Portfolio En Pop Heerlen

2,955 views
2,705 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,955
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Portfolio En Pop Heerlen

 1. 1. Portfolio en POP Volgen en stimuleren van ontwikkeling…..
 2. 2. Het portfolio <ul><li>In de wereld van kunst en architectuur </li></ul><ul><li>In het bedrijfsleven </li></ul><ul><li>Presentatie van kwaliteit van (eigen) werk of product </li></ul><ul><li>Vernieuwing, ontwikkeling en profilering staan centraal </li></ul>
 3. 3. Het portfolio in het onderwijs <ul><li>Presentatie </li></ul><ul><li>Ontwikkeling in studie/ werk </li></ul><ul><li>Doel is te komen tot verbetering van de taakinvulling (ontwikkelen van competenties) </li></ul>
 4. 4. Werken aan een persoonlijk portfolio <ul><li>Leert student verantwoordelijkheid te nemen voor eigen ontwikkeling en daarbij te maken keuzes </li></ul><ul><li>Biedt handvatten voor inhoudelijke uitwisseling tussen student en begeleider en tussen studenten onderling </li></ul><ul><li>Biedt mogelijkheden om een diversiteit aan illustratief tekst- en beeldmateriaal op te nemen </li></ul>
 5. 5. Functies portfolio in ons curriculum <ul><li>Presentatie en profilering </li></ul><ul><li>Verslaglegging </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van competenties (POP) </li></ul>
 6. 6. Waarom een elektronisch portfolio? <ul><li>Transport van met name multimediaal materiaal </li></ul><ul><li>Toegankelijkheid / met name in context van coaching en intervisie </li></ul><ul><li>Herkenbaarheid – eigen invulling binnen vaste structuur </li></ul><ul><li>Gebruiksgemak – navigeren via ‘links’ </li></ul>
 7. 7. Mappenstructuur ‘mijn portfolio’ <ul><li>01. Map ‘even voorstellen’ </li></ul><ul><li>02. Map ‘presentatie’ (+ submappen) </li></ul><ul><li>03. Map ‘POP’ (+ submappen) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Mappenstructuur ‘mijn archief’: </li></ul><ul><li>Map ‘even voorstellen’ </li></ul><ul><li>(verplicht invoegen in portfolio) </li></ul><ul><li>02. Map ‘presentatie’ </li></ul><ul><li>01. CV (verplicht invoegen in portfolio) </li></ul><ul><li>02. Etalage (profilering) (verplicht invoegen in portfolio m.b.v. format) </li></ul><ul><li>03. Individueel accent (voorstel / verantwoording) (verplicht invoegen in portfolio m.b.v. format) </li></ul><ul><li>03. Map ‘POP’ </li></ul><ul><li>01. Eigen bijdragen vanuit periodethema </li></ul><ul><li>02. Eigen bijdragen vanuit vaardigheidslijn </li></ul><ul><li>03. Eigen bijdragen vanuit de werkplek (bijv. activiteitenplannen / lesontwerpen / verslag stageschool) </li></ul><ul><li>04. Eigen bijdragen vanuit SLB (bijv. documenten intake assessement of verslag gesprek) </li></ul><ul><li>05. Beoordelingen (bijv. documenten n.a.v. assessements, werkplekbeoordelingen) </li></ul><ul><li>06. Reflecties (In deze map zitten alle reflecties volgens het format) (verplicht invoegen in portfolio m.b.v. format) </li></ul><ul><li>07. SWOT-analyse (verplicht invoegen in portfolio m.b.v. format) </li></ul><ul><li>08. Leerovereenkomst (verplicht invoegen in portfolio m.b.v. format) </li></ul><ul><li>04. Map ‘formats’ </li></ul>
 9. 9. Formats <ul><li>Etalage </li></ul><ul><li>Individueel accent </li></ul><ul><li>Reflectie </li></ul><ul><li>SWOT-analyse </li></ul><ul><li>Leerovereenkomst </li></ul><ul><li>activiteitenplan </li></ul>
 10. 10. Format ‘de etalage’ Verantwoording voor het opnemen van deze bijdrage in ‘de etalage’ kerncompetentie bron Datum
 11. 11. POP is ‘hart’ van portfolio <ul><li>Functioneringsgesprek </li></ul><ul><li>Beoordeling / feedback </li></ul><ul><li>Reflectie (Korthagen) </li></ul><ul><li>SWOT- analyse </li></ul><ul><li>Leerovereenkomst </li></ul>
 12. 12. SWOT-analyse Bedreigingen voor je studie / loopbaan (extern) Kansen voor je studie/loopbaan (extern) 7. In reflectie en ontwikkeling 6. In samenwerken met omgeving 5. In samenwerken met collega’s 4. Organisatorisch 3. Vak(inhoudelijk) en didactisch 2. Pedagogisch 1. Interpersoonlijk Je zwakten (intern) Je sterkten (intern) SLB-competenties Negatief Positief SLB groep / periode Naam student / studentnummer: Persoonlijke SWOT-analyse
 13. 13. leerovereenkomst 7. In reflectie en ontwikkeling 6. In samenwerken met omgeving 5. In samenwerken met collega’s 4. Organisatorisch 3. Vak(inhoudelijk) en didactisch 2. Pedagogisch 1. Interpersoonlijk Globale planning realisatie doelen Leerdoelen / competenties Datum overeenkomst Naam SLB-coach SLB groep / periode Naam student / studentnummer Persoonlijke Leerovereenkomst
 14. 14. voorbeeld <ul><li>Ik trek me niet zoveel aan van wat er allemaal gebeurt en leg het gewoon naast me neer. Ik moet accepteren dat ik nu eenmaal niet alles zelf in handen heb. </li></ul><ul><li>De lessen die ik voorbereid maak ik vanuit mijn eigen ideeën. Ik laat me niet teveel beïnvloeden door wat andere ervan zouden denken. Ik leg me er dan ook bij neer als het mis gaat, ik heb ten slotte wel gedaan wat ik zelf wilde. </li></ul>7. In reflectie en ontwikkeling - Ik blijf rustig en neem de situatie zoals hij is. - Ik ben minder perfectionistisch en onzeker. 6. In samenwerken met omgeving - Ik zorg ervoor dat ik volledig achter de lessen sta die ik geef. Ze komen vanuit mijn eigen ideeën zodat ik er ook zelf verantwoordelijk voor ben. 5. In samenwerken met collega’s - Ik durf eigen inbreng te geven. - Ik ga in de voorbereiding die ik voor de lessen maak goed nadenken over het verloop in de klas. Ik haal dat naar boven in mijn gedachten zodat ik ook de kleine probleempjes zelf van tevoren op spoor. Op deze manier loop ik daar niet tegen aan. - Ik ga heel veel lessen geven en vooral bij de voorbereiding letten op de tijd die ik in plan en of dit achteraf ook ongeveer klopte. 4. Organisatorisch - Ik let op de kleine details tijdens een les. - Ik plan mijn lessen goed in qua tijd. - Ik geef een muziekles, waarin we niet alleen gaan zingen, maar ook andere aspecten van muziek gebruiken. Zodat ik niet heel onzelfverzekerd voor de klas sta, maar dat ik het leuk vind. 3. Vak(inhoudelijk) en didactisch - Ik geef een muziekles waarin niet alleen de kinderen, maar ook ikzelf plezier heb. - Ik ga klassikale lessen geven waarin ik de leerlingen veel ga complimenteren. Op deze manier geeft dat het betreffende kind voldoening en wordt de rest gestimuleerd om meer te gaan doen. 2. Pedagogisch - Ik geef de kinderen veel meer complimentjes. Ik wil komende periode vooral duidelijk en goed communiceren met verschillende personen. Hierbij kan ik me goed inzetten door: -op tijd aan te geven wanneer ik iets bespreekbaar wil maken vanuit mijn kant en dit te bespreken met de juiste personen. - de SLB- er tijdens SLB op de hoogte te houden van stage en school. 1. Interpersoonlijk Ik vertoon eigen inzet om tot goede en duidelijke communicatie te komen met mentor, SLB-er schoolopleider en tutor. Globale planning realisatie doelen Leerdoelen / competenties Datum overeenkomst 9 november Naam SLB-coach Debbie Duijkers SLB groep / periode Groep 6 periode 1 Naam student / studentnummer Persoonlijke Leerovereenkomst
 15. 15. Zelfstudie <ul><li>Bestudeer het document ‘het digitaal portfolio’ </li></ul><ul><li>Voeg alle benodigde documenten in je ‘content collection’  Hoe wil je jezelf presenteren? </li></ul><ul><li>Persoonlijke presentatie en CV maken </li></ul><ul><li>SWOT en leerovereenkomst maken </li></ul><ul><li>Inhoudelijke en technische problemen inventariseren </li></ul>

×