Il valur taz-zmien

284 views
162 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Il valur taz-zmien

 1. 1. Fil-hin tal-mewt Alessandru l-Kbir sejjah lill-generali tieghu u qalilhom l- ahhar tlett xewqat tieghu:
 2. 2. 1 – Li t-tebut tieghu jingarr mit- tobba li daru bih biex ifejquh.
 3. 3. 2 – Li t-tezori li gabar (gawhar, gojelli, deheb…….) kellhom ikunu mferrxa matul it-triq lejn il-qabar.
 4. 4. 3 – Li idejh kellhom jithallew jitbandlu barra t- tebut biex jarhom kulhadd.
 5. 5. Alessandro wiegbu: Wiehed mill-generali mistghageb ghal dawn ix-xewqat mhux tas- soltu staqsa lil Alessandro: « Ghaliex? X’inhu l-iskop?»
 6. 6. 1 – Irrid li jkunu t-tobba li jgorru t-tebut tieghi biex nuri li ma ghandhom ebda fejqan kontra l-mewt.
 7. 7. 2 – Irrid li fit-triq lejn il-qabar ikunu mxerrda t-tezori tieghi, biex infakkar li l-hwejjeg materjali mirbuha jibqghu hawn warajna.
 8. 8. 3 – Irrid li idejja jiddendlu mit-tebut biex in-nies tifhem li gejna b’idejn vojta u b’idejna vojta mmorru lura.
 9. 9. IZ-ZMIEN hu rigal l-aktar prezzjuz li ghandna ghaliex hu limitat.
 10. 10. Nistghu nsiru aktar sinjuri, naqilghu aktar flus imma ma nistghux inzidu z-zmien li ghandna naghmlu fuq l-art.
 11. 11. Meta niddedikaw parti mill-hin taghna lil xi hadd inkunu qed naghtuh parti minn hajjitna li ma nistghux ngibu lura.
 12. 12. Iz-zmien taghna huwa l-hajja taghna.
 13. 13. L-isbah rigal li nistghu noffru huwa z-zmien taghna; ghalhekk meta tajt dan il-wirt tkun hsibt f’haddiehor…...u gemmajt tezori fis- sema
 14. 14. Grazzi hbieb tal-hin li tiddedikawli kull jum, meta tibghatlu xi mail, tiktbuli, taghmluli xi telefonata…. Irrid nurikom il-hajr tieghi permezz ta’ talba.

×