Ne govoru mržnje na Internetu Blogomanija '13. Ivan Živković

571 views

Published on

Prezentavija kampanje Republike Srbije protiv govora mržnje na Internetu, predstavljeno na Blogomaniji, 29. novembra 2013. godine.

Published in: Social Media
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Preporuka br. 97 (20) je usvojena 30. oktobra 1997. godine. Preporuku u celostividetina: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec%281997%29020&expmem_EN.asp
 • Policy brief Mladiigovormržnje –centar E8
 • mladi nezadovoljni, nezaposleni...mein kampf
 • Centar za siguran internet, fond b92
 • U okviruprojekta „Zaustavimodigitalnonasilje“, Ministarstvoprosvete, naukeitehnološkograzvojai UNICEF, a uzpodrškukompanije Telenorhttp://www.telenor.rs/sr/O-Telenoru/Korporativna-odgovornost/Telenor-fondacija/Ostale-aktivnosti/-Zaustavimo-digitalno-nasilje
 • I Predstavnici institucija:Ministarstvo omladine i sporta, vodeća institucija za sprovođenje kampanje, predsednik Nacionalnog komiteta – državni sekretar Nenad BorovčaninMinistarstvo za prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo rada i socijalne politikeMinistarstvo pravde i državne upraveMinistarstvo spoljnih poslovaSpecijalno tužilaštvo za ratne zločineMinistarstvo zdravljaMinistarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacijaII predstavnici omladinskog sektoraOrganizacije koje su ovu temu definisale kao prioritetIII predstavnici profesionalne zajedniceprofesori, istraživačiDo sada su održana tri sastanka Nacionalnog komiteta u Beogradu i jedan u Novom Sadu
 • Follow up grupa, konferencija, italijanski mediji
 • Ne govoru mržnje na Internetu Blogomanija '13. Ivan Živković

  1. 1. KAMPANJA ZA BORBU PROTIV GOVORA MRŽNJE NA INTERNETU #NOHATESPEECH @ivanzivkovic, @toc_ngo #Blogomanija, Kopaonik, 29.11.2013.
  2. 2. CILJ KAMPANJE  Sniţavanje tolerancije na govor mrţnje na Internetu, kroz podizanje nivoa svesti i razvoj različitih pristupa i alatki za konstruktivni odgovor na govor mrţnje.
  3. 3. ŠTA JE GOVOR MRŢNJE?   "Govor mržnje , kako je definisano od strane Saveta Evrope , obuhvata sve oblike izražavanja koji šire, podstiču,promovišu i netoleranciju izraženu u formi agresivnog nacionalizma i etnocentrizma, diskriminacije i neprijateljstva prema manjinama, migrantima i ljudima imigrantskog porekla ". Za potrebe kampanje, druge forme diskriminacije i predrasuda kao što su antidţipsizam (mrţnja prema Romima), islamofobija (mrţnja prema Muslimanima), hrišanofobija (mrţnja prema hrišćanima), mrţnja prema ţenama, seksizam i diskriminacija na osnovu seksualnog opredeljenja i rodnog identieta jasno spadaju u okvire govora mrţnje.
  4. 4. GOVOR MRŢNJE I SLOBODA GOVORA  Sloboda govora je osnovno ljudsko pravo, ali sloboda izraţavanja mora biti ograničena na govor koji ne vređa, ne poziva na mrţnju, diskriminaciju i koji ne ugroţava sigurnost grupe ili pojedinca. Policy brief Mladi i govor mržnje – Centar E8
  5. 5. UTICAJ NA MLADE LJUDE  Mladi kao meta regrutovanja: Internet je prostor za učenje „lakih“ ideja  Obrasci za „uključivanje“ mladih  Emocionalni rizik   Mladi kao ţrtve: Osetljiva ličnost  Emocionalne, fizičke i psihološke povrede  Socijalna otuđenost  Samoubistvo (ekstremni slučajevi) 
  6. 6. DRUGE OPASNOSTI NA INTERNETU Pedofilija  Dečiji pristup pornografiji  Distribucija dečije pornografije  Razne grupe i udruţenja na Internetu  Šikaniranje (cyberbulling) - vršnjačko nasilje  Trafficking   http://www.kliknibezbedno.rs/
  7. 7. UTICAJ SA EVROPSKOG NIVOA Od mladih za mlade iz cele Evrope  REALNOST - mladi danas sve više vremena provode na Internetu i tako ţive i online i offline ţivot  78% mladih je imalo dodira sa govorom mrţnje na Internetu  Prioritet SE za period 2013-2015.  SE obezbeđuje mehanizme – zemlje članice sopstveni fokus i sredstva 
  8. 8. HTTP://NOHATESPEECHMOVEMENT.ORG/ Landing page
  9. 9. STANJE U SRBIJI mobilni telefon poseduje 96% starijih osnovaca i 99% srednjoškolaca  računar u svom domu poseduje 95% osnovaca i 97% srednjoškolaca;  12% je imalo dodira sa nasiljem na internetu, 8% je iskusilo neţeljeno snimanje mobilnim telefonom ili kamerom, 7% je dobijalo nasilne SMS poruke, 12% ima iskustva sa nasilnim telefonskim pozivima;  čak 84% učenika bilo je nekada u ulozi pasivnog posmatrača digitalnog nasilja;  ...  http://www.telenor.rs/sr/O-Telenoru/Korporativna-odgovornost/Telenor-fondacija/Ostale-aktivnosti/-Zaustavimo-digitalno-nasilje
  10. 10. KAMPANJA REPUBLIKE SRBIJE       Decembar 2012 – strateško planiranje: diskusija, ideje, mapiranje... Februar 2013 - Dan bezbednog Interneta – press, konkurs... Mart 2013 – Na predlog Ministarstva omladine i sporta formiran je Nacionalni komitet za sprovođenje kampanje - ko-menadţment princip (predstavnici vladinog, nevladinog sektora i stručne zajednice) Jun 2013 – Regionalna inicijativa Leto 2013 – Biti prisutan gde su mladi (Exit, Gitarijada, Lovefest, Dan mladih, Istraţivanje...) Jesen 2013 – Edukativne aktivnosti u školama (24 edukatora, 14 gradova, 100 radionica, 2000 srednjoškolaca, 200 studenata
  11. 11. AKTIVNOSTI NA SPORTSKIM TERENIMA Maj 2013. – 144. večiti derbi  Novembar 2013 – derbi ABA lige 
  12. 12. SRPSKA KAMPANJA KAO PRIMER DOBRE PRAKSE NA EVROPSKOM NIVOU Funkcionisanje kampanje  Struktura  Sistemski pristup  Kreativnost  ko-menadţment pristup   Principi kampanje Transparentnost  Otvorenost i participativnost  Odgovornost  Odrţivost 
  13. 13. NAREDNI KORACI  Evaluacija 2013. i planiranje 2014. godine  „Offline“ aktivnosti: Kampanja, edukacija... -  - - Aktivnosti na Internetu („online“ kampanja): web platforma (BLOG, savetovalište, netpatrola) socijalne (društvene) mreţe online marketing (FB, baneri) Mreža online aktivista/volontera - Rad na kreiranju strateškog i zakonodavnog okvira Krivični zakon i Zakon o Visoko-tehnološkom kriminalu Nacionalna strategija za mlade, Lokalni akcioni planovi za mlade Predlozi praktičnih politika  Medijska kampanja  -
  14. 14. DISKUSIJA, IDEJE, PITANJA...
  15. 15. HVALA NA PAŢNJI! PRATITE NAS: www.nohate.rs  https://www.facebook.com/negovorumrznje  www.nohatespeechmovement.org  http://act4hre.coe.int/no_hate/   www.toc.rs

  ×