerett hadde lagd lover mot det
   • Resultater: nye ydmykelser, større vestlig makt i landet, keiserdømmets fall
  • Keiserdømmets Fall I
   • Årsaker: Enda flere krigserstatninger etter bokseropprøret
    • Vesten hadde på mange måter tatt over for Quingdynastiet ( styrte banker, skatter, toll, industri, jordbruk osv)
   • Så hvorfor ble ikke Kina delt mellom kolonimaktene?
    • Kina hadde en stor tradisjon som en hel stat, Kineserne hadde samme kultur
    • Kina var veldig stort, og vanskelig og kontrollere
    • Kolonimaktene var fornøyde og fryktet konflikter hvis man skulle dele Kina
  • Keiserdømmets Fall II
   • Keiserdømmets endelige fall: 1911 ble gjort om til republikk
    • Førte til: Splittet samfunn, maktkamper og borgerkriger
  • Japan: Politisk omveltning og økonomisk utvikling
   • Kjennetegner Japan i denne perioden:
    • Befolkningsvekst
    • Urbanisering
    • Industrialisering
    • Handelsvekst
    • Økonomisk eksplosjon
    • Geografisk ekspansjon
  • Tokugawa-Perioden
   • 1600-1868
   • Tokugawa var den ledene klanen
   • Den lange tiden de styrte sikret stabilitet i landet
    • Enklere å drive utvikling
  • Samfunnet i Japan I
   • Bønder
    • 3/4
    • jordbruk(ris) og fiskeri
    • Begynte med markedsorientering
   • Høy levestandard
   • Mange som kunne lese og skrive (50% av befolkningen)
   • Samuraiene (byttet fra sverd til penner)
    • Bøndene måtte betale mat til samuraiene
     • Siden de ikke trengtes på den tiden ble det opprør
  • Samfunnet i Japan II
   • I tillegg til Sølvmynter kom det papirpenger
    • Eksplosjon i butikker og kjøpmenn
   • Edo ( Tokyo) Koyoto og andre store byer ble viktige handelsbyer i Japan
    • Urbanisering ( Edo, kanskje verdens største by)
    • Flere kjøpmenn og markeds-liberalisering
   • Med markedsliberalisering kom bankene
  • Utenlandsk fare I
   • Japan hadde sett hvordan det gikk med Kina og fryktet det samme ville skje med de
    • Flere Utenlandske handelsskip kom mot Byene
    • Russland hadde flere militærmarsjer i Japan
    • Resultat: Japan krevde at utenlandske skip måtte godkjennes før de kom inn
    • USA lot seg ikke stoppe og kom med krigsskip og skaffet seg et konsulat (kontroll over et område økonomisk) 1854
    • 1858 ny avtale: Vestlandene skulle få flere handelsområder, og bestemme egen toll og selv straffe de som er fra sitt eget land ( ligner på Kina)
  • Utenlandsk fare II
   • Resultat av Vestensinnmarsj: Nasjonalismen vokste i Japan
    • Økonomien i Japan ble svekket og ressurser ble tapt ( kjøpmennene og bøndene ble utkonkurrert ( Kina))
  • Tokugawa-styrets fall I
   • Borgerkrig i 1865
    • Folk var misnøyde
    • Store andeler samuraier
    • Opposisjonen vant med støtte fra SB
    • 1868 Styret gikk av og ble erstattet av lederen for motstandsbevegelsen
   • Resultat av det nye styret: Man skulle selv integreres i verdenssystemet
    • Veldig få mennesker styrte landet
    • Utvidet militæret -> høye skatter
    • Modernisering av landet
  • Oligarki eller demokrati?
   • Det nye statsstyret hadde ikke demokratisk styre
   • 1870-tallet demokratiske og liberale bevegelser
    • Førte til: mindre demokrati og strengere tøyler
   • 1889 ny grunnlov
    • Inspirert av Vesten
    • Mer demokratisk (egen nasjonal forsamling)
    • Åpnet for mer handel med vesten
  • Utdanning og nasjonalisme
   • For å modernisere måtte man utdanne folket
    • Gratis grunnskole
     • Brukte skolene for å reklamere for Japan og det nåværende styret og rettferdiggjøre vestmaktene
  • En ny imperiemakt
   • For å fortsette veksten måtte man ekspandere ( typisk årsak til imperialisme)
   • Begynte å ekspandere i Asia
   • Korea, Kina, Russland, Taiwan og små øyer
    • Gjenvant sin ære og nasjonalismen økte ( spesielt etter å ha vært med på Kinas fall)